Sākumlapa > Speciālā izglītība > Aktuālā informācija. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Speciālā izglītība. Aktuālā informācija."

Sadaļas "Speciālā izglītība. Aktuālā informācija" arhīvs
 

2019.gads

17.06.2019. I.Prudņikova.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2019.gada 28.jūnijā Rīgā, Strūgu iela 4 organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies plkst.10.00, semināra sākums pl.10.30. Semināra dalībnieki tiks izglītoti par Valsts un pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju informācijas sistēmas savienošanu ar VIIS. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar konceptuālo ziņojumu “Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai” un izstrādātajām rekomendācijām, varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.
Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
>> Semināra darba kārtība

27.02.2019. A.Falka. Precizēts 11.03.2019.
Seminārs vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem/atbalsta komandu speciālistiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2019.gada 29.martā organizē semināru vispārizglītojošo skolu, kuras īsteno iekļaujošu izglītību, direktoru vietniekiem/atbalsta komandu speciālistiem. Seminārs notiks Andreja Upīša Skrīveru vidusskolā, kura atrodas Stacijas laukums 1, Skrīveri, Skrīveru novads. Semināra sākums pl.10.00, dalībnieku reģistrācija no pl.9.30. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no skolas. Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e – pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv . Piesakoties semināram, lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu. Semināra dalībnieki, kuri būs pieteikušies semināram līdz tā reģistrācijas slēgšanai, saņems apliecības. Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta. Tiksimies mūsu seminārā!
Semināru dalībnieku grupa nokomplektēta un reģistrācija pabeigta 11.martā. Paldies par Jūsu interesi!
>> Semināra darba kārtība

21.01.2019. A.Falka. Precizēts 01.02.2019.
Papildseminārs vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem/atbalsta komandu speciālistiem

Sakarā ar lielo interesi par 18.janvārī notikušo semināru VISC Speciālās izglītības nodaļa 2019.gada 15.februārī organizē papildsemināru vispārizglītojošo skolu, kuras uzsāk darbu iekļaujošās izglītības jomā, direktoru vietniekiem/atbalsta komandu speciālistiem. Uz šo semināru lūdzam pieteikties vienīgi tos direktoru vietniekus/atbalsta komandu speciālistus, kuri nav noklausījušies kursus par atbalsta sniegšanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī mūsu nodaļas organizētajos semināros iepriekš nav piedalījušies. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11 (pagalma ēka), Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās. Semināra sākums pl.9.30, dalībnieku reģistrācija no pl.9.00. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no skolas. Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e – pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv . Piesakoties semināram, lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu. Semināra dalībnieki saņems apliecības. Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta.
Semināra dalībnieku reģistrācija pabeigta 01.02.2019.
Paldies par Jūsu interesi!
>> Semināra darba kārtība

10.01.2019. I.Prudņikova. Precizēts 15.01.2019.
Konference "Motivējošās sarunas"

VISC Speciālās izglītības nodaļa nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību un Latvijas Nacionālo bibliotēku 2019.gada 9.februārī Rīgā, Mūkusalas ielā 3, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē organizē konferenci “Motivējošās sarunas” pedagogiem, psihologiem, atbalsta speciālistiem un vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem. Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies plkst. 9.30, konferences atklāšana plkst.10.30.
Konferences vieslektore: Līrija Ortīza (Liria Ortiz, Urugvaja, Zviedrija), psiholoģe, psihoterapeite un konsultante, daudzu grāmatu un nozīmīgu publikāciju autore par tādām tēmām kā motivējošās sarunas autisma un uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindroma (UDHS) gadījumos, attiecību risināšana ar pusaudžiem, vardarbība ģimenē; attiecību un personīgās izaugsmes konsultante Zviedrijas laikrakstā Dagens Nyheter, eksperte profesionāļu medijos un medijos, kas adresēti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī viņu aprūpē un izglītībā iesaistītām personām; dažādās auditorijās iecienīta lektore. Līrija Ortīza ir Zviedrijas Lielās psihologu balvas laureāte (2017).
Lai pieteiktos uz konferenci, lūdzam sūtīt pieteikumu reģistrācijas anketu uz adresi velki@velki.lv
Piesakoties lūdzam uzrakstīt iestādes nosaukumu, vārdu un uzvārdu.
Gaidīsim Jūsu pieteikumus līdz šī gada 1.februārim un tiksimies konferencē!
Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta.
Papildu informācija pa tālruni 29101392 (Liāna Velka)
Konferences dalībnieku grupa nokomplektēta. Konferences dalībnieku reģistrācija pārtraukta 15.01.2019.
Paldies par Jūsu interesi!
>> Darba kārtība

03.01.2019. L.Zommere.
Par informatīvo materiālu "Vecākiem par bērna attīstību"

VISC Speciālās izglītības nodaļa ir izveidojusi informatīvo materiālu "Vecākiem par bērna attīstību". Šeit piedāvāta informācija par bērna galvenajām attīstības jomām no zīdaiņa vecuma līdz pat pusaudžu gadu vecumam, lai pilnveidotu vecāku izpratni par bērnu vecumposmu attīstību. Materiāls domāts, lai veicinātu speciālo vajadzību atpazīšanu un mazinātu iespējamos riskus bērna turpmākajā attīstībā un nodrošinātu savlaicīgāku palīdzību. To var izmantot pedagogi, aprūpes darbinieki, ikviens, kas vēlēsies rast atbildes par jautājumiem, vai bērna attīstība noris atbilstoši viņa vecumposmam, kur meklēt informāciju un kāda palīdzība nepieciešama turpmāk.
>> Materiāls publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

 
2018.gads

20.12.2018. A.Falka. Precizēts 04.01.2019.
Seminārs vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem/atbalsta komandu speciālistiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2019.gada 18.janvārī organizē semināru vispārizglītojošo skolu, kuras uzsāk darbu iekļaujošās izglītības jomā, direktoru vietniekiem/atbalsta komandu speciālistiem. Šoreiz gaidām tos direktoru vietniekus, kuri nav noklausījušies kursus par atbalsta sniegšanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kā arī mūsu nodaļas organizētajos semināros iepriekš nav piedalījušies. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11 (pagalma ēka), Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās. Semināra sākums pl.9.30, dalībnieku reģistrācija no pl.9.00. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no skolas.
Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv
Piesakoties semināram, lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu. Semināra dalībnieki saņems apliecības. Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta.
Semināra dalībnieku reģistrācija izbeigta 04.01.2019. Paldies par Jūsu interesi!
>> Semināra darba kārtība

09.11.2018. I.Prudņikova.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Rīgas Sanatorijas internātpamatskolu 2018.gada 30.novembrī Rīgā, Brīvības gatvē 384a, Rīgas Sanatorijas internātpamatskolā organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies plkst.10.00, semināra sākums pl.10.30. Semināra dalībnieki tiks izglītoti par aktualitātēm vienotajā pedagoģiski medicīnisko komisiju datu bāzē, par nepieciešamajiem pilnveidojumiem, informēti par pedagoģiski medicīnisko komisiju darba statistiku. Semināra dalībnieki varēs noklausīties LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesores, Dr.paed. Zandas Rubenes lekciju “Digitālā bērnība: bērna vajadzību analīze”, RTA vieslektoru Dagnijas Rubiķes un Aelitas Žučkovas lekciju “IT pielietojums bērna vispārējās attīstības veicināšanā”, piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.
Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
>> Semināra darba kārtība

01.11.2018. I.Prudņikova.
Metodiskie materiāli pedagogiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa un Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija ir atbalstījusi Valsts pētījumu programmas „Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (INOSOCTEREHI)” (tālāk tekstā – VPP INOSOCTEREHI) īstenošanu, iesaistot sadarbības partnerus – pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas un izglītības iestādes.  VPP INOSOCTEREHI īstenošanas laikā akcents likts uz tehnoloģiju sasaisti ar teorētisko un praktisko pētījumu rezultātiem ieviešanai iekļaujošajā izglītībā un to saiknei ar kompetenču pieeju.
VPP INOSOCTEREHI  ietvaros ir izstrādāts līdzsvara trenēšanas sistēmas modelis un mobilo ierīču aplikācija līdzsvara funkciju attīstīšanai, kas iekļaujas izveidotajā modelī; izstrādāts līdzsvara vingrinājumu komplekss proprioreceptīvo sajūtu, vizuālās kontroles un vestibulārās sistēmas darbības diagnosticēšanai un attīstīšanai un sagatavots līdzsvara vingrinājumu video materiāls, kas pieejams caur mobilo aplikāciju (aplikācija un video vingrinājumi pieejami VPP INOSOCTEREHI  vietnē);  sagatavota un publicēta monogrāfija “Pusaudža fiziskā, emocionālā un sociālā līdzsvara attīstība iekļaujošajā izglītībā”; izstrādāts metodiskais materiāls 3 valodās (latviešu, angļu un krievu);  iztulkots fragments no Deivida Mitčela grāmatas “Kas patiešām darbojas speciālajā un iekļaujošā izglītībā, izmantojot uz pierādījumiem balstītas mācīšanas stratēģijas”.
VPP ietvaros tika uzsākta materiālu aprobācija un ieviešana izmēģinājumskolās: izveidoti labās prakses piemēri visiem skolotājiem, kur 10 piemēri pieejami drukātā metodiskā materiālā skolotājiem “Rosināsim skolotājus iedziļināties” un 17 izvērsti piemēri – LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra vietnē; izveidota ieteikumu gala versija “Kompetenci attīstoša mācīšanās”; sagatavota un publicēta kolektīvā monogrāfija "Mācīšanās lietpratībai"
>> Papildu informācija VPP INOSOCTEREHI vietnē

02.10.2018. I.Prudņikova.
Seminārs atbalsta komandu speciālistiem, pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, direktoriem un direktoru vietniekiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Priekules novada pedagoģiski medicīnisko komisiju šī gada 22.oktobrī organizē semināru atbalsta komandu speciālistiem, pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, direktoriem un direktoru vietniekiem Priekules vidusskolā – Aizputes iela 1, Priekule, Priekules novads. Semināra sākums pl.11.00.
Lai pieteiktos uz semināru, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi dairasalma@gmail.com
Piesakoties lūdzam uzrakstīt iestādes nosaukumu, vārdu un uzvārdu.
Gaidīsim Jūsu pieteikumus līdz šī gada 12.oktobrim un tiksimies seminārā!
>> Semināra darba kārtība

28.09.2018. L.Zommere.
Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 19.oktobrī organizē semināru speciālo skolu direktoru vietniekiem. Seminārs notiks Rīgas speciālajā internātpamatskolā, Rīgā, Aglonas ielā 57. Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies pl. 9.30, semināra sākums pl.10.00. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no katras skolas.
Lai pieteiktos uz semināru, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi laima.zommere@visc.gov.lv. Piesakoties lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi.
Gaidīsim Jūsu pieteikumus līdz šī gada 11.oktobrim un tiksimies seminārā!
>> Semināra darba kārtība

27.08.2018. AFalka. Precizēts 07.09.2018.
Seminārs privātskolu direktoru vietniekiem/atbalsta komandu speciālistiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2018.gada 21.septembrī organizē semināru privātskolu direktoru vietniekiem/atbalsta komandu speciālistiem. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no katras privātskolas. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11 (pagalma ēka), Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās. Semināra sākums pl.9.30, dalībnieku reģistrācija no pl.9.00. Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv . Piesakoties semināram, lūdzam uzrakstīt privātskolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu, personas kodu (tas nepieciešams apliecības izgatavošanai). Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta. Tiksimies mūsu seminārā!
Semināra dalībnieku reģistrācija izbeigta 14.09.2018.
>> Semināra darba kārtība

14.06.2018. I.Prudņikova.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2018.gada 18.jūnijā, plkst.13.00 Rīgā, Merķeļa ielā 11 organizē ceturto praktisko semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks izglītoti par aktualitātēm vienotajā pedagoģiski medicīnisko komisiju datu bāzē, par atzinuma sagatavošanu, pārbaudes kartes aizpildīšanu un atskaišu sagatavošanu. Semināra dalībnieki varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.
Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
>> Darba kārtība

