Statistika.gif
Valsts pārbaudes darbi (norises statistika un rezultātu raksturojums)

Valsts pārbaudes darbi 2008./2009. m.g.
(oficiālā statistika un rezultātu raksturojums)

2008./2009.mācību gadā tika organizēti 11 centralizētie eksāmeni par vispārējo vidējo izglītību un 1 centralizētais eksāmens par pamatizglītību, kurus kopumā kārtoja aptuveni 37 tūkstoši skolēnu, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu un iepriekšējo gadu skolu absolventu. Vēl tika organizēti 26 valsts pārbaudes darbi (ieskaites, eksāmeni) 3., 6., 9. un 12.klasei.
Šī gada valsts pārbaudes darbu aprakstošajā statistikā ir iekļauti plašāki datu griezumi, informācija ir vairāk piemērota sekundārajai pētniecībai un analīzei. No šī gada visi skolu vidējie rezultāti tiek piedāvāti, minot izglītības iestāžu nosaukumus, nevis tikai to kodus. Statistiskie dati iekļauj precīzāku Latvijas rajonu sasniegumu vērtējumu, kas korektāk atspoguļo vidējo sasniegumu tendences.
Ir pieejamas katra centralizētā eksāmena histogrammas katrai daļai un kopvērtējumam, aprakstošā statistika valstī kopumā, aprakstošā statistika katram rajonam, līmeņu sadalījuma salīdzinājums no 2007. līdz 2009.gadam, līmeņu sadalījums valstī kopumā, līmeņu sadalījums rajonos, līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās un līmeņu sadalījums starp dzimumiem (Excel un PDF formāta faili).
Līdzīgi 2008.gadam, arī šī gada statistiskos datus papildina interesanto faktu analīze, kas saistīta ar unikāliem skolēnu rezultātiem centralizētajos eksāmenos.
Profesionāliem pētniekiem, maģistrantiem, doktorantiem un visiem citiem interesentiem, pirmo reizi tiek piedāvāta pilna centralizēto eksāmenu rezultātu datubāze SPSS (SAV) formātā, kas ļaus veikt padziļinātāku skolēnu sasniegumu izpēti.

VISC Pārbaudījumu īstenošanas nodrošinājuma
nodaļas vadītājs Rūdolfs Kalvāns

VISC Pārbaudījumu īstenošanas nodrošinājuma
nodaļas vecākais referents Juris Grebežs

Interesanti fakti par centralizēto eksāmenu rezultātiem [PDF]

Eksāmenu rezultātu datu fails [SAV] un [PDF]

Kopējais raksturojums

 • Visas diagrammas [ZIP]
 • Līmeņu skaita sadalījums visiem priekšmetiem [XLS]
 • Līmeņu skaita sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Eksāmenu faktu skaita sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Eksāmenu kārtotāju skaita izmaiņas pēdējos trijos mācību gados [XLS]
 • Starpība starp pieteiktajiem un eksāmenu kārtojušajiem skolēniem [XLS]
 • Kopvērtējums visos priekšmetos pa dzimumiem [XLS]
 • Kopvērtējums visos priekšmetos pa skolu tipiem [XLS]
 • Kopvērtējums visos priekšmetos pēc urbanizācijas [XLS]
 • Vidējo centralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums priekšmetos pa rajoniem pēc statistiskās nozīmības [XLS]
 • Vidējo necentralizēto eksāmenu rezultātu salīdzinājums priekšmetos pa rajoniem pēc statistiskās nozīmības [XLS]

Angļu valoda

 • Visas diagrammas [ZIP]
 • Aprakstošā statistika [XLS]
 • Līmeņu sadalījums trijos gados [XLS]
 • Līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Līmeņu sadalījums rajonos [XLS]
 • Līmeņu sadalījums skolās [XLS]
 • Kopvērtējums [XLS]
 • Līmeņu sadalījums starp dzimumiem [XLS]
 • Vidējo rezultātu salīdzinājums rajonos [XLS]

Bioloģija

 • Visas diagrammas [ZIP]
 • Aprakstošā statistika [XLS]
 • Līmeņu sadalījums trijos gados [XLS]
 • Līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Līmeņu sadalījums rajonos [XLS]
 • Līmeņu sadalījums skolās [XLS]
 • Kopvērtējums [XLS]
 • Līmeņu sadalījums starp dzimumiem [XLS]
 • Vidējo rezultātu salīdzinājums rajonos [XLS]

Fizika

 • Visas diagrammas [ZIP]
 • Aprakstošā statistika [XLS]
 • Līmeņu sadalījums trijos gados [XLS]
 • Līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Līmeņu sadalījums rajonos [XLS]
 • Līmeņu sadalījums skolās [XLS]
 • Kopvērtējums Fizikā [XLS]
 • Līmeņu sadalījums starp dzimumiem [XLS]
 • Vidējo rezultātu salīdzinājums rajonos [XLS]

Franču valoda

 • Visas diagrammas [ZIP]
 • Aprakstošā statistika [XLS]
 • Līmeņu sadalījums trijos gados [XLS]
 • Līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Līmeņu sadalījums rajonos [XLS]
 • Līmeņu sadalījums skolās [XLS]
 • Kopvērtējums [XLS]
 • Līmeņu sadalījums starp dzimumiem [XLS]
 • Vidējo rezultātu salīdzinājums rajonos [XLS]

Ķīmija

 • Visas diagrammas [ZIP]
 • Aprakstošā statistika [XLS]
 • Līmeņu sadalījums trijos gados [XLS]
 • Līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Līmeņu sadalījums rajonos [XLS]
 • Līmeņu sadalījums skolās [XLS]
 • Kopvērtējums [XLS]
 • Līmeņu sadalījums starp dzimumiem [XLS]
 • Vidējo rezultātu salīdzinājums rajonos [XLS]

Krievu valoda

 • Visas diagrammas [ZIP]
 • Aprakstošā statistika [XLS]
 • Līmeņu sadalījums trijos gados [XLS]
 • Līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Līmeņu sadalījums rajonos [XLS]
 • Līmeņu sadalījums skolās [XLS]
 • Kopvērtējums [XLS]
 • Līmeņu sadalījums starp dzimumiem [XLS]
 • Vidējo rezultātu salīdzinājums rajonos [XLS]

Valsts valoda 12.kl.

