learningtobe_projekts.jpg
MĀCĪTIES BŪT:
Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmās.
Erasmus+ projektserasmus_plus.jpgProjekts "Learning to Be"

Learning to Be: Development of Practices and Methodologies for Assessing Social, Emotional and Health Skills within Education Systems
Identifier: 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Lietuvas bērnu un jaunatnes centrs, Lietuva
Īstenošanas laiks: 2017.gada 1.februāris – 2020.gada 31.janvāris
Kopējais projekta finansējums: 1 576 810 EUR

Projekta mērķis

Projekta uzdevumi

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona

Aija Peršēvica
E-pasts: aija.persevica@gmail.com

11.02.2019. A.Bērziņa.
learningtobe_20190211.jpg

Foto: Reinis Oliņš

Konferencē tikās projekta "Mācīties būt" izmēģinājuma skolas

2019.gada 1.februārī kopīgā konferencē tikās visas Erasmus + projekta "Mācīties būt" izmēģinājuma skolas, lai diskutētu par sociāli emocionālās mācīšanās pieeju savās skolās, metodisko materiālu lietojumu, veiksmēm un grūtībām, kā arī, lai stiprinātu sociāli emocionālās mācīšanās skolu kopienu.
Tikšanās laikā projekta eksperti stāstīja par sociāli emocionālo mācīšanos no teorijas aspekta un skolotāji dalījās ar pieredzi kā sociāli emocionālās mācīšanās pieeja tiek izmantota visas skolas līmenī un arī skolotāja ikdienas praksē, darbā ar skolēniem individuāli.
VISC īstenotais Erasmus + projekts "Mācīties būt" šobrīd ir aktīvās fāzes vidū. Kopš 2018./2019. mācību gada sākuma projekta izmēģinājuma skolās tiek aktīvi pielietoti projektā izstrādātie sociāli emocionālās mācīšanās materiāli un tiek nodrošināts atbalsts skolotājiem darbā ar sociāli emocionālām mācīšanās metodēm. Izstrādātais metodiskais materiāls pedagogiem veidots, lai apzināti īstenotu skolēnu sociāli emocionālo prasmju attīstīšanu ikviena mācību priekšmeta stundās.
>> Lasīt vairāk

Projekta arhīvs