learningtobe_projekts.jpg
MĀCĪTIES BŪT:
Sociālo, emocionālo un veselības prasmju novērtēšanas metožu un prakšu attīstīšana izglītības sistēmās.
Erasmus+ projektserasmus_plus.jpgProjekts "Learning to Be"

Learning to Be: Development of Practices and Methodologies for Assessing Social, Emotional and Health Skills within Education Systems
Identifier: 582955-EPP-1-2016-2-LT-EPPKA3-PI-POLICY

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Lietuvas bērnu un jaunatnes centrs, Lietuva
Īstenošanas laiks: 2017.gada 1.februāris – 2020.gada 31.janvāris
Kopējais projekta finansējums: 1 576 810 EUR

Projekta mērķis

Projekta uzdevumi

Sadarbības partneri

Projekta kontaktpersona

Aija Peršēvica
E-pasts: aija.persevica@gmail.com

 
Projekta aktualitātes

11.04.2018. A.Bērziņa.
VISC uzsāk projektu "Mācīties būt" sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanai skolās

Šodien darbseminārā Rīgā Valsts izglītības satura centrs informēja par jaunas iniciatīvas – projekta “Mācīties būt” īstenošanu skolās, lai nostiprinātu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanas iespējas skolās. Starptautiskā projekta ietvaros, kurā piedalās septiņas valstis, 20 skolām Latvijā piedāvās izmantošanai metodiku un instrumentus sociāli emocionālo prasmju mācīšanai un novērtēšanai. Šīs skolas piedalīsies pētījumā, mācību gada garumā strādājot saskaņā ar “Mācīties būt” metodiku. Šajā pavasarī skolas sagatavosies darba uzsākšanai un rudenī uzsāks aktīvu darbu projekta ietvaros.
>> Lasīt vairāk

25.01.2018. A.Bērziņa.
Notikusi ceturtā projekta partneru tikšanās un uzraudzības grupas sanāksme

Ceturtajā projektu partneru tikšanās sanāksmē, kas notika Rīgā 2018. gada 22. un 23. janvārī, pārrunāts līdzšinējais projekta progress un plānotā šī gada darbība.
Iepriekšējā gada laikā ir uzsākta sociālo, emocionālo un veselības kompetenču rīka izstrāde un tuvākajā laikā darbs pie šī rīka izstrāde būs pabeigts. Ir sagatavots pētījuma instruments, kas ļaus katrā dalībvalstī objektīvi novērtēt skolēnu sociālo, emocionālo un veselības kompetenču līmeni. Vienlaikus tikšanās laikā izvirzīti vairāki tuvākajā laikā veicamie darba uzdevumi (1) katrai pētījuma dalībvalstij veikt izstrādātā pētījuma instrumenta tulkošanu; (2) veikt skolu atlasi dalībai projektā; (3) organizēt nacionāla līmeņa sanāksmi, iepazīstinot politikas plānotājus un cita veida interesentus ar projektu un plānotajiem rezultātiem; (4) izveidot monitoringa sistēmu, lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu skolām, kā arī iegūtu papildus informāciju par skolu sekmēm, ieviešot sociālo, emocionālo un veselības kompetenču pilnveidi mācību procesā. 2018./2019. mācību gada laikā piecās projekta dalībvalstīs – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā tiks veikts skolēnu sociālās, emocionālās un veselības kompetenču pētījums .
Projekts saņem atbalstu no Eiropas Savienības ERASMUS + Rīcībpolitikas eksperimentēšanas (Policy Experimentation) apakšprogrammas.

Projekta arhīvs