profizgl03.jpg
Profesionālā izglītība ir pamats ilgtspējīga darba spēka un ekonomikas izaugsmei. Tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām atbilstoša profesionālās izglītības satura nodrošināšanas un novērtēšanas sistēma - spēja elastīgi un ātri reaģēt uz izmaiņām darba tirgū.

esf_es_teik_1.gifModulārās programmas

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes "Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija" projekta "Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana" (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1./10/IPIA/VIAA/001) ietvaros ir izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programmas.

Enerģētikas nozare
Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas nozare
Tūrisma nozare
Skaistumkopšanas nozare
Būvniecības nozare
Kokrūpniecības nozare
Pārtikas rūpniecības nozare
Metālapstrāde, mašīnbūve, mašīnzinību nozare
Lauksaimniecības nozare
Transporta un loģistikas nozare
Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas, datordizaina nozare
Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozare
Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas nozare