Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu apkopojums 2011./2012.m.g.

Meklēšanas laukā ieraksta jebkuru vārdu vai frāzi, kas tiek meklēta, piemēram, izglītības iestādes nosaukums vai izglītojamā uzvārds, vai novads u.c. Būs atrasti visi ieraksti, kuros minēts ievadītais vārds vai frāze.

Vārds, uzvārds Novads, pilsēta Mācību iestāde Mācību priekšmets Iegūtā vieta
Magdalēna Mudule Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija  Bioloģija 1
Artūrs Kalašņiks Alūksnes novads Strautiņu pamatskola Bioloģija 1
Mārtiņš Vaivads Salacgrīvas novads Salacgrīvas vidusskola Bioloģija 1
Mihails Šišovs Rīga Rīgas 72.vidusskola Bioloģija 1
Zane Zarembo Rēzekne Rēzeknes 1.vidusskola Bioloģija 2
Jānis Gruduls Madonas novads Madonas Valsts ģimnāzija Bioloģija 2
Boriss Butorins Daugavpils Daugavpils 10.vidusskola Bioloģija 2
Georgijs Treņins Rīga Rīgas 95.vidusskola Bioloģija 3
Kārlis Jermacāns Ogres novads Ogres Valsts ģimnāzija Bioloģija 3
Annija Grebeža Rīga Rīgas Teikas vidusskola Bioloģija 3
Luīze Krista Bicāne Cēsu novads Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija  Bioloģija 3
Agnese Smilga Jaunpiebalgas novads Jaunpiebalgas vidusskola Bioloģija 3
Māris Seržāns Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija  Bioloģija 3
Alina Ozuna Daugavpils Daugavpils Valsts Ģimnāzija Bioloģija 3
Elīza Skutāne Valkas novads Valkas ģimnāzija Bioloģija 3
Marta Rudzīte  Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Bioloģija 3
Arta Mikāle Saldus novads Saldus 2.vidusskola Bioloģija 3
Baiba Kokina Daugavpils Daugavpils Saskaņas pamatskola Bioloģija 3
Lāsma Balode Salas novads Salas vidusskola Bioloģija Atzinība
Dmitrijs Anisko Daugavpils Daugavpils Saskaņas pamatskola Bioloģija Atzinība
Līva Kukle Ventspils Ventspils 1.ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Reinis Lillais Dobeles novads Dobeles Valsts ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Samanta Marija Misiņa Rēzekne Rēzeknes 5.vidusskola Bioloģija Atzinība
Līna Orste Olaines novads Olaines 1.vidusskola Bioloģija Atzinība
Viktorija Šābele  Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Marija Samoviča Ventspils Ventspils 1.ģimnazija Bioloģija Atzinība
Aiva Streļča Dagdas novads Andrupenes pamatskola Bioloģija Atzinība
Evelīna Puzo Krāslavas novads Krāslavas Valsts ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Jekaterina Safronova Daugavpils Daugavpils 6.vidusskola Bioloģija Atzinība
Ieva Balode Cēsu novads Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija  Bioloģija Atzinība
Kristaps Narels Salas novads Salas vidusskola Bioloģija Atzinība
Dmitrijs Plaunovs  Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Ekonomika 1
Oskars Brūmelis Rīga Rīgas Valsts 3.ģimnāzija Ekonomika 2
Roberts Tomme Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ekonomika 2
Arvīds Gammeršmidts  Smiltenes novads Smiltenes ģimnāzija Ekonomika 3
Toms Niparts Jelgava Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Ekonomika 3
Agnis Mednis Rīga Rīgas 64.vidusskola Ekonomika Atzinība
Valentīns Lavrinovičs Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola - licejs  Ekonomika Atzinība
Aleksis Andersons  Alūksnes novads E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Ekonomika Atzinība
Elvijs Berkolds  Rūjienas novads Rūjienas vidusskola Ekonomika Atzinība
Konstantins Bogdanovs  Daugavpils Daugavpils pilsētas centra ģimnāzija Ekonomika Atzinība
Anita Bučinska  Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola - licejs Ekonomika Atzinība
Filips Mistrjukovs Liepāja Liepājas 12.vidusskola Ekonomika Atzinība
Māris Pelšs Rēzeknes novads Dricānu vidusskola Ekonomika Atzinība
Anna Plaudiņa Rīga Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija Ekonomika Atzinība
Evelīna Puzo  Krāslavas novads Krāslavas Valsts ģimnāzija Ekonomika Atzinība
Kristiāna Sālzirne Jelgava Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Ekonomika Atzinība
Sandis Smilts Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ekonomika Atzinība
Kaspars Upenieks Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Ekonomika Atzinība
Alīna Vasiļevska Rīga Rīgas Universālā vidusskola Ekonomika Atzinība
Kārlis Zemītis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ekonomika Atzinība
Rūdolfs Treilis  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 1
Sergejs Blakunovs  Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola - licejs Fizika 1
Luka Ivanovskis  Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Fizika 1
