Atgriezties sadaļā "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība. Aktuālā informācija"

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība.
Sadaļas "Aktuālā informācija" arhīvs

2016.gads

13.10.2016. M.Kalniņa.
Semināri ekonomikā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu autoriem un vadītājiem

LU Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar VISC rīko semināru ekonomikas skolotājiem “Makroekonomiskie aspekti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā”. Seminārs notiks 27. oktobrī no plkst. 12:00 līdz 17:00, Aspazijas bulvārī 5, 507. auditorijā. Seminārs ir bezmaksas. Skolotāji saņems VISC apliecības par piedalīšanos seminārā (6 stundas).
LU Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar VISC rīko semināru skolēniem “Makroekonomiskie aspekti skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā”. Seminārs notiks 27. oktobrī no plkst. 13:00 līdz 16:00, Aspazijas bulvārī 5, 508. auditorijā. Seminārs ir bezmaksas.

23.09.2016. M.Kalniņa.
Latvijas jauno zinātnieku panākumi 28.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā

No 15. līdz 20. septembrim Briselē, Beļģijā, norisinājās 28.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss. Konkursā piedalījās Eiropas valstu nacionālo konkursu uzvarētāji, 138 dalībnieki no 37 valstīm un Eiropas skolām (European Schools). Tika prezentēti 90 projekti. Šajā konkursā tika prezentēti darbi ne tikai no Eiropas, bet arī no ASV, Kanādas, Ķīnas, Korejas un Ēģiptes.
Latvija tika pārstāvēta ar 3 projektiem, kas ir pieļaujamais projektu skaits šajā konkursā. Augstu novērtējumu ieguva Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences laureātes, Rīgas Franču liceja absolventes Zane Grēta Grants, šobrīd Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes 1.kursa studente un Daniela Gods-Romanovska, kas šobrīd ir 1.kursa studente Kentas Universitātē Londonā. Par izstrādāto pētījumu inženierzinātnē “Tekstilmateriālā ieadīto tenzorezistīvo sensoru darbības izpēte un pielietojums inovatīvajās tehnoloģijās” (pētnieciskā darba vadītāji RTU prof. A.Kataševs, RTU pētnieks A.Okss, Rīgas Franču liceja skolotāja B.Šķēle) jaunās pētnieces ieguva speciālo balvu - piedalīties INTEL ISEF (INTEL starptautiskā zinātnes un inženierzinātņu izstāde), kas ir pasaulē lielākais starptautiskais zinātnes un inženierzinātņu konkurss vidusskolēniem un 2017.gadā notiks Losandželosā/ASV.
Šajā prestižajā konkursā, kurš ik gadu tiek organizēts kādā no Eiropas valstīm, Latviju līdzās jau minētajām jaunietēm pārstāvēja arī Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 11.klases skolniece Zlata Potiļicina ar veikto pētījumu informātikā „ Datorredzes metožu izmantošana pilsētas ēku seismiskajam monitoringam” (pētnieciskā darba vadītājs Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolotājs S.Bratarčuks) un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas 12.klases skolnieks Reinis Cirpons ar pētījumu matemātikā “Par Būla funkciju polinomo izteiksmju pakāpēm” (pētnieciskā darba vadītājs LU prof.A.Ambainis).
Latvijas skolēnu zinātnisko konkursu valsts līmenī organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Kultūras akadēmiju un Latvijas Mākslas akadēmiju. Latvija Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā tiek pārstāvēta no 1999.gada. Līdz šim Latvijas pārstāvji ES jauno zinātnieku konkursā ir ieguvuši 8 balvas (divas monetārās un sešas speciālās balvas).
29.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss 2017.gadā notiks Tallinā, Igaunijā.

18.08.2016. D.Āboltiņa.
Apbalvoti starptautiskās jauniešu zinātnes izstādes dalībnieki un viņu pedagogi

Trešdien, 17.augustā, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis pasniedza pateicības rakstus starptautiskās jauniešu zinātnes izstādes "Expo - Sciences Europe 2016" dalībniekiem – Rīgas Franču liceja un Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolēniem un viņu pedagogiem.
Pateicības raksti pasniegti Rīgas Franču liceja skolniecēm (jau absolventēm) Annai Januškevičai un Madarai Zvīnei, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas 11.klases skolniekam Gatim Saknītim, viņu pedagogiem – Jānim Kleperam, LU Cietvielu fizikas institūta vadošajam pētniekiem, zinātniskajam konsultantam, Birutai Šķēlei, Rīgas Franču liceja fizikas skolotājai, darba vadītājai un Evi Kūriņai, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas ķīmijas skolotājai.

17.08.2016. I.Bērziņa.
Izglītības un zinātnes ministrs teiks paldies starptautiskās jauniešu zinātnes izstādes dalībniekiem un viņu pedagogiem

Trešdien, 17.augustā, pieņemšanā pie izglītības un zinātnes ministrs Kārļa Šadurska pulcēsies starptautiskās jauniešu zinātnes izstādes “Expo - Sciences Europe 2016” dalībnieki - Rīgas Franču liceja un Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolēni, viņu pedagogi un zinātniskie konsultanti.

22.06.2016. M.Kalniņa.
Tuvojas vasaras skola-seminārs „Alfa”

No 3. jūlija līdz 23. jūlijam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notiks vasaras skola - seminārs „Alfa”, kura šogad tiek organizēta 49.gadu pēc kārtas. Skolas - semināra dalībnieki ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences laureāti.
Skolēni vasaras skolā - seminārā „Alfa” ierodas patstāvīgi 3.jūlijā līdz plkst.19.00.
Ja skolēni vasaras skolā-seminārā ieradīsies ar privātā transporta līdzekļiem no Rīgas puses, tad jābrauc: līdz Jēkabpilij, Jēkabpilī pāri tiltam, caur centru Neretas virzienā, garām Biržiem, pagrieziens uz Ilūksti līdz Zasai.
Nometnes koordinatore VISC vecākā referente Mudīte Kalniņa, tālr.: 67350814.

28.04.2016. M.Kalniņa.
Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

Latvijas 40. skolēnu zinātniskā konference notika Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē no 22. līdz 24. aprīlim. 477 skolēni vērtēšanai bija pieteikuši 397 darbus. Pēc rakstveida darbu recenzēšanas 321 darbs tika prezentēts klātienē. 178 autori (143 darbi) tika apbalvoti ar 1.pakāpes, 2.pakāpes un 3.pakāpes diplomiem.
Konferences atklāšanā piedalījās un jauniešus uzrunāja izglītības un zinātnes ministrs   prof. K. Šadurskis, LU rektors, prof. I. Muižnieks, LU Fizikas un matemātikas fakultātes pētnieks, Latvijas jauno zinātnieku apvienības valdes loceklis G. Kitenbergs un Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks D. Jakovels. Labākie skolotāji, skolēnu pētniecisko darbu vadītāji, augstskolu mācību spēki un reģionālo konferenču organizatori tika apbalvoti ar Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstiem.
27.aprīlī VISC notika Latvijas dalībnieku atlases konkurss līdzdalībai 28. Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā š.g. septembrī Briselē, Beļģijā.

18.04.2016. M.Kalniņa.
Par Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences norisi

Latvijas 40.skolēnu zinātniskā konference notiks 2016.gada 22.-24.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē.

 • Fizikas sekcijas darbu izstāde notiks 22.aprīlī no plkst.14.00 līdz 17.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8 (100.telpa). Dalībnieki tiks nodrošināti ar stendiem un materiāliem plakātu nostiprināšanai uz stendiem.
 • Ķīmijas sekcijas darbu izstāde notiks 22.aprīlī no plkst.14.00 līdz 17.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Torņakalnā, Jelgavas ielā 1. Dalībnieki tiks nodrošināti ar stendiem un materiāliem plakātu nostiprināšanai uz stendiem.
 •  Bioloģijas sekcijas darbu izstāde notiks 22.aprīlī no plkst.14.00 līdz 17.00 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Torņakalnā, Jelgavas ielā 1. Dalībnieki tiks nodrošināti ar stendiem un materiāliem plakātu nostiprināšanai uz stendiem.
 • Inženierzinātņu sekcijas darbu izstāde notiks 22.aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 RTU, Inženierzinātņu vidusskolā, Kronvalda bulv. 1. Dalībnieki tiks nodrošināti ar stendiem un materiāliem plakātu nostiprināšanai uz stendiem.
 • Veselības zinātņu sekcijas darbu izstāde notiks 22.aprīlī no plkst.14.00 līdz 17.00 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, Anniņmuižas bulv.26a. Dalībnieki tiks nodrošināti ar stendiem un materiāliem plakātu nostiprināšanai uz stendiem.
 • Konferences atklāšanas plenārsēde notiks 23.aprīlī plkst.10.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulv.19.
 • Konferences noslēguma plenārsēde un laureātu apbalvošana notiks svētdien, 24. aprīlī plkst. 9.30, LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Torņakalnā, Jelgavas ielā 1.

Pētniecisko darbu mutvārdu prezentācijas notiks 23.aprīlī pēc konferences atklāšanas plenārsēdes šādās sekcijās:

Sekcijas nosaukums Prezentācijas norises vieta, laiks
Astronomija Latvijas Universitātes Astronomijas institūts, Raiņa bulv.19, 404.telpa.
Darba sākums - plkst. 11.30.
Bioloģija LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Torņakalns, Jelgavas iela 1, nokļūšana no LU, Raiņa bulv.19 ar 3.,21.autobusu līdz Nacionālajai bibliotēkai, 23.autobusu līdz LU Dabaszinātņu akadēmiskajam centram.
Darba sākums - plkst.12.15.
Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, 402.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām.
Darba sākums - plkst.11.30.
Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture. Krievu valodas apakšsekcija Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, 214.auditorija (Rusistikas centrs), nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām.
Darba sākums - plkst. 11.30.
Ekonomika Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, 305.auditorija, nokļūšana no LU, Raiņa 19 - kājām (rajons starp Centrālo staciju, universālveikalu "Galerija Centrs" un Nacionālo operu, kanāla malā).
Tiešraide būs pieejama: www.lu.lv/tiesraide
Darba sākums - plkst.11.30.
Filozofija Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, 510.auditorija, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām (rajons starp Centrālo staciju, universālveikalu "Galerija Centrs" un Nacionālo operu, kanāla malā).
Darba sākums - plkst.11.30.
Fizika LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Zeļļu iela 8, 100.telpa, nokļūšana ar 2.tramvaju no Centrāltirgus (kanāla malas) līdz pieturai – „E.Smiļģa iela”.
Darba sākums - plkst.11.30.
Informātika LU Datorikas fakultāte, Raiņa bulv.19., 13.telpa.
Darba sākums plkst. - 11.30.
Inženierzinātnes RTU, Inženierzinātņu vidusskolā, Kronvalda bulv.1, zālē, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām.
Darba sākums – plkst.11.45
Kulturoloģija Latvijas Kultūras akadēmija, Ludzas iela 24, 2. auditorija, nokļūšana no Centrāltirgus ar 15.trolejbusu (pietura – „Katoļu iela”).
Darba sākums - plkst.11.45.
Ķīmija LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Torņakalns, Jelgavas iela 1, nokļūšana no LU, Raiņa bulv.19 ar 3.,21.autobusu līdz Nacionālajai bibliotēkai, 23.autobusu līdz LU Dabaszinātņu akadēmiskajam centram.
Darba sākums - plkst.12.15.
Latviešu literatūras zinātne un vēsture Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, 205.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām.
Darba sākums - plkst.11.30.
Latviešu valodniecība Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, 201.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām.
Darba sākums - plkst.11.30.
Mākslas zinātne Latvijas Mākslas akadēmija, Kalpaka bulvāris 14, 10.telpa (1.stāvs), nokļūšana no LU, Raiņa 19 –kājām.
Darba sākums - plkst.11.30.
Matemātika LU Matemātikas un informātikas institūts, Raiņa bulv. 29 (netālu no stacijas), 413.telpa, nokļūšana - kājām.
Darba sākums plkst. - 11.30.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
 Pedagoģija un Psiholoģija Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Jūrmalas gatve 76.
Pedagoģija: G-18 auditorija (jaunais korpuss), darba sākums - plkst.12.30.
Psiholoģija: A-224. auditorija, darba sākums - plkst.13.00.
Nokļūšana no Centrālās stacijas ar vilcienu līdz pieturai „Zolitūde” (apm.5 min kājām pa Imantas 7.līniju līdz Jūrmalas gatvei, krustojumā pa kreisi līdz fakultātei, ieteicams iekāpt 1.vagonā); ar 4.autobusu no Stacijas laukuma līdz pieturai „Pedagoģijas fakultāte”, ar 263.mikroautobusu (iekāpšana pretī Stacijas laukumam pie Mc Donald) līdz pieturai „Pedagoģijas fakultāte”.
Politoloģija Sociālo zinātņu fakultātes Politoloģijas nodaļa, Lomonosova iela 1a, 316.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa 19 ar 15.trolejbusu (pietura- „Lomonosova iela”).
Darba sākums - plkst.11.30.
Socioloģija Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļa, Lomonosova iela 1a, 203. auditorija, nokļūšana ar 15. trolejbusu (pietura- „Lomonosova iela”).
Darba sākums - plkst.11.30.
Tieslietas LU Juridiskā fakultāte, Raiņa bulvāris 19, 9.auditorija (2.stāvs).
Darba sākums - plkst. 11.20.
Veselības zinātne Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs, Anniņmuižas bulv.26a, nokļūšana ar  4.tramvaju (pietura – Kleistu iela).
Darba sākums - plkst. 12.00.
Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, 513.auditorija, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām (rajons starp Centrālo staciju, universālveikalu "Galerija Centrs" un Nacionālo operu, kanāla malā).
Darba sākums - plkst.11.45.
Vides zinātne  LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Torņakalns, Jelgavas iela 1, 107. un 108.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa bulv.19 ar 3.,21.autobusu līdz Nacionālajai bibliotēkai, 23.autobusu līdz LU Dabaszinātņu akadēmiskajam centram.
Darba sākums - plkst.12.15.
Zemes zinātne un ģeogrāfija LU Dabaszinātņu akadēmiskais centrs, Torņakalns, Jelgavas iela 1, 319.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa bulv.19 ar 3.,21.autobusu līdz Nacionālajai bibliotēkai, 23.autobusu līdz LU Dabaszinātņu akadēmiskajam centram.
Darba sākums - plkst.12.15.

