Profizgl. projekti
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.
Sākumlapa > Interešu izglītība > Profesionālās izglītības kultūrizglītības projekti

Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu kultūrizglītības projekti

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Nolikums,
rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
25.04.-16.05.2019. (2.posms) Kultūrvēsturiskajos novados Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu radošais pasākums "Radi, rādi, raidi! 2019"

Nolikums (apstiprināts ar VISC 24.01.2019. rīkojumu Nr. 4.1-07/10) [DOC]

Vecākā referente Monika Daļecka, tālr.67350813, mob.tālr.29828035, e-pasts: monika.dalecka@visc.gov.lv

Sadaļas arhīvs