Aktuālā informācija
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Interešu izglītības jomas

Informācija

Informējam, ka sakarā ar Ministru prezidenta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 "Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu" VISC rīkotās un īstenotas aktivitātes un pasākumi no 2020. gada 13. marta līdz 2020. gada 12. maijam tiek pārceltas.
Lūdzu, sekojiet informācijai Valsts izglītības satura centra vietnē par atcelto un plānoto norišu turpmākajiem datumiem.

Šajā sadaļā varat meklēt aktualitātes, kā arī informāciju par pasākumiem un konkursiem par dažādām interešu izglītības jomām:

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām
pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide"

Sadaļas arhīvs