Numismātika

Switch Thumb
 • 0010tb.jpg

  1. Muzeja numismātisko priekšmetu glabātuve

  Latvijas Nacionālā vēstures muzeja numismātisko priekšmetu glabātuve, kurā glabājas monētu, bonistikas, medaļu un faleristikas kolekcijas – ap 161 000 vienību. 2011. gads. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM.

 • 0088tb.jpg

  2. Sudraba monētu depozīta atklāšana arheoloģisko izrakumu laikā

  16. gs. sudraba monētu depozīta atklāšana arheoloģisko izrakumu laikā Aizkraukles Lejasbitēnu apmetnē. 1964. gads. Fotogrāfs arheologs Vladislavs Urtāns. LNVM krājums.

 • 0104tb.jpg

  3. Depozīts

  Livonijas ordeņa valsts, Kurzemes un Zemgales hercogistes, Polijas, Lietuvas, Zviedrijas, Zviedrijas virsvaras laikā Rīgā kaltās monētas un to Sučavas viltojumi (kopā 349), atrastas Valmieras apriņķa Rūjienas Lielajā muižā 1885. gadā. Depozīts noguldīts 18. gs. sākumā. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • t06tb.jpg

  4. Sudrablietu depozīts

  Sudrablietu depozīts, 9.–13. gs. Atrasts Krimuldas pagasta Raganā 2007. gadā. Depozītā ietilpst 176 priekšmeti, kas sver 1,4 kg. Depozīta lielāko daļu sastāda Rietumeiropas un anglosakšu denāri. Monētas ievestas galvenokārt pa Daugavas un Gaujas tirdzniecības ceļu 9.–11. gs. Pārējās depozītā atrastās senlietas ir galvenokārt Gaujas lībiešiem raksturīgās 11.–13. gs. rotas – dažādu veidu aproces, gredzeni, piekariņi, krustiņš. Foto no TMR krājuma.

 • 0084tb.jpg

  5. Naudas stienīšu un senlietu depozīts

  Naudas stienīšu un senlietu depozīts. Sudrabs. 11.–13. gs. Atrasts Salgales Rijniekos. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0085tb.jpg

  6. Senākā Rīgā kaltā nauda

  Feniņš, kalts kā brakteāts Rīgas bīskapijā pēc 1211. gada, bīskapa Alberta fon Bukshēvdena (1199–1229) laikā. Senākā Rīgā kaltā nauda. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0087tb.jpg

  7. Monētu depozīts

  Depozīts ar Livonijas ordeņa valsts, Rīgas arhibīskapijas, Tartu bīskapijas, Anglijas, Zviedrijas, Gotlandes, Francijas, Vācijas un Galīcijas monētām (kopā 5397), atrasts Rīgas apriņķa Kokneses pagasta Kalnazveņģos 1964. gadā. Depozīts noguldīts 15. gs. otrā ceturkšņa sākumā. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0095tb.jpg

  8. Kurzemes un Zemgales hercogistes dālderis

  Dālderis, kalts Kurzemes un Zemgales hercogistē hercoga Jēkaba Ketlera (1642–1682) laikā. 1645. gads. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0098tb.jpg

  9. 17. gs. depozīts

  Depozīts ar Žečpospoļitas virsvaras laikā Rīgā, Polijā un Lietuvā, Spānijā, Nīderlandes Savienoto Provinču Republikā, Vācu nācijas Svētajā Romas impērijā un Krievijā kaltajām monētām (kopā 94), atrasts Cēsu apriņķa Lenču pagasta Lejas Šķibustos 1930. gadā. Depozīts noguldīts 17. gs. pirmajā ceturksnī. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0100tb.jpg

  10. Karalienes Kristīnas dālderis

  Dālderis, kalts Rīgā Zviedrijas karalienes Kristīnas (1632–1654) laikā. 1646. gads. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.