Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu apkopojums 2010./2011.m.g.

Meklēšanas laukā ieraksta jebkuru vārdu vai frāzi, kas tiek meklēta, piemēram, izglītības iestādes nosaukums vai izglītojamā uzvārds, vai novads u.c. Būs atrasti visi ieraksti, kuros minēts ievadītais vārds vai frāze.

Vārds, uzvārds Novads, pilsēta Mācību iestāde Mācību priekšmets Iegūtā vieta
Baiba Strode Cēsu novads Cēsu 1.pamatskola Bioloģija 1
Rūta Talla Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Bioloģija 1
Jānis Gruduls Madonas novads Madonas Valsts ģimnāzija Bioloģija 1
Anete Romanauska Saldus novads Saldus 2.vidusskola  Bioloģija 1
Liene Dārta Dumpe Madonas novads Ļaudonas vidusskola Bioloģija 2
Katrīna Daila Neiburga Ogres novads Ogres 1.vidusskola Bioloģija 2
Laura Vaivode Vārkavas novads Vārkavas vidusskola Bioloģija 2
Ivo Kupins Rīga Rīgas 84.vidusskola  Bioloģija 2
Mārtiņš Vaivods Salacgrīvas novads Salacgrīvas vidusskola Bioloģija 2
Anna Stikāne Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Bioloģija 2
Evita Stikute Rēzekne Rēzeknes 5.vidusskola Bioloģija 3
Mārtiņš Gailis Priekuļu novads Priekuļu vidusskola  Bioloģija 3
Kārlis Jermacāns Ogres novads Ogres Valsts ģimnāzija Bioloģija 3
Krista Luīze Bicāne Cēsu novads Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Bioloģija 3
Alina Ozuna Daugavpils Daugavpils Valsts ģimnāzija  Bioloģija 3
Kristaps Znotiņš Preiļu novads Preiļu Valsts ģimnāzija Bioloģija 3
Vladislavs Urbanovičs Rēzekne Rēzeknes 1.vidusskola Bioloģija 3
Kārlis Puķītis Lubānas novads Lubānas vidusskola Bioloģija Atzinība
Judīte Lukša Rēzeknes novads Rēznas pamatskola Bioloģija Atzinība
Kārlis Roķis Valmiera Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Luka Ivanovskis Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Jekaterīna Ivanova Daugavpils Daugavpils 3.vidusskola Bioloģija Atzinība
Guna Barkāne Rēzeknes novads Bērzgales pamatskola Bioloģija Atzinība
Mārīte Elksne Rēzekne Rēzeknes 1.vidusskola Bioloģija Atzinība
Elvis Stačkuns Iecavas novads Iecavas vidusskola  Bioloģija Atzinība
Jekaterina Kazakova Rīga Rīgas 72.vidusskola Bioloģija Atzinība
Artūrs Liepiņš Talsu novads Talsu 2.vidusskola Bioloģija Atzinība
Marta Dīce Aizkraukles novads Aizkraukles novada ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Anastasiju Škulepu Daugavpils Daugavpils Saskaņas pamatskola Bioloģija Atzinība
Anda Ivanova Jūrmala Majoru pamatskola Bioloģija Atzinība
Baiba Buļa Cesvaines novads Cesvaines vidusskola Bioloģija Atzinība
Inga Seile Olaines novads Olaines 1.vidusskola Bioloģija Atzinība
Klinta Justīne Beitika Smiltenes novads Variņu pamatskola Bioloģija Atzinība
Rūta Bundziņa Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Mihails Šišovs Rīga Rīgas 72.vidusskola Bioloģija Atzinība
Diāna Reinika Rēzekne Rēzeknes 5.vidusskola Bioloģija Atzinība
Alisa Bulavkina Vaiņodes novads Vaiņodes vidusskola Bioloģija Atzinība
Marta Porniece Ventspils Ventspils 1.ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Helēna Indāne Rīga Rīgas Vakara ģimnāzija  Bioloģija Atzinība
Baiba Ķūrēna Rīga Rīgas Angļu ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Agija Lāce Cēsu novads Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Nora Ķibilda Cēsu novads Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Zane Rieksta Rīga Rīgas 49.vidusskola Bioloģija Atzinība
Evija Knoka Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Evija Micķeviča  Krāslavas novads Krāslavas Valsts ģimnāzija Bioloģija Atzinība
Andris Rambaks Valmiera Valmieras 5.vidusskola Biznesa ekonomiskie pamati 1
Lauma Vernere Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati 2
Egija Dīce Aizkraukles novads Aizkraukles novada ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati 2
Laura Šulca Aizkraukles novads Aizkraukles novada ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati 3
Anastasija Anspoka Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Biznesa ekonomiskie pamati 3
Edgars Brilts Alūksnes novads E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati 3
