Dzīve laukos. Muiža

Switch Thumb
 • z01tb.jpg

  1. Valtenberģu muiža

  Valtenberģu (Salisburg) muižas (Mazsalacas pilsēta) apbūves ansamblis Salacas krastos veidojies no 18. gs. otrās puses līdz 19. gs. pirmajai pusei vēlīnā klasicisma stilā. LNB.

 • z02tb.jpg

  2. Nurmuiža

  Nurmuižas muiža (Talsu novads) būvēta 16. gs. otrajā pusē ordeņa saimniecības pils vietējās lauksaimniecības attīstībai. LNB.

 • z03tb.jpg

  3. Vānes muiža

  Vānes muiža (Kandavas novads) celta 19. gs. LNB.

 • z04tb.jpg

  4. Zentenes muiža

  Zentenes muižas (Tukuma novads) apbūve veidojusies no 19. gs. vidus līdz 19. gs. otrajai pusei. LNB.

 • z05tb.jpg

  5. Gaujienas muiža

  Gaujienas muižas (Apes novads) apbūves centrālā daļa veidojusies 18. gs., bet Gaujienas muižas pils būvēta 1827. gadā. LNB.

 • z06tb.jpg

  6. Gaujienas muižas dārznieka māja un muižkunga māja

  Gaujienas muižas (Apes novads) apbūves centrālā daļa veidojusies 18. gs. beigās, bet Gaujienas muižas pils būvēta 1827. gadā. LNB.

 • z07tb.jpg

  7. Kabiles muižas kungu māja

  Kabiles muižas (Kuldīgas novads) kungu māja celta no 1734. līdz 1740. gadam. Ēka pārbūvēta 19. gs. 60. gados un arī no šī laika saglabājusies interjeru apdare. LNB.

 • z08tb.jpg

  8. Kabiles muižas pārvaldnieka māja

  Kabiles muiža (Kuldīgas novads) celta no 1734. līdz 1740. gadam. LNB.

 • z09tb.jpg

  9. Balvu muiža

  Balvu muižas (Balvi, Balvu novads) pils celta 1760. gadā. 19. gs. otrajā pusē pārbūvēta neoklasicisma stilā. 1919. gadā ēka nodegusi un vēlāk atjaunota vienkāršotā veidā. LNB.

 • z10tb.jpg

  10. Bebrenes muiža

  Bebrenes pils (Ilūkstes novads) celtniecība pabeigta 1896. gadā. Pils celta franču neorenesances stilā. LNB.

 • z11tb.jpg

  11. Kaugurmuiža

  Kaugurmuižas (Vidzeme) ēku komplekss veidots 19. gs., kungu māja celta 18. gs. beigās. 1802. g. šeit notika zemnieku nemieri. Pēdējais muižas īpašnieks grāfs Mēdems. LNB.

 • z12tb.jpg

  12. Lielīvandes muiža

  Lielīvandes (Kuldīgas novads) muižas kompleksā ir saglabājusies 18. gs. beigās klasicisma stila celtā vecā kungu māja. LNB.

 • z13tb.jpg

  13. Ozolu muiža

  Ozolu (agrākais nosaukums Lappier) muižas (Alojas novads) pils celta 18. gs. beigās, agrīnā klasicisma stilā. LNB.

 • z14tb.jpg

  14. Ozolu muižas pils iekšskats

  Ozolu (agrākais nosaukums Lappier) muižas pilij (Alojas novads) ir grezna klasicisma fasāžu apdare, stukā veidota agrīnā klasicisma interjera apdare. Grāfa kabinetā saglabājušās 19. gs. beigu papīra tapetes, krāsnis, ēdamzālē kasetēti koka griesti. LNB.

 • z15tb.jpg

  15. Zaļā muiža

  Zaļā muiža (Jelgavas novads, Zaļenieki) ir viena no vecākajām Jelgavas ordeņa muižām Zemgalē. Celta no 1768. līdz 1775. gadam pēc Bartolomeo Frančesko Rastrelli projekta. LNB.

