wellto_projekts.jpg
Vienotas kvalifikācijas izstrāde tūrisma nozarē
Erasmus+ programma KA3 – Atbalsts politikas reformām: vienotas kvalifikācijas profesionālajā izglītībāerasmus_plus_co_funded.jpgProjekts WellTo

Present Stakeholders for Future Wellness Tourism Skills` Development (WellTo)
No: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Starptautisko organizāciju personāla mācību centrs ITPIO (Bulgārija)
Īstenošanas laiks: 2018.gada 1.oktobris – 2020.gada 30.septembris
Kopējais projekta finansējums: 624973 EUR

Projekta mērķis

Projekta uzdevumi

Sadarbības partneri

Projekta buklets

Projekta informatīvie ziņojumi

Projekta vietne

Projekta kontaktpersona
Sandra Prince
Tālr.: 60001633
e-pasts: sandra.prince@visc.gov.lv