saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Aktuālā informācija

Vispārējā izglītība

20181017.jpg17.10.2018. L.Zeile.
Baltijas jūras projekta dalībnieki tiekas konferencē "Global Citizen 2030"!

Vācijā (Damp) no 18. līdz 21. septembrim UNESCO starptautiskā vides izglītības projekta “Baltijas jūras projekts” (Baltic See Projekt)  ietvaros notika  skolēnu un skolotāju konference “Global Citizen 2030”, kura pulcēja vairāk nekā 300 dalībnieku. Baltijas jūras projekta aktivitātes Latvijā, kā arī skolēnu un skolotāju (13 cilvēku) delegācijas dalību konferencē Vācijā koordinēja Valsts izglītības satura centrs.
Lai nokļūtu konferencē, Latvijas skolēni UNESCO starptautiskā vides izglītības projekta “Baltijas jūras projekts” (Baltic See Projekt) ietvaros pagājušajā mācību gadā pētīja ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu savā pašvaldībā un iesniedza savus pētījuma rezultātus konkursam. Skolēni pētīja, piemēram, apdzīvoto vietu pieejamību, drošību un ilgtspējīgu apdzīvošanu Vecpiebalgā, Ogresgalā  un Rūjienā, ilgtspējīga patēriņa paradumu veidošanu Valmierā, Aizputē un Vecumniekos, piekrastes teritoriju apsaimniekošanu Salacgrīvā, atkritumu apsaimniekošanu Skrīveros. Labāko darbu autori kopā ar saviem skolotājiem šī  mācību gada sākumā no 18. līdz 21. septembrim  piedalījās skolēnu un skolotāju konferencē “Global Citizen 2030” Vācijā.
>> Lasīt vairāk

17.10.2018. L.Zeile.
Latvijas izglītības iestādes iesaistās ES programmēšanas nedēļā Code Week un 19.oktobrī tiek aicinātas uz vebināru

Code Week akcijai, kas norisinās no šī gada 6. līdz 21. oktobrim, pieteikti 72 dažādi pasākumi visā Latvijā: https://codeweek.eu/search/?country_iso=LV. Lielākā daļa no tiem ir mācību stundas, kurās skolēni iepazīst, apgūst vai nostiprina programmēšanas prasmes, kas palīdz ikvienam saprast strauji mainīgo pasauli un paplašināt izpratni par to, kā darbojas tehnoloģijas.
Programmēšanas nedēļas noslēgumā 19.oktobrī plkst.14.00 izglītības fonds Start(IT) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un IT uzņēmumu Accenture rīkoto vebināru visām Latvijas izglītības iestādēm un jomas ekspertiem, lai sniegtu ieskatu jaunākajās tehnoloģijās, atskatītos uz paveikto datorikā un izglītībā kopumā.
Aicinām ikvienu interesentu piedalieties vebinārā, izmantojot šo saiti: https://ej.uz/ITvebinars
>> Lasīt vairāk

20181001.jpg01.10.2018. L.Zeile.
ES programmēšanas nedēļa – iespēja īstenot idejas!

Lai rosinātu interesi par programmēšanu un parādītu ikvienam iespējas to pielietot ikdienā, no šā gada 6. līdz 21. oktobrim norisināsies Eiropas Savienības Programmēšanas nedēļa. (vairāk lasiet https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/codeweek-s3/leaflets/20180416_Codeweek_LV.pdf).
Aicinām Latvijas skolu informātikas un datorikas skolotājus, kā arī interešu pulciņu vadītājus šajā laika posmā piedāvāt aktivitātes, kuras dod iespēju skolēniem izpausties programmēšanā. Idejas nodarbībām varat smelties arī metodiskajos materiālos https://startit.lv/ . Pasākumi  var notikt gan ierastajā nodarbību laikā, gan ārpus tām.
Lūdzam skolotājus un nodarbību vadītājus publicēt iecerētās mācību stundas vai nodarbības tematu, vietu, laiku un saturu Code Week  vietnē https://codeweek.eu/

10.09.2018. L.Zeile.
Oktobrī plānoti semināri mācību jomu koordinatoriem

VISC 2018./2019. mācību gadā aicina izglītības pārvaldes turpināt atbalstīt un attīstīt mācību jomu koordinatoru tīklu.
Sadarbībā ar projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā” no 8. līdz 25.oktobrim plānots organizēt seminārus mācību jomu koordinatoriem ar mērķi piedāvāt pēc iespējas vairāk atbalsta rīku un materiālu, lai viņi varētu stiprināt savas pašvaldības vai pašvaldību apvienības pedagogus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā.
Koordinatori, kuru kontakti atrodas centra datu bāzē, drīzumā saņems uzaicinājumu reģistrēties semināram.
Ja izglītības pārvalde pārskata un maina mācību jomu koordinatoru nominācijas, tad informāciju par izmaiņām centrs lūdz sūtīt Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniecei Lienei Zeilei (e-pasts: liene.zeile@visc.gov.lv).

21.08.2018. S.Falka.
Metodiskais materiāls "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē"

Latvijas Republikas Patentu valde sadarbībā ar VISC ir izstrādājusi metodisko materiālu vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē".
Metodisko materiālu veido sešas tēmas. Katrai tēmas nodarbībai ir norādīta mērķauditorija, mērķis, plānotais rezultāts, nepieciešamie resursi un ieteicamās mācību metodes. Metodiskā materiāla neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kuru noskatīšanās nepieciešama labākai temata izpratnei un uzdevumu izpildei.
Metodiskā materiāla saturs ir izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, kā arī Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”. Tajā ir iekļautas dažādas aktivitātes, kuras ieteicams izmantot vispārējās izglītības mācību priekšmetu, piemēram, sociālās zinības, ekonomika, matemātika, mājturība un tehnoloģijas, Latvijas vēsture, kā arī klases stundās. Pedagogi mācību procesā var izmantot piedāvāto tēmu pilnībā, vai arī izvēlēties tikai atsevišķas tās daļas.
>> Metodiskais materiāls publicēts sadaļā "Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli"

07.12.2017. L.Zeile.
VISC aicina skolotājus aktīvi iesaistīties jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskajā apspriešanā

VISC sadarbībā ar projekta “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs” vecākajiem ekspertiem iepazīstinājis katra Latvijas novada un pilsētas mācību satura jomu koordinatorus ar jauno pieeju mācību satura īstenošanā. Aicinām ikvienu Latvijas skolotāju sazināties ar sava novada vai pilsētas mācību jomu koordinatoru un aktīvi iesaistīties mācību satura un pieejas apraksta sabiedriskajā apspriešanā, izsakot savu viedokli un sniedzot konkrētus priekšlikumus!

Sadaļas arhīvs