Aktuālā informācija
VISC sniegto maksas pakalpojumu cenrādi nosaka Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi
Sākumlapa > VISC > Pakalpojumi > CE izziņas saņemšana

Izziņas par nokārtotu centralizēto eksāmenu izsniegšana

Ja ir nepieciešams stāties augstskolā ārpus Latvijas, kurā uzņemšanas noteikumi paredz dokumentu iesniegšanu pirms izziņotā sertifikātu izsniegšanas datuma, VISC var izsniegt izziņu, kas apliecinātu, ka persona ir nokārtojusi centralizētos eksāmenus.
Lai to izdarītu:

  1. Persona, kura vēlas saņemt izziņu par nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem, aizpilda iesniegumu [PDF] [DOC] Valsts izglītības satura centram. Aizpildīto iesniegumu VISC var iesniegt personīgi, pa pastu, pa e-pastu vai faksu;
  2. Saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC izraksta rēķinu. Rēķinu persona var saņemt personīgi VISC vai tas var tikt nosūtīts pa pastu, e-pastu vai faksu.
  3. Pēc rēķina apmaksas VISC izgatavo izziņu par personas nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem.

Katrai personai, kura kārtojusi centralizētos eksāmenus, tiek izsniegta viena izziņa par visiem nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem. Neatkarīgi no tā, kad iesniegts iesniegums, izziņa tiek izsniegta pēc VISC noteikta grafika (2019.gadā – par svešvalodu eksāmeniem no 2019.g. 10.jūnija; visiem pārējiem – no 2019.g. 14.jūnija)
Izziņa apliecina to, ka eksāmens nokārtots, bet nesniedz informāciju par iegūto rezultātu centralizētajā eksāmenā.

Kontakti:
   Tālrunis: 67216500
   E-pasts adrese, uz kuru sūtīt iesniegumus: visc@visc.gov.lv
   Fakss: 67223801
   Adrese: Valsts izglītības satura centrs, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050