Konferences dalībnieki paši apmaksā ceļa, ēdināšanas un naktsmītņu izdevumus.
Uz mutvārdu prezentāciju aicināto skolēnu saraksts: http://zdk.miga.lv/runa.php

22.03.2016. M.Kalniņa.
Tuvojas Latvijas 40.skolēnu zinātniskā konference

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība Latvijā aktīvi notiek jau vairākus gadu desmitus, un tā tiek īstenota kā vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu interešu izglītība. Pētnieciskos darbus izstrādā vecāko klašu skolēni, un ik gadu valsts skolēnu zinātniskajai konferencei tiek ieteikti ap 400 darbu. Kopš 1999. gada Latvijas skolēni piedalās Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā, kurš katru gadu notiek kādā no Eiropas valstīm. Latvijas skolēnu pētnieciskie darbi ir guvuši augstu novērtējumu ne tikai šajā prestižajā konkursā, bet arī starptautiskajās Milset (Starptautiskā kustība brīvā laika aktivitātēm zinātnē un tehnoloģijā) zinātnes izstādēs.
Latvijas 40.skolēnu zinātniskā konference notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē no 2016.gada 23. līdz 24. aprīlim.
Konferences atklāšana notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā 23.aprīlī plkst.10.00.
22. aprīlī notiks fizikas, ķīmijas, bioloģijas, inženierzinātņu un veselības sekciju darbu izstādes, kurās darbi tiks eksponēti stendos. Konferences dalībniekus ar stendiem nodrošina pasākuma organizatori. Skolēni izgatavo tikai plakātus.

 • Ķīmijas sekcijā plakāta izmērs izvietošanai uz stenda – A0, vertikāli. Ja uz stenda izvietojamais materiāls sastāv no vairākiem plakātiem, to kopējais izmērs nedrīkst pārsniegt A0 izmēru. Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei ķīmijā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 22.aprīlī līdz plkst.13.30 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Torņakalnā, Jelgavas ielā 1. No plkst.14.00 līdz 17.00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem. 23.aprīlī skolēnu pētnieciskos darbus vērtēs žūrija.
 • Bioloģijas sekcijā plakāta izmērs izvietošanai uz stenda – A0, vertikāli. Ja uz stenda izvietojamais materiāls sastāv no vairākiem plakātiem, to kopējais izmērs nedrīkst pārsniegt A0 izmēru. Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei bioloģijā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 22. aprīlī līdz plkst.13.30 LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, Torņakalnā, Jelgavas ielā 1. No plkst.14.00 līdz 17.00 izstādi apmeklēs skolēni un skolotāji, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem. 23.aprīlī skolēnu pētnieciskos darbus vērtēs žūrija.
 • Fizikas sekcijā plakāta izmērs izvietošanai uz stenda – A0, vertikāli. Ja uz stenda izvietojamais materiāls sastāv no vairākiem plakātiem, to kopējais izmērs nedrīkst pārsniegt A0 izmēru. Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei fizikā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 22. aprīlī līdz plkst.13.30 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8. No plkst.14.00 līdz 17.00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem. 23.aprīlī skolēnu pētnieciskos darbus vērtēs žūrija.
 • Inženierzinātņu sekcijā plakāta izmērs – A0, vertikāli. Ja vizuālais materiāls sastāv no vairākiem plakātiem, to kopējais izmērs nedrīkst pārsniegt A0 izmēru. Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei inženierzinātnēs, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 22. aprīlī plkst.13.30 RTU Inženierzinātņu vidusskolā, Kronvalda bulv.1.No plkst.14.00 līdz 16.00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem. 23.aprīlī skolēnu pētnieciskos darbus vērtēs žūrija.
 • Veselības zinātņu sekcijā plakāta izmērs izvietošanai uz stenda A0, vertikāli. Ja uz stenda izvietojamais materiāls sastāv no vairākiem plakātiem, to kopējais izmērs nedrīkst pārsniegt A0 izmēru. Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei veselības zinātnē, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 22.aprīlī līdz plkst.13.30 Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības  tehnoloģiju centrā, Anniņmuižas bulv.26a. No plkst.14.00 līdz 17.00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem. 23.aprīlī skolēnu pētnieciskos darbus vērtēs žūrija.

09.02.2016. M.Kalniņa.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde filozofijā"

VISC 2016.gada 5., 12. un 19.martā Rīgā, LU Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulv. 5, organizē profesionālās kompetences pilnveides 24 stundu kursus pedagogiem interešu izglītībā „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde filozofijā”. Kursos aicināti piedalīties humanitāro un sociālo zinātņu skolotāji.
Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos EUR 36,96.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 19.februārim. Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – 67350814, mudite.kalnina@visc.gov.lv

 
2015.gads

06.10.2015. M.Kalniņa. Precizēts 22.10.2015.
Semināri ekonomikā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu autoriem un vadītājiem

LU Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar VISC rīko:

 1. semināru ekonomikas skolotājiem “Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā”.
  Seminārs notiks 29. oktobrī no plkst. 12:00 līdz 17:10, Aspazijas bulvārī 5, 417.auditorijā. Seminārs ir bezmaksas. Skolotāji saņems VISC apliecības par piedalīšanos seminārā (6 stundas).
  Vairāk informācijas un reģistrācija semināram līdz 22. oktobrim:
  http://www.evf.lu.lv/seminars-ekonomikas-skolotajiem/
 2. semināru skolēniem “Zinātniski pētnieciskais darbs ekonomikā”.
  Seminārs notiks 29. oktobrī no plkst. 13:00 līdz 15:20, Aspazijas bulvārī 5, 423.aud. Seminārs ir bezmaksas.
  Vairāk informācijas un reģistrācija semināram līdz 27.oktobrim:
  http://www.evf.lu.lv/skoleniem/zinatniski-petnieciskais-darbs-ekonomika/

02.10.2015. M.Kalniņa.
Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursiem "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde pedagoģijā"

VISC organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursus "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde pedagoģijā", kuri notiks no 2015.gada 26.oktobra līdz 30.oktobrim VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā.
Dalībnieku pieteikšanās elektroniski uz e-pasta adresi mudite.kalnina@visc.gov.lv līdz 12.oktobrim, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, darbavietu, e- pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībnieku skaits kursos ierobežots.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa, tālr.: 67350814, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv

25.06.2015. M.Kalniņa.
Talantīgie skolēni jau 48.reizi pulcēsies vasaras skolā-seminārā „Alfa”

No 13.jūlija līdz 1.augustam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notiks vasaras skola-seminārs „Alfa”, kas šogad tiek organizēta 48.gadu pēc kārtas. Skolas-semināra dalībnieki ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 39.skolēnu zinātniskās konferences laureāti. Mācības vasaras skolā-seminārā „Alfa” organizēs lekciju un praktisko nodarbību veidā četrās sekcijās - fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu.

30.04.2015. M.Kalniņa. Precizēts 06.05.2015.
Par Latvijas 39.skolēnu zinātniskās konferences rezultātiem

Latvijas 39. skolēnu zinātniskā konference notika Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē no 24. līdz 26. aprīlim. 500 skolēni vērtēšanai bija pieteikuši 425 darbus. Pēc rakstveida darbu recenzēšanas 350 darbi tika prezentēti klātienē. 169 autori (137 darbi) tika apbalvoti ar 1.pakāpes, 2.pakāpes un 3.pakāpes diplomiem.
Konferences atklāšanā piedalījās un jauniešus uzrunāja izglītības un zinātnes ministre M.Seile, LZA īstenais loceklis, LU zinātņu prorektors, prof. I. Muižnieks, LZA īstenais loceklis, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, prof. I.Kalviņš un LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta pētniece, Latvijas 30.skolēnu zinātniskās konferences laureāte I.Saknīte.
28.aprīlī Valsts izglītības satura centrā notika Latvijas dalībnieku atlases konkurss līdzdalībai 27.Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā š.g. septembrī Milānā, Itālijā.

20.04.2015. M.Kalniņa.
Par Latvijas 39.skolēnu zinātniskās konferences norisi

Latvijas 39.skolēnu zinātniskā konference notiks 2015.gada 24.-26.aprīlī Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē.

 • Fizikas sekcijas darbu izstāde notiks 24.aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8 (100.telpa). Dalībnieki tiks nodrošināti ar stendiem un materiāliem plakātu nostiprināšanai uz stendiem.
 • Ķīmijas sekcijas darbu izstāde notiks 24.aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 LU Ķīmijas fakultātē, K.Valdemāra ielā 48. Dalībnieki tiks nodrošināti ar stendiem un materiāliem plakātu nostiprināšanai uz stendiem.
 • Inženierzinātņu sekcijas darbu izstāde notiks 24.aprīlī no plkst.16.15 līdz 18.00 RTU, Kaļķu ielā 1 (301.telpa).
 • Bioloģijas sekcijas darbu izstāde notiks 24.aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4. Dalībnieki tiks nodrošināti ar stendiem un materiāliem plakātu nostiprināšanai uz stendiem.
 • Dziesmu un deju svētku sekcijā darbu prezentācijas notiks 24.aprīlī plkst.14.00 Latvijas Kultūras akadēmijā, Ludzas ielā 24 (2.auditorija).
 • Konferences atklāšanas plenārsēde notiks 25.aprīlī plkst.10.00 Latvijas Zinātņu akadēmijā, koncertzālē „Rīga”, Akadēmijas laukumā 1.
 • Konferences noslēguma plenārsēde un laureātu apbalvošana notiks svētdien, 26. aprīlī plkst. 9.30, LU Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulv.4, 2. klausītavā.

