Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekta "VET to work" arhīvs

2014.gada maijā VISC uzsāka jauna Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projekta „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu” jeb „VET to Work Transition – how to meet labour market needs and engage businesses in Latvia’s VET system?” Nr.550462-LLP-1-2013-1-LV-KA1_KA1ECETA īstenošanu.
Projektu īsteno četri partneri no Latvijas – VISC, konsultāciju uzņēmums SIA Dynamic University, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Visiem partneriem ir ievērojama pieredze projektu īstenošanā, tajā skaitā profesionālās izglītības jomā, kas ļaus sasniegt projektā izvirzītos uzdevumus:
1) izvērtēt profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbību;
2) noskaidrot galvenos iemeslus, kādēļ profesionālo izglītību izvēlas salīdzinoši neliels izglītojamo skaits;
3) izpētīt citu valstu pieredzi, kā nodrošināt uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbību un radīt skolēnos interesi par profesionālo izglītību;
4) uzsākt valsts līmeņa diskusiju, kā uzlabot pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu;
5) izstrādāt rekomendācijas politiķiem un praktiķiem, lai veicinātu profesionālās izglītības prestižu uzņēmēju un izglītojamo vidū.
Šos uzdevums plānots īstenot projekta darbības laikā no 2014. gada 1.maija līdz 2015.gada 30.aprīlim.

2015.gads

25.05.2015. I.Baranovska.
Noslēdzies VET to Work projekts

Maija sākumā ar starptautisku konferenci Konkurētspējīga un ilgtspējīga profesionālā izglītība – sasniegumi un jauni mērķi noslēdzās Eiropas Savienības K1 aktivitātes projekts "Pārēja no profesionālās izglītības uz darba tirgu". Konference pulcēja profesionālās izglītības pedagogus un audzēkņus, politikas veidotājus, darba devējus un arodbiedrību pārstāvjus. Kopumā pasākumā piedalījās vairāk nekā 150 dalībnieki no 20 ES valstīm.

02.04.2015. I.Baranovska.
Diskusija "Starptautiskās mobilitātes profesionālajā izglītībā"

Datums: 2015.gada 2.aprīlis
Laiks: 11:00-13:00
Vieta: Rīga (Eiropas Māja - kamīnzāle, Aspazijas bulvāris 28)
Dalībnieki: profesionālo izglītības iestāžu, uzņēmumu, pašvaldības, politikas lēmēju, audzēkņu, nevalstisko organizāciju, arodbiedrību, asociāciju, biedrību pārstāvji.

18.03.2015. I.Baranovska.
Izglītojamo motivācijas veidošana

Pēdējo gadu laikā profesionālās izglītības jomā ir daudz darīts, lai mainītu stereotipu, ka mācības  profesionālās  izglītības iestādēs  izvēlas sekmēs vājākie audzēkņi  vai arī tie, kuriem dzīvē nav īsta mērķa. Patiesībā lielākā daļa profesionālās izglītības absolventu ir labi darba darītāji un  sava aroda meistari visdažādākajās tautsaimniecības nozarēs. Daudzi no viņiem darbojas kā veiksmīgi uzņēmēji un turpina izglītību.
Tomēr  augstais audzēkņu  atbirums,  it sevišķi pirmajos kursos, darba devēju  biežā neapmierinātība ar profesionālās izglītības kvalitāti un augstais bezdarba līmenis profesionālās izglītības beidzēju vidū, liecina par to, ka daļa audzēkņu savu nākamo  profesiju ir izvēlējušies nejauši un  amatu  apgūst bezatbildīgi, bez ieinteresētības. Nonākot darba tirgū šie audzēkņi nespēj demonstrēt vajadzīgās zināšanas un prasmes.
Kāpēc daļai jauniešu nav motivācijas vai tā ir ļoti zema? Kas ir veicinošie un kavējoši faktori? Kā panākt to, ka katrs jaunietis veiksmīgi sasniedz savu mērķi? Par šiem  un citiem jautājumiem runāsim diskusijā „Izglītojamo motivācijas veidošana profesionālajā izglītībā”. Diskusijas moderatore: Aija Tūna.
Diskusija notiks 26.martā Rīgā, Latvijas  Tirdzniecības un rūpniecības kameras Konferenču zālē, Kr. Valdemāra ielā 35 no plkst.11:00 līdz 13:00.
Pieteikties dalībai diskusijā var, aizpildot reģistrācijas formu: http://ej.uz/VET2WORKdiskusijas.
Diskusiju būs iespējams noskatīties ierakstā: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeaRax-Ko4i4fTJEoUZnUukKdoxgFUlCa
"Izglītojamo motivācijas veidošana" ir vienpadsmitā  no 12 diskusijām ciklā "Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu". Diskusiju cikls tiek organizēts  Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projektā "VET to Work Transition" (Nr.550462-LLP-1-2013-1-LV-KA1-KA1ECETA). Projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un konsultāciju uzņēmumu Dynamic University.