16.04.2018. I.Prudņikova.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2018.gada 23.aprīlī, plkst.13.00 Rīgā, Merķeļa ielā 11 organizē trešo praktisko semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks izglītoti par aktualitātēm vienotajā pedagoģiski medicīnisko komisiju datu bāzē, par atzinuma sagatavošanu, pārbaudes kartes aizpildīšanu un atskaišu sagatavošanu. Semināra dalībnieki varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā .
Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
>> Seminārā darba kārtība

02.03.2018. A.Falka.
Izglītības iestāžu – attīstības centru metodiskie materiāli

Atbilstoši 2016. gada 29. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 187 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu” 4.4.punktam šīs iestādes izstrādā ne mazāk kā divus mācību vai metodiskos atbalsta materiālus, lai veicinātu izglītojamo ar speciālām vajadzībām integrēšanu izglītības apguves procesā, un publisko tos speciālās izglītības iestādes tīmekļvietnē vai citos publiski pieejamos informācijas nesējos.
Izglītības iestāžu attīstības centru izveidotos metodiskos materiālus var izmantot vispārējo izglītības iestāžu pedagogi, lai sniegtu atbalstu mācību procesā izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām.
>> Metodiskie materiāli izglītības iestāžu – attīstības centru tīmekļa vietnēs

27.02.2018. I.Prudņikova.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2018.gada 5.martā, plkst.13.00 Rīgā, Merķeļa ielā 11 organizē otro praktisko semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem.
Semināra dalībnieki tiks izglītoti par aktualitātēm vienotajā pedagoģiski medicīnisko komisiju datu bāzē, par atzinuma sagatavošanu, pārbaudes kartes aizpildīšanu un atskaišu sagatavošanu.
Semināra dalībnieki varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.
Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
>> Seminārā darba kārtība

19.02.2018. A.Falka. Precizēts 02.03.2018.
Seminārs vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Jelgavas 1.internātpamatskolu – attīstības centru šī gada 23.martā organizē semināru vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem. Seminārs notiks Jelgavā, Institūta ielā 4, Jelgavas 1.internātpamatskolā – attīstības centrā, semināra sākums plkst.10.00. Uz semināru aicinām pieteikties vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistus, vienu pārstāvi no skolas. Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv , nosaucot skolu, pedagoga vārdu, uzvārdu un personas kodu (apliecības izgatavošanai). Kad semināra dalībnieku grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta. Gaidīsim Jūs mūsu seminārā!
Semināra grupa nokomplektēta. Semināra dalībnieku reģistrācija pārtraukta 02.03.2018. Paldies par Jūsu interesi!
>> Seminārā darba kārtība

23.01.2018. L.Zommere. Precizēts 30.01.2018.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Cēsu internātpamatskolu-attīstības centru šī gada 16.februārī organizē semināru pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem.
Seminārs notiks Cēsīs, Bērzaines ielā 34. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no katras pirmskolas izglītības iestādes. Lai pieteiktos uz semināru, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi laima.zommere@visc.gov.lv līdz šī gada 7.februārim.
Pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli. Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādu informāciju: vārds, uzvārds, personas kods (tas nepieciešams apliecību izgatavošanai), izglītības iestāde, ieņemamais amats, telefons, e–pasts.
Lūdzam iepazīties ar semināra darba kārtību, izvēlēties darba grupas tēmu – paralēlās darbnīcas, praktisko nodarbību grupas nosaukumu, jo reģistrācija uz tām tiks veikta Cēsu internātpamatskolā - attīstības centrā pirms semināra sākuma.
Cēsu internātpamatskola-attīstības centrs semināra dalībniekiem piedāvā pusdienas, kuru cena EUR 3.55.
Gaidīsim Jūsu pieteikumus līdz šī gada 7.februārim un tiksimies seminārā!
Semināra grupa nokomplektēta un reģistrācija pārtraukta 30.01.2018.
Paldies par Jūsu interesi!
>> Seminārā darba kārtība

22.01.2018. I.Prudņikova.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2018.gada 29.janvārī, plkst.13.00 Rīgā, Merķeļa ielā 11 organizē pirmo praktisko semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks izglītoti par aktualitātēm vienotajā pedagoģiski medicīnisko komisiju datu bāzē, par atzinuma sagatavošanu, pārbaudes kartes aizpildīšanu un atskaišu sagatavošanu. Semināra dalībnieki varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.
Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv
>> Seminārā darba kārtība

27.12.2017. A.Falka. Precizēts 18.01.2018.
Seminārs vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2018.gada 26.janvārī organizē semināru vispārizglītojošo skolu, kurās nav licencētas speciālās izglītības programmas, direktoru vietniekiem. Seminārā aicinām piedalīties kolēģus, kuri savās skolās uzsāk darbu iekļaujošās izglītības jomā vai nākotnē plāno licencēt kādu no speciālās izglītības programmām. Šoreiz īpaši gaidām tos direktoru vietniekus, kuri mūsu nodaļas organizētajos semināros iepriekš nav piedalījušies. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11 (pagalma ēka), Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās. Semināra sākums pl.10.00, dalībnieku reģistrācija no pl.9.30. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no skolas. Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e – pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv . Piesakoties semināram, lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu, personas kodu (tas nepieciešams apliecības izgatavošanai). Maksimālais semināra dalībnieku skaits – 30 dalībnieki. Kad grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta. Tiksimies mūsu seminārā!
Semināra dalībnieku grupa ir nokomplektēta. Paldies par Jūsu interesi!
>> Semināra darba kārtība

 
2017.gads

30.11.2017. I.Prudņikova.
Par metodisko līdzekli "Ieteikumi iekļaujošas izglītības īstenošanai"

VISC Speciālās izglītības nodaļa ir izveidojusi metodisko līdzekli "Ieteikumi iekļaujošas izglītības īstenošanai". Šeit piedāvāti ieteikumi izglītības iestāžu vadītajiem un pedagogiem, lai nodrošinātu iekļaujošu izglītību, jo iestādēs šobrīd mācās ļoti dažādi izglītojamie un katram no viņiem ir savas vajadzības.
Metodiskie ieteikumi piedāvā iespēju veidot kopīgu izpratni par iekļaujošu izglītību un palīdzēt izglītības iestādei un katram pedagogam analizēt savu darbību un attieksmi.
>> Metodiskie ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

29.11.2017. M.Reigase.
Mācību metodiskais līdzeklis "Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā"

Rīgas 1.speciālā internātpamatskola – attīstības centrs par valsts budžeta līdzekļiem ir izstrādājis mācību metodisko līdzekli "Matemātiskie jēdzieni un uzdevumi kompetenču pieejā", kas ir paredzēts izglītojamo ar speciālām vajadzībām matemātisko kompetenču attīstīšanai. Mācību līdzeklī uzdevumi ir sakārtoti ievērojot pakāpenību – no vienkāršākā uz sarežģītāko, no procesa, kas prasa tikai pamatprasmju apguvi temata ietvaros, līdz prasmei pamatot savu viedokli un apgūtās zināšanas un prasmes pielietot jaunās situācijās. Pedagogi šo mācību līdzekli var izmantot, mācot dažāda vecuma izglītojamos, izvēloties viņiem atbilstošas grūtības uzdevumus.
>> Macību līdzeklis publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli. Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli"

23.11.2017. A.Falka.
Seminārs/diskusija speciālajām izglītības iestādēm – attīstības centriem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 15.decembrī organizē semināru/diskusiju speciālajām izglītības iestādēm – attīstības centriem.
Semināra laikā tā dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktualitātēm vispārējā izglītībā, kā arī notiks diskusija par šādiem jautājumiem :

  • attīstības centru izstrādātie metodiskie materiāli un to pieejamība,
  • attīstības centru palīdzība vispārējām izglītības iestādēm atbalsta organizēšanā izglītojamiem ar speciālām vajadzībām,
  • VISC turpmākās sadarbības iespējas ar izglītības iestādēm – attīstības centriem.

Seminārs/diskusija notiks šī gada 15.decembrī, Rīgā, Merķeļa ielā 11, sākums pl.10.30. Aicinām piedalīties vienu pārstāvi no katras izglītības iestādes – attīstības centra. Katras izglītības iestādes pārstāvi lūdzam sagatavot 5 minūšu ilgu prezentāciju par sava attīstības centra piedāvājumu un turpmākajiem plāniem iekļaujošās izglītības jomā.
Lūdzam līdz šī gada 8.decembrim informēt VISC Speciālās izglītības nodaļu par izglītības iestādes – attīstības centra deleģēto pārstāvi diskusijai, atrakstot vēstuli uz e-pastu anita.falka@visc.gov.lv . Vēstulē (e-pastā) lūdzam minēt izglītības iestādi, kolēģa vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu.
Gaidīsim Jūs mūsu kopīgajā diskusijā!

30.10.2017. L.Zommere.
Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 24.novembrī organizē semināru speciālo skolu direktoru vietniekiem.
Seminārs notiks Rīgas 1.speciālajā internātpamatskolā - attīstības centrā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 18.
Semināra dalībnieku reģistrācija sāksies pl. 9.30, semināra sākums plkst.10.00.
Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no katras skolas. Lai pieteiktos uz semināru, lūdzam rakstīt e – pasta vēstuli uz adresi laima.zommere@visc.gov.lv.
Piesakoties lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu, personas kodu (tas nepieciešams apliecības izgatavošanai).
Gaidīsim Jūsu pieteikumus līdz šī gada 14.novembrim un tiksimies seminārā!

27.10.2017. I.Prudņikova.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2017.gada 9.novembrī, plkst.9.00 Rīgā, Kronvalda bulvārī 1 organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem.
Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, par nepieciešamajiem pilnveidojumiem VPMK datu bāzē, varēs noklausīties lekciju „Depresijas īpatnības bērniem un pusaudžiem”, ko lasīs Ija Cimdiņa – psihiatre, bērnu psihiatre, bērnu neiroloģe, miega ārste, homeopāte, Latvijas Bērnu psihiatru asociācijas vadītāja, saņemt biedrības „Velku biedrība” dibinātājas Liānas Velkas informāciju par atbalstu ģimenēm, kurās aug bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī uzzinās par aktualitātēm Valsts pētījumu programmā “Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā”. Semināra dalībnieki varēs piedalīties diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā.
Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv

26.05.2017. M.Reigase.
Ilonas Brūveres publiskā lekcija "Skolēnu uzvedība: kā to izprast un mainīt?"

Valsts izglītības satura centrs aicina vispārējās, profesionālās un speciālās izglītības pedagogus, kuri strādā ar izglītojamiem, kuriem ir uzvedības problēmas gan izglītības iestādē, gan ārpus tās, apmeklēt Austrālijas pieredzes bagātās pedagoģes Ilonas Brūveres publisko lekciju „Skolēnu uzvedība: kā to izprast un mainīt?”.
Lekcija notiks šī gada 16. jūnijā plkst. 10.00 – 12.00 Latvijas Kara muzeja zālē, Rīgā, Smilšu ielā 20.
Lekcija ir bezmaksas un uz to nav iepriekš jāpiesakās.
Plašāku informāciju var saņemt zvanot vai rakstot Speciālās izglītības nodaļas vadītājai Mudītei Reigasei (kontakttālrunis: 67212240, e-pasts: mudite.reigase@visc.gov.lv)
Gaidīsim Jūs lekcijā!

24.04.2017. A.Falka. Papildināts. 25.04.2017. Precizēta darba kārtība.
Seminārs vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 10.maijā organizē semināru vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistiem.
Seminārs notiks Kuldīgā, Mucenieku ielā 6, Kuldīgas Centra vidusskolā, semināra sākums plkst.10.00. Uz semināru aicinām pieteikties vispārizglītojošo skolu atbalsta komandu speciālistus, vienu pārstāvi no skolas. Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv, nosaucot skolu, pedagoga vārdu, uzvārdu un personas kodu (apliecības izgatavošanai). Kad semināra dalībnieku grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta. Gaidīsim Jūs mūsu seminārā!
Semināra grupa ir nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija pārtraukta. Paldies par Jūsu interesi!

