saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Aktuālā informācija

Vispārējā izglītība

27.11.2018. L.Zeile.
Novembrī un decembrī plānoti vebināri par aktualitātēm pilnveidotajā mācību saturā un pieejā

Lai sniegtu atbalstu skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā, ar novembri Skola2030 uzsāk ikmēneša tīmekļseminārus (t.s. vebinārus), kuros Skola2030 eksperti informēs par svarīgākajiem akcentiem un izmaiņām pilnveidotajā mācību saturā un sniegs atbildes uz aktuāliem jautājumiem.

Vebināru tiešraides notiks Skola2030 YouTube kanālā.
Lai piedalītos vebināros, nepieciešams saglabāt konkrētā vebināra saiti, kas tiks aktivizēta norādītajā dienā un laikā.
Pirms vebināra norises iespējams uzdot jautājumus Skola2030 ekspertiem, rakstot uz e-pastu vebinars@skola2030.lv
Visu vebināru video ieraksti vēlāk būs pieejami Skola2030 YouTube kanālā un tos varēs noskatīties atkārtoti.

 

20181017.jpg17.10.2018. L.Zeile.
Baltijas jūras projekta dalībnieki tiekas konferencē "Global Citizen 2030"!

Vācijā (Damp) no 18. līdz 21. septembrim UNESCO starptautiskā vides izglītības projekta “Baltijas jūras projekts” (Baltic See Projekt)  ietvaros notika  skolēnu un skolotāju konference “Global Citizen 2030”, kura pulcēja vairāk nekā 300 dalībnieku. Baltijas jūras projekta aktivitātes Latvijā, kā arī skolēnu un skolotāju (13 cilvēku) delegācijas dalību konferencē Vācijā koordinēja Valsts izglītības satura centrs.
Lai nokļūtu konferencē, Latvijas skolēni UNESCO starptautiskā vides izglītības projekta “Baltijas jūras projekts” (Baltic See Projekt) ietvaros pagājušajā mācību gadā pētīja ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu savā pašvaldībā un iesniedza savus pētījuma rezultātus konkursam. Skolēni pētīja, piemēram, apdzīvoto vietu pieejamību, drošību un ilgtspējīgu apdzīvošanu Vecpiebalgā, Ogresgalā  un Rūjienā, ilgtspējīga patēriņa paradumu veidošanu Valmierā, Aizputē un Vecumniekos, piekrastes teritoriju apsaimniekošanu Salacgrīvā, atkritumu apsaimniekošanu Skrīveros. Labāko darbu autori kopā ar saviem skolotājiem šī  mācību gada sākumā no 18. līdz 21. septembrim  piedalījās skolēnu un skolotāju konferencē “Global Citizen 2030” Vācijā.
>> Lasīt vairāk

21.08.2018. S.Falka.
Metodiskais materiāls "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē"

Latvijas Republikas Patentu valde sadarbībā ar VISC ir izstrādājusi metodisko materiālu vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē".
Metodisko materiālu veido sešas tēmas. Katrai tēmas nodarbībai ir norādīta mērķauditorija, mērķis, plānotais rezultāts, nepieciešamie resursi un ieteicamās mācību metodes. Metodiskā materiāla neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kuru noskatīšanās nepieciešama labākai temata izpratnei un uzdevumu izpildei.
Metodiskā materiāla saturs ir izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, kā arī Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”. Tajā ir iekļautas dažādas aktivitātes, kuras ieteicams izmantot vispārējās izglītības mācību priekšmetu, piemēram, sociālās zinības, ekonomika, matemātika, mājturība un tehnoloģijas, Latvijas vēsture, kā arī klases stundās. Pedagogi mācību procesā var izmantot piedāvāto tēmu pilnībā, vai arī izvēlēties tikai atsevišķas tās daļas.
>> Metodiskais materiāls publicēts sadaļā "Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli"

Sadaļas arhīvs