Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Kompetenču pieeja mācību saturā (arhīvs)Atgriezties sadaļā "Kompetenču pieeja mācību saturā"

esf_2014_2020_small.pngKompetenču pieeja mācību saturā. Arhīvs

Eiropas Sociālā fonda projekts.
Projekta numurs: 8.3.1.1/16/I/002
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 2016.gada 17.oktobris – 2021.gada 16.oktobris
Projekta kopējais finansējums: 13 960 884 EUR
Projektam piešķirtais ES fondu līdzfinansējums: 11 866 751 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 2 094 133 EUR
Projekta mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

 
2018.gads

19.01.2018. I.Bojāre.
Notiks 7 viedokļu līderu un nozaru profesionāļu forumi par jaunā mācību satura un pieejas piedāvājumu

Jaunā mācību satura un pieejas sabiedriskās apspriešanas ietvaros no 22. līdz 31.janvārim notiks 7 forumi, kuru laikā viedokļu līderiem un nozaru profesionāļiem būs iespēja apspriest publiskotā mācību satura un pieejas piedāvājumu, diskutēt par jautājumiem, kas aktuāli jaunā mācību satura kontekstā, kā arī apzināt konkrētus priekšlikumus un ierosinājumus tā pilnveidei. Visi forumi notiks Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās, Palasta ielā 4, Rīgā. Pasākumos aicināti gan dažādas sabiedrības interešu pārstāvniecību organizācijas, gan akadēmiskās vides pārstāvji, grupas, kuras tieši skar konkrētā problemātika.
>> Lasīt vairāk

 
2017.gads

25.09.2017. S.Ernštreite.
Sabiedriskajai apspriešanai izsludina jaunā mācību satura un pieejas aprakstu "Izglītība mūsdienīgai lietpratībai"

Sabiedriskajai apspriešanai šodien nodots jaunā mācību satura un pieejas apraksta projekts “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai”. Ar to var iepazīties vietnē www.skola2030.lv. Dokumentā vienkopus aplūkoti mērķi, galvenie sasniedzamie rezultāti skolēnam, apgūstamais mācību saturs, pieeja mācībām un mācību darba organizācijai visās vispārējās izglītības pakāpēs – pirmsskolā, pamatizglītībā un vidējā izglītībā. Sabiedriskā apspriešana notiks līdz 2018. gada 1. februārim, un šī ir unikāla iespēja skolotājiem, vecākiem, uzņēmējiem, ikvienam sabiedrībā ietekmēt saturu mācībām skolās Latvijā. Sabiedriskajai apspriešanai noslēdzoties, izvērtējot sniegtos komentārus un ieteikumus, uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā tiks iesniegtas pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standarts un vispārējās vidējās izglītības standarts.
>> Lasīt vairāk

14.09.2017. S.Ernštreite. Precizēts 18.09.2017.
Izsludinās jaunā mācību satura projekta sabiedrisko apspriešanu

25.septembrī plkst.12.00 Aspazijas bulvārī 24, 2.stāvā, žurnālisti tiek aicināti uz preses konferenci, kurā sabiedriskajai apspriešanai nodos jaunā mācību satura projektu un vadlīnijas mācīšanās pieejas ieviešanai skolās Latvijā, lai attīstītu skolēnu kompetences. Sabiedriskajai apspriešanai tiks nodots visaptverošs mācību saturu aprakstošs dokuments, uz kura pamata adaptēs un nākamā gada sākumā Ministru kabinetā apstiprināšanai iesniegs pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības standartu. Tie noteiks obligāti sasniedzamos rezultātus – zināšanas, prasmes un attieksmes dzīvei 21.gadsimta sabiedrībā.
>> Lasīt vairāk

