trackvet_projekts.jpg
Transversālo pamatkompetenču attīstīšana, vērtēšana un atzīšana sākotnējā profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projekts.erasmus_plus_co_funded.jpgProjekts TRACK-VET

TRACK-VET: Developing, assessing and validating transversal key competences in the formal initial and continuing VET
No: 2017-1-PL01-KA202-038732

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Varšavas Ekonomikas augstskola
Īstenošanas laiks: 2017.gada 1.septembris – 2020.gada 30.aprīlis
Kopējais projekta finansējums: 403 880 EUR

Projekta mērķis

Projekta uzdevumi

Sadarbības partneri

Noslēguma konference

Projekta kontaktpersona
Aina Špaca
Tālr. 67350961
E-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv