Dzīve laukos. Darbi lauku sētā

Switch Thumb
 • 0037tb.jpg

  1. Zemes apstrāde

  Līduma līšana un aršana bronzas laikmetā (1100.–500.g. pr. Kr.). Dzintras Zemītes zīmējums. LNVM.

 • 0038tb.jpg

  2. Graudberzis

  Graudu beršana ar graudberzi pasākumā "Āraišu svētki" Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. 2010. gads. Fotogrāfs Valters Lācis. LNVM.

 • 0049tb.jpg

  3. Bronzas kausēšana

  Bronzas kausēšana pasākumā "Āraišu svētki" Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. 2010. gads. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM.

 • 0046tb.jpg

  4. Zemkopības darbarīki

  Zemkopības darbarīki no dzelzs: cirvis, kaplis, sirpis, izkaptis. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Katlakalna Pļavniekkalnā, Bauskas Dreņģeros–Čunkānos, Dobeles Bāļās–Šķērstaiņos, Gramzdas Dārzniekos. 6.–12. gs. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0047tb.jpg

  5. Graudu malšana ar rokas dzirnām

  Graudu malšana ar rokas dzirnām pasākumā "Āraišu svētki" Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. 2009. gads. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM.

 • 0048tb.jpg

  6. Kalēja darbarīki

  Kalēja darbarīki: āmuri, kalti, cirtņi, lūškas (lūkšas), ogļu lāpstiņas, lakta, lejamveidne, jēldzelzs. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Talsu, Mežotnes, Aizkraukles pilskalnā, Daugmales senpilsētā. Dzelzs, māls. 10.–13. gs. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0050tb.jpg

  7. Apģērbu un apavu darināšana

  Apģērba un apavu darināšanas darbarīki: dzirkles, vērpjamā vārpstiņa un vārpstas skriemeļi, celu dēlīši, adatas, īleni. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Drabešu Āraišos, Salaspils Laukskolā, Aizkalnē, Ķentes un Mežotnes pilskalnos. Bronza, dzelzs, koks, māls, kauls. 9.–12. gs. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0051tb.jpg

  8. Vērpjamā vārpstiņa

  Vērpjamā vārpstiņa. Atdarinājums pēc Austrumlatvijas vēlā dzelzs laikmeta (9.–12. gs.) parauga. Koks, māls, vilna, lins. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM.

 • 0052tb.jpg

  9. Celošana

  Celošana (jostu aušana ar celu dēlīšiem) pasākumā "Āraišu svētki" Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. 2010. gads. Fotogrāfs Valters Lācis. LNVM.

 • 0053tb.jpg

  10. Aušana

  Vertikālie aužamie stāvi, aušanas nazis, vērpjamā vārpstiņa. Rekonstrukcija pēc Eiropas (9.–12. gs.) arheoloģisko materiālu atradumiem. Koks, akmens, lins. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0054tb.jpg

  11. Rotu gatavošana

  Rotu gatavošana pasākumā "Āraišu svētki" Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. 2009. gads. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM.

 • 0055tb.jpg

  12. Bitenieks ar dzeini

  Bitenieks ar dzeini Kuldīgas apriņķa Kuldīgas pagasta Galmiņu mājās. 1929. gads. Fotogrāfs Aloizijs Borbaļs. LNVM krājums.

 • 0056tb.jpg

  13. Bezripas keramikas trauki

  Bezripas keramikas trauki. Atdarinājumi pēc vēlā dzelzs laikmeta (9.–12. gs.) latgaļu keramikas paraugiem. Māls. Fotogrāfe Baiba Dumpe. LNVM.

 • 0057tb.jpg

  14. Agrās ripas keramikas trauki

  Agrās ripas keramikas trauki. Atdarinājumi pēc vēlā dzelzs laikmeta (9.–12. gs.) keramikas paraugiem. Māls. Fotogrāfe Baiba Dumpe. LNVM.

 • 0058tb.jpg

  15. Māla trauku apdedzināšana

  Māla trauku apdedzināšana pasākumā "Āraišu svētki" Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. 2009. gads. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM.

 • br06_1tb.jpg

  16. Rijas iekšskats

  Rijā uz ārdiem novietotie rudzi. LEBM.

 • br07atb.jpg

  17. Pavards namā

  Pavards namā, ēdienu gatavošanas paņēmiens līdz 19. gs. v. LEBM.

 • br07btb.jpg

  18. Pavards apvalkdūmenī

  Pavards apvalkdūmenī, ēdienu gatavošanas paņēmiens līdz 19. gs. v. LEBM.

 • br08atb.jpg

  19. Slietenis

  Vārāmais namiņš – slietenis, Vidzeme, 19. gs. v., no 1928. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Slieteņus cēla zemnieki, kuri dzīvoja dūmistabās un dzīvojamās rijās. Vasarās te vārīja ēdienu, sildīja ūdeni, mazgāja veļu, darīja alu, ģērēja ādas un veica citus darbus, bieži vien arī ēda. Slieteņa vidū ierīkots apaļš, nedaudz iedziļināts un akmeņiem norobežots pavards, virs kura kāšos pakāra katlus. LEBM.

