Sākumlapa > Interešu izglītības jomas > Vides izglītība. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Vides izglītība"

Vides izglītība. Arhīvs
 

2018.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
2018.g. janvāris-novembris pilsētas/novadi Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate "Nāc ārā!"   Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

 

2017.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
2017.g. janvāris-novembris pilsētas/novadi Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate "Nāc ārā!"   Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

17.10.2017. I.Liepiņa.
Notika seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem

28.septembrī VISC organizēja semināru pašvaldību vides interešu izglītības darba koordinatoriem. Seminārā piedalījās 28 dalībnieki, kas dalījās pieredzē par vides izglītības aktivitātēm savā novadā, guva idejas daudzveidīgām iespējām vides interešu izglītības realizācijai savā pašvaldībā, apguva lietotnes, kas izmantojamas vides pētījumiem, un dažādas Mazpulku izstrādātās spēles un aktivitātes. Seminārā ar prezentācijām un izglītojošām aktivitātēm uzstājās VISC interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, biedrības Bērnu Vides skola pārstāvji Krišjānis Liepiņš un Linda Zeibote, biedrības “Latvijas mazpulki” pārstāves Ilze Jukņēviča un Randa Ķeņģe.
>> Semināra materiāli [ZIP]
>> Fotogalerija

28.08.2017. I.Liepiņa.
Otrais gads projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

VISC sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016.gadā uzsāka īstenot jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā. Projektā iesaistījušās jauno pētnieku grupas no 43 izglītības iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Ar dalībnieku sarakstu varat iepazīties šeit. Dalībai projektā nav vecuma ierobežojuma - jaunākie dalībnieki ir divgadīgo bērnu grupiņa no Ugāles PII “Lācītis”.
Pētnieki darbojas pēc pašu sastādīta individuāla plāna, darbu veicot sev pieņemamā laikā un intensitātē. Līdz ar to dažas grupas vienā gadā paveic visas četras pakāpes, citas - tikai vienu vai divas. Tā, piemēram, visas 4 pakāpes šobrīd pabeigušas 12 komandas, 3 pakāpes paveikusi 1 komanda, 2 pakāpes pa spēkam bijušas 8 komandām, 1.pakāpi paveikušas 16 komandas, bet 6 vēl nav uzsākušas pētījumus. Skolēni izvēlējušies izzināt visdažādākās teritorijas - senu muižas parku, pilskalnu, dižakmeņus, mežus, pļavas, dižkokus, alejas, skudru pūzni, strautus, avotus, upes, ezerus un to krastus, salas, medņu riesta mikroliegumu, Ķemeru nacionālā parka dumbrāju, jūras piekrasti, pilsētu mikrorajonu teritorijas. Ar interesi sekosim līdzi pētījumu gaitai nākamajā mācību gadā!
Projektā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā, iesūtot pieteikuma anketu inese.liepina@visc.gov.lv

 

2016.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
2016.g. janvāris-novembris pilsētas/novadi Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate "Nāc ārā!"   Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

09.11.2016. I.Liepiņa.
Notikusi vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skate "Nāc ārā"

4.novembrī Rīgas Teikas vidusskolā notika vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbu skate "Nāc ārā!", kuras mērķis bija sekmēt kvalitatīvu un daudzveidīgu interešu izglītības programmu veidošanu un īstenošanu vides izglītībā. Skatē savus darbus prezentēja 17 pedagogi no 11 novadiem/ pilsētām. Metodisko izstrādņu autori ne tikai dalījās savā pieredzē, bet vēroja arī Teikas vidusskolas pedagogu labās prakses piemērus – atklātās āra nodarbības no sadarbībā ar AS "Latvijas Valsts meži" izdotā metodiskā materiāla "Mācīties ir mūsu dabā".

20.09.2016. I.Liepiņa.
Notika seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem

16.septembrī VISC rīkotajā seminārā tikās 36 pašvaldību vides interešu izglītības darba koordinatori, lai dalītos pieredzē par pagājušā gada darba rezultātiem un noskaidrotu 2016./2017. mācību gada plānotos pasākumus un jaunumus vides izglītībā Latvijā. Seminārā ar prezentācijām un izglītojošām aktivitātēm uzstājās VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, AS “Latvijas valsts meži” komunikāciju projektu vadītāja Līga Abizāre, biedrības “Zaļā brīvība” projektu vadītāja Ingrīda Strazdiņa un Ogresgala pamatskolas direktore Skaidrīte Butāne.
>> Semināra materiāli [ZIP]

15.09.2016. I.Liepiņa.
AS "Latvijas valsts meži" aicina skolēnus veidot vides izziņas spēles

7.-9. klašu skolēniem ir iespēja piedalīties LVM Meža olimpiādē – āra mācību spēļu ideju konkursā, kura galvenā balva ir ārzemju dabas ekspedīcija visai skolēnu komandai.
Olimpiādi organizē AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, un tās galvenie mērķi ir popularizēt Latvijas skolās radošu un veselīgu mācīšanos dabā un veicināt jauniešu izpratni par Latvijas lielāko atjaunojamo resursu - mežu.
Piedaloties olimpiādē, komandai ir jāizdomā jaunu āra mācību spēli par mežu un jāizspēlē to kopā ar klases biedriem brīvā dabā (skolas pagalmā, parkā, mežā, botāniskajā dārzā u. tml.), izmantojot dabas materiālus. Komandai jāapraksta spēles noteikumi un jārada 1 minūti gara video pamācība, kurā redzama spēles norise.
30 labākās spēles 1. februārī publicēs LVM skolu programmas “Facebook” lapā “Izzini mežu, Latvija”, kur ikviens “Facebook” lietotājs līdz 20. februārim var balsot par spēlēm, spiežot “Like” zem publicētajiem video.
LVM Meža olimpiādes finālā dabas parkā Tērvetē 2017. gada 27. aprīlī piedalīsies 10 komandas, kas ieguvušas visvairāk atzinības “Facebook” lietotāju vērtējumā.
Vairāk informācijas un nolikums  www.lvm.lv/mezaolimpiade

07.09.2016. I.Liepiņa.
Seminārs vides interešu izglītības projekta “Ieraugi, atklāj, saglabā!” dalībniekiem

VISC sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi aicina vides interešu izglītības projekta “Ieraugi, atklāj, saglabā!” dalībniekus piedalīties skolotāju seminārā 2016.gada 23.septembrī plkst.11.00 Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centrā “Ziemeļvidzeme”, Rīgas ielā 16, Salacgrīvā. šeit. Dalībai seminārā pieteikties līdz 2016.gada 16.septembrim, aizpildot elektronisku pieteikuma formu.

07.09.2016. I.Liepiņa.
Seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem

16. septembrī plkst.10.00 Strūgu ielā 4, Rīgā, notiks novadu/ pilsētu vides interešu izglītības koordinatoru seminārs.
Plānotā darba kārtībā:
Plkst.10.00 - Aktualitātes interešu izglītībā un audzināšanas darbā.
Plkst.10.15 - 2016. gada vides interešu izglītības projektu norise un izvērtējums.
Plkst.11.00 - Informācija par 2016./ 2017. mācību gada aktualitātēm vides interešu izglītībā.
Plkst.11.30 - Sadarbības iespējas Latvijas Valsts mežu programmu ietvaros.
Plkst.12.30 - Biedrības Zaļā brīvība projekta “Izvēlos godīgus augļus” pieredze.
Plkst.13.30 - Labās prakses piemērs – projekta “Skolas ilgtspējīgai sabiedrībai” pieredze

22.06.2016. I.Liepiņa.
Pirmais gads projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

VISC sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016.gadā uzsāka īstenot jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā. Projektā iesaistījušās 28 jauno pētnieku grupas no 24 izglītības iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Iesniegtas jau arī pirmās atskaites – Rūjienas vidusskolas pētnieku grupa spējusi pabeigt visas 4 projekta pakāpes, Līvānu 1.vidusskola – 3, Tabores pamatskola – 2, vēl 14 skolas uzsākušas pētījumus un paveikušas 1.pakāpi.
Skolēni izvēlējušies pētīt visdažādākās teritorijas - senu muižas parku, dižakmeņus, dižkokus, skudru pūzni, strautu, upes, ezerus un to krastus, medņu riesta mikroliegumu, Ķemeru Nacionālā parka dumbrāju, jūras piekrasti.
Ar interesi sekosim līdzi pētījumu gaitai nākamajā mācību gadā! Projektā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā, iesūtot pieteikuma anketu inese.liepina@visc.gov.lv

02.06.2016. I.Liepiņa Papildināts 08.08.2016.
Sveicam Rūjienas vidusskolu par projekta "Ieraugi, atklāj, saglabā!" īstenošanu!

Projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!" visas 4 pakāpes pirmā paveikusi Rūjienas vidusskolas komanda skolotāja Jura Alpa vadībā. Skolēni izpētījuši un sakopuši Kangaru dižozolus Jeru pagastā. Ir uzstādīta speciāla informācijas zīme, informēti Rūjienas vidusskolas kolēģi un pārējie skolēni, pašvaldības pārstāvji, un darbs prezentēts Rīgas Dabaszinību skolas organizētajā jauno vides pētnieku forumā šā gada 29.februārī, Rīgā. Projekta laikā skolēni konsultējušies ar VAS "Latvijas valsts meži" un Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem.
No 3. līdz 4.jūnijam Rujienas vidusskolas skolēni piedalīsies gada noslēguma pasākumā – pārgājienā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem pa dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" teritoriju. Šis liegums ir vienīgā vieta Baltijas jūrā, kur jūras krastā apskatāmi smilšakmens atsegumi, kas veidojušies pirms 350-380 miljoniem gadu, devona periodā. Pārgājiena laikā skolēni veiks pētījumus, lai nostiprinātu jau projekta gaitā iegūtās zināšanas, noteiks piekrastē atrastos iežu paraugus, gliemenes, aļģes, atpazīs redzētos putnus, pētīs krasta erozijas cēloņus un sekas.

07.04.2016. I.Liepiņa.
Metodiskie ieteikumi projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!" dalībniekiem

Sagatavoti metodiskie ieteikumi vides interešu izglītības projekta „Ieraugi, atklāj, saglabā!” dalībniekiem.
Ieteikumos dalībnieki atradīs padomus, ko darīt katrā no projekta secīgajām pakāpēm, kā sagatavoties pārgājienam dabā, kādos gadījumos darbību nepieciešams saskaņot ar dabas aizsardzības speciālistiem.
>> Ieteikumi publicēti sadaļā "Metodiskie materiāli. VISC izstrādātie metodiskie materiāli"

18.03.2016. I.Liepiņa. Precizēts 10.05.2016.
Paveiktais projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

VISC sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016.gadā uzsācis jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā.
Projektā jau iesaistījušās 18 jauno pētnieku grupas no 16 izglītības iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Iesniegtas jau arī pirmās atskaites par paveikto pirmajā posmā – Ieraugi! Šajā laikā atrastas pastāvīgo pētījumu vietas, apzināti un fotografēti tur esošie vides objekti, sagatavotas kartes. Skolēni izvēlējušies pētīt senu muižas parku, dižakmeņus, dižkokus, skudru pūzni, strautu, upes un to krastus. Nākamajā posmā skolēni ar šiem objektiem iepazīsies tuvāk.
Projektā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā, iesūtot pieteikuma anketu (1.pielikums projekta nolikumam) inese.liepina@visc.gov.lv

28.01.2016. D.Āboltiņa.
Uzsāk jaunu vides izglītības projektu "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi 2016. gadā uzsācis jaunu vides izglītības projektu „Ieraugi, atklāj, saglabā!”, kura mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā.
Bērniem šodien ir arvien mazāk iespēju brīvi atrasties dabā, spēlēties, atpūsties, mācīties dažādas dzīves prasmes un patstāvību. Savukārt cilvēks, kas nav radis uzturēties dabā, to nepazīst, nemīl, no tās baidās un nav ieinteresēts to saudzēt un saglabāt. Uzsākot minēto projektu, Dabas aizsardzības pārvalde kopā ar Valsts izglītības satura centru vēlas piedāvāt veidu, kā saistoši un interesanti atjaunot saikni ar dabu, piedaloties mērķtiecīgā un ilgstošā dabas vides izzināšanā.
>> Lasīt vairāk

05.01.2016. D.Āboltiņa.
Izdotas sešas jaunas skolēnu veidotas vides izziņas spēles par videi draudzīgu ceļošanu

Turpinot iesākto tradīciju, jau devīto gadu VISC organizētajā konkursā „Iepazīsti vidi!” apkopotas un elektroniskā formātā izdotas labākās 2015. gada skolēnu izveidotās vides izziņas spēles. Elektroniskā formā izdotas sešas jaunas skolēnu veidotas vides izziņas spēles par videi draudzīgu ceļošanu.
Labāko skolēnu izdomāto spēļu vidū ir Zvejniekciema vidusskolas, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Ogres Valsts ģimnāzijas, Valmieras Vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra, Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Bērnu un jauniešu vides izglītības centra "Rīgas dabaszinību skola " veidotās spēles.
>> Informācija plašsaziņas līdzekļiem
>> Vides izziņas spēles sadaļā "Metodiskie materiāli.Vides izziņas spēles un interaktīvie mācību līdzekļi "

 

2015.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
2015.g. janvāris-jūlijs pilsētas/novadi Vides interešu izglītības projekts „Burto dabā, vidē, visumā”   Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

28.09.2015. I.Liepiņa.
Vides interešu izglītības koordinatoru semināra rezultāti

24.septembrī VISC rīkotajā seminārā tikās 23 pašvaldību vides interešu izglītības darba koordinatori, lai dalītos pieredzē par pagājušā gada darba rezultātiem un noskaidrotu 2015./2016. mācību gada plānotos pasākumus un jaunumus vides izglītībā Latvijā. Seminārā ar prezentācijām uzstājās VISC interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, Ekoskolu projekta koordinators Daniels Trukšāns, biedrības “homo ecos:” vadītāja Santa Krastiņa un Ogresgala pamatskolas direktore Skaidrīte Butāne.
>> Semināra materiāli [ZIP]

17.09.2015. I.Liepiņa.
Seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem

24. septembrī plkst.10.00 Strūgu ielā 4, Rīgā, notiks novadu/ pilsētu vides interešu izglītības koordinatoru seminārs.
Plānotā darba kārtība:
10.00 Semināra atklāšana.
10.15 Projekta “Burto dabā, vidē, visumā” rezultāti un izvērtējums.
11.00 Informācija par 2015./ 2016. mācību gada aktualitātēm.
11.30 Projekta “Ieraugi, atklāj, saglabā!” apspriešana.
12.30 Citi aktuāli jautājumi.

