Vides izglītība
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Vides izglītība

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums
u.c. informācija
Atbildīgais
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vides interešu izglītības projekts "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

Nolikums [DOC].
Dalībnieku saraksts (aktualizēts 16.12.2019.) [PDF]
Metodiskie ieteikumi dalībniekiem [PDF]
Informācija par projektu [PDF]

Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.60001630; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv
Sk. nolikumā Sk. nolikumā Vides interešu izglītības projekts "Atkritumiem Nē!" Nolikums [DOC],
aktualizēts 04.09.2019.
Rezultāti [PDF]
Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.60001630; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

 
Aktuālā informācija

14.04.2020. I.Liepiņa.
Pagarināts termiņš vides izglītības projekta "Ieraugi, atklāj, saglabā!" atskaišu iesniegšanai

Informējam, ka ārkārtas stāvokļa valstī noteikto ierobežojumu dēļ projekta “Ieraugi, atklāj, saglabā!” 4. pakāpē paveikto darbu apkopošanas un iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 31.05.2020.

14.04.2020. I.Liepiņa.
Pagarināts termiņš vides izglītības projekta "Atkritumiem Nē!" video iesniegšanai

Informējam, ka ārkārtas stāvokļa valstī noteikto ierobežojumu dēļ projekta “Atkritumiem Nē!” paveikto darbu apkopošanas un video ieteikumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 31.05.2020.
Aicinām visas projekta dalībnieku komandas sargāt savu un tuvinieku veselību, un visus izaicinājuma posmus veikt droši, mājās, apspriežot un apkopojot paveikto attālināti un izmantojot video saziņas un montāžas iespējas.

02.04.2020. I.Liepiņa.
Mācību materiāli vides interešu izglītības attālinātām mācībām

Apkopoti dažādi mācību materiāli un lietotnes gan skolēniem, gan skolotājiem, ko var izmantot vides interešu izglītībā attālinātai mācīšanai un skolēnu pastāvīgiem pētījumiem.
>> Lasīt vairāk

05.09.2019. I.Liepiņa.
Izaicinājums "Atkritumiem Nē!"

VISC un SIA “Zaļā josta” līdz ar 2019./2020. mācību gada sākumu izsludina izaicinājumu skolēniem “Atkritumiem NĒ!”.
Izaicinājuma laikā dalībnieki aicināti pārskatīt savus un ģimenes ikdienas iepirkšanās paradumus, izaicinot sevi un citus uz pārmaiņām un konkrētu rīcību atkritumu samazināšanā.
>> Lasīt vairāk

12.12.2018. I.Liepiņa.
Trešais gads projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

Latvijas valsts jubilejas gadā turpinājās vides izglītības projekta „Ieraugi, atklāj, saglabā!” realizēšana. Projekta mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā. Projektam ir 4 secīgas pakāpes – “Atrodi!”, “Izzini!”, “Rūpējies!”, “Izstāsti!”.
Projektā šobrīd iesaistījušās jauno pētnieku grupas no 54 izglītības iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Vairākas izglītības iestādes projektā piedalās atkārtoti.
Projektā jebkurā laikā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā, iesūtot pieteikuma anketu (projekta nolikuma 1.pielikums) inese.liepina@visc.gov.lv
Gaidīsim jaunus dalībniekus!

Sadaļas arhīvs