Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts.
Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide.
Projekta numurs: 2.2.1.1./19/I/001
SAM 2.2.1. Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību
Sākumlapa > VISC > Projekti > ESF projekti > Valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveideeraf_2014_2020.jpgValsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Izglītības un zinātnes ministrija
Īstenošanas laiks: 02.08.2019. – 30.09.2021.
Projekta kopējais finansējums: 3 500 000,00 EUR, t.sk. 61109,00 EUR noslēgtā sadarbības līguma ar VISC aktivitāšu īstenošanai
ES fondu līdzfinansējums: 2 975 000,00 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 525 000,00 EUR

Projekta mērķis

Galvenās darbības

Plānotie rezultāti

Sadarbības partneri

 

Projekta risinājuma attīstības vadītāji:
Kaspars Špūle
Tālr: 60001606
E-pasts: kaspars.spule@visc.gov.lv
Ainārs Sviklis
Tālr: 29149318
E-pasts: ainars.sviklis@visc.gov.lv