10.04.2017. I.Prudņikova.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2017.gada 21.aprīlī, plkst.10.00 Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā, Upeslejās, Stopiņu novadā organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, varēs noklausīties lekcijas „ Funkcionēšana un tās traucējumi”, ko lasīs Andra Greitāne, ārste-rehabilitoloģe, Rehabilitācijas centra “Mēs esam līdzās” direktore, un “Uzvedības traucējumi un pedagoģija”, ko lasīs Ilona Brūveris, Valsts pētījumu programmas "Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (VPP INOSOCTEREHI)" eksperte, Austrālija, kā arī piedalīties praktiskā meistarklasē “Organizētais starpbrīdis”, ko vadīs Helēna Vecenāne, LiepU sporta un pedagoģijas pasniedzēja, Valsts pētījumu programmas "Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā (VPP INOSOCTEREHI)" pētniece. Semināra dalībnieki varēs piedalīties apaļā galda diskusijās par aktuāliem jautājumiem pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā. Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv

20.02.2017. I.Prudņikova.
Seminārs speciālās izglītības matemātikas skolotājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centru un Gaujienas internātpamatskolu šī gada 14.martā plkst.10.00 Gaujienas internātpamatskolā, Gaujienā, Gaujienas pagastā, Apes novadā, speciālās izglītības matemātikas skolotājiem organizē semināru “Mācību procesa organizēšana un alternatīvās darba metodes izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem”. Semināra dalībnieki iepazīsies ar Gaujienas internātpamatskolas darba pieredzi, labās prakses piemēriem. Dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm speciālajā izglītībā, iepazīstināti ar Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra un Gaujienas internātpamatskolas pieredzi matemātikas stundu plānošanā un mācību procesa organizēšanā, būs iespēja piedalīties diskusijā.
Elektroniskā reģistrācija http://www.r1sips.edu.lv/
Papildu informācija:
Gaujienas internātpamatskolas direktore Vita Andersone t. 64381154, 28659919
Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas-attīstības centra direktores vietniece Vineta Cibiņa t. 67181339, 28379719

13.02.2017. A.Falka.
Seminārs vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 3.martā organizē semināru vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11, semināra sākums plkst.10.00. Uz semināru aicinām pieteikties vispārizglītojošo skolu speciālos pedagogus, vienu pārstāvi no skolas. Lai pieteiktos semināram, lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv , nosaucot skolu, speciālā pedagoga vārdu, uzvārdu un personas kodu (apliecības izgatavošanai). Kad semināra dalībnieku grupa būs nokomplektēta, dalībnieku reģistrācija tiks pārtraukta.
Semināra dalībnieku grupa ir nokomplektēta, semināra dalībnieku reģistrācija pārtraukta.
Paldies par Jūsu interesi!

02.02.2017. I.Prudņikova.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils 4.speciālo PII šī gada 23.februārī plkst. 9.30 – 15.00 Daugavpils 4.speciālā PII, Daugavpilī, Podnieku iela 1, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem organizē semināru "Efektīva mūsdienu tehnoloģiju izmantošana mācību procesā pirmskolas vecuma bērniem iekļaujošā vidē".
Semināra dalībnieki iepazīsies ar Daugavpils 4.speciālās PII darba pieredzi, labās prakses piemēriem, atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām. Dalībnieki tiks informēti par informācijas tehnoloģiju izmantošanu pirmskolā, par mūsdienu tehnoloģijām kā atbalsta instrumentu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, par speciālo vajadzību agrīnās diagnosticēšanas nepieciešamību, varēs noskatīties praktiskās meistarklases nodarbību "Interaktīvās spēles 5-6.g bērniem speciālās programmas ietvaros" (valodas traucējumi), piedalīties diskusijā.
Pieteikšanās uz semināru līdz 14.02.2017. pa e-pastu  d4sp_pii@inbox.lv
Lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas:
– vārds,
– uzvārds,
– personas kods,
– iestāde,
– ieņemamais amats,
– pilsēta,
– e-pasts.
Papildu informācija: J.Jankovska, tālr. 65421352, 28658588

 
2016.gads

14.11.2016. A.Falka.
Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 2. decembrī organizē semināru speciālo skolu direktoru vietniekiem. Seminārs notiks Rīgas internātvidusskolā bērniem ar dzirdes traucējumiem Graudu ielā 21, semināra sākums plkst.10:00. Uz semināru aicinām vienu pārstāvi no katras skolas. Lai pieteiktos uz semināru, lūdzam rakstīt e – pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv. Piesakoties lūdzam uzrakstīt skolas nosaukumu, vārdu un uzvārdu, personas kodu (tas nepieciešams apliecības izgatavošanai). Gaidīsim Jūsu pieteikumus līdz šī gada 24.novembrim un tiksimies seminārā!

24.10.2016. M.Reigase.
Seminārs pedagogiem sadarbībai ar vecākiem par bērniem ar mācīšanās traucējumiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Izraēlas vēstniecību un Izglītības un zinātnes ministriju organizē trīs dienu semināru vispārizglītojošo skolu skolotājiem un atbalsta personālam par sadarbību ar vecākiem, kuriem ir bērni ar mācīšanās traucējumiem.
Semināru vadīs Izraēlas asociācijas bērniem, pusaudžiem un pieaugušajiem ar mācīšanās traucējumiem "Nitzan" pārstāvji: Ph.d. Maly Danino un MA Anat Katznelson.
Seminārs notiks 2016. gada 21.-23. novembrī.
Semināra norises vieta: IZM Lielajā zālē, Vaļņu iela 2, 2.stāvā.
Uz semināru lūdzam pieteikties nosūtot e-pastu uz adresi mudite.reigase@visc.gov.lv
Lūgums pieteikties vispārizglītojošo skolu skolotājus ar angļu valodas zināšanām, jo seminārs notiks angļu valodā.
Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas:
   – izglītības iestādes nosaukums,
   – vārds un uzvārds,
   – personas kods,
   – ieņemamais amats,
   – telefons,
   – e-pasts.
Vietu skaits ierobežots. Reģistrācija tiks pārtraukta, kad tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits!

06.10.2016. I.Prudņikova.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 21.oktobrī plkst.11:00 Rīgas Tehniskajā universitātē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1 organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, par izglītojamo agrīnās izvērtēšanas nepieciešamību.
Semināra dalībnieki iepazīsies ar kompetenču pieeju mācību saturā – ESF projekts, 8.3.1. SAM "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1. pasākums "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana", kā arī ar Valsts pētījumu programmas Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā situācijas izpētes rezultātiem, materiāliem ar starpdisciplināru saturu, inovatīvo metožu un tehnoloģiju ieviešanas un aprobācijas rezultātiem un tiks iedrošināti iekārtas e-viedums tālākai izmēģināšanai.

25.04.2016. I.Prudņikova.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi un Daugavpils 4.speciālo PII šī gada 6.maijā plkst. 9.00 – 13.00 Daugavpils 4.speciālā PII, Daugavpilī, Podnieku iela 1, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem/metodiķiem organizē semināru „Pirmsskolas izglītības skolotāju un logopēdu sadarbība bērnu runas attīstīšanā un sagatavošanā skolai”.
Semināra dalībnieki iepazīsies ar Daugavpils 4.speciālās PII darba pieredzi, atbalsta pasākumu nodrošināšanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, tiks informēti par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, par speciālo vajadzību agrīnās diagnosticēšanas mehānisma izstrādes nepieciešamību, varēs noskatīties 5-6.g.vecuma grupas izglītojamo ar valodas traucējumiem muzikālo teātri „Sarkangalvītes piedzīvojumi”, piedalīties diskusijā.

07.04.2016. I.Prudņikova.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 15. aprīlī plkst.10:30-13:00 Aspazijas bulvārī 28, Rīgā, Eiropas Savienības mājā, Sarunu istabā (1.stāvā) organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, varēs noklausīties lekciju par tēmu „Konsultatīvās nodaļas darbības uzsākšana 2016. gadā bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem”, ko lasīs Inga Millere, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Bērnu tiesību aizsardzības departamenta direktore.
Semināra dalībnieki varēs iepazīties ar Valsts pētījumu programmas “Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā” norises gaitu un noklausīties lekciju par tēmu “Kompetencēs balstīta mācīšanās”, ko lasīs Ilze France, Latvijas Universitāte vadošā pētniece.
Papildu informācija pa e-pastu: ilga.prudnikova@visc.gov.lv

07.03.2016. I.Ābelniece.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju psihologiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 1.aprīlī "ES - Mājā" Aspazijas bulvārī 28, 2.stāvā organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju psihologiem. Semināra dalībniekiem tiks sniegta informācija par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā un atbalsta pasākumiem (Anita Falka VISC Speciālās izglītības nodaļas vecākā referente). Autisma apvienības priekšsēdētāja Līga Bērziņa stāstīs par bērniem ar uzvedības problēmām skolās, biedrības "Es redzu" vadītāja Aivija Bārda dalīsies ar savu personisko stāstu iekļaujošas izglītības kontekstā. Prof. Malgožata Raščevska informēs par esošo un plānoto psihologu testu standartizāciju.
Lūdzam pieteikties uz semināru līdz šī gada 24. martam, rakstot vēstuli uz e-pastu: ilze.abelniece@visc.gov.lv
Pieteikums semināram tiks apstiprināts ar atbildes vēstuli.

24.02.2016. A.Falka. Precizēts 29.02.2016.
Seminārs vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2016.gada 14.martā plkst. 10.00 organizē semināru vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās.
Semināra dalībniekiem tiks pastāstīts ar aktualitātēm iekļaujošajā izglītībā un speciālā pedagoga lomu vispārizglītojošā izglītības iestādē. Autisma apvienības priekšsēdētāja Līga Bērziņa stāstīs par bērniem ar uzvedības problēmām skolās. Tiks runāts par psihologa un speciālā pedagoga sadarbību, kā arī atbalsta komandas speciālistu, skolotāju un vecāku sadarbību.
Semināra grupa nokomplektēta, reģistrācija ir pārtraukta. Paldies par Jūsu interesi!

19.01.2016. Papildināts 21.01.2015. M.Liepniece.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa organizē semināru pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem/metodiķiem „Iekļaujošās izglītības principa īstenošana pirmsskolas izglītībā” Seminārs notiks Privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “CreaKids”, Dzirnavu iela 29, Rīga (ieeja no pagalma), 2016. gada 19.februārī  plkst.10.00
Uz semināru lūdzam pieteikties līdz 12. februārim. Pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli.
Ja grupa tiks nokomplektēta ātrāk, reģistrācija tiks slēgta.
Grupa uz semināru 19.02. pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem ir nokomplektēta un reģistrācija tiek slēgta!

 
2015.gads

30.10.2015. I.Prudņikova.
Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 6.novembrī pl.10.00 Rīgas 5. internātpamatskolā - attīstības centrā, Rīgā, Slāvu ielā 19,organizē semināru speciālo skolu direktoru vietniekiem. Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm speciālajā izglītībā, par Valsts pētījumu programmas "Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā" norises gaitu, kā arī dalībniekiem tiks piedāvāta iespēja noklausīties lekciju "Uzvedības problēmas skolā. Cēloņsakarību meklējumos".

12.10.2015. I.Prudņikova. Precizēts 13.10.2015.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa nodaļa šī gada 16.oktobrī pl.10.00 Rīgas Tehniskajā universitātē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1 organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, varēs piedalīties diskusijā par MK 2012.gada 16.oktobra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām”.
Semināra dalībnieki iepazīsies ar Valsts pētījumu programmas Inovatīvi risinājumi sociālajā telerehabilitācijā Latvijas skolās iekļaujošās izglītības kontekstā situācijas izpētes rezultātiem, materiāliem ar starpdisciplināru saturu, inovatīvo metožu un tehnoloģiju ieviešanas un aprobācijas rezultātiem un tiks iedrošināti iekārtas e-viedums tālākai izmēģināšanai

08.06.2015. M.Liepniece.
Notiks seminārs „Bērni ar uzvedības traucējumiem pirmsskolā”

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldi 9. jūnijā, Rīgā, rīko semināru Pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
Seminārā pārrunās bērnu uzvedības traucējumus pirmsskolas vecumā.
Semināru vadīs Sidnejas Notre Dame Universitātes lektore, skolotāja ar nozīmīgu personiskā darba pieredzi skolā M.Ed., M.Ed. Admin., B.A., Dip.Ed., Grad.Dip.Spec.Ed., Grad.Dip.Prof. and Exp.Arts Ilona Bruveris.