05.05.2015. I.Liepiņa. Precizēts 06.05.2015. Papildināts 13.05.2015.
Vides izziņas spēļu konkursa "Iepazīsti vidi!" noslēgums

2015.gada 24.aprīlī Bērnu un jauniešu centrā „Altona” tikās vairāk nekā 100 skolēnu ar saviem skolotājiem, lai izspēlētu pašu veidotās vides izziņas spēles. Šogad spēļu konkurss notika XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku projekta „Burto dabā, vidē, visumā” ietvaros, un spēļu tēma bija „Vide un ceļošana”. Noslēguma pasākuma dalībnieki varēja iepazīties un izspēlēt 37 skolēnu veidotas spēles. Interesantākās spēles ceļos uz Rīgu arī svētku laikā un izglītos svētku viesus Vērmanes dārza vides radošajās darbnīcās.
Skolēnu paveikto novērtēja arī atbalstītāji. Konkursa galveno balvu - ceļojumu uz Eiropas Parlamentu Briselē, ko 1.vietas ieguvējiem piešķīra Eiropas Parlamenta deputāts Roberts Zīle, ieguva Zvejniekciema vidusskolas spēle „Zaļā cepure”. 2.vietas ieguvēji – Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas spēle „Green a Trip” un Ogres Valsts ģimnāzijas spēle „Ceļo kājām un iepazīsti vidi” - saņēma balvā ceļojumu uz Stokholmu, ko dāvināja Tallink Latvija.
Apbalvotas šādas komandas:

1. vieta
Zvejniekciema vidusskolas spēle „Zaļā cepure”
2. vieta
Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas spēle „Green a trip”
Ogres Valsts ģimnāzijas spēle „Ceļo kājām un iepazīsti dabu”
3. vieta
Bērnu un jauniešu vides izglītības centra „Rīgas Dabaszinību skola” spēle „2355. gada misija”
Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskolas – attīstības centra spēle „Aizraujošā Latvija”
Daugavpils Saskaņas pamatskolas spēle „Zaļais EKOtūrists”

22.04.2015. I.Liepiņa. Papildināts 14.05.2015.
Noslēdzies jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē"

14.martā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē Kr.Valdemāra ielā 48 notika jauno vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē”, kas šogad notika XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku projekta „Burto dabā, vidē, visumā“ ietvaros. Forumā piedalījās 98 skolēni ar 62 darbiem par dažādām vides tēmām. Visi foruma dalībnieki balvā saņēma Valsts izglītības satura centra pateicības. Interesantākie eksperimenti tiks virzīti dalībai XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vides radošajās darbnīcās Vērmanes dārzā.

16.04.2015. I.Liepiņa.
Vides izziņas spēļu konkursa "Iepazīsti vidi!" noslēguma pasākums

Simtiem skolēnu visā Latvijā piedalījušies vides izziņas spēļu konkursā “Iepazīsti vidi”. Šogad spēļu konkurss notiek lielāka projekta „Burto dabā, vidē, visumā!” ietvaros, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Šī gada spēļu tēma – vide un ceļošana. Konkursam tika iesūtītas 56 labākās spēles no dažādiem Latvijas novadiem, no kurām 37 pašas labākās atlasītas dalībai noslēguma pasākumā 24. aprīlī Bērnu un jauniešu centrā “Altona”, Rīgā, Altonavas ielā 6.
Pasākuma programma:
plkst.11:00 - konkursa atklāšana;
plkst.11:15 - spēļu demonstrējumi, spēlēšana;
plkst.14:30 - konkursa noslēgums, apbalvošana.
Spēles tiks demonstrētas vairākās grupās vienlaicīgi. Vispirms katra komanda iepazīstinās pārējos ar savu spēli, tās noteikumiem (ne vairāk kā 10 min. katra komanda). Pēc tam dalībniekiem būs iespējams izspēlēt pārējo autoru spēles. Organizatori nodrošina telpas, galdus, krēslus un, iepriekš saskaņojot, projektoru, datoru vai mūzikas aparatūru. Autoriem jāņem līdzi visi nepieciešamie spēļu rekvizīti un materiāli. Par tradīciju kļuvusi arī skatītāju simpātiju balvu noteikšana, tāpēc katra komanda aicināta ņemt līdzi nelielas balviņas/suvenīrus, ko dāvināt, viņuprāt, labākajai spēlei!

11.03.2015. I.Liepiņa.
Jaunie vides pētnieki tiekas forumā

Šogad jau 13. gadu notiek jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”, ko rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru „Rīgas Dabaszinību skola” un Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti. Šogad forums iekļauts lielākā projektā „Burto dabā, vidē, visumā“, kas tiek organizēts XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ietvaros. Interesantākie darbi tiks prezentēti svētku laikā vides radošajās darbnīcās Vērmanes dārzā. Forumā piedalīsies vairāk nekā 100 skolēnu, kas prezentēs 65 dažādus ar vidi saistītus eksperimentus un pētījumus. Tradicionāli foruma dalībniekiem būs iespēja iepazīt ne tikai savu vienaudžu paveikto, bet arī vērot dažādus interesantus eksperimentus Ķīmijas fakultātes laboratorijās. Forums notiks 14.martā plkst.10.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Kr.Valdemāra ielā 48.

19.01.2015. I.Liepiņa.
Jaunas vides izziņas spēles par enerģiju

Jau astoto gadu konkursā „Iepazīsti vidi!” labākās skolēnu izveidotās vides izziņas spēles ir izdotas elektroniskā formā, papildinot iepriekšējo gadu krājumus. 2014. gada spēles bija veltītas enerģijas tēmai. Jūsu uzmanībai piedāvājam Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, Jelgavas 6.vidusskolas, Medumu pamatskolas, Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas, Talsu pamatskolas, Ventspils 2. pamatskolas veidotās spēles. Pateicamies LATVENERGO Energoefektivitātes centram par sadarbību konkursa organizēšanā un spēļu izdošanā, Mežu attīstības fondam par finansiālu atbalstu, skolotājiem un skolēniem par idejām un milzīgo ieguldīto darbu spēļu izveidē! Vides izziņas spēļu konkursu „Iepazīsti vidi!” organizēsim arī turpmāk. 2015. gada spēļu tēma būs „Videi draudzīga ceļošana”, labākās spēles tiks parādītas XI Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā vides radošajās darbnīcās Vērmanes dārzā. Gaidīsim jaunas, interesantas spēles!
>> Vides izziņas spēles sadaļā "Metodiskie materiāli"

 
2014.gads

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
25.04.2014. (noslēguma konkurss) Rīga Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!” Konkursa atlases rezultāti un uzaicināto spēļu saraksts [PDF] Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv
15.03.2014. Rīga Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē!”   Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

17.10.2014. I.Liepiņa.
Vides interešu izglītības koordinatoru semināra izdales materiāli

26.septembrī VISC seminārā tikās 33 pašvaldību vides interešu izglītības darba koordinatori, lai apspriestu pagājušā gada darba rezultātus, uzzinātu par 2015.gadā plānotajiem pasākumiem un jaunumiem vides izglītības jomā Latvijā. Seminārā ar prezentācijām uzstājās VISC interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Inese Liepiņa, VARAM Klimata pārmaiņu departamenta vecākā eksperte Sofija Grīnvalde, Dabas aizsardzības pārvaldes projekta „People with Nature” vadītāja Sintija Kordule, Nacionālā botāniskā dārza projekta Projekta „SmartGardens” vadītāja Laura Zvingule.
>> Semināra materiāli [ZIP]

03.09.2014. I.Liepiņa. Papildināts 18.09.2014.
Informācija vides interešu izglītības koordinatoriem novados

Līdz ar jauno mācību gadu VISC piedāvā jaunumus vides interešu izglītībā. Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, vides interešu izglītībā tiks organizēts projekts „Burto dabā, vidē, visumā”. Projektā plānotas vairākas aktivitātes - gan zināmi, jau par tradīciju kļuvuši konkursi, gan arī jaunas, interesantas aktivitātes jebkuram svētku dalībniekam.
26.septembrī plkst.10:00 Strūgu ielā 4, Rīgā, notiks novadu/pilsētu vides interešu izglītības koordinatoru seminārs, kurā VISC informēs par pasākuma nolikumu.