 • br10tb.jpg

  20. Klēts iekšskats

  No kreisās: gar sienām apcirkņi jeb arodi labībai, uz apaļkoku grīdas – tīnes drēbēm un kubls pārtikas uzglabāšanai. LEBM.

 • br13atb.jpg

  21. Kalējs

  Smēdē. No kreisās: lakta uz masīva bluķa, kalējs ar ādas priekšautu, plēšas, ēze ar liesmu. LEBM.

 • 0120tb.jpg

  22. Spīļarkls

  Spīļarkls. 19. gs. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0121tb.jpg

  23. Lemeša arkls

  Lemeša arkls. 19. gs. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0122tb.jpg

  24. Kartupeļu vagošana

  Kartupeļu vagošana ar spīļarklu Talsu apriņķa Strazdes pagasta Lāču mājās. 1931. gads. Fotogrāfs Jevgēņijs Eniņš. LNVM krājums.

 • 0123tb.jpg

  25. Ecēšana ar dzelzs tapu ecēšām

  Zemes ecēšana ar dzelzs tapu ecēšām Ludzas apriņķa Istras pagasta Anapoles muižā.1926. gads. Fotogrāfs Matīss Pluka. LNVM krājums.

 • 0124tb.jpg

  26. Ecēšana ar atsperu ecēšām

  Zemes ecēšana ar atsperu ecēšām un sējējs ar sētuvi uz lauka. 1927. gads. Fotogrāfs Alfrēds Krimuldēns. LNVM krājums.

 • 0125tb.jpg

  27. Labības pļaušanas rīki

  Labības pļaušanas rīki – izkapts ar īso kātu "vienroce", lietota kopā ar mazo grābeklīti, sirpis, koka strīķis. 19. gs. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0126tb.jpg

  28. Āboliņa pļaušana

  Āboliņa pļaušana Kuldīgas apriņķa Kabiles pagasta Meiru mājās. 1929. gads. Fotogrāfs Hermanis Trops. LNVM krājums.

 • 0127_1tb.jpg

  29. Siena grābšana

  Siena grābšana Daugavpils apriņķa Jasmuižas pagasta Ksaverinovā. 1927. gads. Fotogrāfs Artūrs Ullis. LNVM krājums.

 • 0127_2tb.jpg

  30. Šņoru lauki

  Šņoru lauki Daugavpils apriņķa Skaistas pagastā. 20. gs. 20. gadi. Fotogrāfs Roberts Legzdiņš. LNVM krājums.

 • 0109tb.jpg

  31. Pātaga zemnieku pēršanai

  Pātaga zemnieku pēršanai. 19. gs. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0128tb.jpg

  32. Labības kulšana ar spriguļiem

  Labības kulšana ar spriguļiem Ludzas apriņķa Istras pagasta Šilku sādžā. 1926. gads. Fotogrāfs Matīss Pluka. LNVM krājums.

 • 0129tb.jpg

  33. Labības kulšanas talka

  Labības kulšanas talka Valmieras apriņķī. 20. gs. 10. gadi. Fotogrāfs A. Zīle. LNVM krājums.

 • 0130tb.jpg

  34. Linu apstrāde

  Linu apstrādāšana pēc noplūkšanas Cēsu apriņķī. 1928. gads. Fotogrāfs Jānis Students. LNVM krājums.

 • 0131tb.jpg

  35. Ganīšana

  Ganāmpulks un ganiņi Bauskas apriņķa Iecavas pagasta Maz-Purmaļu mājās. 1923. gads. Fotogrāfs Arvīds Gusars. LNVM krājums.

 • 0215tb.jpg

  36. Cūku gans

  Cūku ganiņš Latgalē. 1920. gads. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0132tb.jpg

  37. Zivju izņemšana no tīkliem

  Zivju izņemšana no tīkliem Tukuma apriņķa Milzkalnes pagasta Purciema sedumā. 1930. gads. Fotogrāfs Eduards Dzenis. LNVM krājums.

 • 0133tb.jpg

  38. Maizes cepšana

  Maizes cepšana Ilūkstes apriņķa Bebrenes pagasta Diņģeļkalnu mājās. 1927. gads. Fotogrāfs Hermanis Trops. LNVM krājums.

 • 0134tb.jpg

  39. Aitas cirpšana

  Aitas cirpšana ar dzirklēm Ilūkstes apriņķa Bebrenes pagasta Tevišķu mājās. 1927. gads. Fotogrāfs Verners Vitands. LNVM krājums.

 • 0135tb.jpg

  40. Vērpšana

  Vērpšana ar ratiņu Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagasta Kaseliešu sādžā. 1926. gads. Fotogrāfs Matīss Pluka. LNVM krājums.

