Sākumlapa > Vispārējā izglītība > Pārbaudes darbi > Aktuālā informācija. ArhīvsAtgriezties sadaļā "Vispārējā izglītība. Pārbaudes darbi. Aktuālā informācija."

Sadaļas "Vispārējā izglītība. Pārbaudes darbi. Aktuālā informācija" arhīvs
 

2019.gads

14.10.2019. L.Bērziņa.
Vebināru cikls pedagogiem

VISC uzsāk tiešsaistes vebināru ciklu pedagogiem, kuros būs iespējams uzzināt par izglītojamo sekmēm 2018./2019.m.g. centralizētajos eksāmenos.
Vebinārs "Matemātikas centralizētā eksāmena rezultātu analīze" notiks š.g. 15.oktobrī no plkst.16.00 līdz 17.00.
Tiešsaistes vebinārs būs skatāms VISC youtube kontā visc_stream.​

21.05.2019. D.Āboltiņa.
Šonedēļ skolēni kārto centralizētos eksāmenus latviešu valodā un matemātikā

21.maijā notiek centralizētais eksāmens 12.kl. latviešu valodā, bet 24.maijā notiks centralizētais eksāmens 12.kl. matemātikā.
Šos eksāmenus kārto vislielākais skolēnu skaits. Kopumā tie ir vairāk nekā 16 000 skolēnu, kas ir teju par 1500 eksāmenu kārtotājiem vairāk nekā pērn.
Novēlam skolēniem sekmīgu eksāmenu sesijas laiku!
Par pārkāpumiem eksāmenu norisē lūdzam informēt VISC (e-pasts: eksameni@visc.gov.lv).
Vairāk informācijas VISC tīmekļa vietnē – https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/2018_2019.shtml .

19.03.2019. A.Cābelis.
Par 11.klases diagnosticējošo darbu fizikā un ķīmijā 2018./2019.mācību gadā

Diagnosticējošā darba programmas un norises ir papildinātas ar eksperimentālās daļas piederumu sarakstiem un norādījumiem darba vadītājam (10. līdz 13.lpp.).
>> Diagnosticējošā darba programmas un norises

25.01.2019. L.Grīvans.
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programma 2019

VISC piedāvā izglītības iestādēm 2019.gada ieraksta programmatūru. Visu attiecīgo izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem lūgums iepazīties ar piedāvāto programmatūru.
>> Mutvārdu daļas ieraksta programma 2019 [ZIP]
>> Lietotāja rokasgrāmata 2019 [PDF]

29.01.2019. A.Cābelis.
Par 6.klases diagnosticējošo darbu dabaszinībās 2018./2019.mācību gadā

2018./2019.mācību gadā 6.klases diagnosticējošais darbs dabaszinībās notiks 2019.gada 7.martā.
Diagnosticējošā darba programma ir publicēta VISC vietnē.
Diagnosticējošā darba norise paredzēta rakstveidā vai tiešsaistē portāla Uzdevumi.lv platformā.
Katra skola var izvēlēties diagnosticējošā darba norises veidu. Ja skola vēlas, tad vienai daļai skolēnu darbu var organizēt tiešsaistē, bet pārējiem – rakstveidā.
>> Lasīt vairāk

 
2018.gads

19.12.2018. L.Grīvans.
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2018./2019.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai: 

 1. Latvijas Universitātē; 
 2. Daugavpils Universitātē;
 3. Liepājas Universitātē;
 4. Vidzemes Augstskolā.

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

04.09.2018. I.Kamarūte.
2018./2019. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

VISC ir sagatavojis 2018./2019. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiku. Grafiks ir izveidots ērti pārskatāmā tabulā.
>> Grafiks

04.09.2018. A.Cābelis.
Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 2018./2019.mācību gadā

Lai uzsvērtu eksperimentālo un pētniecisko prasmju nozīmi mācību priekšmetu apguvē un iesaistītu pēc iespējas lielāku skaitu skolēnu laboratorijas darbu izstrādē, 2018./2019.mācību gadā VISC turpinās piedāvāt skolām diagnosticējošos laboratorijas darbus 11.klasē fizikā un ķīmijā. To norise paredzēta vienlaicīgi 2019.gada 11.aprīlī. Izglītības iestādes varēs ļaut skolēniem izvēlēties, kura diagnosticējošā darba norisē viņi vēlas piedalīties.
Diagnosticējošā darba izpildei paredzētais laiks ir 80 minūtes. Gan fizikā, gan ķīmijā skolēni varēs strādāt pāros. Diagnosticējošo darbu programmas tiks publicētas VISC interneta vietnē 2019.gada janvārī.
Iepriekšējo trīs gadu 11.klases diagnosticējošo darbu uzdevumi un vērtēšanas kritēriji ir pieejami VISC mājaslapā.

19.03.2018. A.Cābelis.
Diagnosticējošais darbs fizikā un ķīmijā 11.klasei

Diagnosticējošā darba programmas ķīmijā un fizikā 11.klasē ir papildinātas ar eksperimentālās daļas piederumu un vielu sarakstu un norādījumiem darba vadītājam.
2. pielikums. Diagnosticējošais darbs ķīmijā. Eksperimentālās daļas piederumu un vielu saraksts.
3. pielikums. Diagnosticējošais darbs ķīmijā. Norādījumi darba vadītājam šķīdumu pagatavošanai.
4. pielikums. Diagnosticējošais darbs fizikā. Eksperimentālās daļas piederumu saraksts.
5. pielikums. Diagnosticējošais darbs fizikā. Norādījumi darba vadītājam.
>> Pielikumi

26.02.2018. L.Grīvans.
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2017./2018.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai: 

 1. Latvijas Universitātē; 
 2. Daugavpils Universitātē;
 3. Liepājas Universitātē;
 4. Vidzemes Augstskolā.

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

26.01.2018. L.Tauriņa. Precizēts 29.01.2018.
Centralizēto eksāmenu vērtēšana

VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2017./2018.mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu saskaņā ar iepirkuma Nr. VISC 2018/03 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi" instrukcijas 5.1. punktu.
Pieteikumus gaidīsim līdz šā gada 23.februārim plkst.16:00.
>> Papildinformācija angļu valodas CE vērtētāju pretendentiem
>> Papildinformācija fizikas CE vērtētāju pretendentiem
>> Papildinformācija matemātikas CE vērtētāju pretendentiem

24.01.2018. L.Grīvans.
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programma 2018

VISC piedāvā izglītības iestādēm 2018.gada ieraksta programmatūru. Visu attiecīgo izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem lūgums iepazīties ar piedāvāto programmatūru.
>> Mutvārdu daļas ieraksta programma 2018 [ZIP]
>> Lietotāja rokasgrāmata 2018 [PDF]

 
2017.gads

14.12.2018. L.Tauriņa.
Centralizēto eksāmenu vērtēšana

VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2018./2019.mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu saskaņā ar iepirkuma Nr. VISC 2018/52 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi" instrukciju.
Pieteikumus gaidīsim līdz 2019.gada 15.februārim plkst.23.59.

14.12.2018. A.Cābelis.
Informācija fizikas, ķīmijas un bioloģijas CE vērtētāju pretendentiem

VISC fizikas, ķīmijas un bioloģijas CE vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties fizikas, ķīmijas un bioloģijas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā. Dalība fizikas, ķīmijas un bioloģijas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot iepirkuma rezultātus (sk. iepirkumu ar identifikācijas Nr. VISC 2018/52 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi").
>> Papildinformācija un uzdevumi fizikas vērtētāju pretendentiem
>> Papildinformācija un uzdevumi ķīmijas vērtētāju pretendentiem
>> Papildinformācija un uzdevumi bioloģijas vērtētāju pretendentiem

14.12.2018. J.Vilciņš.
Informācija matemātikas CE vērtētāju pretendentiem

VISC matemātikas CE vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā. Dalība matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot iepirkuma rezultātus (sk. iepirkumu ar identifikācijas Nr. VISC 2018/52 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi").
>> Papildinformācija un uzdevumi

14.12.2018. L.Mitrofanova.
Informācija angļu valodas CE vērtētāju pretendentiem

VISC angļu valodas CE vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties angļu valodas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā. Dalība angļu valodas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot iepirkuma rezultātus (sk. iepirkumu ar identifikācijas Nr. VISC 2018/52 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi").
>> Papildinformācija un uzdevumi

08.09.2017. I.Kamarūte.
2017./2018. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

VISC ir sagatavojis 2017./2018. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiku. Grafiks ir izveidots ērti pārskatāmā tabulā.
>> Grafiks

15.08.2017. A.Bērziņa.
Kopējais iesniegtais apelāciju skaits šogad

Šogad Valsts izglītības satura centrā iesniegtas 127 apelācijas no 98 personām gan 9., gan 12.klasē. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts 17 gadījumos, kas veido aptuveni 13% no kopējā apelāciju skaita. Pagājušajā gadā kopumā saņemtas 102 apelācijas no 86 personām, vērtējums tika mainīts 14 (jeb gandrīz 20%) gadījumos.
Iepriekš jau tika informēts, ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. VISC izveidota īpaša apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskata un pārskata eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai paaugstināt to.
Apelācijas, ar lūgumu pārskatīt centralizētā eksāmena vērtējumu, varēja iesniegt no 29.jūnija līdz 29.jūlijam. Kā ierasts, visvairāk apelāciju ir saņemtas par obligātajos centralizētajos eksāmenos matemātikā un latviešu valodā izteikto vērtējumu, jo tajos proporcionāli ir vislielākais kārtotāju skaits.
Šogad 11 centralizētajos eksāmenos piedalījās 22410 skolēni, kuru 52331 darbus novērtēja 645 vērtētāji.

05.06.2017. L.Grīvans.
Centralizēto eksāmenu norise papildtermiņos 2016./2017.m.g.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) informē, ka centralizēto eksāmenu norise papildtermiņos notiks:

Eksāmens Norises datums Norises vieta
Angļu valoda 12 8.jūnijs RV1.Ģ.
Latviešu valoda 12 9.jūnijs RV1.Ģ.
Matemātika 12 12.jūnijs RV1.Ģ.
Latviešu valoda mazākumtautību izgl. programmās 9 12.jūnijs VISC
Latvijas un pasaules vēsture 12 13.jūnijs RV1.Ģ.
Bioloģija 12 14.jūnijs RV1.Ģ.
Ķīmija 15.jūnijs VISC
Fizika 16.jūnijs VISC
Krievu valoda 12 (svešvaloda) 19.jūnijs RV1.Ģ.
Vācu valoda 12 19.jūnijs VISC

Adrese:
Rīgas Valsts 1.ģimnāzija (RV1.Ģ.) – Raiņa bulvāris 8, Rīga
VISC – Vaļņu iela2, Rīga.
Centralizēto eksāmenu papildtermiņā norises sākums – plkst.11:00.

