audz_1a.jpg
Valsts izglītības satura centrs plāno Latvijas valsts simtgadei veltītus pasākumus, kuros aicina iesaistīties ikvienu izglītības iestādi un ikvienu bērnu un jaunieti atbilstoši viņa spējām, interesēm un talantam.
Sākumlapa > Audzināšana > Latvijas valsts simtgade > Informācija par jau paveikto

Latvijas valsts simtgade

Informācija par jau paveikto

2019. gads

13.12.2019. M.Daļecka.
Notika profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums "Ceļā uz nākamo simtgadi"

28.-29.novembrī PIKC “Jelgavas tehnikums” notika Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākuma cikla „Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros VISC rīkots profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums “Ceļā uz nākamo simtgadi”. Pasākumā pulcējās aktīvākie 27 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi – 90 pašpārvalžu līderi un viņu pedagogi, kuri veido stipru un atpazīstamu ne tikai savu izglītības iestādi, bet arī pilsētu un novadu, no kura nāk, un mūsu valsti. Jauniešu pilsoniskā līdzdalība, ieinteresētība un iniciatīva, atbildība, kritiskā domāšana un aktīva rīcība ir tās vērtības un personības īpašības, kuras ir vajadzīgas katram sabiedrības pārstāvim un Latvijas izaugsmei.
>> Lasīt vairāk

05.12.2019. K.Sprudzāne.
Pasākumā "Award dalībnieki – var!" pasniegti starptautiski apbalvojumi

2019. gada 29.novembrī VEF Kultūras pilī notika Valsts izglītības satura centra organizētais Latvijas valsts simtgades pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” pasākums “Award dalībnieki – var!”. Tā ietvaros 103 jaunieši no 22 dažādām Latvijas “Award” vienībām saņēma Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.
Svinīgajā pasākumā ar saviem priekšnesumiem priecēja jaunieši no Auces, Carnikavas un Lejasciema. Auces vidusskolas “Award” vienības sudraba līmeņa dalībnieces Annija Brahmane, kura spēlēja klavieres, un Tāla Šulgina, kura spēlēja čellu, todien kopā kāpa uz skatuves, lai pārējiem parādītu individuālās programmas “Award” ietvaros sasniegto prasmju jomas rezultātu. Abas jaunietes attiecīgo mūzikas instrumentu spēli izlēma apgūt tieši pateicoties programmai “Award”. Rūdolfs Logins - Carnikavas pamatskolas “Award” vienības dalībnieks –norunāja dzejoli japāņu valodā. Šīs valodas apguve bija viņa individuālais izaicinājums, ar kuru viņš 2019.gada februārī izvēlējās saistīt vienu no saviem bronzas līmeņa mērķiem. Vokāli instrumentālās grupas no Lejasciema "Deep silence" izpildījumā pasākuma dalībnieki un viesi klausījās dziesmas “Medus pods”, “Riptide” un “Viss var mainīties”. .
>> Lasīt vairāk

25.11.2019. K.Sprudzāne.
Jaunieši saņems Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu

2019.gada 29.novembrī VEF Kultūras pilī notiks Latvijas valsts simtgades pasākums “Award dalībnieki – var!”, kura ietvaros jaunieši saņems Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu. Šogad apbalvošanas pasākumā, ko jau trīspadsmito reizi organizē VISC, tiks godināti tie 103 Latvijā dzīvojošie jaunieši, kuri, sasniedzot individuālos mērķus četrās jomās – brīvprātīgais darbs, fiziskā sagatavotība, prasmes un piedzīvojumu ceļojums–, pilnībā pabeidza pašu izstrādātās bronzas, sudraba vai zelta līmeņa “Award” programmas un tādējādi sasniedza individuālos mērķus.
>> Lasīt vairāk

11.11.2019. M.Daļecka.
Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons izglītības iestādēs

VISC izsaka pateicību ikvienam skolēnam, skolotājam un visiem atbalstītājiem par atsaucību, pozitīvu enerģiju un aktivitāti pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonā!
Lai mums izdodas arī turpmāk darīt labus darbus sev un citiem par prieku!
>> Apkopojums

16.09.2019. K.Sprudzāne.
11.Award talka Likteņdārzā

2019.gada 7.septembrī Kokneses novadā, Likteņdārzā, pulcējās Award dalībnieki un vadītāji no 11 Award vienībām. Brauca, lai satiktos un kopā, plecu pie pleca veiktu dažādus darbus vietā, kas izveidota kā dāvana Latvijai tās simtgadē. Šī bija jau vienpadsmitā reize, kad Valsts izglītības satura centrs organizēja pasākumu “Award talka Likteņdārzā”.
>> Lasīt vairāk

27.08.2019. K.Sprudzāne.
Notiks Award talka Likteņdārzā

VISC 7.septembrī jau vienpadsmito reizi organizē Award talku Likteņdārzā, uz kuru aicināti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia vienību pārstāvji – jaunieši, kuri pilda savas individuālās izaugsmes programmas un tiecas uz pašu izvirzīto mērķu sasniegšanu, un viņu Award vadītāji.
Šogad Latvijas simtgades svinību kalendārā iekļautās Award talkas dalībnieki darbosies Kokneses fonda organizētajā Ābolu ballē, kur palīdzēs vārīt ābolu ievārījumu un spiest sulu.

