Hronoloģija/periodizācija. Agro metālu periods

Switch Thumb
 • 0033tb.jpg

  1. Bronzas laikmeta bronzas ieroči un darbarīki

  Bronzas laikmeta bronzas ieroči un darbarīki: cirvji un šķēps. Iegūti kā savrupatradumi Katlakalna Parumbā, Sabilē, arheoloģiskajos izrakumos Sējas Jaunāmuižā. 1300.–500. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0034tb.jpg

  2. Bronzas laikmeta darbarīki un ieroči

  Bronzas laikmeta darbarīki un ieroči: raga cirvis, akmens cirvis, vāles galva un kalts. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Doles Ķivutkalna apmetnē, Gaigalavas Brikuļu apmetnē, kā savrupatradumi Aizkraukles Kalnaķeļķos, Lielvārdes Vanagu salā. 1100.–500. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0035tb.jpg

  3. Bronzas laikmeta kaula rīki

  Bronzas laikmeta kaula rīki: šķēpu gali, miniatūra harpūna, bultas gals un īleni. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Doles Ķivutkalna apmetnē. 600.–500. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0036tb.jpg

  4. Bronzas laikmeta rotas

  Bronzas laikmeta rotas: bronzas un kaula adatas, dubultpoga. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Doles Ķivutkalna apmetnē. 600.–500. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0037tb.jpg

  5. Zemes apstrāde

  Līduma līšana un aršana bronzas laikmetā (1100.–500.g. pr. Kr.). Dzintras Zemītes zīmējums. LNVM.

 • 0038tb.jpg

  6. Graudberzis

  Graudu beršana ar graudberzi pasākumā "Āraišu svētki" Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. 2010. gads. Fotogrāfs Valters Lācis. LNVM.

 • 0039tb.jpg

  7. Nocietinātā apmetne

  Brikuļu nocietinātās apmetnes (950.–500. g. pr. Kr.) rekonstrukcija. Baibas Vaskas zīmējums. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0049tb.jpg

  8. Bronzas kausēšana

  Bronzas kausēšana pasākumā "Āraišu svētki" Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. 2010. gads. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM.

 • 0040tb.jpg

  9. Senākie dzelzs priekšmeti

  Senākie atrastie dzelzs priekšmeti Latvijas teritorijā: cirvis un naža fragments. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Bērzpils Lujānos un Doles Ķivutkalnā. 5.–4. gs. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.