Germans Rimarevs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 1
Māris Seržāns Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 1
Mārcis Greitāns  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 1
Georgijs Treņins Rīga Rīgas 95.vidusskola Fizika 1
Kristaps Znotiņš Preiļu novads Preiļu Valsts ģimnāzija Fizika 1
Artūrs Bērziņš  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 2
Andris Kārlis Straupenieks Brancis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 2
Kārlis Mārtiņš Briedis  Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Fizika 2
Oļegs Matvejevs  Rīga Rīgas Ostvalda vidusskola Fizika 2
Armands Garančs  Rīga Āgenskalna Valsts ģimnāzija Fizika 2
Jānis Tjarve Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 2
Edgars Nemše Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 2
Jānis Pastars Preiļu novads Preiļu Valsts ģimnāzija Fizika 2
Zigmārs Rupenheits Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 2
Mihails Šišovs Rīga Rīgas 72.vidusskola Fizika 2
Edžus Urtāns Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Fizika 2
Andrejs Kuzņecovs  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 3
Jurijs Rafalskis Rīga Rīgas 40.vidusskola Fizika 3
Artūrs Krasts Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 3
Ēriks Klētnieks  Rīga Rīgas Franču licejs Fizika 3
Konstantins Franckevičs  Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola - licejs Fizika 3
Ervīns Cauņa  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 3
Tomass Brazovskis  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 3
Armands Strīķis  Rīga Rīgas Angļu ģimnāzija Fizika 3
Elīna Pavlovska  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 3
Ringolds Zvaigzne Amatas novads Sērmūkšu pamatskola Fizika 3
Valdis Mizers Daugavpils Daugavpils 13.vidusskola Fizika 3
Dmitrijs Kokins  Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola - licejs Fizika 3
Armands Gedroics  Rīga Rīgas 85.vidusskola Fizika 3
Raimonds Bogdanovičs  Daugavpils Daugavpils 9.vidusskola Fizika 3
Andrejs Adsons  Rīga Rīgas 51.vidusskola Fizika Atzinība
Johanna Jurgelāne  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika Atzinība
Sanda Millere Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Fizika Atzinība
Miks Veinbergs  Valmiera Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Fizika Atzinība
Zane Zarembo  Rēzekne Rēzeknes 1.vidusskola Fizika Atzinība
Viktorija Kozina  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika Atzinība
Klāvs Ozols  Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Fizika Atzinība
Sergejs Petkuns  Daugavpils Daugavpils 13.vidusskola Fizika Atzinība
Roberts Slišāns  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika Atzinība
Katrīna Sproģe  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika Atzinība
Vents Vīksna  Rīga Rīgas Valsts 2.ģimnāzija Fizika Atzinība
Mihails Birjukovs  Rīga Rīgas 40.vidusskola Fizika Atzinība
Edgars Lielāmurs Rīga Āgenskalna Valsts ģimnāzija Fizika Atzinība
Andris Gerasimovičs  Daugavpils Daugavpils 10.vidusskola Fizika Atzinība
Kārlis Lazdiņš  Rīga Rīgas Teikas vidusskola Fizika Atzinība
Alīna Vasiļevska Rīga Rīgas Universālā vidusskola Fizika Atzinība
Karīna Aizsila Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 1
Emilie Marie Galopin Rīga Rīgas 13.vidusskola Franču valoda 1
Elena Ritenberga Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 1
Alise Uzariņa Rīga Rīgas Klasiskā ģimnāzija Franču valoda 1
Elizabete Vērmane Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 1
Mihails Potapovs Rīga Rīgas 13.vidusskola Franču valoda 1
Oskars Teikmanis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Franču valoda 1
Anete Salmane Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Franču valoda 1
Kristīne Gailīte Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 1
Valērija Budo Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 2
Elizabete Zariņa Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 2
Ksenija Dervanova Rīga Rīgas Purvciema vidusskola Franču valoda 2
Zane Grants Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 2
Anna Kremņeva Rīga Rīgas Klasiskā ģimnāzija Franču valoda 2
Arta Raituma Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 2
Anna Poļaka Rīga Rīgas Centra humanitārā vidusskola Franču valoda 2
Kristiāns Dāvis Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 2
Kristiana Bruzgule Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Franču valoda 2
Jekaterīna Hovrjaka Rīga Rīgas Purvciema vidusskola Franču valoda 2