14.06.2017. S.Ernštreite.
Aicina pieteikt labās prakses piemērus par skolēnu snieguma vērtēšanu

Vērtēt skolēna mācīšanās sniegumu un to darīt ikdienā ir pamats mūsdienīgai un kompetencēs balstītai izglītībai. Lai pilnveidotu esošo mācību saturu, skolotāji, skolu vadītāji un vecāki ir aicināti pieteikt labās prakses piemērus, kā jau šodien Latvijas skolās vērtē bērnu un jauniešu sniegumu.
Pieteikuma anketa līdz 22. jūnijam jāaizpilda mājaslapā www.skola2030.lv/labaprakse-vertesana. Labās prakses piemēri tiek apkopoti Valsts izglītības satura centra (VISC) projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā" (Skola2030) ietvaros. Izvēlēto labās praksmes piemēru un ideju autori būs aicināti arī dalīties ar savu pieredzi VISC konferencē “Vērtēt, lai mācītos”, kas notiks šī gada 21. septembrī Cēsīs.
>> Lasīt vairāk

28.04.2017. S.Ernštreite.
Latvijas skolām un pirmsskolām gatavo pilnveidotu mācību saturu, rosinot mainīt mācīšanas pieeju

Sākot ar nākamo, 2018.mācību gadu skolās un pirmsskolās bērniem un jauniešiem no 1,5 līdz 18 gadiem Latvijā tiks sākta pakāpeniska pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mācīšanas pieeju, lai rezultātā skolēni gūtu dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes. Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus skolām un skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai.
>> Lasīt vairāk

03.04.2017. S.Ernštreite.
Latvijas Bankas vadība izsaka atbalstu mācīšanas pieejas maiņas nepieciešamībai

Atsaucoties Latvijas bankas uzaicinājumam, aizvadītajā nedēļā, 28.martā, Zane Oliņa, projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ieviešanas vadītāja, tikās ar Latvijas bankas prezidentu un vadības komandu, lai stāstītu par projektu, tā nozīmi Latvijas izglītības sistēmā, ieviešanas gaitu un sagaidāmo ietekmi uz izglītības kvalitāti.
>> Lasīt vairāk

31.03.2017. S.Ernštreite.
Projekta eksperti iepazīstas ar Anglijas un Skotijas izglītības sistēmu pieredzi

No 20. līdz 25. martam projekta 15 ekspertu grupa viesojās Anglijā un Skotijā, lai iepazītos ar izglītības rīcībpolitikas praksi, darbu skolās, īpašu uzmanību pievēršot skolēnu kompetenču attīstībai. Šo pieredzes apmaiņas braucienu finansēja Britu padome, līdzdarbojoties nevalstiskajai organizācijai Achievement for All un Skotijas valsts aģentūrai Education Scotland.
>> Lasīt vairāk

10.03.2017. S.Ernštreite.
Aizvadīts seminārs par valodas lomu domāšanas un mācīšanās procesā

Šī gada 7.martā ES mājā, Rīgā notika projekta rīkotā diskusija “Valodas loma domāšanas un mācīšanās procesā. Kā tas attiecas uz dzimtās valodas mācīšanu?” Diskusija, kurā piedalījās apmēram 50 ar valodniecību un valodu mācīšanu saistīti interesenti un uzaicinātie viesi, bija veltīta tādiem jautājumiem kā, piemēram, kas dzimtās valodas mācīšanā mainījies 21.gs. un ko nevar neņemt vērā; kam būtu jāpievērš lielāka uzmanība jaunajā dzimtās valodas standartā; kā un vai valodas izglītība būtu jāplāno integrēti ar literatūras mācīšanu, kā risināt situāciju, kurā dzimtās valodas saturs apjoma ziņā pēdējos gados ir palielinājies, bet skolēnu valodas kompetence – pazeminājusies un citiem jautājumiem.
>> Lasīt vairāk

02.03.2017. S.Ernštreite.
Aizvadīts ievadseminārs pilotskolām, kas piedalīsies mācību satura aprobācijā

Šī gada 1.martā NVO namā Rīgā notika projekta ievadseminārs 100 pilotskolu vadītājiem, kuru iestādes piedalās projekta ietvaros izstrādātās mācību satura un mācīšanas pieejas aprobācijā, kā arī attiecīgo pilsētu un novadu pašvaldību pārstāvji.
>> Lasīt vairāk

23.02.2017. S.Ernštreite.
Projekts aicina uz diskusiju "Valodas loma domāšanas un mācīšanās procesā. Kā tas attiecas uz dzimtās valodas mācīšanu?"