Laura Dronka Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Ralfs Buks Grobiņas novads Grobiņas ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Elza Kalniņa Ozolnieku novads Ozolnieku vidusskola Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Jānis Rajeckis Aglonas novads Aglonas vidusskola Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Madara Rancāne Cēsu novads Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Edgars Krūmiņš Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Rita Borisova Grobiņas novads Grobiņas ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Ivars Getiņš Liepāja Liepājas 15.vidusskola Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Ilona Pavra Rīga Rīgas Rīnūžu vidusskola Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Rihards Skrebelis Tukuma novads Tukuma 2.vidusskola Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Krista Suta Madonas novads Madonas Valsts ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Kalvis Altens Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Gatis Bergs Jūrmala Jūrmalas Valsts ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Evija Ozola Valmiera Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Kārlis Zemītis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Biznesa ekonomiskie pamati Atzinība
Luka Ivanovskis Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Fizika 1
Georgijs Treņins Rīga Rīgas 95.vidusskola Fizika 1
Kristaps Znotiņš Preiļu novads Preiļu Valsts ģimnāzija Fizika 1
Reinis Vītols Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 1
Sergejs Seredenko Rīga Rīgas 40.vidusskola Fizika 1
Roberts Slišāns Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 2
Elīna Pavlovska Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 2
Sergejs Blakunovs Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Fizika 2
Georgijs Skorodumovs Rīga Rīgas 40.vidusskola Fizika 2
Kalvis Kalniņš Liepāja Liepājas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 2
Edžus Urtāns Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Fizika 2
Andrejs Kuzņecovs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 2
Kārlis Seņko Dobeles novads Dobeles Valsts ģimnāzija Fizika 2
Vadims Kirillovs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 2
Sergejs Lukaņihins Rīga Rīgas Klasiskās ģimnāzija Fizika 2
Artūrs Bērziņš Valmiera Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Fizika 3
Katrīna Daila Neiburga Ogres novads Ogres 1.vidusksola Fizika 3
Tomass Brazovskis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 3
Artūrs Krasts Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 3
Rūdolfs Rumba Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 3
Arnis Katkevičs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 3
Matīss Lācis Cēsu novads Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Fizika 3
Eduards Slava Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 3
Agnese Lagzda Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika 3
Ilja Dorošenko Rīga Puškina licejs Fizika Atzinība
Ādams Muzikants Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika Atzinība
Armands Strīķis Rīga Rīgas Angļu ģimnāzija Fizika Atzinība
Valts Štolcers Līvānu novads Līvānu 1.vidusskola Fizika Atzinība
Germans Rimarevs Rīga Rīgas 10.vidusskola Fizika Atzinība
Ņikita Kondrahins Inčukalna novads Vangažu vidusskola Fizika Atzinība
Valentīns Lavrinovičs Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola-licejs Fizika Atzinība
Ēriks Klētnieks Rīga Rīgas Franču licejs Fizika Atzinība
Jānis Tjarve Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika Atzinība
Edgars Nemše Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika Atzinība
Kristaps Briška Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika Atzinība
Sergejs Ivanovs Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Fizika Atzinība
Arturs Bundulis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika Atzinība
Mārtiņš Stepiņš Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Fizika Atzinība
Matīss Stunda Rīga Rīgas 64.vidusskola Fizika Atzinība
