Atgriezties sadaļā "Interešu izglītības jomas"

Sadaļas "Interešu izglītības jomas" arhīvs

2015.gads

15.09.2015. A.Aukšmuksta.
Seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem un interešu izglītības iestāžu direktoriem

17.septembrī plkst.10.00 Valsts izglītības satura centrā, Strūgu ielā 4, Rīgā, notiek seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem un interešu izglītības iestāžu direktoriem.

 
2013.gads

01.10.2012. A.Aukšmuksta.
Aizvadīts pašvaldību interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu direktoru seminārs

Šā gada 24.septembrī Valsts izglītības satura centrā (VISC) notika pašvaldību interešu izglītības speciālistu un interešu izglītības iestāžu direktoru seminārs, kurā piedalījās 92 dalībnieki.
>> Lasīt vairāk
>> Semināra prezentācijas [ZIP]

 
2012.gads

06.11.2012. I.Liepiņa.
ES Mūžizglītības programmas Caurviju programmas mācību vizīte

No 8.-12. oktobrim Valsts izglītības satura centrs organizēja mācību vizīti „Skolēnu kompetences, talantu un radošuma attīstīšana neformālajā (interešu) izglītībā”, kurā piedalījās 12 vadoši izglītības darbinieki no Francijas, Vācijas, Itālijas, Spānijas, Grieķijas, Portugāles, Čehijas, Īrijas un Lielbritānijas. Vizītes laikā dalībnieki iepazinās ar interešu izglītības sistēmu Latvijā, apmeklēja interešu izglītības iestādes: Tehniskās jaunrades namu Annas2, Rīgas Skolēnu pili, Rīgas Dabaszinību skolu, Cēsu Bērnu un jauniešu centru “Spārni” un viesojās Rīgas Franču licejā. Viesi tikās ar interešu izglītības ekspertiem, iestāžu vadītājiem, pedagogiem un skolēniem, kā arī prezentēja savu pieredzi bērnu un jauniešu radošuma un talantu attīstīšanā. Vizītes dalībnieki augstu novērtēja Latvijas pieredzi interešu izglītības īstenošanā. Viesi atzina, ka skolēniem ir plašas iespējas attīstīt savas intereses un talantus, kopt tautas tradīcijas, saturīgi pavadīt brīvo laiku. Dalībnieki novērtēja valsts un pašvaldības institūciju atbalstu. Iepazīstoties ar interešu izglītības pieejamību un piedāvājumu mūsu valstī, viņi uzsvēra pedagogu profesionalitāti, radošumu un entuziasmu, mācību procesa un audzēkņu sasniegumu augsto kvalitāti, kultūras tradīciju pārmantošanas nozīmīgumu. Vairums mācību vizītes dalībnieku atzina, ka pārējām Eiropas valstīm ir ko mācīties no Latvijas pieredzes, ka daudzas šeit gūtas idejas un atziņas viņi centīsies iedzīvināt savās valstīs.

05.10.2012. I.Liepiņa.
Mācību vizītē VISC ierodas speciālisti no 9 valstīm

No šā gada 8.oktobra līdz 12. oktobrim VISC ES Mūžizglītības programmas Caurviju programmas ietvaros organizē mācību vizīti, kurā piedalīsies 12 vadoši izglītības darbinieki no 9 Eiropas savienības valstīm. Vizītes laikā dalībnieki iepazīsies ar interešu izglītības sistēmu Latvijā, apmeklēs interešu izglītības iestādes un Rīgā un Cēsīs, viesosies Rīgas Franču licejā, tiksies ar pedagogiem un skolēniem, kā arī prezentēs savu pieredzi radošuma un talantu attīstīšanā. Mācību vizīti Latvijā organizē VISC.

25.09.2012. A.Aukšmuksta.
Noticis seminārs par aktuālo interešu izglītībā un audzināšanas darbā

2012.gada 20.septembrī Valsts izglītības satura centrā (VISC) notika seminārs pašvaldību interešu izglītības un audzināšanas darba speciālistiem un interešu izglītības iestāžu direktoriem. Seminārā piedalījās 114 dalībnieki. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar aktualitātēm interešu izglītības un audzināšanas jomā, gaidāmajiem pasākumiem šajā mācību gadā un citiem jautājumiem .
>> Lasīt vairāk
>> Semināra prezentācijas

09.01.2012. M.Grebzde.
Notiks seminārs pašvaldību interešu izglītības iestāžu direktoriem un pašvaldību interešu izglītības speciālistiem

Valsts izglītības satura centrs 2012.gada 11.janvārī Strūgu ielā 4, Rīgā, organizē semināru interešu izglītības iestāžu direktoriem un republikas pilsētu un novadu pašvaldības izglītības speciālistiem, kuri atbild par interešu izglītības īstenošanu.

 
2011.gads

04.10.2011. M.Grebzde.
Noticis seminārs pašvaldību interešu izglītības speciālistiem un interešu izglītības iestāžu direktoriem

VISC Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļa 2011.gada 22.septembrī organizēja ikgadējo semināru pašvaldību interešu izglītības speciālistiem un interešu izglītības iestāžu direktoriem. Seminārā piedalījās 51 pašvaldību interešu izglītības speciālists un 46 interešu izglītības iestāžu direktori.

12.01.2011. R.Platpere.
Seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem un novada mūzikas metodiķiem

Seminārs mūzikas skolotāju metodisko apvienību vadītājiem un novada mūzikas metodiķiem notiks 2011.gada 20.janvārī plkst. 11.00 Strūgu ielā 4, Rīgā. Darba kārtībā jaunākā informācija un apspriede par 2011.gada pasākumu norisi koriem, ansambļiem un orķestriem un to koordinēšanu.

Atgriezties sadaļā "Interešu izglītības jomas"