saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.
Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs > Programmas > Mācību programmu paraugi pirmsskolā

Mācību programmu paraugi pirmsskolā

Pirmsskolas mācību programmas paraugs no 01.09.2019.
(ESF projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" vietnē)

Pirmsskolas mācību programmu paraugi līdz 31.08.2019.