12.04.2019. M.Daļecka.
Labo darbu festivālu noslēgums "Ceļā uz nākamo simtgadi"

5.aprīlī Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, tika aizvadīts Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” Labo darbu festivāls “Ceļā uz nākamo simtgadi”, aicinot izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēnus, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus un viņu pedagogus, kā arī jauniešus, kuri jau aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām. Festivālā piedalījās vairāk nekā 350 dalībnieki un viņu pedagogi no visas Latvijas, sabiedrībā pazīstamas personības un mūziķi.
Vairāku gadu garumā īstenojamā pasākumu cikla mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā
>> Lasīt vairāk

04.04.2019. A.Bērziņa.
Notiks labo darbu festivāls "Ceļā uz nākamo simtgadi"

2019.gada 5.aprīlī Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma” Labo darbu festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi” pulcēsies 7. - 12. klašu skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un viņu pedagogi. Pasākums notiek Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu ciklā “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros, kuru īsteno Valsts izglītības satura centrs jau vairāku gadu garumā. Pasākumu cikla mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
>> Lasīt vairāk
>> Afiša

18.03.2019. M.Daļecka.
Labo darbu festivāla "Ceļā uz nākamo simtgadi" dalībniekiem!

2019.gada 5.aprīlī Rīgā, Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, pulcēsies Latvijas vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēni, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un viņu pedagogi Labo darbu festivālā “Ceļā uz nākamo simtgadi”, kurš ir noslēguma sarīkojums Latvijas valsts simtgadei veltītajam pasākumu ciklam “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”. Festivālu organizē Valsts izglītības satura centrs.
Pasākuma mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
Reģistrācija no plkst.10.00, sarīkojuma atklāšana plkst.11.00, pēc tam sekos dažādas aktivitātes: tikšanās, radošās darbnīcas un meistarklases, diskusijas, viedokļu un labās prakses piemēru apmaiņa, kā arī muzikāli sveicieni festivāla dalībniekiem un citi pārsteigumi.
Uz sarīkojumu aicinātas 77 skolu komandas.
Reģistrācijas anketas  tiks nosūtītas elektroniski, lūgums aizpildīt līdz 2019.gada 31.martam plkst.23.59.
>> Labo darbu festivāla dalībnieki

27.02.2019. A.Aukšmuksta.
4.martā beidzas pieteikšanās uz festivālu "Ceļā uz nākamo simtgadi!"

Atgādinājums!
VISC atgādina, ka 4.martā beidzas pieteikšanās uz Latvijas valsts simtgadei veltīta pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” noslēguma sarīkojumu - festivālu “Ceļā uz nākamo simtgadi!”, kurā aicināti piedalīties vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēni un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi, novadu/pilsētu skolēnu domju un jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvji. Festivāls notiks 2019.gada 5.aprīlī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”. Festivāla laikā jauniešus un viņu skolotājus sagaida tikšanās ar jauniešu vidū populāriem viedokļu līderiem, iespēja darboties radošajās meistardarbnīcās, dalīties pieredzē, apgūt jaunas zināšanas un prasmes pilsoniskās līdzdalības jomā. Būs arī dažādi pārsteigumi un muzikāli sveicieni.

04.02.2019. A.Aukšmuksta.
Aktualitātes valstiskās audzināšanas īstenošanā izglītības iestādēs 2019.gadā

Ir krāšņi nosvinēta Latvijas valsts 100.dzimšanas diena, taču arī 2019.gadā ir svinami un pieminami vairāki mūsu valsts veidošanā un stiprināšanā nozīmīgi vēsturiski notikumi. Tie rosina atcerēties varonīgās cīņas par brīvību, domāt par iepriekšējo paaudžu spēku un stiprina Latvijas cilvēku pašapziņu un valstisko identitāti šodien.
LV100gades svinēšanas programmas 2019.gada moto jeb atslēgas vārds ir VARONĪBA - varonība visplašākajā nozīmē, domājot gan par Latvijas sargiem cīņu laukā tālā un ne tik tālā pagātnē, gan par ikdienas varonību, kuru ieraugām rīcības cilvēkos, kuri ar savu piemēru iedvesmo pārējos.
Šajā gadā ar lepnumu atskatīsimies uz pagātnes notikumiem, kas veidoja Latvijas valsti – pirmās valdības tapšanu, Neatkarības karu jeb Brīvības cīņām un Latvijas armijas dibināšanu, nacionālo izglītības un kultūras iestāžu aizsākumiem, kā arī unikālo Baltijas ceļa akciju.
>> Lasīt vairāk

