Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs > Mācību jomu koordinatoriem. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Mācību jomu koordinatoriem"

Mācību jomu koordinatoriem. Arhīvs.

Informācija, kas bija saistoša MA vadītājiem pieejama sadaļas "Mācību priekšmetu MA vadītāju semināri" arhīvā

2017.gads

07.12.2017. L.Zeile.
Mācību jomu koordinatori iesaistās mācību satura un pieejas apspriešanā Latvijas novados un pilsētās

Decembra sākumā ir beigušies vispārējās izglītības septiņu  mācību jomu, kā  arī  pirmsskolas un sākumskolas  koordinatoru semināri Rīgā. Kopumā ap 1000 pedagogi   iepazinās ar jauno pieeju mācību satura īstenošanā.
Semināru laikā mācību jomu koordinatoriem bija iespēja uzdot jautājumus, izteikt priekšlikumus mācību satura pilnveidei, kā arī apmainīties viedokļiem, strādājot grupās. Pašlaik mācību jomu koordinatoriem ir elektroniski pieejami mācību jomu ekspertu izveidotie  materiāli: prezentācijas par jauno pieeju mācību satura īstenošanā, mācību jomas satura apraksta projekts un mācību priekšmetu programmu piemēri un tematu izklāsti. 
Lai veicinātu pedagogu profesionālo kopienu iesaistīšanos  mācību satura apspriešanā un apkopotu pedagogu iesniegtos priekšlikumus par jaunā mācību satura un pieejas aprakstu,  decembrī un janvārī  savos novados un pilsētās koordinatori  ir aicināti organizēt mācību satura un pieejas apspriešanu, kā  arī  priekšlikumus nosūtīt projektam līdz nākamā gada 1.februārim.

06.11.2017. L.Zeile.
Mācību jomu koordinatoru semināri novembrī

Ir apkopota pašvaldību sniegtā informācija par sadarbībai ar VISC metodiskā atbalsta nodrošināšanā pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai izvirzītajiem pedagogiem - mācību jomu koordinatoriem. Novembrī pašvaldību izvirzītajiem pedagogiem - mācību jomu koordinatoriem VISC organizē šādus seminārus:

  • 07.11.2017. – Sociālā un pilsoniskā mācību joma.
  • 08.11.2017. – Pirmsskolas un sākumskolas koordinatori.
  • 09.11.2017. – Valodu mācību joma.
  • 16.11.2017. – Tehnoloģiju mācību joma.
  • 21.11.2017. – Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma.
  • 22.11.2017. – Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma.
  • 23.11.2017. – Matemātikas mācību joma.
  • 30.11.2017. – Dabaszinātņu mācību joma.

Semināru mērķis ir iepazīstināt ar jauno mācību saturu un pieeju, kā arī mācību jomu koordinatoru lomu projekta ieviešanas fāzē.  Semināru saturisko daļu nodrošina ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” komanda. Semināru norises vieta – Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, bijušās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) telpās. Dalība iespējama tikai pašvaldību deleģētajiem un iepriekš reģistrētajiem pedagogiem.

Atgriezties sadaļā "Mācību jomu koordinatoriem"