Kultūra, reliģija, izglītība, sadzīve. Kultūras norises

Switch Thumb
 • 0019tb.jpg

  1. Mezolīta rota

  Mezolīta rota – dzīvnieku zobu piekariņi. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Sēļu Zvejnieku kapulaukā. 4900.–4800. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0020tb.jpg

  2. Neolīta keramika: Narvas kultūra

  Neolīta keramika: Narvas kultūras (4500.–3400. g. pr. Kr.) trauki – podi un bļoda. Rekonstrukcija pēc Austrumlatvijas apmetņu – Bērzpils Osas un Gaigalavas Zvejsalu – arheoloģisko izrakumu materiāliem. Fotogrāfe Baiba Dumpe. LNVM krājums.

 • 0021tb.jpg

  3. Neolīta keramika: ķemmes–bedrīšu keramikas kultūra

  Neolīta keramika: ķemmes–bedrīšu keramikas kultūras (3400.–2300. g. pr. Kr.) podi. Rekonstrukcija pēc Austrumlatvijas apmetņu arheoloģisko izrakumu materiāliem. Fotogrāfe Baiba Dumpe. LNVM.

 • 0022tb.jpg

  4. Neolīta keramika: auklas keramikas kultūra

  Neolīta keramika: auklas keramikas kultūras (2300.–1800. g. pr. Kr.) pods. Rekonstrukcija pēc Lubānas Aboras apmetnes arheoloģisko izrakumu materiāliem. Fotogrāfe Baiba Dumpe. LNVM.

 • 0029tb.jpg

  5. Neolīta kultūras liecības

  Neolīta cilvēka pasaules atspoguļojums priekšmetos: koka kausa rokturis ar pīles galvu, kaula aļņa figūra un vīrieša galvas atveids mālā. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Užavas Sārnates apmetnē, Sēļu Zvejnieku kapulaukā un Dundagas Ģipkas apmetnē. 3400.–2300. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • t13tb.jpg

  6. Saules pulkstenis

  Saules pulkstenis. Horizontālais saules pulkstenis izgatavots 15. gs., atrasts Turaidas pilī 1981. gadā. Foto no TMR krājuma.

 • t15tb.jpg

  7. Vargāns

  Viens no senākajiem mūzikas instrumentiem, atrasts Turaidas pilī, lietots viduslaikos 13.–15. gs. Vargānu spēlē, ar vienu roku pieliekot to pie zobiem un ar otras rokas īkšķi ieskandinot atsperīti. Foto no TMR krājuma.

 • t22tb.jpg

  8. Ķieģelis ar cilvēka figūras zīmējumu

  Turaidas pilī atrastais ķieģelis ar cilvēka attēlu ir darināts 13. gs. un uz tā ir viens no vecākajiem Latvijā zināmajiem zīmējumiem. Attēlā redzams bruņās tērpts vīrs, kura ķermeņa augšdaļa attēlota pretskatā, bet kājas sānskatā. Sejā rūpīgi iezīmētas acis un mute, labajā rokā attēlota linga vai kāds cits metamais ierocis. TMR.

 • t23tb.jpg

  9. Cirkulis

  Turaidas pils arheoloģiskajā izpētē atrastais garais cirkulis ir unikāla liecība par precīzo instrumentu izmantošanu būvniecībā. Cirkulis lietots 15.–16. gs., kad Turaidas pilī notika intensīva pārbūve un nocietinājumu paplašināšana. Foto no TMR krājuma.

 • 0092tb.jpg

  10. Kurpnieku amata zeļļu brālības kanna

  Bauskas kalēju amata pokāls ar piekariņiem un Ventspils kurpnieku amata zeļļu brālības kanna. Alva. 18. gs. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0093tb.jpg

  11. Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs

  Kurzemes un Zemgales hercoga Jēkaba portrets. Matiasa Cvičeka gravīra.1648. gads. LNVM krājums.

 • 0110tb.jpg

  12. I Vispārīgo latviešu Dziedāšanas svētku balva

  Karoga kāta uzgalis – lira – balva Mazsalacas vīru korim I Vispārīgajos latviešu Dziedāšanas svētkos. 1873. gada jūnijs. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0111tb.jpg

  13. I Vispārīgo latviešu Dziedāšanas svētku dalībnieku gājiens

  I Vispārīgo latviešu Dziedāšanas svētku gājiena dalībnieki pie Rīgas Latviešu biedrības nama. 1873. gada 28. jūnijs. Kārļa Kronvalda litogrāfija. LNVM krājums.

 • 0112tb.jpg

  14. I–IV Vispārīgo latviešu Dziedāšanas svētku piemiņas plakāts

  I–IV Vispārīgo latviešu Dziedāšanas svētku piemiņas plakāts. 1895. gads. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0113tb.jpg

  15. Latviešu kultūras darbinieki 20. gs. sākumā

  Grupa latviešu kultūras darbinieku pie Burtnieku pils Rīgā. Pirmajā rindā no kreisās Jānis Jaunsudrabiņš, Kārlis Krūza, Krišjānis Barons, Emilis Melngailis, Kārlis Skalbe. 20. gs. sākums. Fotogrāfs Mārtiņš Lapiņš. LNVM krājums.