06.05.2014. I.Liepiņa. S.Vējiņa.
Skolēni no visas Latvijas izspēlē 19 Enerģijas spēļu

2014. gada 25. aprīlī AS Latvenergo Energoefektivitātes centrā Jūrmalā tikās gandrīz 100 skolēnu un skolotāju, lai izspēlētu pašu veidotās vides izziņas spēles. Šī gada spēļu tēma bija enerģija, un konkurss tika organizēts sadarbībā ar AS "Latvenergo".
No 52 iesūtītajām spēlēm noslēgumam bija atlasītas 19 labākās, kuras autori izspēlēja kopā ar žūriju un klātesošajiem.
Konkursa galveno balvu – braucienu ar prāmi uz Stokholmu, ko sarūpējis Tallink Latvija, - ieguva divas komandas: Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola par spēli „Darbosimies enerģiski” un Ventspils 2. pamatskola par spēli „Iegriez elektrību”. Kā konkursa jaunākie dalībnieki braucienu uz Stokholmu nopelnīja arī Aglonas vidusskolas komanda ar spēli „Enerģijas avoti”.
2. un 3.vietas ieguvēji saņēma balvas no AS "Latvenergo" un AS „Sadales tīkls”. AS „Sadales tīkls” pasniedza arī divas simpātiju balvas.
Apbalvotās komandas:
1. vieta
– Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola par spēli „Darbosimies enerģiski”
– Ventspils 2. pamatskola par spēli „Iegriez elektrību”
2. vieta
– Talsu pamatskola par spēli E=MC2
– Jelgavas 6. vidusskolas komanda par spēli „Enerģijas Twister
3. vieta
– Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas spēle „Ēd augļus un uzlādējies”
– Medumu pamatskola par spēli „Ietaupi ceļojumā”
– Ķeguma komercnovirziena vidusskola par spēli „BiFiĢeo”

23.04.2014. I.Liepiņa.
Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” noslēgums

Simtiem skolēnu visā Latvijā piedalījušies vides izziņas spēļu konkursā “Iepazīsti vidi”. Republikas konkursam tika iesūtītas 52 labākās spēles no dažādiem Latvijas novadiem, no kurām 19 labākās atlasītas dalībai noslēguma pasākumā. Konkursa atlases rezultāti un uzaicināto spēļu saraksts šeit. Gandrīz 100 spēļu autoru tiksies 25.aprīlī LATVENERGO Energoefektivitātes centrā Jūrmalā, Jomas ielā 4, lai iepazīstinātu ar savām spēlēm. Konkurss notiek jau trīspadsmito gadu, un katru gadu tam ir cita vides tēma. Šī gada spēļu tēma ir „Enerģija”. Konkursa galveno balvu - braucienu ar prāmi uz Stokholmu – arī šogad sarūpējis Tallink Latvija, konkursa organizēšanu atbalsta Mežu Attīstības Fonds un LATVENERGO Energoefektivitātes centrs.
Pasākuma programma:
plkst.10:00 - ierašanās, reģistrācija;
plkst.11:00 - konkursa atklāšana;
plkst.11:15 - spēļu demonstrējumi (1. grupa)/ izglītojošas aktivitātes (2. grupa);
plkst.12:45 - spēļu demonstrējumi (2. grupa)/ izglītojošas aktivitātes (1. grupa);
plkst. 14:15 - dažādas aktivitātes, darbnīcas par enerģijas tēmu;
plkst.15:30 - konkursa noslēgums, apbalvošana.

15.04.2014. I.Liepiņa. Precizēts 16.04.2014.
Vides izziņas spēļu konkursa "Iepazīsti vidi" noslēguma pasākums

Vides izziņas spēļu konkursam “Iepazīsti vidi!” pavisam bija iesūtītas 52 spēles no dažādiem Latvijas novadiem. Eksperti iesūtīto spēļu aprakstus izvērtēja un atlasīja pašas labākās spēles, kas piedalīsies konkursa noslēguma pasākumā. Noslēguma pasākums notiks LATVENERGO Energoefektivitātes centrā Jūrmalā, Jomas ielā 4, 25.aprīlī plkst. 11.00. Uz pasākumu uzaicināti 19 labāko spēļu autori, lai savas spēles izspēlētu klātienē. Konkursa atlases rezultāti un uzaicināto spēļu saraksts šeit. Delatizēta pasākuma programma sekos.

18.03.2014. I.Liepiņa.
Noslēdzies jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē"

15.martā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē Kr.Valdemāra ielā 48 notika jauno vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē”. Forumā piedalījās 100 skolēni, prezentējot 61 darbu par dažādām vides tēmām. Visi foruma dalībnieki balvā saņēma Valsts izglītības satura centra pateicības un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas skolnieku veidoto spēli „Audzēsim mežu”.

13.03.2014. I.Liepiņa.
Jaunie vides pētnieki tiekas forumā

Šogad jau 12.gadu notiks jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”, ko rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru „Rīgas Dabaszinību skola“ un LU Ķīmijas fakultāti. Šogad savu dalību forumā pieteikuši rekordliels dalībnieku skaits – vairāk kā 100 skolēnu prezentēs 62 dažādus ar vidi saistītus eksperimentus un pētījumus. Kā parasti foruma dalībniekiem būs iespēja iepazīt ne tikai savu vienaudžu paveikto, bet arī vērot dažādus interesantus eksperimentus Ķīmijas fakultātes laboratorijās. Forums notiks 15.martā plkst.10:00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Kr.Valdemāra ielā 48, Rīgā.

 
2013.gads

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
2013.g. janvāris-maijs pilsētas/novadi Vides izglītības projekts "Par zaļu pat vēl zaļāks"   Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

20.11.2013. I.Liepiņa. Papildināts 16.12.2013.
Skolēnu dāvana valsts dzimšanas dienā – vides izziņas spēles par Latvijas dabas bagātībām

Jau sesto gadu konkursā „Iepazīsti vidi!” labākās skolēnu izveidotās vides izziņas spēles ir izdotas elektroniskā formā, papildinot iepriekšējo gadu krājumus. 2013. gada spēles bija veltītas Latvijas aizsargājamajām dabas teritorijām. Jūsu uzmanībai piedāvājam Bebrenes vidusskolas, Pabažu pamatskolas, Vircavas vidusskolas Platones filiāles, Kārsavas vidusskolas, Vērgales pamatskolas, Zantes pamatskolas, Rīgas 54.vidusskolas  veidotās spēles. Paldies Dabas aizsardzības pārvaldei par sadarbību konkursa organizēšanā un spēļu izdošanā, Mežu attīstības fondam par finansiālu atbalstu, virtuālajai enciklopēdijai „Latvijas daba” http://www.gandrs.lv/latvijas-daba par atļauju izmantot attēlus!
Vides izziņas spēļu konkursu „Iepazīsti vidi!” organizēsim arī turpmāk. 2014. gada spēļu tēma būs enerģija, to organizēsim sadarbībā ar AS „Latvenergo” Energoefektivitātes centru. Gaidīsim jaunas, interesantas spēles!

12.11.2013. I.Liepiņa.
Kustības "Zaļākai Latvijai" lielāko atzinību guvušie darbi tīrākas un sakoptākas vides veicināšanai

Ir noslēgusies Valsts izglītības satura centra un SIA „Zaļā josta” rosinātā aktivitāte - kustība „Zaļākai Latvijai”, kuras dalībnieki snieguši nozīmīgu ieguldījumu Latvijas vides stāvokļa uzlabošanai. Kustības darbība uzsākta 2012. gada septembrī, aicinot valsts izglītības iestāžu audzēkņus īstenot vides sakopšanas un uzlabošanas darbus savas dzīvesvietas apkārtnē. Kustība „Zaļākai Latvijai” norisinājās skolēnu pilsoniskās un patriotisma audzināšanas pasākumu cikla „Mana Latvija” ietvaros, gatavojoties Latvijas Republikas proklamēšanas 95. gadadienai. Kopumā kustības ietvaros paveikti 85 labi darbi vides labā – bērni devušies talkās, stādījuši kokus, attīrījuši skolas un dzīvesvietas apkārtni no atkritumiem, izveidojuši atpūtas vietas, šķirojuši atkritumus, gatavoja putnu būrīšus, kā arī paveikuši citus nozīmīgus darbus vides stāvokļa uzlabošanai. Īpaši aktīvas bija Valdemārpils, Kārsavas, Kuldīgas, Džūkstes, Krāslavas un Liepas izglītības iestādes. Ar vairākiem darbiem vides labā izcēlās arī Liepājas, Rīgas, Gaujienas, Gulbenes un Krimūnu izglītības iestādes. Ar visiem dalībnieku darbiem iespējams iepazīties EKO medijā „Tīrai Latvijai” (www.tirailatvijai.lv).
>> Lasīt vairāk

16.10.2013. I.Liepiņa.
Kustības "Zaļākai Latvijai" dalībnieki paveic 85 darbus apkārtnes sakopšanā un vides stāvokļa uzlabošanā

