Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"

Projekts "Vecvecāki un mazbērni". Arhīvs

"Vecvecāki un mazbērni" (G&G UPDATE – Grandparents and grandchildren) ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts (projekta Nr.LLP-LdV-TOI-11-IT-591).

Projekta mērķis ir veicināt starppaaudžu dialogu izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. Tā inovācija balstās uz iepriekšējos "G&G" projektos izstrādāto, pilnveidoto un septiņpadsmit Eiropas Savienības valstīs pielietoto mācību metodiku.

Projekta dalībvalstis – Vācija, Rumānija, Itālija, Latvija (VISC).

Projekta īstenošanas laiks 2011.–2013.gads.

 
2013.gads

30.09.2013. A.Špaca.
Projekta noslēguma konference Romā

2013. gada 19. septembrī Eiropas mājā „Spazio Europa” Romā, Itālijā notika projekta G&G Update noslēguma konference.
Konferencē piedalījās pārstāvji no projekta partnerinstitūcijām, izglītības iestādēm, skolēni un seniori. Konferences mērķis bija iepazīstināt ar projekta rezultātiem un popularizēt G&G ideju.
Konferenci atklāja  projekta autors, Udīnes tālākizglītības centra ENAIP FVG  (Itālija) vadītājs Džilberto Kollinasi, kurš  uzsvēra G&G metodes lomu starppaaudžu saiknes veidošanā, atskatījās uz divu gadu laikā paveikto un pauda cerību, ka izdosies rast iespēju, lai G&G kustība turpinātos gan projekta dalībvalstīs, gan vērstos plašumā.
Projektā rezultātus prezentēja partnerinstitūcijas no Rumānijas, Latvijas un  vairākām Itālijas provincēm.
Latviju konferencē pārstāvēja projekta koordinatore Aina Špaca (VISC) un G&G trenere Aiga Vagule, kas veiksmīgi īstenoja projekta aktivitātes Galgauskas pamatskolā un vairākās  citās Gulbenes novada skolās.
Skolēni, kas projektā mācīja senioriem datorprasmes bija aicināti uzstāties konferencē, lai dalītos gūtajā pieredzē. Viena no atziņām bija, ka skolotāja darbs nemaz nav tik viegls – nodarbībām ir rūpīgi jāgatavojas, jābūt pacietīgam, jāprot paskaidrot un atrast individuālu pieeju katra izglītojamā vajadzībām; savukārt seniori pastāstīja par savām izjūtām atkal sēžoties skolas solā.
Gan  vieni, gan otri atzina, ka tā bija lieliska iespēja, ne tikai apgūt jaunas prasmes,  atrast domubiedrus,  bet arī labāk izprast vienam otru.

12.06.2013. A.Špaca.
Projekta rezultātu izplatīšanas seminārs

2013. gada 10. jūnijā notika projekta „G&G Update” (Vecvecāki un mazbērni) rezultātu izplatīšanas seminārs, kuru vadīja projekta koordinatore Latvijā Aina Špaca. Pasākuma mērķis bija informēt par projektu „G&G Update” un tā rezultātiem Latvijā, dot iespēju projekta skolām dalīties pieredzē, kā arī diskutēt par tehnoloģiju lomu mūsdienu sabiedrībā. Kopā seminārā piedalījās 20 dalībnieki –projekta dalībskolu skolotāji un citu izglītības iestāžu pārstāvji, kurus ieinteresēja projekta „G&G Update” ideja un pozitīvā pieredze. Par savu pieredzi, īstenojot projektu „G&G Update” Gulbenes novada skolās, stāstīja projekta treneres Aiga Vagule un Elita Birže. Katram semināra dalībniekam bija iespēja dalīties savā pieredzē ar kolēģiem, veicot praktiskos uzdevumos, kuri rosināja diskutēt par G&G ideju, izaicinājumiem mācību procesa laikā un iespējām tālāk attīstīt projekta ideju.
Semināra dalībniekus, izmantojot „Skype” video zvanu, uzrunāja projekta vadošā partnera ENAIP FVG. (Itālija) pārstāve Laura Kukini, kas projekta idejas autora Džilberto Kollinasi vārdā sveica Latvijas skolas ar veiksmīgi īstenotajām G&G nodarbībām. Turpinājumā IT blogeris un tehnoloģiju eksperts Kristaps Skutelis piedāvāja izglītojošu un aizraujošu ieskatu tehnoloģiju pasaulē un rosināja diskusiju par tehnoloģiju lomu mūsdienu sabiedrībā. Pasākuma noslēgumā projekta skolotājiem tika pasniegti sertifikāti par veiksmīgu projekta „G&G Update” īstenošanu un piemiņas suvenīri projekta vecvecākiem un mazbērniem. Vairākas projekta skolas plāno arī nākamajā mācību gadā organizēt datorapmācības nodarbības vecvecākiem un mazbērniem.
Aicinām izglītības iestādes un citus interesentus uzzināt vairāk par šo metodi apmeklējot projekta mājas lapu: www.geengee.eu vai sazinoties ar projekta koordinatori Ainu Špacu (e-pasts: aina.spaca@visc.gov.lv, tālrunis: 67350961) .

