Sākumlapa > Audzināšana > Skolēnu pašpārvalde. Arhīvs

Atgriezties sadaļā "Skolēnu pašpārvalde"

Sadaļas "Skolēnu pašpārvalde" arhīvs
 

2014.gads

21.11.2014. E.Pelša.
Noticis Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu forums "Ejam tālāk pa Baltijas ceļu"

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Baltijas valstu izglītības iestādēm 2014.gada 6.-7.novembrī Valmieras sākumskolā organizēja Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu forumu „Ejam tālāk pa Baltijas ceļu”.
Forumā piedalījās 120 dalībnieki: Latvijas, Lietuvas un Igaunijas izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji, viņu pedagogi-skolēnu pašpārvalžu konsultanti un uzaicināties viesi – dažādu institūciju un organizāciju pārstāvji.
>> Pārskats un programma

 
2013.gads

24.10.2013. E.Pelša.
Noticis Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojums "Mūsu iniciatīvas Eiropas pilsoņu gadā"

17.-18.oktobrī Rīgas jauniešu centrā „Kaņieris” notika Valsts izglītības satura centra (VISC) sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu rīkotais Latvijas skolēnu pašpārvalžu salidojums „Mūsu iniciatīvas Eiropas pilsoņu gadā”. Tas tapa, pateicoties Rīgas Skolēnu domes un tās konsultantes Baibas Vārnas sniegtajam atbalstam un ieguldījumam. Pasākuma mērķis bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā Latvijā un Eiropā, kā arī sekmēt skolēnu sabiedrisko aktivitāti demokrātisko procesu pilnveidei izglītības iestādēs. Salidojumā piedalījās 146 dalībnieki no 40 Latvijas novadiem/pilsētām: 66 vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji, 10 novadu/pilsētu Skolēnu domju aktīvisti, 39 profesionālās izglītības iestāžu pašpārvalžu pārstāvji un 31 pedagogs – pašpārvalžu konsultants.
>> Lasīt vairāk

28.03.2013. E.Pelša.
Noslēdzies Reģionālo skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu cikls

2013.gada 21.martā Rēzeknē notika Latgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu salidojums – konkurss „Latgales reģiona pašpārvalde 2013”. Šī bija sestā un noslēdzošā izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu tikšanās reģionālā skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu cikla ietvaros.
>> Lasīt vairāk

13.02.2013. E.Pelša.
Sākusies dalībnieku pieteikšanās Latgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu salidojumam

2013.gada 21.martā Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestādē „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs „ZEIMUĻS”, Krasta ielā 31, Rēzeknē, notiks sestais reģionālais skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums valstī – Latgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu salidojums-konkurss „Latgales reģiona gada pašpārvalde”. Pieteikties dalībai pasākumā aicināti Latgales reģiona vispārējās izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji un viņu konsultanti. Sīkāka informācija par pieteikšanās kārtību un pasākuma norisi atrodama nolikumā. Atbildīgā kontaktpersona Valsts izglītības satura centrā – Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Evija Pelša (tālr.67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv).
>> Nolikums

15.01.2013. E.Pelša.
Jaunais gads sācies ar Zemgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu forumu

Forums_Jelgava

2013.gada 4.janvārī Jelgavā notika Zemgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu forums, kurā piedalījās 180 dalībnieki - skolēnu pašpārvalžu līderi un viņu konsultanti – pedagogi, pārstāvot 38 izglītības iestādes no 18 Zemgales novadiem un pilsētām. Šī ir jau piektā reize, kad skolēnu pašpārvalžu līderi kopā ar saviem konsultantiem tiekas pieredzes apmaiņas pasākumā. 2011.gada rudenī Cēsīs pulcējās vidzemnieki, bet Talsos – kurzemnieki, 2012.gada pavasarī Rīgas Skolēnu dome rīkoja atvērto durvju dienu savās mājās, 2012.gada nogalē Ogres Valsts tehnikumā sabrauca profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu līderi. Foruma mērķis bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā un sekmēt skolēnu sabiedrisko aktivitāti demokrātisko procesu pilnveidei izglītības iestādēs. Skolēniem un viņu pedagogiem bija iespēja apmainīties idejām un viedokļiem, apgūt jaunas zināšanas un prasmes, iegūt domubiedrus un nodibināt kontaktus savas darbības attīstībai.
>> Lasīt vairāk