01.06.2015. M.Reigase.
Noslēgusies starptautiskā konference IKT informācijas pieejamībai mācību procesā

27.–28.maijā Rīgā norisinājās starptautiska konference IKT informācijas pieejamībai mācību procesā (ICT4IAL), kurā tika prezentētas divu gadu laikā izstrādātās vadlīnijas, īpaši uzsverot informācijas tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā, lai padarītu informāciju pieejamāku cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Konferences tēma sasaucas ar vienu no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienībā Padomē prioritātēm – Digitāla Eiropa.
Konferences dalībnieki uzmanību pievērsa informācijas pieejamībai un mācību procesā izmantojamajiem rīkiem gan personām ar speciālām vajadzībām, gan bez tām. Tika atzīts, ka ir būtiski, lai visa veida informācija būtu salasāma, uztverama un saprotama arī personām ar redzes, dzirdes vai uztveres problēmām. Klātesošie izvirzīja tālākos darbības virzienus informācijas pieejamības sekmēšanā, dalījās savu valstu pieredzē un apzināja svarīgākos ieteikumus turpmākajai attīstībai.
>> Lasīt vairāk
>> Informācija angļu valodā

25.05.2015. M.Reigase.
Konferencē Rīgā prezentēs vadlīnijas informācijas tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā

27.–28.maijā Rīgā notiks starptautiska konference IKT informācijas pieejamībai mācību procesā (ICT4IAL), kurā prezentēs divu gadu garumā izstrādātas vadlīnijas informācijas tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā, padarot informāciju pieejamāku, tostarp cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Konferencē skatītā tēma sasaucas ar vienu no Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritātēm – Digitāla Eiropa.

28.04.2015. I.Prudņikova.
Seminārs vispārizglītojošo skolu atbalsta personālam

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību (Latvija), Cerību Zvaigzne (Zviedrija) un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi organizē divu dienu semināru vispārizglītojošo skolu atbalsta personālam „Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskajā procesā ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi”. Semināru vadīs speciālās izglītības pedagoģe Ingera Lilja (Zviedrija). Speciālo pedagoģiju Ingera Lilja ir studējusi Dānijā, Ūdenses Universitātē, bet pirms tam – Zviedrijā, Norčēpingas Universitātē ir iegūta pirmsskolas pedagoga kvalifikācija. Lektorei ir ilgu gadu darba pieredze, strādājot dažādās speciālās izglītības iestādēs un ģimenēs, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, konsultāciju un atbalsta institūcijās, bērnu spēju un attīstības līmeņa diagnosticēšanā, kā arī individuālo izglītības plānu izstrādē un mācību procesa organizēšanā. Ingera Lilja sniedz supervīzijas profesionāļiem un vecākiem, ir vadījusi projektus Krievijā, Ķīnā, Moldovā, Rumānijā un Latvijā, konsultē starptautisko palīdzības organizāciju „Cerību Zvaigzne”.
Seminārs notiks 2015. gada 07., 08. maijā. Sākums plkst.10.00.
Semināra norises vieta: Rēzeknes Valsts ģimnāzija, Kaļķu ielā 12, Rēzeknē.
Uz semināru lūdzam pieteikties līdz 29. aprīlim pl.11.00, nosūtot e-pastu uz adresi skaidrite.ciule@rezekne.lv
Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas:
• izglītības iestādes nosaukums,
• vārds un uzvārds,
• personas kods,
• ieņemamais amats,
• telefons,
• e-pasts
Vietu skaits ierobežots. Reģistrācija tiks pārtraukta, kad tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits!

23.04.2015. A.Falka.
Notikusi konference "Bērns ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē"

Šī gada 25.martā Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē notika profesores Sarmītes Tūbeles organizētā konference „Bērns ar speciālām vajadzībām izglītības iestādē”. Konferences dalībnieki noklausījās profesores Sarmītes Tūbeles referātu par aktualitātēm speciālajā un iekļaujošajā izglītībā un pēc tam turpināja darbu diskusiju grupās : Atbalsta pasākumu nodrošināšana skolēniem ar speciālām vajadzībām (moderatore – VISC Speciālās izglītības nodaļas vecākā referente, Mg. paed. Anita Falka), Vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes – esam visi kopā! (moderatore – Mg. paed. Ilze Vilka), Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes – esam visi kopā! (moderatore - Mg. paed., doktorante Egija Laganovska), Speciālās pedagoģijas problēmas un to iespējamie risinājumi (moderatore – Dr. paed. Rasma Vīgante), Jaukti attīstības traucējumi pirmsskolā – mācīšanās traucējumi skolā (moderatore - Dr. paed. Ilze Šūmane).
Pārskatu par konferences norisi, diskusijām un tās dalībnieku secinājumiem lūdzam lasīt profesores Sarmītes Tūbeles un doktorantes Egijas Laganovskas rakstā.

20.04.2015. I.Prudņikova. Papildināts 22.04.2015.
Seminārs izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību (Latvija), Cerību Zvaigzne (Zviedrija) un Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldi organizē divu dienu semināru izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam „Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskajā procesā ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi”. Semināru vadīs speciālās izglītības pedagoģe Ingera Lilja (Zviedrija). Speciālo pedagoģiju Ingera Lilja ir studējusi Dānijā, Ūdenses Universitātē, bet pirms tam – Zviedrijā, Norčēpingas Universitātē ir iegūta pirmsskolas pedagoga kvalifikācija. Lektorei ir ilgu gadu darba pieredze, strādājot dažādās speciālās izglītības iestādēs un ģimenēs, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, konsultāciju un atbalsta institūcijās, bērnu spēju un attīstības līmeņa diagnosticēšanā, kā arī individuālo izglītības plānu izstrādē un mācību procesa organizēšanā. Ingera Lilja sniedz supervīzijas profesionāļiem un vecākiem, ir vadījusi projektus Krievijā, Ķīnā, Moldovā, Rumānijā un Latvijā, konsultē starptautisko palīdzības organizāciju „Cerību Zvaigzne”.
Seminārs notiks 2015. gada 11., 12. maijā. Sākums plkst.10:00
Semināra norises vieta: Liepājas 8. vidusskola, Dunikas 9/11, Liepājā.
Grupa nokomplektēta un reģistrācija uz semināru beigusies.

10.03.2015. I.Ābelniece.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju psihologiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 27.martā plkst.10:00 Pacientu Ombudā, Brīvības ielā 97 organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju psihologiem. Semināra dalībnieki noklausīsies Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedras ģenētiķes Madaras Kreiles lekciju.
Lūdzam pieteikties uz semināru līdz šī gada 18. martam, rakstot vēstuli uz e-pastu: ilze.abelniece@visc.gov.lv
Pieteikums semināram tiks apstiprināts ar atbildes vēstuli. Semināra dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ pieteikšanās tiks pārtraukta, tiklīdz grupa būs nokomplektēta.

11.02.2015. A.Falka. Precizēts 12.02.2015.
Seminārs vispārizglītojošo skolu atbalsta personāla speciālistiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 5.martā organizē semināru vispārizglītojošo skolu atbalsta personāla speciālistiem „Atbalsta komandas darba organizācija vispārizglītojošā skolā”. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11, tā sākums plkst.10:00. Uz semināru lūdzam pieteikties sūtot vēstuli uz e-pastu anita.falka@visc.gov.lv . Pieteikums semināram tiks apstiprināts ar atbildes vēstuli.
Uz semināru aicinām pieteikties vienu pārstāvi no skolas. Vēstulē lūdzam norādīt skolu, vārdu un uzvārdu, ieņemamo amatu, e-pastu. Semināra dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ pieteikšanās tiks pārtraukta, tiklīdz grupa būs nokomplektēta.
Pieteikšanās uz semināru beigusies, semināra grupa ir nokomplektēta. Paldies par lielo interesi un tiksimies citos semināros.

23.01.2015. I.Prudņikova. Precizēts 06.02.2015.
Seminārs vispārizglītojošo skolu atbalsta personālam

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību (Latvija), Cerību Zvaigzne (Zviedrija) un Rēzeknes pilsētas Izglītības pārvaldi organizē divu dienu semināru vispārizglītojošo skolu atbalsta personālam „Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskajā procesā ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi”.
Semināru vadīs speciālās izglītības pedagoģe Ingera Lilja (Zviedrija). Speciālo pedagoģiju Ingera Lilja ir studējusi Dānijā, Ūdenses Universitātē, bet pirms tam – Zviedrijā, Norčēpingas Universitātē ir iegūta pirmsskolas pedagoga kvalifikācija. Lektorei ir ilgu gadu darba pieredze, strādājot dažādās speciālās izglītības iestādēs un ģimenēs, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, konsultāciju un atbalsta institūcijās, bērnu spēju un attīstības līmeņa diagnosticēšanā, kā arī individuālo izglītības plānu izstrādē un mācību procesa organizēšanā. Ingera Lilja sniedz supervīzijas profesionāļiem un vecākiem, ir vadījusi projektus Krievijā, Ķīnā, Moldovā, Rumānijā un Latvijā, konsultē starptautisko palīdzības organizāciju „Cerību Zvaigzne”.
Seminārs notiks 2015. gada 23., 24. februārī. Sākums plkst.10.00
Semināra norises vieta: Rēzeknes Valsts ģimnāzija, Kaļķu ielā 12, Rēzeknē.
Grupa nokomplektēta un reģistrācija uz semināru beigusies. Paldies par atsaucību!

08.01.2015. M.Liepniece.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu speciālistiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību (Latvija) un Cerību Zvaigzne (Zviedrija) 2015.gada 26.februārī organizē semināru "Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskajā procesā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi", semināra sākums plkst.10.00, norises vieta: Rīgā, Merķeļa ielā 11, (2.stāvā).
Uz semināru aicināti pirmsskolas izglītību iestāžu speciālisti, kuri piedalījās seminārā pirmajā daļā 2014.gada 21. un 22.augustā.
Uz semināru lūdzam pieteikties līdz š.g. 1.februārim, nosūtot e-pastu uz adresi mara.liepniece@visc.gov.lv
Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas: izglītības iestādes nosaukums, vārds un uzvārds, personas kods, ieņemamais amats, telefons, e-pasts. Pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli.
Gaidīsim Jūs mūsu seminārā!

 
2014.gads

10.11.2014. I.Prudņikova.
Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 27.novembrī plkst.11.00 Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā Rīgā, Salaspils ielā 14 organizē semināru speciālo skolu direktoru vietniekiem. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktualitātēm speciālajā izglītībā un pedagoģiski medicīnisko komisiju darba organizācijā, ar profesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizāciju un norisi 2014./2015. mācību gadā un noklausīsies bērnu psihiatra, VISC Speciālās izglītības nodaļas eksperta Dr. Aigara Kišuro lekciju par garīgās veselības traucējumiem. Semināra dalībnieki iepazīsies ar Rīgas Valda Avotiņa pamatskolu - attīstības centru un tās piedāvāto atbalstu izglītojamiem.
Lūdzam pieteikties uz semināru līdz šī gada 21.novembrim, rakstot vēstuli uz e-pastu ilga.prudnikova@visc.gov.lv
Gaidīsim Jūs seminārā!

