saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.
Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs > Programmas > Mācību programmu paraugi pirmsskolā līdz 31.08.2019.

Mācību programmu paraugi pirmsskolā līdz 31.08.2019.

  • Pirmsskolas izglītības mācību satura programmas paraugs [PDF]
  • Mazākumtautību pirmsskolas izglītības mācību programma (ar krievu mācību valodu) [PDF]
  • Mazākumtautību pirmsskolas izglītības mācību programma (ar poļu mācību valodu) [PDF]
  • Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā ar krievu mācību valodu [PDF]
  • Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā ar poļu mācību valodu [PDF]
  • Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem [PDF]