03.03.2015. I.Baranovska. Precizēts 04.03.2015.
Projekta diskusija Ventspilī

Kvalitatīva profesionālā izglītības īstenošana nav iedomājama bez modernas mācību materiāli tehniskās bāzes, sakārtotas infrastruktūras, mūsdienīga un  darba tirgum atbilstoša mācību satura, profesionāliem un motivētiem pedagogiem. Jaunu mācību programmu satura ieviešana, moderna mācību aprīkojuma un tehnoloģiju ienākšana  profesionālās izglītības iestādēs izvirza arī jaunus uzdevumus  iestādes vadītājiem un pedagogiem. Līdztekus jautājumam Ko mēs mācām? arvien aktuālāks kļūst jautājums Kā mēs mācām?  Vai esam gatavi un sagatavoti jaunajiem izaicinājumiem?  Vai didaktiskie principi un pedagoģiskais process nodrošina izglītības mērķu sasniegšanu? Tie ir tikai daži jautājumi, ko uzdosim diskusijas “Mācību metodika un formāts profesionālajā izglītībā” dalībniekiem.
Diskusija notiks 11.martā Ventspils Digitālajā centrā (2.stāvā, konferenču zālē), Akmeņu iela 3, no plkst.11.00 līdz 13.00. Diskusiju vadīs VISC Izglītības satura departamenta direktore Sarmīte Valaine.
Pieteikties dalībai diskusijā var, aizpildot reģistrācijas formu: http://ej.uz/VET2WORKdiskusijas.
Diskusiju būs iespējams noskatīties ierakstā: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeaRax-Ko4i4fTJEoUZnUukKdoxgFUlCa 
Mācību metodika un formāts ir devītā  no 12 diskusijām ciklā Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu. Diskusiju cikls tiek organizētsEiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projektā VET to Work Transition (Nr.550462-LLP-1-2013-1-LV-KA1-KA1ECETA). Projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un konsultāciju uzņēmumu Dynamic University.

02.03.2015. S.Puncule.
Diskusija par tēmu “Darba tirgus struktūra, pieprasījums pēc speciālistiem un mazo uzņēmumu loma tajā”

2015.gada 3.martā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, Valsts izglītības satura centrs un konsultāciju uzņēmums Dynamic University turpina diskusiju ciklu "Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu".

16.02.2015. I.Baranovska.
Diskusija par prakšu kvalitāti profesionālajā izglītībā

Latvijā un citur Eiropā šobrīd aktuāls ir jautājums par profesionālās izglītības kvalitāti un tās atbilstību darba tirgum. Viens no labas profesionālās izglītības indikatoriem ir kvalitatīva prakse, kuru lielā mērā nosaka prakšu organizācijā iesaistīto cilvēku kompetence, metodiskās zināšanas un savstarpējā sadarbība.
Kas ir kvalitatīva prakse un kas liecina, ka kvalitāte tiek nodrošināta? Kādi ir galvenie šķēršļi kvalitatīvas prakses norisei? Kā paaugstināt prakses kvalitāti? Diskusijā "Sākotnējās profesionālās izglītības prakšu kvalitāte un prakšu vadītāju sagatavošana" mēģināsim rast atbildes uz šiem un citiem ar prakšu kvalitāti saistītiem jautājumiem.  Diskusijā piedalīsies Diāna Vernera, IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta vecākā referente, Vita Žunda,  ES Leonardo da Vinci projekta Q-Placements vadītāja, Dace Amona, SIA AUSTRIS AG valdes locekle, Atvars Ansabergs, Rīgas 3.arodvidusskolas metināšanas skolotājs, Vasilijs Kasjaņenko, Valmieras tehnikuma Izglītības metodiķis, Diāna Krastiņa, Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras padomniece profesionālās izglītības jautājumos. Diskusija notiks 19.februārī, Latvijas  Tirdzniecības un rūpniecības kameras Konferenču zālē, Kr. Valdemāra ielā 35 no plkst. 11.00 līdz 13.00. Diskusiju vadīs Dr. Tatjana  Volkova.
Pieteikties dalībai diskusijā var, aizpildot reģistrācijas formu: http://ej.uz/VET2WORKdiskusijas.  
Diskusiju būs iespējams noskatīties tiešsaistē: seminari.chamber.lv un  ierakstā: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeaRax-Ko4i4fTJEoUZnUukKdoxgFUlCa Prakšu kvalitāte ir sestā no 12 diskusijām ciklā Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projektā VET to Work Transition (Nr.550462-LLP-1-2013-1-LV-KA1-KA1ECETA). Projektu īsteno Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un konsultāciju uzņēmumu Dynamic University.

04.02.2015. I.Baranovska.
Aicinām uz diskusiju "Darba vidē balstītas mācības"

Projekts VET to Work aicina uz diskusiju "Darba vidē balstītas mācības". Diskusija notiks 11.februārī  Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes iela 33,  no plkst. 11.00 līdz 13.00.  Diskusiju organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un konsultāciju uzņēmumu Dynamics University.  
Darba vidē balstītu mācību ieviešana ir prioritārs Latvijas izglītības un nodarbinātības jautājums. 2013./2014.mācību gadā Izglītības un zinātnes ministrija uzsāka pilotprojektu par darba vidē balstītu mācību īstenošanu sešās profesionālajās izglītības iestādēs. Pilotprojekts  veiksmīgi turpinās arī 2014./2015.mācību gadā, iesaistot vēl vairāk profesionālās izglītības iestāžu, audzēkņu un uzņēmumu.
Kā jauno pieeju vērtē eksperti un mācību procesa dalībnieki? Kādi ir galvenie ieguvumi? Ko varam mācīties no pirmā gada pieredzes? Tie ir tikai daži jautājumi, ko uzdosim diskusijas dalībniekiem. Diskusijā piedalīsies Inta Šusta, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā, Diāna Karaša, Latvijas Amatniecības kameras prezidente, Aigars Rublis, Jelgavas Domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un sporta  programmā, Sarmīte Vīksna, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore, Juris Vidžis, Jelgavas nekustamo īpašumu pārvaldes  vadītājs, Janīna Rudzīte, Jelgavas tehnikuma direktore un Konstantīns  Šahurovs, Jelgavas tehnikuma audzēknis.
Pieteikties dalībai diskusijā var, aizpildot reģistrācijas formu.
Darba vidē balstītas mācības ir viena no 12 diskusijām ciklā Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projektā  VET to Work Transition – Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu. Projekta Nr.550462-LLP-1-2013-1-LV-KA1-KA1ECETA.
Diskusiju būs iespējams noskatīties ierakstā: https://www.youtube.com/playlist?list=PLeaRax-Ko4i4fTJEoUZnUukKdoxgFUlCa