08.01.2019. M.Daļecka.
Labo darbu festivāls "Ceļā un nākamo simtgadi"

Valsts izglītības satura centrs turpina īstenot Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons", kura ietvaros notiks Labo darbu festivāls "Ceļā uz nākamo simtgadi". Skolēnu labo darbu festivāli aizsākās valsts jubilejas gadā un noslēgsies ar sarīkojumu 2019.gadā 5.aprīlī Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā.
VISC aicina vispārējās izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēnus un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus, ka arī jauniešus, kuri jau aktīvi sadarbojas ar pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām, kā arī ir iesaistījušies brīvprātīgo kustībā vai veic kādas pilsoniskās līdzdalības aktivitātes, pieteikt dalību festivālā, aizpildot un nosūtot pieteikuma anketu līdz 2019.gada 4.martam uz e-pasta adresi: monika.dalecka@visc.gov.lv
Festivāla mērķis ir jauniešu pilsoniskās līdzdalības labās prakses piemēru apzināšana un popularizēšana, sekmējot viņu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinot viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un dalību Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

 

2018. gads

12.12.2018. I.Liepiņa.
Latvijas valsts jubilejas gads vides izglītības projektā "Ieraugi, atklāj, saglabā!"

Latvijas valsts jubilejas gadā turpinājās vides izglītības projekta „Ieraugi, atklāj, saglabā!” realizēšana.
Projekta mērķis ir rosināt skolēnu ilglaicīgu un mērķtiecīgu dabas vides izzināšanu un saglabāšanu, veicot regulārus izzinošus pārgājienus dabā.
Projektam ir 4 secīgas pakāpes – “Atrodi!”, “Izzini!”, “Rūpējies!”, “Izstāsti!”.
Projektu var realizēt viena gada laikā vai vairākos, katru gadu veicot vienu vai vairākas pakāpes. Dalībnieki paši izplāno un piesaka organizatoriem, cik ilgā laikā viņi veiks visas 4 pakāpes. Līdz ar to dažas grupas vienā gadā paveic visas četras pakāpes, citas - tikai vienu vai divas. Par katras pakāpes veikšanu dalībnieki iesūta atskaiti un saņem apliecinājumu. Katra mācību gada noslēgumā dalībnieki, kas paveikuši visas 4 pakāpes, tiek aicināti uz klātienes noslēguma pārgājienu kādā no dabas aizsargājamajām teritorijām, kur pārgājienā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem izzina dabas likumsakarības.
Projektā šobrīd iesaistījušās jauno pētnieku grupas no 54 izglītības iestādēm vai brīvā laika pavadīšanas centriem. Vairākas izglītības iestādes projektā piedalās atkārtoti. Projektā jebkurā laikā var iesaistīties ikviena izglītības iestāde vai organizācija, kas ieinteresēta vides saglabāšanā, iesūtot pieteikuma anketu (projekta nolikuma 1.pielikums) inese.liepina@visc.gov.lv
Gaidīsim jaunus dalībniekus!

04.12.2018. K.Sprudzāne.
Award jauniešu labie darbi savai izaugsmei un Latvijas valsts simtgadei

2018. gada 30.novembrī Rīgas Tehniskās universitātes Lielajā aulā notika Valsts izglītības satura centra organizētais Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākums “Award vienību labo darbu festivāls”. Pasākuma ietvaros 62 jaunieši no 16 dažādām Latvijas “Award” vienībām saņēma Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu.
Pirms apbalvojumu pasniegšanas Award vienības ar izstādi “Award vienību Labie darbi” uzskatāmi parādīja, kas paveikts 2018.gadā. Gatavošanās izstādei reizē bija gan pārdomu laiks, kad var atskatīties uz savu ieguldījumu mūsu valsts izaugsmē, gan brīdis, kad sākt domāt par jaunām iniciatīvām. Pati izstāde atklāja, ka jaunieši var lepoties ar paveikto un iedvesmot citus.
Šogad bronzas, sudraba un zelta līmeņa Edinburgas hercoga starptautisko apbalvojumu saņēma programmas “Award” dalībnieki no Annenieku pamatskolas, Auces vidusskolas, Babītes vidusskolas, biedrības “Suitu kultūras mantojums”, Bikstu pamatskolas, Daugavpils 11.pamatskolas, Jaunjelgavas vidusskolas, Kandavas Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra “Nagla”, Lejasciema jauniešu centra “Pulss”, Lielvārdes pamatskolas, Mežinieku pamatskolas, Rēzeknes 5.vidusskolas, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas, Smiltenes vidusskolas un Ulbrokas vidusskolas. Apbalvojumus saņēma tie jaunieši, kuri pilnībā pabeiguši pašu izstrādātās bronzas, sudraba vai zelta individuālās izaugsmes programmas un tādējādi sasnieguši individuālos mērķus. Visi programmā iesaistītie jaunieši veikuši brīvprātīgo darbu, apguvuši vai pilnveidojuši kādu prasmi, veltījuši laiku fizikām aktivitātēm un devušies pašu organizētā vairāku dienu piedzīvojumu ceļojumā.
Pateicības apliecinājumus saņēma visi Award vadītāji, kuru jaunieši šogad saņēma apbalvojumus. Sarkanās Award vadītāju nozīmītes saņēma tie vadītāji, kuri pēc veiksmīgas jauno Award vadītāju kursu apguves šogad ir uzsākuši aktīvās gaitas. Īpašu pateicību par ilgstošo darbu saņēma Mežinieku pamatskolas Award vienības vadītāja Ineta Legzdiņa, kura saņēma titulu “desmitgades cilvēks” un Jaunjelgavas vidusskolas Award vienības vadītāja Sandra Rizga – “piecgades cilvēks”.
>> Lasīt vairāk