 • 0136tb.jpg

  41. Aušana

  Linu audekla aušana Ludzas apriņķa Brigu pagasta Janovas sādžā Nikifora Šakaļova mājā. 1926. gads. Fotogrāfs Andrejs Punka. LNVM krājums.

 • 0137tb.jpg

  42. Govs slaukšana

  Govs slaukšana Daugavpils apriņķa Vīpes pagasta Muiženieku sādžā. 1927. gads. Fotogrāfs Alfrēds Krimuldēns. LNVM krājums.

 • 0138tb.jpg

  43. Kartupeļu mizošana

  Kartupeļu mizošana Cēsu apriņķa Vecpiebalgas muižā. 1928. gads. Fotogrāfs Jānis Students. LNVM krājums.

 • 0139tb.jpg

  44. Veļas mazgāšana

  Veļas mazgāšana Cēsu apriņķa Druvienas muižā. 1928. gads. Fotogrāfs Jānis Bikše. LNVM krājums.

 • br02ctb.jpg

  45. Piebalgas amatnieka dzīvojamā istaba

  Kokamatnieka, ratiņdreimaņa darbnīca piebaldzēna dzīvojamā istabā, 19. gs. v., no 1975. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. No kreisās: virpa ar spara ratu un paminu koka detaļu izvirpošanai un ēvelsols vērpjamo ratiņu salikšanai. LEBM.

 • z28tb.jpg

  46. Ratu riteņu izgatavošana

  Vecpiebalga. Ratu riteņu izgatavošana "Dzērvēnu" mājās, 1923. gads. LNB.

 • z34tb.jpg

  47. Ratu izgatavošana

  Vīrieši izgatavo ratus (20. gs. sākums). LNB.

 • br24atb.jpg

  48. Skalturis

  Skalturis – svečturis. Demonstrējums. LEBM.

 • br24btb.jpg

  49. Skalturis

  Degošs skals. Demonstrējums. LEBM.

 • br26atb.jpg

  50. Aka ar svērteni

  Aka ar svērteni Latgales zemnieka sētas pagalmā, ierīkota Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 1935. g. No kreisās: klēts, dzīvojamā māja (istaba, sinces, "aukstais gals"). LEBM.

 • br28atb.jpg

  51. Ūdens pumpis

  Ūdens pumpis Kurzemē, 20. gs. s. LEBM.

 • 0166_1tb.jpg

  52. Līgo vakars

  Līgo vakars Latgales sētā. 20. gs. 10. gadi. Fotogrāfs Jānis Rieksts. LNVM krājums.

 • 0166_2tb.jpg

  53. Līgotāji

  Līgotāji Rēzeknes apriņķa Stirnienas pagastā. Fotogrāfs Matīss Pluka. LNVM krājums.

 • 0166_3tb.jpg

  54. Lauku ļaudis

  Lauku ļaudis Tukuma apriņķī. Ap 1900. gadu. Fotogrāfs Oskars Emīls Šmits. LNVM krājums.

 • z32tb.jpg

  55. Teicēja

  Māņu teicēja Ede Zaikovs Lauteres pagastā (20. gs. sākums). LNB.

 • z31tb.jpg

  56. Tvaika kuļmašīna

  Tvaika kuļmašīna (20. gs. sākums). LNB.

 • z33tb.jpg

  57. Kuļmašīna

  Vīrieši pie kuļmašīnas (20. gs. sākums). LNB.

 • 0228tb.jpg

  58. Labības pļauja

  Labības pļauja Dignājas pagastā. 20. gs. 30. gadi. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0229tb.jpg

  59. Pie pienotavas

  Pie pienotavas Cēsu apriņķa Raunā. 20. gs. 30. gadi. Fotogrāfs Matīss Pluka. LNVM krājums.

 • 0230tb.jpg

  60. Traktoru izmēģināšana

  Pirmo valdības pirkto traktoru izmēģināšana Madonas apkārtnē. Ap 1920. gadu. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0256tb.jpg

  61. Kartupeļu talka

  Kartupeļu talka Īves dzirnavnieka saimniecībā Talsu apriņķa Ārlavas pagastā. 1943. gada 8. oktobris. Fotogrāfs Pēteris Stepiņš. LNVM krājums.

 • 0265tb.jpg

  62. Kukurūzas novākšana

  Kukurūzas novākšana Valmieras rajona Ļeņina vārdā nosauktajā kolhozā. 1955. gada 16. septembris. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0266tb.jpg

  63. Meliorācijas darbi

  Drenu cauruļu likšanas darbi (lauksaimniecības zemes meliorācija) Dobeles rajona lauksaimniecības artelī "Nākotne". 1952. gads. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0276_1tb.jpg

  64. "TV vimpelis meklē īpašnieku"

  Latvijas televīzijas raidījuma "TV vimpelis meklē īpašnieku" filmēšana. 1964. gads. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.