Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide (arhīvs)Atgriezties sadaļā "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide"

esf_2014_2020.jpgProfesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide. Arhīvs

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.5.3.0/16/I/001
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 24.11.2016. – 31.12.2022.
Projekta kopējais finansējums: 6 086 507 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 5 173 530 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 912 977 EUR

 
2018.gads

22.08.2018. E.Kokina.
Projekta ietvaros top praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs

Otrdien, 21.augustā Biroju ēkas “Ostas skati” Konferenču zālē notika VISC īstenotā ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) (turpmāk – projekts) seminārs profesionālās izglītības iestādēm “Pieaugušo izglītības piedāvājuma veidošana: līdzšinējā pieredze un stratēģiskie mērķi”. Seminārs bija veltīts projekta ietvaros izstrādātā metodiskā materiāla “Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs” aprobācijai.
Metodisko materiālu izstrādā SIA “AC Konsultācijas”, piesaistot ekspertus un sadarbojoties ar pārstāvjiem no četriem profesionālās izglītības kompetenču centriem (turpmāk – PIKC): PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC “Rīgas Mākslas un mediju tehnikums”, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” un Ogres tehnikums.
Seminārā piedalījās IZM, EM un FM pārstāvji, lai veicinātu Nodarbinātības padomes un Starpministriju darba grupas uzstādījumu aktivizēt valsts profesionālās izglītības iestāžu (PII), īpaši PIKC iesaisti pieaugušo izglītības īstenošanā. Seminārā tika akcentēta pieaugušo izglītības attīstības stratēģija, apspriesta metodiskā materiāla loma pieaugušo izglītības sekmēšanā,  analizēta informācija par darba tirgus prognozēm un maksas pakalpojumu cenas aprēķina principiem, kā arī vērsta uzmanība uz infrastruktūras lietderīgas izmantošanas specifiku. Dalībnieki dalījās pieredzē par sadarbību ar darba devējiem, valsts un pašvaldību organizācijām un nevalstiskajām organizācijām.
Metodiskā materiāla nākamais aprobācijas seminārs būs jau 23.augustā, un aprobācija tiks turpināta septembra otrajā pusē. Uz aprobācijas semināriem ir aicināti pārstāvji no visām profesionālās izglītības iestādēm. Metodisko materiālu plānots pabeigt līdz 2018.gada  novembra beigām.

10.05.2018. A.Skrebe.
Plānotās projekta aktivitātes maijā

Pavasara sezonā Projekta atbalstāmo darbību ietvaros noris vairāki nozīmīgi pasākumi.
No 2018. gada 7.maija līdz 10.maijam tiek īstenots profesionālās kompetences pilnveides seminārs “Koka skulptūru mākslinieciskā veidošana”. Seminārs norisinās Kuldīgā, koka izgatavošanas plenēra “Rotas Latvijai” laikā un vietā.
No 16. maija līdz 18. maijam plānots profesionālās kompetences pilnveides seminārs būvniecības nozarē “Gada krāsa iekštelpu dizainā”.
Projekta ietvaros maijā paredzēta stažēšanās trīs grupām. No 7.maija līdz 11.maijam notiek stažēšanās Apvienotā Karalistē (Skotijā) izglītības nozarē, skolvadības jomā. No 14.maija līdz 18.maijam paredzēta stažēšanās Latvijā ēdināšanas pakalpojumu jomā un stažēšanās Latvijā pārtikas rūpniecības nozarē. Paredzēts, ka maijā kopumā būs stažējušās 30 personas.

27.02.2018. A.Skrebe.
Projekta stažēšanās programmu un profesionālās kompetences pilnveides semināru norise

Projekta 3.atbalstāmās darbības “Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā un citās ES valstīs” ietvaros līdz šim stažējušās 12 grupas (7 grupas Latvijā, 5 grupas citās Eiropas Savienības dalībvalstīs). Ir īstenotas stažēšanās programmas 9 nozarēs – lauksaimniecības, būvniecības, tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozarē, metālapstrādes, uzņēmējdarbības, kokrūpniecības, izglītības, IKT un pārtikas rūpniecības nozarē. Kopā stažējušās 124 personas, no kurām 70 ir stažējušās Latvijā un 54 ir stažējušās citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.
>> Lasīt vairāk

 
2017.gads

30.11.2017. E.Kokina.
Projekta aktivitātes 2017.g. ceturtajā ceturksnī

Projekts 2017.gada ceturtajā ceturksnī aktīvi īstenoja projekta plānotās atbalstāmās darbības.
>> Lasīt vairāk

21.08.2017. A.Skrebe. Papidināts 24.08.2017.
Seminārs "Labās prakses piemēri pieaugušo izglītības īstenošanā profesionālās izglītības iestādēs"

2017.gada 22.augustā viesnīcā "Astor RIGA Hotel & Conference", Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 10, Rīgā profesionālās izglītības iestāžu administrācijas pārstāvjiem projekts organizē profesionālās kompetences pilnveides semināru “Labās prakses piemēri pieaugušo izglītības īstenošanā profesionālās izglītības iestādēs”.
>> Lasīt vairāk
>> Semināra materiāli [ZIP]

10.05.2017. E.Kokina.
Kokapstrādes nozares pedagogu praktiskās darbības seminārs

No 8. līdz 12.maijam Kuldīgā jau astoto gadu notiek Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētais koka skulptūru izgatavošanas plenērs. Plenēra laikā kokapstrādes nozares pedagogiem projekta ietvaros tiek rīkoti praktiskās darbības semināri vairāku dienu garumā. Šī gada plenēra tēma ir interaktīvo spēļu – rotaļu izgatavošana “Mani sirdsvārdi Latvijai”. Pasākums noslēgsies 12. maijā, kad visas darinātās skulptūras tiks nogādātas un uzstādītas Kokneses pagasta “Likteņdārza” teritorijā.
>> Lasīt vairāk

02.05.2017. E.Kokina.
Semināru cikls "Personāla izaugsmes iespējas izglītības iestādē"

2017.gada 17.janvārī projekta ietvaros tika uzsākts semināru cikls “Personāla izaugsmes iespējas izglītības iestādē”, kurā piedalās profesionālo izglītības iestāžu direktori, administrācijas pārstāvji un personas, kuras veic personāla attīstības koordinēšanu.
>> Lasīt vairāk

30.03.2017. E.Kokina.
Projekta aktivitātes

2017.gada 17.janvārī projekta 1.aktivitātes “Atbalsta pasākumi profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības principu īstenošanai” ietvaros tika uzsākts semināru cikls “Personāla izaugsmes iespējas izglītības iestādē”.
>> Lasīt vairāk

 
2016.gads

23.12.2016. E.Kokina.
Noticis seminārs "Profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldības sekmēšana"

15.decembrī Rixwell Elefant hotel norisinājās projekta pirmais organizētais seminārs "Profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldbas sekmēšana".
Semināru apmeklēja 39 dalībnieki, tostarp 23 sadarbības partneru pārstāvji.
>> Lasīt vairāk

Atgriezties sadaļā "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide"