Atgriezties sadaļā "Mūzika"

Mūzika. Arhīvs
 

2019.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
23.01.-31.01.2019. (2.posms) Kultūrvēsturiskajos novados Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei "Lakstīgala 2019"   Vecākā referente Rita Platpere, tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
2019.g. martā (2.kārta) Kultūrvēsturiskajos novados Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2019" Rezultāti [PDF] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
23.-24.03.2019. (finālkonkursi) Rīga Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam" Rezultāti [PDF] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624,e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
03.04.-26.04.2019. Kultūrvēsturiskajos novados Latvijas izglītības iestāžu koru konkurss, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.60001623, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
26.04.2019. Limbaži II Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivāls Afiša [PDF] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
04.05.2019. (Defile finālkonkurss un pūtēju orķestru koncerts) Rīga Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru vēsturisko novadu skates un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestru modelēšanas koncerti Rezultāti [PDF] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.60001624, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

17.04.2019. A.Strikaite.
II Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivāls "Spēlē, spēlmani, es gavilēšu!"

VISC sadarbībā ar Limbažu novada domi un Limbažu Bērnu un jauniešu centru organizē II Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivālu, kurš notiks 26.aprīlī Limbažos.
Festivāla laikā teju 200 bērnu un jauniešu no visas Latvijas – Liepājas, Krāslavas, Daugavpils, Līvāniem, Tukuma, Valmieras, Cēsīm, Rīgas un Limbažiem, muzicēs ielu koncertos, Limbažu bērnudārzos un festivāla lielkoncertā „Spēlē, spēlmani, es gavilēšu!”, kurš notiks plkst.17.00 Limbažu kultūras namā. Koncertā piedalīsies vokālie un instrumentālie ansambļi, koklētāju ansambļi, tautas mūzikas ansambļi un kapelas.
Tautas mūzikas festivāla koporķestris lielkoncerta noslēgumā izpildīs komponista Imanta Mežaraupa rapsodiju-kantāti „Nu ir laiks Rīgā braukt” diriģenta Jāņa Grigaļa vadībā.
Festivāla koncertā „Spēlē, spēlmani, es gavilēšu!” tautasdziesmai ir ierādīta goda vieta. Celsim godā savas tautas mūziku, tad arī paši kļūsim stiprāki un citi godās mūsu tautu!
Tautas mūzika ir mūsu tautas identitātes apliecinājums. Tā atspoguļo Latvijas kolorīto dabu, cilvēkus un dzīves ritumu. Bērni un jaunieši ir tie, kas apliecina, ka senās latviešu dziedāšanas, dejošanas un muzicēšanas tradīcijas tiek turpinātas un godā turētas.
Visi aicināti piedalīties festivāla norisēs!
Pasākumi ir bez maksas.
>> Afiša

01.04.2019. R.Platpere.
Sākas izglītības iestāžu koru konkursi

Latvijas skolu kori uzsākuši intensīvu gatavošanos XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020.gadā. Šie būs pirmie svētki, kuri notiks atjaunotajā Mežaparka Lielajā estrādē.
Šajā mācību gadā kori apgūst daļu no svētkos paredzētā repertuāra, un šobrīd notiek I kārtas koru konkursi visām koru grupām pilsētās un novados – zēnu koriem, 5.-9.klašu un 5.-12.klašu koriem un jauktajiem koriem. Uz II kārtu izvirzītie labākie kori uzsāks konkursus vēsturiskajos Latvijas novados jau 3.aprīlī, kad Daugavpils Latviešu Kultūras centrā savu dziedātprasmi rādīs 24 Latgales 5.-9.klašu kori un 5.-12.klašu kori.
Vēlēsim radošu veiksmi visiem koriem un to diriģentiem!

Koru konkursu norises laiki un vietas:
5.-9.klašu kori, 5.-12.klašu kori:
Latgalē – 2019.gada 3.aprīlī Daugavpils Latviešu Kultūras centrā
Zemgalē – 2019.gada 4.aprīlī Jelgavas 4.vidusskolā
Vidzemē – 2019.gada 5.aprīlī Valmieras 5.vidusskolā
Rīgā – 2019.gada 10.aprīlī Rīgas 6.vidusskolā
Kurzemē – 2019.gada 11.aprīlī Kuldīgas Kultūras centrā

Jauktie kori un profesionālās izglītības iestāžu meiteņu un jauktie kori:
Rīgā – 2019.gada 17.aprīlī Rīgas Raiņa 8.vakara skolā
Kurzemē – 2019.gada 18.aprīlī Ventspils Jaunrades namā
Latgalē – 2019.gada 24.aprīlī Daugavpils Latviešu Kultūras centrā
Vidzemē – 2019.gada 25.aprīlī Cēsu Valsts ģimnāzijā
Zemgalē – 2019.gada 26.aprīlī Jelgavas 4.vidusskolā

01.02.2019. R.Platpere.
Seminārs-modelēšanas koncerts izglītības iestāžu koru diriģentiem

Gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē 2019.gada 22.februārī pl.12.00 notiks seminārs – modelēšanas koncerts izglītības iestāžu koru diriģentiem

22.01.2019. R.Platpere.
Dziedāšanas sacensības “Lakstīgala 2019"

Jau 17.reizi “lakstīgalas” sadziedāsies latviešu tautas dziesmu sacensībās skolu jaunatnei “LAKSTĪGALA 2019” Latvijas novados!
Šogad dziedāšanas sacensības “Lakstīgala 2019” notiks 23.janvārī Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā, kur sacentīsies Latgales dziedātāji, 24.janvārī Kuldīgas Bērnu un jauniešu centrā sadziedāsies Kurzemes dziedātāji, 25.janvārī Vidzemes dziedātāji tiksies Cēsu Bērnu un jauniešu centrā, 30.janvārī Bauskas 2.vidusskolā dziedās Zemgales dziedātāji un 31.janvārī Rīgas Skolēnu pilī tiksies Rīgas dziedošie tautas dziesmu zinātāji.
Šo sacensību iedibinātājs ir izcilais diriģents, skolotājs, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un Vispārējo latviešu Dziesmu svētku goda virsdiriģents, publicists Roberts Zuika, ar kura nesavtīgo gādību, ar Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda un ģenerāļa Kārļa Goppera fonda atbalstu no 2003.gada izdoti jau 25 000 latviešu tautas dziesmu krājumi R.Zuikas redakcijā “Lakstīgala”. Pateicoties mūzikas skolotāju entuziasmam un pašaizliedzībai, tiek veicināta bērnu interese par latviešu tautas dziesmu dziedāšanu un zināšanu, notiek sacensības skolās, novados, pilsētās, reģionos – kurš zina vairāk dziesmu? 2018.gadā, atzīmējot R.Zuikas 105.dzimšanas dienu, tika izdoti 3 kompaktdiski ar visu krājumā “Lakstīgala” ietverto dziesmu audio ierakstiem.
Lai vienmēr atceramies pedagoga un krājuma sastādītāja Roberta Zuikas novēlējumu: „Šajā darbā nedrīkstam apstāties ne uz mirkli!”

 
2018.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
01.06.2018. Cēsīs X Latvijas zēnu koru salidojums "Puikas var!"

Rezultāti [PDF]

Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
04.05.2018. (Defile finālkonkurss) Rīga Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates Rezultāti [PDF] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
05.-13.04.2018. (2.kārta) Kultūrvēsturiskajos novados Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkurss "Dziesmai būt!" un laureātu koncerts Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
08.04.2018. Rīga II Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru festivāls - konkurss Rezultāti [PDF] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
24.03. un 28.03.2018. (finālkonkursi) Rīga Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam" Rezultāti [PDF] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
09.03.2018. (3.posms) Rīga Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2018" Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
01.-08.03.2018. (2.kārta) Kultūrvēsturiskajos novados Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2018" Rezultāti [PDF] VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv

25.05.2018. A.Bērziņa.
Cēsīs pulcēsies un sadziedāsies Latvijas zēnu kori

Jau desmito reizi 1.jūnijā Cēsīs pulcēsies un sadziedāsies Latvijas zēnu kori. Salidojuma devīze ir “Puikas var”!
Salidojumam gatavojas 58 zēnu kori ar vairāk nekā 1800 dalībniekiem no visiem Latvijas novadiem. Nozīmīgajam notikumam zēni gatavojas jau vairākus gadus, cītīgi apgūstot 18 repertuārā iekļautās latviešu komponistu dziesmas un latviešu tautas dziesmas.

03.05.2018. E.Šķetris.
Skolu pūtēju orķestru defile programma un koncerts

Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā 4.maijā plkst.11.00 Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, notiks skolu pūtēju orķestru defile programma un koncerts, kurā 10 labākie skolu pūtēju orķestri ar 600 dalībniekiem no visas Latvijas demonstrēs publikai individuālas defile programmas un noslēgumā muzicēs apvienotā orķestrī. Pasākuma mērķis ir stiprināt pūtēju orķestru tradīciju muzicēt valsts svētkos un bērnu un jauniešu patriotismu un valstspiederību.
Tradicionāli kā katru gadu defile programmas vērtē starptautiska žūrija, šogad- Latvijas Republikas Nacionālo Bruņoto spēku orķestra kameransambļa vadītāja Roberta Sauleviča vadībā. Pūtēju orķestru sniegumu vērtēs Lietuvas Bruņoto spēku orķestra diriģents Egidijus Ališauskas, Igaunijas Aizsardzības spēku orķestra diriģents Peter Saan, kā arī VEF Kultūras pils Tautas teātra režisors Agris Krūmiņš un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docente, horeogrāfe Sandra Vītola. Lai jauniešu muzicēšanas prieks un raitais un precīzais solis iepriecina visus skatītājus un interesentus Latvijas svētku dienā!
Pasākumu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar skolu putēju orķestriem. Sīkāka informācija: Egils Šķetris, 60001624, egils.sketris@visc.gov.lv

21.04.2018. R.Platpere.
X Latvijas zēnu koru salidojums "Puikas var"

Jau desmito reizi š.g. 1.jūnijā Cēsīs pulcēsies un sadziedāsies Latvijas zēnu kori. Salidojuma devīze: Puikas var!
Zēnu koru salidojumi Latvijā notiek no 1970.gada ik pa pieciem gadiem, un tradicionāli par zēnu koru sadziedāšanās vietu kļuvušas Cēsis, Cēsu pils parka estrāde. Šogad salidojums notiek Latvijas valsts simtgades zīmē, stiprinot zēnu koru dziedāšanas tradīciju un līdzdalību Dziesmu un deju svētku kustībā.
Salidojumam gatavojas 58 zēnu kori ar vairāk nekā 1800 dalībniekiem no visiem Latvijas novadiem. Nozīmīgajam notikumam zēni gatavojas jau vairākus gadus, apgūstot 18 repertuārā iekļautās latviešu komponistu dziesmas un latviešu tautas dziesmas a cappella. Aprīlī uzsākušies koru konkursi novados un pilsētās, kā arī II kārtas konkursi vēsturiskajos novads, kuros kompetenta žūrija izvērtē zēnu un diriģentu veikumu dziesmu apgūšanā un prasmi izjustā dziedāšanā. Galvenais zēnu koru vērtētājs ir zēnu koru salidojumu iniciators un tradīcijas iedibinātājs, ilggadējais Rīgas Doma zēnu kora diriģents Jānis Erenštreits, kurš ir arī X Latvijas zēnu koru salidojuma patrons. Zēnu koru skanējumā klausās arī tādi pieredzējuši diriģenti kā Romāns Vanags, Arvīds Platpers un šī salidojuma mākslinieciskais vadītājs Gints Ceplenieks.
Valsts izglītības satura centrs un Cēsu novada dome aicina visus uz X Latvijas zēnu koru salidojuma „Puikas var!” noslēguma koncertu Cēsu pils parka estrādē 2018.gada 1.jūnijā plkst.18.00.