Pētniecisko darbu mutvārdu prezentācijas notiks 25.aprīlī pēc konferences atklāšanas plenārsēdes šādās sekcijās:

Sekcijas nosaukums Prezentācijas norises vieta, laiks
Astronomija Latvijas Universitātes Astronomijas institūts, Raiņa bulv.19, 404.telpa.
Darba sākums - plkst. 11.30.
Bioloģija Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, 1.telpa, 1.stāvs, nokļūšana no LZA - kājām.
Darba sākums - plkst.11.30.
Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a,
402.telpa, nokļūšana no LZA – kājām.
Darba sākums - plkst.11.30.
Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture. Krievu valodas apakšsekcija Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a,
214.auditorija (Rusistikas centrs), nokļūšana no LZA – kājām.
Darba sākums - plkst. 11.30.
Filozofija Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, 502.auditorija, nokļūšana no LZA – kājām (rajons starp Centrālo staciju, universālveikalu "Galerija Centrs" un Nacionālo operu, kanāla malā).
Darba sākums - plkst.11.30.
Fizika LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Zeļļu iela 8, 100.telpa, nokļūšana ar 2.tramvaju no Centrāltirgus (kanāla malas) līdz pieturai – „E.Smiļģa iela”.
Darba sākums - plkst.11.30.
Informātika LU Matemātikas un informātikas institūts, Raiņa bulv. 29 (netālu no stacijas), 413.telpa, nokļūšana - kājām.
Darba sākums - plkst. 11.30.
Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
Matemātika LU Matemātikas un informātikas institūts, Raiņa bulv. 29 (netālu no stacijas), 414.telpa, nokļūšana - kājām. Darba sākums plkst. - 11.30. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments
 Pedagoģija un Psiholoģija Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Jūrmalas gatve 76.
Pedagoģija: B-1 auditorija (jaunais korpuss), darba sākums - plkst.12.00.
Psiholoģija: G6 auditorija, darba sākums - plkst.12.30.
Nokļūšana no Centrālās stacijas ar Tukuma vilcienu līdz pieturai „Zolitūde” (apm.5 min kājām pa Imantas 7.līniju līdz Jūrmalas gatvei, krustojumā pa kreisi līdz fakultātei, iespējamais vilciens - plkst.11.28, ieteicams iekāpt 1.vagonā); ar 4.autobusu no Stacijas laukuma līdz pieturai „Pedagoģijas fakultāte”, iespējamais autobuss plkst.11.22, ar 263.mikroautobusu (iekāpšana pretī Stacijas laukumam pie Mc Donald) līdz pieturai „Pedagoģijas fakultāte”.
Kulturoloģija Latvijas Kultūras akadēmija, Ludzas iela 24, 2. auditorija, nokļūšana no Centrāltirgus ar 15.trolejbusu (pietura – „Katoļu iela”).
Darba sākums - plkst.11.30.
Ķīmija Ķīmijas fakultāte, K. Valdemāra iela 48, otrais stāvs, nokļūšana no Centrāltirgus ar 3.trolejbusu (pietura – „A.Briāna iela”).
Darba sākums - plkst.11.30.
Latviešu literatūras zinātne un vēsture Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a,
305.telpa, nokļūšana no LZA – kājām.
Darba sākums - plkst.11.30.
Latviešu valodniecība Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a,
201.telpa, nokļūšana no LZA – kājām.
Darba sākums - plkst.11.30.
Mākslas zinātne Latvijas Mākslas akadēmija, Kalpaka bulvāris 14, 10.telpa (1.stāvs), nokļūšana no Centrālās stacijas (Tirgus puses) ar 3.trolejbusu līdz pieturai „Mākslas muzejs”.
Darba sākums - plkst.11.30.
Politoloģija Sociālo zinātņu fakultātes Politoloģijas nodaļa, Lomonosova iela 325.telpa, nokļūšana ar 15.trolejbusu no Centrāltirgus (pietura- „Lomonosova iela”).
Darba sākums - plkst.11.30.
Socioloģija Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļa, Lomonosova iela 1a, 309. auditorija, nokļūšana ar 15.trolejbusu no Centrāltirgus (pietura- „Lomonosova iela).
Darba sākums - plkst.11.30.
Tieslietas Juridiskā fakultāte, Raiņa bulvāris 19, 9.auditorija (2.stāvs)
Darba sākums - plkst. 11.30.
Ekonomika Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, 500.auditorija, nokļūšana no LZA – kājām (rajons starp Centrālo staciju, universālveikalu "Galerija Centrs" un Nacionālo operu, kanāla malā).
Darba sākums - plkst.11.30.
Veselības zinātne Bioloģijas fakultāte, Kronvalda bulvāris 4 (aiz Nacionālā teātra), 2.klausītavā, nokļūšana no Centrāltirgus ar 19.trolejbusu (pietura „Medicīnas muzejs”)
Darba sākums - plkst. 12.00.
Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, 510.auditorija, nokļūšana no LZA – kājām (rajons starp Centrālo staciju, universālveikalu "Galerija Centrs" un Nacionālo operu, kanāla malā).
Darba sākums - plkst.11.30.
Vides zinātne Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Alberta iela 10, 403. Auditorija, nokļūšana ar 1.,19. trolejbusu (pietura – „Medicīnas vēstures muzejs”), ar 3. trolejbusu (pietura- „Mākslas muzejs”), ar 19.trolejbusu (pietura- „Medicīnas vēstures muzejs”).
Darba sākums - plkst.11.30.
Zemes zinātne un ģeogrāfija Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Alberta iela 10, 404.auditorija (pulcēšanās 403.auditorijā), nokļūšana no Centrāltirgus ar 19. trolejbusu (pietura – „Medicīnas vēstures muzejs”)
Darba sākums - plkst.11.45.
Inženierzinātnes RTU, Kaļķu iela 1, 301.telpa, nokļūšana no LZA -kājām vai no Centrāltirgus (kanāla malas) viena pietura ar 2.,4.,10.tramvaju.
Darba sākums - plkst.11.30.

Konferences dalībnieki paši apmaksā ceļa, ēdināšanas un naktsmītņu izdevumus.

18.03.2015. M.Kalniņa.
Tuvojas Latvijas 39.skolēnu zinātniskā konference

Latvijas 39.skolēnu zinātniskā konference notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē no 2015.gada 25. līdz 26. aprīlim.
Konferences atklāšana notiks Latvijas Zinātņu akadēmijā 25.aprīlī plkst.10.00.
24.aprīlī notiks fizikas, ķīmijas, bioloģijas un inženierzinātņu sekciju darbu izstādes, kurās darbi tiks eksponēti stendos.

 • Ķīmijas sekcijā stenda izmērs: augstums no zemes - 2m, platums - 1m. Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei ķīmijā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 24.aprīlī līdz plkst.13.30 LU Ķīmijas fakultātē, K.Valdemāra ielā 48. No plkst.14.00 līdz 16.00 izstādi apmeklēs skolēni un skolotāji, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem.
 • Fizikas sekcijā stenda izmērs: augstums no zemes - 1,80m, platums - 1,02m. Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei fizikā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 24. aprīlī līdz plkst.13.30 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8. No plkst.14.00 līdz 16.00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem.
 • Bioloģijas sekcijā stenda izmērs: augstums no zemes - 2m, platums – 0,85m. Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei bioloģijā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 24. aprīlī līdz plkst.13.30 Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4. No plkst.14.00 līdz 16.00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem.
 • Inženierzinātņu sekcijā stenda izmērs: augstums no zemes – 2m, platums – 0,9m. Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei inženierzinātnēs, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 24. aprīlī plkst.16.15 RTU, Kaļķu ielā 1, 301.telpā. No plkst.16.30 līdz 18.00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem.

Gatavojot plakātu, ir jāņem vērā, ka plakāts nedrīkst aizpildīt visu stenda laukumu, plakātu uz stenda nevajadzētu izvietot tuvu grīdai, lai apmeklētājiem būtu ērti iepazīties ar eksponēto materiālu.
Sīkāka informācija par konferences norisi vēl sekos.

02.03.2015. M.Kalniņa.
Latvijas pārstāvniecība Šveices talantu forumā

No Šveices Talantu Foruma ("Swiss Talent Forum") atgriezies Valmieras Viestura vidusskolas 12. klases skolnieks, Ekonomikas 15.valsts olimpiādes 1.vietas ieguvējs un vasaras skolas-semināra „Alfa” dalībnieks Rūdolfs Vētra.
Šveices Talantu Forums ir politiski neatkarīga jauniešu, kuriem rūp šī laika globālās un ilgtermiņa problēmas, ideju banka. Ceturtajā Šveices Talantu Forumā, kura tēma bija „Patēriņa nākotne”, jaunieši no visas Eiropas un Šveices sanāca kopā ar ekspertiem un augsta ranga biznesa, zinātnes, sabiedrības un politikas personībām, lai apspriestu iespējamos risinājumus jautājumiem, kuri tika iesniegti apspriešanai.
>> Lasīt vairāk

 
2014.gads

31.10.2014. M.Kalniņa.
Informācija skolēniem, zinātniski pētniecisko darbu veicējiem dabas zinātnēs

Lai uzlabotu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kvalitāti dabas zinātnēs, VISC iesaka vienotu pētniecisko darbu struktūru fizikā, ķīmijā, bioloģijā, astronomijā, vides zinātnē, ģeogrāfijā un zemes zinātnē.
>> Dokuments publicēts sadaļā "Ieteikumi un rekomendācijas"

27.10.2014. M.Kalniņa.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde inženierzinātnē"

VISC 2014.gada 22.novembrī un 29.novembrī Rīgā, Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1, organizē profesionālās kompetences pilnveides 18 stundu kursus pedagogiem „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde inženierzinātnē”.
Dalībnieku pieteikšanās personīgi līdz 6.novembrim elektroniski uz e-pasta adresi: mudite.kalnina@visc.gov.lv, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba vietu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībnieku skaits ierobežots. Kursi bezmaksas. Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – 67350814, mudite.kalnina@visc.gov.lv

20.10.2014. M.Kalniņa. Papldināts 28.10.2014.
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde cittautu valodniecībā un literatūras zinātnē"

VISC 2014.gada 28. un 29.novembrī Rīgā, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a, organizē profesionālās kompetences pilnveides 18 stundu kursus pedagogiem "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde cittautu valodniecībā un literatūras zinātnē". Kursi bezmaksas.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – tālr.: 67350814, e-pasts: mudite.kalnina@visc.gov.lv
Grupa nokomplektēta. Pieteikšanās ir beigusies.

16.10.2014. M.Kalniņa.
Semināri ekonomikā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu autoriem un vadītājiem

LU Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar VISC rīko semināru ekonomikas skolotājiem “Komercdarbības un mārketinga aktualitātes skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā”. Seminārs notiks 30.10.14. plkst. 12:00 – 16:40 Aspazijas bulvārī 5, 121.aud. Seminārs ir bezmaksas. Skolotāji saņems VISC apliecības par piedalīšanos seminārā (6 stundas).
Reģistrācija semināram notiek elektroniski līdz 26.10.14. LU EVF vietnē
LU Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar VISC rīko semināru skolēniem “Zinātniski pētnieciskais darbs ekonomikā”. Seminārs notiks 30.10.14. plkst. 13:00 – 15:20 Aspazijas bulvārī 5, 120.aud. Seminārs ir bezmaksas.
Reģistrācija semināram ir paredzēta elektroniski līdz 29.10.14.: LU EVF vietnē

06.10.2014. M.Kalniņa.
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde psiholoģijā"

VISC no 2014.gada 28.oktobra līdz 31.oktobrim Rīgā, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, organizē profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursus pedagogiem "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde psiholoģijā".
Dalībnieku pieteikšanās personīgi līdz 22.oktobrim elektroniski uz e-pasta adresi: mudite.kalnina@visc.gov.lv, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba vietu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.
Dalībnieku skaits ierobežots. Kursi bezmaksas.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – 67350814, mudite.kalnina@visc.gov.lv

10.09.2014. M.Kalniņa.
Latvijas jaunieši gatavojas Eiropas jauno zinātnieku konkursam

No 2014. gada 19. septembra līdz 24. septembrim Varšavā notiks 26.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss. Šajā konkursā ir pieteikti 85 projekti un tiks pārstāvētas 36 valstis.
Latviju šajā konkursā pārstāvēs Latvijas 38.skolēnu zinātniskās konferences laureāti.