Jānis Erdmanis Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Fizika Atzinība
Renata Panasjuka Daugavpils Daugavpils 10.vidusskola Fizika Atzinība
Valērija Budo Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 1
Kirils Pirogovs Rīga Rīgas Klasiskās ģimnāzija Franču valoda 1
Arta Raituma Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 1
Alīsa Uzariņa Rīga Rīgas Klasiskās ģimnāzija Franču valoda 1
Santa Tisenkopfa Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 1
Dana Kristiāna Skrupska Rīga Rīgas 64.vidusskola Franču valoda 1
Dāvids Keišs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Franču valoda 1
Aleksandra Levina Rīga Rīgas 40.vidusskola Franču valoda 1
Liza Rižņikova Rīga Rīgas 34.vidusskola Franču valoda 1
Karīna Aizsila Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 2
Dmitrijs Sokolovs Rīga Rīgas Klasiskās ģimnāzija Franču valoda 2
Huans Aleksis Karbažaļs Rīga Rīgas 13.vidusskola Franču valoda 2
Elena Ritenberga Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 2
Anna Korotkova Rīga Rīgas Klasiskās ģimnāzija Franču valoda 2
Megija Mīlberga Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 2
Kristīne Aišpure Daugavpils Daugavpils 9.vidusskola Franču valoda 2
Lukass Lappuķe Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 2
Jūlija Maksimova Rīga Rīgas Klasiskās ģimnāzija Franču valoda 2
Katerina Terlanova Siguldas novads Siguldas 2.vidusskola Franču valoda 2
Čiro Federiko Tipaldi Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 3
Monika Titāne Rīga Rīgas Kultūru vidusskola Franču valoda 3
Anna Dāve Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 3
Mihails Potapovs Rīga Rīgas 13.vidusskola Franču valoda 3
Alise Čakarne Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 3
Anna Jašina Rīga Rīgas Klasiskās ģimnāzija Franču valoda 3
Kristiāns Dāvis Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda 3
Viktorija Sabadaše Rīga Rīgas Klasiskās ģimnāzija Franču valoda 3
Anete Vītoliņa Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Franču valoda 3
Magdalēna Kuple Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda Atzinība
Elīza Gulbe Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda Atzinība
Valerija Vrubļevska Rīga Rīgas Klasiskās ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Diāna Šileine-Šileiko Daugavpils Daugavpils 9.vidusskola Franču valoda Atzinība
Amanda Dolgo Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda Atzinība
Anastasija Javorska Rīga Rīgas Klasiskās ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Anna Kremneva Rīga Rīgas Klasiskās ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Santa Šona Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda Atzinība
Aļīvija Kovaļova Rīga Purvciema vidusskola Franču valoda Atzinība
Anastasija Aleksejeva Rīga Rīgas 40.vidusskola Franču valoda Atzinība
Kristiāna Bruzgule Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Maija Zaļpētere Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda Atzinība
Anna Marija Korolišina Rīga Rīgas 40.vidusskola Franču valoda Atzinība
Estere Šeinkmane Rīga Rīgas 40.vidusskola Franču valoda Atzinība
Nils Bukolovskis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Zane Magone Ogres novads Ogres Valsts ģimnāzija Franču valoda Atzinība
Elizabete Zariņa Rīga Rīgas Franču licejs Franču valoda Atzinība
Polina Šilina Rīga Puškina licejs Franču valoda Atzinība
Armands Rudušs Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Ģeogrāfija 1
Dāvis Immurs Rīga Natālijas Draudziņas ģimnāzija Ģeogrāfija 1
Jurģis Suts Valmiera Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Ģeogrāfija 2
Māris Seržāns Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ģeogrāfija 2
Atis Kļaviņš Jelgava Jelgavas 4.vidusskola Ģeogrāfija 3
Artūrs Kurzemnieks Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ģeogrāfija 3
Otto Tabuns Jelgava Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Ģeogrāfija Atzinība
Anete Romanauska Saldus novads Saldus 2.vidusskola Ģeogrāfija Atzinība
Ēriks Zeps Rēzekne Rēzeknes 5.vidusskola Ģeogrāfija Atzinība
Arnolds Eizenšmits Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ģeogrāfija Atzinība
Adriana Jeļisejeva Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ģeogrāfija Atzinība
Toms Andersons Rīga Rīgas Angļu ģimnāzija Ģeogrāfija Atzinība
Valdis Ģībietis Rīga Rīgas Hanzas vidusskola Ģeogrāfija Atzinība
Gatis Bergs Jūrmala Jūrmalas Valsts ģimnāzija Ģeogrāfija Atzinība
Nikita Larka Rīga Rīgas 88.vidusskola Informātika 1
Ojārs Vilmārs Ratnieks Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Informātika 1
Eduards Kaļiņičenko Rīga Rīgas 71.vidusskola Informātika 1
Luka Ivanovskis Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Informātika 2
Konstantins Franckevičs Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola– licejs Informātika 2
Aleksejs Popovs Rīga Rīgas 10.vidusskola Informātika 2
Kārlis Seņko Dobeles novads Dobeles Valsts ģimnāzija Informātika 2
Pēteris Pakalns Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Informātika 3
Ralfs Miķelsons Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Informātika 3
Ēriks Gopaks Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Informātika 3
Sergejs Seredenko Rīga Rīgas 40.vidusskola Informātika 3
Olafs Eglājs Saldus novads Saldus ģimnāzija Informātika Atzinība
Valentīns Lavrinovičs Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola– licejs Informātika Atzinība
Valdis Dravnieks Saldus novads Saldus 2.vidusskola Informātika Atzinība
Edgars Nemše Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Informātika Atzinība
Artūrs Rabša Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola– licejs Informātika Atzinība
Kristaps Znotiņš Preiļu novads Preiļu Valsts ģimnāzija Informātika Atzinība
Klāvs Ozols Naukšēnu novads Naukšēnu novada vidusskola Ķīmija 1
Georgijs Treņins Rīga Rīgas 95.vidusskola Ķīmija 1
Jānis Briška Salas novads Salas vidusskola Ķīmija 1
Rihards Aleksis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ķīmija 1
Luka Ivanovskis Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Ķīmija 2
Sergejs Blakunovs Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola– licejs Ķīmija 2
Andrejs Jakovļevs Rīga Rīgas 92.vidusskola Ķīmija 2
Veronika Saharuka Rīga Rīgas 40.vidusskola Ķīmija 2
Rihards Klūga Rīga Rīgas 41.vidusskola Ķīmija 2
Laura Pīterāne Ogres novads Ogres Valsts ģimnāzija Ķīmija 3
Roberts Slišāns Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ķīmija 3
Violeta Žukova Daugavpils Daugavpils Saskaņas pamatskola Ķīmija 3
Ervīns Cauņa Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ķīmija 3
Jeļena Timošenko Rīga Rīgas 95.vidusskola Ķīmija 3
Anete Romanauska Saldus novads Saldus 2.vidusskola Ķīmija 3
Kristers Ozols Rīga Rīgas Valsts 3.ģimnāzija Ķīmija 3
Gatis Ogle Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Artūrs Liepiņš Talsu novads Talsu 2.vidusskola Ķīmija Atzinība
Artūrs Jānis Pētersons Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Ričards Marcinkevičs Rīga Rīgas 34.vidusskola Ķīmija Atzinība
Elvis Rubīns Pļaviņu novads Pļaviņu novada ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Romans Lugovskojs Olaines novads Olaines koledža Ķīmija Atzinība
Artūrs Šilovs Rīga Rīgas 65.vidusskola Ķīmija Atzinība
Dmitrijs Plaunovs Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Polina Karole Krāslavas novads Krāslavas Varavīksnes vidusskola Ķīmija Atzinība
Māris Seržāns Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Estere Šeinkmane Rīga Rīgas 40.vidusskola Ķīmija Atzinība
Katrīna Krieviņa Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Sindija Zēberga Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Andrejs Kuzņecovs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Valdis Dakula Viļānu novads Viļānu vidusskola Ķīmija Atzinība
Armands Rudušs Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Dmitrijs Jevdokimovs Rīga Rīgas 40.vidusskola Ķīmija Atzinība
Mārtiņš Stepiņš Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Anija Meiere Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Ķīmija Atzinība
Marija Rumjanceva Rīga Rīgas Purvciema vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) 1