Evita Januškevica Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 3
Marija Oļšanska Rīga Rīgas Klasiskā ģimnāzija Franču valoda 3
Anna Januškevica Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 3
Irina Česnokova Rīga Rīgas 40.vidusskola Franču valoda 3
Anna Dāve Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 3
Arīna Koļcova Rīga Rīgas Purvciema vidusskola Franču valoda 3
Aleksandrs Tauriņš Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 3
Estere Seinkmane Rīga Rīgas 40.vidusskola Franču valoda 3
Katerina Terlanova Siguldas novads Siguldas pilsētas vidusskola Franču valoda 3
Līva Plaude Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda Atzinība
Luīze Lieģe Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda Atzinība
Tīna Šipkēvica Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda Atzinība
Nika Kutuzova Rīga Rīgas Klasiskā ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Poļina Belkina Rīga Rīgas Purvciema vidusskola Franču valoda Atzinība
Henriks Gabrieļjans Rīga Rīgas 40.vidusskola Franču valoda Atzinība
Dmitrijs Sokolovs Rīga Rīgas Klasiskā ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Anita Olava Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda Atzinība
Katrīna Ābele Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda Atzinība
Huans Boriss Karbažaļs Rīga Rīgas 13.vidusskola Franču valoda Atzinība
Ariadna Kramkovska Rīga Rīgas Klasiskā ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Anastasija Svarevska Rīga Rīgas Klasiskā ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Marks Paskannijs Rīga Rīgas Purvciema vidusskola Franču valoda Atzinība
Madara Lietuviete Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda Atzinība
Elīza Purmale Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda Atzinība
Jekaterina Bakirova Rīga Rīgas 34.vidusskola Franču valoda Atzinība
Julianna Antonova Rīga Rīgas Klasiskā ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Viktorija Sabadaša Rīga Rīgas Klasiskā ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Anete Vītoliņa Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Karīna Dolbina Liepāja Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola Franču valoda Atzinība
Karlīna Jansone Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Daina Turlā Rīga Rīgas Valsts 2.ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Roberts Georgs Fimbauers Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Ģeogrāfija 1
Jānis Zirnis Valmiera Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Ģeogrāfija 2
Armands Sebris Gulbenes novads Lizuma vidusskola Ģeogrāfija 3
Artūrs Kurzemnieks Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ģeogrāfija 3
Māris Seržāns Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ģeogrāfija 3
Mārcis Šķēls Madonas novads Madonas Valsts ģimnāzija Ģeogrāfija Atzinība
Niklāvs Muzikants Rīga Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola Ģeogrāfija Atzinība
Filips Mistrjukovs Liepāja Liepājas 12.vidusskola Ģeogrāfija Atzinība
Edgars Krastiņš Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Ģeogrāfija Atzinība
Kristaps Krafts Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Ģeogrāfija Atzinība
Renārs Broks Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Ģeogrāfija Atzinība
Kārlis Bernāns Salaspils novads Salaspils 1.vidusskola Ģeogrāfija Atzinība
Agnese Babre Dagdas novads Dagdas vidusskola Ģeogrāfija Atzinība
Kārlis Alsiņš Aizputes novads Aizputes vidusskola Ģeogrāfija Atzinība
Mārcis Pikšēns Valmiera Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Ģeogrāfija Atzinība
Jānis Rajeckis Aglonas novads Aglonas vidusskola Ģeogrāfija Atzinība
Ēriks Zeps Rēzekne Rēzeknes 5.vidusskola Ģeogrāfija Atzinība
Luka Ivanovskis Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Informātika 1
Olafs Eglājs Saldus novads Saldus ģimnāzija Informātika 2
Aleksejs Popovs Rīga Rīgas 10. vidusskola Informātika 2
Valdis Dravnieks  Saldus novads Saldus 2.vidusskola Informātika 2
Nikita Larka  Rīga Rīgas 88.vidusskola Informātika 2
Ojārs Vilmārs Ratnieks  Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Informātika 2
Kristaps Znotiņš  Preiļu novads Preiļu Valsts ģimnāzija Informātika 3
Konstantins Franckevičs  Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Informātika 3
Pēteris Pakalns  Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Informātika 3
Deins Egle Saldus novads Druvas vidusskola Informātika 3
Ivans Gorbunovs Rīga Rīgas 96.vidusskola Informātika Atzinība
Vladislavs Kļevickis Rīga Rīgas 40.vidusskola Informātika Atzinība
