Sākumlapa > Profesionālā izglītība. Izglītības saturs > Profesiju standarti > Profesionālas kvalifikācijas prasības no 2017.gada

Profesionālas kvalifikācijas prasības no 2017.gada

Pēdējās izmaiņas – 13.02.2019.

* Izstrādāts Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai ” - Projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001)

PKL – Profesionālās kvalifikācijas līmenis

LKI – Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra

Reģ. Nr. Profesijas nosaukums Datne PKL LKI Iepriekšējās versijas
PKP-001 Dīzeļvilciena vadītājs (mašīnists)* PDF 3 4 nav
PKP-002 Dīzeļlokomotīves vadītājs (mašīnists)* PDF 3 4 nav
PKP-003 Elektrovilciena vadītājs (mašīnists)* PDF 3 4 nav
PKP-004 Hidrotehnisko būvju būvtehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-005 Meliorācijas sistēmu būvtehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-006 Digitālās drukas operators* PDF 3 4 nav
PKP-007 Fleksoiespiedējs* PDF 3 4 nav
PKP-008 Reproiekārtu operators* PDF 3 4 nav
PKP-009 Sietspiedējs* PDF 3 4 nav
PKP-010 Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists* PDF 3 4 nav
PKP-011 Farmaceitisko procesu tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-012 Atjaunojamās enerģētikas tehniķis PDF 3 4 nav
PKP-013 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu operators (mašīnists)* PDF 3 4 nav
PKP-014 Sliežu motortransporta vadītājs (mašīnists)* PDF 3 4 nav
PKP-015 Ādas un kažokādas izstrādājumu izgatavošanas speciālists* PDF 3 4 nav
PKP-016 Izšūšanas iekārtu operators* PDF 2 3 nav
PKP-017 Dzērienu ražošanas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-018 Gaļas un gaļas produktu ražošanas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-019 Maizes un miltu produktu ražošanas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-020 Piena un piena produktu ražošanas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-021 Zivju un zivju produktu ražošanas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-022 Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas tehniķis PDF 3 4 nav
PKP-023 Augļu un dārzeņu pārstrādes ražošanas tehniķis PDF 3 4 nav
PKP-024 Bārmenis* PDF 3 4 03.06.2003.
PKP-025 Vīnzinis* PDF 3 4 nav
PKP-026 Stikla šķiedras ražošanas operators* PDF 2 3 nav
PKP-027 Dzelzsbetona būvkonstrukciju montētājs* PDF 2 3 nav
PKP-028 Stikloto būvkonstrukciju montētājs* PDF 2 3 nav
PKP-029 Metāla būvkonstrukciju montētājs* PDF 2 3 nav
PKP-030 Koka būvkonstrukciju montētājs* PDF 2 3 nav
PKP-031 Kokvedēja automobiļa vadītājs* PDF 2 3 nav
PKP-032 Kuģa elektriķis* PDF 3 4 10.12.2014.
PKP-033 Restorāna pavārs* PDF 3 4 nav
PKP-034 Būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-035 Kuģa saldēšanas iekārtu mehāniķis* PDF 3 4 nav
PKP-036 Lopkopības tehniķis ar specializāciju zirgkopībā* PDF 3 4 nav
PKP-037 Dārzkopības tehniķis ar specializāciju augļkopībā* PDF 3 4 nav
PKP-038 Dārzkopības tehniķis ar specializāciju dārzeņkopībā* PDF 3 4 nav
PKP-039 Dārzkopības tehniķis ar specializāciju puķkopībā* PDF 3 4 nav
PKP-040 Dārzkopības tehniķis ar specializāciju stādaudzēšanā* PDF 3 4 nav
PKP-041 Kuģa pavārs* PDF 3 4 25.10.2006.
PKP-042 Apģērbu dizainera asistents* PDF 3 4 nav
PKP-043 Sliežu ceļu būvtehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-044 Tiltu būvtehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-045 Lopkopības tehniķis ar specializāciju aitkopībā* PDF 3 4 nav
PKP-046 Sauszemes transportlīdzekļu vērtētājs* PDF 3 4 09.11.2005.(PS)
PKP-047 Bruģētājs* PDF 2 3 nav
PKP-048 Ārtelpu dizainera asistents* PDF 3 4 nav
PKP-049 Interjera dizainera asistents* PDF 3 4 nav
PKP-050 Elektrolokomotīves vadītājs (mašīnists)* PDF 3 4 nav
PKP-051 Koka konstrukciju restaurācijas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-052 Ķīmisko un biotehnoloģisko iekārtu mehāniķis* PDF 3 4 nav
PKP-053 Metāla izstrādājumu restaurācijas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-054 Silikātmateriālu restaurācijas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-055 Šķiedru materiālu restaurācijas tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-056 Zemes lietu tehniķis* PDF 3 4 nav
PKP-057 Audiovizuālās komunikācijas dizainera asistents* PDF 3 4 nav
PKP-058 Grafikas dizainera asistents* PDF 3 4 nav
PKP-059 Dzelzceļa elektrolīniju mehāniķis* PDF 3 4 nav
PKP-060 Pasažieru pārvadājumu loģistikas darbinieks* PDF 3 4 nav
PKP-061 Ražošanas loģistikas darbinieks* PDF 3 4 nav
Reģ. Nr. Profesijas nosaukums Datne PKL LKI Iepriekšējās versijas