Poļina Cifanska Rīga Rīgas 40.vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) 1
Arturs Konopļovs Salaspils novads Salaspils 2.vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) 2
Aleksandra Koblence Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola– licejs Latviešu valoda (mazākumtautību) 2
Anastasija Smirnova Rīga Rīgas 34.vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) 3
Frederiks Maksims Šaldajevs Jelgava Jelgavas 5.vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) Atzinība
Diāna Kozinkina Rīga Rīgas Pārdaugavas pamatskola Latviešu valoda (mazākumtautību) Atzinība
Sarmīte Gaidule Rēzekne Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija Latviešu valoda (mazākumtautību) Atzinība
Katrīna Paškeviča Rēzekne Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija Latviešu valoda (mazākumtautību) Atzinība
Veronika Jendreževska Liepāja Liepājas 7.vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) Atzinība
Vitālijs Vorobjovs Jelgava Jelgavas 6.vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) Atzinība
Natālija Kirilova Preiļu novads Preiļu 2.vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) Atzinība
Kristiāna Grikmane Ventspils Ventspils 6.vidusskola Latviešu valoda (mazākumtautību) Atzinība
Elīna Aļeiņikova Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Latviešu valoda 1
Johanna Jurgelāne Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Latviešu valoda 1
Elza Dziļuma Rīga Āgenskalna Valsts ģimnāzija Latviešu valoda 1
Ilze Šķiliņa Rīga Āgenskalna Valsts ģimnāzija Latviešu valoda 1
Laura Štoma Rīga Rīgas Doma kora skola Latviešu valoda 2
Arta Raituma Rīga Rīgas Franču licejs Latviešu valoda 2
Anna Beļeviča Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Latviešu valoda 2
Renāte Trūpa Ogres novads Ogres Valsts ģimnāzija Latviešu valoda 2
Laura Liepiņa Iecavas novads Iecavas vidusskola Latviešu valoda 2
Elza Elmane Bauskas novads Bauskas 1.vidusskola Latviešu valoda 3
Sandra Ķempele Rīga Rīgas Centra humanitārā vidusskola Latviešu valoda 3
Aija Krūmiņa Ciblas novads Ciblas vidusskola Latviešu valoda 3
Anna Kovaļova Daugavpils Daugavpils Valsts ģimnāzija Latviešu valoda 3
Diāna Orlovska Kārsavas novads Kārsavas vidusskola Latviešu valoda 3
Anete Romanauska Saldus novads Saldus 2.vidusskola Latviešu valoda 3
Dārta Dīriņa Rīga Rīgas Mežciema pamatskola Latviešu valoda Atzinība
Elva Poriete Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Sintija Kuzma Vecumnieku novads Vecumnieku vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Monta Taube Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Kristīne Zadvinska Ludzas novads Ludzas pilsētas ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Linda Bērze Siguldas novads Allažu pamatskola Latviešu valoda Atzinība
Laura Birģele Bauskas novads Bauskas pilsētas pamatskola Latviešu valoda Atzinība
Terēza Lepere Ventspils novads Ances pamatskola Latviešu valoda Atzinība
Lelde Marcinkeviča Līvānu novads Rudzātu vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Juta Ance Romberga Rīga Āgenskalna Valsts ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Gunta Pudnika Rēzekne Rēzeknes 5.vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Aiga Sīpola Līvānu novads Līvānu 1.vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Sabīne Janisela Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Ēriks Zeps Rēzekne Rēzeknes 5.vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Elīza Runce Rojas novads Rojas vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Ieva Vasiļjeva Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Ieva Skrīvere Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Līga Tentere Valmiera Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Dace Čaure Babītes novads Babītes vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Ance Varta Valkas novads Valkas ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Laura Kazaine Rīga Rīgas 47.vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Intra Dzene Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Mārcis Mičulis Rīga Āgenskalna Valsts ģimnāzija Latviešu valoda Atzinība
