saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.
Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs > Programmas > Jaunie programmu paraugi vidējā izglītībā

Jaunie mācību programmu paraugi vispārējā vidējā izglītībā, kas būs aktuāli no 01.09.2020.

Valodu mācību joma

  • Angļu valoda. [PDF]
  • Franču valoda [PDF]
  • Vācu valoda [PDF]