12.06.2013. A.Špaca.
Pūņu pamatskolā vasara sākas ar G&G

Talsu novada Valdgales pagasta Pūņu pamatskolā 5. jūnijā notika nodarbība, kurā skolēni tika sagatavoti darbam ar G&G metodi. Tajā piedalījās pieci piekto klašu skolēni. Nodarbību vadīja Pūņu pamatskolas skolotājs, G&G treneris Mārcis Tālbergs. Notikusi arī jau pirmā nodarbība, kurā pie datoriem sēdās trīs mazbērnu un vecvecāku pāri. Nodarbības plānots turpināt septembrī, kad skolēni būs atgriezušies no vasaras brīvlaika.

27.05.2013. Z.Vagule.
G&G projekta pirmā nodarbība Gulbenes vidusskolā

2013.gada 3.aprīlī Gulbenes vidusskolā tika gaidīti seniori, kas vēlētos apgūt datorprasmes. Ar prieku tika uzņemtas trīspadsmit seniores, kuras vēlējas atsvaidzināt vai apgūt pamatzināšanas darbā ar datoru. Pēc sadalīšanās divās grupas notika iepazīšanās, kā arī izzinātas vēlmes un intereses. Seniores atzina, ka pilnība izprot IKT tehnoloģiju nozīmi mūsdienu sabiedrībā un noteikti tās atbalsta. Ar patiešām lielu interesi seniores darbojās ar datoriem, uzklausīja skolēnu padomus un ņēma arī tos vērā. Nodarbības laikā tika izmantota arī „Skype” programma, uzzinot kā iet otrai grupai, kas atradās citā telpā. Seniores atzina, ka darboties pie datora nav viegli, bet ir interesanti. Savukārt, skolēni, kuri nu jau bija skolotāju lomā, atzina, ka ir grūti būt pacietīgam, uzmanīgam, kā arī iejūtīgam procesā, kad kāds cits mācās to, ko pats jau ļoti labi zina. Tā esot ļoti laba pieredze.

07.05.2013. A.Špaca.
Seniori Kalsnavas pamatskolā iepazīstas ar IKT sniegtajām iespējām

Vecvecāki, projekta „G&G Update” dalībnieki, bija gandarīti gan par sevi, gan par saviem skolotājiem – Kalsnavas pamatskolas 7. klases skolēniem un iespēju piedalīties datorapmācības nodarbībās. 4 nodarbību laikā vecvecāki izveidoja e-pasta lietotāja kontu, ar interesi izmēģināja „Google” piedāvātās iespējas: meklēja informāciju par saviem vaļaspriekiem- adīšanu, makšķerēšanu, automašīnām, gleznošanu. Meklēšanas rezultāts bija izdrukāti cimdu raksti un ziedu attēli gleznošanai. Vecvecāki izmēģināja laikrakstu lasīšanu tiešsaistē un priecājās, ka par jaunākajiem notikumiem savā novadā turpmāk varēs lasīt pagasta mājas lapā. Mazbērni un vecvecāki apņēmās sadarboties arī turpmāk, lai nostiprinātu un papildinātu nodarbībās iegūtās prasmes.