06.11.2018. A.Aukšmuksta.
Latvijas skolēnu labie darbi Latvijai dzimšanas dienā

Valsts izglītības satura centrs Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu ciklā “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” 2018. gadā organizēja Labo darbu festivālus, aicinot izglītības iestādes un skolēnus iesaistīties labo darbu veikšanā un prezentēt savu veikumu, dalīties pieredzē, idejās un iedvesmoties jauniem darbiem.
Vairāku gadu garumā īstenojamā pasākumu cikla mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Īpaši vēlējāmies akcentēt un atbalstīt pašu bērnu un jauniešu iniciatīvas, rosināt ne tikai atrast laiku labajiem darbiem, bet atrast laiku arī par tiem pastāstīt citiem, dalīties savos atklājumos un izjūtās, pieredzētajā un piedzīvotajā.
VISC saņēma 185 pieteikumus no pirmsskolas, vispārējās, interešu, profesionālās, izglītības iestādēm, klašu grupām, skolēnu pašpārvaldēm, interešu izglītības pulciņiem, vienas klases skolēniem, skolēnu domubiedru grupām, individuāliem darba veicējiem. Visaktīvākie un atsaucīgākie bija Latgales puses skolēni, kur, piemēram, no Riebiņu vidusskolas tika saņemti 5 labo darbu pieteikumi. Taču domājam, ka ikvienā izglītības iestādē ir kāds labā darba piemērs, ar kuru lepoties un kurš būtu pelnījis, ka par to uzzina arī pārējie.
Skolēni savu labo darbu veikšanā bija veiksmīgi sadarbojušies gan ar vecākiem un Skolas padomi, gan citu skolu skolēniem, gan dažādām pašvaldības institūcijām, īpaši sociālo dienestu, gan ar nevalstiskajām organizācijām un citiem atbalstītājiem.
VISC izsaka pateicību ikvienam skolēnam, skolotājam, vecākiem un visiem atbalstītājiem par paveikto, jo izvērtēt labo darbu nozīmīgu un noteikt labākos vienkārši nav iespējams. Tie visi, arī šeit neminētie darbi, bija vērtīgi, iedvesmojoši un aizkustinoši. Atliek tikai novēlēt turpināt iesākto un darīt labus darbus ik dienu.
>> Lasīt vairāk

25.10.2018. M.Daļecka.
Labo darbu festivāls Talsos

Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākuma cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros 2018.gada 26.oktobrī Talsos notiks Labo darbu festivāls, uz kuru aicināti Kurzemes skolu labo darbu veicēji. Festivālu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Talsu novada Bērnu un jauniešu centru.
Kurzemes reģiona festivāla komandu dalībnieki dalīsies savā pieredzē ar sagatavotiem plakātiem kopīgā labo darbu izstādē, prezentāciju formātā iepazīstinās parējos festivāla dalībniekus ar savu ieceri un paveikto, kā arī novērtēs pārējo komandu veikumus. Festivāla dalībniekus sveiks un iedvesmos Latvijā zināmas personības. Pasākumā norisināsies komandu saliedēšanas aktivitātes, jauniešiem būs iespēja izgatavot dekorus “Rotājies, Latvija!”, kuri tiks dāvināti sociālajiem aprūpes dienestiem kā labais kopdarbs. Festivāla noslēgumā paredzēta labo vārdu teikšana, komandu apbalvošana un tiks izlozētas pārsteiguma balvas.
Festivāls Talsos būs noslēdzošais Labo darbu maratonā, iepriekš skolēni satikās Jelgavā, Madonā, Rīgā un Rēzeknē. “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” notiek ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un iesaistīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

10.10.2018. M.Daļecka.
Labo darbu festivāls Rēzeknē

Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākuma cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros 2018.gada 12.oktobrī Rēzeknē notiks “Labo darbu gadatirgus”, uz kuru aicināti Latgales skolu labo darbu veicēji. Festivālu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbība ar Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs”.
Latgales reģiona 42 skolēnu komandas demonstrēs savu veikumu un iepazīsies ar citu sniegumu. Notiks radošās darbnīcas un meistarklases, būs iespēja tikties pie apaļā galda, lai apspriestu labo darbu īstenošanu izglītības iestādēs, vietējās kopienās, kā arī iespējas turpināt šo iniciatīvu, risinot galvenās problēmas un motivējot jauniešus dalībai dažādās aktivitātēs. Pasākuma noslēgumā Rēzeknes kultūras namā festivāla dalībnieki piedalīsies jauniešu muzikālajā parādē “Manc akorc”, kas šogad par godu Latvijas valsts simtgadei priecēs ar latviešu autoru dziesmām un skaņdarbiem latviešu valodā. Jauniešiem būs iespēja visiem kopā paveikt arī īpašu labo kopdarbu — iepriecināt Bērnu sociālo pakalpojumu centra un Pensionāru sociālo pakalpojumu centra klientus, sagatavojot laba vēlējumu kartiņas un koncerta laikā vienoties kopīgā noslēguma dziesmā.
Labo darbu festivāls Rēzeknē būs jau ceturtais pēc kārtas, 9.maijā Zemgales reģiona skolēni satikās Jelgavā, 26.septembrī vidzemnieki – Madonā, bet 3.oktobrī – Rīgas un Pierīgas skolēni. Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons notiek ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un iesaistīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

28.09.2018. M.Daļecka.
Labo darbu festivāls Rīgā

Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākuma cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros 2018.gada 3.oktobrī Rīgā norisināsies Labo darbu festivāls ar devīzi “Svinam paveiktos labos darbus un iedvesmojamies jauniem!” Festivālu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbība ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Jaunatnes nodaļu.
3.oktobrī plkst.13.00-17.00 E.Birznieka-Upīša ielā 21, Coworking People Work telpās, pulcēsies Rīgas un Pierīgas izglītības iestāžu labo darbu veicēji, lai veidotu savu labo darbu Expo izstādi, prezentējot paveikto, iedvesmotos labajiem darbiem radošajās darbnīcās, tiktos ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un kopīgās aktivitātēs turpinātu darīt labus darbus nākotnē sev un citiem par prieku un iedvesmu. Festivāla laikā skolēni iepazīsies ar vienaudžu veikumu, radošiem cilvēkiem, aktīvi darbosies un iegūs jaunu pieredzi.
Labo darbu festivāls Rīgā būs jau trešais pēc kārtas, 9.maijā Zemgales reģiona skolēni satikās Jelgavā, bet 26.septembrī vidzemnieki – Madonā. Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons notiek ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un iesaistīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
>> Informācija dalībniekiem

19.09.2018. M.Daļecka.
Labo darbu festivāls "Laiks labiem darbiem" Madonā

Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākuma cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" ietvaros Madonā norisināsies Labo darbu festivāls "Laiks labiem darbiem". Festivālu organizē Valsts satura centrs sadarbība ar Madonas Bērnu un jauniešu centru. Festivāla mērķis – sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
2018.gada 26.septembrī no plkst.9.30 līdz 17.00 Madonas kultūras namā pulcēsies Vidzemes izglītības iestāžu labo darbu veicēji – 26 skolēnu komandas, kuras interesanti un atraktīvi prezentēs savu veikumu, iepazīsies ar vienaudžu paveikto, piedalīsies radošajās darbnīcās un sportiskās aktivitātēs. Festivāla noslēgumā ieplānots kopīgs labais darbs – hortenziju stādīšana Madonas parkos. Arī pedagogiem būs iespēja labam darbam- pieredzes apmaiņai par skolēnu rosināšanu un motivēšanu pilsoniskajai aktivitātei.
>> Lasīt vairāk
>> Festivāla afiša

13.09.2018. K.Sprudzāne.
10. Award talka Likteņdārzā

Jau desmito reizi otrajā septembra sestdienā The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia vienību pārstāvji – jaunieši, kuri pilda savas individuālās izaugsmes programmas un tiecas uz pašu izvirzīto mērķu sasniegšanu, un viņu Award vadītāji -, atsaucoties uz Valsts izglītības satura centra aicinājumu, pulcējās Likteņdārzā, lai piedalītos par tradīciju kļuvušajā Award rudens talkā.
>> Lasīt vairāk

06.09.2018. K.Sprudzāne.
Notiks 10. Award talka

VISC 8.septembrī jau desmito reizi organizē Award talku Likteņdārzā, uz kuru aicināti The Duke of Edinburgh’s International Award Latvia vienību pārstāvji – jaunieši, kuri pilda savas individuālās izaugsmes programmas un tiecas uz pašu izvirzīto mērķu sasniegšanu, un viņu Award vadītāji.
Šogad Latvijas simtgades svinību kalendārā iekļautās Award talkas dalībnieki sagatavos ziemas miegam Likteņdārza kokus un darbosies Kokneses fonda organizētās Ābolu balles ietvaros, kur palīdzēs vārīt ābolu ievārījumu un spiest sulu.
>> Lasīt vairāk