Noslēgusies dalībnieku pieteikšanās VISC un SIA „Zaļā josta” rosinātajai kustībai „Zaļākai Latvijai”, kuras ietvaros bērni un jaunieši no visas Latvijas veica darbus tīras Latvijas vides veidošanā un savas dzīvesvietas apkārtnes sakopšanā. Kopumā kustībai pieteikušies 49 kolektīvi, paveicot 85 darbus vides labā. Līdz mēneša beigām vēl norisināsies balsošana par paveiktajiem darbiem, lai noteiktu favorītus un sadalītu godalgas.
Kustība „Zaļākai Latvijai” uzsākta 2012. gada septembrī, aicinot izglītības iestāžu audzēkņus īstenot vides sakopšanas un uzlabošanas darbus savas dzīvesvietas apkārtnē, darbojoties gan individuāli, gan kolektīvi. Dalībnieku atsaucība bija ļoti liela. Aktivitātes ietvaros 49 bērnu un jauniešu kolektīvi visā valsts teritorijā paveikuši 85 zaļus darbus. Par sakoptāko un zaļāko Latvijas vietu varam uzskatīt Valdemārpili, kurā paveikti 14 dažādi labi darbi – rīkotas vides sakopšanas talkas, stādītas magnolijas un egles, pašu spēkiem gatavotas tvertnes atkritumu šķirošanai klasē u.c. Ar 8 paveiktiem darbiem vides labā izcēlušies Kārsavas dabas draugi, savukārt Pārdaugavā Rīgā, kā arī Liepājas un Grobiņas pusē paveikti pa pieciem zaļajiem darbiem.
Apmeklējot EKO mediju „Tīrai Latvijai”, iespējams iepazīties ar visiem kustības „Zaļākai Latvijai” ietvaros paveiktajiem darbiem un nobalsot par saviem favorītiem. Interneta balsošana norisinās līdz 1.novembrim, un visvairāk balsu ieguvušo darbu autori saņems dāvanas no SIA „Zaļā josta”. Ar pārsteiguma dāvanām tiks apbalvoti arī nozīmīgāko paveikto darbu autori pateicībā par viņu ieguldījumu vides labā.
Visi kustības „Zaļākai Latvijai” dalībnieki aicināti uz VISC organizēto pasākumu šī gada 8.novembrī Latvijas Kara muzejā, kad tiks pasniegtas pateicības un dāvanas čaklākajiem dabas draugiem, kā arī izteikta atzinība visiem dalībniekiem par viņu veikumu zaļākas un sakoptākas Latvijas veicināšanā.

30.09.2013. I.Liepiņa.
Noticis seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem

Šā gada 27. septembrī notika seminārs pašvaldību vides interešu izglītības darba koordinatoriem. Seminārā piedalījās 35 dalībnieki no dažādām Latvijas pašvaldībām. Seminārā dalībnieki izvērtēja 2013. gada projektu norisi un uzzināja par plānotajiem projektiem 2014. gadā.
>> Semināra prezentācijas [ZIP]

17.06.2013. I.Liepiņa.
Skolēnu inovāciju konference "Mācies no dabas"

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar biedrību „Bērnu Vides skola” un AS „Latvijas Zaļais punkts”, kā arī ar Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu organizēja skolēnu inovāciju konkursu „Mācies no dabas!”, kura ietvaros skolēni izstrādāja inovatīvus produktus, kas ir videi un cilvēkam draudzīgi un uzlabo dzīves kvalitāti. Pavisam bija iesūtīti vairāk kā 50 dažādas idejas, no kurām dalībai konferencē tika atlasītas 30 interesantākās. Skolēni bija pētījuši, kā idejas no dabas var pielietot māju būvniecībā, transporta problēmu risināšanā un dažādu sadzīvē noderīgu priekšmetu izgatavošanā.
9. maijā Rīgas skolēnu pilī notika konference - forums skolēniem un skolotājiem, kura laikā skolēni demonstrēja savu inovatīvo produktu idejas un piedalījās dažādās radošās darbnīcās un diskusijās ar speciālistiem par videi draudzīgas saimniekošanas jautājumiem. Darbnīcās skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādiem biomimikrijas risinājumiem, saules bateriju izmantošanu automašīnām, maskēšanos un iekļaušanos dabas ainavā, PET pudeļu mūžīgo ciklu, uzzināt, kā var iegūt enerģiju no baktērijām, un pat pašiem ar velo sulu spiedes palīdzību izspiest glāzi svaigas ābolu sulas. Darbnīcas vadīja Rīgas Tehniskās universitātes, LU Cietvielu fizikas institūta, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes, Latvijas Zaļā punkta, biedrības „Homo ecos:”, āra dzīves apmācību centra "Pelēkais vilks" un Rīgas skolēnu pils speciālisti. Savukārt skolotāji grupās diskutēja par kompetenču pieejas un āra nodarbību iekļaušanas iespējām skolas mācību procesā. Konferences laikā skolēniem bija arī iespēja tiešsaistē balsot par viņuprāt interesantākajiem projektiem, bet savas balvas labākajiem projektiem piešķīra AS „Latvijas Zaļais punkts” un Valsts izglītības satura centrs.
>> Apbalvoto projektu saraksts

08.05.2013. I.Liepiņa.
Notiks skolēnu inovāciju konference „Mācies no dabas”

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar biedrību „Bērnu Vides skola”, AS„Latvijas Zaļais punkts” un Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu organizē skolēnu inovāciju konkursu „Mācies no dabas!”, kura ietvaros skolēni izstrādā inovatīvus produktus, kas ir videi un cilvēkam draudzīgi un uzlabo dzīves kvalitāti. Projekta mērķis ir veicināt skolēnu aktīvu līdzdalību videi draudzīgas ekonomikas un sabiedrības veidošanā, ievesmojoties no dabas. Projekta ietvaros 9. maijā plkst.11.00 Rīgas skolēnu pilī notiks konference - forums 200 skolēniem un skolotājiem, kura laikā skolēni demonstrēs savu inovatīvo produktu idejas, kā arī piedalīsies dažādās radošās darbnīcās un diskusijās ar speciālistiem par videi draudzīgas saimniekošanas jautājumiem. Darbnīcas skolēniem vadīs Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes, Latvijas Zaļā punkta, biedrības „Homo ecos:”un āra dzīves apmācību centra "Pelēkais vilks" speciālisti.

03.05.2013. I.Liepiņa. Labots 07.05.2013. un 12.06.2013. Papildināts 21.06.2013.
"Iepazīsti vidi!" rezultāti

Vides izziņas spēļu konkursa “Iepazīsti vidi!”noslēguma pasākums notika 19.aprīlī plkst.11.00 BJC Altona, Rīgā, Altonavas ielā 6.
>> Apbalvotās komandas

18.04.2013. I.Liepiņa.
Skolēni veido vides izziņas spēles

Simtiem skolēnu visā Latvijā piedalījušies vides izziņas spēļu konkursā “Iepazīsti vidi”. Republikas konkursam tika iesūtītas 58 labākās spēles no dažādiem Latvijas novadiem, no kurām 39 labākās atlasītas dalībai noslēguma pasākumā Rīgā. Vairāk kā 120 spēļu autoru tiksies 19.aprīlī Bērnu un jauniešu centrā “Altona”, Rīgā, Altonavas ielā 6, lai iepazīstinātu ar savām spēlēm. Konkurss notiek jau divpadsmito gadu, un katru gadu tam ir cita vides tēma. Šogad tās ir Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas. Konkursa galveno balvu - braucienu ar prāmi uz Stokholmu – arī šogad sarūpējis Tallink Latvija, konkursa organizēšanu atbalsta Mežu Attīstības Fonds un Dabas aizsardzības pārvalde. Pasākuma programma:
Plkst.11.00 - konkursa atklāšana;
Plkst.11.15 - spēļu demonstrējumi, spēlēšana;
Plkst.14.30 - konkursa noslēgums, apbalvošana.
Spēles tiks demonstrētas vairākās grupās vienlaicīgi. Vispirms katra komanda iepazīstinās pārējos ar savu spēli, tās noteikumiem (ne vairāk kā 10 min. katra komanda). Pēc tam dalībniekiem būs iespējams izspēlēt pārējo autoru spēles. Organizatori nodrošina telpas, galdus, krēslus un, iepriekš saskaņojot, projektoru, datoru vai mūzikas aparatūru. Autoriem jāņem līdzi visi nepieciešamie spēļu rekvizīti un materiāli.