04.04.2018. R.Platpere.
Koru konkurss "Dziesmai būt!"

Jau trešo reizi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku starplaikos VISC organizē koru konkursu vispārizglītojošo skolu 5.-9.klašu koriem un 5.-12.klašu koriem „Dziesmai būt!”. Konkurss notiek divās kārtās, vispirms novados un pilsētās kori dzied pašu izvēlētas divas dziesmas un trešo dziesmu no obligātā repertuāra. Interesantākie, atraktīvākie un muzikālākie kori tiek uzaicināti piedalīties otrās kārtas konkursos kultūrvēsturiskajos novados.
II kārtas koru konkursi notiks:

 1. Kurzemē – 2018.gada 5.aprīlī plkst.11.00 Talsos, Talsu Valsts ģimnāzijā;
 2. Zemgalē – 2018.gada 6.aprīlī plkst.14.00 Jelgavā, Jelgavas 4.vidusskolā;
 3. Vidzemē – 2018.gada 11.aprīlī plkst.11.00 Ogrē, Ogres novada kultūras centrā;
 4. Rīgā – 2018.gada 12.aprīlī plkst.14.00 Rīgā, Rīgas Mūzikas internātvidusskolā;
 5. Latgalē – 2018.gada 13.aprīlī plkst.11.00 Jēkabpilī, Jēkabpils 3.vidusskolā.

21.03.2018. A.Strikaite.
Par vokālo ansambļu dalību 2.jūlija koncertā Vērmanes dārzā

Izskanējis Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2018” kultūrvēsturiskajos novados. Paldies skolotājiem un visiem dalībniekiem par ieguldīto darbu konkursa programmas sagatavošanā, padziļinot zināšanas par latviešu tautasdziesmu un pilnveidojot vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas. Paldies vecākiem par atbalstu bērnu un jauniešu muzikālajā izglītošanā.
Šogad konkursa “Balsis 2018” 2.kārtā piedalījās 119 vokālie ansambļi ar 1 193 dalībniekiem un bija pārstāvētas visas vecuma grupas: jaunākā (1.-4.klase) – 46 vokālie ansambļi; vidējā (5.-9.klase) – 47 vokālie ansambļi un vecākā (10.-12.klase) – 26 vokālie ansambļi. A grupā – 39 vokālie ansambļi, bet B grupā – 80.
Konkursa “Balsis 2018” vērtēšanas komisija dalībai koncertā Vērmanes dārzā šā gada 2.jūlijā, XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku laikā, ieteica šādus vokālos ansambļus:

 1. Ogres Mūzikas skolas Kora klases vokālais ansamblis,
 2. Līvānu Bērnu un jauniešu centra vokālā studija „Spurgaliņas”,
 3. Rēzeknes novada vokālais ansamblis „Skonai”,
 4. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Cīrulīši”,
 5. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Strazdiņi”,
 6. Rīgas 6.vidusskolas vokālais ansamblis „Lai top!”,
 7. Tukuma mūzikas skolas vokālais ansamblis „Kreksis”,
 8. Balvu Mūzikas skolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis,
 9. Limbažu  bērnu un jauniešu centra vokālā ansambļa „Pogas” 4.-6.klašu grupa,
 10. Ziemeļvalstu ģimnāzijas vokālais ansamblis „Ziemeļvējš”,
 11. Rīgas kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” bērnu un jauniešu vokālais ansamblis „Kolibri” (jaunākā vecuma grupa),
 12. Mārupes vidusskolas vokālais ansamblis „Mozaīka”,
 13. Alūksnes novada Kolberģa tautas nama TRIO,
 14. VEF Kultūras pils vokālā grupa „Poppy”,
 15. Ķekavas vidusskolas vokālais ansamblis „Rasa”,
 16. Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7.-12.klašu jauniešu vokālā grupa „Pienāc biežāk”,
 17. Liepājas pilsētas bērnu un jauniešu radošās izaugsmes studijas „Gaismiņa” vokālais ansamblis „Gaismiņa” (vidējā vecuma grupa),
 18. BJC „Rīgas Skolēnu pils” meiteņu kamerkora „Tonika” 5.-8.klašu vokālais ansamblis,
 19. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Balodīši”

Koncertam katrs izvirzītais vokālais ansamblis sagatavo 15–20 minūšu garu koncerta programmu.
Dalībnieku piedalīšanos (t.sk. dalībnieku ēdināšanas un transporta izdevumus) koncertā finansē iestāde vai pašvaldība, kuru kolektīvs pārstāv.
Par kolektīva dalību koncertā vai atteikumu tajā piedalīties lūdzam paziņot līdz 2018.gada 10.aprīlim uz e-pasta adresi: antra.strikaite@visc.gov.lv
Lūgums pievienot koncerta programmu.

06.03.2018. R.Platpere.
Notiks latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību "Lakstīgala 2018" noslēguma sarīkojums, atzīmējot izcilā pedagoga un diriģenta R.Zuikas 105 gadu atceri un Latvijas valsts simtgadi

Piektdien, 9.martā plkst.12.00, Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē notiks latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību skolu jaunatnei noslēguma sarīkojums „Lakstīgala 2018”, kuru organizē Valsts izglītības satura centrs. Sarīkojumā pulcēsies visu novadu 210 labākie dziedātāji un viņu skolotāji.
Jau 16. reizi šī gada janvārī un februārī Latvijas vēsturiskajos novados izskanēja latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības “Lakstīgala”, kuru nosaukums gūts no sacensību iniciatora, izcilā diriģenta un pedagoga Roberta Zuikas (1913-2015) sastādītā un izdotā 117 tautas dziesmu krājuma “Lakstīgala”.
No 2002.gada ar R.Zuikas, Ģenerāļa Kārļa Goppera fonda un Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda atbalstu krājums “Lakstīgala” tika sarūpēts un 25000 eksemplāros dāvināts Latvijas skolām, ar Valsts izglītības satura centra mūzikas speciālistu iniciatīvu un mūzikas pedagogu atsaucību tika aizsākta dziedāšanas sacensība. Šajā sacensībā galvenais nav uzvarēt, galvenais ir palīdzēt tautas dziesmai nokļūt pie mūsu bērniem. Pats krājuma sastādītājs Roberts Zuika krājuma ievadvārdos teicis: „..jārod iespēja vienbalsīgi iemācīt itin visiem daudz jo daudz melodiju un vārdu, citādi sakot, iedzīvināma kopdziedāšana. Jārīko sacensība – kurš zina vairāk melodiju un vārdu!”
Sarīkojuma laikā notiks arī krājuma “Lakstīgala” dziesmu audio ieraksta CD atvēršanas svētki. Ieraksta tapšanā piedalījās Rīgas Doma kora skolas audzēkņi un Rīgas Doma meiteņu koris “Tiara” diriģentes Airas Birziņas vadībā, Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” folkloras kopas “Kokle” dalībnieki Dinas Liepas vadībā, Iecavas vidusskolas folkloras kopas “Tarkšķi” dalībnieki Kristīnes Kareles vadībā un Rīgas Avotu pamatskolas folkloras kopas “Zīle” dalībnieki Agritas Ozoliņas vadībā.
Latviešu tautas dziesmu pūrs ir bagāts un neizsmeļams, vēl daudzām paaudzēm izzināms un izdziedams! Kā novēlēja izcilais pedagogs R.Zuika: „Šajā darbā nedrīkstam apstāties ne uz mirkli!”

03.01.2018. R.Platpere.
Zēnu koru salidojuma "PUIKAS VAR!" modelēšanas koncerts

VISC 2018.gada 31.maijā - 1.jūnijā Cēsīs organizē X Latvijas zēnu koru salidojumu. Tā koncerts “PUIKAS VAR!” 1.jūnija pēcpusdienā Cēsu pils parka estrādē būs ne tikai zēnu koru salidojuma jubilejas svinēšana, bet arī dāvana Latvijas valstij tās simtajā gadā.
Lai veiksmīgi sagatavotos koncertam, Latvijas skolu zēnu koru diriģenti 7.decembrī tikās seminārā J.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolā, lai noklausītos salidojuma modelēšanas koncertu.
>> Lasīt vairāk

 
2017.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
20.05.2017. Valmiera Latvijas skolu jaukto koru salidojums "Kalniem pāri"

Rezultāti [PDF]

Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
26. un 29.04.2017. (finalkonkurss) Rīga Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojums Rezultāti [PDF] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv
22.04.2017. (finalkonkurss) Rīga Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2017" Rezultāti [PDF] Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv
30.03.-01.04.2017. (finalkonkurss) Rīga Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam" Rezultāti [PDF]

Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv

02.02.-10.02.2017. (2.posms) Vēsturiskie novadi Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2017" Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv

18.10.2017. A.Strikaite.
Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2018" dalībniekiem

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku ietvaros sadarbībā ar Latvijas Nacionālo kultūras centru vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2018” laureātiem būs iespēja piedalīties koncertā Vērmanes dārzā, kurš notiks 2018.gada 2.jūlijā.
Pēc konkursa “Balsis 2018” 2.kārtas vērtēšanas komisijas atzinuma pašiem skanīgākajiem balsu īpašniekiem un kolektīviem tiks dota iespēja piedalīties koncertā ar 15 – 20 minūšu garu programmu. Dalībnieku piedalīšanos (t.sk. dalībnieku ēdināšanas un transporta izdevumus) koncertā finansē iestāde vai pašvaldība, kuru kolektīvs pārstāv.
Koncerta dalībnieki tiks paziņoti līdz 2018.gada 23.martam VISC vietnē.

03.05.2017. A.Strikaite.
V Mākslas un mūzikas festivāls "Latvijas toņi un pustoņi" Bauskā

Saskaņā ar vokālā mūzikas konkursa “Balsis 2017” nolikumu (apstiprināts ar Valsts izglītības satura centra 2016.gada 19.septembra rīkojumu Nr.4.1-07/122) – “Fināla konkursa dalībniekiem pēc žūrijas komisijas vērtējuma tiks dota iespēja piedalīties V Mākslas un mūzikas festivālā „Latvijas toņi un pustoņi” Bauskā, 2017.gada 1. - 2.jūnijā. Festivālam izvirzītais vokālais ansamblis sagatavo 15–20 minūšu garu koncerta programmu.”
Vērtēšanas komisija dalībai V Mākslas un mūzikas festivālā „Latvijas toņi un pustoņi”, kas notiks 2017.gada 1. - 2.jūnijā Bauskā, ieteica sekojošus vokālos ansambļus:

 1. Balvu Mūzikas skolas vokālais ansamblis,
 2. Kolberģa tautas nama vokālais duets,
 3. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Bezdelīgas”,
 4. Rīgas Latviešu biedrības bērnu vokālā ansambļa „Knīpas un knauķi” grupa „Cīrulīši”,
 5. Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra „Mazā ģilde” bērnu un jauniešu vokālais ansamblis „Kolibri”,
 6. Rīgas 6.vidusskolas 10.-12.klašu jauktais vokālais ansamblis „Lai top”,
 7. Limbažu bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis “Pogas”,
 8. Līvānu bērnu un jauniešu centra vokālā studija „Spurgaliņas”,
 9. Valmieras Pārgaujas sākumskolas vokālais ansamblis “Lai skan!”,
 10. Rīgas Mākslinieciskās jaunrades centra „Praktiskā estētikas skola” vokālais ansamblis „Sonorus”,
 11. Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra 8.-12.klašu meiteņu vokālais kvartets.

13.05.2017. R.Platpere.
20.maijā notiks III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma koncerts “Kalniem pāri”

2017.gada 20.maijā plkst. 18.00 Valmieras pilsētas estrādē notiks III Latvijas skolu jaukto koru salidojuma koncerts “Kalniem pāri”. Tajā piedalīsies 64 kori ar 2600 dziedātājiem no Latvijas novadiem un pilsētām. Repertuārs nav viegls, bet vēsturisko novadu koru konkursos dzirdētais apliecināja, ka Latvijas kora dziedāšanas māksla skolās tiek augstu turēta. Līdzās jau pieredzējušiem virsdiriģentiem, kā Māris Sirmais, Mārtiņš Klišāns, Romāns Vanags, Edgars Vītols, Gints Ceplenieks, Jēkabs Ozoliņš, Jevgeņijs Ustinskovs, kopkori vadīs arī jaunie koru diriģenti un pedagogi – Rūdolfs Krēsliņš, Kaspars Vēvers, Ilga Šķendere, Ija Voiniča, Sandra Bondare.

