Aktuālā informācija
Interešu izglītība — personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības

Interešu izglītības jomas

Informācija

Valstī tiek atcelta Covid-19 rezultātā izsludinātā ārkārtējā situācija un, sākot ar 10. jūniju, spēkā stājušies Ministru kabineta 2020. gada 9.jūnija noteikumi Nr. 360, kas nosaka epidemioloģiskās drošības pasākumus, kādi veicami, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību.

Organizējot interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanu klātienē, ir jāievēro papildu piesardzības pasākumi.
Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis "Vadlīnijas piesardzības pasākumiem interešu izglītības mācību programmu un nodarbību īstenošanai klātienē".

Šajā sadaļā varat meklēt aktualitātes, kā arī informāciju par pasākumiem un konkursiem par dažādām interešu izglītības jomām:

Informācija par interešu izglītības pedagogu profesionālās pilnveides programmām
pieejama sadaļā "Interešu izglītība. Pedagogu profesionālā pilnveide"

Sadaļas arhīvs