02.05.2013. A.Špaca.
Kārsavas seniori atkal sēžas skolas solā

„G&G Update” projekta ietvaros Kārsavas vidusskolā notika 5 nodarbības. Katra nodarbība bija aptuveni 2 -2,5 stundas gara. G&G trenere Lilija Krivteža saka lielu paldies sabiedriskās organizācijas „Gvelzis vadītājai Zofijai Ritiņai par vecvecāku iesaistīšanu projektā. Nodarbībās datorprasmes apguva 12 Kārsavas novada seniori. Skolotāju lomās iejutās 11.a un 11.b klašu skolēni: Iluta Igaune, Paula Dūmiņa, Lauma Nagle, Romāns Ļeonovs, Arturs Lipskis, Ervīns Gaidukovs, Skaidrīte Vorza, Vadims Lepjaks, Ritvars Naumovs, Madara Nogda, Kristīne Bleive un Solveiga Strode.

02.05.2013. A.Špaca.
Stāķu pamatskolas jaunāko klašu skolēni izglīto vecvecākus

Gulbenes novada Stāķu pamatskolā aizvadītas G&G nodarbības, kuru laikā divdesmit 9-10 gadus veci skolēni mācījās kā gados vecākiem cilvēkiem palīdzēt apgūt datorprasmes. Mācību procesa laikā skolēnus konsultēja „G&G” trenere Aiga Vagule un Stāķu pamatskolas skolotāja Sarmīte Stupāne. Interaktīvās nodarbībās skolēni iejutās skolotāju lomās. Daudzi skolēni bija pārsteigti, ka skolotāja darbs ir grūtāks nekā šķiet. Šim darbam ir nepieciešama liela pacietība. Pirmajā nodarbībā skolēni palīdzēja vecvecākiem apgūt informācijas meklēšanu internetā un saglabāšanu datora cietajā diskā. Otrajā nodarbībā vecvecāki jau prata veidot e-pastu kontus un sazināties ar elektronisko vēstuļu un „Skype” palīdzību. Kā novēroja pedagogi, bērni ar prieku iejutās skolotāju lomās, skaidroja un rādīja vecvecākiem, kā darboties ar datoru un interneta rīkiem. Nodarbību noslēgumā visi dalībnieki skolas direktores Diānas Šķēlas vadībā apmeklēja nesen izveidoto skolas muzeju, kā arī veica dažādus jautrus uzdevumus skolotājas Ineses Bodunovas vadībā.

04.04.2013. A.Špaca.
Projekta trešā darba grupas sanāksme Bukarestē

2013. gada 21. martā Bukarestē, Rumānijā, notika projekta „G&G Update” trešā darba grupas sanāksme, kurā piedalījās projekta partneri no Itālijas, Rumānijas un Latvijas (VISC). Tikšanās noritēja Mihaja Viteazula vārdā nosauktajā Valsts koledžā. Sanāksme sākās ar koledžas direktora Severa Popas uzrunu. Katras partnervalsts pārstāvis iepazīstināja ar projektā līdz šim paveikto – treneru semināru rezultātiem, projekta skolu īstenotajām un plānotajām vecvecāku un mazbērnu nodarbībām. Notika īsa pieredzes apmaiņa ar koledžas mācībspēkiem, kuri atzinīgi vērtēja projekta ideju un iespējas īstenot to savā mācību iestādē. Tikšanās otrajā daļā tika apstiprināti projekta mācību rokasgrāmatu gala varianti, kas tika papildināti ar partnervalstu projekta skolu sniegtajiem ieteikumiem kā arī tika izvirzīti darba uzdevumi projekta noslēdzošajai fāzei. 