13.01.2015. I.Baranovska.
Diskusiju ciklā meklēs risinājumus efektīvākai pārejai no profesionālās izglītības uz darba tirgu

2015.gada 15. janvārī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, Valsts izglītības satura centrs un konsultāciju uzņēmums Dynamic University uzsāk 12 diskusiju ciklu "Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu". Diskusijās meklēsim atbildes uz jautājumiem, kā paaugstināt profesionālās izglītības prestižu, uzlabot profesionālo izglītības konkurētspēju, pieejamību, pievilcību un atbilstību darba tirgus prasībām. Diskusijās piedalīsies izglītības un nodarbinātības politikas veidotāji, pārstāvji no profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un nozaru ekspertu padomēm, asociācijām, pašvaldībām, profesionālās izglītības skolu audzēkņi un absolventi. Diskusijās izteiktie priekšlikumi un rekomendācijas tiks apkopotas un iesniegtas Izglītības un zinātnes ministrijai, kā arī publicētas projekta ziņojumā.
Kopumā no 2015. gada janvāra līdz aprīlim tiks organizētas 12 diskusijas par šādām tēmām:

 1. Profesionālās izglītības pievilcība jauniešu vidū;
 2. Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu, praktikantu apdrošināšana;
 3. Kvalifikācijas eksāmeni un profesionālās kvalifikācijas piešķiršana – darba devēju loma tajos;
 4. Kā motivēt uzņēmējus piedāvāt prakses vietas;
 5. Darba vidē balstītas mācības un pilotprojektu mācības;
 6. Prakšu kvalitāte, prakses vadītāju apmācības;
 7. Darba tirgus struktūra, pieprasījums pēc speciālistiem un mazo uzņēmumu loma tajā;
 8. Finansiālais atbalsts audzēknim – stipendija, darba alga, ekipējums, garantijas;
 9. Mācību metodika un formāts profesionālās izglītības iestādēs;
 10. Karjeras konsultācijas jautājumi un atbildības;
 11. Audzēkņu centīgums un motivācijas jautājumi;
 12. Starptautiskā mobilitāte profesionālajā izglītībā.

Pirmā diskusija: "Profesionālās izglītības pievilcība jauniešu vidū" notiks Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Konferenču zālē, 2015.gada 15.janvārī no plkst. 11:00 līdz 13:00.
Interesenti diskusiju varēs vērot tiešsaistē: seminari.chamber.lv
Pieteikties dalībai diskusijās var aizpildot reģistrācijas formu: http://ej.uz/VET2WORKdiskusijas

2014.gads

19.08.2014. K.Valtiņš.
Interviju cikls projektā "VET to work"

2014.gada septembri sāksies interviju cikls projektā "VET to work – pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu Latvijā" par aktuālajiem jautājumiem profesionālajā izglītībā un absolventu nodarbinātībā. Projekta partneri tiksies ar izglītības un nodarbinātības politikas veidotājiem, profesionālās izglītības iestāžu darbiniekiem, industriju un uzņēmumu pārstāvjiem. Interviju laikā plānots identificēt esošās problēmas un izaicinājumus veiksmīgai pārejai no profesionālas izglītības uz darba tirgu, izvērtējot esošo sadarbību, iesaistīto pušu vajadzības un kopīgi meklējot veidus, kā uzlabot šīs pārejas veiksmīgu nodrošināšanu Latvijā. Kopumā tiks organizētas 32 intervijas, kas dos vispusīgu ieskatu esošajā situācijā un ļaus sagatavoties nākamajam  projekta  posmam – diskusiju ciklam. Tā ietvaros, tiekoties visām iesaistītajām pusēm – audzēkņiem, industriju un uzņēmumu pārstāvjiem, profesionālo izglītības iestāžu mācībspēkiem, vadībai un politikas veidotājiem, tiks pārrunāti interviju rezultāti un meklēti risinājumi. Kopumā plānotas 12 diskusijas atbilstoši Eiropas Sociālā fonda projektā "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana", (vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) izveidotajām 12 nozaru ekspertu padomēm: 

