Vides izglītība
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Vides izglītība

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vides interešu izglītības projekts "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

Nolikums [DOC].
Dalībnieku saraksts (aktualizēts 16.12.2019.) [PDF]
Metodiskie ieteikumi dalībniekiem [PDF]
Informācija par projektu [PDF]

Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.60001630; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vides interešu izglītības projekts "Atkritumiem Nē!" Nolikums [DOC],
aktualizēts 04.09.2019.
Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.60001630; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

 
Aktuālā informācija

05.09.2019. I.Liepiņa.
Izaicinājums "Atkritumiem Nē!"

VISC un SIA “Zaļā josta” līdz ar 2019./2020. mācību gada sākumu izsludina izaicinājumu skolēniem “Atkritumiem NĒ!”.
Izaicinājuma laikā dalībnieki aicināti pārskatīt savus un ģimenes ikdienas iepirkšanās paradumus, izaicinot sevi un citus uz pārmaiņām un konkrētu rīcību atkritumu samazināšanā.
>> Lasīt vairāk

12.12.2018. I.Liepiņa.
Trešais gads projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

Latvijas valsts jubilejas gadā turpinājās vides izglītības projekta „Ieraugi, atklāj, saglabā!” realizēšana. Projekta mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā. Projektam ir 4 secīgas pakāpes – “Atrodi!”, “Izzini!”, “Rūpējies!”, “Izstāsti!”.
Projektā šobrīd iesaistījušās jauno pētnieku grupas no 54 izglītības iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Vairākas izglītības iestādes projektā piedalās atkārtoti.
Projektā jebkurā laikā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā, iesūtot pieteikuma anketu (projekta nolikuma 1.pielikums) inese.liepina@visc.gov.lv
Gaidīsim jaunus dalībniekus!

21.11.2018. I.Liepiņa.
Vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skate "Nāc ārā"

1.novembrī Dabas aizsardzības pārvaldes Pierīgas reģionālās administrācijas Dabas izglītības centrā Meža māja Ķemeros notika vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skate “Nāc ārā!”, kuras mērķis bija sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vides izglītībā.
Skatē savus darbus prezentēja Tukuma 2. pamatskolas, Bauskas sākumskolas, Bauskas Bērnu un jauniešu centra, Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas dabaszinību skola” pedagogi. Metodisko izstrādņu vidū bija brīvdabas nodarbību vadīšana pirmsskolas audzēkņiem, Bauskas apskates ceļvedis bērniem, nolietoto sadzīves priekšmetu izmantošana interešu izglītības tehniskās jaunrades tēmu apguvē, brīvdabas orientēšanās spēle, koku un krūmu noteikšana dabā. Metodisko izstrādņu autori ne tikai aktīvi dalījās savā pieredzē, bet uzzināja arī Dabas izglītības centra Meža māja pedagogu pieredzi vides izglītošanā, kā arī devās pārgājienā ar uzdevumiem uz mazāk zināmo, bet visspēcīgāko no Ķemeru apkārtnes sēravotiem - Lūžņu grāvja sēravotu.
>> Fotogalerija

15.11.2018. I.Liepiņa.
Seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem

26.septembrī Valsts izglītības satura centrs organizēja semināru pašvaldību vides interešu izglītības darba koordinatoriem. Seminārā piedalījās 19 dalībnieki, kas dalījās pieredzē par vides izglītības aktivitātēm savā novadā, guva idejas daudzveidīgām iespējām vides interešu izglītības realizācijai savā pašvaldībā, apguva projekta “Zaļākai uzņēmējdarbībai Eiropā” pieredzi, uzzināja par biedrības “Zaļā josta” konkursiem, Zemkopības ministrijas organizēto konkursu “Mans mazais pārgājiens”, apsprieda jauna vides izglītības projekta – Izaicinājums “Atkritumiem Nē!” nolikuma projektu.
>> Semināra materiāli [ZIP]

05.02.2018. I.Liepiņa.
Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skates "Nāc ārā!" labās prakses piemēri

Valsts izglītības satura centrs 2016. un 2017. gadā organizēja vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skati “Nāc ārā!”. Skates mērķis bija aktivizēt vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbību un pieredzes apmaiņu Latvijā, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot pedagogu labās prakses piemērus, kā arī sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vides izglītībā. Skatē darbus prezentēja 21 pedagogs. Darbu tematika bija ļoti plaša – izziņas spēļu veidošana un eksperimentu izstrāde, dažāda veida orientēšanās spēles un izzinošas “trasītes”, ilglaicīgu novada vides izpētes konkursu organizēšana, jaunākā skolas vecuma bērnu iesaistīšana vides izzināšanas aktivitātēs kopā ar vecākiem, kompozīciju un gaisa dārzu veidošana, noteicēju sagatavošana un mazpulku patstāvīgo projektu izstrāde uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai. Visiem darbiem kopīga iezīme ir skolēnu pašu pastāvīgas darbošanās veicināšana – ar spēļu, eksperimentu, mērķtiecīgu āra nodarbību palīdzību. Darbojoties komandās, skolēni gan gūst jaunas zināšanas un prasmes, gan arī mācās sadarboties, sadalīt pienākumus, plānot savu laiku, attīstīt radošumu, apgūtās zināšanas pielietot. Šādi darbojoties, tiek nojauktas robežas starp dažādām mācību jomām – bioloģija savijas ar ķīmiju, ģeogrāfiju, vēsturi, matemātiku, vizuālo mākslu, mājturību. Skolēnos attīstās vērīgums, saudzīgums pret dabu, nostiprinās veselība, apgūtās zināšanas labāk paliek atmiņā. Neatņemama darbošanās sastāvdaļa ir vides sakopšana – dodoties pildīt uzdevumus, tiek savākti arī atstātie atkritumi, apspriestas novērotās problēmas, iespējas tās novērst.
Apkopojot pedagogu labās prakses piemērus, izveidoti divi metodiskie materiāli – “Atbalsta materiāls āra nodarbību organizēšanā” un “Atbalsta materiāls vides izziņas spēļu veidošanā”. Šajos labās prakses piemēru apkopojumos var iepazīties ar padomiem dažādu izzinošu āra nodarbību organizēšanā un izziņas spēļu veidošanai kopā ar skolēniem, šādas mācīšanās pieejas priekšrocībām, kā arī āra nodarbību un pedagogu veidotu vides izziņas spēļu piemērus un to pielietojumu mācību procesā.
>> Materiāli publicēti sadaļā "VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

Sadaļas arhīvs