31.08.2018. M.Daļecka.
Labo darbu festivāli 2018.gada septembrī un oktobrī

Jauno 2018./2019.mācību gadu uzsākam mūsu valsts 100.dzimšanas dienas priekšvakarā. Lai radošs, labiem darbiem un domām piepildīts un bagāts ir jaunais darba cēliens! Lai steidzīgajā dienu ritējumā un rutīnā atrodam laiku padomāt, ko mums katram nozīmē Latvija, ko mēs katrs varam paveikt, lai savu valsti darītu vēl labāku, izjūtot lepnumu un prieku par piederību tai ne tikai svētku brīžos, bet arī ikdienā.
“Viss, ko tu dari cilvēkiem ap sevi, tiek darīts savai valstij. Mīlestība pret mūsu valsti ir ikdienas darbs. Ar rūpēm un prieku, sasniegumiem un izaicinājumiem. Kopā ar vienaudžiem un paaudzēm, kas nākušas pirms mums,” Latvijas valsts simtgades biroja Izglītības un jaunatnes projektu vadītājas A.Tūnas teiktas sasaucas ar to, ko skolēni kopā ar skolotājiem, vecākiem un saviem atbalstītājiem ir darījuši, dara un vēl darīs projektā “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”.
Valsts izglītības satura centrs kopā ar sadarbības partneriem aicina visus tos, kuri jau pavasarī iesūtīja savu labo darbu pieteikumus, uz Labo darbu festivāliem Madonā 26.septembrī (Vidzemes izglītības iestādes), Rīgā 3.oktobrī (Rīgas un Pierīgas izglītības iestādes), Rēzeknē 12.oktobrī (Latgales reģiona izglītības iestādes) un Talsos 26.oktobrī (Kurzemes reģiona izglītības iestādes). Labo darbu festivāla mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
Labo darbu festivāls Zemgales reģiona izglītības iestādēm jau notika 9.maijā Jelgavā, kad 37 skolēnu komandas Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā dalījās savā pieredzē veikt labus darbus pašiem un citiem par prieku. Festivāla dalībnieki atzina, ka visvērtīgākais bija iespēja nodot savas zināšanas, prasmes un pieredzi un iegūt pozitīvas emocijas un jaunas idejas, kā padarīt dzīvi skolā, vietējā kopienā labāku un interesantāku, kā pašiem izdomāt un īstenot iecerēto.
>> Dalībnieki un festivālu organizatori

14.05.2018. A.Aukšmuksta.
Labo darbu festivāls Zemgales reģionā

2018. gada 9. maijā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) notika Latvijas valsts simtgadei veltīts pasākums – Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratona Zemgales reģiona noslēguma pasākums – “Labo darbu festivāls”. Festivālu organizēja Valsts izglītības un satura centrs (VISC) sadarbībā ar ZRKAC, pašvaldību izglītības iestādēm, ekspertiem un nevalstiskajām organizācijām.
Festivāla mērķis bija sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
Pasākuma ietvaros 35 skolēnu komandas no Zemgales reģiona izglītības iestādēm piedalījās labo darbu spēlē jeb ideju tirdziņā “Dots Devējam’’. Spēles laikā viņi prezentēja savu labo darbu ekspertiem, citu komandu pārstāvjiem, kā arī iesaistīja pasākuma dalībniekus aktivitātē saistībā ar paveikto. Izmantojot spēles karti, dalībnieki iepazina arī citu paveikto. Ar sēklu paciņām viņi nobalsoja par, viņuprāt, labāko veikumu. Šis uzdevums no skolēniem prasīja mobilitāti un vērīgumu, jo labo darbu prezentācijas punkti bija izvietoti trijos stāvos: pirmajā stāvā – “Patriotismam un līdzdalībai”, otrajā stāvā – “Cilvēks cilvēkam”, savukārt trešajā stāvā – “Mantojumam un attīstībai”. Katrā no stāviem ar labajiem darbiem iepazinās eksperti.
>> Lasīt vairāk

07.05.2018. A.Aukšmuksta.
Labo darbu festivāls Zemgales reģiona izglītības iestāžu labo darbu veicējiem

9.maijā Jelgavā pulcēsies Zemgales reģiona izglītības iestāžu labo darbu veicēji Labo darbu festivālā, kurš notiek Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros. Festivālu organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Zemgales reģiona kompetenču attīstības centru.
2018.gadā Labo darbu festivāli notiek visos Latvijas reģionos – Vidzemē, Latgalē, Kurzemē, Rīgā un arī Zemgalē. To mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, veicināt viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
Sarīkojuma atklāšana plkst.10.00 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, pēc tam seko spēle – pilsoniskās līdzdalības ideju tirdziņš “Dots Devējam”. Pasākuma laikā labo darbu prakses popularizēšanas pieredze un svinēšana tiek iemūžināta video un foto darbnīcās. Plkst.14.00 festivāla dalībnieki dodas uz Uzvaras parku, lai kopīgi veiktu labo darbu Jelgavas pilsētai – iekārtotu “kukaiņu mājas” un izzinātu kukaiņu dzīvi un nozīmi pilsētvidē. Festivālam pieteiktas 37 skolu komandas.
>> Festivāla afiša

17.04.2018. A.Aukšmuksta.
Labo darbu festivāls Zemgales reģiona izglītības iestādēm

2018.gada 9.maijā Jelgavā notiks Labo darbu festivāls Zemgales reģiona izglītības iestādēm. Uz festivālu tiek aicināti 5 pārstāvji no 41 labā darba pieteikuma, kas saņemts līdz 2018.gada 6.aprīlim.
Festivāla norisi saturiski un organizatoriski nodrošina Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.
Kontaktpersona: Sanita Šabanska – ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja, tālr. 63012152, mob. 29102645, e-pasta adrese: Sanita.Sabanska@zrkac.jelgava.lv
Uz tikšanos festivālā!

