Kultūra, reliģija, izglītība, sadzīve. Reliģija

Switch Thumb
 • 0028tb.jpg

  1. Koka elka tēls

  Koka elka tēls. Iegūts arheoloģiskajos izrakumos Užavas Sārnates apmetnē. 3400.–2300. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0079tb.jpg

  2. Ikšķiles baznīca un mūra pils

  Ikšķiles baznīca un mūra pils. 12. gs. beigas. Gunāra Jansona rekonstrukcija. LNVM ekspozīcija.

 • 0080tb.jpg

  3. Ikšķiles baznīcas drupas

  Ikšķiles baznīcas drupas. 2010. gads. Fotogrāfe Elīna Akmane. LNVM.

 • t12tb.jpg

  4. Siguldas Sv. Bērtuļa baznīca

  Siguldas Sv. Bērtuļa baznīca. Siguldā viduslaikos atrodas viena no Siguldas fogtejas (vēlāk – komturejas) teritorijā izveidotajām piecām draudzēm. Tā dibināta 1206. gadā. Siguldas baznīcu datē ar 1225. gadu. TMR.

 • t14tb.jpg

  5. Kristietības ienākšana Līvzemē

  Turaidas līvu valdnieks Kaupo (vidū), Sateseles līvu vecākais Dabrelis (pa labi) un krustnesis (pa kreisi) pie simboliska sarunu galda Turaidas muzejrezervāta bijušajā ekspozīcijā "Kristietības ienākšana Līvzemē". TMR.

 • t19tb.jpg

  6. Svētceļnieku gliemežvāks

  Arheoloģiskajos izrakumos Turaidas pilī atrastas liecības par svētceļojumiem viduslaikos. Svētceļnieki kā pazīšanās zīmes pie apģērba piestiprinājuši bronzas un alvas medaljonus, gliemežvākus un krustus. Turaidas pilī atrastais gliemežvāka fragments saistīts ar svētceļojumu uz Svētā Jēkaba kapa vietu – Santjāgo de Kopmpostellu pie Vidusjūras. Foto no TMR krājuma.

 • t20tb.jpg

  7. Krustiņš ar Lukas katedrāles Svētā vaiga (Santo volto) simbolu

  Turaidas pils arheoloģiskajos izrakumos atrastais svētceļnieka krustiņš saista Turaidu ar Lukas pilsētu Itālijas novadā Toskānā. Krustiņš ar Svētā vaiga (Santo volto) krucifiska attēlojumu viduslaikos kalpoja kā svētceļnieku zīme. Foto no TMR krājuma.

 • t21tb.jpg

  8. Svētceļnieku pudele

  Turaidas pils arheoloģiskajā izpētē atrasta svētceļniekiem raksturīga māla pudele, ko piestiprināja pie jostas. Tā paredzēta dzeramā vai svētītā ūdens glabāšanai. Pudele izgatavota ap 16. gs. Foto no TMR krājuma.

 • 0091tb.jpg

  9. Krāsns podiņš ar Mārtiņa Lutera portretu

  Krāsns podiņš ar Mārtiņa Lutera portretu. Iegūts arheoloģiskajos izrakumos Cēsu viduslaiku pilī. Māls. 16. gs. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0099tb.jpg

  10. Bībele

  Alūksnes luterāņu mācītāja Johana Ernsta Glika pārtulkotās Bībeles. 17. gs. beigas. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0103tb.jpg

  11. Mālpils baznīca

  Mālpils baznīca. 1692. gads. Johana Abrahama Ulriha akvarelis. LNVM krājums.

 • 0105tb.jpg

  12. Krāslavas baznīca

  Krāslavas katoļu baznīca. 20. gs. sākums. Fotogrāfs G. Rudomins. LNVM krājums.

 • br15tb.jpg

  13. Usmas baznīca

  Luterāņu baznīca. Kurzeme (Usma), 18. gs. s., no 1935. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. LEBM.

 • br14tb.jpg

  14. Usmas baznīcas iekšskats

  Luterāņu baznīcas iekšskats Adventes laikā. Kurzeme (Usma), 18. gs. s., no 1935. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. LEBM.

 • br16atb.jpg

  15. Krucifikss Latgalē

  Krucifikss Latgales kapsētā, 19. gs. b. LEBM.

 • br16ctb.jpg

  16. Krucifiksa namiņš Latgalē

  Krucifiksa namiņš, Latgale, 20. gs. s. LEBM.

 • br16dtb.jpg

  17. Krucifiksa namiņa iekšskats

  Krucifiksa namiņa iekšskats, Latgale, 20. gs. s. LEBM.

 • br17atb.jpg

  18. Hernhūtiešu saiešanas nams Vidzemē

  Hernhūtiešu saiešanas nams, Vidzeme, 1785. g., no 1940. g. Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā. Saiešanas nams sastāv no plašas sanāksmju telpas, sludinātāju kambara, "rijiņas", kurā sapulcējās no tālienes sabraukušie zemnieki, un stallīša. Namu kopīgi cēluši brāļu draudzes locekļi. Ēkas plānojumā un konstruktīvajā risinājumā daudz šā apvidus 18. gs. riju elementu. LEBM.