15.05.2017. A.Cābelis.
Diagnosticējošā laboratorijas darba ķīmijā un fizikā 11.klasē rezultāti 2016./2017.mācību gadā

VISC apkopojis 2016./2017.mācību gada diagnosticējošā laboratorijas darba ķīmijā un fizikā 11.klasē rezultātus. Diagnosticējošajā darbā fizikā piedalījās 2742 skolēni no 217 vispārizglītojošajām mācību iestādēm, ķīmijā – 2609 skolēni no 238 skolām. Skolēnu eksperimentālās prasmes 11.klasē kopumā ir labas. Arī nākamajā mācību gadā VISC organizēs diagnosticējošo laboratorijas darbu fizikā un ķīmijā 11.klasē.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

10.05.2017. A.Cābelis.
Par 2.pilotprojekta eksāmenu rezultātiem dabaszinātnēs

Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, 2017.gada 12.aprīlī notika 2.pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs. Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu izvērtēšanai.
Fizikas eksāmenā piedalījās 1623 skolēni, ķīmijas - 1496, dabaszinībās – 486.
Tagad skolēnu darbi ir izvērtēti un vietnē vpis.lv var noskaidrot katra skolēna 1. un 2. daļas rezultātus un kopējo rezultātu eksāmenā procentos.
Skolēns var izvēlēties, vai iegūto vērtējumu pilotprojekta eksāmenā ierakstīt atestāta sekmju izrakstā vai ne. Atgādinām, ka pilotprojekta eksāmeni neaizstāj kādu no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem par vispārējās vidējās izglītības ieguvi un to rezultāti nav salīdzināmi ar izvēles centralizēto eksāmenu rezultātiem fizikā un ķīmijā.
Valstī vidējie rezultāti dabaszinībās 34,45%, fizikā 35,82% un ķīmijā 42,29%.
Pilotprojekta eksāmenu rezultātu kvalitatīvā analīze tiks veikta ESF projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā" (projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002).

15.03.2017. E.Tukiša.
Vairāk nekā 200 skolu diagnosticējošo darbu dabaszinībās aizvada tiešsaistē

Mūsdienīgu pieeju skolēnu zināšanu pārbaudē šī gada 7.martā izmantoja 206 Latvijas skolas, kurās kopumā 5794 skolēni 6.klašu diagnosticējošo darbu dabaszinībās kārtoja tiešsaistē izglītības portālā Uzdevumi.lv. Tiešsaistes darbs tika veidots sadarbībā ar VISC un palīdzēja būtiski atvieglot vērtēšanas procesu, kā arī veicināt skolēnu digitālo kompetenci.
>> Lasīt vairāk

02.02.2017. L.Grīvans.
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programma 2017

VISC piedāvā izglītības iestādēm 2017.gada ieraksta programmatūru. Visu attiecīgo izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem lūgums iepazīties ar piedāvāto programmatūru.
>> Mutvārdu daļas ieraksta programma 2017 [ZIP]

19.01.2017. L.Tauriņa.
Centralizēto eksāmenu vērtēšana

VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2016./2017.mācību gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisko pieteikumu saskaņā ar iepirkuma Nr. VISC 2017/03 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi" instrukciju.
Pieteikumus gaidīsim līdz šā gada 20.februārim plkst.16:00.

19.01.2017. J.Vilciņš.
Informācija matemātikas CE vērtētāju pretendentiem

VISC matemātikas CE vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā. Dalība matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot iepirkuma rezultātus (sk. iepirkumu ar identifikācijas Nr. VISC 2017/03 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi").
>> Papildinformācija un uzdevumi

19.01.2017. L.Mitrofanova.
Informācija angļu valodas CE vērtētāju pretendentiem

VISC angļu valodas CE vērtētāju pretendentiem piedāvā piedalīties angļu valodas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā. Dalība angļu valodas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu vērtēšanā un tās rezultāti tiks ņemti vērā, nosakot iepirkuma rezultātus (sk. iepirkumu ar identifikācijas Nr. VISC 2017/03 "Centralizēto eksāmenu vērtētāju pakalpojumi").
>> Papildinformācija un uzdevumi

02.01.2017. K.Špūle.
2016./2017.mācību gada literatūras eksāmena 12.klasei 1.uzdevuma tēmas

• Indivīda pašsaglabāšanās literatūrā.
• Debija literatūrā.
• Vēstures subjektīvisms literatūrā.

• Mūsdienīgs jaunietis literatūrā.
• Absurds literatūrā.
• Kultūras kodi literatūrā.

 
2016.gads

12.12.2016. L.Grīvans. Precizēts 20.02.2017.
Iespēja kārtot centralizētos eksāmenus augstskolās

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu ir iespēja pieteikties 2016./2017.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai:

1. Latvijas Universitātē;
2. Daugavpils Universitātē;

3. Liepājas Universitātē;
4. Vidzemes Augstskolā.

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās.

17.10.2016. J.Vilciņš.
Matemātikas centralizētais eksāmens 2015./2016.m.g.; skolēnu rezultātu un snieguma analīze

Skolēnu rezultātu matemātikas centralizētajā eksāmenā skaitliskais novērtējums (vidējais rezultāts -38%) atrauti no eksāmena darba satura un skolēnu snieguma izpētes neraksturo situāciju pēc būtības. Šajā metodiskajā materiālā veikta eksāmena darba satura (ko un kādā kognitīvā līmenī mēra/pārbauda eksāmens) un skolēnu snieguma analīze. Metodiskā materiāla izklāsts veidots kā neklātienes saruna ar matemātikas skolotāju, jebkuru interesentu par katra uzdevuma saturu, domāšanas dziļumu, dažādām pieejām tā atrisināšanai, skolēnu snieguma piemēriem.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

06.10.2016. K.Špūle.
Metodiskais līdzeklis "Mutvārdu daļas norise 9.klases latviešu valodas eksāmenā"

Lai skolēni labāk sagatavotos 9.klases latviešu valodas eksāmena mutvārdu daļai, metodiskajā materiālā ir piedāvāti: metodiski ieteikumi publiskās runas sagatavošanai, vērtēšanas kritēriji, videofilma, kurā dažādu jomu speciālisti izsaka domas par runas nozīmību, kā arī eksāmena simulācijas sižetā ietvertas 5 skolēnu runas, sagatavoti šo runu vērtējumi un komentāri.
>> Metodiskais līdzeklis publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

03.10.2016. E.Tukiša.
Veiksmīgi aizvadīti tiešsaistes diagnosticējošie darbi 10.klašu skolēniem

Šī gada 22.septembrī 4452 skolēni no 156 Latvijas skolām veiksmīgi izmantoja iespēju tiešsaistē kārtot 10. klašu diagnosticējošos darbus fizikā un ķīmijā. Valsts izglītības satura centra veidotais darbs tiešsaistē norisinājās izglītības portālā Uzdevumi.lv. Skolām pirmo reizi tika piedāvāta iespēja izvēlēties, kā organizēt diagnosticējošo darbu izpildi – rakstveidā vai tiešsaistē. Tāpat tika nodrošināta iespēja daļai skolēnu darbus aizvadīt rakstveidā, bet daļai – tiešsaistē.

06.09.2016. I.Kamarūte. Precizēts 24.02.2017.
Par centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojektu 2016./2017.mācību gadā

Realizējot Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam dotos uzdevumus, 2015./2016.mācību gadā Valsts izglītības satura centrs (VISC) organizēja pirmo pilotprojektu, kurā fizikas, ķīmijas un dabaszinības eksāmenos kopā piedalījās 3200 izglītojamie. Pirmā pilotprojekta eksāmenu rezultātu analīze ir publicēta VISC vietnē. Pilotprojektu eksāmenu paraugu programmas un eksāmenu paraugi ir publicēti VISC vietnē.
2016./2017.mācību gadā ir paredzēts eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās otrais pilotprojekts. Otrā pilotprojekta eksāmenu programmas tiks nosūtītas izglītības iestādēm otrā semestra sākumā.
2016./2017.mācību gadā ir plānota pilotprojekta eksāmenu norise 12.klases izglītojamiem – aptuveni 50 izglītības iestādēs (800 izglītojamie) dabaszinību eksāmenā, 60 izglītības iestādēs (1500 izglītojamie) fizikas eksāmenā un 60 izglītības iestādēs (1500 izglītojamie) ķīmijas eksāmenā. Visi pilotprojekta eksāmeni notiks vienlaicīgi 2017.gada 12.aprīlī. Pēc eksāmenu norises izglītojamo eksāmenu darbus vērtēs centralizēti, un vērtējums tiks izteikts procentuālajā novērtējumā. Pēc izglītojamā izvēles informācija par piedalīšanos pilotprojekta eksāmenā un tajā iegūtais vērtējums tiks ierakstīta atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju izrakstā.
Pilotprojekta eksāmeni neaizstāj Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.269 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017.mācību gadā” noteiktos izvēles centralizētos eksāmenus fizikā vai ķīmijā.
Lai nodrošinātu 2016./2017.mācību gada pilotprojekta eksāmenu norisi, VISC aicina izglītības iestādes sadarbībā ar attiecīgo mācību priekšmetu metodisko apvienību izvērtēt iespēju pieteikties pilotprojekta eksāmeniem, ievērojot, ka pilotprojekta eksāmenam tiek pieteikta visa klase. Atšķirībā no pirmā pilotprojekta, otrajā pilotprojektā izglītojamais var izvēlēties, kuram eksāmenam pieteikties – fizikas vai ķīmijas. Dabaszinību eksāmenam var pieteikties tikai tie izglītojamie, kuri apgūst mācību priekšmetu Dabaszinības.
Drošu un ticamu datu iegūšanai ir nepieciešama izglītības iestāžu pārstāvniecība no visiem valsts novadiem un visu tipu izglītības iestādēm. Īpaši aicinātas pieteikties izglītības iestādes no tiem novadiem, kuri nepiedalījās pirmajā pilotprojektā. VISC lūdz izglītības iestādes, kas vēlas piedalīties pilotprojekta eksāmenos, vadītāju līdz 2016.gada 1.oktobrim elektroniski aizpildīt pieteikuma formu tiešsaistē.
Detalizētākai informācijai par paredzamo pilotprojekta eksāmenu norisi lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Austri Cābeli, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv.

05.09.2016. I.Kamarūte. Precizēts 08.09.2016.
Par 10.klases diagnosticējošajiem darbiem fizikā un ķīmijā 2016./2017.mācību gadā

Diagnosticējošie darbi 10.klasei arī 2016./2017.mācību gadā tiek organizēti ar mērķi novērtēt skolēnu pamatskolā apgūtās zināšanas un prasmes fizikā un ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un mācību procesa pilnveidei.
Diagnosticējošo darbu norise plānota vienlaicīgi 2016.gada 22.septembrī. Skola var izvēlēties, kurā diagnosticējošajā darbā piedalīties. Diagnosticējošo darbu programmas ir publicētas VISC vietnē. Uzdevumi veidoti latviešu un krievu valodā. Darbam ir viens variants un tā izpildei paredzētas 40 minūtes. Vērtējums diagnosticējošajā darbā tiek izteikts punktos un procentos. Darbu vēlams sākt otrajā mācību stundā. Darba vadītājs drīkst būt attiecīgo mācību stundu skolotājs.
Diagnosticējošo darbu norise ir paredzēta rakstveidā vai tiešsaistē portāla Uzdevumi.lv platformā. Katra skola var izvēlēties diagnosticējošā darba norises veidu. Ja skola vēlas, tad vienai daļai skolēnu darbu var organizēt tiešsaistē, bet pārējiem – rakstveidā.
Vienlaikus ar diagnosticējošo darbu norisi notiks jaunās Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas (VPIS) aprobācija. Neatkarīgi no izvēlētās darba norises formas, skolai līdz 2016.gada 15.septembrim jāpiesaka visi katra diagnosticējošā darba kārtotāji VPIS: https://www.vpis.lv. Tikai VPIS pieteiktajiem skolēniem būs iespēja pildīt diagnosticējošo darbu tiešsaistē.

Par diagnosticējošo darbu norisi rakstveidā
Diagnosticējošo darbu rakstveida norisei darbu materiālu VISC publicēs VPIS 21.septembrī. Pēc diagnosticējošo darbu norises rakstveidā līdz 29.septembrim skolai jāievada skolēnu atbildes VPIS. Pēc atbilžu ievadīšanas VPIS būs redzams katra skolēna darba izpildes rezultāts.

Par diagnosticējošo darbu norisi tiešsaistē
Diagnosticējošo darbu norise tiešsaistē notiks sadarbībā ar digitālo mācību līdzekli Uzdevumi.lv. Diagnosticējošo darbu tiešsaistē varēs veikt Uzdevumi.lv platformā laikā no plkst. 8:30 līdz plkst. 11:00. Pēc diagnosticējošā darba norises beigām skolotājiem būs pieeja darba rezultātiem un katrs skolēns varēs uzzināt savu rezultātu, kā arī noskaidrot nepareizās atbildes.
Lai pieteiktos diagnosticējošo darbu norisei tiešsaistē, skolai līdz 15.septembrim jāaizpilda portāla Uzdevumi.lv sagatavoto pieteikšanās formu.

Diagnosticējošo darbu norises darbību laiki publicēti VISC vietnē.
Neskaidrību gadījumā lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Austri Cābeli, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv.
Neskaidrību gadījumā par diagnosticējošo darbu norisi tiešsaistē lūgums kontaktēties ar Uzdevumi.lv info@uzdevumi.lv, tālrunis 67616191.

31.08.2016. A.Cābelis.
2015./2016. mācību gada pilotprojekta eksāmenu rezultātu analīze un metodiskie ieteikumi

2016. gada 13.aprīlī notika pirmā pilotprojekta eksāmens fizikā, ķīmijā un dabaszinībās 12.klasei. Eksāmena mērķis bija novērtēt izglītojamo sasniegumus ķīmijā, fizikā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un jauna centralizētā eksāmena veidošanai.
Visos trijos mācību priekšmetos PE notika vienlaikus, un katrs skolēns varēja piedalīties tikai viena mācību priekšmeta eksāmenā. Skolas varēja pieteikties eksāmeniem brīvprātīgi, piesakot visu klasi vienam eksāmenam.
2016./2017.mācību gadā 12.aprīlī notiks otrā pilotprojekta eksāmens fizikā, ķīmijā un dabaszinībās. Atšķirībā no pirmā pilotprojekta eksāmena vienas klases skolēni varēs kārtot eksāmenu fizikā vai ķīmijā pēc skolēna izvēles. Dabaszinību eksāmenu varēs kārtot tie skolēni, kuri apgūst dabaszinības.
>> Analīzes rezultāti un ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli"

15.08.2016. D.Āboltiņa.
Apelāciju skaita pieaugums šogad nebūtisks

Šogad Valsts izglītības satura centrā iesniegtas 102 apelācijas no 86 personām. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts 20 gadījumos, kas veido aptuveni 19,6% no kopējā apelāciju skaita. Pagājušajā gadā kopumā saņemtas 86 apelācijas no 72 personām, vērtējums tika mainīts 14 (jeb 16%) gadījumos.

03.06.2016. L.Grīvans.
Centralizēto eksāmenu norise papildtermiņos 2015./2016.m.g.

Valsts izglītības satura centrs (VISC) informē, ka centralizēto eksāmenu norise papildtermiņos notiks:

Eksāmens Norises datums Norises vieta
Angļu valoda 12 9.jūnijs RV1.Ģ.
Latviešu valoda 12 10.jūnijs RV1.Ģ.
Matemātika 12 13.jūnijs RV1.Ģ.
Latviešu valoda mazākumtautību izgl. programmās 9 13.jūnijs VISC
Latvijas un pasaules vēsture 12 14.jūnijs RV1.Ģ.
Bioloģija 12 15.jūnijs RV1.Ģ.
Fizika 16.jūnijs VISC
Ķīmija 17.jūnijs VISC
Krievu valoda 12 (svešvaloda) 20.jūnijs RV1.Ģ.
Vācu valoda 12 20.jūnijs VISC

Adrese: Rīgas Valsts 1.ģimnāzija (RV1.Ģ.) – Raiņa bulvāris 8, Rīga VISC – Vaļņu iela2, Rīga.
Centralizēto eksāmenu papildtermiņā norises sākums – plkst.11:00.

Aicinājums pilotprojekta ietvaros pieteikties diagnosticējošajiem darbiem tiešsaistē

Digitālais mācību līdzeklis Uzdevumi.lv sadarbībā ar VISC šajā mācību semestrī plāno veikt pilotprojektu, testējot inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē.
Pilotprojektā tiks izmantoti 10.klases fizikas un ķīmijas diagnosticējošo darbu uzdevumi, kurus skolēni veica šī mācību gada 22.septembrī.
Skolām būs iespēja 10.klašu skolēniem atkārtoti veikt diagnosticējošo darbu, taču šoreiz tiešsaistē. Tas ļaus salīdzināt, vai mācību gada laikā ir nostiprinājušās un uzlabojušās zināšanas un prasmes konkrētos jautājumos. Skola varētu arī piedāvāt skolēniem veikt to diagnosticējošo darbu, kuru viņi nav pildījuši septembrī.
Atkārtotu tiešsaistes darbu 10.klasei fizikā vai ķīmijā varēs veikt Uzdevumi.lv portālā 7.aprīlī laikā no plkst. 8:00 līdz 10:00. Uzreiz pēc darba izpildes katrs skolēns varēs uzzināt savu rezultātu, kā arī noskaidrot nepareizās atbildes un uzzināt pareizās atbildes skaidrojumu. Skolotājam uzreiz pēc darba pabeigšanas būs pieejami darba rezultāti – kopējais punktu skaits, punktu skaits izteikts procentos, skolēnu iesniegtās atbildes un kļūdas, katra uzdevuma kopējais izpildes līmenis klasē. Darbs netiks vērtēts ballēs un neietekmēs skolēnu vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā.
Lai pieteiktos dalībai eksperimentā, lūgums aizpildīt pieteikšanās formu līdz 21.03.2016!
Vairāk par Uzdevumi.lv lasiet šeit!
Sīkāka informācija: info@uzdevumi.lv vai mob. tālr.: 27531177.

24.05.2016. I.Kamarūte.
Par diagnosticējošajiem darbiem 2016./2017.mācību gadā

2016./2017.mācību gadā VISC turpina organizēt diagnosticējošos darbus matemātikā un dabaszinātņu mācību priekšmetos.

 • Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 10.klasē
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasē
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasē
 • Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 11.klasē

Diagnosticējošo darbu rezultāti netiks izmantoti, lai vērtētu konkrētās skolas vai kādas skolu grupas mācību darba kvalitāti.

19.05.2016. A.Cābelis.
Par 2015./2016. mācību gada diagnosticējošo darbu ķīmijā 11. klasei

2016.gada 30.martā pirmo reizi notika diagnosticējošais darbs ķīmijā 11.klasei (laboratorijas darbs). Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis diagnosticējošā darba rezultātus un sadarbībā ar Mg.chem. Andru Reinholdi un LU doktoranti, Mg.chem. Jeļenu Volkinšteini veicis rezultātu analīzi. Šajā materiālā sniegti arī metodiskie ieteikumi skolotājiem un citiem interesentiem.
>> Analīzes rezultāti un ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli"

17.05.2016. A.Cābelis.
Par 2015./2016. mācību gada diagnosticējošo darbu fizikā 11. klasei

2016.gada 30.martā pirmo reizi notika diagnosticējošais darbs fizikā 11.klasei (laboratorijas darbs). Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis diagnosticējošā darba rezultātus un sadarbībā Dr. paed. DU Fizikas un matemātikas katedras docenti Lolitu Jonāni un Dr. phys. LU Fizikas un matemātikas fakultātes Eksperimentālās fizikas katedras lektori Inesi Dudarevu veicis rezultātu analīzi. Šajā materiālā sniegti arī metodiskie ieteikumi skolotājiem un citiem interesentiem.
>> Analīzes rezultāti un ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli"

12.05.2016. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2016.
2016./2017. mācību gada valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu grafiks

VISC pārskatāmai lietošanai ir apkopojis 2016./2017. mācību gada valsts pārbaudījumu, pilotprojekta eksāmenu un diagnosticējošo darbu norises laikus.

09.05.2016. D.Āboltiņa.
Skolām pieejami pilotprojekta eksāmena rezultāti

Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, 2016. gada 13. aprīlī notika 1. pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs. Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu rezultātu izvērtēšanai un jauna centralizētā eksāmena veidošanai.
Šobrīd skolēnu darbi ir izvērtēti un pilotprojekta eksāmena rezultāti ir pieejami skolām. Tajos var noskaidrot katra skolēna 1. un 2. daļas rezultātus un kopējo rezultātu eksāmenā procentos.
>> Lasīt vairāk

02.05.2016. J.Vilciņš. Precizēts 03.05.2016.
Par 2015./2016. mācību gada diagnosticējošo darbu matemātikā 8. klasei

2016.gada 23.februārī jau otro reizi notika diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasei. Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis diagnosticējošā darba rezultātus un sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru ir veicis rezultātu analīzi. Šajā materiālā sniegti arī metodiskie ieteikumi skolotājiem.
>> Analīzes rezultāti un ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli"

15.04.2016. A.Cābelis.
Notikuši pirmā pilotprojekta dabaszinību eksāmeni

2016.gada 13.aprīlī notika 1.pilotprojekta eksāmeni dabaszinātnēs. Skolas varēja izvēlēties, kurā eksāmenā piedalīties – fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās. Visi trīs eksāmeni notika vienlaikus, un vienam skolēnam bija iespēja piedalīties tikai vienā eksāmenā. No 108 Latvijas skolām fizikas eksāmenā piedalījās 1474 skolēni, ķīmijas – 1157, dabaszinībās – 288 skolēni.
Pilotprojekta mērķis bija novērtēt izglītojamo mācību sasniegumus fizikā, ķīmijā un dabaszinībās, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti mācību sasniegumu rezultātu izvērtēšanai un jauna centralizētā eksāmena veidošanai.
>> Lasīt vairāk

14.04.2016. A.Cābelis.
Par 2015./2016. mācību gada diagnosticējošo darbu dabaszinātnēs 9. klasei

2016.gada 18.februārī jau otro reizi notika diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9. klasei. Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis diagnosticējošā darba rezultātus un sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru ir veicis rezultātu analīzi. Šajā materiālā sniegti arī metodiskie ieteikumi skolotājiem un piedāvāti uzdevumu paraugi, kurus var izmantot mācību procesā.
>> Analīzes rezultāti un ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli"

12.04.2016. I.Kamarūte.
Skolēni pildījuši diagnosticējošos darbus fizikā un ķīmijā tiešsaistē

2016.gada 7.aprīlī 2600 skolēnu no 123 Latvijas skolām piedalījās digitālā mācību līdzekļa Uzdevumi.lv un Valsts izglītības un satura centra kopīgi rīkotajā pilotprojektā “Diagnosticējošo darbu izpilde tiešsaistē”. Pilotprojekta ietvaros pirmo reizi Latvijā 10.klases skolēniem bija iespēja savas zināšanas fizikā un ķīmijā pārbaudīt, pildot diagnosticējošo darbu digitālā formātā.
Tiešsaistes diagnosticējošais darbs tika veidots, lai testētu inovatīvo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu skolēnu zināšanu pārbaudē, kā arī lai salīdzinātu, vai mācību gada laikā skolēniem ir nostiprinājušās un uzlabojušās zināšanas un prasmes par konkrētajiem jautājumiem. Pilotprojektā tika izmantoti 10.klases fizikas un ķīmijas diagnosticējošo darbu uzdevumi, kurus skolēni veica šī mācību gada 22.septembrī. Darbi tika īpaši pielāgoti Uzdevumi.lv un sagatavoti izpildei digitālā formātā. Darbs netika vērtēts ballēs un neietekmēja skolēnu vērtējumu atbilstošajā mācību priekšmetā.
Gan skolēnam, gan skolotājam uzreiz pēc darba veikšanas bija redzams iegūto punktu skaits, iesniegtā un pareizā atbilde, kā arī pareizā varianta skaidrojums katrā uzdevumā. Tūlīt pēc tiešsaistes diagnosticējošā darba norises Valsts izglītības un satura centrs saņēma no Uzdevumi.lv automātiski apkopotās skolēnu iesniegtās atbildes un darbu rezultātus.
Apkopoto diagnosticējošo darbu rezultātos redzams, ka šī mācību gada septembrī ķīmijas diagnosticējošajā darbā piedalījās 198 skolas, tiešsaistes darbā – 88 skolas, septembrī fizikas diagnosticējošajā darbā piedalījās 199 skolas, tiešsaistes darbā – 86 skolas, tikmēr 59 skolas ķīmijas un 56 skolas fizikas darbu kārtoja gan septembrī, gan šī gada 7.aprīlī. Vairākas skolas izmantoja iespēju piedalīties abos tiešsaistes diagnosticējošos darbos.