27.04.2017. A.Strikaite. Precizēts 08.05.2017.
Izskanējis vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2017" finālkonkurss

Izskanējis vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2017” finālkonkurss, kas notika 22.aprīlī Bērnu un jauniešu centrā „Altona”, Rīgā. VISC pateicas visiem finālkonkursa dalībniekiem, skolotājiem, koncertmeistariem un līdzjutējiem, par ieguldīto darbu, gatavojoties konkursam un piedaloties tajā, vērtēšanas komisijai par darbu finālkonkursā un objektīvo vērtējumu.
Finālkonkursā piedalījās paši, paši labākie dziedātāji no visas Latvijas. Pavisam tika izvirzīti un savu sniegumu rādīja 32 kolektīvi (jaunākajā vecuma grupā - 11, vidējā - 11 un vecākajā - 10) ar 303 dalībniekiem (A grupā piedalījās 13 kolektīvi, bet B grupā - 19 kolektīvi). Vokālie ansambļi, dueti un trio pēc visiem konkursa kritērijiem saņēmuši vērtējumus no 7 līdz 10, tas nozīmē - “labi”, “ļoti labi”, “teicami” un “izcili”.
Vērtējumi kopumā atspoguļo ansambļu augsto kvalitāti. Priecē arī skolotāju radošā pieeja konkursa repertuāra izvēlei. Lai sasniegtu vēl augstākus rezultātus, ir jāuzlabo tehniskās iemaņas, īpaši intonācija, kā arī mākslinieciskais izpildījums, neaizmirstot par agoģiku. Taču jebkurš rezultāts ir uztverams kā panākums ieguldītajam darbam pusgada garumā - kādam tas būs pamudinājums censties vēl labāk, kādam - vēlme noturēties līmenī arī turpmāk.
Vērtēšanas komisija, noklausoties un izvērtējot dalībnieku sniegumu, kā arī ņemot vērā kolektīva repertuāra izvēli, pašus labākos dziedātājus ieteiks dalībai V Mākslas un mūzikas festivālā „Latvijas toņi un pustoņi”, kas notiks 2017.gada 1. - 2.jūnijā, Bauskā.

17.02.2017. R.Platpere.
Par "Lakstīgalu 2017"

Izskanējušas latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei “Lakstīgala 2017” Latvijas vēsturiskajos novados.
Šo sacensību iedibinātājs ir izcilais diriģents, skolotājs, Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un Vispārējo latviešu Dziesmu svētku goda virsdiriģents, publicists Roberts Zuika, kurš 2015.gada 4.februārī aizgāja viņsaulē 102 gadu vecumā Kalamazū (ASV). Tieši ar viņa nesavtīgo gādību un iniciatīvu, kā arī ar Amerikas latviešu apvienības Kultūras fonda un ģenerāļa Kārļa Goppera fonda atbalstu izdoti 25 000 latviešu tautas dziesmu krājumi “Lakstīgala”, un no 2002.gada tie ar Valsts jaunatnes iniciatīvu centra, bet no 2009.gada ar Valsts izglītības satura centra mūzikas speciālistu un domubiedru gādību tika izdalīti Latvijas skolās. Pateicoties mūzikas skolotāju entuziasmam un pašaizliedzībai, varēja notikt tautas dziesmu dziedāšanas konkursi skolās, novados, pilsētās, reģionos. Ar katru gadu sacensības ieguva arvien lielāku popularitāti, tās vērsās plašumā, un tajās iesaistījās arvien vairāk dalībnieku.
Šajā sacensībā galvenais nav uzvarēt, galvenais ir palīdzēt tautas dziesmai nokļūt pie mūsu bērniem. Pats krājuma sastādītājs Roberts Zuika ievadvārdos teicis: „..jārod iespēja vienbalsīgi iemācīt itin visiem daudz jo daudz melodiju un vārdu, citādi sakot, iedzīvināma kopdziedāšana. Jārīko sacensība – kurš zina vairāk melodiju un vārdu!”
Šogad sacensībām “Lakstīgala 2017” vēsturiskajos novados tika izvirzītas 48 dziedātāju grupas ar 230 dalībniekiem. Kurzemes 40 tautasdziesmu zinātāji sacentās 2.februārī Kuldīgā, 90 dziedātāji no Vidzemes tikās 8.februārī Ogrē, 50 Latgales dziedātāji - 9.februārī Preiļos, Rīgas un Zemgales 50 dziedātāji sacentās 10.februārī Rīgā.
Bērnu radoši un atraktīvi sagatavotie priekšnesumi - mājas darbi priecēja gan žūrijas pārstāvjus, gan visus klātesošos bērnus un pedagogus. Arī sacensības dziesmu zināšanā un dziedāšanā parādīja, ka bērni savu skolotāju vadībā izcili apguvuši gan tautasdziesmu vārdus, gan melodijas tā, lai varētu tās izpildīt ar lepnumu un pārliecību. Tādēļ arī visas dziedātāju komandas saņēma ļoti labu novērtējumu - I pakāpes diplomus.
Latviešu tautas dziesmu pūrs ir bagāts un neizsmeļams, vēl daudzām paaudzēm izzināms un izdziedams. Gatavojoties Latvijas valsts simtgadei 2018.gadā, notiks sacensības vēsturiskajos novados, kā arī krāšņs noslēguma sarīkojums, kurā tiksies un sadziedāsies visu novadu dziedātāji, notiks arī krājuma “Lakstīgala” dziesmu audio ierakstu CD prezentācija, kā arī kopā pieminēsim izcilā pedagoga, diriģenta Roberta Zuikas 105 gadus un īstenosim viņa novēlējumu: „Šajā darbā nedrīkstam apstāties ne uz mirkli!”.

04.01.2017. R.Platpere.
Seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem un pašvaldību mūzikas metodiķiem

Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem un pašvaldību mūzikas metodiķiem notiks 2017.gada 26.janvārī plkst.10.30 VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā. Semināra darba kārtībā informācija par plānoto 2016./2017.mācību gada valsts nozīmes pasākumu mūzikā sagatavošanu un norisi.

 
2016.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
04.03.-04.05.2016. Vēsturiskie novadi Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates vēsturiskajos novados Rezultāti [PDF] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv
13.-28.04.2016. (2.kārta) Kultūrvēsturiskie novadi Latvijas 2.-4.klašu koru konkurss "Tauriņu balsis 2016" Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
4.-16.04.2016. (finalkonkurss) Rīga Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam" Rezultāti [PDF]

Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv

03.-11.03.2016. (2.kārta) Kultūrvēsturiskie novadi Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2016" Rezultāti [PDF] Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv
04.03.2016. (noslēguma sarīkojums) Rīga Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2016" Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv

15.11.2016. R.Platpere.
Seminārs-modelēšanas koncerts

Gatavojoties III Latvijas skolu jaukto koru salidojumam “Kalniem pāri”, 2016.gada 24.novembrī plkst.14.00 Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā, Kr.Valdemāra ielā 1, Rīgā, notiks repertuāra apguves seminārs-modelēšanas koncerts. Koncerta programmu izdziedās Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas jauktais koris, Rīgas 6.vidusskolas jauktais koris “Saule”, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas jauktais koris “Verdandi”, Rīgas Franču liceja jauktais koris “Mēs lidosim…” .

31.10.2016. A.Strikaite.
Informācija vokālo ansambļu vadītājiem

Komponista Andra Sējāna jaundarbi (nošu materiāls) vokālās mūzikas konkursam “Balsis 2017” visās vecuma grupās 31.10.2016. tika nosūtīti novadu/pilsētu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem, mūzikas metodiķiem.
Papildu informācija: Antra Strikaite, Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2017” projekta vadītāja, tālr. 67350811, antra.strikaite@visc.gov.lv

09.09.2016. R.Platpere.
Seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem un pašvaldību mūzikas metodiķiem

Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem un pašvaldību mūzikas metodiķiem notiks 2016.gada 15.septembrī plkst.10.30 VISC, Rīgā, Strūgu ielā 4. Semināra darba kārtībā informācija par aktualitātēm mūzikā 2016./2017.mācību gadā, par plānotajiem valsts nozīmes pasākumiem, par to sagatavošanu un norisi.

27.04.2016. R.Platpere.
Koru konkurss "Tauriņu balsis 2016"

Šī gada aprīļa mēnesī VISC organizē Latvijas skolu 2.-4.klašu koru konkursu “Tauriņu balsis 2016”, kuras jau izskanējušas Latgalē, Zemgalē, Vidzemē un Kurzemē, kur kopumā piedalījās 89 kori ar 3500 lielu dziedātāju skaitu. 28.aprīlī, uz konkursa 2.kārtu Rīgas 6.vidusskolā pulcēsies 19 Rīgas skolu kori, kuri guvušu teicamus rezultātus konkursa 1.kārtā un izvirzīti tālākai sacensībai.
Katrā novadā 1.,2.un 3.vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar dāvanu kartēm mūzikas instrumentu iegādei.
2.-4.klašu koru konkursa tradīcija ir aizsākusies 2006.gadā, kad notika I Latvijas 2.-4.klašu koru salidojums “Tauriņu balsis” Tukumā, Durbes estrādē. Otrais salidojums notika Tukumā 2011.gadā. Tā kā šī koru grupa nepiedalās Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, tad mazajiem dziedāt gribētājiem tika veidoti savi mazie dziesmu svētki, kurus iecerēts bija rīkot reizi piecos gados. Katrā salidojumā pulcējas vairāk nekā 2500 dalībnieku no visiem Latvijas novadiem, izpildot latviešu tautas dziesmas, latviešu komponistu dziesmas un arī speciāli radītus jaundarbus. Tie ir dzīvespriecīgi un skanīgi svētki bērniem, koru diriģentiem, vecākiem un klausītājiem.
Šajā mācību gadā tiek organizēts tikai koru konkurss divās kārtās, kurā kori var izpildīt trīs brīvi izvēlētas dziesmas no repertuāra krājuma “Tauriņu balsis 2016”. Noklausoties uz novadu konkursiem izvirzīto koru sniegumu, jāsecina, ka bērni dzied aizrautīgi un ar prieku un dziesmu svētku tradīcijai būs turpinājums. Koru diriģenti prasmīgi veikuši vokālo darbu un veidojuši pamatiemaņas divbalsīgā dziedāšanā. Šāds prasmīga skolotāja darbs ar mazajiem dziedātājiem būtu nepieciešams un vēlams katrā Latvijas skolā.

14.04.2016. E.Šķetris.
Defile finālkonkursa dalībnieki

Saskaņā ar Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru vēsturisko novadu skašu rezultātiem uz defile finālkonkursu 2016.gada 4.maijā Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, izvirzīti 11 kolektīvi.

12.04.2016. E.Šķetris.
"No baroka līdz rokam" finālkonkurss

Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” 14.aprīlī plkst.12.00 (Sarkandaugavas ielā 24, Rīgā) un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (Imantas 7. līnija 1, Rīgā) 16.aprīlī plkst.12.00 notiks Latvijas izglītības iestāžu vokāli-instrumentālo ansambļu, instrumentālo ansambļu un popgrupu festivāla – konkursa “No baroka līdz rokam ” finālkonkursi sešos dažādos žanros – instrumentālie ansambļi, tautas mūzikas ansambļi, akustiskie vokāli instrumentālie ansambļi, popgrupas, džeza ansambļi un vokāli instrumentālie ansambļi.

04.04.2016. A.Strikaite.
Vokālās mūzikas konkursa "Balsis 2016" izvērtējums

Noslēdzies šī gada vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2016".
Konkursa "Balsis" mērķis ir stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti un popularizēt Dziesmu un deju svētku tradīciju, padziļinot viņu zināšanas par latviešu tautas dziesmu un oriģināldziesmām, sekmējot jauna un mākslinieciski augstvērtīga vokālo ansambļu repertuāra apguvi, un kopt un attīstīt audzēkņu individuālās muzicēšanas prasmes un mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot iespējas uzstāties un pilnveidot skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas, emocionālo un intelektuālo attīstību.
No janvāra līdz marta mēnesim notika konkursa "Balsis 2016" 1.kārta novados un pilsētās, kuros pēc iesūtītajiem 81 novada vērtēšanas protokoliem piedalījās 493 ansambļi ar vairāk kā 5 100 dziedātājiem.
Laikā no 2016.gada 3.marta līdz 11.martam notika konkursa 2.kārta vēsturiskajos novados, un konkursa norise kļuva par brīnišķīgiem pavasara ieskandēšanas svētkiem.
Šādi konkursi ir ļoti svarīgi, lai attīstītu mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, īpaši akustiskās muzicēšanas prasmi, kā arī pilnveidotu dalībnieku skatuvisko pieredzi. Priecēja bērnu un jauniešu attieksme un viņu atsaucība, kā arī skolotāju radošums, sagatavojot dziedātājus konkursam. Redzams, ka dziesma un dziedāšana dalībniekiem rada prieku un azartu.