25.06.2014. M.Kalniņa.
Informācija vasaras skolas-semināra "Alfa" dalībniekiem!

Vasaras skolā- seminārā „Alfa” skolēni ierodas patstāvīgi 29.jūnijā līdz plkst.19.00.
Ja skolēni vasaras skolā-seminārā ieradīsies ar privātā transporta līdzekļiem no Rīgas puses, tad jābrauc:

 • no Rīgas līdz Jēkabpilij,
 • Jēkabpilī pāri tiltam, caur centru Neretas virzienā,
 • garām Biržiem,
 • pagrieziens uz Ilūksti līdz Zasai.

09.05.2014. M.Kalniņa.
Tuvojas vasaras skola-seminārs "Alfa"

No 29.jūnija līdz 19.jūlijam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notiks vasaras skola-seminārs „Alfa”, kura šogad tiek organizēta 47.gadu pēc kārtas. Skolas-semināra dalībnieki ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 38.skolēnu zinātniskās konferences laureāti. Mācības vasaras skolā – seminārā „Alfa” tiks organizētas lekciju un praktisko nodarbību veidā 4 sekcijās - fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu. Trīs nedēļu garumā skolā – seminārā „Alfa” tiks novadītas pāri par 200 nodarbībām. Nodarbības vadīs Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes mācību spēki, zinātnisko institūtu darbinieki. Lektoru vidū arī bijušie nometnes dalībnieki – šodien augstskolu mācību spēki, zinātnieki, kā LU rektors prof. Mārcis Auziņš, asoc. prof. Ģirts Karnītis, doc. Jānis Ģībietis, doc. Jānis Dzenis, asoc. prof. Vjačeslavs Kaščejevs. Vasaras skolā kā ik gadu nodarbību vadīs arī bijušais vasaras skolas-semināra „Alfa’’ dalībnieks, pašreizējais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, bet bijušais alfietis, šobrīd SIA „Nordic Training International” ģenerāldirektors Uģis Strauss, vadīs simulācijas spēli „Prezidents”. Vasaras skolas – semināra laikā jaunieši veiks arī pētnieciskos darbus un par iegūtajiem rezultātiem ziņos konferencē pasākuma noslēgumā. Skolā – seminārā skolēni vispusīgi pilnveidos savas zināšanas arī tradīcijām bagātajās interešu izglītības nodarbībās - jaunieši piedalīsies mākslinieciskās pašdarbības un sporta pasākumos, kā arī iepazīs novada kultūrvēsturiskās vieta. Skolā – seminārā taps arī teātra izrāde, kuru iestudēs bijušais alfietis Kārlis Anitens, šobrīd dramaturgs, režisors un rakstnieks.

30.04.2014. M.Kalniņa. Papildināts 12.05.2014.
Latvijas 38.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

Latvijas 38.skolēnu zinātniskā konference notika Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē no 25. līdz 27.aprīlim. 479 skolēni vērtēšanai bija pieteikuši 407 darbus. 325 darbi tika prezentēti klātienē. 171 autors (142 darbi) tika apbalvots ar 1.pakāpes, 2.pakāpes un 3.pakāpes diplomiem.
Konferences atklāšanā piedalījās un jauniešus uzrunāja izglītības un zinātnes ministre LZA korespondētājlocekle, prof. I.Druviete, LZA īstenais loceklis, LU zinātņu prorektors, prof. Indriķis Muižnieks, LZA korespondētājloceklis, LU asoc.prof. Vjačeslavs Kaščejevs un Latvijas 32.skolēnu zinātniskās konferences, 20.ES jauno zinātnieku konkursa laureāts Jānis Zaharans.
LMT speciālo balvu iPad Air labākajam Latvijas 38.skolēnu zinātniskās konferences darba autoram saņēma Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 11.klases skolniece Rita Dubovska par darbu informātikā „Automašīnas vibrācijas datu izmantošana ceļa nelīdzenumu tipu automātiskai noteikšanai”.
29.aprīlī un 10.maijā Valsts izglītības satura centrā notika Latvijas dalībnieku atlases konkurss līdzdalībai 26.Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā š.g. septembrī Varšavā, Polijā.

17.04.2014. M.Kalniņa.
Par Latvijas 38.skolēnu zinātniskās konferences norisi

Latvijas 38. skolēnu zinātniskā konference notiks Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē 2014. gada 25. -27. aprīlī.

 • Fizikas sekcijas darbu izstāde notiks 25. aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8.
 • Ķīmijas sekcijas darbu izstāde notiks 25. aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 LU Ķīmijas fakultātē, K.Valdemāra ielā 48.
 • Inženierzinātņu sekcijas darbu izstāde notiks 25. aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 RTU, Kaļķu ielā 1 (301.telpā).
 • Bioloģijas sekcijas darbu izstāde notiks 25. aprīlī no plkst.14.00.līdz 16.00 Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4.
 • Konferences atklāšanas plenārsēde notiks 26.aprīlī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulv.19.
 • Konferences noslēguma plenārsēde un laureātu apbalvošana notiks svētdien, 27.aprīlī plkst. 9.30 LU Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulv.4, 2.klausītavā.

Pētniecisko darbu mutvārdu prezentācijas notiks 26.aprīlī pēc konferences atklāšanas plenārsēdes šādās sekcijās:

Sekcijas nosaukums Prezentācijas  norises vieta, laiks
Astronomija Latvijas Universitātes Astronomijas institūts, Raiņa bulv.19, 404.telpa. Darba sākums - plkst 11.10.
Bioloģija Valsts izglītības satura centrs, Strūgu iela 4, nokļūšana no LU, Raiņa 19 ar 15.,19.trolejbusu līdz Dzirnavu ielai. Darba sākums plkst.11.30.
Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, 402.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām. Darba sākums plkst.11.30.
Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture. Krievu valodas apakšsekcija Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, 214.auditorija (Rusistikas centrs), nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām. Darba sākums plkst. 11.30.
Ekonomika Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, 324.auditorija, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām (rajons starp Centrālo staciju, universālveikalu "Galerija Centrs" un Nacionālo operu, kanāla malā). Darba sākums plkst.11.30.
Tiešraide www.lu.lv/tiesraide/1/
Filozofija Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, 517.auditorija, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām (rajons starp Centrālo staciju, universālveikalu "Galerija Centrs" un Nacionālo operu, kanāla malā). Darba sākums plkst.11.30.
Fizika LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Zeļļu iela 8,100.telpa, nokļūšana ar 2.tramvaju (pietura-E.Smiļģa iela). Darba sākums plkst.11.30.
Informātika LU Datorikas fakultāte, Raiņa bulv.19, 12.auditorija. Darba sākums plkst.11.30
 Pedagoģija un Psiholoģija Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte,  Jūrmalas gatve 74/76. Pedagoģija: B-1 auditorija (jaunais korpuss), darba sākums plkst.12.00. Psiholoģija: B-6 auditorija (jaunais korpuss), darba sākums plkst.12.30. Nokļūšana ar 4.autobusu no Stacijas laukuma līdz pieturai „Pedagoģijas fakultāte”, iespējamais autobuss - plkst.11.07, plkst.11.39, ar 263.mikroautobusu (iekāpšana pretī Stacijas laukumam pie Mc Donalda) līdz pieturai „Pedagoģijas fakultāte”, ar Jūrmalas vilcienu līdz pieturai „Zolitūde”(apm.7 min kājām pa Imantas 7.līniju līdz Jūrmalas gatvei, krustojumā pa kreisi līdz fakultātei. Iespējamie vilciens - plkst.11.26 (ieteicams iekāpt 1.vagonā, tad izkāpjot, Imantas 7.līnija ir tieši priekšā).
Kulturoloģija Latvijas Kultūras akadēmija, Ludzas iela 24, 2. auditorija, nokļūšana no LU, Raiņa 19 ar 15.trolejbusu (pietura – Katoļu iela). Darba sākums plkst.11.30.
Ķīmija Ķīmijas fakultāte, K. Valdemāra iela 48, otrais stāvs, nokļūšana no LU, Raiņa 19 ar 3.,5.trolejbusu (pietura- A.Briāna iela). Darba sākums plkst.11.30.
Latviešu literatūras zinātne un vēsture Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, 205.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām. Darba sākums plkst.11.30.
Latviešu valodniecība Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, 201.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām. Darba sākums plkst.11.30.
Matemātika LU Matemātikas un informātikas institūts, Raiņa bulv.29 (netālu no stacijas) 413.telpa, nokļūšana - kājām. Darba sākums plkst. 11.30. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments.
Mākslas zinātne Latvijas Mākslas akadēmija, Kalpaka bulvāris 14, 10.telpa (1.stāvs), nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām. Darba sākums - plkst. 11.30.
Politoloģija Sociālo zinātņu fakultātes Politoloģijas nodaļa,  Lomonosova iela 1, 203.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa 19 ar 15.trolejbusu (pietura-Lomonosova iela). Darba sākums plkst.11.30.
Socioloģija Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļa,  Lomonosova iela 1a, 325. auditorija, nokļūšana no LU, Raiņa 19 ar 15.trolejbusu (pietura-Lomonosova iela). Darba sākums plkst.11.30.
Tieslietas Juridiskā fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Juridiskās fakultātes tiesu zāle, 8.auditorija. Darba sākums - plkst. 11.15.
Veselības zinātne Bioloģijas fakultāte, Kronvalda bulvāris 4 (aiz Nacionālā teātra), 2.klausītavā, nokļūšana no LU, Raiņa 19 ar 19.trolejbusu (pietura Medicīnas muzejs) vai arī kājām. Darba sākums plkst. 11.30.
Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums Vēstures un filozofijas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, 510.auditorija, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām (rajons starp Centrālo staciju, universālveikalu "Galerija Centrs" un Nacionālo operu, kanāla malā).    Darba sākums plkst.11.30.
Vides zinātne Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Alberta iela 10, 403.un 313.auditorija (pulcēšanās 403.auditorijā), nokļūšana ar 1.,19. trolejbusu (pietura - Medicīnas vēstures muzejs), ar 3.,5.,25.trolejbusu (pietura-Mākslas muzejs), ar 2.,24.autobusu (pietura-Medicīnas vēstures muzejs). Darba sākums plst.11.30.
Zemes zinātne un ģeogrāfija Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Alberta iela 10, 404. auditorija, nokļūšana ar 1.,19. trolejbusu (pietura - Medicīnas vēstures muzejs), ar 3.,5.,25.trolejbusu (pietura-Mākslas muzejs), ar 2.,24.autobusu (pietura-Medicīnas vēstures muzejs). Darba sākums plst.11.30.
Inženierzinātnes RTU, Kaļķu iela 1, 301.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa 19 - kājām. Darba sākums plkst.11.30.

Konferences dalībnieki paši apmaksā ceļa, ēdināšanas un naktsmītņu izdevumus.

