visc_eizdevums.jpg
E-izdevumā tiek sniegta informācija par VISC darba aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem. Daudzpusīga informācija ir pamats, lai mēs veiksmīgi varētu veikt savus uzdevumus!
Sākumlapa > VISC > E-izdevums

VISC e-izdevums

Laika periodā no 2009. līdz 2017. gadam VISC izdeva informatīvo e-izdevumu par iestādes darba aktualitātēm.

E-izdevumā tika iekļauta informācija par izmaiņām mācību saturā, valsts pārbaudes darbiem, pedagogu tālākizglītību, interešu izglītību, audzināšanas jautājumiem, mācību priekšmetu olimpiādēm, VISC darba aktualitātēm, pasākumiem pedagogiem, VISC īstenotajiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektiem, kā arī citas pedagogiem saistošas ziņas.

VISC e-izdevumu arhīvs

E-izdevumos aktīvās hipersaites ir aktuālas to publicēšanas brīdī, vecākos izdevumos tās var būt neaktīvas un nepieslēgties tobrīd publicētajai informācijai.

2017.gads

2016.gads

2015.gads

2014.gads

2013.gads

2012.gads

2011.gads

2010.gads

2009.gads