Ieteikumi darbam ar attēliem

Ieteikumu uzbūve

Ieteikumi darbam ar attēlu galeriju sastāv no trīs daļām.

Pirmajā daļā ir ieteikumi darbam ar attēliem, izmantojot dažādas mācību metodes, un piemēri, kā attēlus var izmantot mācību procesā (mācību stundas plānošanā, pārbaudes darbu veidošanā, skolēnu patstāvīgās, pētnieciskās darbības organizēšanā). Latvijas Nacionālās vēstures muzeja piedāvātie piemēri aptver aizvēstures perioda apguvi, bet, izvēloties citus attēlus un mainot uzdevumu formulējumus, tos var pielāgot jebkura perioda mācīšanai.

Tā kā attēlu galerijai Turaidas muzejrezervāts piedāvā interesantu vizuālo materiālu, sasaistot to ar aprakstiem un leģendām, ieteikumu otrajā daļā ir informācija, kas palīdzēs izmantot attēlus atsevišķu viduslaiku vēstures tēmu apguvē.

Trešā daļa dod ieskatu 18.–20. gadsimta sabiedrības attīstībā. Šis materiāls palīdzēs skolotājam veidot daudzveidīgāku skatījumu uz vēsturi, rosinās skolēnus saprast, ka cilvēku ikdienas dzīve ir interesants vēstures pētniecības objekts.

Skolotājam ir iespēja izvēlēties attēlus un rādīt tos tiešsaistē vai lejupielādēt un veidot mācību stundu plānam atbilstošas prezentācijas, darba lapas, pārbaudes darbus vai skolēnu pastāvīgos darbus.

Cerams, ka attēlu galerija dos ierosmi skolotājiem un skolēniem veidot savas vēstures attēlu galerijas, apzinot ģimenes relikvijas, pilsētas, ciema, novada un valsts būtiskos notikumus.

Paldies par radošo sadarbību metodisko ieteikumu veidošanā Inesei Bergai, Ingai Bērziņai un Aijai Gudzukai.

Paldies par atsaucību attēlu materiāla atlasē un sagatavošanā Latvijas Nacionālās vēstures muzeja (LNVM) direktora vietniecei zinātniskajā darbā Irinai Zeibārtei un speciālistei Astrīdai Burbickai, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja (LEBM) direktora vietniecei Unai Sedleniecei un speciālistam Mārtiņam Kuplajam, Turaidas muzejrezervāta (TMR) speciālistei Andai Skujai, kā arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Uzziņu un informācijas centra Lietišķās informācijas sektora vadītājai Gintai Zalcmanei.