audz_1a.jpg
Valsts izglītības satura centrs plāno Latvijas valsts simtgadei veltītus pasākumus, kuros aicina iesaistīties ikvienu izglītības iestādi un ikvienu bērnu un jaunieti atbilstoši viņa spējām, interesēm un talantam.
Sākumlapa > Audzināšana > Latvijas valsts simtgade

Latvijas valsts simtgade

 

Svinam Latvijas valsts simtgadi!

Latvijas valsts simtgades svinēšana aizsākās jau 2016.gada beigās, kad Ministru kabinets apstiprināja Latvijas valsts simtgades svinību pasākumu plānu 2017.-2021.gadam, kas veidots, lai nostiprinātu esošās un radītu paliekošas vērtības nākotnei. Šajā plānā ir ietvertas daudzveidīgas aktivitātes, kurās ikviens var iesaistīties un apliecināt Simtgades galveno vēstījumu: “Es esmu Latvija”, jo Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki. Visas norises ir plānotas un tiek īstenotas, lai sasniegtu visus Latvijas iedzīvotājus, īpašu uzmanību pievēršot reģioniem, kā arī bērniem un jauniešiem. Tajās ir iesaistījušies gan iedzīvotāji ar savām iniciatīvām, gan valsts un pašvaldību iestādes, gan diasporas un nevalstiskās organizācijas, gan uzņēmumi.

Latvijas valsts jubilejas gadā tika aizsāktas tādas nozīmīgas ilgtermiņa aktivitātes kā “Latvijas skolas soma”, norisinājās darbs pie Latvijas Nacionālās enciklopēdijas izveides, tapuši vēstures un zinātnes pētījumi, jaundarbi un jaunrade, Latvijas filmas, kultūrvides un infrastruktūras sakārtošana, jaunu tūrisma maršrutu izveide, starptautiskā programma Latvijas atpazīstamības un konkurētspējas veicināšanai un citas norises. Tika radītas skaistas dāvanas Latvijai, kas atspoguļotas digitālajā platformā lv100.lv .

Valsts izglītības satura centrs, īstenojot pasākumu ciklu “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”, ir aicinājis izglītības iestādes, skolēnus un skolotājus ilgtermiņā iesaistījās Latvijas valsts simtgades svinēšanā.

30.04.2020. M.Daļecka.Foto: LETA
Sveiciens svētkos

“Es esmu uguns, tā gaisma bākā!
Tai kvēlot un nerimt, to paturi prātā!
Vēl daudz jāatmin, - kaut daudz jau ir iedots.-
Tā gaisma aiz kalna cels mūs un vienos.
Kad vēji virs laikiem met viesuļus zaros,
Tu būsi zeme man! Es būšu Tavs karogs!”
(R.Kaupers)

Lai labu domu un gaišu noskaņu piepildīti Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 30. gadadienas svētki!

Šogad aprit 30 gadi, kopš 1990.gada 4.maijā 138 no 201 Augstākās padomes deputāta pieņēma deklarāciju "Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu".

Ārkārtējās situācijas dēļ šogad svētki būs atšķirīgi, tāpēc svētku noskaņu aicinām radīt mājās. Tas var būt mastā pacelts Latvijas karogs, balti klāts svētku galds, pavasara ziedu rotājums karoga krāsās, sveiciens mājas logā kaimiņiem un garāmgājējiem. Tās var būt sarunas ģimenes lokā un foto albumu pārlapošana, Latvijas valsts 100gadē veidotu galda spēļu izspēlēšana, dokumentālo filmu skatīšanās par Latvijas neatkarības atjaunošanu un Atmodas laiku un iemīļotu dziesmu izdziedāšana. Lai izdodas skaista un atmiņā paliekoša svētku svinēšana!

Atbalsta materiāli skolotajiem, vecākiem un skolēniem par 4.maiju atrodami:

09.10.2019. M.Daļecka. Papildināts 30.04.2020.
Pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība"

VISC turpina īstenot Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu ciklu "Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons", kura ietvaros 2019./2020.mācību gadā notiek pilsonisko un radošo norišu cikls "Pašiem sava brīvība". Mērķis: stiprināt bērnu un jauniešu piederību un lepnumu par Latvijas valsti un tās cilvēkiem, apzinoties saikni starp indivīda personisko brīvību, drosmi, rīcību, atbildību un sabiedrības un valsts norisēm pagātnē un tagadnē. Aicinām 5.-11.klašu skolēnus un profesionālās izglītības iestāžu audzēkņus iniciēt un īstenot dažādas pilsoniskās līdzdalības norises par tēmu “Pašiem sava brīvība”, izmantojot radošas izpausmes formas. Skolēni savu darbību, gūto pieredzi, atziņas un gala rezultātu, fiksē un dokumentē prezentācijā, video vai foto stāstā.
2020.gada novembrī norišu cikla dalībniekiem, kuri Valsts izglītības satura centram līdz 2020.gada 29.maijam būs iesūtījuši prezentācijas, video vai fotostāstus par savu veikumu, būs iespēja satikties, lai apmainītos viedokļiem un piedzīvotu jaunu pieredzi
>> Lasīt vairāk
>> Nolikums [DOCX]
>> Vizītkarte

Informācija par jau paveikto