28.10.2014. I.Prudņikova.
VISC aicina mācību procesā izmantot video "Uzvedības traucējumi. Dusmas un agresīva uzvedība"

2014.gada 19.jūnijā Latvijas Kara muzeja telpās sadarbībā ar VISC notika Sidnejas Notre Dame Universitātes lektores Ilonas Bruveris publiskā lekcija „Bērns ar uzvedības traucējumiem izglītības iestādē, sabiedrībā – izaicinājumi un risinājumi”. Lektore akcentēja aktuālas tēmas izglītības procesā un izglītības iestādes dzīvē, tāpēc sadarbības ietvaros izveidots video sižets, kas pedagogiem tiek piedāvāts papildus ierosmei izglītības procesa organizēšanā. Video sižetā „Uzvedības traucējumi. Dusmas un agresīva uzvedība” Ilona Bruveris turpina iepriekš aizsākto tēmu – par tendenci pieaugt uzvedības problēmām gan izglītības iestādē, gan sabiedrībā bērnu un jauniešu vidū.
>> Video sižets pieejams sadaļā "Speciālā izglītība. Metodiskie materiāli"

24.10.2014. A.Falka.
Par metodiskiem ieteikumiem "Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1.-4.klasē"

VISC ir izveidojis metodiskos ieteikumus "Vienota runas un rakstu sistēma pamatizglītības 1.-4.klasē". Šeit piedāvāti ieteikumi mācību sasniegumu vērtēšanā, rakstu darbu noformēšanā un labošanā. Metodiskie ieteikumi piedāvā iespēju vairākas viena veida kļūdas izglītojamo rakstu darbos vērtēt kā vienu kļūdu, nodrošinot izglītojamajam logopēda palīdzību.
VISC Speciālās izglītības nodaļas speciālisti rekomendē šo ieteikumu par viena veida kļūdas labošanu izmantot mācību procesā arī sākumklašu skolotājiem speciālās izglītības programmās, speciālajiem pedagogiem un logopēdiem.
>> Metodiskie ieteikumi publicēti sadaļā "Vispārējā izglītība. Metodiskie materiāli"

07.10.2014. I.Prudņikova.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa šī gada 17.oktobrī pl.10.00 Rīgas sākumskolā „Valodiņa” Rīgā, Blaumaņa ielā 26 organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināra dalībnieki noklausīsies Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedras ģenētiķes Gitas Tauriņas lekciju par tēmu „Epilepsijas un to sindromi”; psiholoģes, VISC Speciālās izglītības nodaļas ekspertes Sandras Ozoliņas lekciju par jauktiem attīstības traucējumiem un valodas attīstības traucējumiem pirmskolas un sākumskolas periodā, kā arī tiks piedāvāta iespēja piedalīties vienā no četrām darba grupām, lai dalītos ar zināšanām un pieredzi, diskutētu par tēmām, kuras izvēlētas, vadoties pēc iepriekš veiktās aptaujas. Semināra dalībnieki iepazīsies ar Rīgas sākumskolu „Valodiņa” un tās piedāvāto atbalstu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.
Lūdzam pieteikties uz semināru līdz šī gada 10.oktobrim, rakstot vēstuli uz e-pastu anita.falka@visc.gov.lv
>> Pārskats par 17.10.2014. notikušo semināru

08.07.2014. M.Liepniece. Papildināts 11.08.2014.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu speciālistiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Velku biedrību (Latvija) un Cerību Zvaigzne (Zviedrija) organizē divu dienu semināru „Metodes un darba paņēmieni pedagoģiskajā procesā ar pirmsskolas vecuma bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi”.
Semināru vadīs speciālās izglītības pedagoģe Ingera Lilja (Zviedrija). Speciālo pedagoģiju Ingera Lilja ir studējusi Dānijā, Ūdenses universitātē, bet pirms tam – Zviedrijā, Norčēpingas universitātē ir iegūta pirmsskolas pedagoga kvalifikācija. Lektorei ir ilgu gadu darba pieredze, strādājot dažādās speciālās izglītības iestādēs un ģimenēs, kas audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, konsultāciju un atbalsta institūcijās, bērnu spēju un attīstības līmeņa diagnosticēšanā, kā arī individuālo izglītības plānu izstrādē un mācību procesa organizēšanā. Ingera Lilja sniedz supervīzijas profesionāļiem un vecākiem, ir vadījusi projektus Krievijā, Ķīnā, Moldovā, Rumānijā un Latvijā, konsultē starptautisko palīdzības organizāciju „Cerību Zvaigzne”.
Uz semināru aicināti pirmsskolas izglītību iestāžu speciālisti, kuru iestādēs īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas.
Seminārs notiks 2014. gada 21., 22.augustā, sākums plkst.10.00
Semināra norises vieta: Rīgā, Merķeļa ielā 11, (2.stāvā)
Uz semināru lūdzam pieteikties līdz 1. augustam, nosūtot e-pastu uz adresi mara.liepniece@visc.gov.lv
Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas:
– izglītības iestādes nosaukums,
– vārds un uzvārds,
– ieņemamais amats,
– telefons,
– e-pasts.
Pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli. Ja grupa tiks nokomplektēta ātrāk, reģistrācija tiks slēgta.
Grupa nokomplektēta un reģistrācija uz semināru beigusies.

04.07.2014. I.Prudņikova.
Ilonas Bruveris publiskā lekcija

VISC piedāvāja iespēju noklausīties publisko lekciju „Bērns ar uzvedības traucējumiem izglītības iestādē, sabiedrībā – izaicinājumi un risinājumi”, kura notika 2014. gada 19. jūnijā Latvijas Kara muzeja zālē, Rīgā, Smilšu ielā 20 un ilga divas stundas. Lekciju pasniedza Sidnejas Notre Dame Universitātes lektore, skolotāja ar nozīmīgu personiskā darba pieredzi skolā M.Ed, M.Ed. Admin., B.A.,Dip.Ed., Grad.Dip.Spec.Ed., Grad.Dip.Prof.and Exp.Arts Ilona Bruveris (Brūvere). Jāatgādina, ka šāda veida pasākums notika jau otro reizi. Sadarbībā ar lektori VISC īstenotā ESF projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" (vienošanās Nr.2010/0330/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros notika pirmā publiskā lekcija "Skolotāj, izproti savu reakciju izaicinājumam!", kuru Ilona Bruveris pasniedza 2013. gada 19. jūnijā.
>> Lasīt vairāk
>> Prezentācija

09.06.2014. I.Prudņikova.
Ilonas Bruveris publiskā lekcija "Bērns ar uzvedības traucējumiem izglītības iestādē, sabiedrībā – izaicinājumi un risinājumi"

Valsts izglītības satura centrs piedāvā vispārējas izglītības pedagogiem, profesionālās izglītības pedagogiem, speciālās izglītības pedagogiem un citiem interesentiem, kuriem ir pieredze darbā ar izglītojamiem, kuri izraisa problēmas izglītības iestādē/sabiedrībā noklausīties Ilonas Bruveris publisko lekciju „Bērns ar uzvedības traucējumiem izglītības iestādē, sabiedrībā – izaicinājumi un risinājumi” šī gada 19. jūnijā plkst. 11:00 – 13:00 Latvijas Kara muzeja zālē, Rīgā, Smilšu ielā 20.
Uz publisko lekciju lūdzam pieteikties, nosūtot e-pastu uz adresi ilga.prudnikova@visc.gov.lv.
Piesakoties lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas: vārds un uzvārds, skolas nosaukums, ieņemamais amats, telefons, e-pasts.

22.04.2014. M.Liepniece. Papildināts 08.05.2014.
Pieredzes apmaiņas seminārs pirmsskolas izglītības iestādēm

VISC Speciālās izglītības nodaļa organizē pieredzes apmaiņas semināru pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas (vadītājiem/metodiķiem). Seminārs notiks 2014. gada 15. maijā plkst. 9.30 Rīgas 251.pirmsskolas izglītības iestādē „Mežciems”, Mežciema ielā 49, Rīgā. Semināra dalībniekiem tiks sniegts ieskats Rīgas 251. pirmsskolas izglītības iestādes „Mežciems” pedagoģiskajā darbā ar bērniem, kuriem ir valodas traucējumi. Klīniskā psiholoģe Sandra Ozoliņa pastāstīs par bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem pirmsskolas vecumā. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktualitātēm speciālajā izglītībā.
Uz semināru lūdzam pieteikties līdz 10. maijam, nosūtot e-pastu uz adresi: mara.liepniece@visc.gov.lv
Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas: izglītības iestādes nosaukums, vārds un uzvārds, ieņemamais amats, telefons, e-pasts. Pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli. Ja grupa tiks nokomplektēta ātrāk, reģistrācija tiks slēgta.
Gaidīsim Jūs mūsu seminārā!
Papildināts! Grupa nokomplektēta un reģistrācija pieredzes apmaiņas semināram beigusies. Paldies par atsaucību!

13.03.2014. I.Prudņikova.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa šī gada 9.aprīlī plkst.10:00 Rīgas 24. pamatskolā, A.Čaka 139, Rīgā, organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem.
Semināra dalībnieki noklausīsies BKUS pediatres, Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedras asistentes Madaras Kreiles lekciju, kurā tiks sniegts ieskats ģenētiskās patoloģijās, apmeklētāji tiks iepazīstināti ar 2013. gada pedagoģiski medicīnisko komisiju darba statistikas datiem, komisiju iespējām speciālo izglītības vajadzību kvalitatīvā nodrošināšanā pirmskolas vecuma bērniem, aktualitātēm sākumskolas skolēnu zināšanu un prasmju novērtēšanā. Semināra dalībnieki iepazīsies ar Rīgas 24. pamatskolu un tās piedāvāto atbalstu izglītojamiem ar valodas attīstības traucējumiem.
Lūdzam pieteikties uz semināru līdz šī gada 30. martam, rakstot vēstuli uz e-pastu: anita.falka@visc.gov.lv
Gaidīsim Jūs seminārā!

24.02.2014. M.Liepniece. Papildināts 03.03.2014.
Par semināriem 18. un 21.martā

Atsaucoties pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārizglītojošo skolu pedagogu lielajai ieinteresētībai, VISC Speciālās izglītības nodaļa organizē papildus seminārus.
Seminārs „Palīdzības iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem agrīnajā vecumā” pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem notiks 2014. gada 18. martā plkst. 10.00 Seminārā tiks pastāstīts par atšķirībām speciālajās pirmsskolas izglītības programmās, par jauktiem attīstības traucējumiem pirmsskolas vecumā. Bērnu psihiatrs A. Kišuro skaidros par bērniem ar garīgās veselības traucējumiem pirmsskolas vecumā.
Seminārs vispārizglītojošo skolu, kurās nav licencētas speciālās izglītības programmas, direktoru vietniekiem notiks 2014.gada 21.martā plkst.10.00. Semināra dalībniekiem tiks pastāstīts par aktualitātēm speciālajā izglītībā, atbalsta pasākumiem mācību procesā un pārbaudes darbos, kā arī par individuālo izglītības plānu izstrādāšanu un īstenošanu.
Abi semināri notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās.
Uz semināru lūdzam pieteikties nosūtot e-pastu uz adresi mara.liepniece@visc.gov.lv. Piesakoties, lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas: izglītības iestādes nosaukums, vārds un uzvārds, ieņemamais amats, telefons, e-pasts. Pieteikumi dalībai semināros tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli. Reģistrācija uz semināru tiks pārtraukta, kad grupas būs nokomplektētas. Uz semināru „Palīdzības iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem agrīnajā vecumā” pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem, kurš notiks 2014. gada 18. martā, grupa nokomplektēta un dalībnieku reģistrācija beigusies.

11.02.2014. M.Liepniece. Papildināts 13.02.2014.
Seminārs vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2014. gada 28. februārī plkst. 10.00 organizē  semināru vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās.
Semināra dalībniekiem tiks pastāstīts par speciālā pedagoga lomu vispārizglītojošā izglītības iestādē, kā veikt korekcijas darbu ar izglītojamiem, kuriem ir speciālās vajadzības un  speciālā pedagoga sadarbību ar atbalsta komandas speciālistiem, skolotājiem un skolēnu vecākiem.
Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktualitātēm speciālajā izglītībā, ar WIDGIT programmas izmantošana mācību procesā un speciālā pedagoga darbā. Uz semināru lūdzam pieteikties nosūtot e-pastu uz adresi mara.liepniece@visc.gov.lv  Piesakoties lūdzam sniegt par sevi šādas ziņas: skolas nosaukums, vārds un uzvārds, ieņemamais amats, telefons, e-pasts. Gaidīsim Jūs mūsu seminārā!
Reģistrācija uz semināru tiks pārtraukta, kad grupa būs nokomplektēta. Grupa nokomplektēta un reģistrācija beigusies.