27.03.2013. A.Špaca. Labots 04.04.2013.
Smārdes pamatskolā sākušās G&G nodarbības

2013. gada 11.martā Engures novada Smārdes pamatskolā darbu sāka Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci Inovāciju pārneses projekts „G&G Update” („Vecvecāki un mazbērni”). Seši skolēni kļuva par „mazbērniem”, kuri palīdz gados vecākiem cilvēkiem apgūt digitālās prasmes. Mācības varēja sākties, kad skolēni G&G treneres Ivetas Čilipānes vadībā bija iepazinušies ar rokasgrāmatu „mazbērniem” un mācību kursu projekta interneta vietnē. Pirmajā reizē nedaudz satraukušies bija abas puses – mazbērni un vecvecāki, bet samulsums pārgāja, kad sākās aktīvs mācību process.
Nodarbības vadīja 7. klases skolēni - Marta Fogele, Oskars Osītis, Edijs Važa, Ēriks Reiniņš, Anna Krūmiņa un Kaiva Firleja. Skolēni un vecvecāki darbojās pāros. Katrs pāris vienojās par individuālu mācību plānu, jo „vecvecāku” zināšanu līmeņi bija dažādi, līdz ar to arī apskatāmās tēmas atšķirīgas. Pēc skolotājas vērojumiem skolēni nodarbībās strādā ar lielu atbildības sajūtu un prot radīt savstarpēju pozitīvu gaisotni. 

26.03.2013. A.Vagule.
Paaudžu sadarbība Galgauskas pamatskolā

E-prasmju nedēļas ietvaros no 18. līdz 21. martam Galgauskas pamatskolas skolēni un skolotāji piedāvāja digitālās aktivitātes senioriem, izmantojot projekta „G&G Update” metodiku. Skolā projektā piedalījās 13 seniori, 13 skolēni no 2.–8. klasei, un 2 skolotāji konsultanti – Elita Birže un Aiga Vagule. Lai G&G semināri noritētu sekmīgi, skolēni un skolotāji tika sagatavoti darbam ar G&G metodiku. Kā galvenā īpašība, kura būs nepieciešama tika minēta pacietība.

19.03.2013. A.Špaca.
Mežinieku pamatskolas skolēni māca vecmāmiņām datorprasmes

Dobeles novada Mežinieku pamatskolā laika posmā no februāra beigām līdz maija vidum „G&G Update” projektā (Vecvecāki un mazbērni) 6., 8. un 9.klases skolnieces mācīs datorprasmes septiņām vecmāmiņām.
Skolēnus darbam ar G&G metodiku sagatavoja un nodarbību laikā konsultē Mežinieku pamatskolas G&G trenere Ineta Legzdiņa. Pēc skolotājas novērojumiem jau pirmās nodarbības laikā, kad tika apgūtas pamatzināšanas par datoru un veikti informācijas meklējumi tiešsaistē, vecmāmiņas ar uzdevumiem tika veiksmīgi galā, lai gan  informācijas apjoms bija liels. Vecmāmiņas mazbērnu vadībā mācījās strādāt ar programmu Microsoft Office Word, izveidoja savu e-pastu, sameklēja un atskaņoja savas mīļākās dziesmas un apmeklēja  Latvijas laikrakstu interneta vietnēs, kā arī iepazinās ar  
nodarbību atspoguļojumu  projekta „G&G Update” interneta vietnē www.geengee.eu. Vecmāmiņas bija patīkami pārsteigtas, ka nepieciešamas vien pāris minūtes, lai par G&G aktivitātēm Latvijā lasītu visās 19 projekta dalībvalstīs. 
„Skolnieces” atzina, ka tagad jūtas drošākas darbā ar datoru, taču vēl nepieciešams  zināšanas nostiprināt patstāvīgi. 