16.04.2018. A.Aukšmuksta.
Noticis pirmais Labo darbu festivāls – profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums

12.-13.aprīlī Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā (RTRIT) notika profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu salidojums- Labo darbu festivāls, kurš tika organizēts VISC īstenotā Latvijas valsts 100gadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros. Labo darbu festivāliem, kurus 2018.gadā VISC rīko, ir pieteiktas daudzas interesantas idejas un darbi, kuru iniciatori ir tieši skolēnu/audzēkņu pašpārvaldes, skolēnu domes. Tādēļ gribas apgalvot, ka pašpārvaldēm skolās ir spēks un nākotne dažādu jautājumu risināšanā un ir jāaktualizē pašpārvalžu nozīmīgums un jāsniedz atbalsts to darbībai.
Pasākumā pulcējās aktīvākie 22 profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi – pašpārvalžu līderi un viņu pedagogi, kuri grib redzēt un veidot stipru un konkurētspējīgu ne tikai savu izglītības iestādi, bet arī pilsētu un novadu, no kura nāk, un mūsu valsti. Jauniešu pilsoniskā līdzdalība, ieinteresētība un iniciatīva, atbildība, kritiskā domāšana un aktīva rīcība ir tās vērtības un personības īpašības, kuras ir vajadzīgas katram sabiedrības pārstāvim un Latvijas izaugsmei.
Divu dienu garumā jauniešiem bija iespēja piedalīties sešās interaktīvās nodarbībās un pilnveidot savas zināšanas un prasmes pār tādiem audzēkņu pašpārvaldes jautājumiem kā komunikācija un sadarbība grupā, komandas veidošana, radoša un produktīva pašpārvaldes struktūra, pašpārvaldes atpazīstamības un publiskā tēla veidošana, digitālās fotogrāfijas radīšana un izmantošana, līdzdalības formas un ietekme uz jauniešiem aktuālu procesu virzību un lēmumu pieņemšanu izglītības iestādēs. Ar lielu interesi audzēkņi iesaistījās praktiskajās nodarbībās par sava tēla veidošanu, par atrašanos auditorijas priekšā un saikni ar publiku un citiem ar publisko runu saistītiem jautājumiem. Pasākumā piedalījās arī Jaunsardzes un informācijas centra Jaunsargu pašpārvalde, kura iepazīstināja ar jaunsardzes pienākumiem un izaicinājumiem valsts mēroga jauniešu interešu izglītības kustībā.

22.03.2018. A.Aukšmuksta.
Turpinās pieteikšanās Labo darbu festivāliem

Valsts izglītības satura centrs Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros aicina iesaistīties Labo darbu veikšanā un pieteikties Labo darbu festivāliem.
Nolikums
atrodams VISC vietnē

Atgādinām, ka pieteikšanos dalībai Labo darbu festivālos izglītības iestādes veic tiešsaistē, aizpildot pieteikuma anketu.
Labo darbu festivālam Jelgavā var pieteikties vēl līdz 6.aprīlim plkst.10.00.

Līdz 2018.gada 28.maijam plkst.17.00 pagarināta izglītības iestāžu pieteikšanās uz Labo darbu festivāliem, kuri notiks:
Madonā 26.septembrī,
Rīgā 3.oktobrī,
Rēzeknē 12.oktobrī,
Talsos 26.oktobrī.

Paldies tām 122 izglītības iestādēm, atsevišķām klasēm, interešu izglītības pulciņiem, interešu grupām, jauniešu centriem, programmas Award jauniešu vienībām, individuālajiem labo darbu darītājiem, kuri jau atsūtījuši pieteikumus ar ļoti nozīmīgām pilsoniskās līdzdalības un sadarbības aktivitātēm un kuri vēlas dalīties ar savu pieredzi un iedvesmot pārējos labu darbu veikšanā.

12.03.2018. A.Aukšmuksta.
Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai

VISC sadarbībā ar biedrību "Mūžizglītības un kultūras institūts "Vitae"" sagatavojis krājumu pedagogiem "Atbalsta materiāli pilsoniskās audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai". Metodiskais materiāls tapis Latvijas valsts simtgades programmas un Valsts izglītības satura centra organizētā pasākumu cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" ietvaros.
>> Krājums publicēts sadaļā "Metodiskie materiāli"

 

2017. gads

21.12.2017. E.Pelša.
Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons" pirmā gada veikums

Šī gada pavasarī savu ceļu uzsāka Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” pirmais posms ar pedagogu – tālākizglītotāju sagatavošanas kursu programmu “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā”, kuru Valsts izglītības satura centrs (VISC) īsteno sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae””. Martā un aprīlī divās kursu nodarbībās 12 grupās strādāja 370 pedagogi no visiem Latvijas reģioniem un Rīgas. Atsevišķas kursu grupas tika organizētas profesionālās izglītības iestāžu un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem.
>> Lasīt vairāk

21.11.2017. E.Pelša.
Aicinājums izglītības iestādēm pievienoties "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratonam"

