Atgriezties sadaļā "Profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālā pilnveide. Pasākumi"

Profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālā pilnveide. Pasākumi. Arhīvs
 

2018.gads

05.03.2018. Z.Šlegelmilha.
Profesionālās kompetences pilnveides konference profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un vēstures skolotājiem

Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums sadarbībā ar VISC, Latviešu valodas aģentūru un UNESCO Latvija ASP š.g. 15. un 16.martā organizē profesionālās kompetences pilnveides konferenci profesionālās izglītības iestāžu latviešu valodas un vēstures skolotājiem.
>> Konferences darba kārtība tehnikuma vietnē
>> Pieteikuma anketa tehnikuma vietnē

 
2017.gads

16.10.2017. R.Gintaute-Marihina.
Notika seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā

VISC 2017.gada 12.oktobrī organizēja profesionālās kompetences pilnveides semināru profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā par aktualitātēm profesionālajā izglītībā un profesionālās izglītības saturā. Seminārā piedalījās direktoru vietnieki, administrācijas pārstāvji un pedagogi gan no IZM dibinātajām profesionālās izglītības iestādēm, gan pašvaldību un arī privātajām profesionālās izglītības iestādēm.
>> Semināra materiāli [ZIP]

13.09.2017. R.Gintaute-Marihina. Precizēts 11.10.2017.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā

VISC 2017.gada 12.oktobrī organizē profesionālās kompetences pilnveides semināru profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā par aktualitātēm profesionālajā izglītībā.
Seminārs notiks Lēdmanes ielā 3, Rīgā, PIKC “Rīgas Tehniskā koledža” zālē.

17.08.2017. Ļ.Jakovele.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem cilvēkdrošības jautājumos

VISC informē, ka līdz 30.augustam Latvijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vēl var pieteikt pedagogus dalībai pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”.
Septembrī Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) uzsāks valsts budžeta finansētos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu A programmas kursus “Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana”. Plānotie kursu norises laiki: teorētiskā daļa –  vienu dienu (15. septembrī vai 21.septembrī); praktiskā daļa – vienu dienu (trešdiena vai ceturtdiena laikposmā no 4.oktobra līdz 30.novembrim). Kursu teorētisko daļu pedagogiem būs iespējams noklausīties klātienē (RSU telpās) vai attālināti (RSU nodrošinās tās translāciju tiešsaistē novadu pedagogiem). Praktiskās nodarbības visiem kursu dalībniekiem notiks klātienē RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Rīgā. Atsevišķas tēmas būs jāapgūst patstāvīgi. Kursu datumus, kā arī teorētiskās daļas noklausīšanās formu (klātienē vai attālināti) RSU iepriekš saskaņos ar Izglītības pārvaldi.
VISC lūdz Izglītības pārvaldes sniegt atbalstu pedagogiem, centralizēti organizējot novada/pilsētas pedagogu tiešsaistes nodarbības pašvaldības telpās ar labu interneta pārklājumu un nodrošinot transportu pedagogu nokļūšanai līdz kursu praktiskās daļas norises vietai Rīgā. VISC pateicas Izglītības pārvaldēm, kuras šādu praksi jau īsteno.
VISC aicina izglītības iestāžu vadītājus rosināt vienu vai divus pedagogus no katras izglītības iestādes līdz 30.augustam pieteikties uz kursiem, pieteikumus sūtot uz e-pastu: kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu, izglītības iestādi un novadu. Vairāk informācijas par kursu īstenošanu: Sanita Roģe, tālrunis 67409209.

06.07.2017. I.Upeniece.
Aicinām vispārējās un profesionālās izglītības pedagogus pieteikties kursos "Aktuāli cilvēkdrošības jautājumi un to īstenošana"

VISC aicina izglītības iestāžu vadītājus rosināt līdz š.g. 14.augustam pieteikties uz kursiem vienu vai divus pedagogus no katras izglītības iestādes, tādējādi veicinot vienotu izpratni par cilvēkdrošības jautājumiem un to īstenošanu izglītības procesā.
Lūdzam sūtīt pieteikumu uz e-pastu: kursi@rsu.lv, norādot vārdu, uzvārdu, amatu un izglītības iestādes nosaukumu.
Vairāk informācijas par kursu norises laiku un vietām: Sanita Roģe, tālrunis 67409209, e-pasts: sanita.roge@rsu.lv

 
2016.gads

Datums un laiks Norises vieta Pasākums Rezultāti u.c. informācija Atbildīgais
29.11.2016. PIKC "Rīgas Mākslas un mediju tehnikums", Jūrmalas gatve 96, Rīga Pedagogu profesionāls kompetences pilnveides seminārs profesionālās izglītības iestāžu dienesta viesnīcu vadītājiem un dienesta viesnīcu audzinātājiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
09.-11.11.2016. PIKC "Rīgas Valsts tehnikums", Dārzciema iela 70, Rīga Latvijas profesionālās izglītības iestāžu enerģētikas nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs "KNX darbības pamati, sistēmu uzbūve un vadība"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
04.11.2016. PIKC „Rīgas Tehniskā koledža”, Lēdmanes iela 3, Rīga Latvijas profesionālās izglītības iestāžu transporta nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Inovācijas autotransportā – izaicinājums profesionālajā izglītībā”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
13.-14.10.2016. PIKC "Ventspils tehnikums", Saules iela 15, Ventspils Pedagogu profesionāls kompetences pilnveides seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
4.10.2016. Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvāris 32, Rīga Profesionālās izglītības iestādēs strādājošo Latvijas un pasaules vēstures skolotāju profesionālās pilnveides seminārs   Vita Jaunozola, VISC vecākā referente, tālr.: 67814473, e-pasts: vita.jaunozola@visc.gov.lv
9.-10.07.2016. PIKC "Liepājas Valsts tehnikums", Ventspils iela 51, Liepāja Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu tekstilapstrādes nozares pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Jaunākās tendences tekstilapstrādes nozarē"

 

Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
10.-12.05.2016. PIKC "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" Liepājas ielā 31,Kuldīgā Latvijas profesionālās izglītības iestāžu kokapstrādes nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs "Novitātes koktēlnieka darbā"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
10.05.2016. PIKC "Rīgas Tehniskā koledža", Braslas ielā 16, Rīgā Pedagogu profesionāls kompetences pilnveides seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
10.12.2015.-27.04.2016. SIA "Restorānu servisa skola", Līksnas iela 9A, Rīga Latvijas profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju un tūrisma un viesmīlības nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru kurss "Inovācijas ēdienu gatavošanā-izaicinājums profesionālajā izglītībā"

 

Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
15.-16.04.2016. Starptautisko izstāžu centrs „BT1”, Ķīpsalas iela 8 Latvijas profesionālās izglītības iestāžu transporta nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Novitātes un piedāvājumi mūsdienu automobiļu aprīkojumā"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
14.04.2016. Ogres tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads Latvijas profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Kreativitāte un laikmetīgums konditorejas izstrādājumu gatavošanā”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
31.03.2016. Profesionālā vidusskola Riman, Patversmes iela 30, korpuss 3, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Veselība, skaistums, harmonija ar uzturu” profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu pedagogiem   Kristīne Bulka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
10.-11.03.2016. PIKC "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" Liepājas iela 31, Kuldīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Brīvības mīlestības vārdā” profesionālās izglītības iestāžu vēstures un latviešu valodas un literatūras skolotājiem   Kristīne Bulka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
09.03.2016. Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas tehnoloģiju izglītības centrs, Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga Seminārs "Radošas metodes, mācot darba aizsardzību" profesionālās izglītības iestāžu darba aizsardzības pedagogiem   Kristīne Bulka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
02.03.2016. Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas tehnoloģiju izglītības centrs, Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga Seminārs "Radošas metodes, mācot darba aizsardzību" profesionālās izglītības iestāžu darba aizsardzības pedagogiem   Kristīne Bulka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
26.02.2016. Ventspils Tehnikums, Saules iela 15, Ventspils Latvijas profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju un tūrisma un viesmīlības nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Aktualitātes viesu uzņemšanā”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
25.02.2016. (2.daļa) Profesionālā vidusskola Riman, Patversmes iela 30, korpuss 3, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Veselība, skaistums, harmonija ar uzturu” profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu pedagogiem   Kristīne Bulka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
18.02.2016. Smiltenes tehnikums, "Kalnamuižas10",Smiltenes pagasts, Smiltenes novads Latvijas profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju un tūrisma un viesmīlības nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Aktualitātes viesu uzņemšanā”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
28.01.2016. (1.daļa) Profesionālā vidusskola Riman, Patversmes iela 30, korpuss 3, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Veselība, skaistums, harmonija ar uzturu” profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu pedagogiem   Kristīne Bulka, VISC vecākā referente, tālr.: 67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
14.-15.01.2016. PIKC "Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums" Liepājas iela 31, Kuldīga Latvijas profesionālās izglītības iestāžu sporta organizatoru profesionālās pilnveides seminārs "Aktulitātes profesionālās izglītības iestāžu sporta organizatoru darbā"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
07.-08.01.2016. PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga un Krassky interjera salonā, Duntes iela 11, Rīga Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs "Aktuālas tendences būvniecības materiālu un tehnoloģiju pielietojumā"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv

08.09.2016. V.Jaunozola.
Profesionālās izglītības iestādēs strādājošo Latvijas un pasaules vēstures skolotāju profesionālās pilnveides seminārs

VISC piedāvā metodisku atbalstu, organizējot ikgadējo semināru profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem Latvijas un pasaules vēstures skolotājiem. Seminārs notiks 2016. gada 4.oktobrī no plkst. 10:00 līdz 15:30 Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Rīgā, Brīvības bulvārī 32. Semināra mērķauditorija ir skolotāji, kuri izglītības iestādēs realizē vidējās izglītības mācību priekšmeta „Latvijas un pasaules vēstures” standarta prasības mazāk kā 210 mācību stundās. Semināra noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi (5 stundas).

 
2015.gads

Datums un laiks Norises vieta Pasākums Rezultāti u.c. informācija Atbildīgais
3.decembris PIKC "Rīgas Tehniskā koledža", Braslas ielā 16, Elektronikas laboratorija Seminārs profesionālās izglītības iestāžu elektronikas profesiju pedagogiem konkursa "Elektroniķis 2015" laikā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
3.decembris RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Dizaina tehnoloģiju institūts, Ķīpsalas iela 6, Rīga Latvijas profesionālās izglītības iestāžu tekstilapstrādes nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Aktualitātes apģērbu ražošanā un izaicinājumi profesionālajā izglītībā"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
26.novembris BT1, Starptautiskais izstāžu centrs, Ķīpsala Latvijas profesionālās izglītības iestāžu metālapstrādes un mašīnbūves nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs "Metālapstrāde un mašīnbūve profesionālajai izglītībai"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
26.novembris PIKC "Jelgavas tehnikums" Pulkveža Oskara Kalpaka bulvāris 37, Jelgava Profesionālās izglītības iestāžu dienesta viesnīcu vadītāju un dienesta viesnīcu audzinātāju profesionālās kompetences pilnveides seminārs   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
12.novembris Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas tehnoloģiju izglītības centrā, Anniņmuižas bulvāris 26a, Rīga Seminārs "Radošas metodes, mācot darba aizsardzību" profesionālās izglītības iestāžu darba aizsardzības pedagogiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
05.-06.novembris PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, Liepājas iela 31, Kuldīga, Kuldīgas novads Starptautiskais profesionālās izglītības iestāžu autotransporta nozares profesiju pedagogu un nozares uzņēmumu pārstāvju profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Aktualitātes automehāniķu apmācībā"   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
30.oktobris Rīgas Celtniecības koledža, Gaiziņa iela 3, Rīga Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā konsultatīvās padomes sanāksme   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
29.oktobris Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Brīvības bulvāris 32, Rīga Profesionālās izglītības iestādēs strādājošo Latvijas un pasaules vēstures skolotāju profesionālās pilnveides seminārs.
Semināra mērķauditorija ir skolotāji, kuri izglītības iestādēs realizē vidējās izglītības mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēstures" standarta prasības mazāk kā 210 mācību stundās. Semināra noslēgumā dalībnieki saņems apliecību par pedagoga profesionālās kompetences pilnveidi (6 stundas).
  Vita Jaunozola, VISC vecākā referente, tālr.67814473, e-pasts: vita.jaunozola@visc.gov.lv
28.oktobris SIA “Restorānu servisa skola”, Līksnas ielā 9A, Rīga Latvijas profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju un tūrisma un viesmīlības nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs "Aktualitātes pārtikas nozarē"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
22.-23.oktobris PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”, Kl.Ukstiņa ielā 17/23, Liepāja Latvijas profesionālās izglītības iestāžu enerģētikas nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs "Aktualitātes enerģētikas nozarē"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
08.-09.oktobris Izstāžu komplekss "Rāmava", Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads Latvijas profesionālās izglītības iestāžu lauksaimniecības nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Aktuālais lauksaimniecības tehnikas mehāniķa apmācībā"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
17.-18.septembris Jelgavas Tehnikums, Pulkveža O.Kalpaka iela 37, Jelgava Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs „Inovācijas būvniecības nozares uzņēmumu produkcijas klāstā”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
1.-6.jūnijs Rīgas Amatniecības vidusskola, Jūrmalas gatve 90, Rīga Latvijas profesionālās izglītības iestāžu kokapstrādes nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs „Kokapstrādes profesionālās meistarības konkursu vērtēšana”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
28.maijs PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Limbažu teritoriālā struktūrvienībā, Zeļļu ielā 9, Limbažos Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs „Novitātes būvniecības nozares apdares darbos”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
21.-22.05.2015. Ventspils Tehnikums Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs tūrisma un viesmīlības nozares profesiju pedagogiem   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
20.05.2015. VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Marijas iela 4 , Rīga Pedagogu profesionāls kompetences pilnveides seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
19.05.2015. VSIA "Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums" Latvijas profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs „Aktualitātes viesmīlības un ēdināšanas jomā”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
13.-15.05.2015. PIKC „Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, Liepājas ielā 31, Kuldīgā, Kuldīgas novadā Latvijas profesionālās izglītības iestāžu kokapstrādes nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināra „Teorētisko zināšanu praktiska pielietošana koktēlnieka darbā”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
07.-08.05.2015. PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" Limbažu teritoriālā struktūrvienība Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs būvniecības nozares (apdares darbi) profesiju pedagogiem   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
29.-30.04.2015. PIKC "Liepājas Valsts tehnikums", Kl.Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā Latvijas profesionālās izglītības iestāžu tekstilapstrādes nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs „Novitātes tekstilapstrādes nozarē”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
23.-24.04.2015. PIKC "Liepājas Valsts tehnikums", Kl.Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā Latvijas profesionālās izglītības iestāžu enerģētikas nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs „Jaunākās tehnoloģijas enerģētikas nozarē”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
21.04.2015. PIKC „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums”, Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads Latvijas profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs „Aktualitātes ēdināšanas pakalpojumu profesiju pedagogu darbā un jauno pavāru izglītošanā”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
09.-10.04.2015. PIKC „Daugavpils Būvniecības tehnikums”, Jātnieku iela 87, Daugavpils Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs „Ilgtspējīga būvniecība un ilgtspējīgas būvniecības nozares profesijas”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
09.04.2015. Viduslatgales Profesionālā vidusskola, Višķi, Višķu tehnikums, Višķu pagasts, Daugavpils novads Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs lauksaimniecības nozares profesiju pedagogiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
08.04.2015. Priekuļu tehnikums Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts Latvijas profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs „Sadarbības labās prakses piemēri un inovatīvi risinājumi pārtikas nozarē”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
26.marts Profesionālā vidusskola “Riman”, Patversmes iela 30, 3.korpuss, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru cikls "Uzturs-veselība, skaistums, harmonija" profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju pedagogiem (3.daļa)   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
19.marts Daugavpils Tirdzniecības Profesionālā vidusskola Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs pārtikas un rūpniecības nozares (konditors) profesiju pedagogiem "Aktualitātes jauno konditoru izglītošanā un konditorejas izstrādājumu ražošanā"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
5.-6.marts Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Liepājas iela 31, Kuldīga Profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Valsts un valoda cauri laikiem” profesionālās izglītības iestāžu vēstures un latviešu valodas un literatūras skolotājiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
5.-6.marts Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, „Zaļā muiža”, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs „Ēku restaurācija, restaurācijas tehnoloģijas un paņēmieni”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
26.februāris Profesionālā vidusskola “Riman”, Patversmes iela 30, 3.korpuss, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru cikls "Uzturs-veselība, skaistums, harmonija" profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju pedagogiem (2.daļa)   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
19.-20.februāris Priekuļu tehnikums, Egļu gatve 9, Priekuļi Latvijas profesionālās izglītības iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Jaunākās tehnoloģijas un iekārtas datorsistēmas un programmēšanas tehniķu apmācībā"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
18.februāris Jelgavas Amatu vidusskolā Latvijas profesionālās izglītības iestāžu skaistumkopšanas pakalpojumu nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Novitātes skaistumkopšanas pakalpojumu nozares”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
13.februāris VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Nīcgales ielā 26, Rīgā, semināru telpās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu tūrisma un viesmīlības nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Jaunākās tendences viesu apkalpošanā ēdināšanas nozares uzņēmumos”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
10.februāris Ventspils brīvostas pārvalde, Jāņa iela 19, Ventspils Metālapstrādes un mašīnbūves nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs "Metālapstrādes un mašīnbūves nozares izaicinājumi profesionālajā izglītībā"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
5.februāris Profesionālā vidusskola “Riman”, Patversmes iela 30, 3.korpuss, Rīga Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides semināru cikls "Uzturs-veselība, skaistums, harmonija" profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju pedagogiem (1.daļa)   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
29.janvāris Viesnīcā „Club 1934”, Ikšķiles ielā 2, Ogrē Latvijas profesionālās izglītības iestāžu tūrisma un viesmīlības nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs „Tūrisma aktualitātes Latvijā”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
22.-23.janvāris SIA „SAKRET” rūpnīca, Rumbula, „Ritvari”, Stopiņu nov., Rīgā Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares profesiju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārs "„Sakret” materiālu sistēmas – kvalitatīvas būvniecības garants"   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv

 
2014.gads

Datums un laiks Norises vieta Pasākums Rezultāti u.c. informācija Atbildīgais
11.decembris PIKC "Rīgas Tehniskā koledža", Braslas ielā 16, Elektronikas laboratorijā Seminārs profesionālās izglītības iestāžu elektronikas profesiju pedagogiem konkursa "Elektroniķis 2014" laikā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
11.decembris PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares profesiju pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides seminārs „Būvķīmijas un būvmateriālu pielietojums”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
3.decembris VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Nīcgales iela 26, Rīga Profesionālās izglītības iestāžu dienesta viesnīcu un audzinātāju seminārs   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
3.decembris PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”, Kr.Valdemāra ielā 1c, 206.auditorija, Rīga Konference "Profesionālās izglītības attīstības tendences un iespējas. Rīgas Valsts tehnikumam 95"   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
2.decembris Priekuļu tehnikums, Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov. Latvijas profesionālās izglītības iestāžu lauksaimniecības nozares pedagogu profesionālo kompetenču pilnveides seminārs „Aktualitātes izglītības programmas Lauksaimniecības tehnikas mehāniķis īstenošanā”   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
27.-28.novembris Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola, Slokas iela 51a, Rīga Praktiskās darbības seminārs profesionālās izglītības iestāžu kokapstrādes profesiju pedagogiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
12.-13.novembris Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Liepājas iela 31, Kuldīga Profesionālās izglītības iestāžu tūrisma un viesmīlības profesiju pedagogu seminārs   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
31.oktobris Valsts SIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, Nīcgales iela 26, Rīga Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā konsultatīvās padomes sanāksme   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
23.oktobris Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Tehniskā koledža”, Braslas iela 16, Rīga Seminārs „Vienkārši un aizraujoši par darba aizsardzību” profesionālās izglītības iestāžu darba aizsardzības pedagogiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
15.oktobris VSIA „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums ”, Nīcgales iela 26, Rīga Seminārs klašu/grupu audzinātājiem un interešu izglītības pedagogiem darbam ar sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
12.septembris Rīgas Celtniecības koledža, Gaiziņa iela 3, Rīga Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā konsultatīvās padomes sanāksme   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
5.jūnijs Izglītības un zinātnes ministrija, Vaļņu iela 2, Rīga, Lielā zāle, 2.stāvs Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
13.-16.maijs Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola, Liepājas iela 31, Kuldīgā. Praktiskais darbs notiek Kuldīgas centrā uz Mārtiņsalas, Ventas krastā Kokapstrādes nozares pedagogu un prakses vadītāju koka skulptūru mācību plenērs   Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Dace Ozoliņa, tālr.67350960, e-pasts: dace.ozolina@visc.gov.lv
12.-13.maijs PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums”, Liepājas iela 31, Kuldīgā Seminārs “Baltijas inteliģences šūpulim – Baltijas skolotāju semināram Kuldīgā-135” profesionālās izglītības iestāžu vēstures un latviešu valodas skolotājiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