 • z16tb.jpg

  16. Popes muiža

  Popes (agrākais nosaukums Popen) muižā (Ventspils novads) viena no vecākajām kompleksa ēkām ir 1653. gadā celtā vecā pils jeb medību pils. LNB.

 • z17atb.jpg

  17. Bramberģes muižas kungu māja

  Bramberģes (Brandenburg) muižas (Jelgavas novads) kungu māja būvēta 17. gs. pirmajā pusē. LNB.

 • z18tb.jpg

  19. Kokneses muiža

  Kokneses muižas celta 1894. gadā pēc arhitekta K. Neiburga projekta neorenesanses stilā. LNB.

 • 0213tb.jpg

  20. Pirmajā pasaules karā nopostītā Kokneses pils

  Pirmajā pasaules karā nopostītā Kokneses pils. 1920. gads. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • z19tb.jpg

  21. Kaucmindes muiža

  Pils kopā ar stalli un klēti būvēta ap 1780. gadu agrīnā klasicisma stilā, domājams, pēc arhitekta S. Jensena projekta. LNB.

 • z20tb.jpg

  22. Mežotnes pils

  Mežotnes pils (Bauskas novads) celta laikā no 1798. gada līdz 1802. gadam klasicisma stilā. LNB.

 • z21tb.jpg

  23. Kazdangas pils

  Kazdangas pils (Aizputes novads) ir celta laikā no 1800. gada līdz 1804. gadam klasicisma stilā. LNB.

 • z23tb.jpg

  24. Krāslavas pils

  Krāslavas jaunā pils būvēta no 1760. līdz 1791. gadam pēc arhitekta D.Parako projekta. LNB. Citi informatīvie resursi.

 • 0156tb.jpg

  25. Rudes muiža

  Rudes muiža Aizputes apriņķī. Ap 1900. gadu. Fotogrāfs Oskars Emīls Šmits. LNVM krājums.

 • 0109tb.jpg

  26. Pātaga zemnieku pēršanai

  Pātaga zemnieku pēršanai. 19. gs. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0147tb.jpg

  27. Rokoko stila skapis

  Rokoko stila skapis. Latvija. 18. gs. 3. ceturksnis. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0097tb.jpg

  28. Kurzemes un Zemgales hercoga Bīrona dzimtas ģerbonis

  Kurzemes un Zemgales hercoga Ernsta Johana Bīrona tējas un kafijas servīzes daļa ar Bīronu dzimtas ģerboni. Ķīna, starp 1737. un 1740. gadu. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0149tb.jpg

  29. Bīdermeijera stilā iekārtots muižas interjers

  Bīdermeijera stilā iekārtots muižas interjers. Ap 1835. gadu. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0150tb.jpg

  30. Trauki, atvesti no ceļojumiem pa Vāciju

  Trauki, atvesti no ceļojumiem pa Vāciju. 19. gs. vidus. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0171tb.jpg

  31. Bērni uz velosipēdiem

  Bērni uz velosipēdiem Jaungulbenes muižā. 20. gs. sāk. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0175tb.jpg

  32. Tenisa spēle

  Tenisa spēle Ventspils apriņķa Zlēku mācītājmuižā. 1904. gads. Fotogrāfs Oskars Emīls Šmits. LNVM krājums.

 • 0155tb.jpg

  33. Mērnieki

  Mērnieki pie Ventas Ventspils apriņķī. 1904. gads. Fotogrāfs Oskars Emīls Šmits. LNVM krājums.

 • 0158tb.jpg

  34. Siernīca

  Siernīca Talsu apriņķa Pastendes muižā. Ap 1900. gadu. Fotogrāfs Oskars Emīls Šmits. LNVM krājums.

 • 0159tb.jpg

  35. Spirta brūzis

  Spirta brūzis Talsu apriņķa Kalešu muižā. Ap 1900. gadu. Fotogrāfs Oskars Emīls Šmits. LNVM krājums.

 • 0160tb.jpg

  36. Kokzāģētava

  Kokzāģētava Tukuma apriņķa Smārdes muižā. Ap 1900. gadu. Fotogrāfs Oskars Emīls Šmits. LNVM krājums.