Hronoloģija/periodizācija. Akmens laikmets

Switch Thumb
 • 0014tb.jpg

  1. Paleolīta medību rīki

  Paleolīta medību rīki – kaula harpūnas. Savrupatradumi pie Lubāna ezera. 8500.–7700. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0015tb.jpg

  2. Paleolīta krama rīki

  Paleolīta krama rīki: bultas gals, kasīklis, grieznis, nazis. 8500.–7700. g. pr. Kr. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Salaspils Laukskolas apmetnē. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0016tb.jpg

  3. Mezolīta krama rīki

  Mezolīta krama rīki: bultu gali, kasīkļi, nažveida šķilas un izejmateriāls – nuklejs. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Jersikas pilskalnā, kā savrupatradumi Daugavpilī un Vērgales Lāmu apmetnē. 7700.–4500. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0017tb.jpg

  4. Mezolīta zvejas un medību rīki

  Mezolīta zvejas un medību rīki: makšķerāķis, harpūna, zivju šķēpi, šķēpa un bultas gals. Savrupatradumi pie Lubāna ezera. 7700.–4500. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0018tb.jpg

  5. Mezolīta darbarīki

  Mezolīta darbarīki: kaula duncis, raga cirvis, akmens kalts, kaula ledus cirtnis un kalts. Iegūti kā savrupatradumi pie Lubāna ezera un arheoloģiskajos izrakumos Sēļu Zvejnieku kapulaukā. 7700.–4500. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0019tb.jpg

  6. Mezolīta rota

  Mezolīta rota – dzīvnieku zobu piekariņi. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Sēļu Zvejnieku kapulaukā. 4900.–4800. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • t0020b.jpg

  7. Neolīta keramika: Narvas kultūra

  Neolīta keramika: Narvas kultūras (4500.–3400. g. pr. Kr.) trauki – podi un bļoda. Rekonstrukcija pēc Austrumlatvijas apmetņu – Bērzpils Osas un Gaigalavas Zvejsalu – arheoloģisko izrakumu materiāliem. Fotogrāfe Baiba Dumpe. LNVM.

 • 0021tb.jpg

  8. Neolīta keramika: ķemmes–bedrīšu keramikas kultūra

  Neolīta keramika: ķemmes–bedrīšu keramikas kultūras (3400.–2300. g. pr. Kr.) podi. Rekonstrukcija pēc Austrumlatvijas apmetņu arheoloģisko izrakumu materiāliem. Fotogrāfe Baiba Dumpe. LNVM.

 • 0022tb.jpg

  9. Neolīta keramika: auklas keramikas kultūra

  Neolīta keramika: auklas keramikas kultūras (2300.–1800. g. pr. Kr.) pods. Rekonstrukcija pēc Lubānas Aboras apmetnes arheoloģisko izrakumu materiāliem. Fotogrāfe Baiba Dumpe. LNVM.

 • 0023tb.jpg

  10. Neolīta krama rīki

  Neolīta krama rīki: šķēpa gals, bultu gali, nazis, urbis un kasīkļi. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Lubānas Zvidzes un Lubānas Aboras apmetnē. 4500.–1800. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0024tb.jpg

  11. Neolīta kaula rīki

  Neolīta kaula rīki: kalts, īlens, dunči, bultu gali, makšķerāķis, harpūnas, rīks ar slīpu galu un raga kalts. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Bērzpils Osas, Lubānas Aboras apmetnē un kā savrupatradumi pie Lubāna ezera. 4500.–1800. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0025tb.jpg

  12. Neolīta akmens rīki

  Neolīta akmens rīki: laivasveida cirvis, kaplis, kīļveida cirvis un miniatūrkalti. Iegūti kā savrupatradumi Skaistkalnes Andriņos, Skrundas Kojniekos, Upmales Pavāros un arheoloģiskajos izrakumos Lubānas Aboras apmetnē. 2300.–1800. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0026tb.jpg

  13. Koka loks un airis

  Koka loks un airis. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Užavas Sārnates apmetnē. 3400.–2300. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0027tb.jpg

  14. Koka vienkoča laiva

  Koka vienkoča laiva. Iegūta arheoloģiskajos izrakumos Užavas Sārnates apmetnē. 3400.–2300. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0028tb.jpg

  15. Koka elka tēls

  Koka elka tēls. Iegūts arheoloģiskajos izrakumos Užavas Sārnates apmetnē. 3400.–2300. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0029tb.jpg

  16. Neolīta kultūras liecības

  Neolīta cilvēka pasaules atspoguļojums priekšmetos: koka kausa rokturis ar pīles galvu, kaula aļņa figūra un vīrieša galvas atveids mālā. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Užavas Sārnates apmetnē, Sēļu Zvejnieku kapulaukā un Dundagas Ģipkas apmetnē. 3400.–2300. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0030tb.jpg

  17. Neolīta rotas

  Neolīta dzintara, kaula un akmens rotas: pogveida krelles un piekariņi. Iegūti arheoloģiskajos izrakumos Lubānas Aboras, Lubānas Zvidzes un Varakļānu Suļkas apmetnē. 3400.–1800. g. pr. Kr. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM krājums.

 • 0031tb.jpg

  18. Sārnates apmetne

  Užavas Sārnates apmetnes (3400.–2300. g. pr. Kr.) rekonstrukcija. Edgara Bauzes zīmējums. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM ekspozīcija.

 • 0032tb.jpg

  19. Akmens laikmeta mājoklis

  Akmens laikmeta mājokļu rekonstrukcijas Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā. 2008. gads. Fotogrāfs Roberts Kaniņš. LNVM.