valval.gif
Valsts valodas prasmes pārbaude notiek trim līmeņiem (A, B, C). Sekmīgi nokārtojot pārbaudi, persona saņem valsts valodas prasmes apliecību.

Statistika

Informācija par nederīgajām valsts valodas prasmes apliecībām

 

Valsts valodas prasmes pārbaudi (VVPP) kārtojušo skaits (2001 – 2017)

 

Statistika par valsts valodas prasmes pārbaužu rezultātiem