saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.
Sākumlapa > Vispārējā izglītība. Izglītības saturs > Satura diagnostika un rezultātu raksturojums

Izglītības satura diagnostika un rezultātu raksturojums

Vispārējā izglītība

Diagnosticējošais darbs par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 4. un 8.klasei: secinājumi un metodiskie ieteikumi

Valsts izglītības satura centrs, izanalizējot diagnosticējošo darbu par Ceļu satiksmes noteikumiem 4. un 8.klases rezultātus, ir izveidojis metodiskos ieteikumus skolotājiem satiksmes drošības jautājumu apguvei izglītības iestādēs. Tam ir jābūt stabilam, pēctecīgam un profilaktiskam procesam, kurā tiek aktualizēts skolēna vecumam un viņa rīcībai atbilstošs jautājumu loks ceļa satiksmē.
>> Ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

Diagnosticējošais darbs par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 8.klasei: rezultātu apkopojums un analīze

VISC ir apkopojis un analizējis diagnosticējošā darba par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 4.klasei rezultātus. Diagnosticējošā darba mērķis bija novērtēt izglītojamo prasmes un zināšanas par satiksmes drošību, kā arī attieksmi pret savu un līdzcilvēku drošību un veselību.
>> Rezultātu analīze
>> Uzdevumi

Diagnosticējošais darbs par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 4.klasei: rezultātu apkopojums un analīze

VISC ir apkopojis un analizējis diagnosticējošā darba par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 4.klasei rezultātus. Diagnosticējošā darba mērķis bija novērtēt izglītojamo prasmes un zināšanas par satiksmes drošību, kā arī attieksmi pret savu un līdzcilvēku drošību un veselību/
>> Rezultātu analīze
>> Uzdevumi

Diagnosticējošā darba par ekonomiskās izglītības jautājumiem 8.klasei rezultātu analīze

VISC ir apkopojis un analizējis diagnosticējošā darba par ekonomiskās izglītības jautājumiem 8.klasei rezultātus. Darbs noritēja no 2013.gada 18.marta līdz 22.martam, kopumā tika apkopoti 7322 skolēnu darbu rezultāti. Diagnosticējošā darba mērķis bija noskaidrot skolēnu zināšanas, prasmes un attieksmes par ekonomiskās izglītības jautājumiem.
>> Rezultātu analīze
>> Uzdevumi

Diagnosticējošā darba par cilvēkdrošības jautājumiem rezultātu analīze

VISC ir apkopojis un analizējis diagnosticējošā darba cilvēkdrošībā vispārējā vidējā (10.klase) un profesionālajā izglītībā (1.kurss) rezultātus. Darbs noritēja no 2013. gada 4.marta līdz 8.martam, kopumā tika apkopoti 3686 darbu rezultāti. Diagnosticējošā darba mērķis bija noskaidrot un novērtēt izglītojamā zināšanas, prasmes un attieksmes par cilvēkdrošības jautājumiem jeb drošu un veselīgu uzvedību dažādās ikdienas situācijās.
>> Rezultātu analīze
>> Uzdevumi

Diagnosticējošā darba par veselības izglītības jautājumiem 9.klasei rezultātu analīze

VISC ir apkopojis un analizējis diagnosticējošā darba par veselības izglītības jautājumiem 9.klasei rezultātus. Darbs noritēja no 2013.gada 4.februāra līdz 8.februārim , kopumā tika apkopoti 6904 skolēnu darbu rezultāti. Diagnosticējošā darba mērķis bija noskaidrot skolēnu zināšanas, prasmes un attieksmes par veselības izglītības jautājumiem.
>> Rezultātu analīze
>> Uzdevumi

Diagnosticējošā darba par veselības izglītības jautājumiem 5.klasei rezultātu analīze

VISC ir apkopojis un analizējis diagnosticējošā darba par veselības izglītības jautājumiem 5.klasei rezultātus. Darbs noritēja no 2013.gada 18.februāra līdz 22.februārim, kopumā tika apkopoti 9551 skolēna darbu rezultāti. Diagnosticējošā darba mērķis bija noskaidrot skolēnu zināšanas, prasmes un attieksmes par veselības izglītības jautājumiem.
>> Rezultātu analīze
>> Uzdevumi

Diagnosticējošā darba par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 6.klasei rezultātu analīze

VISC ir apkopojis un analizējis diagnosticējošā darba par ceļu satiksmes noteikumiem 6. klasei (2010. gada 29. novembris - 3.decembris) rezultātus. Kopumā tika apkopoti 13270 skolēnu darbu rezultāti. Vispārīgā un aprakstošā analīze sniedz ikvienam interesentam priekšstatu par skolēnu sasniegumiem ceļu satiksmes noteikumu apgūšanā un to izpratnē, kā arī palīdzēs izprast diagnosticējošajā darbā iekļauto ceļu satiksmes noteikumu punktus.
>> Rezultātu analīze

Diagnosticējošā darba par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 4.klasei rezultātu analīze

2008.gada 28.–31.janvārī ISEC organizēja diagnosticējošo darbu par ceļu satiksmes noteikumiem 4.klasei, lai noskaidrotu 4.klases skolēnu ceļu satiksmes drošības noteikumu zināšanu un ievērošanas līmeni. Diagnosticējošajam darbam bija divas daļas. Darba 1.daļā skolēni atbildēja uz 40 dažāda veida jautājumiem, kas pārbaudīja skolēnu zināšanas par ceļu satiksmes noteikumiem, izpildes laiks bija 40 minūtes. Darba 2.daļā bija ietverti 12 jautājumi, kas noskaidroja skolēna attieksmes pret personisko drošību uz ceļa, izpildes laiks bija 5 minūtes. Darbam bija viens variants un tas tika vērtēts 4 līmeņos.
>> Rezultātu analīze