03.03.2016. R.Kursīte.
Metodiskais materiāls par 9.klases eksāmena svešvalodās rakstīšanas daļas vērtēšanu

VISC aicina iepazīties ar metodisko materiālu "EKP B1 līmenis svešvalodās pamatskolā. Rakstu darbu paraugi", kurš tapis Eiropas moderno valodu centra (EMVC) un Eiropas Komisijas RELANG projekta ietvaros, ņemot vērā semināra "Valodu eksāmenu pielīdzināšana Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodas apguves līmeņiem" secinājumus. Sekojot EMVC ekspertu ieteikumiem, tika noteikta rakstīšanas daļas atbilstība uz rīcību orientētai EKP pieejai un izstrādāts detalizēts daļas apraksts, ievērojot uzdevumu saturu, teksta mērķi, jomas, kompetences un vērtēšanas principus.
>> Materiāls publicēts sadaļa "Metodiskie materiāli"

 
2015.gads

30.11.2015. A.Cābelis.
Veikta 10. klases fizikas un ķīmijas diagnosticējošo darbu analīze, un izstrādāti ieteikumi skolotājiem mācību procesa pilnveidei

2015.gada 22.septembrī notika diagnosticējošie darbi 10.klasei fizikā un ķīmijā. Darbu mērķis bija novērtēt skolēnu pamatskolā apgūtās zināšanas un prasmes fizikā un ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un pilnveidei mācību procesā vidusskolā. Tagad darbi ir izanalizēti un izstrādāti ieteikumi.

30.11.2015. K.Špūle.
Veikta 2014./2015. m.g. latviešu valodas centralizētā eksāmena kvalitatīvā analīze

VISC ir veicis 2014./2015. mācību gada latviešu valodas centralizētā eksāmena 12.klasei kvalitatīvo analīzi un izstrādājis metodiskos ieteikumus skolēnu mācību sasniegumu pilnveidei.

02.10.2015. I.Kamarūte. Precizēts 31.08.2016.
Par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā

Ar 2015./2016.m.g. stājās spēkā Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumi Nr.543 "Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā" (turpmāk – noteikumi).
Noteikumi nosaka, ka 12.klases skolēniem ir tiesības aizstāt svešvalodas centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības programmā (turpmāk - CE) ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā (turpmāk - SE), ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

 • skolēna izvēlētais SE ir iekļauts noteikumu pielikumā minēto starptautisko institūciju un to piedāvāto eksāmenu sarakstā (skat. noteikumu pielikuma tabulas 2.un 3.kolonnu);
 • skolēna iegūtais vērtējums SE nav zemāks par B1 līmeni atbilstoši EKP pamatnostādnēs valodu apguvei noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem (skat. noteikumu pielikuma 4.kolonnu);
  Piemēram,
  skolēns IELTS eksāmenā ir ieguvis vērtējumu "3" (atbilst A2 līmenim), bet minimālajam vērtējumam ir jābūt vismaz "4" (atbilst B1 līmenim), līdz ar to viņš nevar pretendēt uz CE aizstāšanu ar SE, jo viņa SE iegūtais rezultāts neatbilst izvirzītajām prasībām.
 • SE ir nokārtots vispārējās vidējās izglītības ieguves laikā (10.-12.klase), un dokuments par skolēna iegūto vērtējumu SE ir derīgs skolēna paredzētā CE norises dienā (ja dokumentā ir norādīts derīguma termiņš).

>> Lasīt vairāk
>> 1.pielikums. Pieteikums SE dokumenta autentiskuma pārbaudei [DOC]
>> 2.pielikums. Lēmums par centralizētā svešvalodas eksāmena aizstāšanu [DOC]
>> Vērtējuma atbilstība EKP līmeņiem

23.09.2015. A.Cābelis.
Notika diagnosticējošie darbi 10.klasei fizikā un ķīmijā

2015.gada 22.septembrī notika diagnosticējošie darbi 10.klasei fizikā un ķīmijā. Darbu mērķis bija novērtēt skolēnu pamatskolā apgūtās zināšanas un prasmes fizikā un ķīmijā, iegūstot detalizētu atgriezenisko saiti rezultātu izvērtēšanai un pilnveidei mācību procesā vidusskolā.

26.08.2015. I.Kamarūte.
Par centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojektu 2015./2016.mācību gadā

Lai uzlabotu skolēnu mācību sasniegumus dabaszinātnēs, „Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” ir paredzēti centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojekti 2015./2016.mācību gadā un 2016./2017.mācību gadā.
Atbilstoši obligātā centralizētā eksāmena pēc skolēna izvēles fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās ieviešanas plānam VISC 2015.gada 12.janvārī organizēja semināru, kurā piedalījās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra, augstskolu un izglītības iestāžu pārstāvji. Seminārā tika izstrādāta koncepcija par pilotprojektu eksāmenu struktūru. Pēc semināra VISC izveidoja darba grupas, kuras izstrādāja 2015./2016.mācību gada pilotprojekta eksāmenu paraugu programmas un eksāmenu paraugus, kas 2015.gada aprīlī tika publicēti VISC vietnē. Vēl līdz 1.oktobrim gaidām atsauksmes un ierosinājumus par pilotprojekta eksāmenu programmām un paraugiem.
2015./2016.mācību gadā ir paredzēta pilotprojekta eksāmenu norise 12.klases skolēniem – aptuveni 50 izglītības iestādēs (800 skolēni) dabaszinību eksāmenā, 60 izglītības iestādēs (1200 skolēni) fizikas eksāmenā un 60 izglītības iestādēs (1200 skolēni) ķīmijas eksāmenā. Visu pilotprojekta eksāmenu norise paredzēta vienlaicīgi 2016.gada 13.aprīlī. Pēc eksāmenu norises skolēnu eksāmenu darbus vērtēs centralizēti, un vērtējums tiks izteikts procentuālajā novērtējumā. Pēc skolēna izvēles informācija par piedalīšanos pilotprojekta eksāmenā un tajā iegūtais vērtējums tiks ierakstīta atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju izrakstā. Pilotprojekta eksāmeni neaizstāj Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.209 „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2015./2016.mācību gadā” noteiktos izvēles centralizētos eksāmenus fizikā vai ķīmijā.
Lai nodrošinātu 2015./2016.mācību gada pilotprojekta eksāmenu norisi, VISC aicina izglītības iestādes sadarbībā ar attiecīgo mācību priekšmetu metodisko apvienību izvērtēt iespēju pieteikties pilotprojekta eksāmeniem, ievērojot, ka visa klase tiek pieteikta vienam eksāmenam. Izglītības iestādes, kurās ir divas vai vairākas 12.klases, var pieteikties vairākiem eksāmeniem. Drošu un ticamu datu iegūšanai ir nepieciešama izglītības iestāžu pārstāvniecība no visiem valsts novadiem.
VISC lūdz izglītības iestādes, kas vēlas piedalīties pilotprojekta eksāmenos, vadītāju no 2015.gada 2.septembra līdz 2015.gada 1.oktobrim elektroniski aizpildīt pieteikuma formu tiešsaistē.
Detalizētākai informācijai par paredzamo pilotprojekta eksāmenu norisi lūgums kontaktēties ar VISC vecāko referentu Austri Cābeli, e-pasts: austris.cabelis@visc.gov.lv

14.07.2015. I.Kamarūte. Precizēts 01.09.2015.
Par diagnosticējošajiem darbiem 2015./2016.mācību gadā

2015./2016.mācību gadā Valsts izglītības satura centrs (VISC) ieplānojis sešus diagnosticējošos darbus.

 • Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 10.klasē
 • Diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasē
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasē
 • Diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā 11.klasē

Diagnosticējošo darbu rezultāti netiks izmantoti, lai vērtētu konkrētās skolas vai kādas skolu grupas mācību darba kvalitāti.

22.04.2015. A.Cābelis.
2015./2016.m.g. 12.klases piloteksāmena fizikā, ķīmijā un dabaszinībās paraugs

2015.gada 12.janvārī VISC organizēja semināru par obligāto izvēles centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojektu. Tajā piedalījās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra, augstskolu un izglītības iestāžu pārstāvji. Seminārā tika izstrādāta koncepcija par pilotprojektu eksāmenu struktūru. Pēc semināra VISC izveidoja darba grupas, kuras izstrādāja 2015./2016.mācību gada pilotprojekta eksāmenu paraugu programmas un eksāmenu paraugus. Aprīlī pilotprojekti apspriesti fizikas un ķīmijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju semināros. Aicinām skolotājus iepazīties ar pilotprojektu materiāliem, aprobēt tos 12.klasē mācību procesā un apspriest rezultātus un priekšlikumus par pilotprojektu programmām un eksāmenu paraugiem līdz šā mācību gada beigām sūtīt uz e-pastu austris.cabelis@visc.gov.lv.
Pilotprojekta ķīmijas eksāmena programma un saturs tiks publicēti 29.aprīlī.
>> Paraugi publicēti sadaļā "Pārbaudes darbu paraugi"

21.04.2015. A.Cābelis.
Par 2014./2015.m.g. diagnosticējošo darbu dabaszinātnēs 9.klasei

2014./2015. mācību gadā pirmo reizi notika diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei. Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis diagnosticējošā darba rezultātus un sadarbībā ar LU Dabaszinātņu un matemātikas centru veicis rezultātu analīzi.
Diagnosticējošā darba dabaszinātnēs 9.klasei mērķis bija noskaidrot izglītojamo spējas dabaszinātņu mācību priekšmetos iegūtās kompetences izmantot praktisku dabaszinātņu problēmu risināšanā ar nolūku tās pilnveidot.
Tā kā līdz rezultātu apkopošanai visas skolas vēl nebija atsūtījušas rezultātu kopsavilkuma tabulas, tad analīzē ņemti vērā 14600 izglītojamo darbi.
Šī informācija var būt saistoša ne tikai skolotājiem, bet arī izglītojamo vecākiem un citiem interesentiem.
>> Rezultātu analīze un ieteikumi sadaļā "Metodiskie materiāli"

21.04.2015. J.Vilciņš.
Par 2014./2015.m.g. diagnosticējošo darbu matemātikā 8.klasei

2014./2015. mācību gadā pirmo reizi notika diagnosticējošais darbs matemātikā 8. klasei. Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Universitātes Dabaszinību un matemātikas centru ir veicis skolēnu rezultātu un snieguma analīzi.
Diagnosticējošā darba matemātikā 8. klasei mērķis bija diagnosticēt atsevišķas skolēnu matemātiskās prasmes un vispārējās prasmes.
Skolēnu rezultātu un snieguma analīze veikta trīs faktoru kontekstā: matemātiskais saturs, skolēnu vispārējās prasmes, izziņas darbība. Metodiskais materiāls satur ieteikumus mācību procesa organizēšanai, atsevišķus uzdevumu piemērus.
Šī informācija var būt saistoša ne tikai skolotājiem, bet arī izglītojamo vecākiem un citiem interesentiem.
>> Skolēnu rezultātu un snieguma analīze sadaļā "Metodiskie materiāli"