2017.gada 18.novembrī atzīmējām Latvijas Republikas proklamēšanas 99.gadadienu, un no šī mirkļa ir tikai viens solis līdz Latvijas valsts 100-tajai dzimšanas dienai. Tas ir īpašs notikums, kas liek ikvienam piestāt un padomāt, vai esam tam gatavi?
Jau šobrīd – visa 2017.gada garumā – Valsts izglītības satura centra iniciētā Latvijas valsts simtgadei veltītā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros kupls pulks pedagogu apgūst zināšanas un prasmes, lai vēlreiz un vēlreiz skolās aktualizētu un iedzīvinātu pilsoniskās līdzdalības aspektus, lai šie jautājumi kļūtu par izglītības procesa un skolas vides ikdienu, un jaunā paaudze ne tikai sekotu savu skolotāju idejām, bet radītu un īstenotu idejas un iniciatīvas paši.
Rudenī valsts svētku noskaņās Latvijas reģionos pedagogiem pievienojušies viņu skolēni, strādājot radošajās darbnīcās un diskusijās kopā ar sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un dažādu profesionālo jomu pārstāvjiem un meklējot atbildi uz jautājumu “Kāpēc ir vērts būt un dzīvot Latvijā?” Atbildes, protams, ir atšķirīgas. Varbūt pat katram tā ir sava? Tomēr ikvienu no projekta dalībniekiem vieno domas par mūsu valsti – par Latviju.
Priecāsimies, ja radošo darbnīcu dalībnieki ideju par šādām diskusijām aiznesīs un iedzīvinās savās skolās, un rosinām arī citu izglītības iestāžu skolēnus un pedagogus veidot līdzīgus pasākumus gan klases, gan skolas, gan arī vietējās pašvaldības mērogā. Tas varētu būt viens no labajiem darbiem Latvijas valstiskuma un pilsoniskas sabiedrības stiprināšanā un ceļā uz pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” nākamo posmu.
>> Lasīt vairāk

27.10.2017. E.Pelša.
Labo darbu festivāli 2018

Lai sekmētu bērnu un jauniešu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij un veicinātu viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā, 2018.gadā VISC sadarbībā ar pašvaldību izglītības pārvaldēm/izglītības speciālistiem, pirmsskolas, vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības iestādēm un, pieaicinot ekspertus no nevalstiskajām organizācijām, organizē Labo darbu festivālus piecos Latvijas reģionos:
     – Zemgalē – 9.maijā Jelgavā,
     – Vidzemē – 26.septembrī Madonā,
     – Rīgā – 3.oktobrī,
     – Latgalē –12.oktobrī Rēzeknē,
     – Kurzemē – 26.oktobrī Talsos.

06.10.2017. E.Pelša.
Radošās darbnīcas 2017

2017.gada rudenī VISC sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūtu “Vitae” un pašvaldībām organizē radošās darbnīcas pedagogiem, skolēniem un sabiedrības pārstāvjiem Latvijas reģionos un Rīgā, piedāvājot iespēju popularizēt pedagogu labo praksi pilsoniskās audzināšanas īstenošanā un skolēnu līdzdalības sekmēšanā izglītības iestādēs un vietējā kopienā.
Radošo darbnīcu tēma “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā” turpina 2017.gada pavasarī aizsākto pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu tematiku. Pavisam kursos piedalījās 370 skolotāji. Tagad skolotājiem pievienojas viņu skolēni, lai kopīgi mācītos, sadarbotos, diskutētu, kā veidoties par aktīvu pilsoni, savas skolas, novada, pilsētas, valsts patriotu.
>> Lasīt vairāk

21.04.2017. E.Pelša.
VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojums noslēgsies ar koncertu „Vienā elpā”

VIII Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru salidojuma koncerts “Vienā elpā” notiks 5. maijā plkst. 17.00 Ķīpsalas hallē, kur vienā varenā orķestrī apvienosies 37 Latvijas labākie skolēnu pūtēju orķestri – 1500 jaunie mūziķi, kuri stāstīs Latvijas simtgades vēstures stāstu mūzikā.
>> Lasīt vairāk

27.03.2017. E.Pelša.
Skolotāju tālākizglītotāju kursi "Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā"

VISC sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” uzsāka skolotāju tālākizglītotāju sagatavošanu par pilsoniskās audzināšanas jautājumiem 12 valsts finansētās un biedrības līdzfinansētās grupās visos Latvijas reģionos. Martā notika pirmā kursu nodarbība 12 grupām visos Latvijas reģionos. Šobrīd notiek gatavošanās programmas turpinājumam
>> Nodarbības norises laiki

09.03.2017. E.Pelša.
Par skolotāju tālākizglītotāju sagatavošanas kursiem

VISC sadarbībā ar biedrību “Mūžizglītības un kultūras institūts “Vitae”” uzsācis skolotāju tālākizglītotāju sagatavošanu par pilsoniskās audzināšanas jautājumiem 72 stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmā 12 valsts finansētās un biedrības līdzfinansētās grupās visos Latvijas reģionos. Kursi tiek organizēti Latvijas valsts simtgades programmas ietvaros un notiek Valsts izglītības satura centra īstenotā pasākumu cikla “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” pirmajā posmā.
Informācija par kursiem, par pieteikšanās kārtību un citiem aktuālajiem jautājumiem nosūtīta novadu/pilsētu audzināšanas darba koordinatoriem un izglītības iestādēm.
>> Lasīt vairāk

Atgriezties sadaļā "Latvijas valsts simtgade"