30.03.2016. E.Šķetris.
Zināmi festivāla konkursa "No baroka līdz rokam" finālisti

Noslēgusies Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla – konkursa "No baroka līdz rokam" pirmā kārta, un saskaņā ar konkursa žūrijas vērtējumu noteikti konkursu finālisti sešos dažādos žanros – instrumentālie ansambļi, tautas mūzikas ansambļi, akustiskie vokāli instrumentālie ansambļi, popgrupas, džeza ansambļi un vokāli instrumentālie ansambļi.
Kolektīvu skaitu finālos regulē laika limits dienas garumā, jo katrā no žanriem ir divas grupas – jaunākā un vecākā, katram kolektīvam ir jānodrošina skaņas mēģinājums, līdz ar to vidēji katrā grupā ir 5 kolektīvi, izņemot popgrupas (trīs kolektīviem ir vienādi rezultāti). Automātiski finālam kvalificējās katra novada labākie kolektīvi un tālāk vietas aizpilda pēc vispārējiem rezultātiem. Finālos piedalās kolektīvi, kuri ieguvuši I pakāpes diplomus, taču sakarā ar konkurences trūkumu dažos žanros uz finālu ir izvirzīti kolektīvi, kuri ieguvuši II pakāpes diplomu, un kuru punktu skaits ir tuvu  I pakāpei.
Finālkonkursā jaunākās grupas kolektīvi izpilda brīvi izvēlētu programmu līdz 10 minūtēm, vecākās grupas kolektīvi izpilda brīvi izvēlētu programmu līdz 15 minūtēm. Tie varētu būt 2-3 skaņdarbi jaunākajā grupā un 3-4 skaņdarbi vecākajā grupā, laiks tiek vērtēts no brīža, kad kolektīvs sāk uziešanu uz skatuves.

03.03.2016. A.Strikaite.
Sāk skanēt vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2016"

Vokālās mūzikas konkursu “Balsis 2016” šogad aizsāk rīdzinieki 3. martā Rīgas Bērnu un jauniešu centrā “Altona”, un konkurss turpināsies reģionos – Liepājā 4. martā, Līvānos 9. martā, Tukumā 10. martā un Smiltenē 11. martā.
Vokālās mūzikas konkursam „Balsis” 2016. gadā aprit 10 gadi. Bērnu un jauniešu interese par vokālo mākslu un aizrautīgā akustiskā muzicēšana, kā arī pedagogu profesionālais darbs un atsaucība sekmējusi konkursa „Balsis” tradīcijas nostiprināšanos un apliecinājusi tā pastāvēšanas ilgtspēju. Konkursu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm, vispārējās izglītības iestādēm, interešu izglītības iestādēm un kultūras centriem.

25.02.2016. R.Platpere.
Tuvojas dziedāšanas sacensību "Lakstīgala 2016" noslēgums

25.februārī Rīgas BJC “Rīgas Skolēnu pilī” noslēdzas novadu sacensību Rīgas posms latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībām “Lakstīgala 2016”.
Noslēguma sarīkojums, kurā tiksies un rādīs savu prasmi visu vēsturisko novadu labākie latviešu tautas dziesmu zinātāji un dziedātāji, notiks š.g. 4.martā plkst. 12.00 Rīgas Bērnu un jauniešu centrā “Altona”.

23.02.2016. R.Platpere.
"Lakstīgala 2016" ir klāt!

Jau 14.gadu pēc kārtas Latvijas bērni un jaunieši piedalās latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensībās „Lakstīgala”, kuras organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm.

17.02.2016. E.Šķetris.
Papildinformācija par festivāla-konkursa "No baroka līdz rokam" norises vietām un laikiem

Konkurss reģionos:
2016.gada 17.februārī plkst.14.00 Liepājā (Liepājas pilsētas un Kurzemes novadu kolektīvi),
2016.gada 18.februārī plkst.11.00 Rēzeknē (Latgales novadu kolektīvi),
2016.gada 20.februārī plkst.12.00 Cesvaines vidusskolā (Vidzemes novadu vokāli instrumentālie ansambļi),
2016.gada 24.februārī plkst.12.00 Talsu BJC un Talsu Tautas namā (Kuldīgas, Talsu novadu, Ventspils novada un pilsētas kolektīvi),
2016.gada 26.februārī plkst.12.00 Mazsalacas novada kultūras centrā (Vidzemes novadu instrumentālie ansambļi un popgrupas),
2016.gada 22.martā plkst.14.00 Rīgā, Rīgas 45.vidusskolā (Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu vokāli instrumentālie ansambļi, džeza ansambļi un popgrupas),
2016.gada 23.martā plkst.12.00 Rīgā, Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” (Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu instrumentālie ansambļi un tautas mūzikas ansambļi).
Finālkonkurss:
2016.gada 14.aprīlī plkst.12.00 Rīgā, Bērnu un jauniešu centrā “Laimīte” (instrumentālie ansambļi, tautas mūzikas ansambļi, akustiskie vokāli instrumentālie ansambļi),
2016.gada 16.aprīlī plkst.12.00 Rīgā, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā (popgrupas, džeza ansambļi, vokāli instrumentālie ansambļi).
Kontaktinformācija:
VISC vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, egils.sketris@visc.gov.lv

04.02.2016. E.Šķetris.
Par obligāto skaņdarbu vēsturisko novadu pūtēju orķestru skatēs

Vēsturisko novadu skatēs pūtēju orķestri atskaņo trīs skaņdarbus:
1) obligāto skaņdarbu;
2) brīvas izvēles orģinālskaņdarbu pūtēju orķestrim;
3) brīvas izvēles vieglās vai populārās mūzikas skaņdarba pārlikumu pūtēju orķestrim.
Obligātais skaņdarbs:
A grupa – K.Daugela “Gadalaiki” (I daļa “Pavasara prieki”un II daļa “Vasaras darbi”);
B grupa – G.F.Hendelis, arr.E.Šķetris “Četri fragmenti no Ūdens mūzikas” (I daļa Allegro, II daļa Air, II daļa Hornpipe un IV daļa Allegro);
C un D grupas – G.F.Hendelis, arr.E.Šķetris un P.Rudzītis, maršs no “Occasion oratorio”
Papildu informācija!
Pūtēju orķestru kolektīvi, kuri gatavo defile un šova programmas, var iesūtīt sava priekšnesuma ierakstu DVD formātā Valsts izglītības satura centra vecākajam referentam E.Šķetrim (tālr.67350811, e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv ) līdz 2016.gada 8.aprīlim.

 
2015.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
08.07.2015. Rīga Koru konkursa fināls Fināla konkursa dalībnieki [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
08.07.2015. Rīga Koru konkursi un dalība noslēguma koncertā Mežaparka Lielajā estrādē Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, mob.29477531, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
09.05.2915. Rīga Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2015” Konkursa rezultāti [PDF] Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv
08.-14.03.2015. Kultūrvēsturiskie novadi Kokļu mūzikas koncerta dalībnieku atlases skates Rezultāti [PDF] Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv
04.05.2015. (finālkonkurss) Rīga Pūtēju orķestru konkursi un koncerts Rezultāti [PDF] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv
18.-25.04.2015. Kultūrvēsturiskie novadi Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru, kamerorķestru un stīgu orķestru konkurss un koncerts Rezultāti [PDF] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv
29.01.-22.04.2015. Kultūrvēsturiskie novadi Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls-konkurss Rezultāti [PDF]

Vecākais referents Egils Šķetris, tālr. 67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv

23.09.2015. R.Platpere.
Seminārs Latvijas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju MA vadītājiem

2015.gada 1.oktobrī plkst.10.30 Rīgā, Strūgu ielā 4, notiks seminārs Latvijas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem un novadu/pilsētu mūzikas speciālistiem. Reģistrācija no plkst.10.00.
Semināra darba kārtībā plānota informācija par valsts nozīmes pasākumiem 2016.gadā, kā arī par novitātēm mūzikas mācību priekšmeta apguvē.

12.01.2015. R.Platpere.
Seminārs Latvijas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju MA vadītājiem

2015.gada 22.janvārī plkst.10.30 Rīgā, Strūgu ielā 4, notiks seminārs Latvijas izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem un novadu/pilsētu mūzikas speciālistiem. Reģistrācija no plkst.10.00.
Semināra darba kārtībā paredzēta informācija par aktualitātēm, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, par 2016.gada valsts mēroga pasākumiem, kā arī par novitātēm mūzikas mācību priekšmeta apguvē.

 
2014.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
02.05.2014. Jēkabpils I Latvijas izglītības iestāžu Tautas mūzikas festivāls   Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv
12.04.2014. (fināla konkurss) Bērnu un jauniešu centrs "Altona", Rīga Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2014"

Rezultāti [PDF]

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv
01.03.-29.04.2014. pilsēta/novads Latvijas vispārējās izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru un jaukto koru konkurss Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
07.03.-24.05.2014. pilsēta/novads Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skates un modelēšanas koncerti Rezultāti [PDF] Vecākais  referents Egils Šķetris, tālr.67350811; e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
05.04.2014. Koncertzāle Lielā Ģilde, Rīga XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku bērnu simfonisko orķestru modelēšanas koncerts Afiša [PDF]
Recenzija [PDF]
Vecākais  referents Egils Šķetris, tālr.67350811; e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
04.-13.02.2014. Kultūrvēsturiskie novadi Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2014" Rezultāti un izvērtējums [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
15.-16.02.2014. Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskola Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivāls–konkurss Rezultāti [PDF] Vecākais  referents Egils Šķetris, tālr.67350811; e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

10.10.2014. R.Platpere.
Repertuāra apguves seminārs Latvijas izglītības iestāžu koru diriģentiem

2014.gada 30.oktobrī plkst. 10.30 LU Lielajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Rīgā, notiks repertuāra apguves seminārs Latvijas izglītības iestāžu koru diriģentiem, gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Noslēguma koncertam Mežaparka Lielajā estrādē. Reģistrācija un izdevniecības „Mūzika Baltika” grāmatu galds no plkst. 9.30.
Kontaktpersona – Rita Platpere, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv

27.08.2014. R.Platpere.
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem

Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem notiks š.g. 11.septembrī plkst. 10.30 VISC, Strūgu ielā 4, Rīgā.
Darba kārtībā: gatavošanās XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem; aktualitātes mūzikas mācību priekšmetā.

03.04.2014. E.Šķetris.
Bērnu un jauniešu simfoniskie orķestri gatavojas XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, koncertzālē Lielā Ģilde notiks bērnu un jauniešu simfonisko orķestru modelēšanas koncerts. Modelēšanas koncerts notiks 2014.gada 5.aprīlī plkst.16:00 koncertzālē „Lielā Ģilde”. Koncertā piedalīsies 25 Latvijas izglītības iestāžu simfoniskie orķestri, kuri iekļāvušies 7 apvienoto orķestru sastāvos, kurus vadīs virsdiriģenti Haralds Bārzdiņš, Normunds Dreģis, Boļeslavs Voļaks, Laura Staša, Valdis Butāns, Guntars Bernāts, Mārtiņš Bergs, Aivars Broks, Pēteris Plūme, Aivars Buņķis, Andris Riekstiņš, Aleksejs Verbickis.
Bērnu simfonisko orķestru iekļaušanās skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā ir sākusies 2005.gadā, kad pirmo reizi skolu jaunatnes dzies mu un deju svētku vēsturē notika bērnu simfoniskā orķestra koncerts koncertzālē Lielajā Ģildē. Arī noslēguma koncertā muzikālo pavadījumu atskaņoja Rīgas 6.vidusskolas simfoniskais orķestris H.Bārzdiņa vadībā. Savukārt X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2010.gadā bērnu simfonisko orķestru koncertā Latvijas Mūzikas akadēmijā piedalījās četri labākie kolektīvi, kuri dalību svētkos izcīnīja, piedaloties konkursā. Jau 2013.gadā notika I Latvijas izglītības iestāžu bērnu simfonisko orķestru festivāls Jelgavā.