 • Visas diagrammas [ZIP]
 • Aprakstošā statistika [XLS]
 • Līmeņu sadalījums trijos gados [XLS]
 • Līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Līmeņu sadalījums rajonos [XLS]
 • Līmeņu sadalījums skolās [XLS]
 • Kopvērtējums [XLS]
 • Līmeņu sadalījums starp dzimumiem [XLS]
 • Vidējo rezultātu salīdzinājums rajonos [XLS]

Valsts valoda 9.kl.

 • Visas diagrammas [ZIP]
 • Aprakstošā statistika [XLS]
 • Līmeņu sadalījums trijos gados [XLS]
 • Līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Līmeņu sadalījums rajonos [XLS]
 • Līmeņu sadalījums skolās [XLS]
 • Kopvērtējums [XLS]
 • Līmeņu sadalījums starp dzimumiem [XLS]
 • Vidējo rezultātu salīdzinājums rajonos [XLS]

Matemātika

 • Visas diagrammas [ZIP]
 • Aprakstošā statistika [XLS]
 • Līmeņu sadalījums trijos gados [XLS]
 • Līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Līmeņu sadalījums rajonos [XLS]
 • Līmeņu sadalījums skolās [XLS]
 • Kopvērtējums [XLS]
 • Līmeņu sadalījums starp dzimumiem [XLS]
 • Vidējo rezultātu salīdzinājums rajonos [XLS]

Vācu valoda

 • Visas diagrammas [ZIP]
 • Aprakstošā statistika [XLS]
 • Līmeņu sadalījums trijos gados [XLS]
 • Līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Līmeņu sadalījums rajonos [XLS]
 • Līmeņu sadalījums skolās [XLS]
 • Kopvērtējums [XLS]
 • Līmeņu sadalījums starp dzimumiem [XLS]
 • Vidējo rezultātu salīdzinājums rajonos [XLS]

Vēsture

 • Visas diagrammas [ZIP]
 • Aprakstošā statistika [XLS]
 • Līmeņu sadalījums trijos gados [XLS]
 • Līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Līmeņu sadalījums rajonos [XLS]
 • Līmeņu sadalījums skolās [XLS]
 • Kopvērtējums [XLS]
 • Līmeņu sadalījums starp dzimumiem [XLS]
 • Vidējo rezultātu salīdzinājums rajonos [XLS]

Latviešu valoda un literatūra

 • Visas diagrammas [ZIP]
 • Aprakstošā statistika [XLS]
 • Līmeņu sadalījums trijos gados [XLS]
 • Līmeņu sadalījums dažādu tipu skolās [XLS]
 • Līmeņu sadalījums rajonos [XLS]
 • Līmeņu sadalījums skolās [XLS]
 • Kopvērtējums [XLS]
 • Līmeņu sadalījums starp dzimumiem [XLS]
 • Vidējo rezultātu salīdzinājums rajonos [XLS]

Citi pārbaudes darbi 12. klasē

 • Ieskaite sportā 12.kl. [ZIP]
 • Ieskaite informātikā vidusskolai [ZIP]
 • Eksāmens biznesa ekonomiskajos pamatos [ZIP]
 • Eksāmens dabaszinībās 12.kl. [ZIP]
 • Eksāmens ģeogrāfijā 12.kl. [ZIP]
 • Eksāmens krievu valodā un literatūrā (dzimtā valoda) 12.kl. [ZIP]
 • Eksāmens kultūras vēsturē 12.kl. [ZIP]
 • Vērtējumu sadalījums skolās (informātika 12. klase) [XLS]

Citi pārbaudes darbi 9. klasē

 • Eksāmens latviešu valodā 9.kl. [ZIP]
 • Eksāmens matemātikā 9.kl. [ZIP]
 • Ieskaite angļu valodā 9.kl. [ZIP]
 • Ieskaite franču valodā 9.kl. [ZIP]
 • Ieskaite krievu valodā (svešvaloda) 9.kl. [ZIP]
 • Eksāmens krievu valodā un literatūrā (mazākumtautības izglītības programmās) 9.kl. [ZIP]
 • Ieskaite vācu valodā 9.kl. [ZIP]
 • Eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē 9.kl. [ZIP]
 • Ieskaite dabaszinībās 9.kl. [ZIP]
 • Ieskaite sportā 9.kl. [ZIP]
 • Vērtējumu sadalījums skolās (angļu valoda 9.klase, latviešu valoda 9.klase, matemātika 9.klase, vēsture 9.klase) [XLS]

Ieskaites 6. klasē

 • Ieskaite latviešu valodā 6.kl. [ZIP]
 • Ieskaite latviešu valodā (mazākumtautības izglītības programmās) 6.kl. [ZIP]
 • Ieskaite krievu valodā un literatūrā (mazākumtautības izglītības programmās) 6.kl. [ZIP]
 • Ieskaite matemātikā 6.kl.[ZIP]

Ieskaites 3. klasē

 • Ieskaite latviešu valodā (mazākumtautības izglītības programmās) 3.kl. [ZIP]
 • Kombinētā ieskaite 3.kl.:
  • dzimtā valoda [ZIP]
  • matemātika [ZIP]
  • dabaszinības [ZIP]