learningtobe_projekts.jpg
MĀCĪTIES BŪT:
Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmās.
Erasmus+ projektserasmus_plus.jpgProjekts "Learning to Be"

Learning to Be: Development of Practices and Methodologies for Assessing Social, Emotional and Health Skills within Education Systems
Identifier: 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Lietuvas bērnu un jaunatnes centrs, Lietuva
Īstenošanas laiks: 2017.gada 1.februāris – 2020.gada 31.janvāris
Kopējais projekta finansējums: 1 576 810 EUR

Projekta mērķis

Projekta uzdevumi

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona

Aija Peršēvica
E-pasts: aija.persevica@gmail.com

06.02.2020. A.Bērziņa.
Atbalsts skolotājam sociāli emocionālās mācīšanās veicināšanai

Vispārējās izglītības pilnveidotajā mācību saturā mācību satura īstenošanas mērķis orientējas uz laimīga cilvēka veidošanos, un mācību procesā vienlīdz nozīmīgs ir gan intelektuālais aspekts, gan sociāli emocionālo prasmju attīstība. Tas iespējams mācību vidē, kura ir fiziski un emocionāli droša, kurā ir nodrošināta iespēja mācīt un mācīties no ikdienas norisēm un personīgās pieredzes un kurā visas iesaistītās puses apzinās, ka tikai sadarbojoties var sasniegt vislabākos rezultātus.
Projekta ietvaros izstrādāta Rokasgrāmata: Metodiskie paņēmieni skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā un instrumenti skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai.
Rokasgrāmata primāri ir paredzēta pamatskolu skolotājiem. Tajā iezīmēti galvenie principi, lai skolā sekmīgi īstenotu sociāli emocionālo mācīšanos, kā arī piedāvāti praktiski paņēmieni skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanai, lai sekmētu un atbalstītu turpmāku tās attīstību.
Lai arī Rokasgrāmata primāri ir paredzēta pamatskolu skolotājiem, rekomendējam to savā darbā izmantot visiem skolotājiem, arī profesionālajā un neformālajā izglītībā, tai skaitā jaunatnes darbiniekiem, sporta treneriem, mākslas skolotājiem, kā arī citiem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem. Svarīgi, lai visiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem, būtu vienota izpratne par sociālo un emocionālo attīstību, kā arī kopējas novērtēšanas prakses, kas sekmētu turpmāku mācīšanos.
>> Lasīt vairāk

31.01.2020. A.Bērziņa.
Notika noslēdzošā konference

Noslēdzoties Valsts izglītības satura centra īstenotajam projektam “Mācīties Būt” 2020. gada 23. janvārī notika noslēdzošā konference, kurā tika atspoguļoti projekta rezultāti un galvenie secinājumi. Konferences mērķis bija nacionālā līmenī aktualizēt izglītības sistēmas lomu skolēnu sociāli emocionālās attīstības veicināšanā.
Ar savu dalību konferencē pasākumu pagodināja arī augsti stāvošas valsts amatpersonas- Valsts prezidenta padomnieku biroja vadītāja, padomniece tiesiskuma un Eiropas Savienības tiesību politikas jautājumos Dr.iur., asoc. prof. Irēna Kucina, kura atklāja pasākumu, uzsverot izglītības nozīmību Latvijas ilgtspējīgai attīstībai Eiropā un pasaulē, kā arī Izglītības un zinātnes ministre Dr. philol. Ilga Šuplinska akcentēja izglītības sistēmas prioritātes, dinamiski mainīgajā laikmetā, kad skolēns ir procesā. Ministre savā runā akcentēja skolotāju un skolēnu digitālo prasmju pilnveides nepieciešamību, atbalsta sistēmas izveidi pedagogiem un arī augstākās izglītības pārorientēšanos.
Konference tika organizēts, lai atspoguļotu sociāli emocionālo prasmju nozīmi ne tikai skolās un izglītības sistēmā kopumā, bet arī turpmākajā dzīvē, īstenojot veiksmīgu darba karjeru - pieņemot pārdomātus un atbildīgus lēmumus, veidojot pozitīvas savstarpējās attiecības un veiksmīgi iekļaujoties darba kolektīvā. 
Konferences ietvaros tiks prezentēti projekta “Learning to Be” efektivitātes rezultāti Latvijas skolās, projektā izstrādātais metodiskie materiāli pedagogiem un rekomendācijas politikas veidošanai. 

Projekta arhīvs