10.03.2014. R.Platpere.
Lūdzam pievērst uzmanību semināra norises laikam!

2014.gada 18.martā plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā Rīgā, Raiņa bulvārī 19, notiks seminārs – modelēšanas koncerts Latvijas izglītības iestāžu koru diriģentiem un novadu/pilsētu izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem. Seminārā paredzēts izdziedāt un analizēt XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koru koncerta repertuāru, kā arī informēt skolu koru diriģentus un mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājus par gatavošanos XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

07.03.2014. A.Strikaite.
Vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2014"

2013./2014.mācību gada pavasarī, no 7.marta līdz 12.aprīlim, tradicionāli notiek Valsts izglītības satura centra organizētais vokālās mūzikas konkurss „Balsis”.
Konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas un akustiskās muzicēšanas prasmi.
Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” jau no 2007.gada pulcējas Latvijas bērni un jaunieši ar skanīgākajām balsīm, dziedot vokālajos ansambļos, duetos un trio no Latvijas izglītības un kultūras iestādēm.
Dziedātāji konkursā uzstājas akustiskā veidā - bez skaņu pastiprinošām iekārtām un pavadījumam izmantojot tikai akustiskos mūzikas instrumentus. Konkursā „Balsis” tiek akcentēta cilvēka balss kā instruments, ar kuru var paveikt brīnumainas lietas, priecējot ne tikai pašus dziedātājus, bet arī klausītājus.
Konkursā „Balsis 2014” katrs kolektīvs izpilda 3 dziesmas – gan latviešu tautas dziesmas apdari, gan latviešu komponista oriģināldziesmu. Obligāts nosacījums ir a cappella latviešu tautas dziesmas dziedāšana, kas apliecina kolektīva varēšanu, kopā dziedāšanas saskaņu un kvalitāti. Šī gada obligātās a cappella dziesmas tēma ir Putni, jo arī putni ir virtuozi muzikanti ar skanīgām balsīm.
Reģionālie konkursi „Balsis 2014” notiek 7.martā Limbažos, 8.martā Talsos, 13.martā Rīgā, 14.martā Jūrmalā, 15.martā Preiļos un finālkonkursā Rīgā 12.aprīlī pulcēsies paši labākie kolektīvi.

07.03.2014. E.Šķetris.
Sākas Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skates

Kā ierasts, marts ir mēnesis, kurā notiek izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates: 7.martā - Jelgavas 4.vidusskolā, 8.martā - Rīgas Juglas vidusskolā, 14.martā - Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā un 15.martā - Jēkabpils 2.vidusskolā. Šajā gadā skašu mērķis ir XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku repertuāra apguves pārbaude.
Pūtēju orķestru sniegumu vērtēs kompetenta žūrija: J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas metāla pūšamo instrumentu nodaļas vadītājs J.Retenais, Latvijas Republikas zemessardzes orķestra priekšnieks V.Lazdiņš un Valsts izglītības satura centra Pūtēju orķestru ekspertu komisijas loceklis, diriģents P.Rudzītis.
Katrs kolektīvs skatē atskaņo 2 skaņdarbus no XI latvija skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pūtēju orķestra repertuāra. Skatēs tiek vērtēta arī kolektīvu sagatavotā defile programma vai soļošana ar maršu. Labāko rezultātu ieguvēji tiksies 4.maijā Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, kur notiks defile finālkonkurss un apvienoto pūtēju orķestru koncerts, kurā aicināti piedalīties visi kolektīvi, kuri ir sagatavojuši koncerta repertuāru. Koncertā skanēs patriotiskās „Še, kur līgo priežu meži” un „Šeit ir Latvija”, U.Stabulnieka dziesma „Barons” un R.Paula „Draudzes bazārs”.

12.02.2014. A.Strikaite.
Par vokālās mūzikas konkursu "Balsis 2014"

1.kārtas konkursi novados/pilsētās notiek no 2014.gada 6.janvāra līdz 22.februārim.
Vērtēšanas protokoli (nolikuma pielikums Nr.3) pēc 1.kārtas konkursu norisēm novados/pilsētās tiek iesūtīti Valsts izglītības satura centrā projekta vadītājai Antrai Strikaitei, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
Uz 2.kārtas konkursu izvirzītie dalībnieki pieteikuma anketas divas nedēļas pirms pasākuma norises iesniedz novada pasākuma organizatoram (nolikuma pielikums Nr.2).
Atgādinu, ka pieteikuma anketām jābūt precīzi un pilnībā aizpildītām datorrakstā.

04.02.2014. R.Platpere.
Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensība skolu jaunatnei "Lakstīgala 2014" sāk savu skanējumu Latvijas vēsturiskajos novados!

 • Š.g. 4.februārī plkst. 13:00 „lakstīgalas” sacentīsies Rīgas pilsētā, Bērnu un jauniešu centrā „Rīgas skolēnu pils”;
 • 5.februārī plkst. 11:00 Zemgales novada dziedātāji pulcēsies Jūrmalā, Pumpuru vidusskolā;
 • 6.februārī plkst.11:00 Kurzemes „lakstīgalas” sadziedāsies Kuldīgā, Kuldīgas sporta nama pasākumu zālē;
 • 12.februārī plkst. 11:00 Valkas pilsētas kultūras namā pulcēsies Vidzemes dziedātāji;
 • 13.februārī no plkst.11:00 Latgales tautas dziesmu zinātāji dziedās Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā.

22.01.2014. R.Platpere.
5.zēnu koru saiets Talsos "ZAĻĀ BUMBA"

Latvijas skolu dziedošie zēni pulcēsies 5.zēnu koru saietā „ZAĻĀ BUMBA”, kurš jau tradicionāli notiks Talsos, š.g. 30.aprīlī.

 
2013.gads

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
24.-25.05.2013. Cēsīs IX Latvijas zēnu koru salidojums Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
2013.g. janvāris-aprīlis pilsēta/novads Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2013”

Rezultāti un izvērtējums [PDF]

Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas vietniece Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv
2013.g. marts-aprīlis pilsēta/novads Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru konkurss „Dziesmai būt!” un laureātu koncerts Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
20.04.2013. Jelgavas 4.vidusskolā I Latvijas izglītības iestāžu simfonisko un kamerorķestru festivāls   Vecākais  referents Egils Šķetris, tālr.67350811; e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
2013.g. marts-maijs pilsēta/novads Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skates.
Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile finālkonkurss un Latvijas Republikas 95.gadadienai veltītais koncerts.
Pūtēju orķestri žūrijas skatījumā un vērtējumā [PDF]
Rezultāti [PDF]
Vecākais  referents Egils Šķetris, tālr.67350811; e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
16.02.-17.02.2013 Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivāls–konkurss Rezultāti [PDF] Vecākais  referents Egils Šķetris, tālr.67350811; e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

07.11.2013. R.Platpere.
Seminārs koru diriģentiem un novadu mūzikas skolotāju MA vadītājiem

Seminārs Latvijas izglītības iestāžu koru diriģentiem un novadu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem notiks 2013.gada 28.novembrī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Semināra laikā Rīgas Doma kora skolas jauktais koris, diriģenta Ginta Ceplenieka vadībā, prezentēs paredzēto kora dziesmu repertuāru, gatavojoties XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gadā.

22.08.2013. R.Platpere.
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem

VISC 2013.gada 12.septembrī plkst.10.30 Strūgu ielā 4, Rīgā, organizē semināru Latvijas novadu/pilsētu vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem. Semināra darba kārtībā paredzēta jaunākā informācija par aktualitātēm mūzikas mācību priekšmetā, par starptautisko olimpiādi mūzikas priekšmetā, par gatavošanos XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem 2015.gadā.

30.05.2013. R.Platpere.
Izskanējis IX Latvijas zēnu koru salidojums „Nāc ar puikām!”

Cēsis un Cēsu Pils parka estrādi divas dienas - 24.un 25.maijā - pieskandināja zēnu skanīgās balsis no visas Latvijas.
IX zēnu koru salidojums pulcēja 1800 dziedošu zēnu no 60 koriem. Lai kļūtu par salidojuma dalībnieku, vajadzēja apgūt 18 dziesmas un piedalīties kopmēģinājumos un konkursā, kurā kompetenta žūrijas komisija vērtēja zēnu kopā dziedāšanas prasmi, repertuāra apguvi un balsu saskaņu. Apkopojot visu vēsturisko novadu konkursu rezultātus, visaugstāko novērtējumu ieguva un Lielo balvu saņēma E.Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskolas zēnu koris, diriģente Ilze Balode (47 punkti no 50). Ventspils 4.vidusskolas zēnu koris un diriģente Regīna Laure ieguva 1.vietu (46,41 punkts). 2.vieta - Rīgas Franču liceja zēnu korim, diriģents Jānis Veļičko (46,21 punkts), 3.vieta - Jēkabpils pamatskolas zēnu korim „Tērcītes”, diriģente Agnese Levinska (46 punkti).

21.05.2013. R.Platpere.
„Nāc ar puikām!” – notiks Latvijas zēnu koru salidojums

Nāc ar puikām! Ar šādu devīzi jau devīto reizi Latvijas skolu dziedošie zēni pulcēsies Cēsīs, kur 24.-25.maijā notiks IX Latvijas zēnu koru salidojums.
Zēnu koru salidojumi Latvijā notiek no 1970.gada ik pa pieciem gadiem, un tradicionāli par zēnu koru sadziedāšanās vietu kļuvušas Cēsis, Cēsu pils parka estrāde. Salidojumā šogad pulcēsies vairāk nekā 1800 zēni no visiem Latvijas novadiem.
Nozīmīgajam notikumam zēni gatavojas jau vairākus gadus, cītīgi apgūstot 18 repertuārā iekļautās latviešu komponistu dziesmas un latviešu tautas dziesmas a cappella. Aprīlī notika koru konkursi, kuros kompetenta žūrija izvērtēja zēnu un diriģentu veikumu dziesmu apgūšanā un prasmi izjustā dziedāšanā. Galvenais zēnu koru vērtētājs bija zēnu koru salidojumu iniciators, ilggadējais Rīgas Doma zēnu kora diriģents Jānis Erenštreits, kurš ir arī IX Latvijas zēnu koru salidojuma patrons. Noslēguma koncerta laikā tiks pasniegta arī Lielā balva konkursa uzvarētājam – E.Melngaiļa Liepājas mūzikas skolas zēnu korim un diriģentei Ilzei Balodei.
Dziedoši zēni ir arī sportiski zēni, tādēļ sadarbībā ar Latvijas basketbola savienību un tās ģenerālsekretāru Edgaru Šnepu salidojuma ietvaros notiks basketbola mini sacensības „Dribl-Bums!”. 60 zēnu kori cīnīsies par sportiskākā un veiklākā zēnu kora nosaukumu.
Valsts izglītības satura centrs un Cēsu novada dome aicina visus uz IX Latvijas zēnu koru salidojuma „Nāc ar puikām!” noslēguma koncertu Cēsu pils parka estrādē 2013.gada 25.maijā plkst.18.00. Salidojumā kopā ar zēniem muzicēs arī Maestro Raimonds Pauls, solisti Renārs Kaupers, Jānis Jubalts, jaunie dziedātāji Emerijs Sējāns, Jēkabs Kudulis un Ardis Avotiņš, kā arī Cēsu BJC deju grupa „Viva”, ritma grupa Dz.Vīksnas vadībā, pavadījumus atskaņos instrumentālā grupa K.Krievkalna vadībā. Līdzās jau pieredzējušiem koru virsdiriģentiem A.Platperam, R.Vanagam, M.Klišānam un E.Grāvītim pie diriģenta pults stāsies arī labāko zēnu koru diriģenti A.Levinska, I.Balode, A.Būre, J.Veļičko, I.Leilands. Tas jādzird un jāredz! Uz tikšanos koncertā „Nāc ar puikām!”

08.05.2013. R.Platpere.
5.-9.klašu koru laureātu koncerts Mātes dienai

Valsts izglītības satura centrs šā gada 10.maijā plkst.17.00. Latvijas Universitātes Lielajā aulā aicina apmeklēt Latvijas izglītības iestāžu 5.-9.klašu koru laureātu koncertu. Koncerts veltīts Mātes dienai, un tajā piedalīsies 10 labākie kori no visas Latvijas. Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2015.gadā, jau šogad tika organizēts 5.-9.klašu koru konkurss „Dziesmai būt!”, kurš aprīlī norisinājās Latvijas novados un pilsētās. Kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvā bija Dziesmu svētku virsdiriģenti Jānis Erenštreits, Mārtiņš Klišāns, Arvīds Platpers, Gints Ceplenieks un Eduards Grāvītis, noklausījās 88 koru sniegumā trīs dziesmas: obligāto dziesmu a cappella un divas brīvas izvēles dziesmas. Pēc visu koru noklausīšanās par labākajiem tika atzīti šādi kori:
- Ventspils 1.ģimnāzijas meiteņu koris, diriģente Irēna Irbe;
- Vaiņodes vidusskolas 5.-9.klašu koris, diriģente Baiba Leite;
- Cēsu 1.pamatskolas 5.-9.klašu koris CON ANIMA, diriģente Ilga Šķendere;
- Ķeguma komercnovirziena vidusskolas un Birzgales pamatskolas 5.-9.klašu koris, diriģentes Maira Līduma un Linda Ivanova;
- Jelgavas novada skolēnu koris „Asni”, diriģente Anita Liekna;
- Jelgavas 4.vidusskolas 3.-5.klašu koris „Spīgmeitiņas”, diriģente Sniedze Kaņepe;
- Daugavpils 3.vidusskolas 4.-9.klašu koris, diriģente Maruta Veļičko;
- Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 7.-9.klašu koris „Skanda”, diriģente Skaidrīte Pugača;
- Rīgas Rīnūžu vidusskolas 5.-9.klašu koris „Prima”, diriģente Natalja Jekimova;
- Rīgas 6.vidusskolas meiteņu koris, diriģente Inta Godiņa.
Koncertā 10.maijā skanēs konkursa obligātās dziesmas: S.Mence „Saulīte”, I.Arne „Reiz dzīvoja viens kalpa zēns”, M.Lasmanis „Saules meita, Mēness dēls”, kā arī latviešu tautas dziesmas, to apdares un citu latviešu komponistu oriģināldziesmas. Ieeja koncertā bez maksas. VISC aicina visus apmeklēt koncertu.

30.04.2013. A.Strikaite.
Izskanējis vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2013” finālkonkurss

Izskanējis vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2013” finālkonkurss, kurš notika 27.aprīlī Bērnu un jauniešu centrā „Laimīte”, Rīgā. Paldies visiem konkursa dalībniekiem, skolotājiem un līdzi jutējiem. Visi dalībnieki bija lieliski un dziedāja no sirds, ar lielu aizrautību un atbildību. Kvalitatīva priekšnesuma pamatā ir godprātīgi ieguldītais darbs, kurš tiek darīts sev un citiem par prieku un gandarījumu. Uz finālkonkursu tika izvirzīti 26 kolektīvi. Vokālie ansambļi, dueti un trio visos kritērijos ir saņēmuši vērtējumus no 7 līdz 9, kas nozīmē - "labi", "ļoti labi" un "teicami". Vērtējums objektīvi atspoguļo ansambļu augsto kvalitāti., it īpaši priecē skolotāju radošā pieeja konkursa repertuāra izvēlei. Lai sasniegtu vēl augstākus rezultātus, ir jāuzlabo tehniskā varēšana, īpaši intonācija, kā arī mākslinieciskais izpildījums, neaizmirstot par agoģiku. Lūgums turpmāk pamatīgāk iepazīties ar konkursa nolikumu un tajā izvirzītajiem nosacījumiem, īpaši repertuāra izvēlē, lai nebūtu vilšanās un sarūgtinājuma.

24.04.2013. A.Strikaite.
Notiks vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2013” finālkonkurss

Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2013” finālkonkurss notiks sestdien, 27.aprīlī plkst.10.30 Rīgas Bērnu un jauniešu centrā „Laimīte” Sarkandaugavas ielā 24.
Saskaņā ar vokālā mūzikas konkursa „Balsis 2013” nolikumu uz finālkonkursu vērtēšanas komisija izvirzīja labākos vokālos ansambļus, kuri 2.kārtā saņēma I pakāpes augstāko punktu skaitu. Finālkonkursa dalībnieki ir no visiem vēsturiskajiem novadiem un visās vecuma grupās, kopskaitā 26 kolektīvi (jaunākajā grupā - 6, vidējā - 11 un vecākajā - 9) - 247 dalībnieki.

16.04.2013. R.Platpere.
Notiek gatavošanās zēnu koru salidojumam

IX Latvijas zēnu koru salidojumam Cēsīs 2013.gada 24.-25.maijā gatavojas 76 zēnu kori. Jau sākušās zēnu koru I kārtas koru skates un kopmēģinājumi novados un pilsētās, kuros zēni izdzied repertuāra 18 dziesmas. II kārtas konkursi sāksies ar Zemgales novadu zēnu koriem, kuri tiksies Jelgavā š.g. 29.aprīlī.

16.04.2013. E.Šķetris.
I Latvijas izglītības iestāžu simfonisko orķestru un kamerorķestru festivāls

Festivāls notiks 20.aprīlī plkst.14.00 Jelgavas 4.vidusskolā. Tajā piedalīsies septiņi kolektīvi: Ziemeļkurzemes kamerorķestris (diriģente Indra Sproģe), Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas kamerorķestris „Armonico” (diriģents Normunds Dreģis), Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas simfoniskais orķestris (diriģente Laura Staša), Pāvula Jurjāna mūzikas skolas simfoniskais orķestris (diriģents Valdis Butāns), Rīgas 6.vidusskolas simfoniskais orķestris (diriģents Haralds Bārzdiņš), Rīgas 10.vidusskolas estrādes simfoniskais orķestris (diriģents Aleksejs Verbickis), Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas simfoniskais orķestris (diriģents Pēteris Plūme).
Festivāla mērķis ir veicināt bērnu simfonisko orķestru attīstību, kolektīvu vadītāju pieredzes apmaiņu, kā arī iesaistīšanos skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā.
Festivālu Valsts izglītības satura centrs organizē kā loģisku turpinājumu pasākumiem, kuri izglītības iestāžu simfonisko orķestru darbībā jau notikuši no 2005.gada, kad pirmo reizi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vēsturē notika bērnu simfoniskā orķestra koncerts Lielās ģildes koncertzālē. Arī muzikālo pavadījumus IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku noslēguma koncertā atskaņoja Rīgas 6.vidusskolas simfoniskais orķestris H.Bārzdiņa vadībā. Savukārt X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2010. gadā bērnu simfonisko orķestru koncertā Latvijas Mūzikas akadēmijā piedalījās četri labākie kolektīvi, kuri dalību svētkos izcīnīja, piedaloties atlases konkursā. Šogad pirmo reizi skolēnu simfoniskie orķestri tiekas festivālā.

09.04.2013. R.Platpere.
Koru konkurss "Dziesmai būt!"

Gatavojoties XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem 2015.gadā, VISC šajā mācību gadā organizē koru konkursu „Dziesmai būt!” vispārizglītojošo skolu 5.-9.klašu koriem. Beigušās I kārtas koru skates novados, un labākie kolektīvi uzsākuši sacensību II kārtas konkursos vēsturiskajos novados. 5.aprīlī Ventspils Jaunrades namā notika Kurzemes novadu skolu koru konkurss.
Nākamie konkursi:
Vidzemē - 2013.gada 9.aprīlī Valmieras 5.vidusskolā plkst. 12.00;
Latgalē – 2013.gada 10.aprīlī Rēzeknes 5.vidusskolā plkst. 11.00;
Zemgalē – 2013.gada 11.aprīlī Jelgavas 4.vidusskolā plkst. 13.00;
Rīgā – 2013.gada 19.aprīlī Rīgas Valsts 2.ģimnāzijā plkst. 13.00.
2013.gada 10.maijā Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks Mātes dienai veltīts laureātu koncerts, tajā piedalīsies labākie Latvijas skolu 5.-9.klašu kori.

26.03.2013. E.Šķetris.
Pūtēju orķestri žūrijas skatījumā un vērtējumā

Ir izskanējis pēdējais akords Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skatēs un apkopots žūrijas vērtējums. Skatēs piedalījās 32 kolektīvi ar vairāk nekā 1000 dalībniekiem. Pūtēju orķestru sniegumu vērtēja Valsts izglītības satura centra apstiprināta žūrija – J.Vītola LMA asociētais profesors, metāla pūšamo instrumentu nodaļas vadītājs J.Retenais, Latvijas Republikas Zemessardzes pūtēju orķestra priekšnieks V.Lazdiņš un Valsts izglītības satura centra Pūtēju orķestru ekspertu komisijas loceklis, diriģents P.Rudzītis. Protams, ja ir vērtējums, tad ir uzvarētāji un zaudētāji. Tomēr šoreiz gribētos teikt, ka visi ir ieguvēji. Katrs kolektīvs ir saņēmis objektīvu sava snieguma novērtējumu. Žūrijas vērtējums parāda, pie kādiem elementiem katram kolektīvam ir jāpiestrādā, lai kolektīva sniegums kļūtu labāks un pārliecinošāks.
>> Lasīt vairāk

08.03.2013. A.Strikaite.
Sācies vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2013"

8.martā Jelgavas 4.vidusskolā sākas vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2013”, kurš turpināsies reģionos (Valmierā, Ludzā, Ventspilī un Rīgā) visu mēnesi un ar finālkonkursu noslēgsies 27.aprīlī Rīgā, BJC „Laimīte”.
Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” notiek no 2007.gada, pulcējot Latvijas bērnus un jauniešus ar skanīgākajām balsīm un veicinot viņu interesi dziedāt vokālajos ansambļos, duetos un trio. Obligāts nosacījums konkursā ir dziedāt latviešu tautas dziesmu a cappella.
Vokālie ansambļi konkursā uzstājas akustiskā veidā, neizmantojot skaņu pastiprinošas iekārtas un pavadījumam izmantojot tikai akustisko mūzikas instrumentu.
Šajā mācību gadā, gatavojoties Latvijas dzimšanas dienai un stiprinot bērnos un jauniešos nacionālo identitāti, kā arī padziļinot viņu zināšanas par latviešu tautas dziesmām, konkursā skanēs dziesmas par tematiku „Mana dzimtā zeme/vieta/sēta/māja/ģimene”.
2012./2013.mācību gadā iespēju muzicēt mazajos mūzikas kolektīvos Latvijas skolās un interešu izglītības iestādēs izmanto vairāk nekā 18 000 bērnu un jauniešu.
Šā gada 16.,17.februārī tradicionāli notika arī festivāls-konkurss instrumentālajiem, vokāli instrumentālajiem ansambļiem, popgrupām un lauku kapelām, kurā piedalījās vairāk nekā 700 dalībnieki no 83 kolektīviem.

28.02.2013. E.Šķetris.
Sākas Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru novadu skates

Marts ir mēnesis, kurā notiek izglītības iestāžu pūtēju orķestru skates: 1.martā - Jelgavas 4.vidusskolā, 2.martā - Rīgas Juglas vidusskolā, 8.martā - Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā un 9.martā - Jēkabpils 2.vidusskolā. Skašu mērķis ir pūtēju orķestru mūzikas popularizēšana un muzicēšanas tradīciju saglabāšana, kā arī iespēja novērtēt kolektīvu māksliniecisko sniegumu.
Pūtēju orķestru sniegumu vērtēs kompetenta žūrija: J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas metāla pūšamo instrumentu nodaļas vadītājs J.Retenais, Latvijas Republikas zemessardzes orķestra priekšnieks V.Lazdiņš un Valsts izglītības satura centra Pūtēju orķestru ekspertu komisijas loceklis, diriģents P.Rudzītis.
Šī gada novadu skatēs repertuārs ir kolektīvu brīva izvēle, tā grūtības pakāpei ir jābūt atbilstošai grupai, kurā kolektīvs startē. Skatēs tiek vērtēta arī kolektīvu sagatavotā defile programma vai soļošana ar maršu. Labāko rezultātu ieguvēji tiksies 4.maijā Rīgā, pie Brīvības pieminekļa, kur notiks defile finālkonkurss un apvienoto pūtēju orķestru koncerts, kurā aicināti piedalīties visi kolektīvi, kuri ir sagatavojuši koncerta repertuāru. Koncertā skanēs J.Ābola aranžētās latviešu karavīru dziesmas, patriotiskā „Še, kur līgo priežu meži”, M.Birņa aranžētā L.Reinika dziesma „Es skrienu”, R.Rēriha skaņdarbs „Vai tā mana vaina bija” un R.Paula „Draudzes bazārs”. Koncertā piedalīsies vokālā grupa „Latvian Voices”.