Dagnija Vecstaudža Varakļānu novads Varakļānu vidusskola Latviešu valoda Atzinība
Artūrs Aleksis Zālītis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 1
Nikita Larka Rīga Rīgas 88.vidusskola Matemātika 1
Pēteris Kārlis Ratnieks Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 1
Andrejs Kuzņecovs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 1
Edžus Urtāns Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Matemātika 1
Kristaps Znotiņš Preiļu novads Preiļu Valsts ģimnāzija Matemātika 1
Artūrs Rabša Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola–licejs Matemātika 1
Eduard Kaļiņičenko Rīga Rīgas 71.vidusskola Matemātika 1
Jānis Smilga Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 1
Ēriks Gopaks Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Matemātika 1
Andrejs Semjonovs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 1
Vladislavs Kļevickis Rīga Rīgas 40.vidusskola Matemātika 2
Gatis Dišlers Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Kārlis Mārtiņš Briedis Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Matemātika 2
Iakovs Udodovs Jelgava Jelgavas 2.pamatskola Matemātika 2
Gatis Ogle Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Āris Pickainis Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Matemātika 2
Georgijs Skorodumovs Rīga Rīgas 40.vidusskola Matemātika 2
Romāns Konstantinovs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Vladlens Kurajevs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Mihails Kuzmins Rīga Puškina licejs Matemātika 2
Andris Locāns Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Agnese Ķerubiņa Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Marks Zeļdes Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola–licejs Matemātika 2
Artjoms Ļipins Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola–licejs Matemātika 2
Roberts Tomme Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Artjoms Krivčenko Rīga Rīgas 34.vidusskola Matemātika 2
Andris Gerasimovičs Daugavpils Daugavpils 10.vidusskola Matemātika 2
Kalvis Kalniņš Liepāja Liepājas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Ilze Ošiņa Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Miķelis Pūķis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Elīna Kokenberga Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Matemātika 2
Jevgenija Aksjonova Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Anastasija Anspoka Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola–licejs Matemātika 2
Agris Jomerts Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Reinis Vītols Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Arnis Katkevičs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Agnese Lagzda Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Kārlis Seņko Dobeles novads Dobeles Valsts ģimnāzija Matemātika 2
Uldis Dzilna Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 2
Sergejs Blakunovs Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola–licejs Matemātika 3
Aleksandrs Rumjancevs Rīga Rīgas Ostvalda vidusskola Matemātika 3
Alise Ella Pretkalniņa Rīga Rīgas 64.vidusskola Matemātika 3
Leonīds Cilevičs Rīga Rīgas 40.vidusskola Matemātika 3
Katrīna Daila Neiburga Ogres novads Ogres 1.vidusskola Matemātika 3
Valts Klibiķis Neretas novads Neretas J.Jaunsudrabiņa vidusskola Matemātika 3
Artūrs Vanags Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Ādams Muzikants Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Laura Vizule Smiltenes novads Smiltenes ģimnāzija Matemātika 3
Egita Fabiane Dobeles novads Dobeles Valsts ģimnāzija Matemātika 3
Nataļja Škirina Rīga Rīgas Klasiskās ģimnāzija Matemātika 3
Georgijs Treņins Rīga Rīgas 95.vidusskola Matemātika 3
Anna Bičevska Rīga Rīgas Franču licejs  Matemātika 3
Miks Puriņš Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Edvards Tensons Dobeles novads Dobeles Valsts ģimnāzija Matemātika 3
Gustavs Mārtiņš Upmanis Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Līva Mača Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Matemātika 3