 
2012.gads

05.12.2012. E.Pelša.
Noticis Limbažu novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu salidojums

2012.gada 28.novembrī Limbažu novada jauniešu dome sadarbībā ar Limbažu 3.vidusskolu organizēja Limbažu novada izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu salidojumu. Limbažu 3.vidusskolā organizētajā pasākumā piedalījās 48 dalībnieki – 40 skolēnu pašpārvalžu pārstāvji un 8 viņu konsultanti – pedagogi no 10 Limbažu novada izglītības iestādēm.
>> Lasīt vairāk

23.11.2012. E.Pelša. Precizēta 03.12.2012.
Sākusies dalībnieku pieteikšanās Zemgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu forumam

2013.gada 4.janvārī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33, Jelgavā, notiks piektais reģionālais skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums – Zemgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu forums. Pieteikties dalībai pasākumā aicināti Zemgales reģiona vispārējās izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu pārstāvji un viņu konsultanti.
Sīkāka informācija par pieteikšanās kārtību un pasākuma norisi atrodama nolikumā.
Atbildīgā kontaktpersona Valsts izglītības satura centrā - Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Evija Pelša (tālr.67350813, e-pasts: evija.pelsa@visc.gov.lv).

31.10.2012. E.Pelša.
Noticis profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu seminārs "Inovāciju akadēmija 2012"

2012.gada 18.-19.oktobrī Ogres valsts tehnikumā notika ceturtais reģionālais skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums – Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu seminārs "Inovāciju akadēmija 2012".
Ogres Valsts tehnikumā organizētajā pasākumā piedalījās 108 dalībnieki - 75 audzēkņu pašpārvalžu līderi un 33 viņu konsultanti – pedagogi no 37 Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.
>> Pārskats
>> Video

03.04.2012. E.Pelša.
Noticis skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums

2012.gada 28.martā Rīgā notika trešais reģionālais skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums – Rīgas skolēnu pašpārvalžu atvērto durvju diena. Tajā piedalījās 182 dalībnieki – skolēnu pašpārvalžu līderi un viņu konsultanti-pedagogi no 35 Latvijas novadiem un pilsētām.
>> Lasīt vairāk

30.01.2012. E.Pelša.
Turpinās pieteikšanās dalībai Rīgas skolēnu pašpārvalžu atvērto durvju dienā

Turpinās pieteikšanās dalībai Rīgas skolēnu pašpārvalžu atvērto durvju dienā. Aicināti piedalīties visu novadu/pilsētu pārstāvji! Rīgas skolēnu pašpārvalžu atvērto durvju diena ir viens no plānotajiem reģionālajiem skolēnu pašpārvalžu pasākumiem, par kuriem informācija ir atrodama VISC vietnē. 2011.gada rudenī notika skolēnu pašpārvalžu pasākumi Vidzemē un Kurzemē. 2012.martā novadu pilsētu pārstāvjus gaidīsim Rīgā. Sīkāka informācija par pieteikšanos pasākumam un tā plānoto darba kārtību atrodama pievienotajos dokumentos. Lūdzam uzmanīgi iepazīties ar to saturu un, piesakot novada/pilsētas delegāciju dalībai pasākumā, saprotoši un atbildīgi izvērtēt nosacījumu, ka vietu skaits pasākumā ir ierobežots! Informācija un pievienotie dokumenti elektroniski nosūtīti novadu/pilsētu pašvaldību audzināšanas darba koordinatoriem.