15.02.2013. E.Šķetris.
Jaunie mūziķi tiekas Rīgā

Sesto reizi notiek Latvijas izglītības iestāžu instrumentālo ansambļu un vokāli – instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss, jau ceturto reizi tas notiek Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Festivālā piedalās dažādu sastāvu ansambļi un popgrupas. Festivālā ir pārstāvēts ļoti plašs žanru spektrs, sākot ar tautas mūziku un klasiku, līdz pat džezam un mūsdienu populārajai mūzikai.
Festivālu – konkursu sestdien 16.februārī plkst.9.30 atklās instrumentālie ansambļi, plkst.12.00 uzstāsies džeza ansambļi, pkst.13.00 savu uzstāšanos sāks vokāli – instrumentālie ansambļi. Savukārt svētdien 17.februārī plkst.11.00 muzicēs tautas mūzikas ansambļi un plkst.12.00 uzstāsies popgrupas.
Festivāls ir svētki visiem Latvijas skolu bērniem un jauniešiem, kuri muzicē dažādos kolektīvos. Arī kolektīvu vadītājiem tā ir iespēja iegūt jaunu pieredzi un salīdzināt savu kolektīvu māksliniecisko varēšanu ar citu kolektīvu sniegumu.
Festivāla konkursu vērtē profesionāla žūrija. Šogad konkursa žūrijā ir uzaicināti vairaki Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas mācībspēki – docenti Tālis Gžibovskis, Inga Bērziņa un Guntars Bernāts, lektori Zigmunds Žukovskis un Evelīna Ņevmeržicka, kā arī docents Jānis Grigalis, mūziķis Artūrs Kutepovs, komponists un dziedātājs Jānis Holšteins-Upmanis un dziedātāja Ieva Kerevica. Konkursu žūrijā citos gados arī ir piedalījušies Latvijā pazīstami mūziķi un augstskolu mācībspēki, piemēram, komponists Juris Kulakovs, mūziķis Kārlis Būmeisters, docents Jānis Grigalis, docents Indriķis Veitners.

11.02.2013. A.Strikaite.
Par vokālās mūzikas konkursu "Balsis 2013"

1.kārtas konkursi novados/pilsētās notiek no 2013.gada 7.janvāra līdz 8.martam.
Vērtēšanas protokoli (nolikuma pielikums Nr.3) pēc 1.kārtas konkursu norisēm novados/pilsētās tiek iesūtīti Valsts izglītības satura centrā projekta vadītājai Antrai Strikaitei, e-pasts: antra.strikaite@visc.gov.lv
Uz 2.kārtas konkursu izvirzītie dalībnieki pieteikuma anketas divas nedēļas pirms pasākuma norises iesniedz novada pasākuma organizatoram (nolikuma pielikums Nr.2).
Atgādinu, ka pieteikuma anketām jābūt precīzi un pilnībā aizpildītām datorrakstā.

23.01.2013. R.Platpere.
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem

Valsts izglītības satura centrs 2013.gada 24.janvārī plkst. 11.00 Strūgu ielā 4, Rīgā, organizē semināru Latvijas novadu/pilsētu izglītības iestāžu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem. Semināra darba kārtībā paredzēta aktuālā informācija par olimpiādi mūzikas priekšmetā, par informāciju tehnoloģiju izmantošanu mūzikas nodarbībās un par gatavošanos IX Latvijas zēnu koru salidojumam 2013.gada 24.-25.maijā Cēsīs un 5.-9.klašu koru konkursam „Dziesmai būt!”.

 
2012.gads

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
02.03.-26.05.2012. novads/Rīga VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāls Rezultāti [PDF] Vecākais  referents Egils Šķetris, tālr.67350811; e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv
2012.g. marts-maijs pilsēta/ novads II Latvijas skolu jaukto koru salidojums "Mēs lidosim!" Rezultāti [PDF]. Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
09.01.-28.04.2012. pilsēta/ novads Vokālās mūzikas konkurss "Balsis" Rezultāti [PDF] Vecākā referente Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv.
2011.g. novembris-2012.g. marts pilsēta/ novads Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības  "Lakstīgalai 10" Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
18.02.-19.02.2012 Rīga Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivāls–konkurss Pārskats un rezultāti [PDF] Vecākais  referents Egils Šķetris, tālr.67350811; e-pasts: egils.sketris@visc.gov.lv

23.11.2012. R.Platpere.
Gatavojoties IX Latvijas zēnu koru salidojumam, noticis seminārs zēnu koru diriģentiem

2012.gada 22.novembrī LU Lielajā aulā notika seminārs Latvijas zēnu koru diriģentiem un mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem, gatavojoties IX Latvijas zēnu koru salidojumam 2013.gada 24.-25.maijā Cēsīs.
Zēnu koru kustība ir nozīmīgs posms Dziesmu un deju svētku tradīcijas un pēctecības nodrošināšanai un tautas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai. Ar IX Latvijas zēnu koru salidojumu aizsāksies Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītie skolēnu patriotisma un pilsoniskās audzināšanas sarīkojumi.
Zēnu koru salidojumi tradicionāli notiek jau no 1970.gada. Salidojumam šobrīd gatavojas 77 zēnu kori ar 2000 dalībniekiem gan no vispārizglītojošajām skolām, gan mūzikas skolām. Zēnu koru salidojuma repertuārā ir latviešu tautas dziesmas a cappella un populāru mūsdienu latviešu komponistu darbi. Pirmo reizi izskanēs R.Paula dziesma ar K.Skujenieka vārdiem „Mana tēvu zeme”. Zēnu koru kustību atbalsta un mazos koristus dziedāšanai iedvesmo arī dziedātājs R.Kaupers.  
Seminārā piedalījās vairāk nekā 100 pedagogu, kuri noklausījās Rīgas Doma zēnu kora (diriģents M.Klišāns) un Jāz.Mediņa 1.Rīgas mūzikas skolas zēnu kora (diriģenti R.Vanags un E.Vanaga) izpildījumā visu salidojuma repertuāru – 18 dziesmas. Notika repertuāra analīze un viedokļu apmaiņa gan par interpretācijas iespējām, gan dziesmu apgūšanas specifiku. Visi zēnu koru diriģenti un mūzikas pedagogi, aplausiem skanot, sumināja IX Latvijas zēnu koru salidojuma patronu, zēnu koru kustības iedibinātāju Latvijā - Jāni Erenštreitu. Viņš pedagogiem novēlēja izturību, spēku un radošu garu, strādājot ar mazajiem dziedātājiem un darot šo svētīgo darbu, bet koriem - skanīgas balsis un dzīvesprieku.

10.10.2012. R.Platpere.
Izdoti nošu krājumi zēnu koru diriģentiem un dziedātājiem

Gatavojoties IX Latvijas zēnu koru salidojumam 2013.gada 24.-25.maijā Cēsīs izdoti nošu krājumi dziedātājiem un diriģentiem. Krājumus var iegādāties SIA „Musica Baltica” nošu veikalā K.Barona ielā 39, Rīgā. Tālrunis 67275575.
VISC atgādina, ka IX Latvijas zēnu koru salidojuma Modelēšanas koncerts un seminārs zēnu koru diriģentiem un novadu/pilsētu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem notiks 2012.gada 22.novembrī plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Lielajā aulā.

10.09.2012. R.Platpere.
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem

Seminārs Latvijas novadu/pilsētu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem notiks 2012.gada 13.septembrī plkst. 11.00 Strūgu ielā 4, Rīgā. Dienas kārtībā aktuālā informācija par nākošā mācību gadā plānotajiem pasākumiem mūzikas jomā, par mūzikas mācību priekšmeta olimpiādi, par 9.Latvijas zēnu koru salidojumu. No plkst.10.30 darbosies mūzikas izdevniecības „Musica Baltica” grāmatu galds.

21.05.2012. K.Ilgaža.
Izskanējis koru salidojums "Mēs lidosim!"

Sestdien, 19.maijā, plkst.18.30 Saldus Kalnsētas parka estrādē notika II Latvijas skolu jaukto koru salidojums „Mēs lidosim!”. Salidojumu organizēja Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Saldus novada domi.
Salidojumā piedalījās 70 vidusskolu un ģimnāziju jauktie kori – kopā 2400 dalībnieki no visas Latvijas. Koncertā izskanēja arī pirmatskaņojums – L.Ritmanes un M.Zālītes jaunā dziesma „Manā sirdī”.
Kopkora izpildījumā skanēs izcilu latviešu komponistu Ē.Ešenvalda, I.Kalniņa, R.Paula, V.Pūces, J.Lūsēna, U.Marhilēviča un R.Tigula kora darbi, kā arī latviešu tautas dziesmu apdares.
Salidojumā kopā ar kopkori dziedāja solisti – skolēni un arī Andris Ērglis, Ieva Parša un Biruta Ozoliņa; piedalījās dziesmu autori – Lolita Ritmane, Uldis Marhilevičs, Raimonds Tiguls un Māra Zālīte. Svētkus kuplināja Jelgavas 4.vidusskolas pūtēju orķestris „Rota” ar defile programmu Agra Celma vadībā, kā arī Saldus novada deju kolektīvi.
Koncerta režisore bija Inga Cipe, mākslinieciskais vadītājs – Arvīds Platpers, virsdiriģentu godā bija Māris Sirmais, Romāns Vanags, Jēkabs Ozoliņš, Mārtiņš Klišāns, Gints Ceplenieks, Jānis Baltiņš un citi labāko vidusskolu un ģimnāziju jaukto koru diriģenti.

14.05.2012. A.Strikaite.
Zināmi festivāla "Toņi un pustoņi" dalībnieki

Saskaņā ar VISC apstiprināto vokālās mūzikas konkursa "Balsis" nolikumu (2012.gada 6.janvāra rīkojums Nr. 4.1-09/5) un fināla konkursa žūrijas komisijas vērtējumu uz IV Mākslas un mūzikas festivālu "Toņi un pustoņi" Mazsalacā, kas notiks 2012.gada 7., 8. un 9.jūnijā, tiek izvirzīti kolektīvi, kuri fināla konkursā saņēmuši vairāk nekā 44 punktus. Festivālam izvirzītais vokālais ansamblis sagatavo 15 – 20 minūšu garu koncerta programmu.

10.05.2012. R.Platpere.
Jaunnedēļ notiks koru salidojums "Mēs lidosim!"

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Saldus novada domi 2012.gada 19.maijā plkst.18.30 Saldus Kalnsētas parka estrādē organizē II Latvijas skolu jaukto koru salidojumu „Mēs lidosim!”. Gatavojoties salidojumam, notika II kārtas koru konkursi Latgalē, Vidzemē, Kurzemē, Zemgalē un Rīgā, kuros piedalījās 70 jauktie kori no Latvijas vidusskolām un ģimnāzijām. Pēc žūrijas komisijas lēmuma visi kori apstiprināti par salidojuma dalībniekiem.

03.05.2012. A.Gadzāne.
Talsi gaida ciemos zēnu korus no visas Latvijas

3.maijā Talsos notiks nu jau ceturtais zēnu koru saiets „Zaļā bumba”, kura idejas autors un mākslinieciskais vadītājs ir diriģents Gints Ceplenieks. Šoreiz 34 korus no visas Latvijas (Rīgas, Rēzeknes, Cēsīm, Jelgavas, Dobeles, Kandavas un citurienes) uzņems Talsu 2.vidusskola. Viss skolas kolektīvs iesaistīts īpašo ciemiņu uzņemšanā. Rīta pusē kori kopā samēģinās koncerta repertuāru. Tā pamatā ir nākošo skolēnu Dziesmu svētku zēnu koru dziesmas. Saieta sadarbības partneris ir IZM VISC – skolēnu Dziesmu svētku galvenais rūpētājs. Gaidīsim visus 3.maijā 17.00 Talsu sporta hallē uz 4.zēnu koru saieta „Zaļā bumba” koncertu „Es zemeslodi paceļu plaukstā”.

16.04.2012. R.Platpere.
II kārtas koru konkursi

Gatavojoties II Latvijas skolu jaukto koru salidojumam „Mēs lidosim!”, sākušies II kārtas koru konkursi vēsturiskajos novados:
-Latgale –2012.gada 17.aprīlī Jēkabpilī, Jēkabpils Tautas namā plkst. 11.00;
-Vidzeme –2012.gada 19.aprīlī Valmierā, Valmieras 5.vidusskolā plkst. 11.00;
-Kurzeme –2012.gada 24.aprīlī Talsos, Talsu 2.vidusskolā plkst. 11.00;
-Rīga –2012.gada 25.aprīlī Rīgā, Rīgas 6.vidusskolā plkst. 14.00;
-Zemgale –2012.gada 26.aprīlī Jelgavā, Jelgavas Valsts ģimnāzijā plkst. 14.00.