24.03.2014. M.Kalniņa.
Latvijas pārstāvniecība Šveices talantu forumā

No Šveices Talantu Foruma („Swiss Talent Forum”) atgriezies Rīgas Ekonomikas augstskolas students, Ekonomikas 13.valsts olimpiādes 1.vietas ieguvējs un vasaras skolas-semināra „Alfa” dalībnieks Dmitrijs Plaunovs.
Šveices Talantu Forums ir politiski neatkarīga jauniešu, kuriem rūp šī laika globālās un ilgtermiņa problēmas, ideju banka. Trešajā Šveices Talantu Forumā, kura tēma bija „Darba Nākotne”, jaunieši no visas Eiropas un Šveices sanāca kopā ar ekspertiem un augsta ranga biznesa, zinātnes, sabiedrības un politikas personībām, lai apspriestu iespējamos risinājumus jautājumiem, kuri tika iesniegti apspriešanai.
Šveices Talantu Foruma laikā tā dalībnieki radīja brīnišķīgas gleznas, kuras tagad tiek pārdotas izsolē. Savāktie līdzekļi tiks izlietoti nākamā Šveices Talantu Foruma atbalstīšanai.
>> Sīkāk par forumu

06.03.2014. M.Kalniņa. Precizēts 27.03.2014.
Tuvojas Latvijas 38.skolēnu zinātniskā konference

Latvijas 38.skolēnu zinātniskā konference notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē no 2014. gada 26. līdz 27. aprīlim.
Konferences atklāšana notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā 26. aprīlī plkst.10:00.
25. aprīlī notiks fizikas, ķīmijas, bioloģijas un inženierzinātņu sekciju darbu izstādes, kurās darbi tiks eksponēti stendos.
Ķīmijas sekcijā stenda izmērs: augstums no zemes - 2m, platums - 1m. Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei ķīmijā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 25. aprīlī līdz plkst.13:30 LU Ķīmijas fakultātē, K.Valdemāra ielā 48. No plkst.14:00 līdz 16:00 izstādi apmeklēs skolēni un skolotāji, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem, un notiks intervijas ar ekspertiem, kuras turpināsies 26. aprīlī plkst.11:30 pēc konferences atklāšanas.
Fizikas sekcijā stenda izmērs: augstums no zemes - 1,80m, platums - 1,02m. Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei fizikā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 25. aprīlī līdz plkst.13:30 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8. No plkst.14:00 līdz 16:00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem.
Bioloģijas sekcijā stenda izmērs: augstums no zemes - 2m, platums – 0,85m Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei bioloģijā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 25. aprīlī līdz plkst.13:30 Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4. No plkst.14:00 līdz 16:00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem.
Inženierzinātņu sekcijā stenda izmērs: augstums no zemes – 2m, platums – 0,9m Visi skolēni, kuru darbi būs pieteikti valsts mēroga konferencei inženierzinātnēs, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 25. aprīlī līdz plkst.13:30 RTU, Kaļķu ielā 1, 301.telpā. No plkst.14:00 līdz 16:00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem.
Sīkāka informācija par konferences norisi vēl sekos.

 
2013.gads

29.11.2013. M.Kalniņa.
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi interešu izglītībā "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā izstrādes pamatprincipi".

VISC 2014.gada 4.janvārī, 11.janvārī, 18.janvārī, un 25.janvārī Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Aspazijas bulvārī 5, Rīgā, organizē profesionālās kvalifikācijas pilnveides 36 stundu kursus pedagogiem „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā izstrādes pamatprincipi”.
Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos – 35,28 Ls (euro 50,04).
Dalībnieku pieteikšanās līdz 13.decembrim, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, darbavietu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – 67350814, mudite.kalnina@visc.gov.lv

15.10.2013. M.Kalniņa.
Semināri ekonomikā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu autoriem un vadītājiem

LU Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) rīko semināru ekonomikas skolotājiem “Tīmekļa pakalpojumu izmantošana skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs par nodokļiem”. Seminārs notiks 31.oktobrī plkst. 13:00 – 17:40 Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 508.aud. Seminārs ir bezmaksas. Skolotāji saņems VISC apliecības par piedalīšanos seminārā (6 stundas). Reģistrācija semināram notiek elektroniski līdz 27.oktobrim: http://www.evf.lu.lv/seminars-skolotajiem/
LU Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC) rīko semināru skolēniem „Zinātniski pētnieciskais darbs ekonomikā”. Seminārs notiks 31.oktobrī plkst. 14:00 – 16:20 Rīgā, Aspazijas bulvārī 5, 507.aud. Seminārs ir bezmaksas. Reģistrācija semināram notiek elektroniski līdz 29.oktobrim: http://www.evf.lu.lv/skoleniem/zinatniski-petnieciskais-darbs-ekonomika

30.09.2013. M.Kalniņa.
Par pedagogu profesionālās pilnveides kursu organizēšanu interešu izglītībā skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanai socioloģijas zinātnē

VISC 2013.gada 31.oktobrī un 1.novembrī Rīgā, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1, organizē pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 18 stundu kursus interešu izglītībā „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrāde socioloģijā”.
Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos Ls 19.44.
Dalībnieku pieteikšanās elektroniski līdz 10.oktobrim, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, personas kodu, darbavietu, e pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – 67350814, mudite.kalnina@visc.gov.lv

20.06.2013. M.Kalniņa.
Informācija vasaras skolas-semināra "Alfa" dalībniekiem!

Vasaras skolā- seminārā „Alfa” skolēni ierodas patstāvīgi 30.jūnijā līdz plkst.18.30.
Ja skolēni vasaras skolā-seminārā ieradīsies ar privātā transporta līdzekļiem no Rīgas puses:

 • no Rīgas līdz Jēkabpilij,
 • Jēkabpilī pāri tiltam, caur centru Neretas virzienā,
 • garām Biržiem,
 • pagrieziens uz Ilūksti līdz Zasai.

30.05.2013. M.Kalniņa.
Tuvojas vasaras skola-seminārs "Alfa"

No 30.jūnija līdz 20.jūlijam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notiks vasaras skola-seminārs „Alfa”, kura šogad tiek organizēta 46.gadu pēc kārtas. Skolas-semināra dalībnieki ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 37.skolēnu zinātniskās konferences laureāti. Mācības vasaras skolā – seminārā „Alfa” tiks organizētas lekcijas un praktiskās nodarbības 4 sekcijās - fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu. Trīs nedēļu garumā skolā – seminārā „Alfa” tiks novadītas pāri par 200 nodarbībām. Nodarbības vadīs Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes mācību spēki, zinātnisko institūtu darbinieki. Lektoru vidū arī bijušie nometnes dalībnieki – šodien augstskolu mācību spēki, zinātnieki, kā LU rektors prof. Mārcis Auziņš, asoc. prof. Ģirts Karnītis, doc. Jānis Ģībietis, doc. Jānis Dzenis, asoc. prof. Vjačeslavs Kaščejevs, RTU pētniece Jana Simanovska u.c. Vasaras skolā kā ik gadu nodarbību vadīs arī bijušais vasaras skolas-semināra „Alfa’’ dalībnieks, pašreizējais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, bet bijušais alfietis, šobrīd SIA „Nordic Training International” ģenerāldirektors Uģis Strauss, vadīs simulācijas spēli „Prezidents”. Vasaras skolas – semināra laikā jaunieši veiks arī pētnieciskos darbus un par iegūtajiem rezultātiem ziņos konferencē pasākuma noslēgumā. Skolā – seminārā skolēni vispusīgi pilnveido savas zināšanas arī tradīcijām bagātajās interešu izglītības nodarbībās - jaunieši piedalīsies mākslinieciskās pašdarbības un sporta pasākumos, kā arī iepazīs novada kultūrvēsturiskās vieta. Skolā – seminārā taps arī teātra izrāde, kuru iestudēs bijušais alfietis Kārlis Anitens, šobrīd dramaturgs, režisors un rakstnieks.

02.05.2013. M.Kalniņa.
Zināmi Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursa dalībnieki

Latvijas 37.skolēnu zinātniskā konference notika Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē no 26.līdz 28.aprīlim. 517 skolēni vērtēšanai bija pieteikuši 423 darbus. 308 darbi tika prezentēti klātienē. 194 autori (153 darbi) tika apbalvoti ar 1.pakāpes, 2.pakāpes un 3.pakāpes diplomiem.
30.aprīlī Valsts izglītības satura centrā notika Latvijas dalībnieku atlases konkurss līdzdalībai 25.Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā Prāgā/Čehijā š.g. septembrī.

30.04.2013. M.Kalniņa.
Zināmi Latvijas 37.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

No 2013.gada 26. līdz 28.aprīlim Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē notika Latvijas 37.skolēnu zinātniskā konference.

22.04.2013. M.Kalniņa.
Notiks Latvijas 37.skolēnu zinātniskā konference

No 2013.gada 26. līdz 28.aprīlim Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē notiks Latvijas 37.skolēnu zinātniskā konference. Konferences atklāšana notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā sestdien, 27.aprīlī plkst.10.00. Atklāšanas pasākumā aicināti piedalīties izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Andris Ambainis, Latvijas Universitātes zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks un skolēni – zinātniski pētniecisko darbu autori.
Pēc Konferences svinīgās atklāšanas sāksies skolēnu darbu prezentācijas 24 sekcijās. Latvijas 37.skolēnu zinātniskās konferences dalībnieki, kuri tiek aicināti prezentēt savu pētniecisko darbu mutvārdos: http://zdk.miga.lv/runa.php

10.04.2013. M.Kalniņa.
Tuvojas Latvijas 37.skolēnu zinātniskā konference

Latvijas 37.skolēnu zinātniskā konference notiks no 2013.gada 27.aprīļa līdz 28.aprīlim Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā un Rīgas Tehniskajā universitātē. Konferences atklāšana - Latvijas Universitātes Lielajā aulā 27.aprīlī plkst.10.00. 26.aprīlī notiks fizikas, ķīmijas un inženierzinātņu sekciju darbu izstādes.

18.03.2013. M.Kalniņa. Labots 26.03.2013.
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība ķīmijā"

Mainīti kursu norises datumi un pieteikšanās laiks!

Valsts izglītības satura centrs 2013.gada 20.aprīlī, 27.aprīlī, 10.maijā, 11.maijā un 18.maijā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K.Valdemāra ielā 48, Rīgā organizē profesionālās kvalifikācijas pilnveides 36 stundu kursus pedagogiem "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība ķīmijā". Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos Ls 42,48.
Dalībnieku pieteikšanās līdz 10.aprīlim, norādot pedagoga vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba vietu, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Dalībnieku skaits ierobežots.
Kontaktpersona: Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Mudīte Kalniņa – 67350814, mudite.kalnina@visc.gov.lv

28.02.2013. M.Kalniņa.
Vidusskolēniem notiks lekcija par prezentēšanas prasmēm

Lekcija „Prezentācija kā šovs. Prasmes pārliecinoši prezentēt”, kurā aicināti piedalīties vidusskolēni, notiks 7.martā plkst. 15.30 Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgā, Kaļķu ielā 1-201 (mazajā zālē).
Lekcijā, kuru vadīs Rīgas Tehniskās universitātes lektors Oskars Priede, tiks sniegts ieskats šādos jautājumos:
– Personiskā ieguldījuma nozīme prezentācijas prasmju attīstīšanā.
– Treniņa jēdziens, tā nozīme prezentēšanas prasmju kontekstā, dažādie trenēšanās paņēmieni.
– Gatavošanās nozīme. Gatavošanās veidi.
– Pārliecinātības nozīme, tās avoti. Auditorijas analīze.
– Runas ietekmes komponentes.
Lekcijā iegūtās zināšanas var noderēt arī skolēniem zinātniski pētniecisko darbu prezentēšanā un prezentāciju sagatavošanā.
Interesenti aicināti pieteikties pa tālruni: 67089021 līdz 5.martam vai uz e-pastu: evita.serjogina@rtu.lv, norādot savu vārdu un kontaktinformāciju.
Informējam, ka līdz 4.martam ir iespējams pieteikties projektā „Studentam pa pēdām” un pavadīt vienu dienu kopā ar kādu RTU studentu. Pieteikšanās elektroniski: http://aptaujas.rtu.lv/skolniekiem2013/

21.01.2013. M.Kalniņa.
Seminārs skolēniem un skolotājiem par pētniecisko darbību inženierzinātnēs

Lai rosinātu skolēnus veikt pētījumus inženierzinātņu nozarēs un konsultētu jauniešus, kuri jau ir uzsākuši pētniecisko darbību kādā no inženierzinātnēm , 2013.gada 28. janvārī plkst. 15.00 Rīgas Tehniskajā universitātē, Kaļķu ielā 1, Mazajā zālē (201.telpa), notiks seminārs, uz kuru ir aicināti interesenti - vecāko klašu skolēni un skolotāji. Lektors – Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors Kārlis Agris Gross.