03.03.2015. I.Kamarūte.
Par diagnosticējošajiem darbiem dabaszinātnēs 9.klasei un matemātikā 8.klasei

2015.gada 25.februārī norisinājās diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei un 3.martā – diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasei.
Diagnosticējošo darbu mērķis bija novērtēt skolēnu prasmes matemātikā un dabaszinātņu mācību priekšmetos un noskaidrot izglītojamo spējas iegūtās kompetences izmantot praktisku matemātikas un dabaszinātņu problēmu risināšanā. Diagnosticējošo darbu uzdevumi tika veidoti atbilstoši mācību priekšmetu obligātajam saturam, dažādos izziņas darbības līmeņos un bija ar atšķirīgām grūtības pakāpēm.
Diagnosticējošos darbus vērtē mācību priekšmetu skolotāji saskaņā ar VISC izstrādātajiem vērtēšanas kritērijiem. Skolēnu sniegums diagnosticējošajos darbos tiek izteikts punktos vai procentuālajā novērtējumā un netiek pielīdzināts ballēm. Datus par katra skolēna un skolēnu grupas (klases, skolas) rezultātiem un sniegumu attiecībā pret konkrētu prasmi/prasmju grupu iegūst, apkopo un analizē mācību priekšmetu skolotāji. Rezultātu un skolēnu snieguma analīze skolotājiem dos iespēju izvērtēt skolēnu mācīšanās vajadzības attiecībā pret konkrētām prasmēm un pilnveidot mācību procesu.
VISC veiks datu apkopošanu un analīzi par valsts visu skolēnu rezultātiem attiecībā pret konkrētu prasmi/prasmju grupu. Diagnosticējošo darbu analīze tiks publicēta VISC mājas lapā pēc 2015.gada 15.aprīļa.

 
2014.gads

23.12.2014. A.Cābelis.
Diagnosticējošā darba dabaszinātnēs programma un norise

Diagnosticējošo darbu dabaszinātnēs 9.klašu skolēni veic 2015.gada 25.februārī. Diagnosticējošā darba materiālus VISC publicēs valsts pārbaudes darbu materiālu piegādes interneta vietnē dienu pirms diagnosticējoša darba norises. Nedēļas laikā pēc diagnosticējošā darba norises (līdz 03.03.2015) aizpildīta elektronisko rezultātu kopsavilkuma tabula jānosūta uz VISC.
>> Programma un norise

23.12.2014. J.Vilciņš.
Diagnosticējošā darba matemātikā programma un norise

Diagnosticējošo darbu matemātikā 8.klašu skolēni veic 2015.gada 3.martā. Diagnosticējošā darba materiālus VISC publicēs valsts pārbaudes darbu materiālu piegādes interneta vietnē dienu pirms diagnosticējoša darba norises. Nedēļas laikā pēc diagnosticējošā darba norises (līdz 10.03.2015) aizpildīta elektronisko rezultātu kopsavilkuma tabula jānosūta uz VISC.
>> Programma un norise

10.10.2014. A.Cābelis, J.Vilciņš.
Diagnosticēsim dabaszinātņu un matemātikas mācību priekšmetu apguvi

Starptautisko pētījumu rezultāti parāda, ka Latvijā ir salīdzinoši neliels 15 gadīgo skolēnu ar augstiem sasniegumiem matemātikā un dabaszinātnēs īpatsvars, un šis skaits turpina samazināties. Tas ir vērtējams kā negatīvs faktors tautsaimniecības turpmākai attīstībai. Lai mainītu situāciju, Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam tiek plānota skolēnu ar augstiem mācību sasniegumiem procentuālā īpatsvara palielināšana dabaszinātnēs no 4,3 % 2012.gadā līdz 8% 2020.gadā. Šī darba sekmēšanai 2014./2015. mācību gada 25.februārī notiks integrēts diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei un 3.martā – matemātikā 8.klasei.
>> Vairāk par diagnosticējošo darbu dabaszinātnēs 9.kl.
>> Vairāk par diagnosticējošo darbu matemātikā 8.kl.
>> Starptautisko pētījumu rezultāti un uzdevumu piemēri LU IPI vietnē

11.08.2014. D.Ļaha.
Šogad mazāks apelāciju skaits

Šogad Valsts izglītības satura centrs, ar lūgumu pārskatīt centralizētā eksāmena vērtējumu, kopumā saņēma 87 apelācijas no 76 personām. Pēc apelācijas komisijas lēmuma vērtējums tika mainīts 9 gadījumos.

30.06.2014. D.Ļaha.
Vidusskolu absolventi šodien saņem centralizēto eksāmenu sertifikātus

VISC šodien, 30.jūnijā, izsniedza 22270 centralizēto eksāmenu sertifikātus tiem jauniešiem, kuri šogad ieguva vispārējo vidējo izglītību un 3820 vispārējās pamatizglītības sertifikātus.
Sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību VISC nodod izglītības pārvaldēm, tās savukārt - izglītības iestādēm.
Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma kārtībā jeb mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas, viņam ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskatīs un pārskatīs eksāmena vērtējumu, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai to mainīt.

03.04.2014. I.Zdanovska.
Diagnosticējošais darbs sākumskolā 2013./2014.m.g.: rezultātu analīze un ieteikumi

2013./2014.mācību gadā 3.klasei pirmo reizi jau februārī tika piedāvāts kombinētais diagnosticējošais darbs mācību valodā (latviešu, krievu, poļu) un matemātikā.
Valsts izglītības satura centrs piedāvā metodisko materiālu, kurā atspoguļoti diagnosticējošā darba rezultāti un sniegti ieteikumi turpmākajam darbam. Šī informācija var būt saistoša gan skolotājiem, gan skolēnu vecākiem un citiem interesentiem.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

13.03.2014. G.Vasilevskis.
Centralizēto eksāmenu rezultāti saistībā ar mācībvalodas jautājumiem

Ņemot vērā sabiedrībā pastāvošos atšķirīgos viedokļus par vidējo izglītību tikai valsts valodā un tās sniegto kvalitāti, Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis materiālu ar pamatotiem rezultātiem un statistikas datiem.
>> Lasīt vairāk

05.02.2014. I.Kamarūte. Papildināts 10.03.2014.
Par diagnosticējošajiem darbiem 6.klases skolēniem 2013./2014.m.g.

M.Vītumas „Metodiski ieteikumi skolotājiem par gatavošanos valsts diagnosticējošajam darbam matemātikā 6.klasē” ir papildināti ar visu diagnosticējošo darbu aprobācijas rezultātā iegūtajām diagnosticējošajām kartēm, rezultātu analīzi un ieteikumiem kļūdu novēršanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta noteikumiem Nr.530 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (turpmāk – Pamatizglītības standarts) 2013./2014.mācību gadā 6.klases skolēniem ir noteikti diagnosticējošie darbi:
1) latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās;
2) mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās;
3) matemātikā;
4) latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās;
5) dabaszinībās.
Ar 2013./2014.mācību gada diagnosticējošiem darbiem tiek veikta skolēnu sasniegumu diagnostika, kuras mērķis ir attiecīgajā mācību priekšmetā tos novērtēt un uzlabot.

Par diagnosticējošo darbu vērtēšanu un analīzi
2013./2014.gada valsts diagnosticējošais pārbaudes darbs neparedz vērtēt skolēnu mācību sasniegumus ar atzīmi ballēs, bet gan vērtējumu izteikt punktos vai procentos.
Valsts diagnosticējošo darba analīzes mērķis:
– noteikt katra skolēna un visas klases skolēnu sasniegumu līmeni par diagnosticējošā darbā ietvertajiem parametriem;
– izpētīt zināšanu, prasmju un iemaņu nepietiekamās apguves raksturu;
– noteikt katram skolēnam neapgūto zināšanu un prasmju cēloņus;
– izstrādāt konkrētu rīcības programmu, lai līdz 6.klases beigām nostiprinātu zināšanu un prasmju apguvi par Pamatizglītības standartā noteiktajiem pamatjautājumiem attiecīgajā mācību priekšmetā.
Diagnosticējošā darba rezultātus, kas tiks apkopoti elektroniskajās rezultātu kopsavilkumu tabulās, skolotāji varēs izmantot kā diagnosticējošās kartes, lai analizētu katra atsevišķa skolēna zināšanu un prasmju līmeni un visu klasi raksturojošo sasniegumu līmeni kopumā.
VISC piedāvā metodiskos ieteikumus, kā gatavoties 6.klases diagnosticējošajam darbam matemātikā, kurus izstrādāja Mg.paed. Maija Vītuma. Iepazīstoties ar metodisko materiālu, arī citu mācību priekšmetu skolotāji var gūt ierosmi sava pedagoģiskā darba pilnveidošanai.
Metodisko ieteikumu autore izsaka sirsnīgu pateicību par sadarbību Dr.paed. Elīnai Faļkenšteinai, Daugavpils Universitātes profesorei Dr.paed. Elfrīdai Krastiņai un A.Pumpura Rīgas 11.pamatskolas skolotājai Mg. paed. Vijai Rasmanei.
Metodiskais materiāls var būt saistošs ne tikai matemātikas skolotājiem, bet arī skolēnu vecākiem un citiem interesentiem.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli

 
2013.gads

12.12.2013. K.Špūle.
Par izmaiņām centralizētajā latviešu valodas eksāmenā 12.klasei

Ņemot vērā iepriekšējo gadu eksāmena pirmās daļas (zināšanas un pamatprasmes) rezultātus un atbilžu izvēles uzdevumu priekšrocības un trūkumus, kā arī skolotāju atsauksmes, 2013./2014. mācību gadā latviešu valodas eksāmenā 12.klasei mainīti pirmās daļas uzdevumu veidi, saglabājot pārbaudāmās prasmes un maksimāli iegūstamo punktu skaitu.
Skolēniem 26 atbilžu izvēles uzdevumu vietā būs jāveic 2 atsevišķi tukšo vietu aizpildīšanas uzdevumi. 1. uzdevumā pārbaudīs skolēnu prasmi no vārdu pamatformas veidot kontekstam atbilstošus vārdus vai vārdu formas, ievērojot pareizrakstību un valodas kultūras normas. Par katru pareizu atbildi skolēns varēs saņemt 1 punktu (kopā 8 punkti). Savukārt interpunkcijas lietošana tiks pārbaudīta 2. uzdevumā, kur piedāvātajos teikumos skolēniem vajadzēs ielikt trūkstošās pieturzīmes. Par katru teikumu, kurā būs pareizi ieliktas pieturzīmes, skolēns saņems 2 punktus. Ja būs pareizi ieliktas trūkstošās pieturzīmes, bet būs arī kāda nepamatota pieturzīme, skolēns saņems 1 punktu. Ja būs ieliktas tikai nepamatotas pieturzīmes vai arī skolēns vispār nebūs lietojis pieturzīmes, viņš saņems 0 punktu. Kopā par 2. uzdevumu varēs iegūt 18 punktu.
Eksāmena pirmās daļas un otrās daļas (teksta izpratne) uzdevumu kopējais izpildes laiks paliks nemainīgs – 100 minūtes. Abu daļu uzdevumi būs iekļauti vienā darba burtnīcā. Informējam, ka atsevišķu atbilžu lapu, kā tas bija iepriekšējos gados, nebūs.
Eksāmena trešajā daļā (tekstveide) skolēniem tiks piedāvāti 3 temati, kas saistīti ar kultūru un literatūru. Uzdevuma formulējumā šogad netiek īpaši norādīts, kas jāizmanto argumentācijai. Temata formulējums nosaka argumentācijai nepieciešamo faktu izmantojumu, ļaujot darba autoram brīvi izvēlēties gan pasaules un Latvijas kultūras, gan literatūras faktus.
VISC paraugam piedāvā divus variantus 1.uzdevuma izpildei un vienu variantu 2.uzdevuma izpildei.
>> Varianti 1.uzdevuma un 2.uzdevuma izpildei

14.10.2013. D.Ļaha.
Valsts noteiktie pārbaudījumi pamata un vidējā izglītībā un to rezultāti 2012./2013.m.g.

2012./2013.macību gadā:

 • nodrošināta 30 valsts pārbaudījumu izstrāde un norise;
 • veikta 10 centralizēto eksāmenu vidusskolā 64594 darbu un viena centralizētā eksāmena pamatskolā 3653 darbu novērtēšana;
 • organizēts 985 centralizēto eksāmenu vērtētāju darbs;
 • izsniegti 24225 sertifikāti vispārējā vidējā izglītībā un 3653 sertifikāti pamatizglītībā;
 • izskatītas 115 apelācijas – 0,1% no visiem darbiem;
 • nodrošināta angļu valodas centralizētā eksāmena norise martā;
 • veikta centralizēto eksāmenu svešvalodās rezultātu pielīdzināšana Eiropas valodu kopīgajās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem;
 • organizēti trīs semināri arodizglītības iestāžu pedagogiem, lai sniegtu metodisko atbalstu vispārizglītojošo mācību priekšmetu satura apguvē;
 • izstrādāts metodiskais materiāls dabaszinātņu, vēstures un latviešu valodas centralizētajiem eksāmeniem.