05.04.2012. A.Strikaite.
Noslēgusies vokālā mūzikas konkursa "Balsis" 2.kārta vēsturiskajos novados

Noslēgusies vokālā mūzikas konkursa „Balsis” 2.kārta vēsturiskajos novados. Paldies visiem vokālo ansambļu dziedātājiem un skolotājiem par paveikto darbu, gatavojoties konkursam. Konkursi novados bija kā brīnišķīgi pavasara ieskandēšanas koncerti. Vokālās mūzikas konkursā „Balsis” kopā piedalījās 115 vokālie ansambļi ar 1037 dalībniekiem un bija pārstāvētas visas vecuma grupas: jaunākā (1.-4.klase) – 37 vokālie ansambļi; vidējā (5.-9.klase) – 42 vokālie ansambļi un vecākā (10.-12.klase) – 36 vokālie ansambļi. Dalībnieki kopā ieguva 69 - I pakāpes un 46 - II pakāpes novērtējumus, kas ir labs kvalitatīvais rādītājs paveiktajam darbam. Uz fināla konkursu 2012.gada 28.aprīlī, Bērnu un jauniešu centrā „Altona”, Rīgā, tiek izvirzīti kolektīvi, kuri 2.kārtas konkursā vēsturiskajos novados saņēmuši I pakāpes 43 punktus un vairāk.

02.04.2012. E.Šķetris.
Gaidāms pūtēju orķestru festivāls

Šogad Jelgavā 25.-26.maijā Valsts izglītības satura centrs organizē VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivālu, kurš notiek reizi piecos gados. No 2012.gada 2. līdz 10.martam Valsts izglītības satura centrs Jelgavā, Rīgā, Smiltenē un Jēkabpilī organizēja VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāla vēsturisko novadu skates. Skašu galvenais uzdevums bija pārbaudīt festivāla repertuāra apguvi un saskaņā ar žūrijas vērtējumu noteikt festivāla un finālkonkursu dalībniekus. Novadu skates vērtēja Valsts izglītības satura centra apstiprināta žūrija. Plašāk par gaidāmo festivālu, novadu skašu rezultātiem un finālkonkursiem var lasīt pievienotajā materiālā!

19.03.2012. A.Strikaite.
Notiks vokālās mūzikas konkurss "Balsis"

Šā gada pavasarī no 23.marta līdz 28.aprīlim tradicionāli notiks VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas organizētais vokālās mūzikas konkurss „Balsis”. Konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas un akustiskās muzicēšanas prasmes, kā arī padziļināt zināšanas par latviešu tautas dziesmu.

15.03.2012. E.Šķetris.
VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāla vēsturisko novadu skates

No 2012.gada 2. līdz 10.martam VISC Jelgavā, Rīgā, Smiltenē un Jēkabpilī organizēja VII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru festivāla vēsturisko novadu skates. Skašu galvenais uzdevums bija pārbaudīt festivāla repertuāra apguvi un saskaņā ar žūrijas vērtējumu noteikt festivāla un finālkonkursu dalībniekus. Vēsturisko novadu skatēs piedalījās 37 kolektīvi ar 1200 dalībniekiem.

05.03.2012. R.Platpere.
Notiks noslēguma sarīkojums "Lakstīgalai 10"

Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensību skolu jaunatnei „Lakstīgalai 10” noslēguma sarīkojums notiks 2012.gada 9.martā plkst.13.00 Bērnu un jauniešu centrā „Altona” (Altonavas ielā 6, Rīgā). Sarīkojumā piedalīsies 120 labākie dziesmu zinātāji un dziedātāji no visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem.

20.02.2012. R.Platpere.
Noslēdzies latviešu tautas dziesmu sacensību "Lakstīgalai 10" novadu posms

Izskanējušas latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības skolu jaunatnei „Lakstīgalai 10” Latvijas kultūrvēsturiskajos novados un arī Rīgā un Pierīgā. Novadu sacensībās pavisam piedalījās 60 ansambļi (325 dalībnieki). Uz „Lakstīgalai 10” fināla sarīkojumu 2012.gada 9.martā izvirzīti 23 ansambļi. „Sudraba Lakstīgalas” balvu ieguva:
1.Kristīne Cielava – Popes pamatskolas 7.klases audzēkne, skolotāja Ligita Lukševica
2. Elīna Matisa – Salaspils 1.vidusskolas 6.klases audzēkne, skolotāja Aija Pizāne
3.Alise Bētiņa – Salgales pamatskolas 9.klases audzēkne, skolotāja Anda Silgaile.

08.02.2012. A.Aukšmuksta.
Latvijas kori aicināti piedalīties starptautiskā projektā

Spānijas Ziemeļu reģiona Larjohas (La Rioja) skolēnu koris „Los Boscos” aicina Latvijas dziedošo jaunatni piedalīties projektā „Dziedam ar tevi” (¡Cantamos contigo!). Projekta mērķis ir veidot starptautisku sadarbību starp neprofesionāliem (skolu, radošo centru, kultūras iestāžu) koriem, radot muzikālo materiālu, kas pieejams cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Lai īstenotu ideju, ka mūzikā, tās izpildīšanā un uztverē, ierobežojumi nepastāv, idejas autori koris „Los Boscos” ir izveidojuši īpašu programmu, kas ietver vienotas dziesmas izpildījumu spāņu, angļu un zīmju valodā. Ar sīkāku projekta aprakstu un mērķiem iespējams iepazīties projekta interneta vietnē (informācija spāņu un angļu valodā).

06.01.2012. R.Platpere.
Notiks seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem

Seminārs pilsētu un novadu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem notiks 2012.gada 12.janvārī plkst.11.00 Valsts izglītības satura centrā, Rīgā, Strūgu ielā 4

 
2011.gads

Pasākumi

Datums Norises vieta Pasākums Rezultāti
u.c. informācija
Atbildīgais
04.03.-29.05.2011. pilsēta/novads Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru skate Rezultāti [PDF] Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv
2011.gada marts-majis. pilsēta/novads II Latvijas 2.-4.klašu bērnu koru salidojums "Tauriņu balsis" Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
10.01.-18.03.2011. pilsēta/novads Vokālās mūzikas konkurss "Balsis" Rezultāti [PDF] Vecākā referente Antra Strikaite, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts antra.strikaite@visc.gov.lv
2010.g. novembris-2011.g. marts pilsēta/novads Latviešu tautas dziesmu dziedāšanas sacensības "Lakstīgala 2011" Rezultāti [PDF] Vecākā referente Rita Platpere, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts rita.platpere@visc.gov.lv
19.-20.02.2011. Rīga Latvijas izglītības iestāžu vokāli-instrumentālo ansambļu un instrumentālo kolektīvu festivāls-konkurss.   Vecākais referents Egils Šķetris, tālr.67350811, fakss 67226535, e-pasts egils.sketris@visc.gov.lv

12.12.2011. A.Strikaite.
Labdarības koncerts "Ziemassvētkus gaidot"

Valsts izglītības satura centrs aicina apmeklēt labdarības koncertu „Ziemassvētkus gaidot”. Koncertā piedalīsies Rīgas pilsētas izglītības iestāžu interešu izglītības kolektīvi:

 • Rīgas Skolēnu pils folkloras kopa „Kokle” /vadītāja Dina Liepa/
 • Rīgas 41.vidusskolas vokālais ansamblis /vadītāja Maija Feldmane/
 • Kultūras un atpūtas centra Imanta kokļu kvarteta „Kārta” studija /vadītāja Ieva Šablovska/
 • Rīgas 45. vidusskolas ansamblis „ANIMATO” /vadītāja Ilga Millere/
 • Rīgas 6.vidusskolas klarnešu ansamblis /vadītājs Haralds Bārzdiņš/
 • Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas jauktais koris /diriģents Edgars Vītols/

Koncertā, kas notiks Rīgas Sv.Pētera baznīcā, Skārņu ielā 19, piektdien, 2011.gada 16.decembrī plkst.14.30, skanēs garīgā mūzika, latviešu un ārzemju komponistu dziesmas.

10.11.2011. R.Platpere.
Zēnu koru saiets "Zaļā bumba"

2012.gada 3.maijā Talsos notiks Latvijas zēnu koru saiets „Zaļā bumba”, kuru organizē Talsu novada pašvaldība un Talsu 2.vidusskola sadarbībā ar VISC.

13.10.2011. R.Platpere.
Izdoti II Latvijas skolu jaukto koru salidojuma repertuāra nošu krājumi

Izdoti II Latvijas skolu jaukto koru salidojuma "Mēs lidosim!" repertuāra nošu krājumi diriģentiem un dziedātājiem. Tos iespējams iegādāties izdevniecības MUSICA BALTICA veikalā, Kr. Barona ielā 39, Rīgā.

14.09.2011. A.Strikaite.
Ieskats mazo mūzikas kolektīvu darbībā

2011./2012.mācību gadā bērni un jaunieši tiek aicināti iesaistīties mazajos mūzikas kolektīvos. Sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm, vispārējās un interešu izglītības iestādēm tiek organizēti un īstenoti tādi pasākumi mazajiem mūzikas kolektīviem kā vokālās mūzikas konkurss „Balsis” un vokāli instrumentālo un instrumentālo ansambļu festivāls – konkurss, kuru mērķi ir attīstīt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu un solistu muzicēšanas tradīcijas, popularizēt vokāli instrumentālo ansambļu (VIA) un instrumentālās mūzikas žanru un veicināt pedagogu darba pieredzes apmaiņu.
>> Lasīt vairāk

05.09.2011. R.Platpere.
Seminārs jaukto koru diriģentiem

2011.gada 8.decembrī, plkst. 13.00, Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zālē notiks seminārs skolu jaukto koru diriģentiem un II Latvijas skolu jaukto koru salidojuma modelēšanas koncerts.

05.09.2011. R.Platpere.
Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem

2011.gada 28.septembrī, plkst. 10.30, Strūgu ielā 4 notiks seminārs novadu un pilsētu mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem, mūzikas speciālistiem. Dienas kārtība - sadaļā "Mācību priekšmetu metodisko apvienību vadītāju semināri"

28.04.2011. E.Šķetris.
Notiks defile konkursa fināls

4.maijā – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 21.gadadienā – Valsts izglītības satura cents organizē Latvijas izglītības iestāžu defile konkursa finālu laukumā pie Brīvības pieminekļa. 4.maijā plkst.11.00 desmit Latvijas skolu pūtēju orķestri savas muzicēšanas un defile prasmes demonstrēs gan rīdziniekiem, gan pilsētas viesiem, gan starptautiskajai žūrijai, kuras sastāvā ir Latvijas Bruņoto spēku štāba orķestra priekšnieks Dainis Vuškāns, Igaunijas Aizsardzības spēku orķestra galvenais diriģents Peeter Saan un Lietuvas Bruņoto spēku Goda sardzes bataljona orķestra priekšnieks Egidijs Ališausks. Šis skolu putēju orķestru priekšnesums tradicionāli jau sesto gadu pēc kārtas ir neatņemama svētku programmas sastāvdaļas Rīgā un ieguvis lielu interesi un atsaucību kā ļoti dzīvespriecīgs, krāsains un pozitīvām emocijām bagāts pasākums.
VISC izsaka pateicību skolu pūtēju orķestriem un viņu diriģentiem par nozīmīgo ieguldījumu 4.maija svētku svinēšanas tradīciju veidošanā:

 • Rīgas 6.vidusskolas pūtēju orķestriem (diriģenti Haralds Bārzdiņš un Inga Kalniņa);
 • Siguldas Mākslu skolas „Baltais flīģelis”pūtēju orķestrim „Sudrabskaņa” (diriģents Andris Muižnieks);
 • E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrim (diriģents Sandors Līviņš);
 • Jelgavas 4.vidusskolas pūtēju orķestrim (diriģents Agris Celms);
 • Talsu novada Bērnu un jauniešu centa pūtēju orķestrim (diriģenti Jānis Smilga un Raitis Rērihs);
 • Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestrim (diriģents Donāts Veikšāns);
 • Valmieras Valsts ģimnāzijas pūtēju orķestrim (diriģents Mārtiņš Birnis);
 • Rūjienas vidusskolas pūtēju orķestrim (diriģents Gvido Brenčevs);
 • Jēkabpils 2.vidusskolas pūtēju orķestrim (diriģents Aleksandrs Piļšķikovs).

VISC izsaka pateicību arī pasākuma viesiem:

 • Jauniešu pūtēju orķestrim „Auseklītis” (diriģents Haralds Bārzdiņš);
 • NBS štāba pūtēju orķestrim (orķestra priekšnieks Dainis Vuškāns).

12.01.2011. R.Platpere.
Seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem un novada mūzikas metodiķiem

Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem un novada mūzikas metodiķiem notiks 2011.gada 20.janvārī plkst. 11.00 Strūgu ielā 4, Rīgā. Darba kārtībā jaunākā informācija un apspriede par 2011.gada pasākumu norisi koriem, ansambļiem un orķestriem un to koordinēšanu.

Atgriezties sadaļā "Mūzika"