Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz 2019.gada vasaras nometnes ALFA vadītāja un pedagogu amata vietām (darbinieka amats). Pasākuma norises laiks - no 2019.gada 6.jūlija līdz 26.jūlijam

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

 • augstākā izglītība;
 • nometnes vadītāja sertifikāts (nometnes vadītājam).

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze un prasmes:

 • vismaz 3 gadu darba pieredze darbā ar jauniešiem nometnē (nometnes vadītājam);
 • vismaz 2 gadu darba pieredze darbā ar jauniešiem nometnē (pedagogiem);
 • darba pieredze darbā ar izglītojamiem ar augstiem mācību sasniegumiem;
 • spēja strādāt komandā;
 • spēja deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi;
 • spēja analizēt nometnes darbību, identificējot problēmas, un izstrādāt to risinājumus (nometnes vadītājam);
 • prast risināt konflikta situācijas;
 • spēja komunicēt ar sadarbības partneriem;
 • būt radošam brīvā laika aktivitāšu organizēšanā (pedagogiem);
 • spēja konsultēt nometnes dalībniekus pētniecisko darbu izstrādē;
 • prasme pielietot informācijas tehnoloģijas;
 • labas valsts valodas un angļu valodas zināšanas.

Veicamie amata pienākumi nometnes vadītājam:

 • Nometnes “ALFA” programmas izstrāde;
 • Normatīvos aktos noteikto saskaņošanas pasākumu īstenošana;
 • Lekciju satura izstrāde, nepieciešamo lektoru atlase;
 • Nometnes dalībnieku atlase, līgumu noslēgšana;
 • Nometnes programmas ieviešana un ikdienas darba koordinēšana.

Veicamie amata pienākumi nometnes pedagogam:

 • nometnes programmas ieviešana atbilstoši kompetenču sadalei;
 • bērnu aprūpe un uzraudzība, atbildība par drošības pasākumu ievērošanu;
 • attīstošo un radošo nodarbību satura izstrāde un vadība;
 • bērnu brīvā laika aktivitātīšu organizēšana un pavadīšana mācību ekskursijās ārpus nometnes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Atalgojums paredzēts atbilstoši iegūtajai pedagoga kvalifikācijai saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. Noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto.

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Neformālās izglītības departaments, Strūgu iela 4, Rīga, LV– 1003 ar norādi "Konkursam", iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi info@832.visc.gov.lv  līdz 2019.gada 31.maijam.  Uzziņas pa tālruni 67350966

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz 2019.gada vasaras nometnes AICINĀJUMS vadītāja un pedagoga amata vietām (darbinieka amats). Pasākuma norises laiks - no 2019.gada 31.jūlija līdz 9.augustam

Amata pildīšanai nepieciešamā izglītība:

 • augstākā izglītība;
 • nometnes vadītāja sertifikāts (nometnes vadītājam)

Amata pildīšanai nepieciešamā profesionālā pieredze un prasmes:

 • vismaz 3 gadu darba pieredze darbā ar jauniešiem nometnē (nometnes vadītājam);
 • vismaz 2 gadu darba pieredze darbā ar jauniešiem nometnē (pedagogiem);
 • darba pieredze darbā ar izglītojamiem ar augstiem mācību sasniegumiem;
 • spēja strādāt komandā;
 • spēja deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi;
 • spēja analizēt nometnes darbību, identificējot problēmas, un izstrādāt to risinājumus (nometnes vadītājam);
 • prast risināt konflikta situācijas;
 • spēja komunicēt ar sadarbības partneriem;
 • prasme pielietot informācijas tehnoloģijas;
 • būt radošam brīvā laika aktivitāšu organizēšanā (pedagogiem);
 • spēja konsultēt nometnes dalībniekus pētniecisko darbu izstrādē;
 • labas valsts valodas un angļu valodas zināšanas.

Veicamie amata pienākumi nometnes vadītājam:

 • Nometnes “ACINĀJUMS” programmas izstrāde;
 • Normatīvos aktos noteikto saskaņošanas pasākumu īstenošana;
 • Lekciju satura izstrāde, nepieciešamo lektoru atlase;
 • Nometnes dalībnieku atlase, līgumu noslēgšana;
 • Nometnes programmas ieviešana un ikdienas darba koordinēšana.

Veicamie amata pienākumi nometnes pedagogiem:

 • nometnes programmas ieviešana atbilstoši kompetenču sadalei;
 • bērnu aprūpe un uzraudzība, atbildība par drošības pasākumu ievērošanu;
 • attīstošo un radošo nodarbību satura izstrāde un vadība;
 • bērnu brīvā laika aktivitātīšu organizēšana un pavadīšana mācību ekskursijās ārpus nometnes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • dzīves un iepriekšējās darba pieredzes apraksts (CV);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Atalgojums paredzēts atbilstoši iegūtajai pedagoga kvalifikācijai saskaņā ar Ministru kabineta 05.07.2016. Noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” noteikto.

Dokumentus sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Neformālās izglītības departaments, Strūgu iela 4, Rīga, LV– 1003 ar norādi "Konkursam", iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi info@832.visc.gov.lv  līdz 2019.gada 31.maijam.  Uzziņas pa tālruni 67350966