Lai rosinātu profesionālu diskusiju par līdzšinējo un vēlamo dzimtās valodas izglītības saturu, pieejām un atbalsta rīkiem, projekts "Kompetenču pieeja mācību saturā" šī gada 7.martā aicina uz diskusiju "Valodas loma domāšanas un mācīšanās procesā. Kā tas attiecas uz dzimtās valodas mācīšanu?"
>> Lasīt vairāk

25.01.2017. S.Ernštreite.
Projekta eksperti viesojas Rīgas Starptautiskajā skolā

Aizvadītajā nedēļā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” darbinieki, kopumā vairāk nekā 50 cilvēki, viesojās Rīgas Starptautiskajā skolā, kur vēroja mācību procesu un iepazinās ar mācību darba organizāciju un skolas vidi. Liels paldies Rīgas Starptautiskajai skolai par iespēju iegūt šādu pieredzi!
>> Lasīt vairāk

10.01.2017. S.Ernštreite.
Simts izglītības iestādes visā Latvijā aprobēs kompetenču pieeju mācību saturā

VISC ir atlasījis 100 no 235 izglītības iestādēm, ko pašvaldības no visas Latvijas nominēja dalībai mācību satura aprobācijā projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Sadarbība ar šīm izglītības iestādēm sāksies šī gada februārī. Tās būs pirmās pirmsskolas izglītības ietādes un skolas, kurās, ar projekta atbalstu, skolotāju komandas kopīgi plānos un sadarbosies, lai katrs bērns un jaunietis prastu mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot iegūtās zināšanas un vēlētos turpināt mācīties mūža garumā.
>> Lasīt vairāk

 
2016.gads

09.12.2016. S.Ernštreite. Precizēts 14.12.2016.
Noslēgusies izglītības iestāžu nominēšana mācību satura aprobācijai

Trešdien, 7.decembrī noslēdzās Valsts izglītības satura centra (VISC) izsludinātā pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu nominēšana mācību satura aprobācijai projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros. Pavisam kopā 97 pilsētu un novadu pašvaldības aprobācijai nominējušas vairāk nekā 220 pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas.
>> Lasīt vairāk

21.11.2016. V.Kakse.
Izglītības ekspertu pieteikšanās noslēgusies

Šī gada 15.novembrī noslēdzās Valsts izglītības satura centra (VISC) izsludinātā izglītības ekspertu pieteikšanās darbam mācību satura izstrādē projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros.
VISC saņēmis vairāk nekā 600 izglītības ekspertu pieteikumus no visas Latvijas un vēlas pateikties par lielo atsaucību. Šāda interese apliecina izglītības darbinieku vēlmi iesaistīties un sniegt savu ieguldījumu mūsdienīgas mācību pieejas izstrādē un nostiprināšanā Latvijas izglītības sistēmā.
Tuvāko nedēļu laikā projekta pārstāvji sazināsies ar visiem, kas pieteicās darbam satura izstrādē.
Jau informējām, ka eksperti darba grupās izstrādās mācību saturu, tai skaitā, mācību priekšmetu programmas, mācību un metodiskos materiālus un diagnostikas instrumentus vispārējā izglītībā no 1,5 gadiem līdz vidusskolai ieskaitot.
Darbs satura izstrādē noritēs aptuveni vienu gadu ar iespēju turpināt sadarbību mācību materiālu un diagnosticējošo darbu veidošanā, pedagogu profesionālās pilnveides programmu izstrādē un īstenošanā.
Līdz š.g. 7.decembrim,VISC turpinās pieņemt pašvaldību nominācijas izglītības iestāžu dalībai mācību satura aprobācijā