10.04.2013. I.Liepiņa.
"Iepazīsti vidi!" noslēguma pasākums

Vides izziņas spēļu konkursa “Iepazīsti vidi!”noslēguma pasākums notiks 19.aprīlī plkst.11.00 BJC Altona, Rīgā, Altonavas ielā 6. Ierašanās no plkst. 10.00.

19.03.2013. I.Liepiņa.
Noslēdzies jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē"

16.martā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, Kr.Valdemāra ielā 48, notika jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē”. Forumā piedalījās 80 skolēni ar 49 darbiem par dažādām vides tēmām.

13.03.2013. I.Liepiņa.
Jaunie vides pētnieki tiekas forumā

Šogad jau 11.gadu notiks jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē“, ko rīko Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru „Rīgas Dabaszinību skola“ un Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti. Forums notiks 16.martā plkst.10.00 LU Ķīmijas fakultātē, Kr.Valdemāra ielā 48, Rīgā.
Forumā savus ar daudzveidīgām vides jomām saistītos pētījumus un eksperimentus demonstrēs vairāk nekā 90 jauno pētnieku no dažādiem Latvijas novadiem. Skolēni gan pētījuši putnus, ķērpjus, augus, eksperimentējuši ar spoguļiem, dūmiem, krāsām, gan arī prakstiski izmēģinājuši pagatavot ziepes, zobu pastu vai traipu tīrīšanas līdzekli. Foruma dalībniekiem būs iespēja iepazīt ne tikai savu vienaudžu paveikto, bet arī vērot dažādus interesantus eksperimentus Ķīmijas fakultātes laboratorijās.

12.03.2013. I.Liepiņa.
Izdota jauna vides izziņas spēle par mežu

VISC sadarbībā ar AS „Latvijas Valsts meži” aicina iepazīt jaunu aizraujošu galda spēli skolām „Audzēsim mežu!”, ko veidojušas Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas skolnieces Maija Alise Sproģe un Elīza Zelda Zemzare (skolotāja Maruta Kusiņa). Spēle ieguva 1.vietu 2012.gada vides izziņas spēļu konkursā „Iepazīsti vidi”. Spēles mērķis ir radīt izpratni par meža bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējīgas apsaimniekošanas priekšnoteikumiem. Spēlējot spēli, ir iespējams uzzināt daudz interesanta par Latvijas mežos sastopamajiem dzīvniekiem un augiem, jo tajā atrodami 120 dažādu augu un dzīvnieku sugu apraksti ar attēliem. Spēlē atklājas arī dažādi faktori, kas ietekmē meža audzēšanu, piemēram, mežkopja iesaistīšanās, ugunsgrēks, atkritumi u.c., kuri spēles gaitu var ietekmēt gan pozitīvi, gan negatīvi. 1.martā speciāli organizētā spēļu vakarā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā spēli izspēlēja ap 20 Rīgas skolotāji. Spēle tiks dāvināta dažādu vides izglītības projektu uzvarētājiem.

30.01.2013. I.Liepiņa.
Apkopotas labākās skolēnu veidotās vides izziņas spēles

Jau piekto gadu konkursā "Iepazīsti vidi!" labākās skolēnu izveidotās vides izziņas spēles ir izdotas elektroniskā formā, papildinot iepriekšējo gadu krājumus. 2012. gada spēles bija veltītas meža tēmai.
Jūsu uzmanībai sadaļā "Metodiskie materiāli" piedāvājam Andrupenes pamatskolas, Bebrenes vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Mežgaļu pamatskolas, Valmieras Valsts ģimnāzijas un BJVIC "Rīgas Dabaszinību skola" veidotās spēles.
Finansiālu atbalstu konkursa organizēšanai un spēļu izdošanai ir sniegusi AS „Latvijas Valsts meži” un Mežu attīstības fonds, Meža konsultāciju pakalpojumu centra apmācību centra „Pakalnieši” vadītāja Inese Mailīte līdzdarbojās spēļu precizēšanā, bet virtuālā enciklopēdija „Latvijas daba” (http://www.gandrs.lv/latvijas-daba), Dabas aizsardzības pārvalde un SIA „Rīgas meži” sniedza atļauju izmantot attēlus.

30.01.2013. I.Liepiņa.
Kustība "Zaļākai Latvijai" aktīvi reģistrē jauniešu paveiktos darbus vides sakopšanā

Aizvadīti Valsts izglītības satura centra un SIA „Zaļā josta” rosinātās kustības „Zaļākai Latvijai” darbības pirmie pieci mēneši, kuru laikā bērni un jaunieši no dažādām Latvijas vietām paveikuši darbus tīras Latvijas vides veidošanā. Kopumā šobrīd ir reģistrēti 24 zaļie darbi. Vislielāko aktivitāti izrādījuši Vidzemes un Zemgales reģiona iedzīvotāji.
Kustības „Zaļākai Latvijai” darbība uzsākta aizvadītā gada septembrī, aicinot vispārējās, profesionālās, speciālās un interešu izglītības iestāžu audzēkņus un vides izglītības pulciņu audzēkņus īstenot vides sakopšanas un uzlabošanas darbus savas dzīvesvietas apkārtnē, darbojoties gan individuāli, gan kolektīvi. Kustības dalībnieki organizējuši talkas, stādījuši kokus, gatavojuši putnu būrīšus, iekopuši rudenīgas puķu dobes, kā arī priecājušies par pašu izaudzētām lielajām saulespuķēm. Īpaši populāras bijušas vides sakopšanas talkas, kuras rīkojuši lielākā daļa kustības dalībnieku. Talkās skolēni skolotāju pavadībā sakopuši skolas apkārtni, piesārņotās sabiedriskā transporta pieturvietas, parkus un māju apkārtni.
Iesaistīties kustībā „Zaļākai Latvijai” iespējams līdz pat 2013. gada rudenim, līdz 1. oktobrim reģistrējot vides sakopšanas un uzlabošanas darbus speciāli izveidotajā kartē eko medijā „Tīrai Latvijai”. Visi kustības dalībnieku paveiktie zaļie darbi ir apskatāmi vienuviet kartē, kas ļauj iepazīt Latvijas zaļākos un sakoptākos reģionus un apdzīvotās vietas, iepazīties ar bērnu veikumiem, aplūkojot fotogrāfijas, kā arī balsot par saviem favorītiem.
Šī gada novembrī kustības organizatori apbalvos vislielāko balsotāju atzinību guvušos zaļo darbu autorus ar pārsteiguma balvām, tādējādi motivējot viņus neapstāties pie sasniegtā un turpināt padarīt savas dzīvesvietas apkārti vēl zaļāku un tīrāku.

 
2012.gads

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
1.kārta – 2012.g. janvāris-marts
2.kārta – 20.04.2012.
1.kārta – novads/ pilsēta;
2.kārta – BJC „Altona” Altonavas ielā 6, Rīgā
Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!” Konkursa uzvarētāji [PDF] Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv
1.kārta – 2012.g. janvāris-marts
2.kārta – 17.03.2012.
1.kārta - novads/ pilsēta;
2.kārta – LU Ķīmijas fakultāte Kr.Valdemāra ielā 48, Rīgā
Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”   Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814; fakss 67226535; e-pasts: inese.liepina@visc.gov.lv

03.10.2012. I.Liepiņa.
Noticis seminārs vides interešu izglītības koordinatoriem

Šā gada 28. septembrī notika seminārs pašvaldību vides interešu izglītības darba koordinatoriem. Seminārā piedalījās 42 dalībnieki no daudzām Latvijas pašvaldībām.
>> Semināra prezentācijas [ZIP]

05.09.2012. I.Liepiņa.
Kustība "Zaļākai Latvijai"

Gatavojoties Latvijas neatkarības 95. gadadienai Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar SIA "Zaļā josta" aicina skolēnus iesaistīties kustībā "Zaļākai Latvijai".