14.08.2013. D.Ļaha.
Šogad trīs reizes mazāk apelāciju

Šogad Valsts izglītības satura centrs (VISC) no 94 personām saņēma kopumā 115 iesniegtās apelācijas, kas ir teju trīs reizes mazāk nekā pērn. Pagājušajā vasarā VISC kopumā saņēma 424 apelācijas. Krasais apelāciju skaita samazināj ums šogad skaidrojams ar to, ka ir izmaiņas skolēnu sasniegumu vērtējuma izteikšanā. Šogad skolēnu sniegumi centralizētajos eksāmenos netiek izteikti līmeņos (līdz šim bija 6 līmeņi), bet eksāmena vērtējumam ir norādīts kopējais iegūtais punktu skaits procentos visā darbā un atsevišķi katrai eksāmena daļai . Līdz ar to šogad ir palielinājies to skolēnu skaits, kuri apelācijas iesniedza ne pret eksāmena vērtējumu kopumā, bet par kādu konkrētu eksāmena daļu. Visvairāk tieši par subjektīvi vērtējamām eksāmena daļām. Vislielākais apelāciju skaits saņemts par obligātajos eksāmenos (latviešu valoda, matemātika un svešvaloda) saņemto vērtējumu, jo šajos eksāmenos proporcionāli ir vislielākais pārb audījumu kārtotāju skaits. Kopumā no visām iesniegtajām apelācijām vērtējums mainīts 20 gadījumos jeb 17%.

12.07.2013. K.Ilgaža.
Pirmajā nedēļā VISC saņēmis 79 apelācijas no 64 personām

Laika posmā no šā gada 5.jūlija līdz 12.jūlijam Valsts izglītības satura centrs ir saņēmis 79 apelācijas ar lūgumu pārskatīt centralizētajos eksāmenos saņemto vērtējumu no 64 personām. Vislielākais apelāciju skaits saņemts par obligātajos eksāmenos (latviešu valoda, matemātika un svešvaloda) saņemto vērtējumu, jo tajos proporcionāli ir arī vislielākais kārtotāju skaits.
Ņemot vērā to, ka pirmajā nedēļa saņemto apelāciju rezultāti jauniešiem ir svarīgi, lai uzsāktu studijas, VISC tos izskata ātrāk, nevis mēneša laikā.
Kā liecina VISC iepriekšējo gadu pieredze, vislielākais apelāciju skaits tiek saņemts pirmajās divās nedēļās pēc sertifikātu izsniegšanas. Viena persona var iesniegt apelācijas par saņemtajiem rezultātiem vairākos centralizētajos eksāmenos.
Pagājušajā vasarā VISC kopumā saņēma 424 apelācijas.

04.07.2013. I.Kamarūte.
Apkopoti dati par piedalīšanos 2012./2013.m.g. centralizētajos eksāmenos

Valsts izglītības satura centrs 5.jūlijā izsniegs 24222 sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību. Šobrīd ir apkopoti dati par piedalīšanos 2012./2013.mācību gada centralizētajos eksāmenos un katrā eksāmenā iegūtajiem vidējiem sasniegumiem.
Detalizētāka informācija par valsts pārbaudījumu rezultātiem būs pieejama septembra beigās.

02.07.2013.
Par vispārējās vidējās izglītības sertifikātiem

Piektdien, 5.jūlijā Valsts izglītības satura centrs izsniegs vispārējās vidējās izglītības sertifikātus, kurus saņems vairāk nekā 24000 izglītojamie visā Latvijā.
Ja ir nepieciešamība kādā ārvalstu augstskolā iesniegt tulkotu VISC sertifikātu, tulkojums jāveic un jāapstiprina notariāli. VISC izsniegtos sertifikātus svešvalodās netulko.

22.02.2013. L.Mitrofanova.
Par centralizētā eksāmena svešvalodās runāšanas daļas 3.uzdevumu (monologs) un tā vērtēšanas kritērijiem

Lai precīzāk un objektīvāk novērtētu izglītojamo sniegumu runāšanas daļas 3.uzdevumā, ir precizēti 3.uzdevuma vērtēšanas kritēriji, ar kuriem 2013.gada 7.februārī centralizētā eksāmena angļu valodā runāšanas daļas vērtēšanas standartizācijā tika iepazīstināti angļu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītāji. Ar svešvalodu runāšanas daļas monologa vērtēšanas kritērijiem tuvākajā laikā ir plānots iepazīstināt vācu valodas skolotāju metodisko apvienību vadītājus un franču valodas pedagogus.
>> Angļu valoda
>> Franču valoda
>> Vācu valoda

21.01.2013. A.Cābelis.
Par laboratorijas darbu vērtēšanu centralizētajos eksāmenos dabaszinātņu mācību priekšmetos 2012./2013.m.g.

Atbilstoši mācību priekšmeta standartam par vispārējo vidējo izglītību, visi skolēni dabaszinātņu mācību priekšmetos visās klasēs apgūst pētnieciskās darbības prasmes. Šo prasmju apguvi vislabāk ir vērtēt laboratorijas darbā. Standartā noteikto prasmju apguvei katra mācību priekšmeta programmas paraugā ir dots ieteicamo laboratorijas darbu saraksts. Taču programmā nav norādīti laboratorijas darbi, kurus vislabāk ir veikt, lai vērtētu sasniedzamā rezultāta apguvi. Vērtēšanai laboratorijas darbus skolotājs izvēlas atbilstoši apgūstamajām prasmēm un skolas materiālajām iespējām.
>> Lasīt vairāk

11.01.2013. L.Mitrofanova, I.Zdanovska.
Centralizēto eksāmenu svešvalodās rezultātu pielīdzināmība Eiropas valodu kopīgajās pamatnostādnēs noteiktajiem valodas prasmes līmeņiem

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa piedāvā informāciju par svarīgākajām aktualitātēm valodas prasmes līmeņu noteikšanā centralizētajos eksāmenos svešvalodās.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

 
2012.gads

19.12.2012. V.Jaunozola.
Novitāte valsts pārbaudes darba Latvijas un pasaules vēsture 12.klasei trešajā daļā

Lai objektīvāk un precīzāk izvērtētu centralizētā eksāmena Latvijas un pasaules vēsture 12.klasei trešo daļu, ir mainīts uzdevuma veids un pilnveidoti vērtēšanas kritēriji. Līdz šim trešo daļu veidoja nestrukturēts esejuzdevums. 2013.gada eksāmenā trešo daļu veidos strukturēts esejuzdevums. Skolēnam būs jāizvēlas viens no četriem piedāvātajiem tematiem, jāizpilda divi ievada uzdevumi par izvēlēto tematu un jāraksta aptuveni 200 vārdu garš argumentēts pārspriedums, kurā jāpamato savs viedoklis, izmantojot tēmai atbilstošus vēstures faktus un jēdzienus, jāizdara secinājumi. Ieskatam piedāvājam trešās daļas skolēna darba lapas paraugu un vērtēšanas kritēriju projektu.

04.12.2012. I.Kamarūte.
Jūsu uzdotie jautājumi

Sadaļā "Biežāk uzdotie jautājumi (izvelnē "Par eksāmeniem un citiem pārbaudes darbiem")" VISC ir apkopojis atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Ja Jums ir jautājumi par valsts pārbaudes darbu norisi šajā mācību gadā, sūtiet tos uz e-pasta adresi: eksameni@visc.gov.lv

17.10.2012. L.Mitrofanova.
Seminārs franču valodas skolotājiem

Francijas institūts Latvijā sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizē trīs dienu semināru franču valodas skolotājiem/pasniedzējiem. Seminārs norisināsies no 2012.gada 30.oktobra līdz 1.novembrim Rīgā, Strūgu ielā 4. Seminārā tiks sniegta informācija par Starptautiskā pedagoģisko studiju centra (CIEP) Kvalitātes un ekspertīzes vienību, tās izstrādātajām franču valodas zināšanu pārbaudēm (TCF / DELF DALF), kā arī par 2011./2012.m.g. centralizētā eksāmenā franču valodā rezultātiem un par 2012./2013.m.g. svešvalodu centralizēto eksāmenu vērtējumu izteikšanu. Ir paredzētas arī praktiskas nodarbības par skolēnu sagatavošanu eksāmeniem (DELF B1 un B2). Semināra dalībnieki saņems VISC apliecinājumu par piedalīšanos.

12.10.2012. A.Vēciņa.
Notiks konference fizikas skolotājiem

2012. gada 19. un 20. oktobrī Rēzeknē, Valsts ģimnāzijas telpās notiks ikgadējā Latvijas fizikas skolotāju konference, kurā liela vērība būs veltīta interaktīvajiem un digitālajiem mācību līdzekļiem, kā arī fizikas eksperimentiem un demonstrējumiem. Konferences darba kārtībā Latvijas skolotāju pieredze starptautiskos forumos, jautājumi, kas saistīti ar fizikas centralizēto eksāmenu un fizikas olimpiādi, Latvijas mācību literatūras izdevniecību piedāvājums fizikas skolotājiem, praktiska darbošanās ar fizikas demonstrējumiem un eksperimentiem. Konferencē nodarbības vadīs tādas autoritātes fizikas skolotāju vidū un izglītības jomas eksperti kā LU prof. Andris Muižnieks, VISC eksaminācijas eksperts Austris Cābelis, izdevniecības „Lielvārds” vadītāji Aivars Gribusts un Andris Gribusts, u.c. Konferences dalībnieki saņems LFSA apliecības par profesionālās kvalifikācijas pašpilnveides un pieredzes moduli (atbilstoši MK 2011.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.431. (3.p.,8.p.) un LFSA Statūtiem (2.2.2.p.)). Konferences programmas apjoms 12 stundas.