10.01.2013. M.Kalniņa.
Pedagogu profesionālās pilnveides kursi "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā izstrādes pamatprincipi"

VISC 2013.gada 26.janvārī, 16.februārī, 2.martā, 16.martā un 23.martā Rīgā, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē, Mārstaļu ielā 28/30, organizē profesionālās kvalifikācijas pilnveides 36 stundu kursus pedagogiem „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vēsturē un kultūrvēsturiskajā mantojumā izstrādes pamatprincipi”. Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos Ls 35,28.
Lūdzam pieteikties līdz 18.janvārim, nosūtot informāciju (pedagoga vārds, uzvārds, darba vieta, e-pasta adrese un tālruņa numurs) uz e-pasta adresi mudite.kalnina@visc.gov.lv. Dalībnieku skaits ierobežots.

 
2012.gads

12.10.2012. M.Kalniņa.
Seminārs ekonomikas skolotājiem

LU Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar VISC 2012.gada 2.novembrī rīko semināru ekonomikas skolotājiem „Ekonomikas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā”. Seminārs notiks plkst. 12.00 – 16.50 Aspazijas bulvārī 5, 308.aud. Seminārs ir bezmaksas.
LU Ekonomikas un vadības fakultāte sadarbībā ar VISC 2.novembrī rīko semināru skolēniem „Zinātniski pētnieciskais darbs ekonomikā”. Seminārs notiks 13.00 – 16.30 Aspazijas bulvārī 5, 320.aud. Seminārs ir bezmaksas.
LU Bibliotēka piedāvā īpaši skolēnu zinātniski pētnieciskajiem darbiem veltītu izstādi „Zinātniskās Pētniecības Dzīlēs”, kas apskatāma no 2.novembra. līdz 23.novembrim LUB Ekonomikas zinātņu bibliotēkas lasītavā, Aspazijas bulv.5, 203.telpā.
>> Informācija un reģistrēšanās semināriem

03.10.2012. M.Kalniņa.
Kursi „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu latviešu filoloģijā izstrādes pamatprincipi”

Valsts izglītības satura centrs 2012.gada 27.oktobrī, 3.novembrī, 10.novembrī, 8.decembrī, 15.decembrī un 27.decembrī Rīgā, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē, Visvalža ielā 4a organizē profesionālās kvalifikācijas pilnveides 36 stundu kursus pedagogiem „Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu latviešu filoloģijā (valodniecībā un literatūrzinātnē) izstrādes pamatprincipi”. Seminārā aicināti pieteikties pedagogi, kuri vada skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus latviešu filoloģijā. Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi dalības maksa kursos ir Ls 42.48 Dalībnieku pieteikšanās līdz 2012.gada 19.oktobrim (pieteikumus sūtīt VISC speciālistei Mudītei Kalniņai , e-pasta adrese: mudite.kalnina@visc.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba vietu , ieņemamo amatu, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Vietu skaits seminārā ierobežots.

01.10.2012. M.Kalniņa.
Seminārs „Skolēnu pētniecisko darbu izstrāde matemātikā”

2012.gada 15.oktobrī VISC, Strūgu ielā 4, notiks 6 stundu seminārs „Skolēnu pētniecisko darbu izstrāde matemātikā ”. Seminārā aicināti pieteikties pedagogi, skolēnu pētniecisko darbu vadītāji un skolēnu pētniecisko darbu recenzenti. Dalībnieku pieteikšanās līdz 2012.gada 10.oktobrim (pieteikumus sūtīt VISC speciālistei Mudītei Kalniņai, e-pasta adrese: mudite.kalnina@visc.gov.lv, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, darba vietu, ieņemamo amatu, tālruņa numuru un e-pasta adresi). Dalības maksa Ls 7.08. Vietu skaits seminārā ierobežots.

07.09.2012. M.Kalniņa.
Vasaras skola-seminārs "Alfa"

No 1.jūlija līdz 21.jūlijam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notika vasaras skola-seminārs „Alfa”, kura šogad tika organizēta 45.gadu pēc kārtas. Skolas-semināra dalībnieki - valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 36.skolēnu zinātniskās konferences laureāti.
Mācības vasaras skolā-seminārā „Alfa” tika organizētas lekciju un praktisko nodarbību veidā 4 sekcijās-fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas un humanitāro un sociālo zinātņu.
Trīs nedēļu garumā skolā-seminārā „Alfa” tika novadītas pāri par 200 nodarbībām. Nodarbības vadīja Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās Universitātes mācību spēki, zinātnisko institūtu darbinieki. Lektoru vidū bija arī bijušie nometnes dalībnieki – šodien augstskolu mācību spēki, zinātnieki kā LU prof. Leo Seļāvo, Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks asoc. prof.Andris Muižnieks, LU doc. Jānis Ģībietis, doc. Jānis Dzenis, vadošais pētnieks Vjačeslavs Kaščejevs, RTU pētniece Jana Simanovska, RTU Studentu parlamenta Zinātnes nodaļas vadītāja Viktorija Klimko u.c. Vasaras skolā kā ik  gadu nodarbību vadīja arī bijušais vasaras skolas-semināra „Alfa’’ dalībnieks, pašreizējais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, bet bijušais alfietis , šobrīd SIA „Nordic Training International” ģenerāldirektors Uģis Strauss vadīja ekonomikas galda spēles.
Vasaras  skolas-semināra laikā jaunieši veica arī pētnieciskos darbus fizikā un ķīmijā  un par iegūtajiem rezultātiem ziņoja konferencē pasākuma noslēgumā. Tika organizēti divi erudītu konkursi un visi dalībnieki piedalījās matemātikas olimpiādē.
Skolā-seminārā  skolēni vispusīgi pilnveidoja savas zināšanas arī tradīcijām bagātajās interešu izglītības nodarbībās - jaunieši piedalījās  mākslinieciskās pašdarbības skatē, sagatavoja divus koncertus, ar kuriem iepriecināja Zasas iedzīvotājus un viesus, piedalījās talantu šovā un sporta pasākumos, kuros tika iesaistīti arī novada jaunieši, kā arī iepazina novada kultūrvēsturiskās vietas. Katras sekcijas dalībnieki sagatavoja tematisku  atpūtas vakaru visiem nometnes dalībniekiem.
Nozīmīgs pasākums vasaras skolā-seminārā notika 14.jūlijā, kad kopā pulcējās bijušie skolas-semināra „Alfa” dalībnieki, lai atzīmētu vasaras skolas pastāvēšanas 45.gadskārtu.Šajā pasākumā līdzās skolēniem un studentiem, kuri vēl pavisam nesen bija skolas-semināra „Alfa” dalībnieki, piedalījās arī bijušie alfieši, kuri šodien ir sabiedrībā ievērojamas personas kā Ministru prezidents Valdis Dombrovskis un Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Nopietnas lekcijas un diskusijas mijās ar jautriem atmiņu stāstiem. Visiem salidojuma dalībniekiem bija iespēja noskatīties arī teātra izrādi „Karalis Līrs”, kuru kopā ar 2012.gada alfiešiem bija iestudējis bijušais alfietis Kārlis Anitens, šobrīd dramaturgs, režisors un rakstnieks.

07.09.2012. M.Kalniņa.
Latvijas jaunieši gatavojas Eiropas jauno zinātnieku konkursam

No 2012.gada 21.septembra līdz 26.septembrim Bratislavā/Slovākijā  notiks 24.Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkurss.
Latviju pārstāvēt šajā prestižajā konkursā ir izvirzīti Latvijas 36.skolēnu zinātniskās konferences laureāti :

 • Suntažu vidusskolas 11.klases skolnieks Andis Ozoliņš un 12.klases skolniece Lāsma Puriņa ar pētījumu bioloģijā „Gauskāju - (Tardigrada eutardigrada)populācijas dinamika sūnās Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwagr”(darba vadītājs  Suntažu vidusskolas skolotājs Andris Ziemelis),
 • Rīgas Franču liceja absolventi Toms Dreiže un Jāzeps Rutkis  ar pētījumu fizikā „MHD ģeneratoru izveide un to efektivitātes uzlabošana viļņu enerģijas ieguvei Baltijas jūrā” (darba vadītāja Rīgas Franču liceja  skolotāja  Biruta Šķēle , LU CFI vadošais pētnieks Jānis Kleperis),
 • Rīgas 34.vidusskolas absolventi Vitālijs Brejevs un Maksims Sokolovs ar pētījumu datorzinātnē „Šūnu automātu pētījums četrstūru un sešstūru laukumos” (darba vadītājs Rīgas 34.vidusskolas skolotājs Aleksandrs Sorokins).

05.06.2012. M.Kalniņa.
Vasaras skola-seminārs "Alfa"

No 1.jūlija līdz 21.jūlijam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notiks vasaras skola - seminārs "Alfa", kas šogad notiks jau 45.gadu. Skolas - semināra dalībnieki ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 36.skolēnu zinātniskās konferences laureāti.
Mācības vasaras skolā-seminārā "Alfa" tiks organizētas lekciju un praktisko nodarbību veidā 4 sekcijās: fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmijas un bioloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu sekcijā.
Trīs nedēļu garumā skolā-seminārā "Alfa" tiks novadītas pāri par 200 dažādām nodarbībām. Nodarbības vadīs Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) mācību spēki, zinātnisko institūtu darbinieki. Lektoru vidū arī bijušie nometnes dalībnieki – šodien augstskolu mācību spēki, zinātnieki, piemēram, LU rektors prof. Mārcis Auziņš, asoc. prof. Ģirts Karnītis, doc. Jānis Ģībietis, doc. Jānis Dzenis, Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks asoc. prof.Andris Muižnieks, vadošais pētnieks Vjačeslavs Kaščejevs, RTU pētniece Jana Simanovska, RTU Studentu parlamenta Zinātnes nodaļas vadītāja Viktorija Klimko u.c. Vasaras skolā nodarbību vadīs arī bijušais vasaras skolas-semināra "Alfa" dalībnieks, tagadējais Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs, bet bijušais alfietis, SIA "Nordic Training International" ģenerāldirektors Uģis Strauss vadīs ekonomika galda spēles.
Vasaras  skolas-semināra laikā jaunieši veiks arī pētnieciskos darbus un par iegūtajiem rezultātiem ziņos konferencē pasākuma noslēgumā.
Skolā-seminārā  skolēni vispusīgi pilnveido savas zināšanas arī tradīcijām bagātajās interešu izglītības nodarbībās, jaunieši piedalīsies mākslinieciskās pašdarbības un sporta pasākumos, kā arī iepazīs novada kultūrvēsturiskās vietas.
14.jūlijā Zasas vidusskolā notiks bijušo vasaras skolas - semināra "Alfa" dalībnieku salidojums, veltīts vasaras skolas-semināra "Alfa" pastāvēšanas 45. gadskārtai.
Skolā-seminārā "Alfa" dalībnieki ierodas patstāvīgi 1.jūlijā līdz plkst.19.00.
Ierodoties vasaras skolā-seminārā "Alfa", dalībniekam ir obligāti nepieciešama izziņa par veselības stāvokli un pošu grāmatiņa.
Noderīga informācija, ja skolēni vasaras skolā-seminārā "Alfa" no Rīgas puses ieradīsies ar personiskā transporta līdzekļiem:
   1) no Rīgas jābrauc līdz Jēkabpilij;
   2) Jēkabpilī jādodas pāri tiltam, caur centru Neretas virzienā;
   3) jābrauc garām Biržiem;
   4) ir pagrieziens uz Ilūksti, tad jābrauc līdz Zasai.
Piedāvājam arī aplūkot vasaras skolas-semināra "Alfa" dalībnieku viedokļus un atsauksmes par nometnē pavadīto laiku.