06.01.2014. M.Liepniece. Papildināts 09.01.2013.
Seminārs vispārizglītojošo skolu direktoru vietniekiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 2014. gada 31. janvārī plkst. 09.30 organizē  semināru vispārizglītojošo skolu, kurās nav  licencētas speciālās izglītības programmas, direktoru vietniekiem. Seminārs notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās. Semināra dalībniekiem tiks pastāstīts par aktualitātēm speciālajā izglītībā, atbalsta pasākumiem mācību procesā un pārbaudes darbos, kā arī individuālo izglītības plānu izstrādāšanu un īstenošanu.
Grupa nokomplektēta un reģistrācija uz 2014.gada 31.janvāra semināru ir beigusies. Paldies par Jūsu interesi!

 
2013.gads

19.11.2013. A.Falka.
Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 5.decembrī pl.10.00 organizē semināru speciālo skolu direktoru vietniekiem. Seminārs notiks Rīgas 3.speciālajā pamatskolā Rīgā, Telts ielā 2a. Seminārā informēsim Jūs par aktualitātēm speciālajā izglītībā, Rīgas 3.pamatskola pastāstīs par savu darba  pieredzi, tiks prezentēti mācību priekšmetu programmu paraugi izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, kā arī saņemsiet informāciju par speciālo skolu darbu Japānā. Semināra ilgums līdz pl.15.00. Gaidīsim seminārā vienu direktora vietnieku no katras speciālās skolas. Semināra noslēgumā tā dalībnieki saņems VISC apliecības par 5 stundu semināra noklausīšanos.
Uz semināru jāpiesakās līdz 28.novembrim, rakstot vēstuli uz e-pastu anita.falka@visc.gov.lv. Pieteikuma vēstulē lūdzam uzrakstīt savas skolas nosaukumu, vārdu, uzvārdu, personas kodu (tas nepieciešams apliecības izgatavošanai). Gaidīsim Jūs mūsu seminārā!

07.10.2013. M.Liepniece.
Notika seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šajā mācību gadā turpina organizēt seminārus pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Šogad 2. oktobrī notika jau trešais seminārs „Palīdzības iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem agrīnajā vecumā”.
>> Lasīt vairāk

11.09.2013. M.Liepniece.
Seminārs "Palīdzības iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem agrīnajā vecumā"

2013./2014. mācību gadā VISC Speciālās izglītības nodaļa turpina organizēt seminārus izglītības iestādēm un pašvaldības pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Pirmais seminārs „Palīdzības iespējas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem agrīnajā vecumā” notiks pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem 2013.gada 2.oktobrī Merķeļa ielā 11, Rīgā.
Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktualitātēm speciālajā izglītībā un tiks runāts par speciālās pirmsskolas izglītības programmām un to atšķirībām. Psiholoģe Sanita Mende pastāstīs par pirmskolas vecuma bērnu attīstības izvērtēšanu. Seminārā bērnu psihiatrs A. Kišuro stāstīs par bērniem ar garīgās veselības traucējumiem pirmsskolas vecumā.
Uz semināru lūdzam obligāti pieteikties pa e-pastu: mara.liepniece@visc.gov.lv līdz š.g. 27.septembrim. Pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli, ja grupa tiks nokomplektēta ātrāk, reģistrācija tiks slēgta. Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādu informāciju: novads/pilsēta, vārds, uzvārds, personas kods, iestāde, ieņemamais amats, telefons, e-pasts.

07.06.2013. M.Reigase.
Ilonas Bruveris publiskā lekcija "Skolotāj, izproti savu reakciju izaicinājumam!"

Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide" (vienošanās Nr. 2010/0330/1DP/ 1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/001) ietvaros tiek piedāvāta iespēja noklausīties Sidnejas Notre Dame Universitātes lektores, skolotājas ar nozīmīgu personiskā darba pieredzi skolā M.Ed, M.Ed. Admin., B.A.,Dip.Ed., Grad.Dip.Spec.Ed., Grad.Dip.Prof.and Exp.Arts Ilonas Bruveris publisko lekciju „Skolotāj, izproti savu reakciju izaicinājumam!” šī gada 19. jūnijā plkst. 10:30 – 12:30 Kara muzeja zālē, Rīgā, Smilšu ielā 20. Lekcija tiks veltīta šobrīd aktuālai tēmai - uzvedības traucējumiem, kas mūsdienās būtiski ietekmē izglītojamo mācību sasniegumus. Lekcijas galvenais mērķis - aplūkot šodienas sabiedrībā izvirzītos jautājumus par uzvedības problēmām bērnu un jauniešu izglītības procesā. Aicināti vispārējas izglītības pedagogi, profesionālās izglītības pedagogi, speciālās izglītības pedagogi un citi interesenti, kuriem ir pieredze darbā ar izglītojamiem, kuri izraisa problēmas klasē/grupā.

22.05.2013. I.Vilnīte.
Rīgas 5.speciālajā internātpamatskolā izveidota sensorā istaba

VISC apkopo pozitīvās prakses piemērus, lai popularizētu tos arī citām izglītības iestādēm. VISC ir iepazinies arī ar Rīgas 5.speciālajā internātpamatskolā izveidoto sensoro istabu.
>> Lasīt vairāk

23.04.2013. M.Liepniece.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem/metodiķiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa papildus organizē pieredzes apmaiņas semināru pirmsskolas izglītības iestādēm. Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem/metodiķiem notiks 2013.gada 16. maijā Garkalnes vidusskolā, Garkalnes novads, Vidzemes šoseja 34. Seminārā Latvijas Universitātes docente Linda Daniela pastāstīs par uzvedības problēmām pirmsskolas vecuma bērniem un to risinājumiem. Garkalnes vidusskolas atbalsta komanda pastāstīs un parādīs savu pieredzi darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām, Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktualitātēm speciālajā izglītībā un tiks runāts par atšķirībām speciālās pirmsskolas izglītības programmā bērniem ar jauktiem attīstības traucējumiem un valodas attīstības traucējumiem.
Dalību seminārā lūdzam obligāti pieteikt pa e-pastu mara.liepniece@visc.gov.lv līdz š.g. 6. maijam. Pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli; ja grupa tiks nokomplektēta ātrāk, reģistrācija tiks slēgta. Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādu informāciju : novads/pilsēta; vārds, uzvārds; personas kods, iestāde; ieņemamais amats; telefons, e-pasts.

05.04.2013. I.Vilnīte.
Procesu karte izglītojamā speciālo vajadzību apzināšanai

VISC Speciālās izglītības nodaļa izstrādāja procesu karti izglītojamā speciālo vajadzību apzināšanai un pakalpojuma saņemšanai izglītības iestādēs (tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādēs). Procesu karte sniedz bērnu vecākiem, skolotājiem, speciālistiem u.c. pārskatāmu informāciju par izglītības pakalpojuma saņemšanas iespējām no speciālo vajadzību identifikācijas līdz pakalpojuma saņemšanai. Papildus procesa kartei jau iepriekš izstrādātas Vadlīnijas bērnu un pusaudžu attīstības izvērtēšanai.
>> Procesu karte un vadlīnijas sadaļā "Metodiskie materiāli"

25.03.2013. A.Falka.
Pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām būs vienota datu bāze ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju

VISC Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar projektu „Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” ir izveidojusi mūsdienīgu datu bāzi pedagoģiski medicīnisko komisiju darbam. Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas datu bāze tika izveidota 2008.gadā. No 2012.gada ar šo datu bāzi sāka strādāt pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas pie astoņiem Iekļaujošās izglītības atbalsta centriem. Šajā gadā vienotā datu bāzes sistēmā ar Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju sāks strādāt visas pašvaldību pedagoģiski medicīniskās komisijas.
>> Lasīt vairāk

05.02.2013. M.Liepniece.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām/metodiķēm

2012./2013. mācību gadā VISC Speciālās izglītības nodaļa turpina organizēt pieredzes apmaiņas seminārus pirmsskolas izglītības iestādēm.
Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām/metodiķēm notiks 2013.gada 13. martā Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē ”Dardedze”, Slokas ielā 209, Rīgā. Seminārā bērnu psihiatrs A. Kišuro stāstīs par bērniem ar garīgās veselības traucējumiem pirmsskolas vecumā. Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Dardedze” pedagogi un speciālisti parādīs savu pieredzi darbā ar bērniem ar speciālajām vajadzībām, kā arī semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktualitātēm speciālajā izglītībā.
Uz semināru lūdzam obligāti pieteikties pa e-pastu mara.liepniece@visc.gov.lv līdz š.g. 1. martam. Pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli, ja grupa tiks nokomplektēta ātrāk, reģistrācija tiks slēgta.
Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādu informāciju: novads/pilsēta; vārds, uzvārds; personas kods, iestāde; ieņemamais amats; telefons, e-pasts.
Pieteikšanās noslēgusies lielā interesentu skaita dēļ!

 
2012.gads

13.12.2012. A.Falka.
Par speciālo skolu nosaukumu maiņu

Šī mācību gada sākumā Izglītības un zinātnes ministrija izsūtīja vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Pašvaldību savienībai un izglītības speciālistiem, kurā paskaidroja speciālo skolu finansēšanas veidu un ieteica pašvaldībām rosināt speciālās skolas mainīt to nosaukumus. Speciālo skolu nosaukumu maiņa, izņemot no tiem vārdu „speciālā”, varētu būt viens no soļiem nevienlīdzīgas attieksmes mazināšanā starp dažādu izglītības iestāžu izglītojamajiem.
>> Lasīt vairāk

06.11.2012. A.Falka.
Seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju un Iekļaujošās izglītības atbalsta centru vadītājiem

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa šī gada 7.novembrī pl.10.30 Rīgas Sanatorijas speciālajā internātpamatskolā organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju un Iekļaujošās izglītības atbalsta centru vadītājiem. Semināra dalībnieki tiks informēti par aktualitātēm iekļaujošajā izglītībā, pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, kā arī noklausīsies lekciju par bērnu garīgās veselības traucējumiem. Semināra dalībnieki iepazīsies ar Rīgas Sanatorijas speciālo internātpamatskolu un tās piedāvāto atbalstu izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem. Paldies visiem kolēģiem, kuri savlaicīgi pieteicās dalībai šajā seminārā!