 • 0114tb.jpg

  16. Dainu skapja kastīte

  Kastīte no Dainu skapja ar Krišjāņa Barona savāktajām un pierakstītajām tautasdziesmām. 19. gs. beigas. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0117tb.jpg

  17. Liepājas Latviešu biedrības koris

  Liepājas Latviešu labdarības biedrības jauktais koris. 1890. gada janvāris. Fotogrāfs Alberts Kisners Liepājā. LNVM krājums.

 • z29tb.jpg

  18. Rūdolfa Blaumaņa vecāki

  Rūdolfa Blaumaņa tēvs un māte. LNB.

 • 0013tb.jpg

  19. Etnogrāfiska ekspedīcija

  Izglītības ministrijas Pieminekļu valdes etnogrāfiskās ekspedīcijas dalībnieki Rēzeknes apriņķa Andrupenes pagastā. 1925. gads. Fotogrāfs Matīss Pluka. LNVM krājums.

 • z32tb.jpg

  20. Teicēja

  Māņu teicēja Ede Zaikovs Lauteres pagastā (20. gs. sākums). LNB.

 • 0232tb.jpg

  21. VI Vispārējie latviešu dziesmu svētki

  Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste (1. no labās), Somijas prezidents Lauri Kristians Relanders (2. no labās) un VI Vispārējo latviešu dziesmu svētku rīcības komitejas priekšsēdētājs Jāzeps Vītols (3. no labās) sveic dziesmu svētku dalībniekus Esplanādē Rīgā. 1926. gads. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0234tb.jpg

  22. Valdības delegācijas izbraukums arheoloģisko izrakumu apskatei

  Latvijas Valsts prezidents Gustavs Zemgals, izglītības ministrs Rainis (Jānis Pliekšāns), Pieminekļu valdes priekšsēdētājs Fridrihs Ozoliņš un Pieminekļu valdes darbinieks Artūrs Štāls atpūtas brīdī ceļā uz arheoloģisko izrakumu vietu Cēsu apriņķa Raunas Tanīskalnā. 1927. gads. Fotogrāfs Matīss Pluka. LNVM krājums.

 • 0240tb.jpg

  23. Latvijas Nacionālais teātris

  Latvijas Nacionālais teātris svētku rotā. 20. gs. 30. gadi. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0241tb.jpg

  24. III auto izstāde Rīgā

  III auto izstāde Rīgā, jaunuzceltajā Centrāltirgū. 1930. gada 26. aprīlis. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0246tb.jpg

  25. Brīvības pieminekļa būvniecības vieta Rīgā

  Brīvības pieminekļa būvniecības vieta Rīgā. Ap 1935. gadu. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0247tb.jpg

  26. Brīvības pieminekļa atklāšana Rīgā

  Brīvības pieminekļa atklāšana Rīgā. 1935. gada 18. novembris. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0001tb.jpg

  27. Arheoloģiskie izrakumi Mežotnes pilskalnā

  Arheoloģiskie izrakumi Bauskas apriņķa Mežotnes pilskalnā Valsts Vēsturiskā muzeja (tagad Latvijas Nacionālais vēstures muzejs) direktora Valdemāra Ģintera vadībā. 1939. gads. Fotogrāfs Valdemārs Ģinters. LNVM krājums.

 • 0259tb.jpg

  28. Latviešu dziesmu svētki bēgļu nometnē

  Latviešu dziesmu svētki bēgļu nometnē Ansbahā (Vācijā). 1946. gads. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0263tb.jpg

  29. Padomju Latvijas Pirmo dziesmu svētku kopskats

  X Vispārējo jeb Padomju Latvijas Pirmo dziesmu svētku kopskats Komunāru laukumā (tagad Esplanāde) Rīgā. 1948. gada jūlijs (svētki notika 19.–21. jūlijā). Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0267tb.jpg

  30. Dziesmu svētki Ērgļos

  Dziesmu svētki Ērgļos. 1950. gads. Fotogrāfs Matīss Pluka. LNVM krājums.

 • 0275tb.jpg

  31. Rīgas estrādes orķestris

  LPSR Valsts Filharmonijas Rīgas estrādes orķestris (REO). Pie klavierēm stāv mākslinieciskais vadītājs, LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks Raimonds Pauls. 1967. gads. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0276_1tb.jpg

  32. "TV vimpelis meklē īpašnieku"

  Latvijas televīzijas raidījuma "TV vimpelis meklē īpašnieku" filmēšana. 1964. gads. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0277tb.jpg

  33. Latvijas televīzija

  Latvijas televīzijas raidījuma "Kino un mēs" sižets par Jāņa Streiča filmas "Teātris" pirmizrādi. No kreisās režisors Jānis Streičs, aktieris Gunārs Cilinskis, aktrise Vija Artmane, aktieris Eduards Pāvuls, raidījuma vadītājs kinokritiķis Mihails Savisko. 1978. gada 7. novembris. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

 • 0278tb.jpg

  34. Mākslas dienas

  Mākslas dienas 17. jūnija (tagad Doma) laukumā Rīgā. 1978. gada 23. aprīlis. Fotogrāfs Raimonds Rencis. LNVM krājums.

 • 0279tb.jpg

  35. TTT sieviešu basketbola komanda

  TTT sieviešu basketbola komanda pēc uzvaras PSRS Tautu VI spartakiādē. Rīga. 1975. gads. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.