saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.
Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs > Programmas > Jaunie programmu paraugi pamatizglītībā no 01.09.2020.

Jaunie mācību priekšmetu programmu paraugi pamatizglītībā, kas būs aktuāli no 01.09.2020.

Valodu mācību joma

 • Angļu valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9.klasei [PDF]
 • Angļu valoda (otrā svešvaloda) 4.-9.klasei [PDF]
 • Vācu valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9.klasei [PDF]
 • Vācu valoda (otrā svešvaloda) 4.-9.klasei [PDF]
 • Franču valoda (pirmā svešvaloda) 1.-9.klasei [PDF]
 • Franču valoda (otrā svešvaloda) 4.-9.klasei [PDF]

 
Sociālā un pilsoniskā mācību joma

 • Sociālās zinības 1.-9.klasei [PDF]
 • Latvijas un pasaules vēsture 7.-9.klasei [PDF]

 
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma

 • Literatūra 4.-9.klasei [PDF]

 
Dabaszinātņu mācību joma

 • Dabaszinības 1.-6.klasei [PDF]
 • Bioloģija 7.-9.klasei [PDF]
 • Ģeogrāfija 7.-9.klasei [PDF]
 • Fizika 8.-9.klasei [PDF]
 • Ķīmija 8.-9.klasei [PDF]

 
Matemātikas mācību joma

 • Matemātika 1.-9.klasei [PDF]

 
Tehnoloģiju mācību joma

 • Dizains un tehnoloģijas 1.-9.klasei [PDF]

 
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma

 • Sports un veselība 1.-9.klasei [PDF]