Aleksejs Zajakins Rīga Rīgas 89.vidusskola Informātika Atzinība
Toms Kusiņš  Ogres novads Ogres 1.vidusskola Informātika Atzinība
Vjačeslavs Petruškins  Daugavpils Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija Informātika Atzinība
Zigmārs Rupenheits  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Informātika Atzinība
Marks Zeļdes  Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Informātika Atzinība
Andris Kārlis Straupenieks Brancis  Rīga Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Ķīmija 1
Gatis Ogle  Rīga Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Ķīmija 1
Artūrs Šilovs Rīga Rīgas 65. vidusskola Ķīmija 1
Jānis Briška  Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Ķīmija 1
Georgijs Treņins  Rīga Rīgas 95. vidusskola Ķīmija 1
Igors Dubaņevičs  Liepāja Liepājas pilsētas 12. vidusskola Ķīmija 2
Edgars Klētnieks  Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Ķīmija 2
Sergejs Blakunovs  Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola licejs Ķīmija 2
Luka Ivanovskis  Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Ķīmija 2
Ervīns Cauņa  Rīga Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Ķīmija 2
Veronika Saharuka  Rīga Rīgas 40. vidusskola Ķīmija 2
Jeļena Timošenko  Rīga Rīgas 95. vidusskola Ķīmija 3
Katrīna Krieviņa  Rīga Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Ķīmija 3
Romans Lugovskojs  Olaines novads Olaines koledža Ķīmija 3
Violeta Žukova  Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola licejs Ķīmija 3
Klāvs Ozols  Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Ķīmija 3
Jurijs Rubenčiks  Rīga Rīgas 34. vidusskola Ķīmija 3
Baiba Kokina  Daugavpils Daugavpils Saskaņas pamatskola Ķīmija 3
Johanna Estere Jurgelāne  Rīga Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Ķīmija 3
Anna Gavrilova  Rīga Rīgas 95.vidusskola Ķīmija Atzinība
Sanda Millere  Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Reinis Plūmanis Mazsalacas novads Mazsalacas vidusskola Ķīmija Atzinība
Mikus Pūķis  Ogres novads Ogres Valsts ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Nikita Smirnovs  Rīga Rīgas ģimnāzija "Maksima" Ķīmija Atzinība
Valters Trokša  Rīga Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Pāvels Dimitrijevs Daugavpils Daugavpils 9. vidusskola Ķīmija Atzinība
Antons Gavrjuškins  Rīga Rīgas 51. vidusskola Ķīmija Atzinība
Sergejs Koržuks  Rīga Rīgas 95. vidusskola Ķīmija Atzinība
Ričards Marcinkevičs  Rīga Rīgas 34. vidusskola Ķīmija Atzinība
Roberts Slišāns  Rīga Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Natālija Šilova  Rīga Rīgas 65. vidusskola Ķīmija Atzinība
Aleksis Zālītis  Rīga Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Andrejs Jakovļevs  Rīga Rīgas 92. vidusskola Ķīmija Atzinība
Polina Karole Krāslavas novads Krāslavas Varavīksnes vidusskola Ķīmija Atzinība
Elza Liniņa  Rīga Rīgas Valsts 3. ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Pēteris Melbārdis  Valmiera Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Mikus Puriņš Rīga Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Elvis Rubīns  Pļaviņu novads Pļaviņu novada ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Māris Seržāns  Rīga Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Estere Šeinkmane  Rīga Rīgas 40. vidusskola Ķīmija Atzinība
Valdis Dakuļs  Viļānu novads Viļānu vidusskola Ķīmija Atzinība
Edgars Kakarāns  Salas novads Salas vidusskola Ķīmija Atzinība
Andrejs Kuzņecovs  Rīga Rīgas Valsts 1. ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Reinis Reinholds Ruža  Rīga Āgenskalna Valsts ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Kristaps Znotiņš Preiļu novads Preiļu Valsts ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Joanna Dravante Rīga Rīgas Angļu ģimnāzija Krievu valoda (svešvaloda) 1
Vilimans Antons Daugavpils Daugavpils 12.vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) 1
Vita Kursīte Daugavpils Daugavpils Valsts ģimnāzija Krievu valoda (svešvaloda) 1
Lana Dinu Bauskas novads Bauskas 2.vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) 1
Sandra Jurago Daugavpils Daugavpils Valsts ģimnāzija Krievu valoda (svešvaloda) 1
Oļegs Jankavs Ropažu novads Ropažu vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) 1
Artur Regin Dobeles novads Dobeles Valsts ģimnāzija Krievu valoda (svešvaloda) 2
Kristians Vigans Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Krievu valoda (svešvaloda) 2
Kristaps Zaķis Bauskas novads Bauskas Valsts ģimnāzija Krievu valoda (svešvaloda) 2