24.-25.aprīlis Ventspils Tehnikums, Saules iela 15, Ventspils Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu konkurss un pedagogu seminārs   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
24.aprīlis Austrumlatgales Profesionālās vidusskolas Kokapstrādes darbnīcās Varoņu iela 11a, Rēzeknē Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu mājturības un tehnoloģiju skolotāju profesionālās pilnveides seminārs “Rotaslietu kārbiņu izgatavošana un to virsmu intarsija, izmantojot finierēšanas metodi”   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
20.marts Mācību centrs RIMAN, Patversmes iela 30, 3.korpuss, Rīga Semināru cikls "Uzturs-veselība, skaistums, harmonija" profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju pedagogiem (3.daļa)   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
13.-14.marts Barkavas Profesionālā vidusskola, Dzirnavu iela 1, Barkava, Madonas novads Seminārs profesionālās izglītības iestāžu tūrisma  un viesmīlības profesiju pedagogiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
26.februāris Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža, Zeiferta iela 2, Olaine   Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un pulciņu skolotājiem, gatavojoties radošajam pasākumam „Dabas ritums” Zemgales vēsturiskajā novadā Prezentācija Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledžas direktora vietniece Ieva Barvidaite; 28350911, barvidaite@inbox.lv 
20.februāris Mācību centrs RIMAN, Patversmes iela 30, 3.korpuss, Rīga Semināru cikls "Uzturs-veselība, skaistums, harmonija" profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju pedagogiem (2.daļa)   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
11.februāris Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
30.janvāris Mācību centrs RIMAN, Patversmes iela 30, 3.korpuss, Rīga Semināru cikls "Uzturs-veselība, skaistums, harmonija" profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju pedagogiem (1.daļa)   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
29.janvāris SIA Tikkurila Mācību centrā (Krāsu skolā), Krūzes ielā 3, Rīgā (ieeja teritorijā pa vārtiem blakus Tikkurila un Vivacolor firmas veikalam) Praktiskās darbības seminārs „Virsmu dekoratīvā apdare interjerā”   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
21.janvāris Ventspils Olimpiskajā centra viesnīcas konferenču zālē, Lielais prospekts 33, Ventspilī Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un pulciņu skolotājiem, gatavojoties radošajam pasākumam „Dabas ritums” Kurzemes vēsturiskajā novadā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
Ventspils tehnikuma direktores vietniece Gunita Kraule; 26467915, knips2@inbox.lv
10.janvāris Viduslatgales Profesionālā vidusskola Višķu tehnikuma ciems, Višķu pagasts, Daugavpils novads Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un pulciņu skolotājiem, gatavojoties radošajam pasākumam „Dabas ritums” Latgales vēsturiskajā novadā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
Viduslatgales Profesionālās vidusskolas direktora vietniece Anna Vasiļjeva 27752461; 29382325,   annavasiljeva@inbox.lv
8. janvāris Siguldas koncertzālē "Baltais flīģelis" Šveices iela 19, Sigulda Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un pulciņu skolotājiem, gatavojoties radošajam pasākumam „Dabas ritums” Vidzemes vēsturiskajā novadā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
Mālpils Profesionālās vidusskolas direktores vietniece Sarmīte Dadeika 26406441, sarmitedadeika@inbox.lv

 
2013.gads

Datums un laiks Norises vieta Pasākums Rezultāti u.c. informācija Atbildīgais
5.decembris Ogres Valsts tehnikums, Aizupes, Tīnūžu pagasts, Ikšķiles novads Seminārs profesionālās izglītības iestāžu dienesta viesnīcu vadītājiem un audzinātājiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811,
e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
27.-29.novembris Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola, Slokas iela 51a, Rīga Praktiskās darbības seminārs "Rokas elektroinstrumentu pielietošana kokizstrādājumu izgatavošanā "profesionālās izglītības iestāžu kokapstrādes profesiju pedagogiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811,
e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
26.novembris PIKC "Rīgas Tehniskā koledža", Braslas ielā 16 Seminārs profesionālās izglītības iestāžu elektronikas profesiju pedagogiem konkursa "Elektroniķis 2013" laikā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811,
e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
24.-25.oktobris Smiltenes Valsts tehnikums-profesionālā vidusskola, "Kalnamuižas 10", Smiltene Seminārs profesionālās izglītības iestāžu tūrisma  un viesmīlības profesiju pedagogiem Semināra materiāli [ZIP] Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
9.oktobris VSIA "Rīgas Pārtikas ražotāju vidusskola", Deglava iela 41a, Rīga Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
13.-14.septembris SIA "Dojus Latvija", "Ceļa zīme", Ķekavas pagasts, Ķekavas novads Latvijas profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo profesionālās meistarības konkurss "Lauksaimniecības tehnika"   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
28.-29.maijs Limbažu Profesionālā vidusskola, Zeļļu iela 9, Limbaži 5. Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu apdares darbu skolotāju profesionālās meistarības konkurss un seminārs   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
14.-17.maijs Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālajā vidusskola, Liepājas iela 31, Kuldīga Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un pedagogu koka skulptūru plenērs “Ventas sirds koktēlnieka rokās”   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
18.aprīlī PIKC "Rīgas Tehniskā koledža", Lēdmanes ielā 3, Rīgā Seminārs profesionālās izglītības iestāžu automehāniķu specialitāšu pedagogiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
21. un 22.februāris PIKC "Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums" Valteru iela 6, Kandava Profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu un viesmīlības profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs "Mūsdienu tendences Latvijas gastronomijā"   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
13.februāris VISC, Strūgu iela 4, Rīga Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
16.janvāris Rīgas Tehniskā koledža, Braslas iela 16, Rīga Seminārs profesionālās izglītības iestāžu IT specialitāšu pedagogiem un audzēkņiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv

 
2012.gads

Datums un laiks Norises vieta Pasākums Rezultāti u.c. informācija Atbildīgais
11.decembris Rīgas Amatniecības vidusskola, Jūrmalas gatve 90, Rīga Seminārs profesionālās izglītības iestāžu dienesta viesnīca vadītājiem un audzinātājiem Prezentācija [PPT] Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
Vecākā referente
Evija Pelša, tālr.67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv
20.-23.novembris Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola, Slokas iela 52a, Rīga Praktiskās darbības seminārs "Rokas elektroinstrumentu pielietošana kokizstrādājumu izgatavošanā"   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
11. un 12.oktobris Zaļenieku arodvidusskola, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads Kursi “Scenārijs - sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
27.un 28.septembris Ziemeļkurzemes Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Profesionālā vidusskola”, Olimpiskais centrs “Ventspils”, viesnīca, Lielais prospekts 33, Ventspils Seminārs profesionālās izglītības tūrisma un viesmīlības profesiju pedagogiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67350811, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
22.05.-25.05.2012. Kuldīgas centrā uz Mārtiņsalas, Ventas krastā Kokapstrādes nozares pedagogu un prakses vadītāju koka skulptūru mācību plenērs "Ventas sapņu atspulgs skulptūrās 2012"   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
2.-3.maijs Limbažu Profesionālā vidusskola, Zeļļu iela 9, Limbaži 4.Baltijas valstu profesionālās izglītības iestāžu apdares darbu skolotāju profesionālās meistarības konkurss Pārskats un rezultāti [PDF] Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
13.aprīlis Viduslatgales Profesionālā vidusskola, Sporta iela 1, Preiļi Seminārs „Aktualitātes ēdienu gatavošanā un pasniegšanā” profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju pedagogiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
26.01; 23.02.; 29.03.2012. Mācību centrs RIMAN, Patversmes iela 30, 3.korpuss, Rīga Semināru cikls "Uzturs-veselība, skaistums, harmonija" profesionālās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu profesiju pedagogiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
19.-20.01.2012. Laidzes profesionālā vidusskola, Laidze, Laidzes pagasts, Talsu novads Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu konkurss un seminārs   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
16.-17.02.2012. Ogres Valsts tehnikums, Upes prospekts 16, Ogre Seminārs "Tūrisma produkta aktualitātes Latvijā un tā virzīšana tirgū" profesionālās izglītības tūrisma un viesmīlības profesiju pedagogiem   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv

 
2011.gads

Datums un laiks Norises vieta Pasākums Rezultāti u.c. informācija Atbildīgais
12.01.2011. Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietnieku audzināšanas darbā seminārs par projektu „Amatnieku svētki 2011”   Vecākā referente
Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
08.02.2011. Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas Skolēnu pils”, Krišjāņa Barona ielā 99, lielajā zālē Profesionālās izglītības iestāžu Interešu izglītības pedagogu seminārs „Ielu teātra priekšnesuma veidošana” projekta „Amatnieku svētki 2011” ietvaros   Vecākā referente
Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
11.03.2011. Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, Rīga Profesionālās izglītības kokapstrādes profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs “Aktivitātes kokapstrādes profesiju pedagogiem 2011.gadā”   Vecākā referente
Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
14.04.2011. Rīgas 1.medicīnas koledža, Tomsona iela 37, Rīga Seminārs profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem mācību darbā un praktiskajā darbā Prezentācijas [ZIP] Vecākā referente
Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
28.-29.04.2011. Preiļu arodvidusskola, Sporta iela 1, Preiļi Profesionālās izglītības iestāžu tūrisma un viesmīlības profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs Prezentācija [PPT] Vecākā referente
Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
12.05.2011. Jēkabpils Agrobiznesa koledža, Pasta iela 1, Jēkabpils Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu biznesa plānu konkurss   Vecākā referente
Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
29.-30.06.2011. Apguldes arodvidusskola Profesionālās izglītības iestāžu būvniecības profesiju pedagogu profesionālās pilnveides seminārs   Vecākā referente
Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
19.10.2011. PIKC „Rīgas Tehniskā Koledža”, Braslas iela 16 Profesionālās izglītības iestāžu direktoru vietniekiem seminārs “Aktualitātes profesionālās izglītības sistēmā” Prezentācijas [ZIP] Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
02.11.2011. Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola, Kuldīgas iela 9a, Rīga Seminārs profesionālās izglītības iestāžu dienesta viesnīcu vadītājiem un dienesta viesnīcu audzinātājiem Pārskats [PDF]
Prezentācija [ZIP]
Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
23.-25.11.2011. Rīgas Pārdaugavas profesionālā vidusskola, Slokas iela 52a, Rīga Praktiskās darbības seminārs “Rokas elektroinstrumentu pielietošana kokizstrādājumu izgatavošanā”   Vecākā referente Kristīne Bulka, tālr.67228987, e-pasts: kristine.bulka@visc.gov.lv
12.12.2011. Raunas iela 44, Viesnīca TOMO, Rīga Projekta „Baltic Training Programme” seminārs   Dagnija Ūdre, BTP projekta vadītāja Attīstības un projektu nodaļa Vidzemes plānošanas reģions tālr.29219477 e-pasts: dagnija.udre@vidzeme.lv

Atgriezties sadaļā "Profesionālās izglītības iestāžu pedagogu profesionālā pilnveide. Pasākumi"