Atgriezties sadaļā "Noslēgušies projekti"

Projekts "HansaVET". Arhīvs

Projekts "HansaVET - Hanseatic Tradition for VET: Mobility Strategies for Promoting Enterprenership Skills of VET Students" jeb "Mobilitāšu izmantošana uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanai" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (Nr.2011-1-LV1_LEO05-02221). Projekta mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu attīstīšanu profesionālās izglītības audzēkņiem, izmantojot starptautiskās mobilitātes. Projekta inovācija balstās uz Interreg projekta “Baltic Training Programme” izstrādāto metodiku, kuru paredzēts daļēji pārnest un ieviest vairākās Baltijas jūras reģiona valstu profesionālās izglītības sistēmās. Projekts tiek īstenots no 2011 līdz 2013.gadam un tā dalībvalstis ir Latvija (VISC – projekta koordinators),Vācija, Zviedrija, Igaunija, Lietuva. Informācija par projektu pieejama projekta vietnē: www.hansavet.eu

 
2013.gads

19.09.2013. I.Baranovska. Papildināts 06.01.2014.
Projekta "HansaVET" noslēgums

18. septembrī, viesnīcas „Avalon” konferenču zālē Rīgā, notika Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta „HansaVET” noslēguma konference.
Konference pulcēja profesionālo un vispārējās izglītības iestāžu pedagogus, augstākās izglītības iestāžu mācībspēkus, izglītības politikas veidotājus, nacionālo aģentūru pārstāvjus, tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kameru pārstāvjus un uzņēmējus no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Vācijas un Polijas.
Kāpēc profesionālās izglītības internacionalizācija ir viena no ES prioritātēm? Kādus izaicinājumus tas uzliek dalībvalstīm? Ko sagaida uzņēmumi no profesionālās izglītības? Kā veicināt interesi par uzņēmējdarbību profesionālās izglītības audzēkņiem? Kā panākt to, ka starptautiskās mobilitātes/prakses ir būtiska profesionālās izglītības programmas sastāvdaļa? Kā labāk sagatavot profesionālās izglītības iestādes audzēkni starptautiskajām praksēm? Tie ir tikai daži no jautājumiem, par kuriem tika runāts un diskutēts konferences „Hanzas Tradīcijas uzņēmējdarbības veicināšanai” laikā.
Konferences dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar „HansaVET” projektā izstrādāto metodiku starptautisko prakšu/mobilitāšu organizatoriem. Metodika vērsta uz to, lai profesionālās izglītības iestādes sadarbībā ar prakses uzņēmumiem, veicinātu uzņēmējspēju attīstīšanu profesionālās izglītības audzēkņiem. Šobrīd profesionālās izglītības audzēkņu dalība starptautiskajās mobilitātes/praksēs dod iespēju jauniešiem pilnveidot profesionālās, valodu, starpkultūru un sociālās kompetences. Gandrīz nemaz vai ļoti reti starptautiskās prakses tiek izmantotas kā instruments, lai papildus jau nosauktajām prasmēm audzēkņi varētu apgūt arī uzņēmējprasmes. Tas palīdzētu audzēkņiem kļūt konkurētspējīgiem gan vietējā gan Eiropas darba tirgū, gan radīt interesi par uzņēmējdarbību.
Projekta „HansaVET” mācību metodika uzņēmējspēju attīstībai ir aprobēta semināros Latvijā, Igaunijā, Lietuvā un Zviedrijā un to ir augsti novērtējuši mācību semināru dalībnieki. Projekta laikā tika sagatavoti 13 treneri un izglītots 231 profesionālās izglītības pedagogs. Semināra dalībnieki ir atzinīgi novērtējuši jauno metodi.
Projekta īstenošanā piedalījās: Valsts izglītības satura centrs (Latvija), Norden Asociācija (Zviedrija), Mācību un konsultāciju centrs „Baltic Bright” (Latvija), Hanzas Parlaments (Vācija), Tartu profesionālās izglītības centrs (Igaunija), Kauņas Vitauta Dižā universitāte (Lietuva).
>> HansaVET projekta otrais ziņu izlaidums
>> Konferences materiāli (prezentācijas angļu un vācu valodā) [ZIP]