04.03.2013. A.Špaca.
Projekta "G&G Update" aktivitātes Bērzaunes pamatskolā

Bērzaunes pamatskola ir pirmā no 11 skolām Latvijā, kas ir veiksmīgi uzsākusi projekta „G&G Update” īstenošanu. Projekta nedēļas ietvaros no 15.-21. februārim , četrās mācību nodarbībās, 6. un 9.klašu skolēni - Līva Skrabe, Kristiāna Berģe, Gvido Vlasovs, Dāvis Kristers Kokorevičs un Inga Guļbinova, mācīja vecvecākus ,kā lietot datoru un izmantot interneta iespējas dažādām ikdienas vajadzībām.
Skolēnus darbam ar G&G metodiku sagatavoja un nodarbību laikā konsultēja Bērzaunes pamatskolas skolotāja un G&G trenere Dace Saliņa.
Lai gan mazbērni un vecvecāki iepriekš nebija pazīstami, trenere novēroja, ka jau pirmajā nodarbībā veidojās draudzīga atmosfēra un savstarpēja saskaņa. Mācību procesā atklājās arī kopīgas intereses. Skolēni veiksmīgi spēja iejusties skolotāju lomā un vadīt nodarbības atbilstoši katra apmācāmā spējām un vajadzībām.
Mācību noslēgumā vecvecāki saņēma apliecinājumus par dalību projektā „G&G Update”, savukārt vecvecāki saviem „skolotājiem” bija sarūpējuši gardu pārsteigumu.
Informācija par G&G kursu ir atspoguļota Madonas reģiona laikraksta STARS tiešsaistes izdevumā: http://www.estars.lv/raksti/23/19789.


2012.gads

26.11.2012. A.Špaca.
Projekta "G&G Update" treneru mācību seminārs

2012. gada 16.novembrī Rīgā "Microsoft Latvia" telpās norisinājās projekta "G&G Update" treneru mācību seminārs. To vadīja projekta eksperts Ralfs Šnaiders (Ralph Schneider) no Ulmes universitātes Vācijā un Valsts izglītības satura centra pārstāve, projekta koordinatore Aina Špaca.
Latvijā kopumā projektā šobrīd iesaistījušās 15 skolas (vienam pedagogam pārstāvot divas mācību iestādes). Kāpēc arī senioriem nepieciešams apgūt datorprasmes un interneta lietošanas iemaņas? Kādiem mērķiem viņi varētu izmantot apgūtās prasmes? Šie jautājumi ievadīja 14 Latvijas vispārizglītojošo skolu pārstāvju – topošo G&G treneru semināru. Semināra gaitā dalībnieki tika informēti par "G&G Update" projekta ideju un mērķiem, tā vēsturi, attīstības gaitu un panākumiem citās Eiropas valstīs. Liela vērība nodarbību gaitā tika veltīta treneru sagatavošanai mācību darba specifikai- kā apmācīt skolēnus, lai tie, ņemot vērā vecāka gadagājuma cilvēku mācīšanās īpatnības, spētu veikt skolotāju pienākumus.
Otrajā semināra daļā dalībnieki tika iepazīstināti ar projektā sagatavoto metodisko materiālu latviešu valodā (rokasgrāmatas skolotājiem, skolēniem un senioriem) un projekta mājaslapā www.geengee.eu izvietotajiem mācību metodiskajiem materiāliem.
Seminārs noslēdzās ar projektā paredzēto mācību semināru plānošanu, kas nodrošinās idejas aprobāciju arī Latvijas skolās.

19.07.2012. B.Bērziņa.
Projekta "G&G Update" partneru darba grupas sanāksme

16. un 17.jūlijā Rīgā notika projekta „G&G Update” (Projekta Nr.LLP-LdV-TOI-11-IT-591) darba grupas sanāksme. Pasākumā piedalījās projekta partneri no Latvijas (VISC), Itālijas, Vācijas un Rumānijas.
Sanāksmes laikā partnerinstitūciju pārstāvji dalījās pieredzē par savās valstīs rīkotajiem G&G informatīvajiem semināriem, izvērtēja semināru kopējos rezultātus un plānoja turpmākās aktivitātes. Darba grupa pilnveidoja G&G izstrādāto mācību metodiskos materiālus, papildinot tos ar nodaļām „Sociālie tīkli”, „Skype” un „Teksta apstrāde”. 
Valsts izglītības satura centrs pateicas Latvijas izglītības iestādēm par izrādīto atsaucību un vēlmi iesaistīties projekta „G&G Update” Latvijā. Līdz šim uz aicinājumu kļūt par projekta partnerskolām atsaukušās 14 Latvijas izglītības iestādes.