28.08.2012. I.Kamarūte.
VISC aicina izteikt viedokli par angļu valodas eksāmena norisi pavasara brīvlaikā!

Ņemot vērā iespēju samazināt skolēnu slodzi valsts pārbaudījumu laikā, kā arī iespēju vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izsniegt četras dienas ātrāk kā iepriekšējā mācību gadā, VISC ir izstrādājis jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu „Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā” (turpmāk – noteikumu projekts).
Noteikumu projektā centralizētā eksāmena angļu valodā norise plānota 2012./2013.mācību gada marta brīvlaikā, līdz ar to ir iespējams ieplānot vairāk brīvu dienu starp 12.klases valsts pārbaudījumiem eksāmenu sesijas periodā maijā un jūnijā.
Lūdzam līdz 2012.gada 14.septembrim izteikt savu viedokli par centralizētā eksāmena angļu valodā plānoto norisi pavasara brīvlaikā, aizpildot aptaujas lapu.

18.06.2012. I.Kamarūte.
Par latviešu valodas centralizētā eksāmena vērtējumu pamatizglītības sertifikātos

2011./2012.mācību gadā centralizētajā eksāmenā latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās pamatizglītības sertifikātā papildus procentuālajam novērtējumam tiek norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe atbilstoši noteiktajam normatīvajā aktā par valsts valodas zināšanu apjomu profesionālo un amata pienākumu veikšanai, patstāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.
Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trijos valodas prasmes līmeņos: pamata līmenis, vidējais līmenis un augstākais līmenis. Katram valsts valodas prasmes līmenim ir divas pakāpes: zemākā – 1.pakāpe un augstākā – 2.pakāpe.

Centralizētajā eksāmenā latviešu valodā iegūtais kopējais procentuālais vērtējums atbilst šādam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei:

 • vērtējums no 5 līdz 29,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 1.pakāpei;
 • vērtējums no 30 līdz 49,99 procentiem atbilst pamata līmeņa 2.pakāpei;
 • vērtējums no 50 līdz 67,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 1.pakāpei;
 • vērtējums no 68 līdz 84,99 procentiem atbilst vidējā līmeņa 2.pakāpei;
 • vērtējums no 85 līdz 94,99 procentiem atbilst augstākā līmeņa 1.pakāpei;
 • vērtējums no 95 līdz 100 procentiem atbilst augstākā līmeņa 2.pakāpei.

Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe norāda uz šādu izglītojamā valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu:

pamata līmeņa 1.pakāpe (A1) – persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lieto profesionālo leksiku, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem;

pamata līmeņa 2.pakāpe (A2) – persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas un viņai zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas darbu un sadzīvi saistītus tekstus;

vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām;

vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām;

augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām;

augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2) – persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.

09.05.2012. K.Ilgaža.
Personas apliecības jeb ID kartes var uzrādīt centralizēto eksāmenu laikā

Jaunās personas apliecības jeb ID kartes ir līdzvērtīgs dokuments pasei, tāpēc tās var tikt izmantotas, ierodoties kārtot centralizētos eksāmenus.
VISC atgādina, ka pirms centralizētajiem eksāmeniem izglītojamos ielaiž eksāmena telpā tikai tad, ja tiek uzrādīts personu apliecinošs dokuments.

19.04.2012. J.Vilciņš.
Informācija matemātikas centralizētā eksāmena vērtētājiem

Vērtētāju uzmanībai! VISC informē, ka tiek pagarināts termiņš matemātikas centralizētā eksāmena mācību uzdevumu izvērtēšanai un rezultātu nosūtīšanai. VISC aicina rezultātus iesūtīt līdz šā gada 27.aprīlim.

13.04.2012. A.Cābelis.
Laboratorijas darbu tēmas eksāmenos

Informācija visiem vidējo izglītību ieguvušajiem, kas pieteikušies kārtot centralizēto eksāmenu kādā no dabaszinātņu mācību priekšmetiem Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē vai Daugavpils Universitātē:
1. Eksāmeni notiek atbilstoši 2011./2012. m.g. Valsts pārbaudes darbu programmām.
2. Eksāmena 4.daļas – laboratorijas darba – izpildi organizē augstskola, kurā ir iesniegts pieteikums attiecīgā eksāmena kārtošanai: bioloģijā 12.maijā, ķīmijā 19.maijā un fizikā 26.maijā. Par laboratorijas darba izpildes sākuma laiku un vietu jāinteresējas augstskolās. Laboratorijas darbu pilda visi skolēni, neatkarīgi no skolas beigšanas gada.
3. Augstskolās veicamo laboratorijas darbu tēmas: „Šūna” (bioloģijā), „Organisko savienojumu pierādīšana” (ķīmijā) un „Ģeometriskā optika” (fizikā).
4. VISC vietnē pieejami mācību priekšmetu programmu paraugi, dabaszinātņu eksāmenu visu daļu paraugi, laboratorijas darba vērtēšanas kritēriji un citi metodiskie materiāli.
5. Lai labāk sagatavotos eksāmeniem, vēlams izmantot projektā „Dabaszinātnes un matemātika” sagatavotos atbalsta materiālus, kas pieejami projekta vietnē www.dzm.lu.lv

28.02.2012. J.Vilciņš.
Informācija matemātikas CE vērtētāju pretendentiem

Valsts izglītības un satura centrs matemātikas CE vērtētāju pretendentiem piedāvā novērtēt 3 uzdevumus (katram uzdevuma doti 6 – 8 skolēnu risinājumi). Dalība šo uzdevumu vērtēšanā un tās rezultāti tiks ņemti vērā, izvērtējot pretendenta kompetenci un atbilstību matemātikas centralizētā eksāmena darbu vērtēšanai (sk. Iepirkumu ar identifikācijas Nr. VISC 2012/28 „Ekspertu pakalpojumi CE vērtēšanai”).

 
2011.gads

08.12.2011. K.Špūle.
Pieteikšanās semināram noslēgusies

Informējam, ka seminārā par latviešu valodas eksāmena 12.klasei teksta izpratnes daļas vērtēšanu ir ierobežots dalībnieku skaits un šobrīd tas jau ir krietni pārsniegts, tāpēc pieteikšanās semināram tiek pārtraukta. Skolotājiem, no kuriem VISC saņēma pieteikuma anketas, tiks nosūtīta vēstule par iespēju piedalīties seminārā.

28.11.2011. K.Špūle.
Seminārs par centralizētā eksāmena latviešu valodā 12.klasei 2.daļas vērtēšanu

VISC 2012.gada 4. un 5.janvārī Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā latviešu valodas un literatūras skolotājiem organizēs semināru par centralizētā eksāmena latviešu valodā 12.klasei 2.daļas – teksta izpratnes – vērtēšanu. Līdz 2011.gada 15.decembrim lūdzam elektroniski, aizpildot anketu, pieteikties tos skolotājus, kuri šogad vēlas piedalīties centralizētā eksāmena vērtēšanā. Piesakoties, lūdzam izvēlēties, kuras dienas seminārā jūs vēlaties piedalīties. Tiks komplektētas divas atsevišķas grupas – viena grupa 4.janvārī, otra – 5.janvārī. Tā kā vietu skaits ir ierobežots, priekšrocība būs skolotājiem, kuri šogad strādā 12. klasē un iepriekš ir piedalījušies centralizētā eksāmena latviešu valodā un literatūrā vērtēšanā.
Informācija par dalību seminārā tiks izsūtīta pēc 19.decembra uz katra dalībnieka norādīto elektroniskā pasta adresi.
Sīkāka informācija: Kaspars Špūle, 67814468, kaspars.spule@visc.gov.lv

09.11.2011. R.Kalvāns.
Arī šajā mācību gadā centralizēto eksāmenu vērtējumi tiks izteikti līmeņos

Ņemot vērā, ka Latvijas augstskolas saskaņā ar Augstskolu likumu ir apstiprinājušas savus uzņemšanas noteikumus un lielākajā daļā gadījumu vēl aizvien pretendentu atlasē tiek izmantoti tieši centralizēto eksāmenu līmeņu burti, VISC kopā ar IZM ir pieņēmis lēmumu par to, ka Ministru kabinetā iesniegtie grozījumi, kas paredzēja atteikties no vērtējuma izteikšanas līmeņu burtos, stāsies spēkā no 2012. gada 1.septembra.
Minētās izmaiņas tiesību normu virzībā neskar 9.klašu mazākumtautību izglītības programmu skolēnus, kuri kārtos attiecīgo centralizēto eksāmenu latviešu valodā un saņems valsts valodas prasmes vērtējumu.

15.09.2011. V.Jaunozola.
Par eksāmeniem Latvijas un pasaules vēsturē 2011./2012.mācību gadā

Valsts standarts pamatizglītībā (MK 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1027 "Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem") nosaka, ka ar 2011.gada 1.septembri 6.klasē ir divi jauni mācību priekšmeti: "Pasaules vēsture" (37.pielikums) un "Latvijas vēsture" (38.pielikums), kas pakāpeniski līdz 2014./2015.mācību gadam tiks ieviesti 6.–9.klasē. Pārejas periodā šajā mācību gadā 7., 8. un 9.klasē turpina apgūt mācību priekšmetu "Latvijas un pasaules vēsture" atbilstoši mācību priekšmeta standartam (16.pielikums). Līdz 2013./2014.mācību gadam (ieskaitot) 9.klasē, lai iegūtu pamatizglītību, skolēniem būs jākārto eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē, bet no 2014./2015.mācību gada – eksāmens Latvijas vēsturē. Lai eksāmenā īstenotu Latvijas vēstures standarta prasības, skolēnam jāzina un jāprot analizēt Latvijas vēstures cēloņsakarības un problēmjautājumus arī pasaules vēstures kontekstā.
Ar šo mācību gadu vidusskolā ir noslēgusies pāreja uz vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēsture" standartu. Tāpēc 2011./2012.mācību gadā skolēni kā izvēles valsts pārbaudes darbu par vispārējās vidējās izglītības ieguvi varēs kārtot eksāmenu Latvijas un pasaules vēsturē. Eksāmena uzdevumi tiks veidoti atbilstoši mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēsture" standartam (MK 2008.gada 2.septembra noteikumu Nr.715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem" 14.pielikums).
Eksāmena darba struktūra, eksāmena norisei paredzētais laiks un uzdevumu veidi būtiski nemainīsies, bet atbilstoši mācību priekšmeta "Latvijas un pasaules vēsture" standartam eksāmena uzdevumos lielāka uzmanība tiks pievērsta Latvijas vēstures jautājumiem, iekļaujot visas mācību satura komponentes, kuras ir noteiktas standarta pamatprasībās mācību priekšmeta apguvei.
Konkrētāka informācija par eksāmeniem būs apskatāma valsts pārbaudījumu programmās, kuras publiskos 2012.gada janvārī.

02.09.2011. I.Kamarūte.
Izskatītas iesniegtās apelācijas par centralizēto eksāmenu rezultātiem

VISC izskatījis apelācijas, kas iesniegtas pēc centralizēto eksāmenu sertifikātu saņemšanas. Kopumā VISC izskatīja 319 apelācijas, kuras iesniedza 258 personas, lūdzot pārskatīt saņemto vērtējumu kādā no centralizētajiem eksāmeniem. Lielākais apelāciju skaits saņemts par angļu valodas, latviešu valodas un literatūras, un bioloģijas eksāmena vērtējumu. 22% no kopējā apelāciju skaita ir mainīts vērtējums, tajā skaitā 10% – eksāmenā saņemtais līmenis. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, saņemto apelāciju skaits ir mazāks.
Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. VISC tika izveidota īpaša apelācijas komisija, kas mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izskata to un pārskata vērtējumu eksāmenā, lai pieņemtu lēmumu atstāt esošo vērtējumu vai mainīt to.

