Dzīve laukos. Dzīvesvieta, zemnieka sēta

Switch Thumb
 • 0031tb.jpg

  1. Sārnates apmetne

  Užavas Sārnates apmetnes (3400.–2300. g. pr. Kr.) rekonstrukcija. Edgara Bauzes zīmējums. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0032tb.jpg

  2. Akmens laikmeta mājoklis

  Akmens laikmeta mājokļu rekonstrukcijas Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. 2008. gads. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM.

 • 0039tb.jpg

  3. Nocietinātā apmetne

  Brikuļu nocietinātās apmetnes (950.–500. g. pr. Kr.) rekonstrukcija. Baibas Vaskas zīmējums. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0067tb.jpg

  4. Āraišu ezera klāstu mītnes

  Latgaļu nocietinātās apmetnes – Āraišu ezera klāstu mītnes (9.–10. gs.) arheologa Jāņa Apala veiktā rekonstrukcija. 2010. gads. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM

 • br01tb.jpg

  5. Kurzemes zemnieka sēta

  Zemnieka sēta, Kurzeme, 19. gs., no 1970. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Ēkas izvietotas perimetrāli ap diviem pagalmiem ar aku vidū. LEBM.

 • br02atb.jpg

  6. Vidzemes saimnieka istaba

  Saimnieka istaba zemnieka mājā, Vidzeme (Piebalga), 19. gs.b., no 1964. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. No kreisās: krāsns ar sēžammūrīti, gulta segta ar nokrāsu joslu segu, šūpulis tradicionālajā līkstī, pie galda Piebalgas statņu solu krēsli. LEBM.

 • br02btb.jpg

  7. Vidzemes dzīvojamās rijas saimnieka istaba

  Saimnieka istaba dzīvojamā rijā Vidzemē, 19. gs. v., no 1959. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Krāsns ar dūmejām apsilda arī kalpu istabu, durvis uz kalpu istabu, pie galda statņu krēsli ar pītiem sēdekļiem. LEBM.

 • br02ctb.jpg

  8. Piebalgas amatnieka dzīvojamā istaba

  Kokamatnieka, ratiņdreimaņa darbnīca piebaldzēna dzīvojamā istabā, 19. gs. v., no 1975. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. No kreisās: virpa ar spara ratu un paminu koka detaļu izvirpošanai un ēvelsols vērpjamo ratiņu salikšanai. LEBM.

 • br03atb.jpg

  9. Latgales sēta

  Latgales sēta, 19. gs. 2. p., no 1936. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. No kreisās: saimniecības ēka un žogs ar vārtiem un dzīvojamā māja. LEBM.

 • br03btb.jpg

  10. Latgales sēta

  Latgales sēta, 19. gs. 2. p., no 1984. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. No kreisās: saimniecības ēka (kūts, stallis) dzīvojamā māja, žogs ar vārtiem un klētis. LEBM.

 • br04tb.jpg

  11. Latgales dzīvojamās mājas iekšskats

  Dūmistabas krāsns, uz paaugstināta koka cirtņa māla klājs ar blietētu krāsni, kurinot dūmi izplūst telpā. Latgales dzīvojamā māja, 18. gs., Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā atjaunota 1984. g. LEBM.

 • br05atb.jpg

  12. Rija

  Rija, Vidzeme, 19. gs. No kreisās: rija un piedarbs. Jumtam niedru segums. LEBM.

 • br05btb.jpg

  13. Rija

  Rija, Vidzeme, 18. gs. Sākotnējais jumta segums – salmi, 20. gs. – jumta skaidas. LEBM.

 • br18tb.jpg

  14. Dzīvojamā rija Vidzemē

  Dzīvojamā rija, Vidzeme, 17. gs. 2 p., no 1933. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. No kreisās – piedarbs, rija, kambaris, kurā 18. gs. s. noturēta skola zemnieku bērniem. LEBM.

 • br05ctb.jpg

  15. Dzīvojamā rija

  Dzīvojamā rija, Vidzeme, 19. gs. No kreisās: dzīvojamie kambari ar vilkmes krāsnīm un skursteni, rija un piedarbs, 20. gs. jumta segums – skaidas. LEBM.

 • br08atb.jpg

  16. Slietenis

  Vārāmais namiņš – slietenis, Vidzeme, 19. gs. v., no 1928. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Slieteņus cēla zemnieki, kuri dzīvoja dūmistabās un dzīvojamās rijās. Vasarās te vārīja ēdienu, sildīja ūdeni, mazgāja veļu, darīja alu, ģērēja ādas un veica citus darbus, bieži vien arī ēda. Slieteņa vidū ierīkots apaļš, nedaudz iedziļināts un akmeņiem norobežots pavards, virs kura kāšos pakāra katlus. LEBM.