Lorena Krjunere Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Krievu valoda (svešvaloda) 2
Marija Strančevska Rīga Rīgas I. Kozakēvičas Poļu vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) 2
Daniels Gratkovskis Rīga Rīgas I.Kozakēvičas Poļu vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) 2
Jefims Bistrovs Viļānu novads Viļānu vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) 3
Jūlija Kurtenoka Rīga Rīgas 6.vidusskola  Krievu valoda (svešvaloda) 3
Katrīna Merca Iecavas novads Iecavas vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) 3
Aleksandrs Kaļiņins Saldus novads Saldus profesionālā vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) 3
Alīna Gribuste Viļānu novads Viļānu vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) 3
Viesturs Levada Alūksnes novads E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Krievu valoda (svešvaloda) 3
Ivars Pričins Rīga Rīgas 31.vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) 3
Jefimova Jana Baltinavas novads Baltinavas vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) Atzinība
Sigurds Svens Aumeisters Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Krievu valoda (svešvaloda) Atzinība
Roberts Veics Rīga Rīgas Franču licejs Krievu valoda (svešvaloda) Atzinība
Pauls Anšics Saldus novads Druvas vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) Atzinība
Viktors Romaņuks Talsu novads Talsu 2.vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) Atzinība
Darja Ivanova Balvu novads Balvu Valsts ģimnāzija Krievu valoda (svešvaloda) Atzinība
Diana Riekstiņa Rīga Rīgas Valsts 3.ģimnāzija Krievu valoda (svešvaloda) Atzinība
Alise Brača Brocēnu novads Brocēnu vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) Atzinība
Sigita Pjampite Rēzekne Rēzeknes Valsts ģimnāzija Krievu valoda (svešvaloda) Atzinība
Katerina Terlanova Siguldas novads Siguldas pilsētas vidusskola Krievu valoda (svešvaloda) Atzinība
Staņislavs Gruznovs Valkas novads Valkas ģimnāzija Krievu valoda (svešvaloda) Atzinība
Aleksandra Koblence  Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Latviešu valoda (mazākumtautību) 1
Patrīcija Benislavska  Rēzekne  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Latviešu valoda (mazākumtautību) 2
Sarmīte Gaidule  Rēzekne  Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Latviešu valoda (mazākumtautību) 2
Arturs Petrovs  Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Latviešu valoda (mazākumtautību) 2
Polīna Lovkova  Jelgava Jelgavas 5.vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) 3
Anita Dortiņa  Daugavpils Daugavpils 3.vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) 3
Marija Dreija  Rīga Rīgas 34.vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) Atzinība
Jelizaveta Gordejeva  Rīga Rīgas 40.vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) Atzinība
Svetlana Nikolajeva  Liepāja Liepājas pilsētas 12.vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) Atzinība
Margarita Rimša  Daugavpils Daugavpils Saskaņas pamatskola Latviešu valoda (mazākumtautību) Atzinība
Agate Saprikina  Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Latviešu valoda (mazākumtautību) Atzinība
Johanna Jurgelāne  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Latviešu valoda 1
Anna Auzāne Rīga Āgenskalna Valsts ģimnāzija Latviešu valoda 1
Laura Melne  Rēzeknes novads Nautrēnu vidusskola Latviešu valoda 1
Brigita Medne  Olaines novads Olaines 1.vidusskola Latviešu valoda 1
Artūrs Čukurs  Liepāja Liepājas Valsts 1.ģimnāzija Latviešu valoda 2
Elīna Vorobjova Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Latviešu valoda 2
Ieva Jokste  Krāslavas novads Indras vidusskola. Latviešu valoda 2
Noreta Nordena  Tukuma novads Tukuma 2.vidusskola Latviešu valoda 2
Elva Poriete  Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Latviešu valoda 2
Arta Raituma  Rīga Rīgas Franču licejs Latviešu valoda 2
Zane Kūkoja  Rīga Rīgas 49.vidusskola Latviešu valoda 2
Liene Konošonoka  Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Latviešu valoda 2
Austra Smilgaine  Tukuma novads Tukuma Raiņa ģimnāzija Latviešu valoda 3
Sandis Ružs  Rīga Rīgas 85.vidusskola Latviešu valoda 3
Ilze Andžāne  Krāslavas novads Krāslavas Valsts ģimnāzija Latviešu valoda 3
Zane Radžēle  Madonas novads Madonas Valsts ģimnāzija Latviešu valoda 3
Madara Meļņika  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Latviešu valoda 3
Elīna Dīce Aizkraukles novads Aizkraukles novada ģimnāzija Latviešu valoda 3
Beāte Locika  Daugavpils Daugavpils Saskaņas pamatskola Latviešu valoda 3
