Sākumlapa > VISC > Projekti > Learning to Be (arhīvs)Atgriezties sadaļā "Projekts Learning to Be"

erasmus_plus.jpgProjekts "Learning to Be". Arhīvs

Learning to Be: Development of Practices and Methodologies for Assessing Social, Emotional and Health Skills within Education Systems
Identifier: 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY
Vadošais partneris: Lietuvas bērnu un jaunatnes centrs, Lietuva
Īstenošanas laiks: 2017.gada 1.februāris – 2020.gada 31.janvāris
Kopējais projekta finansējums: 1 576 810 EUR

 
2017.gads

30.11.2017. A.Bērziņa.
Notikusi trešā projekta partneru tikšanās

Projekta partneru trešā tikšanās notika no šā gada 14. līdz 16.novembrim Helsinkos, Somijā.
Tikšanās laikā tika pārrunāta projektam ļoti nozīmīga sadaļa – pētījuma instrumenta izveide, lai pētījuma aktīvajā fāzē spētu objektīvi izmērīt skolēnu sociālās, emocionālās un veselības kompetences skolā.
Projektā kopumā piedalās deviņi partneri no septiņām valstīm un piecās no šīm valstīm – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā tiks veikts skolēnu sociālās, emocionālās un veselības kompetenču pētījums, tādējādi ļaujot iegūt starptautiski salīdzināmus rezultātus un ļaujot izvērtēt sociāli emocionālās mācīšanās stiprās un vājās puses formālajā un neformālajā izglītībā. Pētījumā tiks iesaistītas 10 eksperimentālās skolas, kurās viena mācību gada laikā tiks mērītas skolēnu sociālās, emocionālās un veselības kompetences.
Plānojot un pārrunājot pētījumu, apspriests tā dizains un formulētas hipotēzes, izstrādāts detalizēts rīcības plāns efektivitātes pētījumam, kā arī pārrunāta pētījumam vitāli nozīmīgs jautājums – izlase un tās veidošana. Paralēli projektā tiek veiktas vairākas citas aktivitātes – turpināta sociālo, emocionālo un veselības kompetenču modeļa teorētiskā pamatojuma izstrāde, kā arī tiek veikta pētījuma intervences instrumenta satura izstrāde.
Projekts saņem atbalstu no Eiropas Savienības ERASMUS + Rīcībpolitikas eksperimentēšanas (Policy Experimentation) apakšprogrammas

28.09.2017. A.Bērziņa.
Notikusi otrā projekta partneru tikšanās

Projekta partneru otrā tikšanās notika no 2017. gada 25. un 26.septembrī Viļņā, Lietuvā.
Divu dienu sanāksme primāri tika veltīta sociālo, emocionālo un veselības kompetenču rīka izstrādei. Projektā paredzēts minēto rīku izmantot gan kā metodisko materiālu skolēnu sociālo, emocionālo un veselības kompetenču pilnveidei, gan kā bāzi uz kā pamata veidot projektā plānotajās skolotāju un skolas vadības apmācības.
Apspriežot sociālo, emocionālo un veselības kompetenču rīka izstrādi, izvirzītas trīs pamata sadaļas, no kā sastāvēs metodiskais materiāls – (1) Vērtēšanas standarti - izglītības mērķi un sasniegumu rādītāji; (2) Klases darba vērtēšanas stratēģijas un metodes un (3) Skolotāju un skolas darbinieku apmācība.
Sanāksmes laikā analizētas dažādas novērtēšanas stratēģijas un metodes, ko būtu iespējams adaptēt un izmantot pētījuma intervences posmā. Vienlaikus izrunāti dažādi tehniski jautājumi, piemēram, rīka dizains, formāts, saturs, tulkošana visās projekta dalībvalstu valodās un tā publicēšana.
Projekts saņem atbalstu no Eiropas Savienības ERASMUS + Rīcībpolitikas eksperimentēšanas (Policy Experimentation) apakšprogrammas

04.07.2017. A.Perševica.
Uzsākts starptautisks projekts par sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanu

31.05.-01.06.2017. Viļņā notika pirmā tikšanās ar septiņu valstu pārstāvjiem, kas īstenos projektu "Mācīties būt: Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmās". (582955-EOO-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY), kura mērķis ir palielināt sociāli emocionālās mācīšanās lomu formālajā un neformālajā izglītībā. Valsts izglītības satura centrs šajā projektā pārstāv Latviju.
>> Lasīt vairāk

Atgriezties sadaļā "Projekts Learning to Be"