28.08.2013. A.Špaca.
HansaVET projekta noslēguma konference

2013.gada 18.septembrī, viesnīcā "Avalon", Rīgā, notiks projekta "HansaVET" noslēguma konference - "Hanzas Savienības tradīcijas uzņēmējdarbības veicināšanai" (Hansa traditions in promoting entrepreneurship). Konferences mērķis ir diskutēt un dalīties pieredzē par starptautisko mobilitāšu lomu uzņēmējdarbības prasmju veicināšanā profesionālas izglītības iestāžu audzēkņiem un iepazīstināt ar projekta HansaVET rezultātiem. Konferencē aicināti piedalīties profesionālo izglītības iestāžu pedagogi, pedagogu izglītotāji, augstākās izglītības iestāžu mācībspēki, politikas veidotāji, politiķi, nacionālo aģentūru pārstāvji, tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kameru pārstāvji, kā arī uzņēmēji.
Lai pieteiktos dalībai konferencē, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu un līdz 10.septembrim nosūtīt uz e-pastu: aina.spaca@visc.gov.lv. Papildu informācija pa tālruni: 67350961.
>> Konferences programma

15.05.2013. G.Kaufmane.
HansaVET projekta pasākumi Tartu

8.maijā Tartu viesnīcas Dorpat konferenču centrā uz HansaVET projekta rīkoto apaļā galda diskusiju pulcējās profesionālās izglītības politikas veidotāji un Nacionālo aģentūru pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas un Vācijas. Latviju diskusijā pārstāvēja IZM Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības jomā Ina Vārna, VISC vadītāja vietnieks Jānis Gaigals, VIAA ES Mūžizglītības programmas departamenta Leonardo da Vinci un Grundvig nodaļas vadītāja Baiba Kārkliņa un vecākā programmas speciāliste Irīna Stoļarova.
>> Lasīt vairāk

14.05.2013. L.Zeiberte.
Noslēgušies HansaVET projekta semināri

Ar divu dienu semināru 25.-26.aprīlī Viduslatgales profesionālajā vidusskolā, Preiļos, ir noslēdzies HansaVET projekta ietvaros organizētais 6 semināru cikls profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem: „Uzņēmējdarbības prasmju un iemaņu attīstīšanu profesionālās izglītības audzēkņiem, izmantojot starptautiskās mobilitātes/ prakses”. Semināros Ogrē, Kuldīgā, Priekuļos, Preiļos un Rīgā piedalījās un ar projektā izstrādāto metodi iepazinās 75 pedagogi no 41 profesionālās izglītības iestādes.
>> Lasīt vairāk

16.04.2013. L.Zeiberte.
Aicinām pedagogus pieteikties HansaVET projekta semināram Preiļos

VISC aicina profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjus  piedalīties divu dienu  mācību seminārā „Uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana audzēkņiem starptautiskajās mobilitātēs/praksēs” 25.-26.aprīlī – Preiļos, Preiļu arodvidusskolā, Sporta ielā 1.
Seminārs tiek organizēts ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Inovāciju pārneses projekta HansaVET „Hanseatic Traditions for VET : Mobility Strategies for Promoting Enterpreneurship Skills of VET Students” (Nr. 2011-1-LV1- LEO05-02231) ietvaros.
Seminārs 25.aprīlī notiks no plkst. 9.30 līdz 19.00; 26.aprīlī no plkst. 9.00 līdz 14.00.
Mērķauditorija: mobilitāšu/starptautisko prakšu/projektu vadītāji, mobilitāšu sagatavošanā iesaistītie pedagogi vai arī tie, kas plāno to darīt.  Ieteicams no skolas piedalīties 2 dalībniekiem.
Semināra saturs: HansaVET projekta ideja, mērķi, metodika. Koučinga metode, tās principi, prasmes un nozīme veiksmīgā prakšu nodrošināšanā, praktiskais treniņš. Starpkultūru saskarsmes iemaņas prakses kontekstā. Komunikācijas barjeras, to pārvarēšana. Sadarbības veidošana ar prakses uzņēmumu. Atbalsts audzēkņiem prakses laikā, u.c.
Dalībnieki saņems apliecību par profesionālās kvalifikācijas pilnveidi.
Pieteikšanās: Lūdzam dalībniekus aizpildīt klāt pievienoto pieteikuma anketu un atsūtīt elektroniski: livija.zeiberte@visc.gov.lv
Semināra organizatori nodrošina dalībnieku  ēdināšanu, dalībniekiem no izglītības iestādēm ārpus Rīgas arī naktsmītnes un ceļa izdevumu kompensāciju.

