effect_projekts.jpg
EFFeCT:
Eiropas metodiskā ietvarstruktūra pedagogu kopīgās mācīšanās prasmju pilnveidošanai
Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmaerasmus_plus.jpgProjekts EFFeCT

EFFeCT - European Methodological Framework for Facilitating Collaborative Learning for Teachers
No: 562204-EPP-1-2015-1-HU-EPPKA3-PI-FORWARD

Informācija par projektu
Vadošais partneris: Tempus Valsts aģentūra (Ungārija)
Īstenošanas laiks: 2015. gada 1.novembris – 2018. gada 30.aprīlis
Kopējais projekta finansējums: 666 540 EUR

Projekta mērķis

Projekta uzdevumi

Projekta partneri

Projekta kontaktpersona
Inta Baranovska
Tālr: 67350961
E-pasts: inta.baranovska@visc.gov.lv

Projekta arhīvs