Erika Gribonika  Preiļu novads Priekuļu pamatskola Latviešu valoda 3
Katrīna Segliņa Jelgavas novads Staļģenes vidusskola Latviešu valoda 3
Alfrēds Mežulis  Baldones novads Baldones vidusskola Latviešu valoda 3
Zane Grudule Garkalnes novads Garkalnes vidusskola Latviešu valoda 3
Renāts Grīnfelds  Baldones novads Baldones mūzikas pamatskola Latviešu valoda Atzinība
Sabīne Anna Irbe  Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Annija Krikščūne  Rundāles novads Pilsrundāles vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Eva Emīlija Česle Limbažu novads Limbažu 3.vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Rute Jansone Rīga Rīgas 49.vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Sanda Millere  Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Marija Vaidere  Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Gundega Vjakse  Rēzekne Rēzeknes 5.vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Ieva Estere Zālīte  Stopiņu novads Ulbrokas vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Signija Augunaite Bauskas novads Bauskas Valsts ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Alise Gailāne  Ogres novads Ogres Valsts ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Evelīna Puzo  Krāslavas novads Krāslavas Valsts ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Vizma Zvaigzne  Rīga Rīgas Doma kora skola Latviešu valoda Atzinība
Annija Bergmane  Rīga Rīgas Teikas vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Evita Cimdiņa Jūrmala Jūrmalas Valsts ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Sabīne Krūkle  Talsu novads Talsu Kristīgā vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Daila Stroža  Rīga Ziemeļvalstu ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Andrejs Adsons Rīga Rīgas 51.vidusskola Matemātika 1
Deniss Dunaveckis Daugavpils Daugavpils Saskaņas pamatskola Matemātika 1
Aleksejs Popovs Rīga Rīgas 10.vidusskola Matemātika 1
Poļina Skļareviča Rīga Rīgas 10.vidusskola Matemātika 1
Artūrs Bērziņš Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 1
Luka Ivanovskis Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Matemātika 1
Ņikita Larka Rīga Rīgas 88.vidusskola Matemātika 1
Andrejs Kuzņecovs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 1
Agnese Ķerubiņa Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 1
Miķelis Pūķis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 1
Edžus Urtāns Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Matemātika 1
Kristaps Znotiņš Preiļu novads Preiļu Valsts ģimnāzija Matemātika 2
Māris Baumanis Jūrmala Jūrmalas Alternatīvā skola Matemātika 2
Kristaps Čivkulis Daugavpils Daugavpils Valsts ģimnāzija Matemātika 2
Daniels Krimans Aglonas novads Aglonas vidusskola Matemātika 2
Pēteris Pakalns Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Matemātika 2
Ilga Līga Ramata Ādažu novads Ādažu vidusskola Matemātika 2
Dmitrijs Starcevs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Rūdolfs Treilis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Kārlis Mārtiņš Briedis Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Matemātika 2
Gatis Jānis Dišlers Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Vladislavs Kļevickis Rīga Rīgas 40.vidusskola Matemātika 2
Raitis Magone Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Aleksandrs Rumjancevs Rīga Rīgas Ostvalda vidusskola Matemātika 2
Artūrs Vanags Rīga Rīgas Valsts 3.ģimnāzija Matemātika 2
Roberts Veics Rīga Rīgas Franču licejs Matemātika 2
Andis Bērziņš Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Romāns Konstantinovs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Mārtiņš Krims Limbažu novads Limbažu novada ģimnāzija Matemātika 2
Valentīns Lavrinovičs Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola - licejs Matemātika 2
Andris Locāns Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Pēteris Kārlis Ratnieks Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Gustavs Mārtiņš Upmanis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Andris Gerasimovičs Daugavpils Daugavpils 10.vidusskola Matemātika 2
Valdis Plociņš Krāslavas novads Krāslavas Valsts ģimnāzija Matemātika 2
Artūrs Rabša Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola - licejs Matemātika 2
Henrijs Smelēns Rīga Rīgas 41.vidusskola Matemātika 2
Marks Zeļdes Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola - licejs Matemātika 2
Maira Vasiļevska Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Maksims Sokolovs Rīga Rīgas 34.vidusskola Matemātika 3