02.11.2016. V.Kakse.
Aicinām izglītības ekspertus pieteikties darbam mācību satura izstrādē

Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina izglītības ekspertus vispārējā izglītībā visās satura jomās un izglītības pakāpēs pieteikties darbam mācību satura izstrādē projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Tā ir lieliska iespēja sniegt savu ieguldījumu mūsdienīgas mācīšanas pieejas nostiprināšanai skolās.
>> Lasīt vairāk

01.11.2016. V.Kakse.
Par izglītības iestāžu pieteikšanos mācību satura aprobācijai

2016.gada 1.novembrī VISC ir nosūtījis uzaicinājuma vēstules pašvaldībām nominēt izglītības iestādes dalībai ESF projektā atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumu Nr. 670 pielikuma "Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobācijā iesaistāmo vispārējās izglītības iestāžu atlases kārtība un kritēriji" prasībām, kā arī pievienotu vēstuli, kura adresēta skolām ar sīkāku informāciju par projekta norisi.
>> Informācija skolām
>> Skolu atlases kritēriji

20.10.2016. D.Āboltiņa.
Sākas vērienīgs projekts mācīšanas pieejas maiņas atbalstam skolās

"Mūsu kopīgs mērķis ir radīt iespējas, lai zināšanas un prasmes, ko sniegs mūsu izglītības sistēma, ir veiksmes atslēga 21. gadsimta globālo pārmaiņu ietvarā. Pārmaiņām ir jāseko gan izglītības saturā, ko un kā mācām, gan skolas vidē, kurā atrodas un mācās skolēns. Pārmaiņas ir vajadzīgas, lai raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu domāt un rast atbildes uz jautājumiem. Tās ir prasmes un spējas, kas 21. gadsimta sabiedrībā ir viens no būtiskākajiem attīstības resursiem", sacīja izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, šodien notikušajā preses konferencē ministrijas telpās, kurā sniegta informācija par projekta uzsākšanu kompetenču pieejā balstīta mācību satura izstrādē un ieviešanā.
"Šodienas skolas izaicinājums ir sagatavot bērnus un jauniešus sekmīgai nākotnei mainīgā pasaulē, ne tikai iegūt zināšanas un prast tās mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot, bet arī attīstīt spēju un vēlmi turpināt mācīties. Globālās tendences, pētījumi izglītībā un skolu vadītāju aptaujas rāda, ka nepieciešamas nozīmīgas izmaiņas mācību saturā, mācīšanas pieejā un vērtēšanā. Nepieciešams samazināt mācību satura sadrumstalotību, galveno uzmanību veltot dziļas izpratnes veidošanai un prasmju attīstībai. Vienlaikus, lielāka loma jāpiešķir bērnu un jauniešu personības attīstībai, rakstura ieradumu veidošanai", atzīmēja Valsts izglītības satura centra (VISC) vadītājs Guntars Catlaks.
Šonedēļ tika parakstīta vienošanās starp VISC un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta īstenošanu, ir veikti visi nepieciešamie priekšdarbi projekta uzsākšanai. Piecu gadu projektu paredzēts uzsākt jau šajā mācību gadā, kura ietvaros plānots izstrādāt un aprobēt kompetenču pieejā veidotu mācību saturu vispārējā izglītībā - bērniem no pusotra gada vecuma līdz vidusskolai, un uzsākt pēctecīgu šīs pieejas īstenošanu izglītības iestādēs. Projekta būtība ir radīt skolēniem auglīgus apstākļus dziļas izpratnes veicināšanai un prasmju attīstīšanai dažādos kontekstos, kā arī personības pilnveidei. Mācību procesa centrā jānokļūst skolēnam, kurš mācās domāt, sadarboties, meklēt atbildes, un iegūst prasmes lietot zināšanas.
>> Lasīt vairāk

Atgriezties sadaļā "Kompetenču pieeja mācību saturā"