29.08.2012. I.Liepiņa.
Aktuālā informācija vides izglītības darba organizatoriem novados

Gatavojoties Latvijas Republikas 95.jubilejai, vides interešu izglītībā organizēsim projektu „Par zaļu pat vēl zaļāks”, kura aktivitātes veido trīs darbību jomas: izzinu-veidoju-sargāju, kas savstarpēji pārklājas un viena otru papildina. Projekts atvērts vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un speciālās izglītības izstādēm, kā arī interešu izglītības iestādēm. Projektā plānotas gan zināmi, jau par tradīciju kļuvušas konkursi, gan arī jaunas, interesantas aktivitātes.
Jauno vides pētnieku forumā „Skolēni eksperimentē!” skolēni izzina, pēta, veido eksperimentus vides izzināšanai, fokusējoties tieši uz savu vistuvāko vidi.
Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!” notiek sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi. Spēles tiek veidotas par tēmu „Latvijas dabas aizsargājamās teritorijas”.
Vispārēja kustība savas skolas/mājas apkārtnes sakopšanā „Zaļākai Latvijai”. Skolēni pašu spēkiem izprojektē un izveido dobi, aleju, atpūtas vietu, zaļo klasi utt. Uzraksta par to stāstu, nofotografē, atsūta elektroniski. Sadarbībā ar SIA „Zaļā josta” tiek veidota interaktīva karte/katalogs par sakoptākajām Latvijas vietām. Piedalīties var jebkurš bērns no jebkuras Latvijas vietas ar individuālu vai kolektīvu darbu.
Inovāciju konkursa „Mācies no dabas!” ideja ir izgudrot dažādus izstrādājumus, kas saudzē vidi un neatstāj ietekmi uz to. Piemēram, kurpes, kuru ražošanas procesā netiek radīti CO2 izmeši, dators vai mobilais telefons, kas atkārtoti pārstrādājams utt. Te var notikt sadarbība starp dažādu interešu izglītības pulciņu (vide, tehniskā jaunrade, vizuālā māksla, vizuāli plastiskā māksla, radošās industrijas u.c.) dalībniekiem. Konkursu organizēsim sadarbībā ar AS „Latvijas Zaļais punkts”.
Jauno vides pētnieku forums notiks 2013. gada 16.martā (1.kārtas pasākumi notiek līdz 8. martam), bet vides izziņas spēļu konkurss – 2012. gada 19.aprīlī (1.kārtas pasākumi notiek līdz 20. martam).
28. septembrī plkst.10.00 Strūgu ielā 4,Rīgā, notiks novadu/pilsētu vides izglītības koordinatoru interešu izglītībā seminārs, kurā informēsim par pasākuma nolikumu.

15.05.2012. I.Liepiņa.
Vides izziņas spēles muzeju naktī

Konkursā „Iepazīsti vidi!” skolēnu izveidotās vides izziņas spēles šogad piedalīsies muzeju nakts pasākumā 19.maijā Daugavas muzejā. Muzeja apmeklētājiem būs iespēja izspēlēt Babītes vidusskolas skolnieku izveidoto spēli „Baltisko” un Rīgas Dabaszinību skolas izveidoto spēli „Gudrais zvejnieks”. Muzeju nakts tēma šogad ir Baltijas jūra, Daugavas muzejs tās ietvaros aicina uz sarīkojumu „Ūdentiņis, akmentiņis” . Spēles varēs spēlēt no plkst.19.30-20.30.

24.04.2012. I.Liepiņa.
Vides izziņas spēļu konkursa "Iepazīsti vidi!" uzvarētāji

Vides izziņas spēļu konkursā jau vienpadsmito gadu tika demonstrētas pašu skolēnu izveidotas spēles, šoreiz - par mežu. Konkursam tika iesūtītas 56 novadu kārtas uzvarētājas, no kurām 37 labākās tika atlasītas dalībai noslēguma pasākumā Rīgā. Konkursa galveno balvu – braucienu ar prāmi uz Stokholmu, ko sarūpējis Tallink Latvija, – ieguva divas komandas: Valmieras Valsts ģimnāzijas komanda par spēli „Dabnaudiņas” un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas komanda par spēli „Audzēsim mežu!”. Kā konkursa jaunākie dalībnieki braucienu uz Stokholmu nopelnīja arī Lībagu sākumskolas komanda ar spēli „Kas kaitēja nedzīvot diža meža maliņā”.

16.04.2012. I.Liepiņa.
Konkursa noslēguma programma

2012.gada 20.aprīlī Bērnu un jauniešu centrā “Altona”, Altonavas ielā 6, Rīgā, notiks vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” noslēguma pasākums. Pasākuma programmā:
Plkst.10.00 – 11.00 - ierašanās, reģistrācija, sagatavošanās;
Plkst.11.00 - konkursa atklāšana;
Plkst.11.15 - spēļu demonstrējumi, spēlēšana;
Plkst.14.30 – 15.00 konkursa noslēgums, apbalvošana.

13.04.2012. I.Liepiņa.
Vides izziņu spēļu noslēguma konkurss

Uz vides izziņu spēļu noslēguma konkursu „Iepazīsti vidi!” šā gada 20.aprīlī ir uzaicināti 39 dalībnieki. Konkursu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm, AS „Latvijas valsts meži”, AS Tallink Grupp un vides nevalstiskajām organizācijām.

21.03.2012. I.Liepiņa.
Noslēdzies jauno vides pētnieku forums

Šā gada 17.martā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē notika jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”. Forumā piedalījās 88 skolēni un viņu skolotāji ar 46 darbiem par dažādām vides tēmām.

14.03.2012. I.Liepiņa.
Jaunie vides pētnieki tiekas forumā

Šogad jau 10. gadu notiks jauno vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē”, ko rīko IZM Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru "Rīgas Dabaszinību skola" un LU Ķīmijas fakultāti. Forumā savus ar dažādām vides jomām saistītos pētījumus un eksperimentus demonstrēs vairāk kā 90 jauno pētnieku no dažādiem novadiem. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt ne tikai savu vienaudžu paveikto, bet arī vērot dažādus interesantus eksperimentus Ķīmijas fakultātes laboratorijās. Forums notiks Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē Kr.Valdemāra ielā 48 17. martā plkst 10.00.

27.02.2012. V.Romāne.
Aicina jauniešus iesniegt praktiskas idejas vides jautājumu risināšanai konkursam "Tava ideja zaļai rītdienai!"

Lai rosinātu jauniešus iesaistīties vides projektos, veicinātu izpratni par vides problēmām un atbalstītu jauniešu uzņēmējdarbības prasmju attīstību, no 24.februāra līdz maijam notiks Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstīts konkurss vidusskolu jauniešiem „Tava ideja zaļai rītdienai!” Vidusskolēni tiek aicināti iesniegt projektus ar idejām un risinājumiem, kā samazināt cilvēku darbības ietekmi uz apkārtējo vidi vienā no sekojošām tēmām: racionāla dabas resursu izmantošana, bioloģiskās daudzveidības saglabāšana, klimata pārmaiņas un vides piesārņojuma mazināšana.
Visa informācija par konkursu – www.esmaja.lv

13.01.2012. I.Liepiņa.
Sagatavoti metodiskie ieteikumi vides interešu izglītības pedagogiem

Vides interešu izglītības pedagogiem sagatavoti metodiskie ieteikumi "Eksperimentēšana kā vides izziņas metode". Ieteikumi noderēs pedagogiem, kas ar saviem skolēniem vēlas piedalīties jauno vides pētnieku forumā "Skolēni eksperimentē".

