saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.
Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs > Programmas > Mācību programmu paraugi pirmsskolā

Mācību programmu paraugi pirmsskolā

Ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos (Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumi Nr.709 ir zaudējuši spēku., spēkā ir Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija noteikumi Nr.533 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām"), vairākās programmās minētais mācību priekšmets "Sports" šobrīd saucas "Fiziskā izglītība un veselība".

  • Pirmsskolas izglītības mācību satura programmas paraugs [PDF]
  • Mazākumtautību pirmsskolas izglītības mācību programma (ar krievu mācību valodu) [PDF]
  • Mazākumtautību pirmsskolas izglītības mācību programma (ar poļu mācību valodu) [PDF]
  • Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā ar krievu mācību valodu [PDF]
  • Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem mazākumtautību izglītības programmā ar poļu mācību valodu [PDF]
  • Integrētā mācību programma sešgadīgiem bērniem [PDF]