Līva Mača Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Matemātika 3
Artjoms Ļipins Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola - licejs Matemātika 3
Pēteris Lauris Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Sergejs Ivanovs Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Matemātika 3
Dmitrijs Hromakovs Rīga Rīgas Purvciema vidusskola Matemātika 3
Staņislavs Beguns Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Jaroslava Arseņjeva Liepāja Liepājas pilsētas 12.vidusskola Matemātika 3
Toms Akmens Liepāja Liepājas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Madars Zvaigzne Lielvārdes novads E. Kauliņa Lielvārdes vidusskola Matemātika 3
Mikus Puriņš Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Vladlens Kurajevs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Roberts Graudiņš Rīga Rīgas 64.vidusskola Matemātika 3
Konstantins Franckevičs Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola - licejs Matemātika 3
Edīte Bitāne Skrīveru novads A.Upīša Skrīveru vidusskola Matemātika 3
Aleksis Andžāns Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Fjodors Žitņikovs Rīga Puškina licejs Matemātika 3
Artūrs Aleksis Zālītis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Pārsla Esmeralda Sietiņa Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Kristofers Radziņš Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Artūrs Jānis Pētersons Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Matemātika 3
Katrīna Daila Neiburga Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Rebeka Eva Konute Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Vadims Bondarenko Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Matemātika 3
Aleksejs Zajakins Rīga Rīgas 89.vidusskola Matemātika 3
Annija Varkale Bauskas novads Mežgaļu pamatskola Matemātika 3
Nadežda Šulajeva Liepāja Liepājas 7.vidusskola Matemātika 3
Dārta Rituma Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Andris Potrebko Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Elvis Mičulis Rīga Rīgas Herdera vidusskola Matemātika 3
Adele Grunte Cēsu novads Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Matemātika 3
Roberts Groza Līvānu novads Rudzātu vidusskola Matemātika 3
Ivans Gorbunovs Rīga Rīgas 96.vidusskola Matemātika 3
Dmitrijs Anisko Daugavpils Daugavpils Saskaņas pamatskola Matemātika 3
Anna Aleksina Rīga Rīgas 65.vidusskola Matemātika Atzinība
Sergejs Demarčuks Krāslavas novads Krāslavas Valsts ģimnāzija Matemātika Atzinība
Sergejs Dračuks Ventspils Ventspils 2.vidusskola Matemātika Atzinība
Viktors Iļdeikins Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika Atzinība
Johanna Estere Jurgelāne Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika Atzinība
Janīna Juškeviča Rīga Ziemeļvalstu ģimnāzija Matemātika Atzinība
Edijs Rancāns Rēzeknes novads Nautrēnu vidusskola Matemātika Atzinība
Vladimirs Manukjans Rīga Rīgas 61.vidusskola Matemātika Atzinība
Oļegs Matvejevs Rīga Rīgas Ostvalda vidusskola Matemātika Atzinība
Vitālijs Čemeris Iecavas novads Iecavas vidusskola Matemātika Atzinība
Vladislavs Kurtenoks Jūrmala Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola Matemātika Atzinība
Aigars Langins Rīga Rīgas Franču licejs Matemātika Atzinība
Pēteris Melbārdis Valmiera Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Matemātika Atzinība
Dmitrijs Plaunovs Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Matemātika Atzinība
Ojārs Vilmārs Ratnieks Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Matemātika Atzinība
Andrejs Sautins Rīga Rīgas 10.vidusskola Matemātika Atzinība
Inese Silkina Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika Atzinība
Agnis Boitmanis Ventspils novads Ugāles vidusskola Matemātika Atzinība
Dana Doķe Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Matemātika Atzinība
Anna Ivanova Daugavpils Daugavpils Valsts ģimnāzija Matemātika Atzinība
Oļegs Jeremejevs Rīga Rīgas 40.vidusskola Matemātika Atzinība
Kalvis Kalniņš Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika Atzinība
Kārlis Lazdiņš Rīga Rīgas Teikas vidusskola Matemātika Atzinība
Indriķis Mežulis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika Atzinība
Ilze Ošiņa Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika Atzinība
Diāna Reinika Rēzekne Rēzeknes 5.vidusskola Matemātika Atzinība
Roberts Tomme Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika Atzinība
Georgijs Treņins Rīga Rīgas 95.vidusskola Matemātika Atzinība
Maksimilians Bērziņš Rīga Rīgas Franču licejs Vācu valoda 1
Gundega Virse Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Vācu valoda 1
Dmitrijs Dorožko Rīga Rīgas Herdera vidusskola Vācu valoda 2
Ilona Drauga Liepāja Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola Vācu valoda 2
Margarita Kairjaka Rīga Rīgas Valsts 3.ģimnāzija Vācu valoda 2
Kristīne Kārkliņa Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Vācu valoda 2
Evija Romislava Rēzekne Rēzeknes Valsts ģimnāzija Vācu valoda 3
Simons Rohļins Rīga Rīgas Herdera vidusskola Vācu valoda 3
Martins Maags Brocēnu novads Brocēnu vidusskola Vācu valoda 3
Paula Feldmane Rīga Rīgas 49.vidusskola Vācu valoda 3
Artūrs Buzijans Balvu novads Balvu Valsts ģimnāzija Vācu valoda Atzinība
Agnija Cirvele Rīga Rīgas Valsts 3.ģimnāzija Vācu valoda Atzinība
Matīss Lazdāns Daugavpils Daugavpils 12.vidusskola Vācu valoda Atzinība
Arta Liepa Dobeles novads Dobeles Valsts ģimnāzija Vācu valoda Atzinība
Hilarija Ločmele Rīga Rīgas Valsts 2.ģimnāzija Vācu valoda Atzinība
Bella Naumova Rīga Rīgas 40.vidusskola Vācu valoda Atzinība
Milāna Ņikitina Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Vācu valoda Atzinība
Velta Skolmeistare Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Vācu valoda Atzinība
Alise Svilpe Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Vācu valoda Atzinība
Baiba Kokina Daugavpils Daugavpils Saskaņas pamatskola Vēsture 1
Raivis Zeltīts  Rīga Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola  Vēsture 1
Magdalēna Mudule Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Vēsture 2
Katrīna Tomiņa Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija  Vēsture 2
Nora Ventaskraste Durbes novads Rāvas pamatskola Vēsture 2
Arnolds Eizenšmits  Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Vēsture 2
Anna Lanka  Tukuma novads Tukuma Raiņa ģimnāzija Vēsture 2
Laura Melne  Rēzeknes novads Nautrēnu vidusskola Vēsture 3
Madara Gabrāne Apes novads Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola Vēsture 3
Anna Fjodorova Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola- licejs Vēsture 3
Olga Beluza Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Vēsture 3
Ralfs Edgars Beitāns Rīga Rīgas Franču licejs Vēsture 3
Anna Elizabete Adiņa Rīga Rīgas Franču licejs Vēsture 3
Laine Beķere Jelgava Jelgavas Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Solvita Bernande Kandavas novads Kandavas K. Mīlenbaha vidusskola Vēsture Atzinība
Anna Bērzabinde Alūksnes novads E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Ģirts Kārkliņš Jelgavas novads Līvbērzes vidusskola Vēsture Atzinība
Annija Katkeviča Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Vēsture Atzinība
Edgars Klētnieks Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Anna Kovaļova Daugavpils Daugavpils Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Evelīna Rēzija Paegle Rīga Rīgas Valsts 3.ģimnāzija  Vēsture Atzinība
Arta Raituma Rīga Rīgas Franču licejs Vēsture Atzinība
Ieva Smilga Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Māra Starka Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Vēsture Atzinība
Elizabete Vērmane Rīga Rīgas Franču licejs Vēsture Atzinība
Krista Luīze Bicāne  Cēsu novads Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Artūrs Čukurs  Liepāja Liepājas Valsts 1.ģimnāzija Vēsture Atzinība
Rūdolfs Milliņs  Ādažu novads Ādažu vidusskola Vēsture Atzinība
Diāna Orlovska  Kārsavas novads Kārsavas vidusskola Vēsture Atzinība
Rihards Šteins  Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Marija Šumilo  Rīga Rīgas 33.vidusskola Vēsture Atzinība
Dāniels Ancāns  Līvānu novads Jaunsilavas pamatskola Vides projekti 1
Kārlis Švalbe Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Vides projekti 1
Elīna Kavševiča  Daugavpils novads Zemgales vidusskola Vides projekti 2
Toms Jānis Eglītis Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Vides projekti 2
Jānis Zvirgzdiņš Limbažu novads Limbažu novada ģimnāzija Vides projekti 2
Astra Veigure  Līvānu novads Jaunsilavas pamatskola Vides projekti 3
Guntars Pužulis Balvu novads Balvu Valsts ģimnāzija Vides projekti 3
Kitija Jonīte  Vecpiebalgas novads Dzērbenes vidusskola  Vides projekti Atzinība
Amanda Karaļuka  Vecpiebalgas novads Dzērbenes vidusskola  Vides projekti Atzinība
Elīza Skutāne  Valkas novads Valkas ģimnāzija  Vides projekti Atzinība
Aiga Āboliņa Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Vides projekti Atzinība
Arnolds Reinholds Jūrmala Pumpuru vidusskola Vides projekti Atzinība
Vārds, uzvārds Novads, pilsēta Mācību iestāde Mācību priekšmets Iegūtā vieta