 1. Tūrisms, skaistumkopšana;
 2. Ķīmiskās rūpniecības nozare un tās saskarnozares – ķīmija, farmācija, biotehnoloģija, vide;
 3. Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības;
 4. Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
 5. Kokrūpniecība (mežsaimniecība, kokapstrāde);
 6. Būvniecība;
 7. Enerģētika;
 8. Pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
 9. Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība, administrēšana (vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un komerczinības);
 10. Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 11. Poligrāfija un izdevējdarbība, papīra un papīra izstrādājumu ražošana un datordizains;
 12. Transports un loģistika.

Paralēli intervijām projekta partneri pētīs arī citu valstu pieredzi, īpaši akcentējot duālās izglītības piemērus, uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbību,  intereses  radīšanu jauniešos par profesionālo izglītību,  kā arī sadarbības veidošanas mehānismus starp nozarēm un akadēmisko vidi.
Intervijas tiks organizētas līdz 2014.gada nogalei, savukārt diskusiju cikls noritēs no nākamā gada janvāra līdz projekta noslēgumam 2015.gada aprīlī. 

22.05.2014. A.Špaca.
Projekta „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu” pirmā partneru sanāksme

2014.gada maijā Valsts izglītības satura centrs (VISC) uzsāka jauna Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projekta „Pāreja no profesionālās izglītības uz darba tirgu” jeb „VET to Work Transition – how to meet labour market needs and engage businesses in Latvia’s VET system?” Nr.550462-LLP-1-2013-1-LV-KA1_KA1ECETA  īstenošanu.
Pirmais projekta pasākums notika 16.maijā Briselē, kur VISC pārstāvji piedalījās Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras rīkotajā sanāksmē projektu īstenotājiem. Izpildaģentūras darbinieki iepazīstināja sanāksmes dalībniekus ar prasībām, noteikumiem un vadlīnijām projektu īstenošanai.
Projektu īsteno četri partneri no Latvijas – Valsts izglītības satura centrs, konsultāciju uzņēmums SIA Dynamic University, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera. Projekta pirmajā sanāksmē,kas notika 21.maijā, partneri iepazinās ar projekta mērķiem un uzdevumiem, EK Izpildaģentūras ieteikumiem projekta īstenošanai, pārrunāja sadarbības principus, kā arī plānoja nākamās projekta aktivitātes.
Projekta autori - konsultāciju uzņēmuma SIA Dynamic University pārstāvji pastāstīja, ka projekta ideja radusies, iepazīstoties ar ES Padomes rekomendācijām Latvijas konverģences programmai 2012.-2016.gadam, kurās norādīts, ka „nepieciešama turpmāka reformu īstenošana profesionālajā izglītībā un apmācībā, tostarp ar darbu saistītu mācību un māceklības elementu kvalitātes un pieejamības uzlabošanā.”
Visiem partneriem ir ievērojama pieredze projektu īstenošanā, tajā skaitā profesionālās izglītības jomā, kas ļaus sasniegt projektā izvirzītos uzdevumus:
1) izvērtēt profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbību;
2) noskaidrot galvenos iemeslus, kādēļ profesionālo izglītību izvēlas salīdzinoši neliels izglītojamo skaits;
3) izpētīt citu valstu pieredzi, kā nodrošināt uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbību un radīt skolēnos interesi par profesionālo izglītību;
4) uzsākt valsts līmeņa diskusiju, kā uzlabot pāreju no profesionālās izglītības uz darba tirgu;
5) izstrādāt rekomendācijas politiķiem un praktiķiem, lai veicinātu profesionālās izglītības prestižu uzņēmēju un izglītojamo vidū.
Šos uzdevums plānots īstenot projekta darbības laikā no 2014. gada 1.maija līdz 2015.gada 30.aprīlim.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"