02.10.2012. I.Vilnīte.
Vecāku atbalsta pasākumi Pelčos

VISC ir iepazinies ar informāciju par Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā notiekošajiem vecāku atbalsta pasākumiem un aicina bērnu vecākus iepazīties ar skolas piedāvātajām aktivitātēm. Atbalsta pasākumi skolā tiek rīkoti vecākiem, kuru bērniem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi. Sākot ar šo mācību gadu, šos pasākumus piedāvā apmeklēt arī tiem vecākiem, kuru bērni gatavojas uzsākt skolas gaitas nākamajā mācību gadā. Uz šiem pasākumiem tiek gaidīti arī citu skolu bērnu vecāki, kuru bērniem ir vidēji smagi un smagi garīgās attīstības traucējumi..
>> Lasīt vairāk

24.09.2012. I.Vilnīte.
Logopēdu asociāciju un VISC tikšanās

Šī gada 20.septembrī VISC Speciālās izglītības nodaļā notika Latvijas Logopēdu asociācijas un Latvijas Audiologopēdu asociācijas pārstāvju tikšanās ar VISC Speciālās izglītības nodaļas speciālistiem. Uz kopīgu sarunu bija aicināti arī biedrību „PRO Futuro” un „Vecāki par izglītību” pārstāvji, kuri šoreiz piedalīties nevarēja, bet savu viedokli izteica elektroniski.
Apkopojot tikšanās rezultātus, tika nolemts veikt precizējumus metodiskajās rekomendācijās par logopēda novērtēšanas ziņojuma sagatavošanu. Tāpat logopēdu asociācijas tika aicinātas savos semināros pārrunāt valodas novērtēšanas jautājumus.
>> Lasīt vairāk

10.09.2012. I.Vilnīte.
Aicina izglītības iestāžu nosaukumā atteikties no vārda "speciālā"

Lai mazinātu nevienlīdzīgu attieksmi pret dažādu izglītības iestāžu izglītojamiem, speciālās izglītības iestādes ir aicinātas atteikties no vārda „speciālā” iestādes nosaukumā.
Skolēnu vecāki, speciālisti un speciālās izglītības iestāžu pārstāvji ir pauduši viedokli, ka izglītības iestāžu nosaukumā vārds „speciālā” ir diskriminējošs attiecībā uz izglītojamo dzīves kvalitāti. Jau šā gada martā VISC rīkotājā diskusijā tika saskaņots viedoklis, ka šādas izmaiņas nosaukumā būtu nepieciešamas.
Izglītības iestāžu nosaukuma maiņa izglītības iestāžu finansējumu neietekmēs, jo finansējums tiek piešķirts atbilstoši izglītības iestāžu veidam, kas tiek noteikts atbilstoši piešķirtajam reģistrācijas kodam.
>> Izglītības un zinātnes ministrijas vēstule par izglītības iestāžu nosaukuma maiņu

05.04.2012. I.Vilnīte.
Noticis seminārs pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

22.martā Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem notika semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem.
>> Lasīt vairāk

02.04.2012. A.Falka.
Diskutē par speciālo skolu nosaukumu

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa šī gada 29.martā organizēja diskusiju par speciālo skolu nosaukumu maiņu. Diskusijā piedalījās IZM un VISC speciālisti, izglītības ministra padomniece Sarma Freiberga, speciālo skolu direktori, nevalstisko organizāciju pārstāvji, skolēnu vecāki.
Diskusija raisījās par to, ka vārds „speciāls” skolu nosaukumos ienes zināmu negatīvu nokrāsu un reizēm vecākiem šķiet, ka bērnu karjeru nākotnē varētu ietekmēt tas, ka viņš beidzis „speciālo” skolu. Diskusijas dalībniekiem bija vienots viedoklis par to, ka nepieciešams mainīt speciālo skolu nosaukumus. Tomēr galvenais jautājums ir par to, lai, mainoties skolu nosaukumiem, nemainītos to finansējums. Diskusijas dalībnieki ieteica skolām finansējumu piešķirt pēc skolas koda vai atrast kādu citu kopīgu pazīmi finansējuma piešķiršanai. Diskusijas dalībnieki vienojās, ka tuvākajā laikā būtu jāanalizē, kādas izmaiņas nepieciešamas normatīvajos aktos saistībā ar iespējamo skolu nosaukumu maiņu, kā arī kā veidot finanšu plūsmu, lai speciālās skolas, mainot nosaukumu, nezaudētu valsts finansējumu.

05.03.2012. A.Falka.
Notiks seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 22.martā organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Seminārs notiks Rīgā, Juglas ielā 14 a, Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, semināra darba laiks no pl.10.00 – 15.00. Šajā seminārā pastāstīsim par jaunumiem likumdošanā, par Valsts un pašvaldību PMK darbu pagājušajā gadā un plāniem šajā gadā, runāsim arī par redzes traucējumiem, iepazīsimies ar mācību procesa organizāciju Strazdumuižas internātvidusskolā. Seminārā piedalīsies un par savas jomas aktualitātēm runās arī Valentīna Gluščenko – Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktore. Ja kāds pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītājs šajā dienā uz semināru netiek, lūdzam deleģēt uz semināru vienu no sava novada komisijas speciālistiem. Lūdzam uz semināru pieteikties līdz 14.martam rakstot e-pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv. Piesakoties lūdzam nosaukt pašvaldību, vārdu un uzvārdu, personas kodu (apliecībai).

23.02.2012. M.Liepniece.
Noticis papildu pieredzes apmaiņas seminārs Jelgavā

VISC Speciālās izglītības nodaļa pēc pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju lūguma organizēja papildu pieredzes apmaiņas semināru speciālām un vispārējām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām/metodiķēm notika 2012.gada 21.februārī Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Kamolītis”. Semināra dalībniekiem tika stāstīts par jaukto attīstības traucējumu atpazīšanu pirmsskolas vecuma bērniem, un Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" vadītāja un metodiķe iepazīstināja ar atbalsta komandas darbu pirmsskolas izglītības iestādē, pedagoģiskā darba plānošanu un individuālā darba organizēšanu bērniem ar speciālām vajadzībām.
>> Lasīt vairāk

16.02.2012. M.Liepniece.
Noslēgusies pieteikšanās papildu pieredzes apmaiņas semināram

Ir nokomplektēta grupa VISC Speciālās izglītības nodaļas organizētajam papildu pieredzes apmaiņas semināru speciālām un vispārējām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem notiks 2012.gada 21.februārī Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Kamolītis", Meiju ceļā 31, Jelgavā. Semināra dalībniekiem tiks stāstīts par jaukto attīstības traucējumu atpazīšanu pirmsskolas vecuma bērniem, un Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" vadītāja un metodiķe iepazīstinās ar atbalsta komandas darbu pirmsskolas izglītības iestādē, pedagoģiskā darba plānošanu un individuālā darba organizēšanu bērniem ar speciālām vajadzībām.

10.02.2012. I.Vilnīte.
Noticis seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem mācību darbā

Šī gada 9.februārī Rīgas 2.speciālajā internātpamatskolā notika VISC Speciālās izglītības nodaļas organizēts seminārs speciālo skolu, kuras īsteno speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, direktoru vietniekiem mācību darbā.
>> Lasīt vairāk

07.02.2012. M.Liepniece.
Notiks papildu seminārs speciālām un vispārējām pirmsskolas izglītības iestādēm

VISC Speciālās izglītības nodaļa pēc pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju lūguma organizē papildu pieredzes apmaiņas semināru speciālām un vispārējām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem notiks 2012.gada 21.februārī Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē "Kamolītis", Meiju ceļā 31, Jelgavā. Semināra dalībniekiem tiks stāstīts par jaukto attīstības traucējumu atpazīšanu pirmsskolas vecuma bērniem, un Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes "Kamolītis" vadītāja un metodiķe iepazīstinās ar atbalsta komandas darbu pirmsskolas izglītības iestādē, pedagoģiskā darba plānošanu un individuālā darba organizēšanu bērniem ar speciālām vajadzībām.
Uz semināru lūdzam pieteikties līdz š.g. 17.februārim pa e-pastu mara.liepniece@visc.gov.lv. Pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli. Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādu informāciju: novads, pilsēta, vārds, uzvārds, personas kods, izglītības iestāde, ieņemamais amats, telefons, e-pasts.

27.01.2012. A.Falka.
Noticis seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem mācību darbā

Šī gada 26.janvārī Rīgas 66.speciālajā vidusskolā notika VISC Speciālās izglītības nodaļas organizēts seminārs speciālo skolu, kuras īsteno speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, valodas, mācīšanās, garīgās veselības traucējumiem un somatiskām saslimšanām, direktoru vietniekiem mācību darbā.
>> Lasīt vairāk

12.01.2012. A.Falka.
Tiek organizēts seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem mācību darbā

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 9.februārī organizē semināru speciālo skolu, kuras īsteno speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (izglītības programmu kodi 58, 59), direktoru vietniekiem mācību darbā. Seminārs notiks Rīgas 2.speciālajā internātpamatskolā, Ludzas ielā 43, Rīgā, sākums pl.10.00. Semināra noslēgumā tā dalībnieki saņems VISC apliecības par 5 stundu kursa noklausīšanos. Informācija par semināru, kā arī papildus informācija skolu vadītājiem 12.janvārī nosūtīta visām speciālajām skolām pa e-pastu. Uz semināru lūdzam pieteikties līdz 30.janvārim rakstot e-pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv. Pieteikuma vēstulē lūdzam norādīt speciālo skolu, semināra dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, kā arī pielikumā pievienot papildus lūgto informāciju. Gaidīsim Jūs seminārā!

06.01.2012. A.Falka.
Notiks seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šī gada 26.janvārī organizē semināru speciālo skolu, kuras īsteno speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes, dzirdes, fiziskās attīstības, mācīšanās, garīgās veselības traucējumiem un somatiskām saslimšanām, direktoru vietniekiem mācību darbā. Seminārs notiks Rīgas 66.speciālajā vidusskolā, Katrīnas ielā 2, Rīgā, tā sākums pl.10.00. Semināra noslēgumā tā dalībnieki saņems VISC apliecības par 5 stundu kursa noklausīšanos. Uz semināru lūdzam pieteikties līdz 19.janvārim rakstot e-pasta vēstuli uz adresi anita.falka@visc.gov.lv. Pieteikuma vēstulē lūdzam norādīt speciālo skolu, vārdu, uzvārdu, personas kodu.
Gaidīsim Jūs seminārā!

 
2011.gads

01.12.2011. M.Liepniece.
Noticis seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa noorganizēja semināru pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem Rīgas 204.speciālā pirmsskolas izglītības iestādē.
>> Lasīt vairāk

21.11.2011.
Sveicam Atzinības krusta ieguvēju Pauli Lori

Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 18.novembrī, Rīgas pils Ģerboņu zālē notika Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta pasniegšanas svinīgā ceremonija.
Valsts izglītības satura centrs sirsnīgi sveic Rīgas 1.speciālās internātpamatskolas speciālās izglītības skolotāju Pauli Lori, kurš ieguva Atzinības krustu par izcilu Tēvijas mīlestību un 57 darba mūža gadu ieguldījumu pedagoģiskajā darbā un nopelniem speciālās izglītības attīstībā Latvijā.

16.11.2011. M.Liepniece.
Noslēgusies pieteikšanās pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu semināram

Ir nokomplektēta grupa VISC Speciālās izglītības nodaļas organizētajam pieredzes apmaiņas semināram speciālām un vispārējām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām un metodiķēm notiks 29. novembrī Rīgas 204.speciālā pirmsskolas izglītības iestādē, Maskavas ielā 289. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar redzes terapijas iespējām speciālā pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī valodas un jauktiem attīstības traucējumiem pirmsskolas izglītībā.

01.11.2011. M.Liepniece.
Notiks seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem

2011./2012. mācību gadā VISC Speciālās izglītības nodaļa turpina organizēt pieredzes apmaiņas seminārus speciālām un vispārējām pirmsskolas izglītības iestādēm, kuras īsteno speciālās pirmsskolas izglītības programmas. Seminārs pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājām/metodiķēm notiks 29. novembrī Rīgas 204.speciālā pirmsskolas izglītības iestādē, Maskavas ielā 289. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar redzes terapijas iespējām speciālā pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī valodas un jauktiem attīstības traucējumiem pirmsskolas izglītībā. Uz semināru lūdzam pieteikties līdz š.g. 21.novembrim pa e-pastu mara.liepniece@visc.gov.lv Pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli. Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādu informāciju : novads/pilsēta; vārds, uzvārds; personas kods, iestāde; ieņemamais amats; telefons, e-pasts.

13.10.2011. M.Liepniece.
VISC speciālisti apmeklēja Jelgavas Speciālo internātpamatskolu

Šā gada 3. oktobrī Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vadītāja Iluta Vilnīte un speciālistes Vita Ukase, Anita Falka un Māra Liepniece apmeklēja Jelgavas Speciālo internātpamatskolu.
>> Lasīt vairāk

07.10.2011. I.Vilnīte.
Noticis seminārs pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa 6.oktobrī organizēja semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Seminārs notika renovētajā Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā, kura laikā skolas direktore Kristiāna Pauniņa pastāstīja par mācību procesa organizāciju skolā, skolas materiālo bāzi un informāciju tehnoloģiju izmantošanu ikdienas darbā. Skolas skolēni sveica viesus ar emocionāliem priekšnesumiem.
>> Lasīt vairāk

22.09.2011. I.Vilnīte.
Grozījumi speciālās pamatizglītības programmas paraugos

Ir veikti grozījumi Izglītības un zinātnes ministrijas 2009.gada 17.septembra rīkojumā Nr.389 „Par speciālās pamatizglītības programmu paraugu apstiprināšanu” atbilstoši mācību priekšmeta „Latvijas vēsture” izmaiņām.

13.09.2011. A.Falka.
Par semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šā gada 6.oktobrī organizē semināru pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Seminārs notiks renovētajā Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolā, Rīgā, Graudu ielā 21, semināra sākums plkst.10.00. Semināra dalībnieki uzzinās aktualitātes pedagoģiski medicīnisko komisiju darbā, noklausīsies psihologa un bērnu neirologa lekcijas, varēs uzdot jautājumus lektoriem un diskutēt. Semināra noslēgumā tā dalībnieki iepazīsies ar Rīgas nedzirdīgo bērnu internātpamatskolas telpām. Uz semināru lūdzam pieteikties līdz 27.septembrim, nosūtot e-pastu uz adresi anita.falka@visc.gov.lv Piesakoties lūdzam nosaukt pašvaldību, vārdu un uzvārdu.

09.09.2011. A.Falka.
Par informatīvo sanāksmi 30.septembrī

VISC Speciālās izglītības nodaļa šā gada 30.septembrī no plkst.10.00 līdz 12.00 organizē informatīvu sanāksmi skolu, kuras realizē speciālās izglītības programmu izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem (izglītības programmas kods – 53), administrāciju pārstāvjiem. Informatīvās sanāksmes dalībnieki uzzinās aktualitātes speciālās izglītības jomā, varēs uzdot jautājumus speciālistiem, diskutēt. Informatīvā sanāksme notiks Rīgā, Merķeļa ielā 11, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās. Informatīvajā sanāksmē aicinām piedalīties vienu administrācijas pārstāvi no katras skolas.
Uz sanāksmi lūdzam pieteikties līdz 23.septembrim, nosūtot e-pastu uz adresi anita.falka@visc.gov.lv . Piesakoties lūdzam e-pasta sniegt šādas ziņas: pašvaldība, skolas nosaukums, vārds un uzvārds, ieņemamais amats, telefons, e-pasts.

24.05.2011. E.Ivanāne.
Notikusi speciālās izglītības skolotāju konference

Kokneses speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā 2011. gada 11. maijā notika 6. Zemgales novada speciālās izglītības skolotāju konference "Dzīves prasmes – iespējas un realitāte skolā". Konferences mērķis - pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci un popularizēt pieredzi sociālo prasmju veidošanā skolēniem ar speciālām vajadzībām. Piedalīties konferencē tika aicināti speciālo skolu pedagogi un vispārizglītojošo skolu pedagogi, kuri strādā ar skolēniem ar speciālām vajadzībām.
>> Lasīt vairāk

12.05.2011. I.Vilnīte.
Informācija par Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolu – attīstības centru

Valmierā jau vairāk kā 135 gadus atrodas Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola – attīstības centrs. Skolā mācās 130 skolēni un pirmsskolas vecuma bērni ar dažādām dzirdes zuduma pakāpēm. Skolēni apgūst speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem un speciālās vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virzienā programmu izglītojamajiem ar dzirdes traucējumiem. Ir arī klases bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem. Paralēli vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem skolēni apgūst korekcijas un rehabilitācijas priekšmetus.
>> Plašāka informāciju par skolu

09.05.2011. I.Vilnīte.
Darbu uzsāk Siguldas novada pedagoģiski medicīniskā komisija

Piektdien, 6.maijā savu darbu uzsāka jaunizveidotā Siguldas novada pedagoģiski medicīniskā komisija. Tajā var vērsties arī vecāki, kuru bērni dzīvo Garkalnes novadā. Pirmajā komisijas sēdē Siguldā piedalījās arī Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāja Iluta Vilnīte un speciālās izglītības eksperte Vita Ukase, kuras palīdzēja organizēt komisijas sēdes darbu, izskatīt sarežģītākus gadījumus, kā arī sniedza metodiskas rekomendācijas par lēmuma pieņemšanu.
Siguldas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas pirmajā sēdē tika veikti 13 bērnu spēju, attīstības līmeņa un veselības stāvokļa izvērtējumi. Komisijas sēdē ar bērniem strādāja logopēds, psihologs, bērnu psihiatrs un speciālais pedagogs, kuri veica bērna veselības stāvokļa, attīstības līmeņa, valodas un mācību prasmju izvērtēšanu un ieteica atbilstošu izglītības programmu un sniedza konsultācijas vecākiem.

27.04.2011. I.Vilnīte.
Notikusi Latvijas speciālo skolu matemātikas skolotāju sanāksme

Zaļajā ceturtdienā, 21.aprīlī, Sveķu speciālajā internātpamatskolā notika ikgadējā Latvijas Republikas speciālo skolu matemātikas skolotāju sanāksme. Sanāksmes sākumā Sveķu pamatskolas skolotāji iepazīstināja klātesošos ar skolas darba organizāciju un sasniegumiem. Īpaši tika izcelti sasniegumi dažādos sporta veidos gan republikas mērogā, gan Eiropas un pat pasaules mērogā.
>> Lasīt vairāk

19.04.2011. A.Falka.
VISC uzņēma Mācību brauciena dalībniekus

CEDEFOP Mūžizglītības programmas Caurviju programmas ietvaros VISC uzņēma Mācību brauciena dalībniekus un iepazīstināja Eiropas valstu kolēģus ar Latvijas izglītības sistēmu, īpašu uzmanību pievēršot speciālajai un iekļaujošai izglītībai. Šī brauciena tēma bija „Iekļaujošas vides veidošana, lai atbalstītu bērnus ar speciālām vajadzībām”. Grupā piedalījās 10 izglītības jomas speciālisti no Rumānijas, Vācijas, Polijas, Lielbritānijas, Slovēnijas, Spānijas, Portugāles, Nīderlandes un Lietuvas.

24.03.2011. I.Vilnīte.
Rekomendācijas pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām

Apstiprinātas metodiskās rekomendācijas pašvaldību pedagoģiski medicīniskajām komisijām.
>> Rekomendācijas sadaļā "Valsts Pedagoģiski medicīniskā komisija"

01.03.2011. A.Falka.
Seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem mācību darbā

VISC Speciālās izglītības nodaļa 18.martā organizē semināru speciālo skolu direktoru vietniekiem mācību darbā. Seminārs notiks Rīgas sanatorijas internātpamatskolā, Rīgā, Brīvības gatvē 384 a, tā sākums pl.10.00. Seminārā aicinām piedalīties vienu pārstāvi no katras speciālās skolas. Kolēģi, kuri būs piedalījušies seminārā no sākuma (pl.10.00) līdz beigām (pl.14.00), saņems VISC semināra apliecību.
Uz semināru lūdzam pieteikties pa tālr. 67212228 līdz 10.martam.
Piesakoties, lūdzam nosaukt skolu, semināra dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu (tas nepieciešams apliecību izgatavošanai) un telefonu.

17.02.2011. A.Falka.
Semināri pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa šā gada 8. un 9.martā organizē seminārus pašvaldību pedagoģiski medicīnisko komisiju vadītājiem. Semināri notiks Rīgā, Merķeļa 11, Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas telpās, semināru sākums pl.10.00. Lūdzam pieteikties uz semināru elektroniski pa e-pastu anita.falka@visc.gov.lv līdz 1.martam. Piesakoties uz semināru, lūdzam uzrakstīt : vārdu, uzvārdu, personas kodu, telefonu, e-pastu, kurā datumā piedalīsieties seminārā.

09.02.2011. M.Liepniece.
Beigusies pieteikšanās uz semināru 24.02.2011.

Uz VISC Speciālās izglītības nodaļa organizēto izglītojošo semināru 24.02.2011. vispārizglītojošām skolām, kuras īsteno speciālās izglītības programmas, grupa nokomplektēta un reģistrācija beigusies.

07.02.2011. I.Vilnīte.
Par atbalsta pasākumiem

Skolēniem ar speciālām vajadzībām ir nepieciešami atbalsta pasākumi, kas jāizmanto ikdienā, pārbaudes darbos un valsts pārbaudes darbos. Valsts pārbaudes darbos izmanto tos atbalsta pasākumus, kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā.

07.02.2011. M.Liepniece.
Seminārs vispārizglītojošo skolu, kuras īsteno speciālās izglītības programmas, direktoru vietniekiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa organizē bezmaksas izglītojošo semināru vispārizglītojošo skolu, kuras īsteno speciālās izglītības programmas, direktoru vietniekiem. Seminārs notiks 24. februārī pl. 10.00 Merķeļa ielā 11, Rīgā. Uz semināru lūdzam pieteikties pa tālr. 67212228. Sakarā ar ierobežoto vietu skaitu reģistrācija tiks pārtraukta, kad grupa būs nokompektēta. Lūdzam sekot informācijai mājas lapā.

20.01.2011. M.Liepniece.
Beigusies pieteikšanās uz semināru

Ir nokomplektēta grupa VISC Speciālās izglītības nodaļas organizētajam izglītojošajam semināram vispārizglītojošo skolu, kuras plāno licencēt speciālās izglītības programmas, direktoru vietniekiem. Seminārs notiks 2011. gada 4. februārī Merķeļa ielā 11, Rīgā.

17.01.2011. M.Liepniece.
Papildus seminārs vispārizglītojošo skolu, kuras plāno licencēt speciālās izglītības programmas, direktoru vietniekiem

VISC Speciālās izglītības nodaļa, pēc skolu pieprasījuma, organizē papildus bezmaksas semināru vispārizglītojošo skolu, kuras plāno licencēt speciālās izglītības programmas, direktoru vietniekiem. Seminārs notiks 2011. gada 4.februārī Merķeļa ielā 11, Rīgā. Seminārā dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktualitātēm speciālajā izglītībā, speciālo izglītības programmu īstenošanas atšķirībām un licencēšanas kārtību, atbalsta pasākumiem mācību procesā un pārbaudes darbos, atbalsta komandas darbu, individuālo izglītības plānu izstrādi un īstenošanu, kā arī ar mācību sasniegumu vērtēšanu speciālajās izglītības programmās. Uz semināru lūdzam pieteikties pa e -pastu mara.liepniece@visc.gov.lv , anita.falka@visc.gov.lv vai pa telefonu 67212228.

11.01.2011. M.Liepniece.
Beigusies pieteikšanās uz semināru

Ir nokomplektēta grupa VISC Speciālās izglītības nodaļas organizētajam izglītojošajam semināram vispārizglītojošo skolu, kuras plāno licencēt speciālās izglītības programmas, direktoru vietniekiem. Seminārs notiks 2011. gada 28. janvārī Merķeļa ielā 11, Rīgā. Seminārā dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktualitātēm speciālajā izglītībā, speciālo izglītības programmu īstenošanas atšķirībām un licencēšanas kārtību, atbalsta pasākumiem mācību procesā un pārbaudes darbos, atbalsta komandas darbu, individuālo izglītības plānu izstrādi un īstenošanu, kā arī ar mācību sasniegumu vērtēšanu speciālajās izglītības programmās.

04.01.2011. M.Liepniece
Seminārs skolu direktoru vietniekiem

VISC Speciālā izglītības nodaļa organizē izglītojošu semināru vispārizglītojošo skolu, kuras plāno licencēt speciālās izglītības programmas, direktoru vietniekiem. Seminārs notiks 2011. gada 28. janvārī Merķeļa ielā 11, Rīgā. Seminārā dalībnieki tiks iepazīstināti ar aktualitātēm speciālajā izglītībā, speciālo izglītības programmu īstenošanas atšķirībām un licencēšanas kārtību, atbalsta pasākumiem mācību procesā un pārbaudes darbos, atbalsta komandas darbu, individuālo izglītības plānu izstrādi un īstenošanu, kā arī ar mācību sasniegumu vērtēšanu speciālajās izglītības programmās. Uz semināru lūdzam pieteikties līdz š.g. 24.janvārim pa e-pastu mara.liepniece@visc.gov.lv vai anita.falka@visc.gov.lv vai pa telefonu 67212228.

Atgriezties sadaļā "Speciālā izglītība. Aktuālā informācija."