Aktuālā informācija
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Vakances

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Neformālās izglītības departamenta Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vecākā referenta (ierēdņa) vakanci.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām,
 • augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība baltu filoloģijā; padziļinātas zināšanas latviešu valodas gramatikā, leksikoloģijā un stilistikā,
 • vēlama pieredze latviešu valodas kā svešvalodas mācīšanā un/vai pārbaudes materiālu veidošanā,
 • teorētiskas un praktiskas zināšanas par valodas pārbaudījumu veidošanu,
 • zināšanas par svešvalodas apguves un vērtēšanas svarīgākajiem principiem
 • zināt normatīvos aktus, kas Latvijas Republikā saistīti ar valsts valodas politikas īstenošanu,
 • prasme racionāli organizēt darbu paaugstinātas spriedzes apstākļos un spēja strādāt komandā,
 • vēlams pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī, no kurām viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts valsts valoda,
 • prast strādāt ar datoru, lietot datorprogrammas un citas informācijas tehnoloģijas.

Amata pienākumi:

 • izstrādāt valsts valodas prasmes pārbaudes materiālus,
 • organizēt valsts valodas prasmes pārbaudes darbu labošanu un nodrošināt standartizācijas seminārus valsts valodas prasmes pārbaudes komisijai,
 • nodrošināt valsts valodas prasmes pārbaudes metodikas regulāru pilnveidi,
 • piedalīties valsts valodas prasmes pārbaudēs dažādās Latvijas pilsētās.

Amats ir klasificēts 35.saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Mēs piedāvājam:

 • atalgojumu 830 EUR mēnesī,
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē,
 • darbavietu Rīgas centrā, Vaļņu ielā 2,
 • profesionālo izaugsmi.

Pieteikuma dokumentus – izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae –, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām [DOC] un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, ar norādi "Konkursam valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļā", iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi: visc@visc.gov.lv līdz 21.11.2018.
Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.
Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.

Valsts izglītības satura centrs izsludina konkursu uz Profesionālās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referenta (ierēdņa) amatu

Prasības pretendentiem:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • Augstākā akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • Vēlama pieredze profesionālajā izglītībā (pārvaldes darbs valsts pārvaldes iestādē, kuras kompetencē ir profesionālās izglītības īstenošanas jautājumi, vai pedagoģiskais darbs profesionālās izglītības iestādē, vai pārvaldes darbs profesionālās izglītības iestādē);
 • Vēlama pieredze profesionālās izglītības programmu izstrādē;
 • Vēlama pieredze metodisko līdzekļu izstrādes darba grupu organizēšanā un koordinēšanā;
 • Vēlama pieredze tiesību aktu projektu izstrādē;
 • Pārzināt normatīvo aktu piemērošanu profesionālajā izglītībā saistībā ar izglītības programmu izstrādi un īstenošanu;
 • Pārzināt metodisko materiālu izstrādes procesu;
 • Pārzināt profesionālās izglītības satura izstrādi un īstenošanu.

Veicamie amata pienākumi:

 • Sniedz metodisku atbalstu un konsultē par profesionālās izglītības programmu izstrādi;
 • Sniedz organizatorisku atbalstu profesiju standartu izstrādē 5.Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras līmenim un organizē nozares kvalifikāciju struktūru (8 LKI līmeņiem), profesiju standartu, profesionālās kvalifikācijas prasību saskaņošanu 2.-5. LKI līmenim;
 • Sniedz atbalstu profesionālās izglītības satura apguvei atbilstošas mācību literatūras saraksta izveidē.

Mēs piedāvājam:

 • Atalgojumu, sākot no 900 EUR mēnesī;
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • darbavietu Rīgas centrā, Vaļņu ielā 2;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi;
 • profesionālo izaugsmi.

Amats ir klasificēts 35.saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).
Pieteikuma dokumentus - izvērstu motivācijas vēstuli un Curriculum Vitae -, kas apliecina pretendenta iepriekšējo darba pieredzi, iegūtās zināšanas un prasmes, apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām [DOC] un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt pa pastu uz adresi Valsts izglītības satura centrs, Administratīvā nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV– 1050 ar norādi „Konkursam”, iesniegt personīgi vai sūtīt uz e-pasta adresi visc@visc.gov.lv līdz 11.11.2018. Pretendentu vērtēšanas komisija izskatīs tikai tos pieteikumus, kuriem būs pievienoti visi iesniedzamie dokumenti.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks izvirzīti nākamajai konkursa kārtai.
Pamatojoties uz Fizisko personas datu apstrādes likuma 25. panta pirmo daļu, jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.