Sergejs Ivanovs Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Matemātika 3
Pēteris Lauris Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika 3
Leonīds Maslovs Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Matemātika 3
Diāna Ļeonova Dobeles novads Dobeles Valsts ģimnāzija Matemātika 3
Mārcis Milaknis Viesītes novads Viesītes vidusskola Matemātika 3
Aleksejs Starodubcevs Jēkabpils Jēkabpils 2.vidusskola Matemātika 3
Jeļena Timošenko Rīga Rīgas 95.vidusskola Matemātika 3
Valters Kalnačs Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Matemātika 3
Jēkabs Narvaišs Dobeles novads Dobeles Valsts ģimnāzija Matemātika 3
Sergejs Bondarenko Jelgava Jelgavas 5.vidusskola Matemātika 3
Ilga Baiža Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Matemātika 3
Edgars Rumkovskis Rīga Rīgas 94.vidusskola Matemātika 3
Matīss Stunda Rīga Rīgas 64.vidusskola Matemātika 3
Austris Cīrulnieks Smiltenes novads Smiltenes ģimnāzija Matemātika Atzinība
Viktorija Kozina Rīga Rīgas Zolitūdes ģimnāzija Matemātika Atzinība
Roberts Veics Rīga Rīgas Franču licejs Matemātika Atzinība
Sergejs Dankovs Rīga Rīgas 89.vidusskola Matemātika Atzinība
Andis Bērziņš Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika Atzinība
Edīte Bitāne Skrīveru novads A.Upīša Skrīveru vidusskola Matemātika Atzinība
Evelīna Puzo Krāslavas novads Krāslavas Valsts ģimnāzija Matemātika Atzinība
Konstantīns Francķevičs Daugavpils Daugavpils Krievu vidusskola–licejs Matemātika Atzinība
Šaina Glazmane Rīga Habad Ebreju privātās vidusskola Matemātika Atzinība
Aigars Langins Rīga Rīgas Franču licejs Matemātika Atzinība
Agnese Babre Dagdas novads Dagdas vidusskola Matemātika Atzinība
Veronika Saharuka Rīga Rīgas 40.vidusskola Matemātika Atzinība
Maksims Sokolovs Rīga Rīgas 34.vidusskola Matemātika Atzinība
Kaspars Poplavskis Rēzekne Rēzeknes 1.vidusskola Matemātika Atzinība
Lauris Jansons Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Matemātika Atzinība
Karīna Kižlo Daugavpils Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija Matemātika Atzinība
Rihards Skrebelis Tukuma novads Tukuma 2.vidusskola Matemātika Atzinība
Sergejs Tepļakovs Rīga Rīgas 61.vidusskola Matemātika Atzinība
Sergejs Seredenko Rīga Rīgas 40.vidusskola Matemātika Atzinība
Valdis Ādamsons Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika Atzinība
Rihards Baltskars Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Matemātika Atzinība
Alise Čurkste Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Matemātika Atzinība
Zane Kivleniece Līvānu novads Rudzātu vidusskola Matemātika Atzinība
Valērija Kromska Ludzas novads Ludzas pilsētas ģimnāzija Matemātika Atzinība
Maksimiliāns Bērziņš Rīga Rīgas Franču licejs Vācu valoda 1
Konstantīns Starovoitovs Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Vācu valoda 1
Dans Jaunzems Rīga Rīgas Teikas vidusskola Vācu valoda 2
Andris Rambaks Valmiera Valmieras 5.vidusskola Vācu valoda 2
Laura Tuča Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Vācu valoda 2
Gundega Virse Rīga Rīgas Valsts vācu ģimnāzija Vācu valoda 2
Jūlija Zujeva Jūrmala Jūrmalas pilsētas Valsts ģimnāzija Vācu valoda 2
Dmitrijs Dorožko Rīga Rīgas Herdera vidusskola Vācu valoda 3
Monta Kurgane Liepāja Liepājas 15.vidusskola Vācu valoda 3
Artis Robalds Talsu novads Talsu 2.vidusskola Vācu valoda 3
Ieva Znotiņa Rīga Rīgas 85.vidusskola Vācu valoda 3
Anete Beinaroviča Gulbenes novads Gulbenes novada Valsts ģimnāzija Vācu valoda Atzinība
Agnija Cirvele Rīga Rīgas pilsētas 2.ģimnāzija Vācu valoda Atzinība
Jekaterina Kuzmina Rīga Rīgas 72.vidusskola Vācu valoda Atzinība
Luīze Lazdāne Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Vācu valoda Atzinība
Matīss Lazdāns Daugavpils Daugavpils 12.vidusskola Vācu valoda Atzinība
Arta Liepa Dobeles novads Dobeles Valsts ģimnāzija Vācu valoda Atzinība
Anna Mihailova Daugavpils Daugavpils 3.vidusskola Vācu valoda Atzinība
Milāna Ņikitina Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Vācu valoda Atzinība
Daniels Pastaris Rīga Rīgas 34.vidusskola Vācu valoda Atzinība
