Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības departamenta Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa aicina līdz 2020. gada 24. februārim pieteikties angļu valodas, vēstures, bioloģijas, latviešu valodas 12. kl. centralizētā eksāmena vērtētāja darbam.

Vērtētāja pienākumi:

  • piedalīties vērtēšanas standartizācijas semināros;
  • vērtēt mācību priekšmetam atbilstošos centralizētos eksāmenus.

Prasības:

  • augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātņu nozarē;
  • vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze (pēdējo trīs gadu laikā) atbilstošā zinātņu nozarē vispārējā vidējā izglītībā vai augstākajā izglītības iestādē attiecīgajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē;
  • augstākā izglītība iegūta latviešu valodā vai latviešu valodas zināšanas ir augstākā līmeņa 2. pakāpē (izņemot valodu eksāmenus);
  • vērtētājs līdz centralizēto eksāmenu vērtēšanas pieteikšanās brīdim ir reģistrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā kā skolotājs vispārējās vidējās izglītības programmās vai ir reģistrēts Akadēmiskā personāla reģistrā, vai ir izglītības metodiķis.

Samaksa:

N.p.k. Centralizētā eksāmena nosaukums 1. daļa
vai
lasīšana (EUR)
2. daļa
vai
klausīšanās (EUR)
3. daļa
vai
valodas lietojums (EUR)
4. daļa
vai
rakstīšana (EUR)
    Bruto* Bruto* Bruto* Bruto*
1. Angļu valoda   0,14 0,18 0,79
2. Vēsture   0,53 0,35  
3. Bioloģija   0,39 0,19  
4. Latviešu valoda 12.kl.   0,50 0,63  

Paredzamie vērtēšanas datumi 2020. gadā:

angļu valoda (klausīšanās, valodas lietojums tiešsaistē)

06.04.20. – 17.04.20.

angļu valoda (rakstīšana) 02.06.20. – 05.06.20.
Latvijas un pasaules vēsture 04.06.20. – 05.06.20.
latviešu valoda (teksta izpratne) 03.06.20. – 05.06.20.
latviešu valoda (tekstveide) 08.06.20. – 10.06.20.
bioloģija (tiešsaistē) 15.06.20. – 17.06.20.

Pretendentu atlase notiks konkursa kārtībā.
Ar konkursa kārtā izvēlētajiem pretendentiem tiks slēgti uzņēmuma līgumi uz vērtēšanas laiku.

Pieteikties vietnē www.vpis.lv zem izvēlnes Vērtēšana > Vērtētāja pieteikums
līdz 2020. gada 24. februārim.
Papildu informācija iegūstama, rakstot uz e-pastu: liva.taurina@visc.gov.lv