16.04.2012. B.Bērziņa.
"G&G Update" ievadseminārā piedalās 26 Latvijas izglītības iestādes

13.aprīlī Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā norisinājās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci projekta „G&G Update” (Projekta Nr.LLP-LdV-TOI-11-IT-591 ) informatīvais seminārs, kurā piedalījās projekta pārstāvis no Vācijas Ulmes universitātes Mūžizglītības centra (ZaWiW) Ralfs Šnaiders (Ralph Schneider), Valsts izglītības satura centra pārstāves Aina Špaca un Baiba Bērziņa, kā arī 26 Latvijas izglītības iestāžu pārstāvji. Pasākuma pirmajā daļā izglītības iestāžu vadības pārstāvji un skolotāji tika iepazīstināti ar „G&G Update” projekta ideju, mērķiem un plānotajām aktivitātēm. Tika parādīts kā projekta ideja tiek īstenota Vācijā. Otrajā semināra daļā tika aplūkota projekta „G&G” mājaslapa un piedāvātie mācību līdzekļi, kā arī izvērsta diskusija par interesējošiem jautājumiem no potenciālo projekta dalībnieku puses. Semināra noslēgumā tā dalībnieki, aicināti izteikt viedokli par projekta ideju, vērtēja to pozitīvi un izteica vēlmi iesaistīties projekta īstenošanā Latvijā. Projekta ievadseminārs piesaistījis arī plašsaziņas līdzekļu uzmanību, tas tika atainots gan interneta medijos, gan Latvijas Televīzijas 7. kanālā (LTV7).
Informāciju par semināru var aplūkot arī projekta vietnē.

26.03.2012. B.Bērziņa.
VISC uzsāk projekta "Vecvecāki un mazbērni" (G&G Update) īstenošanu Latvijā

VISC aicina skolas pieteikties sadarbībai ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projektā "Vecvecāki un mazbērni" (projekta Nr.LLP-LdV-TOI-11-IT-591). Projekta mērķis ir uzlabot dialogu starp dažādām paaudzēm un pilnveidot vecāka gadagājuma cilvēku informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) lietošanas prasmes, tādējādi veicinot viņu iesaistīšanos mūsdienu informācijas sabiedrībā.
Projekta pamatā ir ideja par jauniešu jeb „mazbērnu” iejušanos skolotāju lomā mācot „vecvecākus”. Mazbērni mācīs vecvecākiem, kā lietot datoru, sazināties ar elektroniskā pasta un „Skype” starpniecību un kā izmantot citus interneta pakalpojumus savām ikdienas vajadzībām. Projekta inovācija balstās uz iepriekš izstrādātu un pilnveidotu mācību metodiku, kas šobrīd veiksmīgi darbojas 17 Eiropas Savienības valstīs, tai skaitā arī kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. VISC projektā darbosies kopā ar partneriem no Itālijas, Vācijas un Rumānijas. Projekta darbības laiks ir 2011.-2013.gads.
2012.gada 13.aprīlī, plkst.10.00, Rīgas valsts 3.ģimnāzijā, notiks informatīvs seminārs par projektu un tā aktivitātēm Latvijā. Skolas, kas vēlas piedalīties projekta īstenošanā, lūdzam aizpildīt pieteikuma anketu un līdz 2.aprīlim nosūtīt Baibai Bērziņai (baiba.berzina@visc.gov.lv). Informācija: e-pasts baiba.berzina@visc.gov.lv, tālrunis 67350961, www.visc.gov.lv.

Atgriezties sadaļā "Noslēgušies starptautiskās sadarbības projekti"