 
2011.gads

19.12.2011. A.Aukšmuksta.
Iespēja tikties ar grāmatas autoriem

Aicinām skolēnu pašpārvalžu aktīvistus izmantot iespēju tikties ar grāmatas "7 demokrātijas mīti Latvijā" autoriem – aktīviem, zinošiem un radošiem jauniešiem, kuri labprāt viesotos skolās, prezentējot savu darbu, un diskutētu par sabiedriskās līdzdalības iespējām Latvijā. Rosinām organizēt tikšanos klases stundās, kad tiek pārrunāti jautājumi par pilsonisko aktivitāti, valstisko identitāti un demokrātiskajām vērtībām.
Rokasgrāmatu "7 demokrātijas mīti Latvijā" ir sagatavojuši un izdevuši vairāku Latvijas augstskolu studenti, kuri apvienojušies biedrībā "Pilsonis ar ietekmi". Radīt šo darbu autorus mudinājusi vēlme rīkoties, jo jauniešu vidū nereti novērojami stereotipi, kas nepamatoti atņem motivāciju būt aktīviem un līdzdarboties. Taču, ja sabiedrības locekļi aizstāv savas intereses, viņi kopā ar sev līdzīgi domājošiem arī īsteno un sasniedz izvirzītos mērķus. Tā tas noticis arī ar grāmatas autoriem – viņi kopā ar saviem augstskolu docētājiem ir meklējuši stereotipu cēloņus un iespējamos risinājumus, minējuši labās prakses piemērus. Rokasgrāmatā piedāvāti stereotipu risinājumi, atrodami arī terminu skaidrojumi.
Kontaktinformācija: autorkolektīva pārstāves Kristīne Cerbule, 29898518, e-pasta adrese: kristine.cerbule@gmail.com un Lauma Silakaktiņa, 28344385, e-pasta adrese: lauma.silakaktina@inbox.lv.

01.12.2011. E.Pelša.
Talsos noticis otrais reģionālais skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums

2011.gada 25.novembrī Talsos notika otrais reģionālais skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums – Kurzemes novada Skolēnu pašpārvalžu forums.

11.11.2011. E.Pelša.
Cēsīs noticis pirmais reģionālais skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums

2011.gada 26.oktobrī Cēsīs notika pirmais reģionālais skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums – Vidzemes novada skolēnu pašpārvalžu salidojums – konference "Skolēnu pašpārvaldes vakar, šodien, rīt".

20.07.2011. E.Pelša.
Aktualitātes skolēnu pašpārvalžu darbā 2011./2012.mācību gadā

Vairākos attīstības plānošanas dokumentos - Izglītības attīstības pamatnostādnes 2007.-2013.gadam, Jaunatnes politikas valsts pamatnostādnes 2009.-2018.gadam un Jaunatnes politikas valsts programma 2009.-2013.gadam - ir izvirzīti uzdevumi skolēnu pašpārvalžu darbības attīstībai:

  • veicināt un paplašināt jauniešu iniciatīvas, radošo un pilsonisko aktivitāti, aktivizējot skolēnu pašpārvalžu darbu;
  • veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, jaunatnes organizācijās un jauniešu iniciatīvu grupās, kā arī iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, fiziskās aktivitātēs, sportā un kultūras dzīvē.

Saskaņā ar minētajiem dokumentiem 2010./2011.mācību gadā bija izvirzīti uzdevumi:

  • jauniešu - līderu apmācība un informācijas nodrošināšana par viņu tiesībām, pienākumiem, iespējām un atbildību, kā arī brīvprātīgo darbu,
  • izglītojošu semināru organizēšana izglītojamo pašpārvalžu darbības pilnveidei,
  • vadlīniju (metodisko rekomendāciju) izstrāde skolēnu pašpārvalžu lomas palielināšanai skolēnu projektu nedēļas organizēšanā.

>> Lasīt vairāk

Atgriezties sadaļā "Skolēnu pašpārvalde"