19.03.2013. I.Baranovska.
Iznācis HansaVET projekta pirmais ziņu izlaidums

HansaVET projekta pirmajā ziņu izlaidumā varat īsumā lasīt par ES Baltijas jūras reģiona stratēģiju un HansaVET kā daļu no stratēģijas vadošajiem (flagship) projektiem, HansaVET projekta mērķiem, īstenotajām un nākamajam periodam plānotajām aktivitātēm, kā arī par to, kādas tendences raksturo jauniešu mobilitātes Eiropā. Nākamais ziņu izdevums iznāks 2013.gada septembrī.
>> Ziņu izdevums projekta vietnē

13.03.2013. L.Zeiberte.
Aicinām pedagogus pieteikties HansaVET projekta semināriem

Valsts izglītības satura centrs aicina profesionālo izglītības iestāžu pārstāvjus  piedalīties divu dienu  mācību seminārā „Uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana audzēkņiem starptautiskajās mobilitātēs/praksēs”. Seminārs tiek organizēts ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Inovāciju pārneses projekta HansaVET „Hanseatic Traditions for VET : Mobility Strategies for Promoting Enterpreneurship Skills of VET Students” (Nr. 2011-1-LV1- LEO05-02231) ietvaros.
1.grupai 21.un 22.martā – Rīgas Raiņa 8.vakara vidusskolā, Rīgā, Kr.Barona iela 71 (pieteikšanās līdz 16.martam)
2.grupai:  4.-5.aprīlī –  Rīgas Raiņa 8.vakara vidusskolā, Rīgā, Kr.Barona iela 71 (pieteikšanās līdz 25.martam)
3.grupai: 25.-26.aprīlī – Preiļos (pieteikšanās līdz12.aprīlim)
Semināri notiks pirmajā dienā no plkst. 9.30 - 19.00; otrajā dienā no plkst. 9.00 - 14.00
Mērķauditorija: mobilitāšu/starptautisko prakšu/projektu vadītāji, mobilitāšu sagatavošanā iesaistītie pedagogi vai arī tie, kas plāno to darīt.  Ieteicams no skolas piedalīties 2 dalībniekiem.
Semināra saturs: HansaVET projekta ideja, mērķi, metodika. Koučinga metode, tās principi, prasmes un nozīme veiksmīgā prakšu nodrošināšanā, praktiskais treniņš. Starpkultūru saskarsmes iemaņas prakses kontekstā. Komunikācijas barjeras, to pārvarēšana. Sadarbības veidošana ar prakses uzņēmumu. Atbalsts audzēkņiem prakses laikā, u.c.
Detalizēta semināra programma tiks izsūtīta grupu dalībniekiem individuāli.
Dalībnieki saņems apliecību par profesionālo pilnveidi seminārā.
Pieteikšanās: Lūdzam dalībniekus aizpildīt klāt pievienoto pieteikuma anketu un atsūtīt elektroniski : livija.zeiberte@visc.gov.lv
Semināra organizatori nodrošina dalībnieku  ēdināšanu, dalībniekiem no izglītības iestādēm ārpus Rīgas arī naktsmītnes un ceļa izdevumu kompensāciju.

