Pašpārvalde
Vispārējās izglītības iestādes un profesionālās izglītības iestādes izglītojamo pašpārvalde ir demokrātiska izglītojamo vēlēta institūcija.
Sākumlapa > Audzināšana > Skolēnu pašpārvalde

Skolēnu pašpārvalde

Aktuālā informācija

17.08.2012. E.Pelša.
Skolēnu pašpārvalžu darba tiesiskais regulējums

Valsts izglītības satura centrs arvien biežāk saņem pedagogu jautājumus par dažiem skolēnu pašpārvaldes darbības aspektiem.
Aktuālākie un biežāk uzdotie no tiem ir:
– Vai skolēnu pašpārvaldei izglītības iestādēs obligāti jābūt?
– Kuri normatīvie dokumenti to nosaka?
– Kāds ir skolēnu pašpārvaldes tiesiskais regulējums?
Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem var lasīt šeit.

Sadaļas arhīvs