21.07.2011. I.Kamarūte.
Izskatītas pirmajā nedēļā saņemtās apelācijas

VISC izskatījis apelācijas, kas iesniegtas pirmajā nedēļā pēc centralizēto eksāmenu sertifikātu saņemšanas. Līdz 19.jūlijam VISC bija saņēmis 166 iesniegumus ar lūgumu pārskatīt saņemto vērtējumu kādā no centralizētajiem eksāmeniem. Lielākais apelāciju skaits saņemts par latviešu valodas un literatūras, angļu valodas un bioloģijas eksāmena vērtējumu. Ņemot vērā to, ka turpinās uzņemšanas process augstskolās, VISC pirmās nedēļas laikā iesniegtās apelācijas ir izskatījis ātrāk, nekā to nosaka normatīvie akti. 22% no kopējā apelāciju skaita ir mainīts vērtējums, tajā skaitā 13% – eksāmenā saņemtais līmenis. Salīdzinot ar iepriekšējā mācību gada šādu periodu, saņemto apelāciju skaits ir mazāks. Apelācijas var iesniegt vienu mēnesi pēc centralizēto eksāmenu sertifikātu izsniegšanas. VISC iesniegtās apelācijas izskata un pieņem lēmumu viena mēneša laikā.

12.jūlijā izsniedz vispārējās vidējās izglītības sertifikātus

12.jūlijā VISC izsniedz vispārējās vidējās izglītības sertifikātus 30638 skolēniem visā Latvijā. Pateicoties sadarbībai ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru, centralizēto eksāmenu rezultātiem tiek nodrošināta arī elektroniskā piekļuve vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
No 12.jūlija, izmantojot e-pakalpojumu „Elektroniska pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās”, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru tiks nodrošināta elektroniskā piekļuve šī gada centralizēto eksāmenu rezultātiem. Pieteikšanās studijām elektroniski sākas 10 Latvijas augstskolās – Banku augstskolā, Daugavpils Universitātē, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā, Latvijas Lauksamniecības universitātē, Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Starptautiskajā Biznesa un ekonomikas augstskolā, Rēzeknes Augstskolā un Ventspils Augstskolā.
Vienotā sistēma un e-pakalpojums „Elektroniska pieteikšanās studijām pamatstudiju programmās” topošajiem studentiem dod iespēju pieteikumu studijām iesniegt jebkurā no šīm desmit augstskolām un pieteikties uz vairākām šo augstskolu piedāvātajām pamatstudiju programmām ar vienu pieteikumu.
Plašāka informācija - www.latvija.lv/studijas un augstskolu interneta vietnēs.

14.07.2011. R.Kalvāns.
Sertifikātu vērtējuma aprēķins

Noslēdzoties valsts pārbaudījumu sesijai un sākoties aktīvajām uzņemšanas procedūrām augstskolās, VISC informē par izdoto sertifikātu vērtējuma aprēķinu un tā interpretāciju.
>> Lasīt vairāk

19.05.2011. A.Cābelis.
Par diagnosticējošo darbu fizikā, ķīmijā 9.klasē un bioloģijā, matemātikā 8.klasē rezultātiem

Diagnosticējošos darbus izglītības iestādēs organizēja no 2011.gada 11.aprīļa līdz 15.aprīlim. Pēc vairāku skolu lūguma tīmekļa vietnē http://darbs.dits.lv ar iepriekšējo lietotāja vārdu un paroli varēs apskatīt savas skolas skolēnu rezultātus līdz maija beigām. Pārskats par kopējiem diagnosticējošo darbu rezultātiem tiks publicēts jūnijā.

17.05.2011. G.Muceniece.
Vācu valodas 2.pakāpes diplomu pasniegšanas ceremonija

Rīgā, Melngalvju nama krāšņajā svētku zālē, 6.maijā notika Vācu valodas 2.pakāpes diplomu pasniegšanas ceremonija. Diplomu pasniegšanas ceremonijas viesu vidū bija izglītības ministrs Rolands Broks, Vācijas vēstnieks Latvijā Klauss Burkharts (Klaus Burkhardt), Gētes institūta valodas nodaļas vadītājs Rainers Būcs (Rainer Buhtz), kā arī citas personības no izglītības, kultūras, ekonomikas un politikas jomas.

18.04.2011. A.Cābelis.
Diagnosticējošie darbi bioloģijā 8.klasē, matemātikā 8.klasē, fizikā 9.klasē un ķīmijā 9.klasē

No 2011.gada 11.aprīļa līdz 15.aprīlim skolas varēja organizēt VISC izstrādātos diagnosticējošos darbus. Jau vairākus gadus skolēni apgūst fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku pēc jaunajiem standartiem, kuri paredz būtiskas izmaiņas šo priekšmetu mācību saturā. Diagnosticējošā darba mērķis bija noskaidrot skolēnu izpratni par procesiem, likumsakarībām dabā un matemātiskajiem modeļiem, pētniecisko darbību un prasmes darbā ar informāciju reālās dzīves kontekstā, jeb kā šīs pārmaiņas ir ienākušas skolā un kā skolēniem veicas ar jaunā mācību satura apguvi.  
Diagnosticējošajam darbam bija divas daļas. 1.daļā ietverti 22 – 30 atbilžu izvēles, savietošanas un īso atbilžu uzdevumi, kuri aptver obligāto mācību priekšmeta saturu. 2.daļā bija anketa par mācību procesu skolā, skolēnu interesi par dabaszinātnēm un matemātiku un informāciju tehnoloģiju izmantošanas iespējām skolā un mājās.
Diagnosticējošos darbus skolēni pildīja tikai elektroniski speciāli izstrādātā tīmekļa vietnē.
Interese par diagnosticējošo darbu bija ļoti liela – kopā darbus pildīja 19961 skolēns no 503 skolām.
Skolas var izmantot diagnostikas uzdevumus metodiskiem mērķiem.

 • Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasei (latviešu valodā) [PDF];
 • Diagnosticējošais darbs matemātikā 8.klasei (krievu valodā) [PDF];
 • Diagnosticējošais darbs bioloģijā 8.klasei (latviešu valodā) [PDF];
 • Diagnosticējošais darbs bioloģijā 8.klasei (krievu valodā) [PDF];
 • Diagnosticējošais darbs fizikā 9.klasei (latviešu valodā) [PDF];
 • Diagnosticējošais darbs fizikā 9.klasei (krievu valodā) [PDF];
 • Diagnosticējošais darbs ķīmijā 9.klasei (latviešu valodā) [PDF];
 • Diagnosticējošais darbs ķīmijā 9.klasei (krievu valodā) [PDF].

Skolotājus lūdzam sūtīt atsauksmes par diagnosticējošajiem darbiem uz adresi austris.cabelis@visc.gov.lv.

17.03.2011. R.Kalvāns.
Centralizēto eksāmenu vērtēšana

VISC aicina attiecīgo mācību priekšmetu pedagogus un speciālistus pieteikties 2011.gada centralizēto eksāmenu vērtēšanai, aizpildot ērtu elektronisku pieteikumu saskaņā ar nolikumu par centralizēto eksāmenu vērtēšanu. Pieteikumus gaidīsim līdz šī gada 2.maijam, plkst. 11:00.

14.03.2011. A.Cābelis.
Par diagnosticējošo darbu

VISC ir izstrādājis diagnosticējošos darbus 8.klasē bioloģijā, matemātikā un 9.klasē fizikā, ķīmijā. Iegūtie dati tiks izmantoti pētījuma vajadzībām. Skolu un skolēnu rezultāti netiks salīdzināti savā starpā. Piedalīšanās diagnostikā ir skolas brīva izvēle. Izglītības iestādei tiek ieteikts izvēlēties vienu no komplektiem – matemātika un ķīmija vai bioloģija un fizika. Diagnosticējošie darbi veidoti latviešu un krievu valodā. Pieņemot lēmumu par piedalīšanos diagnostikā, iesakām izvērtēt skolas tehniskās iespējas (piem., klašu skaits, datoru nodrošinājums, interneta stabilitāte). Darbs būs pieejams un izpildāms tikai elektroniski speciāli izstrādātā tīmekļa vietnē http://darbs.dits.lv. Visus diagnosticējošos darbus izglītības iestādēs organizē no 2011.gada 11.aprīļa līdz 15.aprīlim no plkst.8.30 līdz 17.00.

11.03.2011. R.Kalvāns.
Valodu eksāmenu mutvārdu daļas ieraksta programma 2011

VISC piedāvā izglītības iestādēm jaunu ieraksta programmatūras versiju, kura paredzēta izmantošanai šī gada eksāmenu sesijā. Jaunajā versijā ir izstrādāti šādi uzlabojumi:
– ieraksta datnes tiek grupētas apakšmapēs;
– atvieglota ierakstu saraksta drukāšana;
– uzlabota ierakstu saraksta pārskatāmība.
Visu attiecīgo izglītības iestāžu atbildīgajiem speciālistiem lūgums iepazīties ar papildināto programmatūras rokasgrāmatu.

01.03.2011. V.Jaunozola.
Pirms eksāmeniem 9.klasē

VISC Valsts pārbaudījumu sagatavošanas nodaļas speciālisti un projekts „Dabaszinātnes un matemātika”, sadarbojoties ar attiecīgo mācību priekšmetu pedagogiem, ir izveidojuši metodiskos ieteikumus, kuri paredzēti kā palīgs 9.klases skolēniem, gatavojoties valsts pārbaudes darbiem. Metodiskie ieteikumi var palīdzēt skolotājiem visā mācību procesā, kā arī skolēniem, patstāvīgi gatavojoties eksāmeniem.
>> Ieteikumi sadaļā "Metodiskie materiāli"

10.02.2011. I.Kamarūte.
2010./2011. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks

VISC ir sagatavojis 2010./2011. mācību gada valsts pārbaudes darbu norises grafiku. Grafiks ir izveidots ērti pārskatāmā tabulā.

11.01.2011. A.Cābelis.
Obligātā mācību satura apguves prasību indikatori dabaszinātņu mācību priekšmetos un matemātikā

2010./11.mācību gadā 12.klasi beidz skolēni, kuri apguvuši fiziku, ķīmiju, bioloģiju un matemātiku pēc jaunā mācību priekšmeta standarta (02.09.2008. MK noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem"). Lai atsegtu vispārīgi formulētās standarta prasības, tika izveidoti indikatori, kas konkretizē pamatprasības mācību priekšmeta apguvei.
>> Indikatori sadaļā "Metodiskie materiāli"

06.01.2011. K.Špūle.
Diagnosticējošā darba par ceļu satiksmes drošības noteikumiem 6.klasei rezultātu analīze

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir apkopojis un analizējis diagnosticējošā darba par ceļu satiksmes noteikumiem 6. klasei (2010. gada 29. novembris - 3.decembris) rezultātus.

05.01.2011. K.Špūle.
Literatūras eksāmena 12.klasei latviešu mācībvalodas izglītības programmās 1.uzdevuma tēmas

2010./2011. mācību gada literatūras eksāmena 12.klasei latviešu mācībvalodas izglītības programmās 1.uzdevuma tēmas
  - Mīlestība literatūrā.
  - Paaudzes literatūrā.
  - Vēsture literatūrā.
  - Skola literatūrā.
  - Atsvešinātība literatūrā.
  - Stereotipi literatūrā.

 
2009.gads

20.07.2009.
Par informāciju vispārējās vidējās izglītības sertifikātos

No 2009.gada izdotajos sertifikātos tiek iekļauts arī katra eksāmena kopvērtējums procentos, kas precīzāk izsaka skolēna rezultātus attiecīgajā eksāmenā, atšķirībā no "A" – "F" burtiem. Šī vērtība nav nedz daļu sasniegumu summa, nedz daļu vidējā vērtība. Sīkākā informācija par to kā tiek iegūts kopvērtējums un ko tas izsaka ir pieejama informatīvā materiālā [PDF].

Atgriezties sadaļā "Vispārējā izglītība. Pārbaudes darbi. Aktuālā informācija."