Aktuālā informācija
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Interešu izglītības jomas

Informācija

Šajā sadaļā varat meklēt aktualitātes, kā arī informāciju par pasākumiem un konkursiem par dažādām interešu izglītības jomām:

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām
pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide"

Sadaļas arhīvs