15.05.2012. M.Kalniņa.
Latvijas jaunie zinātnieki ir atgriezušies no Zinātnes EXPO Briselē

No 25.aprīļa līdz 29.aprīlim Latvijas jaunieši piedalījās starptautiskajā jauno zinātnieku EXPO Briselē. Šo ikgadējo pasākumu rīkoja organizācija „Beļģijas Jaunie Zinātnieki”, un Latviju, pateicoties Eiropas Parlamenta deputātes prof. Ineses Vaideres atbalstam, pārstāvēja Latvijas 35.skolēnu zinātniskās konferences laureātes – Baldones vidusskolas 12.klases skolniece Unda Kaļķe ar savu pētniecisko darbu astronomijā „Sarkano zvaigžņu meklēšana Kasiopejas (Cassiopeia) zvaigznājā” un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 12.klases skolniece Sandra Bruņeniece ar pētniecisko darbu fizikā „Aitu vilna kā perspektīvs siltumizolācijas materiāls”, kā arī Latvijas skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības koordinatori un vadītāji, Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa un vecākā referente Mudīte Kalniņa.
Jauno zinātnieku EXPO Briselē šogad piedalījās 11 delegācijas no ārvalstīm. Latvijas autoru U.Kaļķes un S.Bruņenieces pētnieciskie darbi saistīja apmeklētāju uzmanību ne tikai ar interesantajām tēmām, bet arī ar atraktīvo darbu prezentāciju. Latvijas jaunietes ieguva starptautiskās jauno zinātnieku EXPO sertifikātus.
Atsaucoties Eiropas Parlamenta deputātes prof. Ineses Vaideres uzaicinājumam, Latvijas delegācija apmeklēja Eiropas Parlamentu un piedalījās interesantā diskusijā ar deputāti.

20120515_zinexpo1.jpg

Latvijas dalībnieki un EP deputāte Inese Vaidere

20120515_zinexpo2.jpg

Unda Kaļķe pie stenda

25.04.2012. M.Kalniņa.
Latvijas 36.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

No šā gada 20.aprīļa līdz 22.aprīlim Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā un Latvijas Kultūras akadēmijā notika Latvijas 36.skolēnu zinātniskā konference. Kopumā 419 skolēni bija pieteikuši vērtēšanai 354 darbus. 284 darbi tika prezentēt klātienē. 147 autori (129 darbi) tika apbalvoti ar 1.pakāpes, 2.pakāpes un 3.pakāpes diplomiem. 24. aprīlī Valsts izglītības satura centrā notika Latvijas dalībnieku atlases konkurss līdzdalībai 24.Eiropas Savienības Jauno zinātnieku konkursā Bratislavā, Slovākijā šā gada septembrī.
Uz konkursu Bratislavā ir izvirzīti:
– Rīgas Franču liceja 12.klases skolnieki Toms Dreiže un Jāzeps Rutkis (fizika);
– Rīgas 34.vidusskolas 12.klases skolnieki Vitālijs Brejevs un Maksims Sokolovs (informātika);
– Suntažu vidusskolas 11.klases skolēni Lāsma Puriņa un Andis Ozoliņš (bioloģija).

18.04.2012. M.Kalniņa.
Mākslas zinātnes sekcijas programma

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences mākslas zinātnes sekcija notiks Latvijas Mākslas akadēmijā.

16.04.2012. M.Kalniņa.
Par Latvijas 36.skolēnu zinātniskās konferences norisi

Latvijas 36.skolēnu zinātniskā konference notiks Rīgā, Latvijas Universitātē, Latvijas Mākslas akadēmijā, Latvijas Kultūras akadēmijā no 2012.gada 20. aprīļa līdz 22.aprīlim.

 • Fizikas sekcijas darbu izstāde notiks 20.aprīlī no plkst.14.00 līdz 16.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē , Zeļļu ielā 8.
 • Ķīmijas sekcijas darbu izstāde notiks 20.aprīlī no plkst.14.00.līdz 16.00 LU Ķīmijas fakultātē, K.Valdemāra ielā 48.
 • Konferences atklāšanas plenārsēde notiks 21.aprīlī plkst.10.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā, Raiņa bulv.19.

Pētniecisko darbu autori, kuri tiek aicināti prezentēt darbus mutvārdos: http://zdk.miga.lv/runa.php
Pirmo reizi šogad vienas sekcijas darbu prezentācijas varēs vērot tiešraidē. Latvijas Universitāte nodrošina tiešraidi Ekonomikas sekcijas prezentācijām.
Pētniecisko darbu mutvārdu prezentācijas notiks 21.aprīlī pēc konferences atklāšanas plenārsēdes šādās sekcijās:

Sekcijas nosaukums Prezentācijas norises vieta, laiks
Astronomija Latvijas Universitātes Astronomijas institūts, Raiņa bulv.19, 404.telpa.
Darba sākums - plkst.11.15.
Bioloģija Bioloģijas fakultāte, Kronvalda bulvāris 4 (aiz Nacionālā teātra) 6 L. auditorija, nokļūšana no LU, Raiņa 19 ar 19.trolejbusu (pietura Medicīnas muzejs) vai arī kājām. Darba sākums plkst.11.40
Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, 402.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām.
Darba sākums plkst.11.30
Cittautu valodniecība un ārzemju literatūras zinātne un vēsture. Krievu valodas apakšsekcija Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, 214.auditorija (Rusistikas cents), nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām.
Darba sākums plkst.11.45.
Ekonomika Ekonomikas un vadības fakultāte, Aspazijas bulvāris 5, 324.auditorija, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām, rajons starp Centrālo staciju, universālveikalu "Centrs" un Nacionālo operu , kanāla malā.
Darba sākums plkst.12.00.
Tiešraide http://www.lu.lv/tiešraide/
Filozofija Vēstures un filozofijas fakultāte, Mārstaļu iela 28/30, 3.auditorija,nokļūšana no LU, Raiņa 19 - kājām Vecrīgas virzienā.
Darba sākums plkst.11.40.
Fizika LU Fizikas un matemātikas fakultāte, Zeļļu iela 8, nokļūšana ar 2.tramvaju (pietura-E.Smiļģa iela).
Darba sākums plkst.12.00.
Informātika LU Datorikas fakultāte, Raiņa bulv.19 ,12.auditorija. Darba sākums plkst.11.30.
Kulturoloģija Latvijas Kultūras akadēmija, Ludzas iela 24, 2. auditorija, nokļūšana no LU, Raiņa 19 ar 15.trolejbusu (pietura –Poliklīnika).
Darba sākums plkst.11.30.
Ķīmija Ķīmijas fakultāte, K. Valdemāra iela 48, otrais stāvs, nokļūšana no LU, Raiņa 19 ar 3.,5.trolejbusu (pietura- A.Briāna iela).
Darba sākums plkst.11.30.
Latviešu literatūras zinātne un vēsture Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, 305.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām.
Darba sākums plkst.11.30.
Latviešu valodniecība Humanitāro zinātņu fakultāte, Visvalža iela 4a, 201.telpa, nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām.
Darba sākums plkst.11.30.
Matemātika LU Matemātikas un informātikas institūts, Raiņa bulv.29 (netālu no stacijas) 413.telpa, nokļūšana - kājām.
Darba sākums plkst.11.30.
Mākslas zinātne Latvijas Mākslas akadēmija , Kalpaka bulvāris 14, 10.telpa (1.stāvs), nokļūšana no LU, Raiņa 19 – kājām.
Darba sākums - plkst.11.30.
Pedagoģija, Psiholoģija Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Jūrmalas gatve 74/76. Pedagoģija: G-16 auditorija, Psiholoģija: B-6 auditorija, nokļūšana ar 4.autobusu no Stacijas laukuma līdz pieturai „Pedagoģijas fakultāte”- iespējamais autobuss plkst.11.12 (kursē reti) , ar 263.mikroautobusu (iekāpšana pretī Stacijas laukumam pie McDonald’a) līdz pieturai „Pedagoģijas fakultāte”, ar Jūrmalas vilcienu līdz pieturai „Zolitūde”(apm.7 min kājām pa Imantas 7.līniju līdz Jūrmalas gatvei, krustojumā pa kreisi līdz fakultātei. Iespējamie vilcieni - 10.52, 11.26 (ieteicams iekāpt 1.vagonā, tad izkāpjot Imantas 7.līnija ir tieši pretī).
Darba sākums plkst.12.00.
Politoloģija Sociālo zinātņu fakultātes Politoloģijas nodaļa, Lomonosova iela 1, 218.telpā, nokļūšana no LU, Raiņa 19 ar 15.trolejbusu (pietura-Lomonosova iela)
Darba sākums plkst.12.00.
Socioloģija Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļa, Lomonosova iela 1, 309. auditorija, nokļūšana no LU, Raiņa 19 ar 15.trolejbusu (pietura-Lomonosova iela).
Darba sākums plkst.11.40.
Tieslietas Juridiskā fakultāte, Raiņa bulvāris 19, 9.telpa.
Darba sākums - plkst.11.30.
Veselības zinātne Bioloģijas fakultāte, Kronvalda bulvāris 4 (aiz Nacionālā teātra) informācija par telpu-1.stāvā, nokļūšana no LU, Raiņa 19 ar 19.trolejbusu (pietura Medicīnas muzejs) vai arī kājām.
Darba sākums plkst.11.40.
Vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums Vēstures un filozofijas fakultāte, Mārstaļu iela 28/30, 2.auditorija ,nokļūšana no LU, Raiņa 19 - kājām Vecrīgas virzienā.Darba sākums plkst.11.30.
Vides zinātne Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Alberta iela 10, 313.auditorija un 403.auditorija, nokļūšana ar 1.,19. trolejbusu (pietura- Medicīnas vēstures muzejs), ar 3.,5.,25.trolejbusu (pietura-Mākslas muzejs), ar 2.,24.autobusu (pietura-Medicīnas vēstures muzejs).
Darba sākums plkst.11.40.
Zemes zinātne un ekonomiskā ģeogrāfija Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Alberta iela 10, 212.auditorija un 404.auditorija, nokļūšana ar 1.,19.trolejbusu (pietura- Medicīnas vēstures muzejs),ar 3.,5.,25.trolejbusu (pietura-Mākslas muzejs), ar 2.,24.autobusu (pietura-Medicīnas vēstures muzejs).
Darba sākums plkst.11.40.

Konferences noslēguma plenārsēde notiks svētdien, 22. aprīlī plkst. 9.30 LU Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulv.4.
Konferences dalībnieki paši apmaksā ceļa, ēdināšanas un naktsmītņu izdevumus.

30.03.2012. M.Kalniņa.
Tuvojas 36.skolēnu zinātniskā konference

Latvijas 36.skolēnu zinātniskā konference notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā un Latvijas Mākslas akadēmijā no 2012.gada 21.līdz 22.aprīlim. Konferences atklāšana notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā 21.aprīlī plkt.10.00. 20. aprīlī notiks fizikas un ķīmijas sekciju darbu izstādes.
Ķīmijas sekcijā darbi tiks eksponēti stendos. Stenda izmērs: augstums no zemes 2m, platums 1m. Visi skolēni, kuru darbi ir pieteikti valsts mēroga konferencei ķīmijā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 20.aprīlī līdz plkst.13.30 LU Ķīmijas fakultātē, K.Valdemāra ielā 48. No plkst.14.00 līdz 16.00 izstādi apmeklēs skolēni un skolotāji, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem, un notiks intervijas ar ekspertiem, kuras turpināsies 21.aprīlī plkst.12.00 pēc konferences atklāšanas.
Fizika sekcijā pie sienas tiks stiprināti plakāti : augstums no zemes līdz 2m, platums 105 cm (skatīt foto). Visi skolēni, kuru darbi ir pieteikti valsts mēroga konferencei fizikā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 20.aprīlī līdz plkst.13.30 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8. No plkst.14.00 līdz 16.00. izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem.
Darbu aizstāvēšana pie stendiem notiks 21.aprīlī plkst.12.00 pēc konferences atklāšanas.
Sīkāka informācija par konferences norisi sekos turpmāk.