Evija Romislava Rēzekne Rēzeknes Valsts ģimnāzija Vācu valoda Atzinība
Māra Braslava Limbažu novads Limbažu 3.vidusksola Vēsture 1
Lauma Viborna Preiļu novads Preiļu 1.pamatskola Vēsture 1
Haralds Punculis Aknīstes novads Gārsenes pamatskola Vēsture 1
Toms Tālbergs Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Vēsture 2
Armands Rudušs Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Vēsture 2
Alberts Čačašvili Rīga Rīgas 84.vidusskola Vēsture 2
Evita Stikute Rēzekne Rēzeknes 5.vidusskola Vēsture 2
Otto Tabuns Jelgava Jelgavas Spīdolas ģimnāzija Vēsture 3
Lāse Mīlgrāve Bauskas novads Bauskas 1.vidusskola Vēsture 3
Dārta Cine Cēsu novads Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija Vēsture 3
Eduards Gailišs Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Vēsture 3
Dace Valdmane Mazsalacas novads Mazsalacas vidusskola Vēsture 3
Valters Vētra Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Vēsture 3
Viktorija Japiņa Aglonas novads Šķeltovas pamatskola Vēsture 3
Laima Mukāne Preiļu novads Preiļu 1.pamatskola Vēsture 3
Rūta Pickaine Valmiera Valmieras Valsts ģimnāzija Vēsture 3
Dagne Striķe Balvu novads Tilžas vidusskola Vēsture 3
Līga Skārda Rīga Rīgas Valsts 1.ģimnāzija Vēsture Atzinība
Laura Dronka Jēkabpils Jēkabpils Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Jāzeps Jermolajevs Jūrmala  Pumpuru vidusskola Vēsture Atzinība
Rihards Šteins Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Līga Zaharāne Balvu novads Balvu Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Aleksis Ozoliņš Limbažu novads Limbažu 1.vidusksola Vēsture Atzinība
Laura Melne Rēzeknes novads Nautrēnu vidusskola Vēsture Atzinība
Kalvis Bambals Rēzekne Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija Vēsture Atzinība
Arnolds Bogdanovs Rēzekne Rēzeknes 1.vidusskola Vēsture Atzinība
Elīna Jēkabsone Ogres novads Ķeipenes pamatskola Vēsture Atzinība
Ieva Vītola Rīga Rīgas Juglas vidusskola Vēsture Atzinība
Evita Zagorska Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Kristers Zīvers Burtnieku novads Ēveles pamatskola Vēsture Atzinība
Līga Āboliņa Pļaviņu novads Pļaviņu novada ģimnāzija Vēsture Atzinība
Artūrs Valters Freibergs Ādažu novads Ādažu vidusskola Vēsture Atzinība
Sintija Kuzma Vecumnieku novads Vecumnieku vidusskola Vēsture Atzinība
Juris Gailis Salaspils novads Salaspils 1.vidusskola Vēsture Atzinība
Jekaterina Ivanova Daugavpils Daugavpils 3.vidusskola Vēsture Atzinība
Elīna Luīze Vītola Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Sigita Zvejniece Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Zanda Keiša Baltinavas novads Baltinavas vidusskola Vēsture Atzinība
Daniels Stauro Dagdas novads Dagdas vidusskola Vēsture Atzinība
Grieta Kolosova Preiļu novads Preiļu 1.pamatskola Vēsture Atzinība
Elīna Treikule Rēzeknes novads Jaunstrūžānu pamatskola Vēsture Atzinība
Marija Ancēna Madonas novads Madonas Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Liene Lelde Rieba Madonas novads Madonas Valsts ģimnāzija Vēsture Atzinība
Mārtiņš Smilga Tukuma novads Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola Vēsture Atzinība
Toms Štrāls Bauskas novads Vecsaules pamatskola Vēsture Atzinība
Toms Lācis Engures novads Engures vidusskola Vides projekti 1
Uldis Majors Jūrmala Pumpuru vidusskola Vides projekti 1
Toms Jānis Eglītis Limbažu novads Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola Vides projekti 2
Emīls Miglinieks Siguldas novads Siguldas Valsts ģimnāzija Vides projekti 2
Anna Grigorjeva Rīga Rīgas Universālās vidusskola Vides projekti 3
Guntars Pužulis Balvu novads Balvu Valsts ģimnāzija Vides projekti 3
Juta Kirilova Līvānu novads Jaunsilavas pamatskola Vides projekti Atzinība
Uģis Āboltiņš Aizputes novads Aizputes vidusskola Vides projekti Atzinība
Signe Vējkrīgere Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Vides projekti Atzinība
Rūta Osīte Cēsu novads Cēsu Valsts ģimnāzija Vides projekti Atzinība
Violetta Januškeviča Daugavpils novads Zemgales vidusskola Vides projekti Atzinība
Vārds, uzvārds Novads, pilsēta Mācību iestāde Mācību priekšmets Iegūtā vieta