 • br09atb.jpg

  17. Klēts. Kurzeme

  Klēts, Kurzeme, 19. gs. 2.p., no 1989. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Trīs telpu celtne ar dekoratīvu, griezumiem un otējumiem rotātu lieveni, niedru jumts. LEBM.

 • br09btb.jpg

  18. Klēts. Vidzeme

  Klēts, Vidzeme, 18. gs, no 1930. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Vientelpa, trīsslīpju jumta forma. LEBM.

 • br09ctb.jpg

  19. Klēts. Latgale

  Klēts, Latgale, 19. gs., atrodas muzejā "Andrupenes lauku sēta". LEBM.

 • br10tb.jpg

  20. Klēts iekšskats

  No kreisās: gar sienām apcirkņi jeb arodi labībai, uz apaļkoku grīdas – tīnes drēbēm un kubls pārtikas uzglabāšanai. LEBM.

 • br11dtb.jpg

  21. Holandiešu tipa vējdzirnavas

  Holandiešu tipa mūra vējdzirnavas Āraišos, 19. gs. LEBM.

 • 0157tb.jpg

  22. Ošu vējdzirnavas

  Ošu vējdzirnavas Jelgavas apriņķa Sesavas pagastā. 1895. gads. Fotogrāfs Oskars Emīls Šmits. LNVM krājums.

 • br13btb.jpg

  23. Smēde

  No kreisās: plēšas, ēze ar liesmu, darba rīki, lakta. LEBM.

 • br17atb.jpg

  24. Hernhūtiešu saiešanas nams Vidzemē

  Hernhūtiešu saiešanas nams, Vidzeme, 1785. g., no 1940. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Saiešanas nams sastāv no plašas sanāksmju telpas, sludinātāju kambara, "rijiņas", kurā sapulcējās no tālienes sabraukušie zemnieki, un stallīša. Namu kopīgi cēluši brāļu draudzes locekļi. Ēkas plānojumā un konstruktīvajā risinājumā daudz šā apvidus 18. gs. riju elementu. LEBM.

 • 0143tb.jpg

  25. Vidzemes zemnieka istaba

  Zemnieku istabas iekārtojums Vidzemē 19. gs. vidū. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0144tb.jpg

  26. Zemnieka istaba

  Zemnieku istaba ar šūpulīti Ludzas apriņķa Zvirgzdenes pagasta Vasaranu sādžā 1926. gads. Fotogrāfs Andrejs Punka. LNVM krājums.

 • 0127_2tb.jpg

  27. Šņoru lauki

  Šņoru lauki Daugavpils apriņķa Skaistas pagastā. 20. gs. 20. gadi. Fotogrāfs Roberts Legzdiņš. LNVM krājums.

 • br24atb.jpg

  28. Skalturis

  Skalturis – svečturis. Demonstrējums. LEBM.

 • br24btb.jpg

  29. Skalturis

  Degošs skals. Demonstrējums. LEBM.

 • br26tb.jpg

  30. Aka latgales zemnieku sētā

  Aka ar svērteni Latgales zemnieka sētas pagalmā, ierīkota Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 1935. g. No kreisās: klēts, palievenis, stallis, palievenis, kūts – cūku kūts. LEBM.

 • br26atb.jpg

  31. Aka ar svērteni

  Aka ar svērteni Latgales zemnieka sētas pagalmā, ierīkota Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 1935. g. No kreisās: klēts, dzīvojamā māja (istaba, sinces, "aukstais gals"). LEBM.

 • br28atb.jpg

  32. Ūdens pumpis

  Ūdens pumpis Kurzemē, 20. gs. s. LEBM.

 • 0214tb.jpg

  33. Zemnīca

  Zemnīca Ilūkstes apriņķī. 1920. gada novembris. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0226tb.jpg

  34. Zemnīca Ludzas apriņķī

  Zemnīca Ludzas apriņķa Istras pagasta Dubiņu sādžā. 1926. gads. Fotogrāfs Matīss Pluka. LNVM krājums.

 • 0227tb.jpg

  35. Jaunsaimniecība Ludzas apriņķī

  Jaunsaimniecība Ludzas apriņķa Ciblas pagastā. 1926. gada jūlijs. Fotogrāfs Nikolajs Maulics. LNVM krājums.

 • br31tb.jpg

  36. Jaunsaimnieka dzīvojamā māja

  Jaunsaimnieka dzīvojamā māja, 20. gs. 30. g., Vidzeme, no 1991. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. LEBM.

 • br32tb.jpg

  37. Jaunsaimnieka dzīvojamās mājas viesistaba

  Jaunsaimnieka dzīvojamās mājas viesistaba. Krāsojums rekonstruēts pēc oriģināla. 20. gs. 30. g., Vidzeme, no 1991. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. LEBM.