20.02.2012. M.Kalniņa.
Zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas kritēriji

Latvijas skolēnu zinātniskās konferences trešājā kārtā eksperti skolēnu pētnieciskos darbus vērtē saskaņā ar Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa darbu vērtēšanas kritērijiem:

 • domāšanas oriģinalitāte un radošums problēmas identificēšanā un pētījuma  izstrādē;
 • pētniecības prasmes, pamatīgums pētījuma plānošanā un īstenošanā;
 • sistemātiskums pētījuma izstrādē un tā izklāstā no ieceres līdz secinājumiem;
 • domas skaidrība un loģiskums pētījuma rezultātu interpretācijā;
 • pētījuma apraksta atbilstība akadēmisko rakstu normām;
 • prezentācijas prasmes un spēja apspriest savu darbu ar komisijas locekļiem.

02.01.2012. M.Kalniņa.
Kursi „Skolēnu spēju attīstība patstāvīgai darbībai zinātniski pētniecisko darbu izstrādei fizikā”

No 2012.gada 26.janvāra līdz 28.janvārim un no 3.februāra līdz 4.februārim Latvijas Universitātē notiks 36 stundu kursi „Skolēnu spēju attīstība patstāvīgai darbībai zinātniski pētniecisko darbu izstrādei fizikā”. Dalības maksa Ls 42. Dalībnieku pieteikšanās līdz 2012.gada 20.janvārim (Mudīte Kalniņa, tālr.67350814, e-pasts mudite.kalnina@visc.gov.lv)

02.01.2012. M.Kalniņa.
Seminārs ekonomikas skolotājiem

Seminārs ekonomikas skolotājiem „Ekonomikas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā” notiks Latvijas Universitātē 20.janvārī. Informācija par semināru ekonomikas skolotājiem ir pieejama Latvijas Universitātes mājaslapā.

 
2011.gads

27.12.2011. M.Kalniņa.
Seminārs jauniešiem Latvijas Bankā

16.decembrī Latvijas Bankā notika seminārs 2011.gada mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāju un skolēnu zinātniskās konferences laureātu nometnes „Alfa” dalībniekiem. Seminārā skolēni lekcijās un praktiskajās nodarbībās padziļināja savas zināšanas finanšu un ekonomikas jautājumos.
Apmeklētāju centrā „Naudas pasaule”, ar kuru jauniešus iepazīstināja un izsmeļoši uz jautājumiem atbildēja Latvijas Bankas galvenā interneta portāla redaktore Antra Slava, skolēniem bija iespēja arī ar spēļu palīdzību gan pārbaudīt savas zināšanas ekonomikā un finanšu jomā, gan arī uzzināt daudz ko jaunu.
Interesanta bija diskusija ar Latvijas Bankas prezidentu Ilmāru Rimšēviču, kurš savos skolas gados arī ir bijis nometnes „Alfa” dalībnieks. Latvijas Bankas prezidents un skolēni apsprieda eiro ieviešanu Latvijā, dažādus finanšu un banku jautājumus.
Latvijas Bankas Starptautisko attiecību un protokola daļas galvenais ekonomists Oļegs Jemeļjanovs iepazīstināja jauniešus ar finanšu krīzes cēloņiem un to risinājumiem. A/S „Latvijas Valsts meži” Komunikācijas daļas vadītājam Tomasam Kotovičam izvērsās dedzīga diskusija ar jauniešiem par meža apsaimniekošanas un globālās sasilšanas mijiedarbību un nākotnes profesijām zaļajā enerģētikā.

29.11.2011. M.Kalniņa.
Kursi "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība bioloģijā"

No 2012.gada 2.janvāra līdz 6.janvārim notiks 36 stundu kursi „Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība bioloģijā”. Dalības maksa Ls 39. Sīkāka informācija un dalībnieku pieteikšanās līdz 2011.gada 16.decembrim (Mudīte Kalniņa tālr.67350814, vai e pasts - mudite.kalnina@visc.gov.lv). Vietu skaits ierobežots.

14.10.2011. B.Bērziņa.
Apbalvoti 23.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa laureāti

12.oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijas Apspriežu zālē tika apbalvoti 23.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursa Latvijas delegācijas dalībnieki, kuriem izglītības ministrs Rolands Broks pasniedza Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstus. Skolēnus sveica arī a/s "Grindeks" pārstāve Dace Šaitere. Pasākumā tika sveikti arī pedagogi – pētniecisko darbu vadītāji.

03.10.2011. M.Kalniņa.
Noslēdzies 23.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss

No 23. līdz 27.septembrim Helsinkos, Somijā, norisinājās 23.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss. Tajā piedalījās Eiropas valstu nacionālo konkursu uzvarētāji vecumā no 14 līdz 21 gadam, pavisam 134 dalībnieki no 38 valstīm. Konkursā tika prezentēti darbi ne tikai no Eiropas, bet arī no Kanādas, Ķīnas, Ēģiptes, Jaunzēlandes un Amerikas Savienotajām Valstīm – kopumā 87 projekti. Jauniešu darbus vērtēja 18 ievērojami zinātnieki no dažādām Eiropas valstīm.
Latviju prestižajā konkursā pārstāvēja Latvijas 35.skolēnu zinātniskās konferences laureāti, kuri prezentēja:

 • darbu fizikā "Gretcela šūnas izpēte saules bateriju izveidošanai" (autori – Rīgas Franču liceja absolventi Jana Čaplinska un Jānis Kalniņš);
 • darbu bioloģijā "Sikspārņu aktivitāte virs Papes ezera rudens migrācijas laikā" (autori – Rīgas 64.vidusskolas 12.klases skolnieki Agnis Mednis un Kaspars Reinis);
 • pētījumu ķīmijā "No taleļļas iegūtu putu poliuretāna sintēze un pielietojums" (autori – Rīgas 64.vidusskolas 12.klases skolnieki Andris Alfrēds Avots un Raivis Eglītis, darba vadītājs – ķīmijas bakalaurs Miķelis Ķirpļuks, konsultante – ķīmijas maģistre Indra Zanriba).

Par izstrādāto pētījumu ķīmijā Rīgas 64.vidusskolas 12.klases skolnieki Andris Alfrēds Avots un Raivis Eglītis ieguva speciālo Eiroforuma balvu.
Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursu Eiropas Komisija izveidoja, lai uzlabotu sadarbību un ideju apmaiņu starp jaunajiem zinātniekiem, kuriem ir līdzīgas spējas un intereses, kā arī lai dotu tiem iespēju strādāt Eiropas izcilāko zinātnieku vadībā. Konkursa mērķis ir iedrošināt zinātnē ieinteresētus jauniešus veidot karjeru šajā jomā.
Konkursa aizsākumi meklējami 1989.gadā, kad tajā piedalījās 15 valstis. Šogad, kad konkurss notika 23.reizi, tajā piedalījās 37 valstis un viena no Eiropas skolām. Konkursa latiņa ir augsta, un daudzi agrākie dalībnieki ir izdarījuši ievērojamus zinātniskus atklājumus vai izveidojuši uzņēmumus konkursa gaitā izstrādāto ideju komercializācijai. Latvijas jaunie pētnieki šajā konkursā piedalās kopš 1999.gada.
24.Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkurss notiks Bratislavā, Slovākijā, 2012.gada septembrī.

06.09.2011. M.Kalniņa.
Vasaras skolas-semināra "Alfa" pārskats

Vasaras skola-seminārs "Alfa" šogad notika no 3.jūlija līdz 23.jūlijam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā. "Alfa" tika organizēta jau 44.gadu pēc kārtas. Vasaras skolas dalībnieki bija valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 35. skolēnu zinātniskās konferences laureāti, pavisam kopā 48 skolēni.

13.06.2011. M.Kalniņa.
Vasaras skola-seminārs "Alfa"

No šā gada 3.jūlija līdz 23.jūlijam Jēkabpils novada Zasas vidusskolā notiks vasaras skola-seminārs „Alfa”, kura šogad tiek organizēta 44.gadu pēc kārtas. Skolas-semināra dalībnieki ir valsts mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji un Latvijas 34.skolēnu zinātniskās konferences laureāti. Mācības vasaras skolā-seminārā „Alfa” tiks organizētas lekciju un praktisko nodarbību veidā 4 sekcijās – fizikas, matemātikas un informātikas, ķīmijas, bioloģijas, humanitāro un sociālo zinātņu. Vasaras skolas-semināra laikā jaunieši veiks arī pētnieciskos darbus un par iegūtajiem rezultātiem ziņos konferencē pasākuma noslēgumā. Skolā-seminārā skolēni vispusīgi pilnveidos savas zināšanas arī tradīcijām bagātajās interešu izglītības nodarbībās.
Vasaras skolā- seminārā „Alfa” dalībnieki ierodas patstāvīgi 3.jūlijā līdz plkst. 19.00.
Ierodoties vasaras skolā-seminārā „Alfa”, dalībniekam ir obligāti nepieciešama izziņa par veselības stāvokli un pošu grāmatiņa. 
Kā nokļūt?
Autobusu un vilcienu saraksti [PDF].
Ja skolēni vasaras skolā-seminārā ieradīsies ar privātā transporta līdzekļiem no Rīgas puses:

 • no Rīgas līdz Jēkabpilij,
 • Jēkabpilī pāri tiltam, caur centru Neretas virzienā,
 • garām Biržiem,
 • pagrieziens uz Ilūksti līdz Zasai.

Piedāvājam arī aplūkot pagājušā gada vasaras skolas-semināra Alfa 2010 dalībnieku viedokļus un atsauksmes par nometnē pavadīto laiku.

12.04.2011. M.Kalniņa.
Latvijas 35.skolēnu zinātniskās konferences norise

Latvijas 35.skolēnu zinātniskā konference notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā un Latvijas Mākslas akadēmijā 2011.gada no 15. līdz17.aprīlim. Konferences atklāšana notiks Latvijas Universitātes Lielajā aulā sestdien, 16.aprīlī plkst.10.00. Atklāšanas pasākumā aicināti piedalīties izglītības un zinātnes ministrs Rolands Broks, Latvijas zinātnes padomes priekšsēdētājs Andrejs Siliņš, Latvijas Universitātes zinātņu prorektors Indriķis Muižnieks un skolēni – zinātniski pētniecisko darbu autori.

29.03.2011. M.Kalniņa.
Latvijas 35.skolēnu zinātniskās konferences atklāšana

Latvijas 35.skolēnu zinātniskās konferences atklāšana notiks 16.aprīlī plkst.10.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā. 15.aprīlī  notiks fizikas un ķīmijas sekciju darbu izstādes.

Ķīmijas sekcijā darbi tiks eksponēti stendos. Stenda izmērs: augstums no zemes 2 m, platums 1m. Visi skolēni, kuru darbi ir pieteikti Valsts mēroga konferencei  ķīmijā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 15.04.2011. līdz plkst.12.00  LU Ķīmijas fakultātē, Kr.Valdemāra ielā 48. No plkst. 12.00 līdz 16.00 izstādi apmeklēs skolēni un skolotāji, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem, un notiks intervijas ar ekspertiem, kuras turpināsies 16.04.2011. plkst.12.00 pēc konferences atklāšanas.

Fizikas sekcijā pie sienas tiks stiprināti plakāti: augstums no zemes līdz 2 m, platums 105 cm. Visi skolēni, kuru darbi ir pieteikti Valsts mēroga konferencei fizikā, tiks aicināti prezentēt savus pētnieciskos darbus. Skolēniem jāierodas izstādīt savus darbus 15.04.2011. līdz plkst.14.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8. No plkst.14.00 līdz 17.00 izstādi apmeklēs skolēni, skolotāji un studenti, kuriem būs iespēja tikties ar darbu autoriem.
Darbu aizstāvēšana pie stendiem notiks 16.04.2011. plkst.12.00 pēc konferences atklāšanas.

Atgriezties sadaļā "Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība. Aktuālā informācija"