08.03.2013. I.Baranovska.
HansaVET projekta semināri

7. un 8. martā Priekuļu un Jāņmuižas valsts tehnikumā notiks divu dienu mācību seminārs „Uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana audzēkņiem starptautiskajās mobilitātēs/praksēs”. Seminārā piedalīsies starptautisko prakšu projektu vadītāji un to sagatavošanā iesaistītie pedagogi no Vidzemes reģiona profesionālās izglītības iestādēm.
Līdzīgi semināri Zemgales un Kurzemes reģiona skolām jau notikuši Ogres Valsts tehnikumā un Kuldīgas Tūrisma un tehnoloģiju profesionālajā vidusskolā, kā arī tiek plānoti Rīgas pilsētas un Latgales reģiona skolām. Kopumā projektā notiks 6-7 mācību semināri, kuros savas prasmes papildinās apmēram 100 pedagogi no profesionālās izglītības iestādēm Latvijā.
Pieredzes apmaiņas un praktisko nodarbību laikā dalībnieki iepazīsies ar projekta HansaVET ideju, mērķiem un projektā izstrādāto metodiku. Apgūtās zināšanas un prasmes noderēs, lai palīdzētu saviem audzēkņiem kvalitatīvāk sagatavoties praksēm un paralēli profesionālajām iemaņām motivētu audzēkņus mācīties uzņēmējprasmes.
Kas ir koučings un kā šī metode var palīdzēt sagatavot audzēkņus praksēm? Kā veiksmīgāk sameklēt un veidot sadarbību ar prakses uzņēmumu ārzemēs? Kā pārvarēt komunikācijas barjeras? Kāpēc pirms došanās praksē ir svarīgi kaut nedaudz iepazīt citas tautas kultūru? Šīs un  vēl citas tēmas tiks aplūkotas semināra nodarbībās un izmēģinātas praktiskos treniņos.
Vienlaicīgi ar Latviju līdzīgi semināri tiek organizēti projekta partneru valstīs – Lietuvā, Igaunijā un Zviedrijā. Seminārus vada HansaVET projekta treneri, kuri apguvuši kopīgu mācību programmu Zviedrijas kolēģu vadībā.
>> Fotogalerijas

 
2012.gads

19.10.2012. A.Špaca.
Aicinām pieteikties uz treneru sagatavošanas semināru „HansaVET” projektā

Valsts izglītības satura centrs aicina izglītotājus, kuriem ir mentora vai kouča prasmes, vēlme pašiem mācīties un zināšanas nodot tālāk, uz starptautisku treneru sagatavošanas semināru, kas notiks no 17. līdz 19.oktobrim Rīgā. Mācību seminārs tiek organizēts ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekta „HansaVET- Promoting entrepreneurship skills for VET students” (Projekta numurs 2011-1-LV1-LEO05-02221) ietvaros. Interesentus lūdzam līdz šī gada 1.oktobrim iesniegt CV un īsu motivācijas vēstuli to elektroniski nosūtot Aina Špacai: aina.spaca@visc.gov.lv; tālrunis: 67350961; mobilais tālrunis: 29338667.

08.05.2012. I.Baranovska.
Projekta partneri tiekas Lietuvā

2012.gada 26.-27.aprīlī Kauņā, Lietuvā, notika projekta "HansaVET" (Nr.2011-1-LV1_LEO05-02221) partneru otrā tikšanās. Sanāksmi, kurā piedalījās visas projektā iesaistītās dalībvalstis, organizēja Latvijas projekta koordinatori VISC sadarbībā ar Lietuvas partneri Vītauta Dižā universitāti. Sanāksmes gaitā tika apspriesti līdz šim paveiktie darbi, salīdzināti partneru veiktie pētījumi un profesionālo izglītības iestāžu anketēšanas rezultāti, kā arī tika pārskatīts turpmākais projekta darba plāns.
Nākamā HansaVET partneru tikšanās plānota 2012.gada oktobrī Rīgā vienlaicīgi ar projekta ietvaros organizēto starptautisko mācību semināru treneriem no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Zviedrijas. Treneri mācīsies pēc projektā izstrādātās mācību metodikas, lai pēc tam savas zināšanas nodotu tālāk profesionālās izglītības pedagogiem.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies projekti"