 
2011.gads

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
1.kārta – 2011.gada janvāris - marts:
2.kārta – 12.03.2011.
2.kārta – Rīga Jauno vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē!”   Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814, fakss 67226535, e-pasts inese.liepina@visc.gov.lv
1.kārta – 2011.gada janvāris - marts;
2.kārta – 2011.gada marts-aprīlis
Sk. nolikumā Vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!” Rezultāti [PDF] Vecākā referente Inese Liepiņa, tālr.67350814, fakss 67226535, e-pasts inese.liepina@visc.gov.lv

21.12.2011. I.Liepiņa.
Izdota skolēnu veidota spēle

SIA "Vides projekti" projekta "Balticseanow.info – Inovatīvs līdzdalības forums Baltijas jūrai" ietvaros izdevis konkursam "Iepazīsti vidi!" Engures vidusskolas veidoto spēli "Ronēna Podziņa ceļojums Baltijas jūrā". Pirmie savā īpašumā jauno spēli ieguva autori un vides izglītības konferences "Esi vērīgs!" dalībnieki.

30.11.2011. I.Liepiņa.
Noslēgusies Baltijas jūrai veltītā skolēnu vides izglītības konference "Esi vērīgs!"

25.novembrī Rīgā veiksmīgi norisinājās skolēnu konference "Esi vērīgs!", kurā šogad ar dažādiem pētījumiem par Baltijas jūru piedalījās vairāk nekā 80 skolēni no 13 Latvijas skolām.
>> Lasīt vairāk

30.09.2011. I.Liepiņa.
Notika seminārs novadu vides izglītības koordinatoriem interešu izglītībā

29. septembrī notika seminārs novadu vides izglītības koordinatoriem interešu izglītībā. Seminārā piedalījās 31 dalībnieks.
>> Prezentācijas [ZIP]

20.09.2011. I.Liepiņa.
Esi vērīgs un piedalies!

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar portālu Balticseanow.info un biedrību Bērnu Vides skola aicina skolotājus un skolēnus arī šogad veikt pētījumus Baltijas jūras piekrastē.

23.08.2011. I.Liepiņa.
Aktuālā informācija vides izglītības darba organizatoriem novados

2011/2012. mācību gadā plānoti abi jau par tradīciju kļuvušie pasākumi – gan jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē", gan vides izziņas spēļu konkurss "Iepazīsti vidi". Vides izziņas spēles šoreiz gatavosim par tēmu – mežs.
Jauno vides pētnieku forums notiks 2012.gada 17.martā (pieteikumi jāiesūta līdz 5.martam), bet vides izziņas spēļu konkurss – 2012.gada 20.aprīlī (pieteikumi jāiesūta līdz 20. martam). Novadu vides izglītības koordinatorus interešu izglītībā aicinām uz semināru 29.septembrī plkst.10.00 Strūgu ielā 4.

02.05.2011. I.Liepiņa.
Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” rezultāti

Vides izziņas spēļu konkursā jau desmito gadu tika demonstrētas pašu skolēnu izveidotas spēles, šoreiz -  par Baltijas jūru. Konkursam tika iesūtītas labākās spēles no 57 Latvijas novadiem, no kurām 32 labākās tika atlasītas dalībai noslēguma pasākumā Rīgā. Konkursa galveno balvu - braucienu ar prāmi uz Stokholmu, ko sarūpējis Tallink Latvija, - ieguva divas komandas: Rēzeknes Katoļu vidusskolas komanda par spēli „Ceļojums pa Baltijas jūru 3D” un Saskaņas pamatskolas komanda par spēli „Piedzīvojumu salas”. Balvas sarūpējuši arī Dabas aizsardzības pārvalde, Pasaules Dabas fonds un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

07.10.2011. I.Liepiņa.
Vides izziņas spēles uz prāmja Baltijas jūrā

No 21.-27. oktobrim Tallink Latvija atkal aicina skolēnus, skolotājus un vecākus pavadīt brīvdienas uz kuģa, dziedot, dejojot un spēlējot vides izziņas spēles! Akcijas „Bērni bērniem” ietvaros ar savām izveidotajām vides izziņas spēlēm par Baltijas jūru iepazīstinās Babītes vidusskolas, Kalnciema vidusskolas, Rūjienas vidusskolas un Rīgas Dabaszinību skolas komandas. Jau vairākus gadus AS Tallink Latvija atbalsta vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” organizēšanu, dāvājot balvas labāko spēļu autoriem.

28.04.2011. I.Liepiņa.
SIA "Zaļā josta" aicina uz talku

Lielās Talkas ietvaros SIA "Zaļā josta" ielūdz uz vides izglītības pasākumu Māras dārzā 30.aprīlī. Lielā vides izglītības talka notiks no plkst.14.00 līdz plkst.17.00 pie Māras dīķa. Notiks dažādi pasākumi un aktivitātes, dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar ekspertu viedokļiem par vides saudzēšanu, kā arī pārbaudīt savas zināšanas spēlēs un viktorīnā.

18.04.2011. I.Liepiņa.
Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” noslēgums

Vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi!” noslēguma pasākums notiks 2011. gada 29.aprīlī Bērnu un jauniešu centrā “Altona”, Altonavas ielā 6, Rīgā.
Pasākuma programma:
   Plkst.10.00–11.00 - ierašanās, reģistrācija, sagatavošanās;
   Plkst.11.00 - konkursa atklāšana;
   Plkst.11.15 - spēļu demonstrējumi, spēlēšana;
   Plkst.14.30 - konkursa noslēgums, apbalvošana.
Spēles tiks demonstrētas vairākās grupās vienlaicīgi. Vispirms katra komanda iepazīstinās pārējos ar savu spēli, tās noteikumiem (ne vairāk kā 10 min. katra komanda). Pēc tam dalībniekiem būs iespējams izspēlēt pārējo autoru spēles. Organizatori nodrošina telpas, galdus, krēslus un, iepriekš saskaņojot, projektoru, datoru vai mūzikas aparatūru. Autoriem jāņem līdzi visi nepieciešamie spēļu rekvizīti un materiāli.

17.03.2011. I.Liepiņa.
Noticis jauno vides pētnieku forums

12.martā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē Kr.Valdemāra ielā 48 notika Jauno vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē”. Forumā piedalījās 76 skolēni un viņu skolotāji ar 43 darbiem par dažādām vides tēmām.

07.03.2011. I.Liepiņa.
Jauno vides pētnieku forums "Skolēni eksperimentē"

Šogad jau 9. gadu notiks jauno vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē”. Forumā savus ar dažādām vides jomām saistītos pētījumus un eksperimentus demonstrēs vairāk kā 70 jauno pētnieku no dažādiem novadiem. Dalībniekiem būs iespēja iepazīt ne tikai savu vienaudžu paveikto, bet arī vērot dažādus interesantus eksperimentus Ķīmijas fakultātes laboratorijās. Forums notiks Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē Kr.Valdemāra ielā 48 12. martā plkst 10.00, to rīko VISC sadarbībā ar Bērnu un jauniešu vides izglītības centru "Rīgas Dabaszinību skola" un LU Ķīmijas fakultāti.

11.02.2011. I.Liepiņa.
Jauni izglītojoši metodiskie materiāli vides izglītībā

Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) Gaujas un Ķemeru nacionālā parka administrācijas un Gaujas NP fonds sadarbībā ar igauņu partneriem projekta „Atpakaļ dabā” ietvaros sagatavojuši izglītojošus materiālus. Šie vides izglītības metodiskie materiāli galvenokārt ir paredzēti tiem, kuri vēlas iepazīstināt skolēnus un citus interesentus ar dabas daudzveidību Gaujas nacionālajā parkā un Ķemeru nacionālajā parkā, tomēr tos var izmantot jebkurš interesents saviem vides pētījumiem, skolotāji mācību stundās, ekskursijās vai pulciņu nodarbībās. Materiāli ir pieejami latviešu, krievu un igauņu valodās. Pilns materiālu klāsts atrodams Dabas aizsardzības pārvaldes vietnē

Atgriezties sadaļā "Vides izglītība"